Merker med data/edb som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Fra morse og semafor via walkie-talkie til data og mobil. Kommunikasjonen har utviklet seg, og det har merkene også. Se også Kommunikasjon og Signalør


En av speiderne fra 1. Laksevåg forsøker dataspill som var en av aktivitetene under Bergen krets sitt JOTA-arrangement i 1994. Foto: Jostein Træen
JOTA-JOTI er en fin mulighet til å komme i kontakt med andre speidere på, enten ved radio eller internett.
JOTA-JOTI i 2012. Fra ett av datarommene som var rigget opp på Speiderhuset på Laksevåg. Foto: Jostein Træen
Små håndholdte radioer i bruk av Laksevåg KFUK-KFUM-speidere under JOTA-JOTI i 2012. Foto: Jostein Træen

Merkekrav til dagens merker

Data og internett, speidere i tropp, 2008 - er i dag, Norges speiderforbund

2008 [3] - er i dag [3], merket er et speidermerke:

Hvorfor: Speidere skal lære å bruke data og internett på en god og forsvarlig måte.
Fremgangsmåte:
 1. Kunne gjøre rede for ti forskjellige hurtigtaster i operativsystemet eller programmet du benytter.
 2. Kunne redigere, opprettholde og oppdatere en speiderrelatert nettside med tekst og bilder i minst tre måneder. Skikk og bruk og rettigheter ved bruk av bilder og tekst på internett.
 3. Bruke internett til å finne info om et speiderrelatert tema, skrive en artikkel om dette og legge den ut på nettsiden. Teksten skal dekke cirka en A4-side.
 4. Kjenne til de viktigste prinsippene for datasikkerhet, backup, beskyttelse mot malware (spyware, adware mm.) og virus. Forklare viktigheten av malware- og viruskontroll. Kunne sjekke at dette fungerer og eventuelt er oppdatert.
 5. Kunne utforme og sende en e-post med valgfritt program. Vise at man kjenner til skikk og bruk i forbindelse med denne typen korrespondanse og kunne utforme innholdet/oppsettet avhengig av mottaker.
 6. Internett er et sted der det er enkelt å mobbe noen og lett å slippe unna med det. Hva kan gjøres for å unngå internettmobbing? Diskuter i patruljen.
 7. Hvordan bruker vi ”chat” programmer i dag? Hvorfor kan det være lurt å bruke et ”alias” når man snakker med andre? Hva slags opplysninger bør man være forsiktig med å gi fra seg?


Data og internett, rovere, (2008) - er i dag (2018), Norges speiderforbund

(2008) [3] - er i dag (2018) [3] :

Hvorfor: Få erfaring med bruk av data og Internett som kommunikasjonskanal og lære om sikkerhet og lovverk knyttet til dette.
Fremgangsmåte:
 1. Kunne gjøre rede for operativsystemet du benytter, finne minst et gratis alternativ, og fordeler og ulemper ved dette, fremfor operativsystemet du benytter til daglig.
 2. Ta utgangspunkt i et av programmene du benytter regelmessig (eksempelvis nettleser, tekstbehandling eller e-post), finn et gratis/OpenSource alternativ til dette på internett, last det ned og installer. Gjør rede for fordeler/ulemper.
 3. Sett opp en gratis publiseringsløsning, eller benytt en blogg-tjeneste for å opprette en hjemmeside/blogg for roverlaget. Oppdater med bilder og tekst fra turer og møter i minst tre måneder.
 4. Planlegg og arranger en JOTI i gruppen eller kretsen.
 5. Sett opp trådløst nettverk/Internett og sikre dette hensiktsmessig.
 6. Det er vanlig å legge ut alle bilder ukritisk på Internett uten å sensurere eller velge ut gode bilder. Bør man gjøre det? Diskuter i laget!
 7. Finnes det noe i lovverket som regulerer publisering av tekst og bilder? Finn ut og diskuter i laget!


Digital speiding, vandrere, 2016 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2016 [4] :

Internett er en stor del av hverdagen. Hva betyr internett egentlig for deg og bruker du det trygt? Gå tur med en tur-app og bli kjent med andre speidere over internett.

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Hva betyr Internett for deg? Lag en liste over hvordan Internett påvirker ditt liv, både positive og negative sider. Snakk med noen som er voksne om det samme, og spør dem om hvilke endringer de har opplevd som følge av Internett.
 2. Nettvett - Kjenn til nettvettreglene. Diskuter med ande speidere om hvorfor det er lurt med Nettvett, og hva det er best å gjøre om uheldige ting skjer. Diskuter hvordan Nettvett kan gjøre det tryggere å ta i bruk alle mulighetene som Internett gir.
 3. Bruk en kart eller treningsapp på mobiltelefon og få den til å overvåke hvor dere går på tur, minst 1 km. Når dere er framme kan dere se på hvilke data appen har samlet inn. Forteller den hvor fort dere har gått, eller hvilken høydeforskjell det er? Om dere er flere som måler samtidig, måler appene deres det samme?
 4. Scoutlink: Besøk scoutlink.net og benytt minst en av tjenesten der for å komme i kontakt med speidere fra minst 3 andre land.
 5. Bruk et mobilkamera og lag en bildecollage fra en speideraktivitet. Lær og følg reglene om offentliggjøring av bilder på nett. Del bildecollagen med noen andre på sosiale medier eller epost.
 6. Vite hva som kjennetegner et godt passord og hvorfor det ikke er lurt å ha samme passord på alle tjenester en benytter.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Delta på JOTA-JOTI, og løs JAMPuz eller det Nordiske JOTA-JOTI puzzle.
 • Bruk et mobilkamera til å lage en film som viser hvordan dere samarbeider i patruljen.
 • Lag en digital scrapbook (bruk for eksempel programmet Evernote) til å planlegge en reise til til et sted du kan tenke deg å dra. Du kan samle bilder, informasjon om severdigheter, priser på overnatting og reise, restauranter, kart og annet du finner relevant.
 • Lag ditt eget visitkort med QR kode og del QR koden din med andre.
 • Prøv Geochaching, og finn minst 1 geochache.


Digital speiding Ekspert, vandrere, 2016 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2016 [4] :

Internett er en stor del av hverdagen. Snakk om nettmobbing, logg hvor mye tid du bruker online og lag et budsjett for turustyr du finner i nettbutikker.

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Tenk i gjennom og diskuter med andre speidere og voksne hva du vil gjøre om du blir utsatt for digital mobbing. Nettmobbing er dessverre noe som skjer. Teknologien gir mulighet for å være anonym og plage andre uten at det er synlig for alle andre, og mange mobber lettere siden man ikke ser mottakers reaksjon direkte. Ofte sprer ting seg fort i sosiale medier, og det som var ment for en liten krets kan raskt være spredd til alle. Men det er de samme lover og regler som gjelder på nett som i resten av samfunnet. Det kan være å sikre bevis, f.eks med screenshot, å snakke med voksne, speiderledere, foreldre, lærere, helsesøster, eller kontakte hjelpetjenester på nett, som Røde kors, korspahalsen.no, Redd barna, Barnevakten, Medietilsynet etc.
 2. Vite hva forskjellen på http og https er, og hva som skiller en ekte nettside fra et svindelforsøk. (Pishing)
 3. Kildekritikk: Finn ut hva en HOAX er, og finn minst et eksempel på en vandrehistorie fra internett som ikke er sann.
 4. Hvor lenge er du online hver uke? Lag en liste med hovedaktivitetene du holder på med online, både på mobil, nettbrett og PC. Det kan være epost, sosiale media, spill, streame musikk, surfing eller andre ting. Gjett hvor mye tid du bruker på hver aktivitet i løpet av en uke. Den neste uka noterer du all tiden du har brukt på de ulike aktivitetene i skjemaet. Stemmer det du gjettet? Du kan også sammenligne med andre speidervenner, bruker dere like mye tid online?
 5. Nettshopping er stadig vanligere. Bruk søkefunksjoner til å finne fram til et forslag på enkelt turutstyr en speider må ha for å overnatte ute i skogen. Bruk tjenester for prissammenligning på nett til å sette opp et budsjett for hva turutstyret vil koste. Budsjettet skal settes opp i et regneark.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Gjennomfør en speideraktivitet med et actionkamera festet til kroppen. Det være hiderløype, klatring, orientering, skikjøring, padling eller lignende. Vis filmen til speidervenner etterpå.
 • Bruk digital programvare til å lage en illustrasjon til en av paragrafene i speiderloven.
 • Design en gjenstand du kan bruke på speiderturer og skriv den ut med en 3D printer.
 • Bruk en aktivitetsmåler eller skritteller, som er koblet til en app, i en uke eller på en tur. Hvor mye beveger du deg? Hvilke andre data samles inn? Hva kan disse dataene brukes til?
 • Lær deg å fly en drone.
 • Lær deg å programmere en «Hello World» applikasjon i et språk som Scratch, Python eller lignende.
 • Lag en anti nettmobbing kampanje og del på sosiale medier.


JOTA/JOTI, speidere i tropp, (2007) - er i dag, Norges speiderforbund

(2007) [5] - er i dag [3], merket er et speidermerke i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: For å lære å kommunisere med andre speidere gjennom radio.
Fremgangsmåte:
 1. Vær aktivt med på en JOTA/JOTI.
 2. Gjennomfør minst 6 QSO-er (samtaler) og skriv logg og QSL-kort for dem. En av QSO-ene skal være en stasjon utenfor Norge.
 3. Lær det fonetiske alfabet og bokstaver ditt eget navn.
 4. Lær minst 6 av de mest brukte Q-kodene.
 5. Kjenn til speiderfrekvensene i amatørradiobåndene, og kjenn til vanlig rekkevidde for disse frekvensene.
 6. Vær med på minst to JOTA/JOTI-aktiviteter utenom radio og nettprat. Det kan være internasjonal mat, radiopeileorientering eller noe annet.
 7. Oppnå kontakt med speidere i andre land på Internett.


Kommunikasjon, patruljemerke i tropp, (1988) - er i dag, Norges speiderforbund

(2007) [5] - er i dag [3], merket er et patruljemerke i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: Bli kjent med ulike kommunikasjonskanaler og finn ut av hva som er forsvarlig bruk av disse.
Fremgangsmåte:
 1. Gjennomfør minst to av disse:
  • Bruk samband aktivt på en tur. Kjenn vilkårene for å eie privat radioutstyr (walkie talkie).
  • Kjenn de nødsignaler som brukes mest i radiotelegrafi og telefoni, og vit hvordan disse brukes.
  • Vis at du behersker bruk av e-post.
  • Lek med semafor på en tur, og forsøk å sende meldinger til hverandre.
  • Kjenn de mest brukte “bakke til luft” signalene, og vit hvordan disse lages i terrenget.
 2. Lær dere nettvettreglene og diskuter disse i patruljen.
 3. Lag en veggavis, lysbildeserie eller lignende som beskriver en del viktige former for kommunikasjon i ulike deler av verden (f.eks. aviser, blader, radio, TV, telefax, Internett, telefon, mobiltelefon). Diskuter ulikhetene.
 4. Arranger et besøk hos en avisredaksjon eller en radiostasjon eller inviter dem til å besøke dere på et patrulje- eller troppsmøte for å informere om sin virksomhet.
 5. Diskuter og skriv ned patruljens etiske regler for bruk av SMS, MMS og e-post.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Webmaster, speidere i tropp, (2007) - er i dag (2018), Norges speiderforbund

(2007) [5] - er i dag (2018) [3], merket er et speidermerke i programområdene Kreativitet, vennskap og samfunnsengasjement:

Hvorfor: Lære å administrere en nettside.
Fremgangsmåte:
 1. Påta deg ansvaret for gruppens eller kretsens hjemmeside i minst 6 måneder. Siden skal være jevnlig oppdatert med nyheter og informasjon fra gruppen, kretsen/korpset eller forbundet.
 2. Vis at du er kjent med allmenne regler, skikk og bruk for publisering av tekst og bilder på Internett.
 3. Vis at du kan enkel bilderedigering slik at bildene vises på en god måte på hjemmesiden.
 4. Forklar for resten av patruljen hvorfor hjemmesiden er bygget opp som den er (brukervennlighet, lay-out, innhold o.l.).


Merkekrav til tidligere merker

Data, speidere i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Gjøre rede for hva slags oppgaver (for deg og for samfunnet forøvrig) som egner seg for løsing ved hjelp av elektronisk databehandling (EDB). Fortell hvilke konsekvenser EDB har og kan ha for samfunnet og det enkelte menneske. Nevn fem ulike områder hvor datamaskiner utfører en viktig del av arbeidet.
 2. Gi eksempler på hvordan små datamaskiner kan brukes på forskjellige felter i speiderarbeidet.
 3. Forklare hva to-tall-systemet er, og hvorfor dette er så mye brukt innen datateknikken.
 4. Fortelle hva et datamaskinprogram er. Fortelle hva lav-nivå og høy-nivå programspråk er, og gi eksempler.
 5. Lage et program som skal regne ut resultater fra en speiderkonkuranse. Vise fram og forklar flytskjema, program og resultatutskrift.


Data, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Datamerket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Kunne sette sammen maskin, skjerm, tastatur, mus og skriver.
 2. Kunne bruke enkel tekstbehandling og et regneark eller et databaseprogram.
 3. Lage noe for patruljen/troppen med 2 av de ovennevnte (referat, medlemsregister eller resultatliste).


Kommunikasjon, patruljemerke i tropp, (1988) - er i dag, Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [6] [7], merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5207 :

1. Gjennomfør to av disse:
- Lag tre patruljekoder etter forskjellige systemer.
- Framstill hemmelig (usynlig) skrift på tre forskjellige måter.
- Tyd en beskjed på 50 ord, skrevet i en enkel, men ukjent hemmelig (usynlig) skrift.
2a. Hva er VHF?
b. Kjenn de internasjonale nødsignalar for telefoni og telegrafi, og vit hvordan disse brukes.
3. Gjennomfør minst en av disse:
- Opprett signalstasjoner og send og ta imot en semaformelding mellom de opprettede stasjoner.
- Legg en linjeforbindelse på minst 10 m og send og ta imot en morsemelding med lyd eller lys over linjen. Meldingen skal skrives ned med bokstaver med en gang.
- Kjenn Vilkårene for å eie privatradioutstyr (WT) og kjenn riktig bruk av disse. Ved bruk av forskriftsmessig prosedyre, send og motta en melding mellom to opprettede stasjoner under et utendørs speiderarrangement.
- Kjenn de mest brukte bakke til luftsignalene, og vit hvordan disse lages i terrenget.
4a. Lag en veggavis eller lysbildeserie som beskriver de viktigste former for offentlig kommunikasjon (massemedia).
b. Arranger et besøk hos en avisredaksjon, et nærradiokontor eller inviter dem til å besøke dere på et patrulje/troppsmøte for å informere om sin virksomhet.


1995 - ? [7], merket var i gruppen "Samfunnsagasjement", merkenummer 5207 :

1. Gjennomfør minst to av disse:
- Kjenn vilkårene for å eie privatradioutstyr (Walkie Talkie). Vis bruken av dette utstyret under et utendørs speiderarrangement.
- Kjenn de nødsignaler som brukes mest i radiotelegrafi og telefoni, og vit hvordan disse brukes.
- Lær dere bruken av en telefax-maskin. Vis dette for en annen patrulje eller troppen.
- Legg en linjeforbindelse på minst 10 m. Send og ta imot en morsemelding med lys eller lydsignaler over linjen. Meldingen skal skrives ned med bokstaver med en gang.
- Kjenn de mest brukte "bakke til luft" signalene, og vit hvordan disse lages i terrenget.
- Lær dere bruken av kommunikasjonsutstyr. Redegjør om bruken for resten av troppen, blant annet om gjeldende prosedyrer.
2. Lag en veggavis, lysbildeserie eller lignende som beskriver en del viktige former for kommunikasjon (f.eks. aviser, blader, radio, TV, telefax, PC med modem, telefon, mobiltelefon).
3. Arranger et besøk hos en avisredaksjon eller en radiostasjon eller inviter dem til å besøke dere på et patrulje- eller troppsmøte for å informere om sin virksomhet
For dagens krav til merket se øverst på siden under "dagens merker".


Kommunikasjon, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) - 1995 [6] [7], merket var i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5261 :

1. Utfør minst to av disse:
- Vit hvilke bokstaver og tall de forskjellige internasjonale signalflagg står for. Kjenn utseende og bruk av likhetstegn, systemflagg og svarstander.
- Kunne anrope og svare på anrop. Vit hvor og hvorledes signalflagg skal brukes.
- Kunne bruke signalkode for sjøspeidere.
- Mellom båt og landstasjon eller mellom to båter sende og motta enkle meldinger.
- Kjenne til hvordan signalflaggene brukes på signalmast under regatta.
2. Velg en av disse:
- Lær deg en type hemmelig skrift og gi en kort beskjed ved hjelp av denne.
- Send og ta imot en morsemelding på minst 60 bokstaver med lyd eller lys i løpet av 3 min. (Signalstasjoner opprettes med minst 100 meters avstand).
3. Vis at du kan minst tre av disse:
- Skriv ut en sjekk og benytt den som betalingsmiddel.
- Fyll ut postgiroblankett, postanvisning og bankgiroblankett.
- Slå opp en navngitt person i telefonkatalogen, ring vedkommende og gi en kort beskjed. Ta imot beskjed i telefonen, og snakk i telefonen på en høflig måte.
- Kjenne de vanligste portotakster (A- og B-post, i innland og i Norden), finn fram til portoen på en oppgitt postpakke og finn fram til ulike måter å sende pakker på.
- Slå opp i buss/togtabeller eller "Rutebok for Norge" og finn ut hvilke muligheter du har for å nå et gitt mål innenfor et gitt tidsrom.


1995 - ? [7], merket var i gruppen "Samfunnsagasjement", merkenummer 5261 :

1. Gjør minst tre av disse:
- Vit hvilke bokstaver og tall de forskjellige internasjonale signalflagg står for. Kjenn utseende Og bruk av likhetstegn, systemflagg og svarstander.
- Lær deg å anrope og svare på anrop. Vit hvor og hvordan signalflagg skal brukes.
- Lær deg å bruke signalkode for sjøspeidere.
- Send og motta enkle meldinger mellom båt og landstasjon eller mellom to båter.
- Kjenn til hvordan signalflaggene brukes på signalmast under regatta.
- Lær deg en type hemmelig skrift og gi en kort beskjed Ved hjelp av denne.
- Send, ta imot og tyd en morsemelding med lyd eller lys. (Signalstasjoner opprettes med minst 20 meters avstand).
- Vis riktig bruk av kommunikasjonsradio ved å sende og motta meldinger med riktig radioprosedyre.
- Vis bruk av mobiltelefon ved å ringe og motta samtaler.
- Kjenn nødnumrene.
2. Gjør minst tre av disse:
- Skriv ut en sjekk og bruk den som betalingsmiddel.
- Fyll ut postgiroblankett, postanvisning og bankgiroblankett.
- Slå opp en navngitt person i telefonkatalogen, ring vedkommende og gi en kort beskjed. Ta imot beskjed i telefonen. og snakk i telefonen på en høflig måte.
- Kjenn de vanligste portotakster (A- og B-post i innland og i Norden), finn fram til portoen på en oppgitt postpakke og finn fram til ulike måter å sende pakker på.
- Slå opp i buss- /togtabeller eller "Rutebok for Norge" og finn ut hvilke muligheter du har for å nå et gitt mål innenfor et gitt tidsrom.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Datamerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Datamerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986) ?
Data og internett-merket speidere i tropp Norges speiderforbund 2008 er i dag (2014)
Data og internett-merket rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2018)
Digital speiding vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 er i dag (2017)
Digital speiding ekspert vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 er i dag (2017)
JOTA/JOTI-merket speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) er i dag (2014)
Kommunikasjonsmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) er i dag (2016)
Kommunikasjonsmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Webmaster speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) er i dag (2018)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Eksterne lenker

Referanser

 1. 1,0 1,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Speiderprogram [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 8. Speiderbladet, Norges KFUK-KFUM-speidere nr. 4 2004