Lederen

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Lederen
Lederen.jpg
Undertittel: Medlemsblad for ledere i NSF
Utgitt: Fra 1923 til 1978
Utgiver: Norsk Speidergutt-Forbund
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund


Om Lederen

Etter at forsøket i 1914 med Tropsføreren, som Bergen krets (Norsk Speidergutt-Forbund) sto ansvarlig for og det nordiske initiativet Nordisk Spejdersport noen år etterpå, hvor begge ble strandet, forsøkte Norsk Speidergutt-Forbund seg med Lederen. På NSFs forbundsstyremøte 27. - 28. mars ble det vedtatt å utgi et lederblad, foreløpig fra tid til annen. Bladet skal tilstilles troppene gratis. [1] Dette viste seg liv laga og utkom frem til forbundene ble sammenslått i 1978.

Her kan du lese det første nr. av Lederen: Lederen nr. 1 - 1923

I begynnelsen var det selvsagt en del kritiske røster.

I Lederen nr. 2 - 1923 skriver redaktøren som en presisering:
Den tilsigtede virkning med Lederen var at den dels skulde inneholde meddelelser fra Hoved- og Forbundsstyret til troppsførerne, dels gi plass for innlegg som ikke egnet sig til å drøftes i Speideren. Når Lederen ikke fremtrer med noe imponerende format, sidetall og utstyr, kommer det av at Forbundsstyret også her har villet følge vårt gamle valgspråk: Langsomt, men sikkert! At dette også her er det tryggeste, synes å fremgå av den kjensgjerning at flommen av inserater hittil ikke har vært overveldende: 3 - 4 i alt! Men la oss ta ovenstående artikkel som et varsel om at det herefter skal bli annerledes. Så vil Lederen snart legge på sig og bli likeså velnæret som redaktøren!
Red. (Ragnvald Iversen)

Etter de første år med Lederen, med mange diskusjonsinnlegg om speiderstrømper, speiderdrakt og speidertone, i tillegg til årsberetninger og forbundsnytt, begynte den å ta form med nyttige artikler om ulike temaer innen speiding og instruksjon.

Lederen beholdt i alle år sin posisjon som debattforum for yngre fremadstormende ledere med nye ideer og eldre ledere som hadde vært ute en vinternatt før. Slik ble Lederen også viktig for dynamikken i Norsk Speidergutt-Forbund.

Det er opp i gjennom årene brukt tildels store journalistiske ressurser og midler for å få frem et godt lederblad, i så måte fremstår de 54 årgangene (1923 - 1941 og 1945 - 1978) av Lederen som intet mindre imponerende, med dyktige redaktører underveis.

I 1978 overtok Lederbladet som lederblad for det nye Norges speiderforbund.

Redaktører

() er angitt hvor redaktør/periode ennå er ukjent.

Digitaliserte utgaver

Her kan du lese det første nr. og andre utgaver av Lederen: Noen av disse er lagt ut i sin helhet, følg linken.

Opplag

  • 1923 - 800 stk. - 2 numre utgitt.
  • 1925 - 800 stk. - 4 numre utgitt.

Teknisk

Bilder og utklipp

Referanser

<references>

  1. Referat fra forbundsstyremøte 27. - 28. mars 1923, gjengitt i Lederen nr. 1 1923
  2. Lederen nr. 3 - 1978