Luer og hatter

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Speiderhatt tidlig i 1930-årene, her ved Arnt Kjellsen.

Norges KFUK-KFUM-speidere

Norges speiderforbund

St. Georgsgildene

Norges KFUK-speidere

Fra Storspeiderboka 1948

Hatt og lue.

 • Speiderne bruker speiderlue (batlue) i speiderstoff.
 • Storspeiderne bruker speiderlue.
 • Patruljeførere og troppsassistenter bruker speiderlue eller hatt uten oppbrett og kokarde.
 • Seniorspeidere bruker speiderlue, eller hatt uten oppbrett og kokarde.
 • Kadettene bruker speiderlue, eller hatt uten oppbrett og kokarde.
 • Alle ledere bruker speiderlue, eller hatt med oppbrett og kokarde i samme farge som hatten.
 • I alle luer (unntatt meisenes) og hatter er der et merke, som skal festes på venstre side.
 • Landssjefens hattemerke er gult og festes på kokarden.
 • De øvrige ledere har et hvitt merke på kokarden.
 • Til paradeuniformen hører hatt eller lue til speiderdrakten. Om en bruker noe på hendene til speiderdrakten, skal det være brune hansker eller vanter.

Norges KFUM-speidere

Norsk Speiderpikeforbund

Esprit, distinksjoner for lederhatter:

Norsk Speidergutt-Forbund

Utdrag av ulike speiderdraktsreglementer:

1913: Paa generalforsamling blev det besluttet at imøtekomme et oftere fremsat ønske om en praktisk vinterlue for speidere. Hatten som altid vil vedbli at være vort egentlige kjendetegn, vil bli benyttet til sommerbruk, da den jo har vist sig noksaa upraktisk i sne og kulde. Den nye lues form og farve er nu vedtat, og luen vil fra nu av være at faa. Den koster kr. 1.75; hatteliljen som bør sættes paa for at betegne luen som speiderlue, koster 25 øre; altsaa alt ialt kr. 2.00 for en praktisk og varm vinterlue, med klaf til at trekke nedover ørene. Luen blir kun solgt ti] speidere som har bevidneise fra en i forbundet staaende troppsfører (eller fra distriktsstyret eller hovedstyret. Den faaes foreløbig kun hos Samson Co. [1]

1915: Depotet. Prisen paa de engelske speiderhatte maa indtil videre sættes op til kr. 2.00 pr. stk. og fløiter kr. 0.70. [2]

1921: Fra Aftenposten 22. juli 1921: Fra speidernes møde. Hatten ombyttes med lue. [3]

Aftenposten-logo.png

Et specialtelegram til Aftenposten fra Lillehammer meddeler: Speiderne har hele tiden været begunstiget med veiret. Onsdag formidddag var optaget til kursus i leirinredning og teltslagning. Leirlivet er jo speidersagens store trækplaster for gutterne. Det maa derfor ledes rationelt. Om eftemmiddagen blev der givet en instruktiv demonstrasjon i formationer og friluftslege. Speiderdragten blev taget opp til diskusion. Filthatten afløses af en lue. Et musikkorps fra Gjøvik koncerterede om kvelden. Der forelaa til behandling spørgsmaalet om laupargrupper, sjøspeidere og ulvunger. Deer blev nedsat en komitè, bestaaende af Rieber Mohn, Bergen, tropschef Jensen, tropchef Røed og tropchef Mehlum, til at utarbeide planer for saadanne afdelinger av ældre gutter. Deltagerene afreiste i løbet af dagen, alle med utbytte og mindet. [4]

1924: [5] : Hatt. Den internasjonale type av filt med flat brem, bløt pull og med 1 om. bredt lærfarvet bånd om pullen, samt hakerem brukes ved parader og de internasjonale sammenkomster, likesom den naturligvis også kan brukes ellers. I leir og på, turer brukes om sommeren en av forbundsstyret autorisert lue av speiderskjortetøi. Til vinterbruk en strikket lue med blå, overdel og grønn opbrett. Foran på, hatten bør bæres en speiderlilje i messing. Blir hatten bløt efter regn, så, legg et fuktig klæde over bremmen og stryk den stiv.

1946: [6], OH, § 301 - Om Ulvungenes lue: Grønn skjermlue med gule render. Til vinterbruk nyttes en strikket grønn lue med gul stripe rundt kanten.

Distinksjoner for speiderhatter:

Debatt og endring

Speiderne er oftest stolte bærere av sin uniform. Noen ganer er endring og fornyelse nødvendig, men slike endringer kan skape debatt. Her er noen eksempler:

Lue-debatt 1956

Våren 1956 drøftet forbundsrådet uniformen. Det lå bl.a. et forslag om å forlate båtluen og gå over til alpelue (Montylue). Forslaget fikk ikke tilstrekkelig støtte, og saken ble utsatt til drøfting på Forbundsstyremøte under landsleiren. I Nordlands avis (speiderspalten) kommenterer man: "Vi for vår del håper det ikke blir noe av denne forandringen. Vi liker speiderluen godt som vi har den. Det var å håpe at dette spørsmålet ble drøftet rundt om i troppene slik at vi kunne få vite hvordan guttene stiller seg til dette." [7]

Norske Gutters Speiderkorps

WOSM

Fra 2013 har Speider-Sport AS også hatt en del produkter fra WOSM, som kan beyttes til speiderdrakten.

Utklipp og minner

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne lenker

 • WOSMs speiderbutikk selger speiderhatter lik den gamle, klassiske typen: [1]

Referanser

<references>