Marsjmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også merkene Idrett, Fjellsport og klatring, Orientering, Ski, Skiløper, Merker med sjø som tema, Skøyter og Svømming.

Ledere fra Laksevåg 1 KFUK på vandretur sommeren 1937.
Troppen på utmarsj med flagget i spissen, Laksevåg 1 KFUKAustevoll i 1941.
Foto fra en reportasje fra Vandreleir i Østfold, Fredrikstad 1 MS sommeren 1927 med speidere fra Fredrikstad. Fra KFUK-Speidernes blad nr. 9 1927.
Under Kretsleir Voss 1976 Bergen krets (KFUK) kunne alle over 16 år ta Marsjmerket, her forsiden på leirheftet [8]

Merkekrav til dagens merker

Merkekrav til tidligere merker

Innledning til gruppen Sport-, lek- og ferdighetsmerker i 1933 [5] og 1939 [7] Norges KFUK-speidere

Norsk ungdom burde være særlig flinke sportsfolk. Sommer og vinter gir oss rik anledning til å øve oss, det er sikkert

Men husk dette, dere speiderpiker som ivrige her: Begynn smått og arbeid tålmodig videre til dere blir flinke! Driv aldri på så dere blir overanstrengte. Det gjelder slett ikke å sette rekorder, men å få så mange som er jevnt flinke.

Det beste vilde være å kunne litt av hvert, fordi forskjellig sport utvikler vårt legeme på forskjellig vis. Det er heller ikke så kjekt å være første mann i en eneste og være dum i alt annet.

Alle burde kunne svømme, hvis de hadde anledning til det, og blant speiderpikene skulde vi ha Norges beste fottur-folk.


Fjellvandrermerket, speidere i tropp/stifinnere/vandrere, (1955) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1955) [1] - (1959) [1], merket er i gruppen Idretts-, leke- og speiderferdighetsmerker :

 1. Ha gått en ukes tur i fjellet og være sikker i bruk av kart og kompass i all slags vær.
 2. Kjenne forholdsregler ved brevandring. Kunne vade en fjellelv.
 3. Kjenne minst 15 forskjellige fjellplanter og ha gjort notater om dyrelivet.
 4. Kunne ruste seg ut praktisk til en 8 dagers fjelltur sommer og vinter.
 5. Vite hvordan en skal forholde seg i tåke og snøstorm.


(1994) [4] - 2003, stifinnere og vandrere :

Du skal:
 1. Kjenne fjellvettreglene.
 2. Vite hvordan en:
  • krysser en elv uten bro e.l.
  • går på bre/snøfonn
  • forholder seg i skodde/snøstorm/uvær
 3. Kunne bruke kart og kompass under ulike forhold.
 4. Ha gått minst 4 dagers sammenhengende tur i fjellet. Levere logg/rapport fra turen.


Fjellvandrermerket, speider i tropp, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [3], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Ha gått en ukes tur i fjellet og være sikker i bruk av kart og kompass i all slags vær.
 2. Kjenne forholdsregler ved brevandring. Kunne vade en fjellelv.
 3. Kjenne minst 15 forskjellige fjellplanter og ha gjort notater om dyrelivet.
 4. Kunne ruste seg ut praktisk til en 8 dagers fjelltur sommer og vinter.
 5. Vite hvordan en skal forholde seg i tåke og snøstorm.


Marsjmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [5] og 1939 [7], merket var et Samlingsmerke for speiderpiker over 16 år i gruppen Idretts-, leke- og speider-ferdighetsmerker:

 • Speiderpiken skal ha gått 30 km. på 6 timer med 6 kg. pakning.
 • Før turen skal speiderpiken ha innleveret til sin troppsfører en skriftlig tillatelse fra foreldre eller andre foresatte.
 • Marsjmerket er et sølvskjold hvorpå er inngravert: 30 KM. sølvskjoldet fastsettes på lærbeltet (høire side).

1955 [1] og 1959 [1], merket var for speidere over 16 år i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. I løpet av tre måneder foreta tre treningsturer på minst 10 km hver.
 2. Gå 30 km på 6 timer med 6 kg pakning. Skriftlig tillatelse fra foreldre eller foresatte leveres troppsføreren på forhånd.
 3. Vise en riktig pakket ryggsekk før turen og vite hvordan en forebygger gnagsår.


Marsjmerket, vandrere over 15 år, (1992) - ?, Norges KFUK-speidere

1992 [6] merket var for vandrere over 15 år i gruppen Natur og friluftsliv :
Du skal :

 1. I løpet av tre måneder før "hovedturen", gå 3 turer på min. 7-10-15km. Minst en av turene må være med bagasje.
 2. Gå en tur på 30km på 6 timer med 4kg pakning.
 3. Før turen kjenne til nødvendig 1.hjelp for en slik tur.


Marsjmerket, speidere over 16 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [3], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. I løpet av tre måneder foreta tre treningsturer på minst 10 km hver.
 2. Gå 30 km på 6 timer med 6 kg pakning. Skriftlig tillatelse fra foreldre eller foresatte leveres troppsføreren på forhånd.
 3. Vise en riktig pakket ryggsekk før turen og vite hvordan en forebygger gnagsår.


Marsjmerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [4] - 2003 :

Du skal:
 1. Gå tre turer på minimum 7-10-15km. En av turene skal være i terreng og en med bagasje.
 2. Gå en tur på 30km på 6 timer med 4 kg pakning.
 3. Før turene kjenne til nødvendig førstehjelp for slike turer.


Vandremerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [5] og 1959 [1], merket var i gruppen Idretts-, leke- og speiderferdighetsmerker :

 • Speiderpiken må ha gått til fots 150 km i løpet av 1 år på korte turer av minst 10 km, med kort beskrivelse av hver tur, innlevert til troppsføreren.

1955 [1] og 1959 [1], merket var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Ha gått til fots 150 km i løpet av 1 år på korte turer av minst 10 km, med kort beskrivelse av hver tur, innlevert til troppsføreren.


Vandremerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [3], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 • Ha gått til fots 150 km i løpet av 1 år på korte turer av minst 10 km, med kort beskrivelse av hver tur, innlevert til troppsføreren.


Vandremerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [4] - 2003:

Du skal:
 • Ha gått til fots minimum 150km i løpet av ett år, på turer på minst 10km. Kort logg skrives fra hver tur og leveres samlet til troppsleder.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Fjellvandrermerket speidere i tropp / stifinnere / vandrere Norges KFUK-speidere (1955) 2003
Fjellvandrermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Marsjmerket speidere over 16 år Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Marsjmerket speidere over 16 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Marsjmerket vandrere over 15 år Norges KFUK-speidere (1992)
Marsjmerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Vandremerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Vandremerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Vandremerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser