MSK - NMU-speidere

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
NMU Speiderkorps
MSK.jpg
Stiftet: 1974
Lagt ned: Byttet navn i 2010 til
Misjonsforbundets speiderkorps
Forbund: Norges speiderforbund
tidligere Norsk Speidergutt-Forbund
og Norsk Speiderpikeforbund

Tidlig i 1960-årene kom det sterkere speiderrettede impulser inn i fakkelspeiderarbeidet. To danske fakkelsekretærer, Ulla Wichmann og Ellen Bom, kombinert med flere speiderorienterte ledere lokalt bidro til dette. Man drev et aktivt fakkelspeiderarbeid i mange menigheter, men samtidig vokste engasjementet for å utvikle arbeidet mer mot speiding og å styrke samarbeidet med speiderbevegelsen. Ja, kanskje knytte seg til denne. Gradvis begynte man å bruke begrepet NMU-speidere.

Omkring 1970 var målet avklart og prosessen førte til dannelse av to speiderkorps i NMU. Jentene gikk inn i Norsk Speiderpikeforbund og guttene i Norsk Speidergutt-Forbund i 1974.

Den lange perioden som NMU-speidere, kanskje fra 1968 til 2010 - dvs 42 år, favner en voldsom mengde speidermøter, turer, peffkurs, leirer, ledere, speidergutter og speiderjenter.Misjonskirken Speiderkorps (MSK)s historie deles ofte i fem faser:

01 Fakkeltiden.jpg Fakkeltiden | 02 Fakkelspeidere.jpg Fakkelspeidere | 03 NMU-speidere.jpg NMU-speidere | 04 MSK-speidere.jpg Misjonsforbundets speiderkorps | MisjonskirkenSpeiderkorps CMYK1.jpg Misjonskirken Speiderkorps (MSK)
Andre oversikter: MSK Korpsledelse | MSK Korpsting | MSK Leirer og arrangementer | MSK Trykksaker | MSK Statistikk


Historie

År for år

1973

Pilprosjektet: Speiderkonsulent Fridtjof Sandring presenterte våren 1973 "Pilprosjektet". Det var en ny satsing, rettet mot patruljene. "Intensjonen bak opplegget er å oppmuntre til mere og bedre patruljearbeid". Det er tydelig at NMU vil bruke denne satsingen for å styrke det speidermessige innholdet i arbeidet og å gjøre patruljen til en sentral arena for speiderlivet. I Pilprosjektet oppfordres speiderne til å ta gradsprøvene, men samtidig oppfordres patruljene å ta det de kaller patruljegrader. Den grønne pilen er enklest, senere følger den gule pilen og den blå pilen med pilhaiken som avslutning.[1]

Pilprosjektet hadde tre patruljegrader med utfordringer til patruljene på ulike tema:

 • Den Grønne pilen
  • Patruljeflagg
  • Sagabok
  • Patruljerop
  • Fremmøte
  • Gudstjenestebesøk
 • Den gule pilen
  • Arbeidsfordeling
  • Menighetsprøven
  • Hjelpe andre
 • Den blå pilen
  • Patruljebånd
  • Patruljeprogram
  • Patruljen og naturen
  • Patruljen og speiderloven
  • Patruljen og andakten
  • Pilhaiken

NMUs landsstyre vedtok våren '73 et NMU skulle oppta forhandlinger med Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speiderguttforbund. I informasjon til lederne skrev Sandring "Forhandlingene vil ta til i februar og speiderkonsulenten vil forsøke å holde speiderlederne orientert via våre blader og ved besøk. (Det er håp om varige særordninger)"[2]


Interimstyre: På et rådgivende korpsledermøte i Skien 25/11 1973 ble følgende valgt som interimstyre: For pikene: Karin Pettersen, Solum, korpssjef, Ellen Grestad, Drammen, Torunn Reme, Kristiansand S. For guttene: Fridtjof Sandring, NMU, korpssjef, Roar A.Hoff, Vestfossen, Frank Robert Hubenbecker, Bøle, Jan Jansen, Grimstad.

Blant arrangementer i 1973 kan nevnes:

 • Pinsekurs på Vassenden/Fjellvannet v Skien, med 52 deltakere.
 • NMU Speiderleir på Vegårshei 1973
 • Patruljeførerkurs på Vegårshei i november i regi av Skiensfjordens NMU-krets.
 • Rådgivende korpsledermøte i skien 25/11 1973
 • Det ble arrangert speiderleirer følgende steder i 1973: Josefvatn - Trondheim - Vigdarheim/Haugesund - Hålandsdalen/Bergen - Grimstad - Luksefjell/Skiensfjorden.

NMUs sommerleirbok 1973:

Høsten '73 ble det ikke arrangert lederkurs fra NMU for å gi flest mulig NMU-ledere anledning til å delta på NSPF og NSFs kurs. I årsmeldingen skriver korpsstyrene at i fremtidig kursvirksomhet vil det bli lagt mer vekt på det åndelige plan og på danning av ledermiljø.

Korpstilslutning Korpsstyrene beskriver den siste delen av prosessen slik i årsmeldingen for 1973:

"KORPSTILSLUTNINGS-SAKEN:
Denne saken har vært en hovedsak for NMU-speiderne i 1973. Etter at saken var behandlet i komite, og diskutert på ledersamlinger og i de enkelte tropper, ble det innledet forhandlinger med NSPF og NSF vinteren 72/73. Forslaget til overenskomst forelå som sak til NMUs årsmøte i Arendal 30. juni 1973. Resultatet ble et nesten enstemmig vedtak om korpstilslutning.

Dermed var en stadig tilbakevendende sak blant speiderlederne sluttført, samtidig som vedtaket innebar nye utfordringer til speiderlederne.

Utover høsten -73 ble de første kontakter mellom NMU-speiderne og NSPF/NSFs kretser etablert, og flere av våre ledere deltok på kurs arrangert av NSPF/NSF.

Pikenes overenskomst trådte i kraft fra l/l-74 og guttenes overenskomst fra 1/4-74."

1974

1973/74: Frank Robert Hübenbecker intervjues i anledning av at NMU-speiderne får inn i Norsk Speidergutt-Forbund
1974: Knut Enger på besøk på Korpsleir (MSK) Aremark 1974 i anledning av at NMU-speiderne ble medlem i NSF og NSPF.
1974: En krone til misjonen presenteres i Bjeffet 3/1974.

I 1974 ble det opprettet to NmU-speiderkorps. Ett for gutter og ett for jenter med felles styre. Guttene i NmU-speidere ble innmeldt i Norsk Speidergutt-Forbund i 1973, og fra 1974 ble jentene innmeldt i Norsk Speiderpikeforbund.

Se Kilde: NMU-speidernes vei inn i speiderforbundene fram mot 1974.

I perioden 1/1 til 4/7 fungerte følgende som interimsstyre for NMU-speiderne: For pikene: Korpssjef Karin Pettersen, Solum, Ellen Grestad, Drammen, Torunn Reine, Kristiansand S. For guttene: Korpssjef Fridtjof Sandring, Roar A. Hoff, Vestfossen, Frank Robert Hiibenbecker, Bøle Jan Jansen, Grimstad.

NMU-speiderne avholdt sitt Korpsting 4. juli 1974 under korpsleiren på Kvernmoen. Det møtte 24 stemmeberettigede fra følgende grupper: 9. Arendal NMU, 4. Askim NMU, Askim 3.NMU, Bergen NMU jenter og gutter, 2.Bøle NMU, Bøle NMU jenter, Drammen NMU jenter, Gjerpen NMU jenter, 5.Grimstad NMU, Grimstad NMU jenter, 10 .Haugesund NMU, Haugesund j., 11.Kr.sand NMU, Mjøndalen NMU j., 11.Skien NMU, Skien NMU j., 1.Vestfossen NMU. Fra NMU: Ruth Grimstad, Kjell Holmkvist, Fridtjof Sandring.

Korpstinget behandlet årsmelding, arbeidsplan 1974/75, bestemmelser for speiderkorpsene og valg. Kontingenten til NMU ble fastsatt til kr 6 pr år. NMU-speidernes grunnregler var tidligere vedtatt på NMUs årsmøte, men bestemmelser §§18-30 var mer utfyllende bestemmelser. I behandlingen på korpstinget ble arbeid med informasjonshefte, lederkurs, ombud/utvalg og tiltak for at speiderlederne i NMU får anledning til å komme sammen løftet fram.

Under behandlingen av bestemmelsene var det ulike meninger om enkelte punkt. Det ble en diskusjon om det var mulig å ha NMU-grupper som ikke var en del av en menighet. Det ble til slutt åpnet for dette under forutsetning av nær kontakt med nærmeste menighet og med korpsstyret.

Ved valget ble Lillian Nyland valg til korpssjef for jentene og Fridtjof Sandring for guttene. Øvrige korpsstyremedlemmer: Ellen Grestad, Drammen, Wenke Fjeld, Skien, Anne Beate Oraug, Askim, Jan Jansen, Grimstad, Per Johannesen, Bergen og Torleif Klovland, Skien. Varamenn: Mia Gundersen, Skien, Ingeborg Rasmussen, Haugesund, Sofus Rasmussen, Haugesund, Jan Bjerk, Skien. Valgkomite: Aslaug Oterholt, Askim, Frank Robert Hübenbecker, Bøle og Thorleif Berg, Arendal.

I arbeidsplanen for 1974/75 ble motto og mål oppsummert slik:

"MOTTO: Vi bygger - for misjonen og speidersaken"
"Misjonen i fokus" er NMUs motto, og det vil vi følge opp med i de planlagte tiltak for misjonen. Misjonssaken fremmes for speiderne i en "Vi bygger"-form. Vi ønsker også å satse for å beholde vårt særpreg som NMU-speidere, og i den forbindelse vil vi prøve å hjelpe de enkelte grupper til å bli styrket i sitt nåværende arbeid, og samtidig satse på en ekspansjon. Dette legges også opp i en "Vi bygger"-form."

[3]

I 1974 hadde NMU-speiderne følgende ombud og utvalg:

Ombud

 • Småspeiderombud: Wenche Fjeld, Skien
 • Stifinner- og vandrerombud: Lillian Nyland, Arendal
 • Ulveombud: Frank Robert Hübenbecker, Bøle
 • Speiderombud: Fridtjof Sandring, Oslo
 • Roverombud: Thorleif Klovland, Skien.

Utvalg

 • Misjon: Karl Fredrik Kittilsen, Bøle og Fridtjof Sandring, Oslo.

I årsmelding for 1974 oppgis et samlet medlemstall for gutter og jenter til 928.
Følgende grupper var korpstilsluttet:

 • Pikene: Arendal, Askim 3, Bergen, Bøle 1, Drammen, Skien 4, Skien 5, Grimstad, Kristiansand S, Larvik, Skien 1, Lista, Tromsø, Vegårshei, Haugesund, Mjøndalen, Øyestad.
 • Guttene: 9. Arendal, 4. Askim, 2. Bøle, 5. Grimstad, 11. Kristiansand S, 7. Larvik, 1. Lista, 10. Haugesund, 2. Mjøndalen, 11. Skien, 12. Skien, 22. Trondheim, 7. Tromsø, 1. Vegårshei, 1. Vestfossen.

Arrangementer 1974

 • Pinsekurs 1.-3. juni i Skiensfjorden og i Kristiansand. Fridtjof Sandring ledet kurset i Kristiansand/Hamresanden og Kjell Holmqviste, NMUs ungdomskonsulent, ledet kurset i Siljan.
 • Småspeider/ulvungeweekend på Vegårshei 7.-9. juni
 • Korpsleir Aremark 1.-7. juli på Kvernmoen. 285 deltakere.
 • Speiderleir på Josefvatn/Nord
 • Separate gruppeleirer: Arendal - Larvik - Vegårshei - Trondheim.
 • Troppslederkurs Bøle 6.-8. september
 • Troppslederkurs Grimstad 27.-29. september

1975

I årsmeldingen for speiderkorpset opplyses:

"Følgende grupper er pr. 15/2-75 korpstilsluttet:
Pikene:
Arendal, Askim 3, Bergen, Bøle 1, Drammen, Skien 4, Skien 5, Grimstad, Kristiansand S, Larvik, Skien 1, Lista, Tromsø, Vegårshei, Haugesund, Mjøndalen, Øyestad.

Guttene:
9. Arendal, 4. Askim, 2. Bøle, 5. Grimstad, 11. Kristiansand S, 7. Larvik, 1. Lista, 10. Haugesund, 2. Mjøndalen, 11. Skien, 12. Skien, 22. Trondheim, 7. Tromsø, 1. Vegårshei, 1 Vestfossen."

Korpstinget 1975 ble avviklet på Hamresanden, Kristiansand, 26. og 27. april.[4]Sakslista inneholdt bl.a. årsmelding 1974, budsjettforslag, arbeidsplan 1975, forslag fra korpsstyret om: kontingent 75/6, statutter foreldrearbeid, instruks ombud, kretsvis sammensetning av korpsstyret, og valg. Budsjettforslaget balanserte med kr 10.000. Hvert av korpsene fikk kr 3.000, til forbundsråd/speiderting, telefon/porto, reiser, kopiering og reserve. Det ble i tillegg satt av kr 4.000 til utdanning av instruktører og til trykksaker. Inntektene var kr 8.000 i kontingent og kr 2.000 som kom inn via 10% av leirkontingent.

Arrangementer 1975
 • Lederkurs Hamresanden ved Kristiansand 25. - 27. april
 • Korpsting Hamresanden, Kristiansand 26-27. april
 • Vårtreff Skiensfjordens NMU-krets 18. april i Betania, Skien
 • Kurs for ledere og peff/pass på Neset v Grimstad 2.-4. mai. 45 deltakere
 • Ledertreff Skiensfjordens NMU-krets 23. mai i Eben-Ezer, Porsgrunn
 • Småspeider/ulveweekend Vegårshei 30/5 - 1/6. ca 240 deltakere.
 • Speiderleir Justøya 6-10/8. Ledelse: Lillian Nyland og Thorleif Berg. Ca 270 deltakere fra Askim, Drammen, Mjøndalen, Skien, Gjerpen, Solum, Arendal, Kristiansand, Lista, Haugesund.
 • Gruppeleirer avholdt av: Vegårshei - Bøle - Grimstad.
 • Høsthaik Skiensfjordens NMU-krets i Sauheradsfjellene 5.-7. september
 • Avdelingskonkurranse Skiensfjordens NMU-krets 28. september i Skien
 • Regionalkurs Skautvedt/Larvik 3-5. oktober. Ca 75 deltakere.
 • Vårtreff Skiensfjordens NMU-krets 7. november i Larvik
 • Regionalkurs Haugesund 21-23. november. Ca 35 deltakere.
 • Peffkurs Haugesund 20. og 24. november med ca 20 deltakere.
En krone til misjonen 1975

Fra årsmeldingen:

"EN KRONE TIL MISJONEN
Ved hjelp av en "kirke og "teglstener" startet vi opp aksjonen En krone til Misjonen i 1974. Byggingen av kirkene ble et populært foretagende, som ble avsluttei sommeren 1975, for å bli avløst av NMU-speidernes misjonsalbum. Dette skal etter planen bli på 32 sider over en to-års periode. Det er da meningen å sende ut fire sider hvert kvartal i to år. Gjennom aksjonen er speiderne med å underholde Eldbjørg og Karl Fredrik Kittelsen på misjonsstasjonen Ngo i Folkerepublikken Congo. Ved siden av denne primære hensikt med Misjonsalbumet, så gir det speidere og ledere en fin informasjon om NMU's misjonsarbeide. Det ble også sendt ut stensilerte brev fra Eldbjørg og Karl Fredrik til speiderne og lederne.

I 1975 kom det inn kr 26.775,65 til underhold av disse. I tillegg kommer innkomsten ved den misjonsuke som ble kjørt parallelt med DNM's høstofferuke. Det er vanskelig å fastslå hvor mye speiderne klarte her, da det ble innsamlet til tre formål samtidig. Om speidernes andel settes til ca kr 40-50.000,- så skulle det være ganske nær det riktige. Speiderne har med andre ord gjort en fantastisk innsats for misjonen i 1975."

1976

Korpstinget 1976 ble avholdt 26. - 28. mars 1976 i Betania i Skien.[5] Korpstinget behandlet bl.a. årsmelding 1975, budsjettforslag, arbeidsplan 76/77, kontingent, korpsleir 77 og valg. I tilknytning til årsmeldingen var det også rapporter om kretsarbeid i Buskerud NMU-krets, Sørlandet NMU-krets og Vestlandet NMU-krets. Arbeidet blant "særstilte speidere" ble drøftet, og det var enighet om å forsøke å integrere disse i gruppene så langt det lar seg gjøre.

Korpsstyret ønsket å utarbeide en økonomisk rammeplan for NMUs speiderarbeid og dette ble støttet. Det ble også oppfordret til flere kurs i nord. Det utgis et informasjonshefte som kan brukes i tilknytning til ekspansjonsarbeided. Det ble også varslet at brevkurset vil være ferdig omkring 1. mai. Lederbladet Falk skal styrkes og det vil komme med tre nummer i '76. Abonnement koster kr 15.- pr år. Falk-Informasjon vil utkomme med seks nummer i året.

I debatten ble bl.a. ekspansjonsarbeid, forholdet til NSF/NSPF og heftet "NMU-speidernes framtid og profil". løftet fram. Det ble etterlyst gruppebesøk fra ombudene og det var ønske om atsamarbeidet mellom underavdelingene i DNM skulle styrkes. Speidernes bidrag til misjonen ble økt fra 30.000 til 35.000. "Misjonsalbumet" vil fortsatt være i bruk, men det vil også bli laget supplerende stoff. Det ble drøftet om man kunne ha en egen seremoni rundt dette i gruppene. Kontingenten ble også drøftet. NSF og NSPF har ulike kontingentsatser og betalingsdatoer, noe som er utfordrende for fellesarbeidet i NMU. Korpstinget ba korpsstyret om å arbeide for lik kontingent for begge korps.

Korpstinget valgte følgende som leirkomite for korpsleiren 1977: Finn Ivar Knudsen, Jan Jansen, Ellen Grestad, Harald Syvertsen, Frank Robert Hübenbecker, Øystein Nilsen, med varamenn Anne Åkre Olsen og Aslaug Oterholt.

Under korpstinget ble det lest opp hilsen fra familien Kittilsen på Ngo i Kongo. Korpstinget hilser tilbake.

I følge referatet hadde disse ordet: Tor-Odd Vea, Aslaug Oterholt, Frank Robert Hübenbecker, Roger Wahlstrøm, Lillian Nyland, Sofus Rasmussen, Torild Eilertsen, Simon Oterholt, Jan Jansen, Harald Syvertsen, Egil Torp, Jan Bjerk, Finn Ivar Knudsen.

1977

Korpstinget 1977 ble avholdt på Flekkerøya 25-27. mars 1977. Korpsstyret la fram forslag til arbeidsplan. "Som hovedpunkter i arbeidsplanen kan nevnes at vi ønsker å øke vår misjonsinnsats og ekspansjonsarbeid. Vi ønsker å styrke foreldresamarbeidet og revidere våre kursopplegg. ... Samarbeidet til NMU bør styrkes, slik at kollisjon av arrangement kan unngås." Fra høsten '77 vil lederbladet Falk bli slått sammen med idéperm. Falk-inform fortsetter som før. Korpstinget drøftet også en rekke forslag omkring grunnregler og bestemmelser.

I 1977 var arbeidet med å samle NSF og NSPF godt i gang. Korpstinget drøftet dette, og var særlig opptatt av formålsparagrafen til det nye forbundet. Korpsstyret ba korpstinget om en uttalelse om en eventuell tilslutning av NMU-speidere til Norsk speiderforbund.

I korpstingsreferatet leser vi bl.a.:

"Diskusjonen dreide seg stort sett om vårt syn på den foreslåtte formålsparagrafen og en eventuell tilslutning ut fra den.

To forslag ble stilt:
Fra Tore Grestad: "Korpstinget gir korpsstyret fullmakt til å utforme en alternativ formålsparagraf til speiderforbundene."
Vedtatt med 34 stemmer for, - en stemme mot.

Fra Kjell Olsen: "NMUs korpsting 1977 mener at vedlegget til formålsparagrafen ikke er ønskelig. Det henstilles derfor om enda en gang å forandre ordlyden."
Vedtatt med 42 stemmer for, - 7 stemmer mot.

Siste del av Kjell Olsen's forslag ble gjort gjeldende overfor korpsstyret: "Hvis dette ikke er mulig ønsker NMU-speidere å være med i sammenslutningen av NSF og NSPF.""

1978

NSF og NSPF slått sammen til Norges speiderforbund, og samme år ble NmU-speiderne slått sammen til ett speiderkorps.

Ved årsskiftet 1978/1979 hadde MSK - NMU-speidere totalt 1709 medlemmer. [6]

Korpstinget for 1978 ble avholdt 10.-12. mars på Vegårshei.

1979

Korpsting for 1979 ble arrangert 9.-11. mars i Askim.

Under korpstingets behandling av arbeidsplan 1979/80 ble deltakerne delt i grupper for samtale om arbeidet. Gruppenes samtaler er referert slik:

 • Forslag om kassetter eller stensiler fra lederkurs/samlinger blir sendt til de som ikke har anledning til å komme selv (pga. lange avstander).
 • For at speiderne ikke skal være en isolert gruppe i menigheten, kan det dannes et ungdoms/NMU-råd innen menighetens ulike avd.
 • Driver speidern og junioren konkurranse, tar de medlemmer fra hverandre? Ikke meningen med et konkurranseforhold. De fleste menigheter ser ut til å klare situasjonen bra.
 • Ønske om at utdrag fra korpsstyremøtene ble sendt til gruppelederne. Her har Falk-Inform fungert ganske bra.
 • Korpstinget bør kutte ut faste programposter fredag kveld, heller ha uformelt samvær så vi kan bli kjent med hverandre. Mange har lang vei og er lite opplagt til fast program.
 • Det kom klage på at ombudene ikke har vært nok markert, og dette skyldes kanskje mangel på informasjon (?). Ombud/utvalg bør kunne avlaste korpsstyret.
 • Kurstilbudene bra. Det bør fortsatt satses på Peff- og lederkurs. Brevkursene lite kjent. Vanskelig med kurs i utkantstrøkene. Kanskje vi kunne innby NSF til disse kursene?
 • "Bibelprøven" virker bra i forbindelse med Kristen Trening. Det er fortsatt flere på lager hos NMU. Også behov for lederkurs i Kristen Trening.
 • De som hadde erfaring med kretsarbeide innen NMU, mente det var et stort behov. Det var også uttalelser mot egne kretser pga. at vi da ville mure oss inne som en klubb istedenfor å gå ut og påvirke de andre kretsene. En dobbeltkjøring. Stort sett enighet om å holde på NMU-kretsene ellers, også for å holde på vårt eget særpreg.

1980

Korpstinget ble arrangert på Langesund bad 14.-16. mars 1980. I årsmeldingen skriver korpsstyret at "Følgende hovedsaker har vært til behandling: Korpsting - 79, Redigering og gjentrykk av Bibelprøven og Menighetsprøven med dyktighetsmerker, sommerleir -79, korpsleir -80, kurser og weekender, nytt kursbevis, reiserute for konsulenten, arbeidsplan og årsplan, ekspansjon, styrking av ombudene, kontingentinnkreving, misjon."

I tillegg til peff- og ledertrening rettet mot speiderarbeidet utviklet NMU et NMU-grunnkurs på tvers for menighetenes nye ledere. Dette hadde navnet Grunnkurs I, II og III.[7]

Høsten 1980 var følgende med i NMU-speidernes ombud og utvalg[8]:

 • Småspeider/ulve-ombud: Per Aanerud, Ellen Utne
 • Speiderombud (stifinner/speider/vandrer): Ole Ugland, Tove Gundersen, Heidi Brynhildsen, Jarl Vidar Erichsen
 • Rover/rangerombud: Jon Åsmund Åmås, Geir Arvid Eidsvåg
 • Misjonsutvalg: Frank Robert Hübenbecker
 • Utvalg for radiospeiding: Jan Åge Knudsen
 • Utvalg for kristen trening: Anker Weierud, Torkild Oterholt
 • Utvalg for særstilte speidere: Tore Larsen
 • Utvalg for sosial tjeneste: Jan Thorsen
 • Utvalg for foreldrearbeid: Gjermund Igland

1981

Korpstinget for 1981 ble avholdt på Flekkerøya ved Kristiansand 13.-15. mars.

1987

Jubileumsmerket 1937-1987

På korpstinget i 1987 markerte NMU-speiderne arbeidets femtiårsjubileum. Blant annet var NMUs første fakkelsekretær, Hans Jacob Frøen, gjest på korpstinget.

Annet

Leirer og større arrangementer

Se NMUs leirer, kurs og større arrangementer.

Kretsarbeid NMU-speiderne

Se mer om Skiensfjordens krets av NMU-speidere.

"En krone til misjonen"

NMU-speiderne har et stort misjonsengasjement. Lenge ble dette drevet under kampanjen "En krone til misjonen".

1981: Falkeleir-logo fra 1981 - tegnet av Unni H. Larsen
1991: Korps-speideravisa Speider-Impuls, 1991 med Jarl V. Erichsen som redaktør.
1992: 1. Grimstad NmU's teltoskap under Korpsleir (MSK) Vegårdshei 1992, fra reportasje i Speideren nr. 3 1992 (Foto: Knut Olaf Lindtveit).
Korpssstyret i MSK - NMU-speidere, 2009.

NMU-speidernes frimerkebank

NMU-speidernes frimerkebank gikk til inntekt for En krone til misjonen og ble lagt ned i 1984.[9]

Falkeleir

Fra 1981 har MSK arrangert en-ukes treningsleirer for patruljeførere. Disse leirene kalles Falkeleir.

Grupper

MSK - NMU-speidere-merker

Utklipp og minner

Ukens artikkel i Speiderhistorisk leksikon

MSK - NMU-speidere er presentert slik i ukens artikkel, uke 47, 2014 i Speiderhistorisk leksikon:

Uke 47, 2014

MSK - NMU-speideres logo

MSK - NMU-speidere ble for 40 år siden dannet utav Misjonsforbundet og ble med som korps i Norsk Speiderpikeforbund og Norsk Speidergutt-Forbund.

Arbeidet startet lenge før dette, i 1937 som Fakkelforeninger. Dagens navn på korpset er Misjonsforbundets speiderkorps, med sine 900 speidere og 20 speidergrupper landet rundt.

Kanskje du har noen gode bilder eller historier rundt dette? Bidra du også! [1]

Les mer om historien om MSK - NMU-speidere

Les mer om...

Msk.jpg Misjonskirkens speiderarbeid NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund NSPF-Logo-1946 (1).jpg Norsk Speiderpikeforbund Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser

 1. FALK 1/73
 2. FALK 1/73
 3. Referat fra korpstinget
 4. Korpstingdokumenter 1975
 5. Falk 2/76
 6. Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
 7. NMU-lederen 3/1980
 8. NMU-lederen 3/1980
 9. Speider-Impuls 1/1984
 10. Speideren, nr. 1 1979, Norges speiderforbund.
 11. Speideren, julen 1993, Norges speiderforbund
Vet du mer om "MSK - NMU-speidere"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!