Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund 1928

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Landsmøtet 1928
Lilje.JPG
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
År: 9. juli 1928
Kommune/sted: [1] Rauma kommunevåpen.png Rauma, daværende Grytten ,
kommunelokalet i Åndalsnes

Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund 1928

Sted og arrangører

Det 8. Landsmøtet ble holdt ved Åndalsnes, samtidig som Landsleir Åndalsnes 1928 (Norsk Speidergutt-Forbund).

Program

Delegater

Saker

1928 ble Ulvungearbeidet offisielt antatt i Norsk Speidergutt-Forbund, etter noen år med forsøksdrift. [2]. Dette for å fange opp de yngre enn de som kunne bli speidere.

Sak 10. på landsmøtet. Der ble mot 9 stemmer vedtatt at Ulvungearbeidet skal optas i forbundet. [3]

Valg og utnevninger

Utdelte hederstegn

Omtaler

Lederen har følgende referat: Norsk Speidergutt-Forbunds 5te Landsmøte, Åndalsnes 9. juli 1928.

1928 Lederen 4 001.jpg

Landsmøtet blev holdt i kommunelokalet på Åndalsnes efter den i «Lederen» nr. 3 for i år opsatte dagsorden.

1. Landsmøtet blev åpnet kl. 11, med andakt av Speiderchefen.
2. Til dirigenter blev valgt Speiderchefen og Visespeiderchefen.
3. Som referenter opnevntes Korsvold og Håkonsen.
4. Årsoversikten for 1927 - inntatt i «Lederen» nr. 2 for i år - blev vedtatt uten bemerkninger.
5. Der blev gitt decharge for regnskapet for 1927 - intatt i «Lederen» nr. 2
6. Budgettet for fireårs-perioden 1929 - 1932 blev opsatt således:
Inntekter:
Pr. kassa 1/1-29 kr. 4300.00
Forbundskontingent kr 4900.00
Depotavgift kr 32000.00
Ekstraordinært kr 10000,00
Sim inntekter kr 51200.00
Utgifter:
Lønninger kr 33600.00
Reiser og representasjon kr 4.000.00
Forbundsstyrets reiser kr 4000,00
Kontorhold kr 3600.00
Div. og ekstraordinært kr 6000.00
Sum utgifter kr. 51200.00
Noter: Postene «ekstraordinært» og «lønninger» blev diskutert og forskjellige forslag blev fremsatt. Tilsist blev Olav Hovdes forslag vedtatt med 123 mot 74 stemmer: Landsmøtet pålegger Hovedstyret opta forhandlinger med forbundets lønnede funksjonærer med sikte på lønnsreduksjon overensstemmende med den reduksjon andre fastlønnede har fått.
Haslunds forslag vedtatt med akklamasjon: Hele overskuddet av landsleiren på Åndalsnes går til jubileumsfondet.
7. Lovforslag. Sverre Andresens forslag (endret) vedtatt med 130 mot 35 st. Grunnreglenes % 4, tredje avsnitt får følgende form: Til landsmøtet har medlemmer av forbundsstyret, kretsstyret, avdelingschefer og troppsførere adgang og stemmerett. En troppsfører kan under fravær utnevne sin troppsassistent som stedfortreder. For en tropp kan kun avgis én stemme, og alle førere som har tropper stemmer som representanter for disse.
Rieber-Mohns forslag vedtatt med 105 mot 40 stemmer: Tidligere troppsførere som fremdeles står som betalende medlemmer av forbundet har adgang til landsmøtet, men uten stemmerett.
Stein Barth-Heyerdahls forslag for Grunnreglenes % 5 får følgende form: Forbundsstvret består av alle kretschefer, samt speiderchef og vicespeiderchef. Hovedstyret består av speiderchef og vicespeiderchef og et tredje medlem som hvert år velges av og blant forbundsstvremedlemmene. Speiderchef og vicespeiderchef velges ved særskilt valg vekselsvis på hvert annet landsmøte, de behøver ikke være kretschefer. (Ved inntredende ledighet i speiderchefstillingen mellem to landsmøter fungerer vicespeiderchefen). Personlige suppleanter for forbunds- styremedlemmene er vicekretschefen i vedkommende krets.
Buskerud krets, forslag vedtatt: §5, første avsnitt får følgende ordlyd: Forbundsstyret består av 9 medlemmer: Speiderchef, vicespeiderchef og et tredje medlem som danner hovedstyret - samt 6 medlemmer som så vidt mulig representerer hver sin landsdel.
Sverre Andresens forslag vedtatt: §5, annet avsnitt: Speiderchef og vicespeiderchef velges ved særskilt valg ( på hvert møte).
Der blev vedtatt følgende ordlyd for næste passus i § 5: Derefter velges 7 forbundsstyremedlemmer, som blandt sig velger det tredje medlem av hovedstyret. Dette medlem bør være bosatt i nærheten av speiderchefens opholdssted.
Hovedstyrets forslag til forandring i §5, annet avsnitt blev enstemmig vedtatt: Valgbar som representant i forbundsstyret er enhver aktiv leder som i minst to år har vært troppsfører, avdelingschef eller kretschef.
Følgende tilføielse til grunnreglenes §6 blev vedtatt: Forbundssekretæren deltar i hoved- og forbundsstyremøter uten stemmerett.
8. Som vicespeiderchef blev professor dr. Ragnvald Iversen gjenvalgt med akklamasjon.
9. Til medlemmer av forbundsstyret valgtes: Wilh. Relz, Stavanger, F. W. Rieber-Mohn, Bergen, Gunnar Høgsæt, Bodø, Skjerve, Trondhjem, J. Heidenstrøm, Oslo, Ole Eger, Hamar og T. Langärd, Lillesand. Som suppleanter blev valgt Arvid Østby, Hamar og M. Sellæg, Rjukan.
10. Der blev mot 9 stemmer vedtatt at Ulveungearbeidet skal optas i forbundet.
11. Ved innsamlingen til jubileumsfondet kom der inn kr. 110.00
12. Eventuelt.
Tormod Hafstad, Trondhjem, fremsatte forslag om at forbundet søker om statsbidrag. Forslaget fikk ingen tilslutning.
Speiderchefen utdelte Sølvulven til kretschefen i Oslo, E. M. Jensen.
Speiderchefen avsluttet møtet. [4]

Veivalg og diskusjon

For hver enkelt generalforsamling, landsmøte og speiderting har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norsk Speidergutt-Forbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbunds sentrale organisering

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Femti år for norske gutter - 1961
  3. 3,0 3,1 3,2 Lederen nr. 4 1928.
  4. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Lederen nr. 4 1928
  5. Ole Uglands foto- og speiderhistoriske samling, Grimstad.
Vet du mer om "Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund 1928"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!