Kunngjøring til stedlige myndigheter og menigheter fra NSF i 1978

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norges speiderforbund
NSFfargerutentekst2012.gif
Stiftet: 23. april 1978
Viktige sider NSF forside

Speidersjefer
Kretser
Korps

Denne kunngjøringen ble sendt ut i april 1978 til myndigheter og menigheter i forbindelse med stiftelsen av Norges speiderforbund.


Kunngjøringen som ble sendt ut om det nye fellesforbundet.


Teksten i kunngjøringen er som følger:

Kunngjøring

i forbindelse med at Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund 23. april 1978 går sammen til et felles forbund for gutter og jenter.

23. april er en spesiell dag for speiderarbeidet i Norge. To av våre speiderforbund, Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund, har funnet ut at tiden er inne til å slå seg sammen til ett forbund.

Det nye forbundet får både jenter og gutter som medlemmer.

Vi tror at det fellesskapet som vi får i det nye forbundet, er både ønskelig og nødvendig i våre dager. Det er naturlig med fellesarbeide innenfor speidingen som på andre områder i samfunnet. Fellesskap er i overensstemmelse med vår målsetting om å hjelpe våre medlemmer til å møte det samfunn vil lever i på en bedre måte.

Mange steder i landet er det ikke grunnlag for to speidergrupper på grunn av dårlig rekrutteringsgrunnlag og få ledere. Hensynet til speidernes foreldre som har problemer med at barna er medlem av forskjellige grupper og forbund teller også ved opprettelsen av det nye forbundet.

Formålsparagrafen til det nye forbundet inneholder ikke noen kursendring for noen av forbundene i ideologiske spørsmål. Målsettingen er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker ved:

- å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene - å gi dem medbestemmelse og ansvar - å hjelpe dem til en kristen tro

Det nye speiderforbundet vil være tilsluttet de internasjonale speiderorganisasjonene for henholdsvis jenter og gutter. Det nye forbundet vil sammen med Norges KFUK-speidere være de to eneste internasjonalt godkjente speiderforbund i Norge.

Speiderarbeidet i det nye forbundet vil være basert på det programtilbud som hvert av forbundene har i dag. Speiderdrakten vil ihvertfall i en overgangsperiode på et par-tre år være den samme som i dag. Den eneste forandringen som er foretatt er at speiderne — fra de aller yngste opp til lederne — vil bære et nytt speidertørkle.

Det nye felles forbundet ble offisielt stiftet av representanter for alle landets speiderkretser søndag 23. april i Erkebispegården i Trondheim. Vi vil med denne hilsen til stedlige myndigheter og menigheter uttrykke ønske om at det lokale speiderarbeidet gis god støtte i tiden fremover — til beste for landets ungdom.

Kjell Melhus, speidersjef

Aud Mork Knutsen landssjef

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Referanser