Landsrådet 1921

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Landsrådet 1921
KFUKlogo.jpg
Forbund: Norges KFUK-Speidere
År: juli 1921
Kommune/sted: [1] Suldal kommunevåpen.png Suldal, Sand
Alle leirens deltakerne samlet og "stor hilsen" praktiseres, foto fra Ja, jeg vil!, 1990, [2] [3]

Landsrådet 1921

Det aller første landsrådet ble holdt sommeren 1921 i forbindelse med landsleiren på Sand i Ryfylke. [4]

Sted og arrangører

Landsrådet holdt møte samtidig som Landsleir Sand i Ryfylke 1921 (KFUK) [5]

Program

Delegater

Foruten speiderschefen Margrethe Parm og speidersekretæren Josefine Barman, var det følgende delegerte: [6]

  • Flere kretser var på den tiden ikke organisert. Men samtlige troppsførere som deltok i landsleiren på Sand var innbudt til å deltage i rådsmøtet, som ble ledet av speiderchefen.

Saker

Fra Ja, jeg vil!, 1990:

Vi ville vel syntes at landsråd var et noe sterkt begrep all den stund det på den tiden bare var tre organiserte kretser, men det var viktige saker som var oppe til behandling. Referatet ser slik ut:
Man ble enig om å sende følgende forslag til landsspeiderkomitéen:
1. Der utgis egen sangbok for K.F.U.K. speiderne
2. Speiderboken bør utkomme i flere deler, en for barna og en for lederne.
3. Vi bør få en felles samlingsdag for K.F.U.K. speiderne. Dagen benyttes til en tilstelning til inntekt for krets og forbund. Forslag, som premieres, bør sendes inn gjennom kretschefen om et felles speiderpikeideal.
4. Neste landsleir bør avholdes kun for førere.
5. Landsspeiderrådet bør bestå av chefen, speidersekretæren, kretschefene og inntil 3 tropsførere fra hver krets. Suppleanter velges blant kretsens tropsførere.
6. Speiderhilsen skal kun brukes når man er i uniform. Hånden skal ikke føres inn til luen.
7. Menige speidere bruker luer. Hatt må kun brukes av tropsførere og høiere førere.
8. Hvis det innen en forening er to eller flere tropper ledes disse av en divisjonschef. Denne oppnevnes av kretschefen blandt foreningens tropsførere efter forslag fra speiderne.
9. For å få dyktighetsbåndene (de hvite ullbånd) må man ta noen bestemte merker og noen frivillige. [7]

Valg og utnevninger

Utdelte hederstegn

Omtaler

Veivalg og diskusjon

For hvert enkelt landsråd har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i Norges KFUK-speidere. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Utklipp og minner

Om Norges KFUK-speidere

KFUKlogo.jpg Norges KFUK-Speidere

Eksterne lenker

Referanser

  1. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  2. Ja, jeg vil!, 1990, Norges KFUK-speidere
  3. Bruken av "romersk hilsen" og hederstegnet "svastika" bør sees i sammenheng med sin samtid og B-Ps begrunnelse, før Tyskland i mellomkrigstiden tok disse til sine. Landsmøtet i Norsk Speidergutt-Forbund, 1936 tok opp dette med hederstegnet "svastika". Forbundsstyret fulgte da opp med vedtak og retningslinjer i de påfølgende år, hvor det nye hederstegnet ble "den hvite hederslilje". Praksisen med "romersk hilsen" som flagghilsen ble endret i slutten av 1930-årene av alle de norske speiderforbundene.
  4. Ja, jeg vil!, 1990
  5. Ja, jeg vil!, 1990
  6. Ja, jeg vil!, 1990
  7. Ja, jeg vil!, 1990