Merker med data/edb som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Fra morse og semafor via walkie-talkie til data og mobil. Kommunikasjonen har utviklet seg, og det har merkene også. Se også Radiomerket, Signalørmerket og Kommunikasjon.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


En av speiderne fra 1. Laksevåg forsøker dataspill som var en av aktivitetene under Bergen krets sitt JOTA-arrangement i 1994.
Foto: Jostein Træen
JOTA-JOTI er en fin mulighet til å komme i kontakt med andre speidere på, enten ved radio eller internett.
JOTA-JOTI i 2012. Fra ett av datarommene som var rigget opp på Speiderhuset på Laksevåg.
Foto: Jostein Træen
Små håndholdte radioer i bruk av Laksevåg KFUK-KFUM-speidere under JOTA-JOTI i 2012.
Foto: Jostein Træen

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Data og internett, speidere i tropp, 2008 - (2020), Norges speiderforbund

2008 [4] - er i dag(2020) [4], er et speidermerke i programområdene Kreativitet og Vennskap :

Hvorfor: Speidere skal lære å bruke data og internett på en god og forsvarlig måte.
Fremgangsmåte:
 1. Kunne gjøre rede for ti forskjellige hurtigtaster i operativsystemet eller programmet du benytter.
 2. Kunne redigere, opprettholde og oppdatere en speiderrelatert nettside med tekst og bilder i minst tre måneder. Skikk og bruk og rettigheter ved bruk av bilder og tekst på internett.
 3. Bruke internett til å finne info om et speiderrelatert tema, skrive en artikkel om dette og legge den ut på nettsiden. Teksten skal dekke cirka en A4-side.
 4. Kjenne til de viktigste prinsippene for datasikkerhet, backup, beskyttelse mot malware (spyware, adware mm.) og virus. Forklare viktigheten av malware- og viruskontroll. Kunne sjekke at dette fungerer og eventuelt er oppdatert.
 5. Kunne utforme og sende en e-post med valgfritt program. Vise at man kjenner til skikk og bruk i forbindelse med denne typen korrespondanse og kunne utforme innholdet/oppsettet avhengig av mottaker.
 6. Internett er et sted der det er enkelt å mobbe noen og lett å slippe unna med det. Hva kan gjøres for å unngå internettmobbing? Diskuter i patruljen.
 7. Hvordan bruker vi ”chat” programmer i dag? Hvorfor kan det være lurt å bruke et ”alias” når man snakker med andre? Hva slags opplysninger bør man være forsiktig med å gi fra seg?


Data og internett, rovere, (2008) - (2024), Norges speiderforbund

2018 [4] - (2024) [4], merket er i programområdene "Kreativitet" og "Samfunnsengasjement" :

Hvorfor: Få erfaring med bruk av data og Internett som kommunikasjonskanal og lære om sikkerhet og lovverk knyttet til dette.
Obligatorisk krav:
 1. Gjør rede for operativsystemet du benytter, og finn minst ett gratis alternativ. Forklar fordeler og ulemper ved dette alternativet fremfor operativsystemet du benytter til daglig.
 2. Ta utgangspunkt i et av programmene du benytter regelmessig (eksempelvis nettleser, tekstbehandling eller e-post), finn et gratis/ Open Source alternativ til dette på internett, last det ned og installer. Gjør rede for fordeler og ulemper.
 3. Diskuter problemstillinger ved tekst- og bildebruk på internett, og hvordan dette reguleres gjennom gjeldende lovverk.
 4. Sett opp eller viderefør en konto på sosiale medier, eller benytt en publiseringsløsning for å opprette en hjemmeside/blogg for roverlaget. Oppdater med bilder og tekst fra turer og møter i minst tre måneder.
 5. Sett deg inn i sikkerhetsrisikoer knyttet til passord på datamaskin og internett, og gjennomfør en opplæring i passordsikkerhet for familien eller andre rovere.
Valgfrie krav:
Velg to av disse oppgavene:
 1. Planlegg og arranger en JOTI i gruppen eller kretsen, eller en speider-dataparty for kretsen med minst 50 deltakere.
 2. Sett opp trådløst nettverk og sikre dette hensiktsmessig. Gjør rede for forskjellen på en MAC-adresse og ip adresse.
 3. Finn gode gratisprogrammer som beskytter mot malware for din datamaskin.
 4. Sett deg inn i problemstillinger knyttet til lagring av data i moderne skyløsninger. Diskuter eierskap og tilgang til dine data.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".

Digital speiding, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

Internett er en stor del av hverdagen. Hva betyr internett egentlig for deg og bruker du det trygt? Gå tur med en tur-app og bli kjent med andre speidere over internett.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Hva betyr Internett for dere? Lag en liste over hvordan Internett påvirker livet deres, både positive og negative sider. Snakk med en voksen om det samme. Spør dem om hvilke endringer de har opplevd som følge av Internett.
 2. Les gjennom nettvettreglene. Diskuter med andre speidere hvorfor det er lurt med nettvett og hvordan det gjør det tryggere å ta i bruk alle mulighetene Internett gir.
 3. Bruk en kartapp eller en treningsapp på mobiltelefonen og bruk den til å overvåke hvor dere går på tur i minst 1 kilometer. Hva forteller appene dere om turen dere har gått? Hvis dere er flere som måler samtidig, viser appene det samme?
 4. Besøk scoutlink.net og benytt minst en av tjenestene der for å komme i kontakt med speidere fra minst tre andre land.
 5. Bruk kameraet på mobilen og lag en bildecollage fra en speideraktivitet. Les og følg reglene om publisering av bilder på nett. Del bildecollagen med noen andre på sosiale medier eller e-post.
 6. Vit hva som kjennetegnet et godt passord og hvorfor det ikke er lurt å ha samme passord flere steder.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2016 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Digital speiding Ekspert, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [5] - (2023) [5] :

Internett er en stor del av hverdagen. Snakk om nettmobbing, logg hvor mye tid du bruker online og lag et budsjett for turustyr du finner i nettbutikker.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Tenk gjennom og diskuter med andre speidere og voksne hva dere vil gjøre om dere selv eller noen dere kjenner blir utsatt for digital mobbing.
 2. Finn ut hva forskjellen på http og https er, og hva som skiller en ekte nettside fra et svindelforsøk.
 3. Finn ut hva HOAX er, og minst ett eksempel på en vandrehistorie fra internett som ikke er sann.
 4. Lag en liste med hovedaktivitetene du holder på med online, både på mobil, nettbrett og PC hver for dere. Gjett hvor mye tid du bruker på hver aktivitet i løpet av en uke. Bruk den neste uka til å notere all tiden dere bruker på de ulike aktivitetene. Klarte dere å gjette riktig? Sammenlign resultatet med hverandre.
 5. Finn enkelt turutstyr en speider må ha for å overnatte ute i skogen. Bruk en prissammenligner, for eksempel denne, til å sette opp et budsjett for hva turutstyret vil koste i et regneark.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Bruk en digital programvare til å lage en illustrasjon til en av paragrafene i peiderloven.
 • Gjennomfør en speideraktivitet, for eksempel en hinderløype, klatring, orientering, skikjøring, padling eller lignende, med et actionkamera festet til kroppen.
 • Design en gjenstand du kan bruke på speidertur, og skriv den ut med en 3D-printer.
 • Bruk en aktivitetsmåler eller en skritteller koblet til en app i en uke eller på en tur. Hvor mye beveger du deg, hvilken data samles inn? Hva kan dette brukes til?
 • Lær deg å programmere en «Hello World» applikasjon i et språk som Scratch, Python eller lignende.
 • Lag en anti-nettmobbing-kampanje og del den på sosiale medier.
Merkekravene fra 2016 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


JOTA/JOTI, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [6] - (2020) [4], merket er et speidermerke i programområdene Kreativitet og Vennskap:

Hvorfor: For å lære å kommunisere med andre speidere gjennom radio.
Fremgangsmåte:
 1. Vær aktivt med på en JOTA/JOTI.
 2. Gjennomfør minst 6 QSO-er (samtaler) og skriv logg og QSL-kort for dem. En av QSO-ene skal være en stasjon utenfor Norge.
 3. Lær det fonetiske alfabet og bokstaver ditt eget navn.
 4. Lær minst 6 av de mest brukte Q-kodene.
 5. Kjenn til speiderfrekvensene i amatørradiobåndene, og kjenn til vanlig rekkevidde for disse frekvensene.
 6. Vær med på minst to JOTA/JOTI-aktiviteter utenom radio og nettprat. Det kan være internasjonal mat, radiopeileorientering eller noe annet.
 7. Oppnå kontakt med speidere i andre land på Internett.


Webmaster, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [6] - (2020) [4], er et speidermerke i programområdene Kreativitet, vennskap og samfunnsengasjement:

Hvorfor: Lære å administrere en nettside.
Fremgangsmåte:
 1. Påta deg ansvaret for gruppens eller kretsens hjemmeside i minst 6 måneder. Siden skal være jevnlig oppdatert med nyheter og informasjon fra gruppen, kretsen/korpset eller forbundet.
 2. Vis at du er kjent med allmenne regler, skikk og bruk for publisering av tekst og bilder på Internett.
 3. Vis at du kan enkel bilderedigering slik at bildene vises på en god måte på hjemmesiden.
 4. Forklar for resten av patruljen hvorfor hjemmesiden er bygget opp som den er (brukervennlighet, lay-out, innhold o.l.).


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Data, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Gjøre rede for hva slags oppgaver (for deg og for samfunnet forøvrig) som egner seg for løsing ved hjelp av elektronisk databehandling (EDB). Fortell hvilke konsekvenser EDB har og kan ha for samfunnet og det enkelte menneske. Nevn fem ulike områder hvor datamaskiner utfører en viktig del av arbeidet.
 2. Gi eksempler på hvordan små datamaskiner kan brukes på forskjellige felter i speiderarbeidet.
 3. Forklare hva to-tall-systemet er, og hvorfor dette er så mye brukt innen datateknikken.
 4. Fortelle hva et datamaskinprogram er. Fortelle hva lav-nivå og høy-nivå programspråk er, og gi eksempler.
 5. Lage et program som skal regne ut resultater fra en speiderkonkuranse. Vise fram og forklar flytskjema, program og resultatutskrift.


Data, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Datamerket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Kunne sette sammen maskin, skjerm, tastatur, mus og skriver.
 2. Kunne bruke enkel tekstbehandling og et regneark eller et databaseprogram.
 3. Lage noe for patruljen/troppen med 2 av de ovennevnte (referat, medlemsregister eller resultatliste).


Data og internett, rovere, (2008) - (2024), Norges speiderforbund

(2008) [4] - 2018 [4] :

Hvorfor: Få erfaring med bruk av data og Internett som kommunikasjonskanal og lære om sikkerhet og lovverk knyttet til dette.
Fremgangsmåte:
 1. Kunne gjøre rede for operativsystemet du benytter, finne minst et gratis alternativ, og fordeler og ulemper ved dette, fremfor operativsystemet du benytter til daglig.
 2. Ta utgangspunkt i et av programmene du benytter regelmessig (eksempelvis nettleser, tekstbehandling eller e-post), finn et gratis/OpenSource alternativ til dette på internett, last det ned og installer. Gjør rede for fordeler/ulemper.
 3. Sett opp en gratis publiseringsløsning, eller benytt en blogg-tjeneste for å opprette en hjemmeside/blogg for roverlaget. Oppdater med bilder og tekst fra turer og møter i minst tre måneder.
 4. Planlegg og arranger en JOTI i gruppen eller kretsen.
 5. Sett opp trådløst nettverk/Internett og sikre dette hensiktsmessig.
 6. Det er vanlig å legge ut alle bilder ukritisk på Internett uten å sensurere eller velge ut gode bilder. Bør man gjøre det? Diskuter i laget!
 7. Finnes det noe i lovverket som regulerer publisering av tekst og bilder? Finn ut og diskuter i laget!
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Digital speiding, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2016 [5] - 2022 [5]:

Internett er en stor del av hverdagen. Hva betyr internett egentlig for deg og bruker du det trygt? Gå tur med en tur-app og bli kjent med andre speidere over internett.
Obligatorisk krav:
 1. Hva betyr Internett for deg? Lag en liste over hvordan Internett påvirker ditt liv, både positive og negative sider. Snakk med noen som er voksne om det samme, og spør dem om hvilke endringer de har opplevd som følge av Internett.
 2. Nettvett - Kjenn til nettvettreglene. Diskuter med ande speidere om hvorfor det er lurt med Nettvett, og hva det er best å gjøre om uheldige ting skjer. Diskuter hvordan Nettvett kan gjøre det tryggere å ta i bruk alle mulighetene som Internett gir.
 3. Bruk en kart eller treningsapp på mobiltelefon og få den til å overvåke hvor dere går på tur, minst 1 km. Når dere er framme kan dere se på hvilke data appen har samlet inn. Forteller den hvor fort dere har gått, eller hvilken høydeforskjell det er? Om dere er flere som måler samtidig, måler appene deres det samme?
 4. Scoutlink: Besøk scoutlink.net og benytt minst en av tjenesten der for å komme i kontakt med speidere fra minst 3 andre land.
 5. Bruk et mobilkamera og lag en bildecollage fra en speideraktivitet. Lær og følg reglene om offentliggjøring av bilder på nett. Del bildecollagen med noen andre på sosiale medier eller epost.
 6. Vite hva som kjennetegner et godt passord og hvorfor det ikke er lurt å ha samme passord på alle tjenester en benytter.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Delta på JOTA-JOTI, og løs JAMPuz eller det Nordiske JOTA-JOTI puzzle.
 • Bruk et mobilkamera til å lage en film som viser hvordan dere samarbeider i patruljen.
 • Lag en digital scrapbook (bruk for eksempel programmet Evernote) til å planlegge en reise til til et sted du kan tenke deg å dra. Du kan samle bilder, informasjon om severdigheter, priser på overnatting og reise, restauranter, kart og annet du finner relevant.
 • Lag ditt eget visitkort med QR kode og del QR koden din med andre.
 • Prøv Geochaching, og finn minst 1 geochache.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Digital speiding Ekspert, vandrere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2016 [5] - 2022 [5]:

Internett er en stor del av hverdagen. Snakk om nettmobbing, logg hvor mye tid du bruker online og lag et budsjett for turustyr du finner i nettbutikker.
Obligatorisk krav:
 1. Tenk i gjennom og diskuter med andre speidere og voksne hva du vil gjøre om du blir utsatt for digital mobbing. Nettmobbing er dessverre noe som skjer. Teknologien gir mulighet for å være anonym og plage andre uten at det er synlig for alle andre, og mange mobber lettere siden man ikke ser mottakers reaksjon direkte. Ofte sprer ting seg fort i sosiale medier, og det som var ment for en liten krets kan raskt være spredd til alle. Men det er de samme lover og regler som gjelder på nett som i resten av samfunnet. Det kan være å sikre bevis, f.eks med screenshot, å snakke med voksne, speiderledere, foreldre, lærere, helsesøster, eller kontakte hjelpetjenester på nett, som Røde kors, korspahalsen.no, Redd barna, Barnevakten, Medietilsynet etc.
 2. Vite hva forskjellen på http og https er, og hva som skiller en ekte nettside fra et svindelforsøk. (Pishing)
 3. Kildekritikk: Finn ut hva en HOAX er, og finn minst et eksempel på en vandrehistorie fra internett som ikke er sann.
 4. Hvor lenge er du online hver uke? Lag en liste med hovedaktivitetene du holder på med online, både på mobil, nettbrett og PC. Det kan være epost, sosiale media, spill, streame musikk, surfing eller andre ting. Gjett hvor mye tid du bruker på hver aktivitet i løpet av en uke. Den neste uka noterer du all tiden du har brukt på de ulike aktivitetene i skjemaet. Stemmer det du gjettet? Du kan også sammenligne med andre speidervenner, bruker dere like mye tid online?
 5. Nettshopping er stadig vanligere. Bruk søkefunksjoner til å finne fram til et forslag på enkelt turutstyr en speider må ha for å overnatte ute i skogen. Bruk tjenester for prissammenligning på nett til å sette opp et budsjett for hva turutstyret vil koste. Budsjettet skal settes opp i et regneark.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Gjennomfør en speideraktivitet med et actionkamera festet til kroppen. Det være hinderløype, klatring, orientering, skikjøring, padling eller lignende. Vis filmen til speidervenner etterpå.
 • Bruk digital programvare til å lage en illustrasjon til en av paragrafene i speiderloven.
 • Design en gjenstand du kan bruke på speiderturer og skriv den ut med en 3D printer.
 • Bruk en aktivitetsmåler eller skritteller, som er koblet til en app, i en uke eller på en tur. Hvor mye beveger du deg? Hvilke andre data samles inn? Hva kan disse dataene brukes til?
 • Lær deg å fly en drone.
 • Lær deg å programmere en «Hello World» applikasjon i et språk som Scratch, Python eller lignende.
 • Lag en anti nettmobbing kampanje og del på sosiale medier.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Datamerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Datamerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986) ?
Data og internett-merket speidere i tropp Norges speiderforbund 2008 (2020)
Data og internett-merket rovere Norges speiderforbund (2008) (2024)
Digital speiding vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 (2023)
Digital speiding ekspert vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 (2023)
JOTA/JOTI-merket speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Webmaster speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 3. 3,0 3,1 3,2 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 4,12 4,13 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 7. Speiderbladet, Norges KFUK-KFUM-speidere nr. 4 2004