Merker med bål som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Det skinte rundt på tre og skrent når dag var ved å svinne og stjernen kom da det blev kveld og månen stod sånn halvt på hell. Vi hundred røde bål har brent i dunkle skogdyp inne. Carl Søyland, fra speidersangen Ja, vi er fjellets sønner, vi!.
Båltyper, illustrasjon fra Speiderboka, 1976, ill: Herbjørn Skogstad
Leirbål på en av troppens mange Kornsjøturer, fra 4. Fredrikstads arkiv.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bålmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

Tenn opp forskjellige bål og lag mat. Tenn bål under vanskelige forhold eller ta bålprøven!
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Tenn bål med en fyrstikk.
 2. Lag pagodebål, pyramidebål, stjernebål og nying.
 3. Lag et bål som egner seg for matlaging og tilberede en rett på det.
 4. Vit når det er bålforbud i Norge og vite hva vi må tenke på rundt bålfyring og sikkerhet.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under:
 • Tenn opp bål på to forskjellige måter uten fyrstikk/lighter.
 • Tenn opp bål i regnvær.
 • Tenn opp bål på snø.
 • Lag tennpatroner.
 • Vær leirbålsleder på et leirbål.
 • Vær bålvakt og sammen med patruljen holdt liv i et bål en hel natt.
 • Lag et kokeapparat.
 • Gjennomfør en bålprøve. En bålprøve går ut på at dere får 10 minutter til å samle sammen brennbart materiale i naturen og tenne bål med fyrstikker hver for dere. Når ti minutter har gått får dere ikke lenger lvov til å røre bålet. Dersom bålet fremdeles brenner etter ett minutt er testen bestått.
 • Gjennomfør en bålkonkurranse.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Bålmerket, småspeidere, 2017 - (2024), Norges speiderforbund

2017 [6] - (2024) [6]:

Hvorfor: For at speidere skal tilegne seg ferdigheter knyttet til bruk av bål, og vite hvordan de kan bruke bålet på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.
Fremgangsmåte:
 1. Kjenn til viktige prinsipper for oppbygging, tenning og plassering av bål, og vær med på å lage et forsvarlig ildsted og et levedyktig bål.
 2. Vis at du kjenner til og følger regler for bruk av bål og oppførsel ved bålet.
 3. Tilbered turmat på bål sammen med andre småspeidere.
 4. Kjenn til minst tre av bålets bruksområder, og prøv ut minst to forskjellige båltyper.
 • Sikkerhet: Følg kravet om aktsomhet ved bruk av åpen ild i utmark. Ha en bøtte med vann tilgjengelig for slokking.


Bålmerket, speidere i tropp, 2017 - (2020), Norges speiderforbund

2017 [6] - (2020) [6]:

Hvorfor: For at speidere skal tilegne seg ferdigheter knyttet til bruk av bål, og vite hvordan de kan bruke bålet på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan lage en forsvarlig bålplass ute til alle årstider.
 2. Vis minst tre båltyper og kjenn til deres bruksområder.
 3. Vis at du vet når og hvor det er lov å bruke åpen ild, generelt og i din kommune.
 4. Ta ansvar for bålfyringen på tur, helt fra klargjøring av veden til slukking. Vis riktig bruk av kniv, øks og sag, og følg vanlige sikkerhetsregler for bål og redskap.
 5. Test ut minst tre forskjellige vedtyper, minst tre forskjellige opptenningsmaterialer (f. eks. never, tyri, flis) og opptenning ved hjelp av tennstål og fyrstikker.
 • Sikkerhet: Følg kravet om aktsomhet ved bruk av åpen ild i utmark. Ha en bøtte med vann tilgjengelig for slokking.


Bålmerket, bevere, 2018 - (2024), Norges speiderforbund

2018 [6] - (2024) [6] :

Fremgangsmåte:
 1. Vis at du vet hvordan man oppfører seg rundt et bål.
 2. Øv på å bygge opp og tenne på et lite bål, og kjenn til hva som skal til for å få fyr på et bål: Tørr ved, noe å tenne opp med og luft.
 3. Vær med på å samle egnet ved til et bål.
 4. Vær med på å samle opptenningsmaterialer, som for eksempel bjørkenever eller tyri, uten å gjøre skade på levende trær.


Bålmerket, rovere, 2022 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

Tenn bål uten fyrstikker, lighter eller tennstål, lag mat på bål og hold liv i bålet en hel natt.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Tenn et bål uten fyrstikker eller lighter.
 2. Tenn et egnet bål og hold liv i det gjennom en hel natt.
 3. Lag et bål som egner seg for matlaging og tilbered en rett på det.
 4. Tenn opp minimum 5 ulike båltyper.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Tenn et bål på to ulike måter uten lighter, fyrstikker eller tennstål.
 • Finn ut hvilke regler som gjelder for vedsanking i naturen og tenn og brenn et bål kun med veden dere finner i naturen.
 • Vis at dere kan sanke ved og tenne et bål som brenner av seg selv i løpet av 10 minutt.
 • Lag en røykovn og bruk den til å røyke kjøtt eller fisk.


Fyrbøtermerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(2020) [6] - (2020) [6], merket er i programområdet Friluftsliv:

Hvorfor: Lære å gjøre opp ild og holde den vedlike.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan tenne opp i en ovn og en peis.
 2. Vis at du kan lage et ildsted for matlaging, som kokegrop, sjusteinsovn, eller tilsvarende.
 3. Vis at du vet når og hvor det er lov å bruke åpen ild, generelt og i din kommune.
 4. Vis at du kan bruke ulike typer brennere (f.eks. gass-, sprit-, bensin- og parafinbrennere) på en forsvarlig måte, og at du kjenner til fordeler og ulemper med dem.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Fyr og flamme, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Åpen ild som lys eller bål kan være koselig, nyttig og varmende, men farlig om vi ikke er forsiktige. Tenn bål og lag mat. Lær om hva vi gjør dersom det begynner å brenne.

2022 [5] - (2023) [5] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut når det er lov å tenne bål.
 2. Prøv å slokke et bål ved hjelp av vann eller sand.
 3. Vær med på å tenne et bål med tørr ved.
 4. Vær med på å lage en enkel middagsrett på bål.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under.:
 • Øv på å evakuere fra speiderlokalet dersom brannalarmen går.
 • Vær med på en førstehjelpsøvelse som tar for seg lettere brannskader.
 • Øv på hva dere skal gjøre hvis dere oppdager en brann.
 • Finn ut hvilke regler som gjelder for bruk av levende lys innendørs.
 • Finn ut hvilke klær som er brannhemmende og hvilke som ikke er det.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fyr og flamme, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

Åpen ild som lys eller bål kan være koselig, nyttig og varmende, men farlig om vi ikke er forsiktige. Tenn bål og lag mat. Lær om hva vi gjør dersom det begynner å brenne.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut når det er lov å tenne bål.
 2. Øv på å slukke bål eller ild, for eksempel med vann, sand eller brannslukkingsapparat.
 3. Finn ut hvilke tre faktorer som må være tilstede for at det skal kunne brenne.
 4. Bruk en kniv og spikk opptenningsved. Bruk opptenningsveden og tenn to ulike båltyper.
 5. Lag mat på bål.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under:
 • Hvilke treslag egner seg best som ved? Finn ut brennverdien til ulike treslag.
 • Finn ut hvorfor flammer har ulike farger.
 • Lag en varmluftsballong av silkepapir.
 • Vær med på en førstehjelpsøvelse som tar for seg lette brannskader.
 • Øv på hva dere skal gjøre hvis dere oppdager en brann.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fyr og flamme, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

2022 [5] - (2023) [5] :

Merkekravene er veiledende. Dere kan bytte ut kravene med andre aktiviteter som passer dere bedre. Det er fint om de nye aktivitetene har samme eller lignende tema.
Forslag til aktiviteter:
 1. Let etter ved, vær med på å tenne et bål og slukke det etterpå.
  • Ved å være med på å tenne bål lærer barna grunnleggende friluftskunnskaper.
 2. Vær med på å lage mat på bål.
 3. Vær med på et leirbål.
  • Det ligger mange forslag til leirbålsinnslag i aktivitetsbanken.
  • Et leirbål kan være med på å vekke speiderglede.
  • Dersom barna er med på å holde innslagene kan det gi mestringsfølelse.
 4. Lag hjemmelagde tennbriketter.
  • Aktiviteten kan vekke skaperglede og gir speiderne en introduksjon til gjenbruk.
Merkekravene fra 2018 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bålmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

(1998) [1] til 2003 :

 1. Kunne regler for båltenning (når og hvor det er tillatt).
 2. Sank ved til et bål som du tenner opp og holder ved like. Du skal koke vann på bålet.
 3. Kunne slokke bålet forsvarlig.


Til 2003 [2] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Lær deg reglene for båltenning (når og hvor det er tillatt).
- Vær med på å finne en bålplass og lage et ildsted slik at det ikke er noen fare for at ilden sprer seg.
- Sank ved til et bål som du tenner opp, holder ved like og slokker forsvarlig.
- Kok vann på et bål.
- Vær med å lage tre forskjellige båltyper (pyramidebål, pagodebål, stjernebål, tresteinsbål, jegerild e.1.).
- Tenn opp bål på snø- eller isdekt mark.


Bålmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [4] - 2022 [5] :

Tenn opp forskjellige bål og lag mat. Tenn bål under vanskelige forhold eller ta bålprøven!
Obligatorisk krav:
 1. Tenne bål med en fyrstikk.
 2. Ha lagd pagodebål, pyramidebål, stjernebål og nying.
 3. Ha lagd et bål som egner seg for matlaging og tilberedt en rett på det.
 4. Vite når det er bålforbud i Norge og kunne forklare sikkerhet i forbindelse med bål.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Ha tent opp bål på to forskjellige måter uten fyrstikk/lighter.
 • Tent opp bål i regnvær.
 • Tent opp bål på snø.
 • Har lagd tennpatroner.
 • Ha vært leirbålsleder på et leirbål.
 • Ha vært bålvakt og sammen med patruljen holdt liv i et bål en hel natt.
 • Ha lagd sitt eget kokeapparat.
 • Godkjent bålprøve: Speideren får 10 minutter til å samle brennbart materiale i naturen og tenne et bål ved hjelp av fyrstikker. Når ti minutter har gått får ikke speideren lov til å røre bålet. Etter ett minutt skal bålet fortsatt brenne.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Båltenningsmerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003:

Du skal:
 1. Kunne legge i og tenne opp i en ovn. Kunne ta ut asken.
 2. Lage ildsted ute, og vite når det er tillatt å tenne bål.
 3. Vite hvordan en slokker bål ute og brann innendørs.


Fyrbøtermerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [8] [9] - (1980) [14], merket var i gruppen Tjeneste:

Du skal:
 1. Vise at du kan legge i og tenne opp i en ovn, både med koks og ved. Ta ut asken.
 2. Vise at du kan tenne opp i en peis.
 3. Lage et ildsted ute.
 4. Kunne bruke propanapparat og kjenne forsiktighetsreglene.
 5. Vise at du kan bruke øks og sag.
 6. Vise hvordan en oppbevarer øks og sag.


Fyrbøtermerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [10][11][12] - (2016) [6], merket var i programområdet Friluftsliv:

Hvorfor: Lære å gjøre opp ild og holde den vedlike.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kan legge i og tenne opp i en ovn og en peis.
 2. Vis at du kan lage et ildsted ute alle årstider. Vis minst tre båltyper. Vis at du vet når det er lov å tenne åpen ild.
 3. Vis at du kan bruke stormkjøkken/spritapparat, multifuel-/parafinbrenner (f.eks. primus) og gassbrenner/propanapparat. Vis at du kjenner alle forsiktighetsreglene.
 4. Vis riktig bruk av øks og sag ved å gjøre klar veden til leirbålet på en tur.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fyr og flamme, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

Familiespeidermerkene er ment som en hjelp til å planlegge møter. Tilpass kravene til din gruppe.

2018 [5] - 2022 [5] :

Åpen ild som lys eller bål kan være koselig, nyttig og varmende, men farlig om man ikke er forsiktig. Tenn bål og lag mat. Lær om hva man gjør dersom det begynner å brenne.
 • Ha vært med på å tenne bål.
 • Har vært med på å slukke bålet etterpå.
 • Har vært med på å lete etter ved/opptenning til bålet
 • Har spist mat som er laget på bålet/laget mat på bål
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fyr og flamme, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [4]2022 [5] :

Åpen ild som lys eller bål kan være koselig, nyttig og varmende, men farlig om man ikke er forsiktig. Tenn bål og lag mat. Lær om hva man gjør dersom det begynner å brenne.
Obligatorisk krav:
 1. Vite når det er lov til å tenne bål, og hvordan man kan slukke det ved hjelp av vann eller sand.
 2. Har en oppdager sammen med andre vært med på å tenne et bål med tørr ved .
 3. Deltatt i å lage en enkel middagsrett på bål.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Har øvd på hvordan man skal evakuere fra speiderlokalet dersom brannalarmen går.
 • Kunne reglene for bruk av levende lys innendørs.
 • Vite hvordan man skal varsle dersom man oppdager brann.
 • Kunne behandle lettere brannskader.
 • Kjenne til hvilke typer av klær som brenner fortere enn andre.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fyr og flamme, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [4] - 2022 [5] :

Åpen ild som lys eller bål kan være koselig, nyttig og varmende, men farlig om man ikke er forsiktig. Tenn bål og lag mat. Lær om flammer og hvorfor noe brenner.
Obligatorisk krav:
 1. Vite når man kan tenne bål, og hvordan slukke ild.
 2. Kunne de tre faktorene som må være på plass for å få flamme.
 3. Bruke kniv til å spikke opptenningsved, og tenne opp bål.
 4. Kjenne til to forskjellige båltyper.
 5. Lage mat på bål.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Finn ut brennverdi til ulike tresorter.
 • Finne ut hvorfor flammen er blå nederst.
 • Finne hvorfor noen trearter smeller når de brenner.
 • Lær betydningen av ild som kristent symbol.
 • Lage en varmluftsballong av silkepapir.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Bålmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Bålmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Bålmerket småspeidere Norges speiderforbund 2017 (2024)
Bålmerket speidere i tropp Norges speiderforbund 2017 (2020)
Bålmerket bevere Norges speiderforbund 2018 (2024)
Bålmerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2022 (2023)
Båltenningsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Båltenningsmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Fyrbøtermerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Fyrbøtermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Fyr og flamme oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Fyr og flamme stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Fyr og flamme familiespeidere Norges KFUK-KFUM-speidere 2018 (2023)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser