Larvik MSK

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Larvik MSK speidergruppe
tidl. 7. Larvik NMU, Larvik 7 NMU,
Larvik NMU og Larvik fakkelforening
Msk.jpg
Krets: Vestfold krets (NSF)
tidl. Vestfold krets (NSF)
og Vestfold krets (NSPF)
Korps: Misjonsforbundets speiderkorps
tidl. NMU-speidere
Forbund: Norges speiderforbund
tidl. Norsk Speidergutt-Forbund
og Norsk Speiderpikeforbund
Kommune: Larvik
Fylke: Vestfold
Er en nedlagt speidergruppe, sist med i Vestfold krets (NSF).
De het tidl. Larvik NMU, Larvik 7 NMU og Larvik fakkelforening, historien er samlet her.
Les mer om speidingen i Larvik kommune Larvik kommunevåpen.png

Område

Larvik kommune, Vestfold.

Glimt fra historien

Guttene forsvinner fra søndagsskolen!

Arne B. Thorsen skrev i 1977 følgende beretning:

Olav Værvågen med fakkelgutter fra Larvik.

"I mellomkrigsårene viste det seg meget vanskelig å beholde de større guttene i søndagsskolen i Misjonshuset i Larvik. Derfor bestemte Rudolf Andersen og Olav Olsen Værvågen seg for å prøve å samle guttene i en egen forening. Lokaler ble stillet til disposisjon av Larvik Misjonsforening, og den 19. juni 1937 ble det konstituerende møte holdt. Olav Værvågen og Rudolf Andersen ble ledere med førstnevnte som formann. Forstander H. Damsgård var også tilstede på dette møtet. Det skulle vise seg at klubben var kjærkommen, og på det første møtet tegnet åtte gutter seg som medlemmer.

Samtidig ble klubbens lover vedtatt:

1. Foreningen kalles Misjonshusets Gutteforening.
2. Der opptas som medlemmer gutter i alderen 9 – 13 år (Fra 1939 ble alderen satt til 10 – 13 år.)
3. Foreningen skal ledes av menn som er medlemmer av Larvik Misjonsforening
4. Foreningens formål er å vinne guttene for Kristus.
5. Foreningen skal være et bindeledd mellom vår søndagsskole og juniorforening.
6. Foreningens medlemmer velger hvert år tre "oppmenn" som sammen med lederne skal arbeide for foreningens og medlemmenes vel.
7. Ledere velges hvert år på Misjonsforeningens årsmøte etter nominasjon fra søndagsskolepersonalet.

Allerede høsten 1937 kunne "Ungdomsfaklen" bringe bilde av og melding om den eneste gutteforeningen i landet (innen Misjonsforbundet), som da talte ca. 25 gutter.

Da det bare var to ledere måtte disse dele styrets tillitsverv mellom seg. Således var Olav Olsen Værvågen formann og sekretær, mens Rudolf Andersen var viseformann og kasserer. Som alle andre hadde også Misjonshusets Gutteforening sine driftsutgifter, så kontingenten ble fastsatt til 20 øre pr. måned.

Møtene ble holdt hver lørdag kl. 18.00. På det første vanlige møtet, som ble holdt 3. juli 1937, ble den første "speiderturen" planlagt. Lørdag 10. juli troppet således ti gutter og to ledere opp i Kilen (Farrisvannet) for å legge ut på en rotur oppover Farris. Guttene badet, kokte kaffe og hadde kapproing, så det var en riktig speidertur. Andakt hørte også naturligvis med. På denne turen ble de første "oppmenn" valgt: Arne Lund, Helge Støtvig, Tor Nilsen og Ragnar Nilsen (reserve). Tillitsmann ble Arne Lund.

Men ungguttene nøyde seg ikke med dagsturer. Lørdag 24. juli 1937 reiste de to lederne pluss to juniorledere sammen med 13 gutter til Nalum i Brunlanes. Fem telt ble reist der ute. Det var på den turen det nystiftede koret "Gaulefoss" gjorde sin debut. På søndag fikk guttene besøk av foreldrene, og det gikk med 20 liter lapskaus til middag. For denne turen betalte guttene en krone hver seg.

Men etter hvert kunne det også vise seg vanskelig å holde på alle guttene. Det dukket opp andre fritidstilbud, og dessverre forsvant en del av guttene. For å hjelpe på dette ble det holdt en stor fest på høsten 1937. Da møtte hele 70 gutter opp.

I tida som fulgte ble det drevet hardt, med turer og andre speideraktiviteter som knuter, førstehjelp, Guds Ord osv.

Den 22. juli 1938 ble det holdt et møte mellom Misjonshusets og Torstrand klubbers ledere. Der ble det bestemt at guttene skulle få drakter. Disse skulle være grønn skjorte med gult tørkle. Foreningens merke skulle være NMU’s, om det ble godkjent av Forbundet. Videre skulle foreningene deles opp i grupper med hver sin fører.

I tiden 8. – 29. desember 1938 ble det plutselig nedlagt totalforbud mot møtevirksomhet da det var brudt ut munn- og klovsyke, men straks faren var over ble virksomheten gjenopptatt.

Så kom de vanskelige krigsåra. Mangel på mat og reisemuligheter sgorde det vanskelig å drive, men 6 – 8 gutter "holdt koken".

Høsten 1942 ble "Gnisten" startet for å avhjelpe aldersforskjellen mellom de interesserte guttene. Rolf Barth-Nilsen ble den første lederen her. Som leder for Fakkelguttene fungerte nå Einar Islann. I 1943 satte også Fakkeljentene i gang med sitt arbeide.

I slutten av krigsåra forsvant mange av guttene, og arbeidet gikk dårlig. Da kom en del foreldre sammen og stiftet "gutte-hjælpa" (7/2-45). Med dette steg fremmøtet med 70 – 80 %.

Siden Misjonshuset var opptatt "til annet bruk" ved slutten av krigen, ble alle møtene i begynnelsen av 1945 holdt på Fordelingssentralens kontor på Victoria Hotell. "

Fakkeltiden

Slik presenteres Larvik-faklene i NMUs Ungdomsfakkelen 1938

Thorstrand gutteforening

Sannsynligvis drevet som fakkelforening i 1938.I 1945 er John Larsen leder.

"Thorstrand er en del av byen vår. Der er det masse gutter, og mange er meget interessert i Fakkelguttarbeidet.
John og Robert, to store gutter med lange bukser, de er kristne gutter selv og vil gjerne at mange Thorstrandsgutter skal bli kristne gutter. Derfor begynte de i fjor en gutteforening og spleiset på husleien til et lokale hvor de har guttemøter.
Guttene kom og kommer fremdeles. Hver lørdag har de guttemøte med sang, tale, opplesing og lek. Hver torsdag er det møte for gutter over 11. år. Da slår de knuter, lærer matlaging, gjennemgår forskjellige bibelske ting som skal læres utenat, gjennomgår Røde Kors helsebud, og forskjellige andre ting.
Guttene er interessert, det er sikkert. Snart trommer de sammen til stor fest, og de guttene som har lært de forskjellige ting blir da høytidelig opptatt som Fakkelgutter. Først er de altså almindelige gutteforeningsgutter, når de så er ferdige med prøvene blir de utnevnt til Fakkelgutter. Det er veien." (Fra Vi Juniorer 4/42)

Fakkelspeidere

I 1967 er Aase Jensen leder for fakkelspeiderarbeidet.

NMU-speidere

1978: 7. Larvik NMU og Larvik NMU er aktive grupper i NMU-speidere. [1]

1978: Larvik MSK deltok i Speiderjobben 1978. [2]

1992: Speideren nr. 3 1992 melder om Larvik NMUs deltakelse i Småspeideraksjonen 1992, fra artikkelsiden om Småspeideraksjonen resultater gruppevis 1992 NSF [3]

Ledere

Gruppeledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]
Troppsledere gjennom tidene Årstall / periode Referanser
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Gutteledere

 • 1937 Rudolf Andersen, Olaf Værvågen
 • 1938 (Torstrand)Einar Bordøy, Yngvar Nilsen
 • 1939-1948 Einar Islann
 • 1954 Oddvar Johnsen, Arvid Gundersen
 • 1968-1973 Ole Herman Nilsen, Ragnar Hovland, Arne B. Thorsen, Roger Juul Nilsen

Jenteledere

 • 1943 Solveig Johnson, Ella Ruud, Berit Winther Sørensen, Solveig Simonsen, Åse Andersen, Ruth Klever, Marit Frantzen, Berit Scou Hansen
 • 1969 Sylvia Jensen, Vera Nygård
 • 1969-1973 Yngvill Nilsen, Berit Olsen, Åse Nilsen, Ellen Christiansen, Rigmor Lie, Ellen Skogshagen

Pinse- og sommerleirer

Årstall Gruppens pinse- og sommerleirer Antall deltakere Referanser
1942 Fakkelguttleir, Fiskumvannet
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Hytter og hus

I 1972 kjøpte Misjonsmenigheten i Larvik gården Skautvedt av Trescow. Skautvedt ligger på vestsiden av Farris, ca 10 km. fra Larvik

Se også artikkelsidene om andre Speiderhus , -hytter og -leirsteder .

Speideravisa Fjompen

Speideravisa Fjompen ble startet i 1977 av troppsassistent Bjørn Vidar Jensen med peff Hans Jørgen Johnsen som redaktør. Navnet Fjompen fikk avisa gjennom en navnekonkurranse i troppen - det skulle være litt sprøtt, fleipete. Vinner av konkurransen var Knut Reidar Holt. De første årene var avisa kun et brettet A4-ark kopiert på kopimaskin. Den nåværende redaktør Fred Isaksen, overtok i 1978 avisa, og i 1982 ble redaksjonen styrket og vi gikk over til å lage 16-sider trykt i offset. I 1984 mottok vi for første gang «Den gylne Fjærpenn», en bedrift vi har gjentatt seks ganger; 1986, 1987, 1988, 1991, 1994 og 1995.

I 1986 begynte vi med to-fargetrykk, og fra og med 1992 er avisa laget i sin helhet på PC. Det første året i programmet Archetype Designer, og siden det i Quark Xpress. Bilder scannes direkte fra film, og tilgang på teknologi (redaktøren er typograf) har gjort at vi siden 1994 har kunne presentert høstnummeret med fargebilder.

I dag utgis Fjompen fire ganger i året, normalt med 20 sider. Avisa finansieres i sin helhet med 48 støtteannonsører. Grønvold Trykk a/s i Larvik trykker og leverer oss et flott, ferdig produkt.

Avisa er i første rekke et kommunikasjonsorgan i gruppa. Vi prøver å speile det livet som finnes i patruljene og blant speiderne. Reportasjer, intervjuer og tur-referater hører naturlig med. Dessuten tar vi jo vare på gruppa historie.

Redaksjonen har variert fra en til ti medlemmer, men de siste årene har vi vært en trofast gjeng på sju-åtte.

Siste nummer av papirutgaven kom ut sommeren 1999. Siden det er bare websidene sporadisk oppdatert.

Fjompen gruppeavis for Larvik NMU gruppe av Norsk speiderforbund er for 1995 årgangen hedret med Norges speiderforbunds «Den gyldne Fjærpenn» som Norges beste gruppeavis. Vi delte prisen med 3. Nøtterøys «Speiderposten».

"Fjompen" på nett: [4]

Medlemsutvikling

 • 1985: 79 [6]
 • 1986: 74 [7]
 • 1987: 80 [8]
 • 1988: 82 [9]
 • 1989: 104 [10]
 • 1990: 107 [11]
 • 1991: 97 [12]
 • 1992: 88 [13]
 • 1998: ca 40 medlemmer
 • 2000: 32

Utklipp og minner

Om Vestfold

Les mer om speidingen i Vestfold fylke. Vestfold fylkesvåpen.png

Om Misjonskirkens speiderarbeid

Les mer om speiderarbeidet i Misjonskirken Msk.jpg

Om Norges speiderforbund

Les mer om Norges speiderforbund NSF forbundsmerke 3 stoffmerke.jpg

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Les mer om Norsk Speidergutt-Forbund NSF logo.jpg

Om Norsk Speiderpikeforbund

Les mer om Norsk Speiderpikeforbund NSPF-Logo-1946 (1).jpg

Eksterne lenker

Referanser

 1. Lederliste og gruppeoversikt for NMU-speidere 1978, publisert i NMU-lederen nr. 1 1978, NMU-speidere.
 2. 2,0 2,1 Speideren, nr. 1 1979, Norges speiderforbund.
 3. Speideren nr. 3 1992
 4. Korpstingspapirene 1989 / Speider-Impuls 1/1989
 5. Speider-Impuls 1/91
 6. Speider-Impuls 1/92
 7. Speider-Impuls 1/92
 8. Korpstingspapirer 1989 / Speider-Impuls 1/89
 9. Korpstingspapirer 1989 / Speider-Impuls 1/89
 10. Speider-Impuls 1/91
 11. Speider-Impuls 1/91
 12. Speider-Impuls 1/92
 13. Speider-Impuls 1/1993
 14. Fra Fred Isaksens samling
 15. Fra Fred Isaksens samling