Laksevåg avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Laksevåg avdeling
4. Bergen avdeling
Laksevåg avdeling-logo.jpg
Stiftet: 1. juni 1923
Lagt ned: Slutten av 1980-årene
Krets: Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)
senere Bergen krets (NSF)
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
senere Norges speiderforbund
Kommune: [1] Bergen kommunevåpen.png Bergen, tidl. Laksevåg, med flere
Fylke: [1] Vestland fylkesvåpen.png Vestland, tidl. Hordaland fylkesvåpen.png Hordaland
Dette er en nedlagt avdeling. [2]
1. juni 1923 "kalvet" 1. Laksevåg og 2. Laksevåg ble stiftet. Samtidig ble Laksevåg avdeling stiftet.
Laksevåg avdeling var avdeling nr. 4 i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sitt avdelingssystem.
Avdelingen i "Kanada" under avdelingsmanøveren i 1926. [3]
Les mer om speidingen i bydelen Laksevåg i Bergen kommune Bergen kommunevåpen.png
Usikker på når dette Avdelingsbanneret ble anskaffet, men det er brukt før 1940. [3]
Laksevåg avdeling i Kanadaskogen ca 1935. [3]
Avdelingen sin tur til Gilwell Park i 1950, leder Leif I. Olsen sitter midt i andre rekke. [3]
Dette avdelingsbanneret ble gitt i gave fra 6. Clydebank i Skottland som ble avdelingens vennskapsgruppe.
1. Laksevåg, 2. Laksevåg og 3. Laksevåg på tur til Skottland i 1971. [3]
Avdelingens 2. roverpatrulje mottok diplom under kretsens orienteringsløp i oktober 1940. [3]

Område

I starten var troppene lokalisert til indre Laksevåg. Befolkningen økte og nybygging gjorde at mindre steder vokste og nye bydeler oppstod. På 1930-tallet ble området utvidet til Alvøen. På 1950-tallet kom det nye grupper i Loddefjord og Mathopen. Avdelingen var da godt spredd utover i hele daværende Laksevåg kommune. Senere kom grupper i Fyllingsdalen bydel og grupper i Fjell, Sund og Øygarden kommuner med i avdelingen.

Glimt fra historien

1923: Avdelingen ble stiftet i juni da 1. Laksevåg "kalvet" og 2. Laksevåg ble stiftet. Ble ledet av en avdelingsfører. Avdelingsstyret bestod av avdelingsfører og troppsførerne.

1929: Tilgangen på gutter er stor så 1. Laksevåg og 2. Laksevåg avgir patruljeførere, ledere og utstyr slik at 3.Laksevåg kunne stiftes.

1932: 2. Laksevåg "kalver" og 4. Laksevåg blir stiftet. Avdelingen er nå så stor at det må arrangeres to juletrefester.

1933: En felles roverpatrulje i avdelingen startes.

1934: Hele 41 speidere og ledere fra Avdelingen deltar som en gruppe på kretsleiren i Lærdal.

1935: Ved årets start består avdelingen av 1., 2. og 3. tropp med 11 ledere og 55 speidere.

1935: Kretsen arrangerer speideruke med utstilling. Laksevåg avdeling får ansvaret for feltlasarett og signalstasjon.

1938: Ved utgangen av året består avdelingen av 1., 2. og 3. tropp med 6 ledere, 9 rene rovere (19 rovere totalt fordelt på to roverpatruljer) og 68 speidere.

1940: utdrag fra avdelingens årsberetning:

Man har vel neppe lov til å holde frem programmet og sammenligne det med det utførte arbeid i avdelingen, i det herrens år 1940. Vi vet alle at slike begivenheter som har rammet vårt land, har nok ingen regnet med. Men en ting har vi lov til å være glad for; og det er at speidersaken på Laksevåg har kommet friskt igjennom slagene og vunnet på det. Avdelingen står relativt meget bedre i dag enn for et år siden.

Utdrag fra aktivitetsoversikten for 1940: Troppsførerne i 1ste og 2nen tropp arbeide med sine respektive tropper har gått meget bedre. Opslutningen har vært glimrende overalt. Alle har gått med fornyet energi og arbeidslyst. I 3dje tropp har patr.førerne lavet en førerpatrulje som har ledet troppen, eller ihvertfall holdt den sammen. Pinsetur og den tenkte sommertur kunne dessverre ikke arrangeres, grunnet krigen. Av good-turns som avdelingen har utført kan nevnes, deltagelse i arbeidet med hopprennet til Laksevåg Idrettslag. Nevnes kan også jobben med frivillig luftvern hvorav omtrent samtlige var speidere.

Avdelingens styrkeliste pr.31.12.1940 er følgende : 2 troppsførere, 1 konstituert troppsfører (avdelingsfører), 1 troppsassistent i 2. tropp og 3.tropp. 1.Laksevåg tropp : 17 speidere. 2.Laksevåg tropp : 15 speidere. 3.Laksevåg tropp : 24 speidere. Roverspeidere i avd. roverpatr. : 6 stykker. Roverspeidere i Maurpatr. : 11 stykker. Avdelingens samlede styrke : 73 Av rovere i aktiv speidertjeneste er der medtatt 5.

Jeg vil som slutt bare si at guttene har vist seg som ekte speidere i dette år, har holdt fast ved saken tålmodig, og er nu gått inn for full kraft i arbeidet. Det ser lysere ut med interessen for saken enn det har gjort på mange år. Jeg vil håpe og ønske at vi får arbeidsfred, noget som jeg vet alle deler med mig. Hva fremtiden bringer vet vi heldigvis ikke, vi får håpe det beste og være forberedt på det værste. Tilslutt vil jeg håpe at de ledere som skal lede avdelingen i framtiden, må vise sig værdig de oppgaver de påtar sig.

”Good-luck” alle sammen. Leif I. Olsen, avdelingsfører [4]

1945: Frem til dette hadde avdelingen kun tropper og rovere. Avdelingen arrangerte felles pinseturer, samarbeidet på sommerturer, arrangerte felles St.Georgsdager, juletrefester og mye annet. En viktig ting var avdelingskonkuransen om å bli beste tropp.

Etter 1945 kom gruppeleddet og gruppelederen inn i organisasjonen.

1946: Laksevåg avdeling kjøper en tyskerbrakke på Nygårdsmyren av fylket. Men Laksevåg turn og idrettslag klager og speiderne må selge brakken igjen. De kjøper en brakke i Tennebekken istedenfor. Denne blir ikke brukt som speiderlokale, men leid ut som beboelseshus, og gir en god inntekt i noen år.

Ulvungearbeidet ble på slutten av 1940-tallet startet i flere grupper.

Fortsatt var det samarbeid om enkelte pinseleirer, avdelingsmanøvere, ulvungearrangementer, St.Georgsdager, svømmestevner, lederearrangementer o.l.

1950: Avdelingen arrangerer sommertur til Gilwell Park i London.

1966: Sivert K. Sandahl fikk tildelt den hvite lilje på grunn av sin innsats i avdelingen. [5]

1967: Sammen med KFUK-speiderne på Laksevåg arrangerte avdelingen sommertur til Vihanti i Finland.

1968: Det største medlemstallet som er funnet er fra dette året. Da hadde avdelingen 444 medlemmer fordelt på ni grupper (åtte ulveflokker, ni speidertropper og syv grupper som hadde rovere).

1970- og 1980-årene: Avdelingen hadde faste årlige arrangementer som svømmestevne, avdelingsmanøver, St. Georgsdagsmarkering og ledermøter.

1978: Ved forbundsfusjonen i 1978 forsvant avdeling som organisasjon i Norges speiderforbund. Men på Laksevåg fortsatte avdelingen en stund til. Navnet "Laksevåg avdeling" og "avdelingen" ble brukt videre som betegnelse på gruppene som samarbeidet og holdt til i Bergen Vest. På siste halvdel av 1980-årene gikk avdelingen stille og rolig i oppløsning. Og mange av samarbeidsarrangementene forsvant dessverre.

Ledere

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til vedkommende har hatt lederfunksjonen.

Avdelingschefer -førere og -ledere Årstall Tropp / Gruppe Referanser
Pastor Ekeland 1923 – høsten 1928) Første avdelingschef.
Malvin Haavardstun høsten 1928) – (1929) 1. Laksevåg, 2. Laksevåg, 3. Laksevåg
Wilhelm Wilhelmsen (1930) – ? 1. Laksevåg
Malvin Haavardstun (1935) – (1936) 1. Laksevåg, 2. Laksevåg, 3. Laksevåg [6]
Leif I. Olsen (1937) – (1940) 3. Laksevåg [7]
Einar Krüger Bakke 1940/1941 – ? 4. Laksevåg, 1. Alvøen [8]
Leif I. Olsen 1946 – (1948) 3. Laksevåg
Olav Øvrebø 19491957 1. Laksevåg [9]
Sivert K. Sandahl våren 1957 – januar 1960 3. Laksevåg
Gustav Fahlvik januar 1960 – januar 1962 2. Laksevåg
Nils Skogedal (1967) – (1968) 1. Mathopen (KFUM)
Vang Christensen (1969) – ? 6. Laksevåg (KFUM)
Georg Skarholm (1970) – (1972) 2. Laksevåg [10]
Harry Hansen (1975) – (1980) 2. Laksevåg
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1] [2]

Andre verv som har vært i tillegg i avdelingen er bl.a. viseavdelingsfører, styremedlemmer, sekretær, avdelingsinstruktør, kasserer og revisor.

Tropper / Grupper

Tropper og senere grupper som har vært tilknyttet avdelingen:

Medlemstall

Gruppe 31.12.59 31.12.60 31.12.68 31.12.69 31.12.70 31.12.75
Styre/innvalgt 5 6 4 6
1. Laksevåg 44 26* 45 52 60
2. Laksevåg 24 12* 38 38 45
3. Laksevåg sjø 27 20* 50 50 41
4. Laksevåg KFUM 44 16* 66 67 43
6. Laksevåg KFUM 58 35* 69 57 43
1. Loddefjord KFUM 32 30* 20 25 22
1. Alvøen 21 16*
1. Mathopen KFUM 67 66 70
1. Sælen 29 11 17
26. Bergen 54 46 35
Samlet i avd. 250 158* 444 418 382
 • 31.12.1960 - Her mangler tall for ulvunger med ledere.
 • 1975: Mangler medlemstall fra mange grupper.

Speiderhus, -hytter og møtesteder

Hytte-spesialistmerke-Merkeboka 1986-KFUM.jpg Speiderhus, -hytter og -leirsteder

Leirer og turer

Avdelingen hadde i starten ofte felles pinseleir for troppene. Har også vært felles påsketurer. Også på en del landsleirer og kretsleirer har avdelingen reist helt eller delvis samlet. Her kommer mer info etter hvert forskningen gir resultater.

År Sommerleirer og turer Kommune / sted [1] Deltakelse Referanse
1930 Pinseleir Lonevåg Osterøy kommunevåpen.png Osterøy
1933 Pinseleir Valestrand Osterøy kommunevåpen.png Osterøy
1934 Pinseleir Ulvenvannet Os, Hordaland kommunevåpen.png Os
1936 Pinseleir Ulvenvannet Os, Hordaland kommunevåpen.png Os
194145 Speiderarbeidet er forbudt i Norge, medio september 19417. mai 1945
1945 Speiderarbeidet blir legalt og Norge fritt igjen, 8. mai 1945
1946 Pinseleir Fotlandsvåg Osterøy kommunevåpen.png Osterøy
1947 Pinseleir Mo
1949 Pinseleir Lid i Bergsdalen Vaksdal kommunevåpen.png Vaksdal, Lid
1950 Pinseleir Valestrandsfossen
1950 Sommertur Gilwell Park Flagg Storbritannia.png Storbritannia, London 17 deltagere
1951 Pinseleir Alversund
1953 Pinseleir Gullbotn
1954 Pinseleir Lid i Bergsdalen Vaksdal kommunevåpen.png Vaksdal, Lid
1955 Pinseleir Hamre Osterøy kommunevåpen.png Osterøy
1956 Pinseleir Hosanger i Osterfjorden
1957 Pinseleir Valestrandsfossen
1959 Pinseleir Nordvik ved Lysefjorden
1960 Pinseleir Nordvik
1962 Pinseleir Hamreplass Osterøy kommunevåpen.png Osterøy
1963 Pinseleir Nordvik
1966 Pinseleir Ervikane på Strønen
1968 Pinseleir Hylkje i Åsane
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2] [2]

Utklipp og minner

Avdelinger i Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund)

Kretsen har hatt mange avdelinger og navnet på noen av avdelingene har blitt endret i løpet av årene. Noen av avdelingene i oversikten under kan være samme avdeling men oppført med begge navnene.

Les mer om avdelingssystemet i Norsk Speidergutt-Forbund .

Mer om

Les mer om speidingen i tidligere Hordaland fylke Hordaland Fylkeskommune-1.png

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund i tidl. Hordaland fylke Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
 2. 2,0 2,1 2,2 Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
  som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 Finnes hos / opplysninger fra Speidermuseet på Laksevåg
 4. Idebok for Laksevåg avdeling (NSF), 1934-1941. Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 5. Lederen nr. 2 1966
 6. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1935/1936, publisert i Speideren nr. 5 1936, NSF.
 7. Norsk Speidergutt-Forbunds Styrkeliste 1937/1938
 8. Speideren nr 5 i 1941
 9. 1951 - Oversikt over Forbund-, krets- og tropper
 10. Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund), Oversikt over gruppenes ledere pr 1. januar 1971
Vet du mer om "Laksevåg avdeling (Norsk Speidergutt-Forbund)"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!