Merker med bøker og litteratur som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også oversiktene over de ulike speiderinspirerte romanbøker. Også historietema-merkene krevde en del lesing og kjennskap til litteratur.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Ørnepatruljen,
John Finnemore,
utgitt i 1910,
gjenfortalt av Rolf Rammel.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bok, småspeidere, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [1] - (2020) [2], merket var i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: For å bli glad i bøker.
Fremgangsmåte:
 1. Lag en liste over minst 6 bøker/lydbøker du har lest/hørt i løpet av de 6 siste månedene. Kjenn navnet på forfatterne. Fortell resten av flokken om innholdet i minst én bok.
 2. Lag et bokmerke med speidermotiv.
 3. Finn ut om bibliotekordningen i kommunen der du bor.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bokbindermerket, speidere i tropp, (1915) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1915) [15] :

 • Speideren maa forevise en bok med løs ryg og en bok med fast ryg indbundet av ham selv.


(1921) [16] :

 1. Kunne binde en bok med løs ryg og en bok med fast ryg.


(1946) [17], OH, § 232, dyktighetsmerke av lavere klasse:

1. Ha, bundet inn en bok med løs rygg og en bok med fast rygg.
2. Ha laget en samlermappe.


(1971) [18] - 1978 [3] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Kunne binde en bok med løs ryg og en bok med fast rygg.
 2. Lage en samlemappe.


Bokbindermerket, speider i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

(1933) [4] - (1939) [5] , merket var av 1.klasse i gruppen Håndgjernings- kunst- og husflidsmerker :

 • Speiderpiken skal ha gjennemgått et kursus i bokbinding, og må på egen hånd ha bundet inn en bok med løs og en med fast rygg. Disse må være godkjent av troppsfører og en kyndig censor.


(1955) [9] - (1959) [10] , merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste materialer og verktøy som brukes til bokbinding.
 2. Vise prøve på reparasjon av en bok.
 3. Ha bundet inn 4 bøker, 2 med fast og 2 med løs rygg.


Bokbindermerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde et bokverktøy som bilde [6] [7] [8] :

 1. Kunne binde inn en bok med løs rygg og en med fast rygg.
 2. Ha lært fra seg bokbinding til en annen speiderpike.


(1965) [11], var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste materialer og verktøy som brukes til bokbinding.
 2. Vise prøve på reparasjon av en bok.
 3. Ha bundet inn 4 bøker, 2 med fast og 2 med løs rygg.


Deklamasjonsmerket, speidere i tropp, (1955) eller tidligere - ? , Norges KFUK-speidere

1955 [9] og 1959 [10] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Kunne lese opp pent, fortelle en historie og deklamere minst 5 dikt.
 2. Fortelle i korte trekk om 4 forfattere og kunne nevne navn på 3 nålevende forfattere. Underholde tropp eller krets i minst 10 min. med opplesning eller deklamasjon.


Deklamasjonsmerket, speidere i tropp, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [11], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Kunne lese opp pent, fortelle en historie og deklamere minst 5 dikt.
 2. Fortelle i korte trekk om 4 forfattere og kunne nevne navn på 3 nålevende forfattere. Underholde tropp eller krets i minst 10 min. med opplesning eller deklamasjon.
 3. Underholde tropp eller krets i minst 10 min. med opplesning eller deklamasjon.


Lesehest, ulvunger, (1973) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [3] - 1978 [3] , etter å ha avlagt Ulvungeprøven kunne ulvungen ta dette merket:

 1. Levere en liste over bøker ulvungen har lest i løpet av de siste seks månedene. Kjenne navnet på forfatterne.
 2. Gjengi i korte trekk innholdet av minst tre av bøkene (ulike typer bøker).
 3. Kunne bruke leksikon og atlas.
 4. Der det er mulig fortelle om bibliotekordningen på hjemstedet.


Lesehestmerket, meiser, (1988) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1988) [12] - 1994 :

Du skal:
 1. Vise at du kan slå opp i sangboka.
 2. Legge bokbind på en bok.
 3. Lese tre bøker av forskjellige forfattere. Fortelle meisemor (og de andre i ringen?) om innholdet i bøkene.
 4. Lage et bokmerke i stoff, skinn, strie e.l.

1994 [14][19] - 2003:

Du skal:
 1. Vise at du kan slå opp i sangboka.
 2. Legge bokbind på en bok.
 3. Lese tre bøker av forskjellige forfattere.
 4. Lage et bokmerke i stoff, skinn, strie e.l.


Lesehestmerket, ulvunger, (1998) eller tidligere - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [13] til 2003 :

 1. Levere en liste over bøker du har lest i løpet av de siste 6 mnd. Kjenne navnene på forfatterne.
 2. Gjengi i korte trekk innholdet av minst 3 av bøkene (ulike typer bøker).
 3. Kunne bruke leksikon og atlas.
 4. Der det er mulig fortelle om biblioteksordningen på hjemstedet.


Litteraturmerket, speidere i tropp, (1933) eller tidligere - ? , Norges KFUK-speidere

1933 [4] og 1939 [5], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken må gjøre rede for hvad som forståes ved litteratur, vite forskjell på poesi og prosa, på episk og lyrisk diktning.
 • Må kunne fortelle minst 2 norske eventyr og kjenne minst 2 folkeviser, lese eller synge dem på et møte og kunne forklare dem.
 • Må ha lest en av Snorres sagaer, minst et av Eddakvadene og Kongespeilet.
 • Kjenne hovedtrekk i norsk litteraturhistorie og ha lest enkelte verker av de mere fremredende forfattere.
 • Blant norske forfattere ha valgt en klassisk og en moderne, hvis verker hun særlig vil sette seg inn i, og levere en skriftlig redegjørelse for deres liv og betydning.
 • På et møte gjengi ett av hovedverkene med oplysende citater.

1955 [9] og 1959 [10] , merket var for speidere over 14 år i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Vite forskjell på poesi og prosa. Vite hva det forståes ved folkedikting, og fortelle minst 2 norske eventyr, og kjenne minst 2 folkeviser, som hun kan lese eller synge og forklare.
 2. Ha lest en av Snorres kongesagaer, et av Eddakvadene og Kongespeilet.
 3. Vite hvordan man finner fram i et vanlig folkebibliotek.
 4. Velge en moderne og en klassisk norsk forfatter og fortelle om hans eller hennes liv og betydning. Gjengi et av vedkommende forfatters hovedverker og forklare det for andre.
 5. Ha lest minst 6 bøker av forskjellige forfattere, derav minst 2 danske, finske eller svenske og 2 fra den øvrige verdenslitteraturen.
 6. Ha lest en reisebeskrivelse eller en forskningsbok.
 7. Ha lest 4 dikt av en forfatter hvis diktning hus særlig føler seg tiltrukket av.


Litteraturmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av bøker. Var et merke av høyere klasse i 1947. [6] [7] [8] :

 1. Speiderpiken må forstå hva som menes med litteratur, kjenne forskjell på poesi og prosa, på episk og lyrisk diktning. Vite hva der forståes ved folkediktning. (De gamle norske folkeviser.) (Støylens samling.)
 2. Vite om Snorre, Edda og Kongespeilet.
 3. Hun må velge ut en moderne og en klassisk norsk forfatter, og fortelle om hans eller hennes liv og betydning, samt gjengi et av forfatterens hovedverker med en del opplysende bemerkninger, og derved forklare det for andre.
 4. Ha lest 6 bøker av forskjellige forfattere (bøker som du ikke har lest før). Være i stand til å si hvilken bok du liker best, og hvorfor.
 5. Ha lest en reisebeskrivelse eller forskningsbok (Nansen, Amundsen etc.).
 6. Ha lest minst 4 lyriske dikt av en forfatter, verk du særlig føler deg tiltrukket av.

(1965) [11], var for speidere under 14 år og i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Vite forskjell på poesi og prosa. Vite hva det forståes ved folkedikting, og fortelle minst 2 norske eventyr, og kjenne minst 2 folkeviser, som hun kan lese eller synge og forklare.
 2. Ha lest en av Snorres kongesagaer, et av Eddakvadene og Kongespeilet.
 3. Vite hvordan man finner fram i et vanlig folkebibliotek.
 4. Velge en moderne og en klassisk norsk forfatter og fortelle om hans eller hennes liv og betydning. Gjengi et av vedkommende forfatters hovedverker og forklare det for andre.
 5. Ha lest minst 6 bøker av forskjellige forfattere, derav minst 2 danske, finske eller svenske og 2 fra den øvrige verdenslitteraturen.
 6. Ha lest en reisebeskrivelse eller en forskningsbok.
 7. Ha lest 4 dikt av en forfatter hvis diktning hus særlig føler seg tiltrukket av.


Litteraturmerket, vandrere, (1992) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1992) - 1994 [20], merket var for vandrere :

Du skal:
 1. Vite forskjell på poesi og prosa. Vite hva folkedikting er og fortelle eller dramatisere 2 norske folkeeventyr for patrulje/tropp. Lese, synge eller danse minst 2 folkeviser.
 2. Besøke et bibliotek og lære å finne fram der.
 3. Lese en ungdomsbok, snakke med noen om den, og prøve å finne ut noe om forfatteren.
 4. Lese en reisebeskrivelse eller en fagbok.
 5. Ha lest et dikt av en forfatter du synes skriver godt.

1994 [14] - 2003 , Litteraturmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Besøke et bibliotek og lære å finne fram der.
 2. Lese en ungdomsbok, snakke med noen om den, og prøve å finne ut noe om forfatteren.
 3. Lese en reisebeskrivelse.
 4. Ha lest et dikt av en forfatter du synes skriver godt.


Litteraturmerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [14] - 2003 , Litteraturmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Besøke et bibliotek og lære å finne fram der.
 2. Lese en ungdomsbok, snakke med noen om den, og prøve å finne ut noe om forfatteren.
 3. Lese en reisebeskrivelse.
 4. Ha lest et dikt av en forfatter du synes skriver godt.


Sjølitteraturmerket, speidere over 14 år, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [11], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Ha lest en av bøkene om "Fram", (hele Norges skute), og vite hvem som er forfatteren.
 2. Kunne fremføre to dikt som er skrevet om sjøen og dens menn, og vite litt om dikterne.
 3. Kunne "Mens Nordhavet bruser" og "Den norske sjømann". (Alle vers). Ha kjennskap til tekstforfatterne og komponistene til de mest brukte melodier.
 4. Ha lest en utenlandsk og en norsk bok om sjølivet skrevet i den senere tid (f.eks. Kon Tiki). Gjengi innholdet i korte trekk, eller holde et kort kåseri.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Enhet Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Bokmerket småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2020)
Bokbindermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Bokbindermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Bokbindermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Deklamasjonsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Deklamasjonsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Lesehestmerket ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Lesehestmerket meiser Norges KFUK-speidere (1988) 2003
Lesehestmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Litteraturmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Litteraturmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Litteraturmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 2003
Litteraturmerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sjølitteraturmerke speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 2. 2,0 2,1 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderveien-1973» er definert flere steder med ulikt innhold
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Blåboken-1933» er definert flere steder med ulikt innhold
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Blåboka-1939» er definert flere steder med ulikt innhold
 6. 6,0 6,1 6,2 Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 7. 7,0 7,1 7,2 Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 8. 8,0 8,1 8,2 Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «På speiding-1955» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «På speiding-1955» er definert flere steder med ulikt innhold
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «På speiding-1959» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «På speiding-1959» er definert flere steder med ulikt innhold
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 12. 12,0 12,1 Meiseboka, 1988, Norges KFUK-speidere
 13. 13,0 13,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 15. Speiderguttboka, 1915, Norsk Speidergutt-Forbund
 16. Speiderguttboka, 1921, Norsk Speidergutt-Forbund
 17. Organisasjonhåndbok for Norsk Speidergutt-Forbund, 1946, Norsk Speidergutt-Forbund.
 18. Speiderguttboka, 1971, Norsk Speidergutt-Forbund
 19. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 20. Aktivitetsmerker, 1992, Norges KFUK-speidere