MSK - Fakkeltiden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Misjonskirken Speiderkorps (MSK)s historie deles ofte i fem faser:

Fakkeltiden | Fakkelspeidere | NMU-speidere | Misjonsforbundets speiderkorps | Misjonskirken Speiderkorps (MSK)
Lister og oversikter: MSK Korpsledelse | MSK Korpsting | MSK Leirer og arrangementer


Fakkeltiden

Misjonsforbundets speiderkorpss historie starter med historien om gutteklubben i misjonsmenigheten i Larvik, stiftet 19.juni 1937, som ble til Fakkelgutter under Einar Islanns ledelse i 1940. Som Gilwell-leder med fra Norsk Speidergutt-Forbund tente han speiderilden i misjonsforbundet.

Historien om NMUs fakkelarbeid er en historie om et barnearbeid som på ulike måter utviklet seg i retning av speiderarbeid, slik det ble drevet i den organiserte speiderbevegelsen. Både i lokale foreninger og i sentrale posisjoner fant man personer med klare erfaringer fra speiderbevgelsen. Særlig gjaldt dette Einar Islann og Hans Jacob Frøen. Da Larviks fakkelgutter innførte "fakkelskjerf", fakkelmerke, fakkelløfte og fakkelopptakelse, fikk arbeidet et tydeligere speidermessig preg. Senere formulerte NMU en fakkelov, et treningsprogram - Fakkelgrader - og fastsatte regler for fakkeluniformen. Dette ble fulgt opp av aktiv satsing på ledertrening og utvikling av veiledningsmateriell; Fakkelboka og Fakkelederbhåndboka.

I 1940 vedtok styret å oppta gutte- og jentearbeid under navnet ”Fakkelgutter” og ”Fakkeljenter”. Fra 1940 var ”Vi juniorer” et felles blad for juniorer og fakler. Fra nr. 6 i 1941 hadde fakkelarbeidet egen side i bladet.

Drakter ble innført i 1940. Originaldrakt ble utlånt fra NmU slik at foreningene kunne sy egne drakter.

NmU ansatte i 1942 en egen fakkelsekretær, Hans Jacob Frøen, og det ble valgt en egen komite med ansvar for fakkelarbeidet. Flere nye foreninger sluttet seg til arbeidet utover på 40-tallet.

Den første fakkelleiren ble avholdt ved Fiskumvannet i Buskerud i 1942. I 1943 gir NmU ut ”Fakkelboka” og ”Håndbok for ledere” med Hans Jacob Frøen som ansvarlig. De første gradskravene ble innført i 1943. 4 grader pluss lederprøven. I årene etter krigen gikk diskusjonen om man skulle gjøre fakkelarbeidet til et ordentlig speiderarbeide. Speiderarbeidet i Svenska misjonsforbundet var en inspirasjonskilde sammen med enkeltpersoners erfaring fra de norske speiderforbundene. I 1944 kom en egen sangbok for faklene, Fakkel-toner. Sener kom Junior- og Fakkelsangboka. Fakkelposten ble utgitt første gang i 1944.

I 1957 ble landsleiren for fakkelspeidere (tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband) avholdt på Sjøstrand. [1]

Vær beredt!

I Norsk speiderguttforbunds organ "Speideren" nr 2 1925 gir man plass til følgende brannfakkel fra en ivrig ung mann:

"Vær beredt!
Tenker vi alltid nok over dette ordet beredt? Vet vi virkelig hvad det betyr? Tenk speidergutter, om vi alle, helt fra Norkap til Lindesnes, i sannhet var beredt! Alltid beredt til å stå til tjeneste for dem som kan trenge det, være beredt til alt godt!
Men beredt til å møte vår Gud når det skal være, er vi det? Er du? "Snakk ikke slik, la oss more oss først, vi er jo så unge," sier kanskje noen. Tenk ikke slik, gutter! Snart - kanskje - skal du stå ansikt til ansikt med Gud. Lykkelig er den som da er beredt, som alltid er beredt!"

NMUs speiderarbeid er menighetens arbeid. Den kristne målsetting har vært overordnet organisering og øvrig innhold. Denne lille appellen ligger derfor nær opp til de motiver den enkelte leder - og menighet - har hatt for å ofre av sin tid og sine krefter for å drive arbeid for den enkelte gutt og jente.

Ekstra interessant er det å vite at den som skrev den enkle appellen i NSFs blad var Thorleif Holm Glad, en av de mest sentrale lederne Det norske misjonsforbund og NMU har hatt i det 20. århundre. Og dette skrev Holm Glad i 1925, nesten 50 år før (resten av) NMU formelt ble en del av norsk speiderbevegelse.

I 1925 var Thorleif Holm Glad tilknyttet Det Vestlandske Indremisjonsforbund i Trondheim. Han var født i 1907. Fra 1938 - 1953 var han NMUs administrerende ungdomssekretær. Fra 1960 til sin død i 1965 var han Det Norske Misjonsforbunds misjonsforstander.

Vi skal senere se at Holm Glad hadde sterk sympati for speiderbevegelsens ideer. Allikevel inntok han i ulike stillinger og på ulike tidspunkt ulike vurderinger omkring fakkelarbeidets tilknytning til norsk speiderbevegelse

Fakkeltropper i 1945

Se NMUs fakkeltropper 1945.


Se egen oversikt over NMUs leirer, kurs og større arrangementer.

Fakkelsekretærer

Pinse- og sommerleirer

Årstall Gruppens pinse- og sommerleirer Antall deltakere Referanser
1942 Fakkelguttleir, Fiskumvannet
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Om Misjonskirkens speiderarbeid

Msk.jpg Misjonskirkens speiderarbeid

Eksterne lenker

Referanser

  1. Haugesunds avis 18/9/1947
Vet du mer om "MSK - Fakkeltiden"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!