Merker med øks og kniv som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med skogbruk som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Småspeider fra 1. Laksevåg spikker pølsepinne høsten 2008.
Foto: Jostein Træen
Fredrik fra 1. Laksevåg har brukket økseskaftet under vedhogst på landsleiren på Åndalsnes i 2009.
Foto: Jostein Træen


Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Kniv, småspeidere, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

2017 [5] - (2020) [5] :

Hvorfor: For å lære å bruke kniven på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan behandle og oppbevare kniven riktig, og vær med på å slipe den.
 2. Vis at du kan knivreglene og sikker bruk av kniven, og kjenner til hvilke regler som gjelder for bruk av kniv i samfunnet.
 3. Lag en gjenstand med kniven, for eksempel en visp, en smørekniv eller en figur.
 4. Prøv ut forskjellige måter å bruke kniven på som et arbeidsverktøy (til noe annet enn spikking).
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kniv, oppdagere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [6] [7] :

Kniven er en speiders viktigste redskap. Lær å bruke den trygt og lag en nyttegjenstand med kniven din.

Obligatorisk krav:

 1. Kunne knivreglene og vite hvordan man bruker en kniv på en forsvarlig måte.
 2. Lage en nyttegjenstand med kniv.
 3. Vite hva man gjør dersom man kutter seg på en kniv.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Bruke kniv og lage en seljefløyte.
 • Bruke kniv og lage sin egen kniv der oppgaven er å lage sitt eget knivskaft.
 • Bruke kniv og spikke sin egen skjerfknute i tre.
 • Bruke kniv og lage en egen kleshenger.
 • Bruke kniv og lage en sprettert.
 • Bruke kniv og lage en knagg.
 • Bruke kniv og lage pil og bue.
 • Bruke kniv og lage en smørkniv.
For tidligere krav til merket, da som Flisespikker, se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kniv, stifinnere, 2015 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [6] [7] :

Kniven er en speiders viktigste redskap. Lær å bruke den trygt og lag en nyttegjenstand med kniven din.

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Kunne knivreglene og vite hvordan man bruker en kniv på en forsvarlig måte.
 2. Lage en nyttegjenstand med kniv.
 3. Spikke en minkepinne. (En minkepinne er er pinne man sitter og spikker og spikker på, til det til slutt ikke er noe igjen.)
 4. Vite hva man gjør dersom man kutter seg på en kniv, og kunne praktisere dette.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Bruke kniv og lage en seljefløyte.
 • Bruke kniv og lage sin egen kniv der oppgaven er å lage sitt eget knivskaft.
 • Bruke kniv og spikke sin egen skjerfknute i tre.
 • Bruke kniv og lage en egen kleshenger.
 • Bruke kniv og lage en sprettert.
 • Bruke kniv og lage en knagg.
 • Bruke kniv og lage pil og bue.
 • Bruke kniv og lage en smørkniv.


Kniv, bevere, 2017 - (2020), Norges speiderforbund

2017 [5] - (2020) [5] :

Hvorfor: For å lære å bruke kniven på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.
Fremgangsmåte:
 1. Øv på å bruke kniven sikkert ved at du alltid
  • sitter når du skal spikke
  • spikker bort fra deg selv og andre
  • putter kniven tilbake i slira etter bruk og når du går
 2. Vis riktig overlevering av kniven.
 3. Bruk kniven på tur, for eksempel spikk en grillpinne og grill noe på bålet.
 4. Pass på å holde kniven ren.
Sikkerhet: Ha med flere ledere/voksne når dere lærer bevere å bruke kniv.


Kniv, familiespeidere, 2018 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

2018 [7] - (2020) [3] :

Familiespeidermerkene er ment som en hjelp til å planlegge møter. Tilpass kravene til din gruppe.

 • Kunne knivreglene
 • Kunne bruke en kniv
 • Spikke en pølsepinne eller pil til pil og bue


Kniv, vandrere, 2020 - (2021), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2020 [3] :

Kniven er en speiders viktigste redskap. Lær å bruke den trygt ved å vurdere risiko og lag en nyttegjenstand med kniven din.

Obligatorisk krav:

 1. Kunne knivreglene og vite hvordan man bruker en kniv på en forsvarlig måte.
 2. Kunne demonstere foresvarlig bruk og vedlikehold av kniv.
 3. Vite hva man skal gjøre dersom man selv eller noen andre kutter seg på en kniv, og kunne praktisere dette.
 4. Lage en nyttegjenstand med kniv.

Valgfrie krav:

I tillegg kan dere gjøre to av følgende krav:
 • Bruke kniv og lage en smørkniv.
 • Bruke kniv og spikke sin egen skjerfknute i tre.
 • Bruke kniv og lage en vandrestav.
 • Bruke kniv og lage sin egen kniv ved å lage et knivskaft.
 • Slipe kniven din.
 • Gjøre en risikovurdering av knivbruk på møte eller tur.


Kniv og øks, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [4] - (2020) [5], er et speidermerke i programområdene kreativitet, friluftsliv og samfunnsengasjement:

Hvorfor: Lære om bruk og vedlikehold av kniv og øks.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan slipe og bryne kniv og øks.
 2. Lag din egen kniv.
 3. Vis riktig bruk og oppbevaring av kniv og øks. Fortell om riktig vedlikehold av kniv.
 4. Ta ansvar for troppens økser og sager over en periode.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Flisespikker, oppdagere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2008 - 2016, var et spesialistmerke [2] [3] :

Merket var webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Fyr og flamme
 • Nying: Oppdagerne skal finne opptenningsved, spikke fliser og tenne et bål uten bruk av avis eller andre hjelpemidler. Lederen må ha små, tørre vedkubber og fyrstikker tilgjengelig.
Kniv
 • Spikk: Oppdagerne skal finne hvert sitt emne og spikke hver sin pølsepinne. De skal lære riktig bruk av kniv.
Mat på bål
 • Ostesmørbrød: Oppdagerne skal bruke pølsepinner de har laget til å varme mat på bål. Det kan være osteskiver de har i nistepakken, pølser eller liknende.
Merkekravet som gjelder i dag for Knivmerket finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kniv, småspeidere, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [4] - 2017 [5], merket var i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: For å lære å bruke og vedlikeholde en kniv.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan vedlikeholde og oppbevare kniven riktig.
 2. Vis at du kan knivreglene og sikker bruk av kniven.
 3. Lag en gjenstand med kniven, for eksempel en visp, en smørekniv eller en figur.
For dagens krav til merket se lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Treskurd, speidere i tropp, (1971) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1971 [9]

 1. Slipe og bryne sin kniv.
 2. Lage en skulptur i tre av patruljedyret eller ett annet (frittstående eller i relieff).
 3. Ha skåret inn sitt bumerke i sin sittekubbe, stol eller på annen plass i patruljelokalet.
 4. Kjenne de vanligste tresorter og vite hvorledes de egner seg til treskjæring.


1973 [8] - 1978 [8], var ett hobbymerke som kunne tas etter fullført Tredjegraden:

1 a. Kjenne de vanligste tresorter og vite hvorledes de egner seg til treskjæring.
b. Kjenne de ulike typer kniver og jern for treskjæring.
2 a. Kunne slipe og bryne en kniv og sette opp et jern.
b. Lage en gjenstand/skulptur (f.eks. patruljedyret) frittstående eller i relieff i tre.
c. Skjære ut et mønster eller et emblem i tre.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Flisespikker oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Kniv småspeider Norges speiderforbund (2007) (2020)
Kniv oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Kniv stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)
Kniv bevere Norges speiderforbund 2017 (2020)
Kniv familiespeidere Norges KFUK-KFUM-speidere 2018 (2020)
Kniv vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2021)
Kniv og øks speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Treskurd speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1971) 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser