Merker med bibel som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Speiderloven med bønner leses opp av patruljeførere i 1. Laksevåg på St. Georgsdag i 1992.
Foto: Jostein Træen
Bibel og Bønn var en fast spalte i Førerbladet til Norges KFUK-speidere i 1950. [6]
Tekstlesning fra bibelen av speider fra Laksevåg KFUK-KFUM-speidere under gudstjeneste i Laksevåg kirke 2012.
Foto: Jostein Træen

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bibelmerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [9] - (2020) [10], merket er et speidermerke i programområde Livskvalitet:

Hvorfor: Bli kjent med Bibelen.
Fremgangsmåte:
 1. Illustrer en beretning fra Bibelen.
 2. Finn frem bibelsteder som kan knyttes til de enkelte paragrafene i speiderloven.
 3. Vær med i en speidergudstjeneste og les dagens tekst.
 4. Les en fortelling fra Bibelen og snakk med lederen din eller noen andre om det du har lest.
 5. Vis at du kan slå opp og finne frem i en Bibel.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Bibelmerket, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Bli bedre kjent med noen av fortellingene i Bibelen og lag en kreativ fremstilling av en av dem.

2022 [12] - (2023) [12] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Hør minimum to av bibelfortellingene under:
 2. Dramatiser en av bibelfortellingene over.
 3. Les den gylne regel og snakk sammen om hvordan det hadde vært hvis alle hadde levd etter den, og hvis ingen hadde levd etter den.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under.:
 • Finn tre kristne symboler og finn ut hva de betyr. Lag en illustrasjon av minimum ett av symbolene.
 • Lær og syng en sang som handler om en bibelfortelling.
 • Finn navnet på to personer i Bibelen og finn ut hva de gjorde.
 • Lag en tegning, en tegneserie, et maleri, en veggplakat eller lignende, som presenterer en bibelfortelling.
 • Bruk naturmateriale til å presentere en bibelfortelling.
 • Lag kort, skriv et bibelvers på og gi det til noen dere er glade i.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Bibelmerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [12] - (2023) [12] :

Bli bedre kjent med noen av fortellingene i Bibelen og lag en kreativ fremstilling av en av dem.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Hør eller les tre av bibelfortellingene under:
 2. Dramatiser en av bibelfortellingene over.
 3. Les den gylne regel og snakk sammen om hvordan det hadde vært hvis alle hadde levd etter den, og hvis ingen hadde levd etter den.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Finn seks kristne symboler og finn ut hva de betyr. Lag en illustrasjon av minimum to av dem.
 • Lær og syng en sang som handler om en bibelfortelling.
 • Lag en tegning, en tegneserie, et maleri eller en veggplakat som presenterer en bibelfortelling.
 • Lær navnet på to personer i Bibelen og finn ut hva de har gjort.
 • Bak nattverdsbrød.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Bibelmerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [12] - (2023) [12] :

Kjenne til bibelhistorier og kunne finne frem i og slå opp i Bibelen.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Kjenn til hovedtrekkene i fem av de følgende bibelhistoriene:
 2. Vite forskjellen på det gamle og det nye testamentet.
 3. Vite hva et evangelium er og kunne navnet på de fire evangelistene.
 4. Kunne slå opp i en Bibel.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Bibelmerket ekspert, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [12] - (2023) [12] :

Bli kjent med Bibelen og bibelhistorier. Lag og hold en andakt.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Kunne bruke en bibel til å finne parallellhistorier i evangeliene, samt vise at dere kan bruke noteapparatet vi finner i en Bibel.
 2. Vite hva som kjennetegner hver av de fire evangeliene.
 3. Lag en andakt, lysspor eller liknende sammen med andre speidere og gjennomføre den med patruljen, troppen eller på et arrangement for oppdagere eller stifinnere.
 4. Les et evangelium i sammenheng alene eller sammen med andre.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Bibelmerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [12] - (2023) [12] :

Bli bedre kjent med Bibelen og hovedlinjene i den. Snakk om Bibelens betydning i eget liv, og lag og hold en andakt.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva hovedlinjene i det gamle og det nye testamentet er.
 2. Lag en andakt, lysandakt eller lignende og hold den for roverlaget eller et speiderarrangement.
 3. Velg ut en bibelhistorie eller et bibelvers og snakk sammen om hva det betyr for deres liv og egen tro.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Følg en bibelleseplan] med regelmessig bibellesing i minimum tre måneder. :* :* Gjør det gjerne sammen med roverlaget.
 • Bidra aktivt til at yngre speidere får tatt bibelmerket for sin enhet.
 • Snakk sammen eller skriv et blogginnlegg eller lignende om sammenhengen mellom en eller flere bibelhistorier og et aktuelt samfunnsspørsmål.
 • Vær tekstleser på gudstjenester i deres lokale menighet regelmessig i minimum et halvt år.
 • Finn ut hvilke profetier som finnes om Jesu liv i det gamle testamentet og hvilke av dem som ble oppfylt i det nye testamentet.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bibelmerket, eldre speidere i tropp, 1960 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

(1973) [2] - 1978 [2] :

1. Det Gamle Testamente
a) Kjenne navnene på bøkene i Det gamle Testamente og kunne slå opp henvisninger.
b) Kjenne hovedtrekkene i Israels historie og kunne fortelle om Abraham og Moses.
c) Finne ut f.eks. gjennom henvisninger i Matteus evangelium hvor det i Det Gamle Testamente allerede er forutsagt om Messias - Jesus.
2. Det Nye Testamente
a) Kjenne de nytestamentlige skrifters navn i rekkefølge og kunne fortelle litt om forfatterne som finnes i Matteus evangelium og Apostlenes gjerninger (som forutsettes gjennomlest).
b) Spore opp noe av det som Jesus Kristus, Bibelens sentrumsperson, sier: - om seg selv (f.eks. Matt.11;Johs 10 og flere steder som må finnes), - om Gud (f.eks. Johs 3, 16; Johs. kap. 14-18, og flere steder) om tro, bønn og det første og største bud.
c) Kjenne tre av Jesu lignelser og forklare meningen.
d) På et Palestinakart kunne peke på steder som viktige begivenheter i Jesu liv er knyttet til.
3. Finne steder i Det Nye Testamente som understreker hver enkelt paragraf i speiderloven.
4. Kunne skriftsteder som forklarer hva Guds ord er, hva det vil og hvordan det skal brukes.
5. Ha kjennskap til Bibelens utbredelse og til Det Norske Bibelselskap.


Bibelmerket, ulvunger, (1977) - 2003, Norges KFUM-speidere

(1977) [3] :

 • Ha lest tre kapitler fra evangeliefortellingene

eller

 • ha lest i Bibelen etter en bibelnøkkel (f.eks. Juniornøkkelen) over et tidsrom av tre uker.


(1998) [20], for ulvunger i 5. klasse :

 1. Følge et bibelstudieopplegg i en uke.
 2. Kunne finne fram bibeltekster til en Cubs own (Ulvungenes egen gudstjeneste).
 3. Kjenne fire fortellinger om barn i bibelen.


Til 2003 [4] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Hør fire fortellinger om barn i Bibelen.
- Slå opp og les bibelteksten til en speidergudstjeneste eller andakt.
- Dramatiser en av Jesu lignelser.
- Vær med å synge en salme som står Salmenes bok i Bibelen.
- Lag en mimelek med noen av ordspråkene.
- Skriv et brev til Paulus.
- Les eller hør de to skapelsesberetningene i Bibelen.


Bibelmerket, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

(1986) [5] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

 1. Kjenne Bibelens hovedinndeling i historiske, poetiske og profetiske bøker, evangelier, brev og åpenbaringer, og gjøre rede for hva delene i hovedtrekk inneholder.
 2. Vite omtrent når og hvordan de ulike hoveddelene (se pkt 1) av Bibelen er blitt til.
 3. Lese et kapittel fra et evangelium og ved hjelp av en kommentar og henvisninger finne bakgrunnstoff i NT. Bruke dette til en andakt i patruljen eller troppen, eller gjennomgå 2. graden pkt 1a for patruljen.
 4. Lese et lengre bibelavsnitt, f.eks. utferden av Egypt, Josefhistorien, Davids vei til tronen, Jesu lidelseshistorie, Paulus misjonsreiser e.l. og gjøre rede for innholdet.
 5. Lage en veggavis, innlegg til troppsavisa e.l. om et bibelsk hovedord, f.eks. synd, nåde, frelse.


Bibelmerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [7] - (1995) [8] :

1988 i gruppen "Lov og løfte", i 1995 i "Speideridealene", merkenummer 5151 :
 1. Bruk naturmateriale for å illustrer en beretning fra Bibelen.
 2. Finn frem bibelsteder som forteller noe om hver enkelt paragraf i speiderloven.
 3. Vær med i en speidergudstjeneste og les dagens tekst.
 4. Les noen vers fra Bibelen og snakk med lederen din eller noen andre om disse versene.
 5. Vis at du kan slå opp og finne frem i en Bibel.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Bibelmerket, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [11]2022 [12] :

Kjenne til noen bibelhistorier og presentere en på en kreativ måte.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne gjenfortelle hovedtrekkene i tre av de følgende bibelhistorier:
  • Skapelsen (1. mosebok 1.1 – 2, 25)
  • Jul (Lukas 2, 1- 20)
  • Jesus tar imot barna (Markus 10, 13-16)
  • Den barmhjertige samaritan (Lukas 10, 25 – 37)
  • Sauen som ble funnet (Lukas 15, 1-7)
  • Sønnen som kom hjem (Lukas 15, 11-32)
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Være med i en dramatisering av en bibelfortelling på et speidermøte, en tur, i en gudstjeneste :eller liknende
 • Kjenne tre kristne symboler, vite hva de betyr og lage/illustrere mint et av disse.
 • Lære en sang som handler om en bibelfortelling
 • Kunne navnet på to personer i Bibelen og kunne en fortelling knyttet til disse personene.
 • Lag en tegning, en tegneserie, maleri, veggplakat som presenterer en bibelfortelling
 • Bruke naturmateriale til å presenterer en bibelfortelling.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Bibelmerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [11] - 2022 [12] :

Kjenne til bibelfortellinger og presentere dem på en kreativ måte.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne gjenfortelle hovedtrekkenen i tre av de følgende bibelhistoriene:
  • Påske (Matteus 26, 1-28,10)
  • Den lille bibel (Johannes 3, 16)
  • Jesus og Tomas (Johannes 20, 24-29)
  • Enkens sønn i Nain (Lukas 7, 11-17)
  • Jesus metter 5000 (Johannes 6, 1-15)
  • Jesus går på vannet (Johannes 6, 16-20)
  • Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37-40)
  • Samuel i templet (1. Samuelsbok 3)
  • Guds løfte til Abraham (1. mosebok 12, 1-3)
  • Mirjam redder Moses (2. Mosebok 2, 1-10)
  • Gud kaller Moses (2. Mosebok 2,23 – 3,15; 4, 10-16)
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Være med i en dramatisering av en bibelfortelling på et speidermøte, en tur, i en gudstjeneste eller liknende
 • Kjenne seks kristne symboler, vite hva de betyr og lage/illustrere minst to av dem.
 • Lære en sang som handler om en bibelfortelling
 • Kunne navnet på 2 personer i Bibelen og kunne en fortelling knyttet til disse personene.
 • Lag en tegning, en tegneserie, maleri, veggplakat som presenterer en bibelfortelling
 • Være med å bygge en legoutstilling som forteller om en av de kristne høytidene eller en annen større bibelfortelling.
 • Bruke naturmateriale til å presenterer en bibelfortelling.
 • Være med å bake nattverdbrød til en gudstjeneste.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Bibelmerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [11] - 2022 [12] :

Kjenne til bibelhistorier og kunne finne frem i og slå opp i Bibelen.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne gjenfortelle hovedtrekkene i fem av de følgende bibelhistoriene:
  • Vår Far (Matteus 6, 6-13)
  • Påske (Matteus 26, 1-28,10)
  • Dåps og misjonsbefalingen (Matteus 28, 16-20)
  • Jesus tar imot barna (Markus 10, 13-16)
  • Kristi himmelfart (Apostlenes gjerninger 1,1-14)
  • Pinse (Apostlenes gjerninger 2, 1-13)
  • Jesus som 12-åring i tempelet (Lukas 2, 41-52)
  • Jesus hos Marta og Maria (Lukas 10, 38-42)
  • Tolleren og fariseeren (Lukas 18, 9-14)
  • De ti bud (2. mosebok 20, 1-20)
  • Jesus og den rike unge mannen
  • Sennepsfrøet
 2. Vite forskjellen på det gamle og det nye testamentet.
 3. Vite hva et evangelium er og kunne navnet på de fire evangelistene.
 4. Kunne slå opp i en Bibel
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Være med å velge / bestemme tekst til «Scouts own» og lese den.
 • Presentere Bibeltekster som kan knyttes til de ulike paragrafene i speiderloven
 • Dramatisere, lage film / stopmotion video eller bildeserie som forteller en av lignelsene
 • Delta på påskemåltid (http://www.israelsmisjonen.no/ressurser/materiell/menighet/paskemaltid)
 • Delta på Kode B eller et annet bibelkurs
 • Lage trekk til din egen Bibel
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Bibelmerket ekspert, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [11] - 2022 [12] :

Bli kjent med Bibelen og bibelhistorier. Lag og hold en andakt.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne bruke en bibel til å finne parallellhistorier i evangeliene, samt vise at man kan bruke noteapparatet man finner i en Bibel.
 2. Vite hva som kjennetegner hver av de fire evangeliene.
 3. Laget en andakt, lysspor eller liknende sammen med andre speidere og gjennomføre den med patruljen, troppen eller på et arrangement for oppdagere eller stifinnere.
 4. Ha lest en evangelium i sammenheng på egen hånd eller sammen med andre.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Fulgt en bibelleseplan med regelmessig bibellesning i minst tre måneder.
 • Kunne gjenfortelle hovedlinjer i livet til en av de de viktige personene i Det gamle testamentet som Abraham, Jakob, Moses, Josef, Samuel, eller David.
 • Være med å planlegge speidergruppens deltagelse i en gudstjeneste.
 • Være ansvarlig for andakt på minst tre patruljemøter eller møter for yngre speidere.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Bibelmerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [11] - 2022 [12] :

Bli kjent med bibelen og hovedlinjer i denne. Snakk om bibelens betydning for eget liv. Lag og hold en andakt.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne hovedlinjene i fortellingen i både det gamle og det nye testamentet
 2. Lage en andakt, lysandakt eller liknende og gjennomføre den med roverlaget eller på et speiderarrangement.
 3. Har en rover deltatt i en samtale i eget roverlag om hvilken betydning bibelhistorier har for eget liv eller egen tro.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Fulgt en bibelleseplan med regelmessig bibellesning i minst tre måneder.
 • Bidratt aktivt til at en oppdagerflokk, stifinnertropp eller vandrertropp får tatt sitt Bibelmerket, evt aktivt støttet en vandrer i å gjennomfører Bibelekspertmerket.
 • Innledet til en samtale i roverlaget eller skrevet et blogginnlegg el.l. der man ser på sammenhengen mellom en eller flere bibelhistorier og et aktuelt samfunnspørsmål.
 • I minst et halvår år regelmessig være tekstleser i gudstjenesten i sin lokale menighet.
 • Inviter til en samtale om sammenheng mellom profetier/hendelser i det gamle testamentet og Jesu liv.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Bibelkjennskapsmerket, speidere under 14 år, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

(1955) [13] - (1959) [14], merket var for speidere under 14 år i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Kjenne rekkefølgen av de fire evangelier og apostelgjerningene i Det nye testamente.
 2. Sammen med en fører gjennomgå:
  • 1.Mos.1 (kjenne innholdet).
   2.Mos.3, 1-10,
   Josva 24, 15 (siste del).
   Rut.1.1.
   Sam.3.1.
   Sam. 18, 1-11 og 19, 1-7.
  • Matt. 5, 13-16.
   Mark. 1, 21 -38 (et døgn av Jesu liv).
   Luk. 15, 11-32.
   Joh. 9.
   Ap.gj. 4, 19
   Matt. 7, 12.
  • Kunne utenat:
   Sam. 3, 10 (siste del).
   Matt. 5, 16.
   Ap.gj. 4, 19.
   Matt. 7, 12.


Bibelkjennskapsmerket, speidere under 14 år i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [15], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Kjenne rekkefølgen av de fire evangelier og apostelgjerningene i Det nye testamente.
 2. Sammen med en fører gjennomgå:
  • 1.Mos.1 (kjenne innholdet).
   2.Mos.3, 1-10,
   Josva 24, 15 (siste del).
   Rut.1.1.
   Sam.3.1.
   Sam. 18, 1-11 og 19, 1-7.
  • Matt. 5, 13-16.
   Mark. 1, 21 -38 (et døgn av Jesu liv).
   Luk. 15, 11-32.
   Joh. 9.
   Ap.gj. 4, 19
   Matt. 7, 12.
  • Kunne utenat:
   Sam. 3, 10 (siste del).
   Matt. 5, 16.
   Ap.gj. 4, 19.
   Matt. 7, 12.


Bibelkjennskapsmerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [16][21] - (1980) [22], merket var i gruppen Speiderveien:

Du skal:
 1. Illustrere 5 beretninger fra Det Gamle Testamentet og 5 fra Det Nye Testamenetet.
 2. Merke av på illustrasjonene hvor i bibelen man finner beretningene.
 3. Kunne slå raskt opp i Bibelen etter oppgitte tekster.


(1994) [18] - 2003 :

Du skal:
 1. Lese et lengre bibelavsnitt f.eks. utferden fra Egypt, historien om Josef, Davids vei til tronen, Jesu lidelseshistorie, Paulus' misjonsreiser e.l. og gjøre rede for innholdet.
 2. Finn illustrasjoner fra Bibelen: hjemme, på skolen, i kirken eller andre steder. 3 fra Det Gamle Testamentet (GT) og 3 fra Det Nye Testamentet (NT). Finne ut hvor i Bibelen de står omtalt.
 3. Lage en veggavis, innlegg til troppsavisen e.l. om et bibelsk hovedord f.eks. frelse, nåde, synd, tilgivelse.
 4. Lær å slå opp i bibelen.


Bibelkjennskap, speidere i tropp, (1979) - ?, Norges KFUM-speidere

(1979) [17] :

Har ikke merkekravene til dette merket.


Bibelkjennskapsmerket, vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [18] - 2003 :
Du skal:

 1. Lese et lengre bibelavsnitt f.eks. utferden fra Egypt, historien om Josef, Davids vei til tronen, Jesu lidelseshistorie, Paulus' misjonsreiser e.l. og gjøre rede for innholdet.
 2. Finn illustrasjoner fra Bibelen: hjemme, på skolen, i kirken eller andre steder. 3 fra Det Gamle Testamentet (GT) og 3 fra Det Nye Testamentet (NT). Finne ut hvor i Bibelen de står omtalt.
 3. Lage en veggavis, innlegg til troppsavisen e.l. om et bibelsk hovedord f.eks. frelse, nåde, synd, tilgivelse.
 4. Lær å slå opp i bibelen.


Bibelkjennskapsmerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [18] - 2003 :

Du skal:
 1. Lese en fortelling om en kvinne i Bibelen f.eks. 2.Kongebok 22. 8-20, Matt. 15. 21-28, Matt. 28. 1-11, Luk. 8. 43-48, Luk. 20. 27-40, Joh. 11. 1-44, eller Ap.gj. 16. 11-40. Les henvisninger, kommentarer til teksten og slå opp i bibelordbok e.l. for å finne ut mest mulig om disse kvinnene. Hvordan var deres stilling i datidens samfunn? Viser teksten noe om de var viktige i en situasjon eller ei? Hva kan de lære oss i dag?
 2. Lage og gjennomføre en Guides Own for troppen, gruppa eller laget. Temaet kan være en kvinne i Bibelen, søndagens tekst eller en annen tekst du selv velger, og du skal selv lage og gjennomføre prekenen evt. sammen med en annen.


Budbringer, førerpatruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt førerpatruljemerke som kom i 2008 [19]

Hensikten med dette merket er å lære om gudstjenesten i Den norske Kirke og å delta i forberedelse til og gjennomføring av speidergudstjeneste.

Førerpatruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Førerpatruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Merket passer godt å ta i troppen samtidig med patruljemerkene Kreativ og Elementene.

Obligatoriske oppgaver:

 • Kristen tro:
  • Høymessen: Denne aktiviteten går ut på å lære hvordan en høymesse med nattverd er bygd opp og å delta på en høymesse. Hensikten med denne aktiviteten er å gi et eierforhold til gudstjenesten.
  • Trosbekjennelse: Denne aktiviteten går ut på å lære de vanligste trosbekjennelsene. Hensikten med denne aktiviteten er å lære det som er kjernen i den kristne tro.
  • Peters fiskefangst: Denne aktiviteten går ut på å lage mat av fisk og lære fortellingen om Peters fiskefangst. Hensikten med denne aktiviteten er å bli kjent med fiskeren Peter.
  • Livets vann: Denne aktiviteten går ut på å snakke om Jesu dåp og om Jesus og den samaritanske kvinnen. Hensikten med denne aktiviteten er å lære om dåpen og om Jesus som slokker tørsten.
 • Nærmiljø:
  • Elementgudstjeneste: Denne aktiviteten går ut på å lage en gudstjeneste som inneholder de fire elementene. Hensikten med denne aktiviteten er å knytte temaet i merket til en gudstjeneste.
  • Kirkekaffe: Denne aktiviteten går ut på å lage kirkekaffe etter en gudstjeneste. Hensikten med aktiviteten er å være synlig nærmiljøet.
 • Ledertrening:
  • Bibeldrama: Denne aktiviteten går ut på å dramatisere en fritt valgt bibeltekst. Hensikten med denne aktiviteten er å lære seg en bibelfortelling og å være med og tolke den.
  • Patruljens egen: Denne aktiviteten går ut på å lede en patrulje gjennom forberedelser og gjennomføring av en Guides & Scouts Own. Hensikten med denne aktiviteten er å bli trygg i rollen som formidler av kristen tro.
 • Bibelen:
  • Pinse: Denne aktiviteten går ut på å snakke om pinsen. Hensikten med denne aktiviteten er å lære om Den hellige ånd.
  • Kristi himmelfart: Denne aktiviteten går ut på å snakke om Kristi himmelfart. Hensikten med denne aktiviteten er å få oversikt over livet til Jesus i riktig rekkefølge.
  • Lasarus: Denne aktiviteten går ut på å dramatisere fortellingen om Jesus som vekker opp Lasarus. Hensikten med denne aktiviteten er å lære bibelfortellingen.
  • Jona: Denne aktiviteten går ut på å høre fortellingen om Jona og å lage fisker. Hensikten med denne aktiviteten er å lære bibelfortellingen om Jona.
  • Bibelstudium: Denne aktiviteten går ut på å fordype seg i noe fra Bibelen over lengre tid. Hensikten med denne aktiviteten er at patruljeførerne kan hjelpe hverandre til å forstå mer av det som står i Bibelen.

Valgfrie oppgaver:

 • Kreativitet:
  • Musikk og dans: Denne aktiviteten går ut på å synge, danse og spille. Hensikten med denne aktiviteten er å underholde.
 • Lek og konkuranse:
  • Sjusteinsovn: Denne aktiviteten går ut på å lage mat i sjusteinsovn. Hensikten er å lage god mat på en ny måte.
  • Elementløype: Denne aktiviteten er en hinderløype. Hensikten med denne aktiviteten er å konkurrere og å bli våt og skitten.
  • Land, sjø og luft: Dette er en lek. Hensikten med denne leken er å ha det gøy.
 • Synlighet:
  • Reporter: Denne aktiviteten går ut på å gi speiderne pressedekning. Hensikten med aktiviteten er å gjøre speiderarbeidet synlig.
Merket var webbasert [4] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Forkynner, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [18] - 2003 , Forkynnermerket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Kjenne Bibelens hovedinndeling i historiske, poetiske og profetiske bøker, evangelier, brev og åpenbaring, og gjøre rede for hva delene i hovedtrekk inneholder.
 2. Vite omtrent når og hvor de ulike hoveddelene (nevnt under pkt 1) i Bibelen er blitt til.
 3. Lese ett kapittel fra et evangelium og ved hjelp av en kommentar og henvisninger finne bakgrunnsstoff i GT og paralellstoff i NT.
 4. Gjøre deg kjent med noen hjelpemidler man kan bruke når man holder andakt (flanellograf, lysbilder, musikk, tegninger, drama, hånddukker, samtale). Når passer det å bruke de forskjellige hjelpemidlene?
 5. Bruke minst ett av hjelpemidlene i punktet ovenfor til å holde andakt over en del av teksten du valgte i pkt. 3.


Kvinner i Bibelen-merket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [18] - 2003 , Kvinner i bibelen-merket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Mange kvinner fulgte Jesus sammen med disiplene.
Les Luk. 8.1-3, Luk 7.36-50, Luk 10.38-42, Luk 24.1-12.
a. Hvordan hadde disse kvinnene det før de møtte Jesus?
b. Hvordan møtte kvinnene Jesus og hva skjedde med dem senere?
c. Lag en collage, en dramatisering e.l. som viser det dere er kommet fram til.


5000, patruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt patruljemerke som kom i 2008 [19]

Hensikten med dette merket er å bevege seg sammen i naturen på nye måter, og lære om da Jesus mettet fem tusen mennesker med to fisker og fem brød.

Patruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Patruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Obligatoriske oppgaver:

Friluftsliv:

 • 5000 meter. Aktiviteten går ut på å bevege seg på ulike måter. Hensikten med denne aktiviteten er å ha det gøy og å oppnå et mål man har satt seg.
 • Fiske. Dra på fisketur med patruljen. Aktiviteten kan gjøres på et speidermøte, en dagstur eller en helgetur.

Kreativt bibelarbeid:

 • To fisker og fem brød. Denne aktiviteten går ut på å jobbe med fortellingen om Jesus som mettet 5000. Hensikten med denne aktiviteten er å lære kreativt bibelarbeid.

Mat:

 • Sjusteinsovn. Denne aktiviteten går ut på å lage mat i sjusteinsovn. Hensikten er å lage god mat på en ny måte.

Lek og konkurranse:

 • 5000 poeng. Dette er en konkurranse. Hensikten med denne aktiviteten er å ha det gøy.
 • Kjempememory. Dette er en lek hvor man kan øve konsentrasjon og hukommelse. Hensikten med denne aktiviteten er først og fremst å ha det gøy.
 • Urettferdig skattejakt. Målet med denne leken er å sette fokus på urettferdigheten i verden.

Valgfrie oppgaver:

I andre land:

 • Pengeinnsamling. Denne aktiviteten går ut på å bli sponset med penger til et godt formål for hver meter man går eller løper. Hensikten med denne aktiviteten er å gjøre noe som kan hjelpe andre.
 • Verdenstenkedagen. Denne aktiviteten går ut på å feire Verdenstenkedagen 22. februar. Hensikten med denne aktiviteten er å bli kjent med speiderarbeid i andre land.
 • Banantriksen. Hvor mye koster en banan?
 • Urettferdig fotballkamp. Målet med denne leken er å sette fokus på urettferdigheten i verden.
 • Globalaksjonen. Denne aktiviteten går ut på å samle inn penger til KFUK-KFUM Global. Hensikten er å støtte bistandsarbeidet vårt og lære mer om hvordan det er i andre land.

Underholdning:

 • Femtusensangen. Denne aktiviteten går ut på å dikte selv. Hensikten med denne aktiviteten er å være kreative.

Les mere om merket på www.speiderprogram.no [5].


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Bibelmerket eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1960 1978
Bibelmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1977) 2003
Bibelmerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Bibelmerket speidere i tropp, Norges speiderforbund (1988) (2020)
Bibelmerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Bibelmerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Bibelmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Bibelmerket ekspert vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Bibelmerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Bibelkjennskapsmerket speidere under 14 år i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Bibelkjennskapsmerket speidere under 14 år i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Bibelkjennskapsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Bibelkjennskapsmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Bibelkjennskapsmerket rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Budbringermerket førerpatruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Forkynnermerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Kvinner i Bibelen-merket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
5000 patruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. Speiderguttboka, 1960, Norsk Speidergutt-Forbund
 2. 2,0 2,1 2,2 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 Arbeidsbok for ulvunger, Norges KFUM-speidere, 1977, Norges KFUM-speidere
 4. 4,0 4,1 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 5. 5,0 5,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 7. 7,0 7,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 8. 8,0 8,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 9. 9,0 9,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 10. 10,0 10,1 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 12. 12,00 12,01 12,02 12,03 12,04 12,05 12,06 12,07 12,08 12,09 12,10 12,11 12,12 12,13 12,14 12,15 12,16 12,17 12,18 12,19 12,20 12,21 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 13. 13,0 13,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 14. 14,0 14,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 15. 15,0 15,1 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 16. 16,0 16,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 17. 17,0 17,1 Medlemsboka, 1979, Norges KFUM-speidere
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 20. Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 21. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 22. Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker