Merker med drama og lek som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Rolv Wesenlund om sin speidertid i 3. Horten.
Fra Speideren nr. 1 1980.
Lek-boka for speidere og ulvunger ble skrevet av Rolf Lykken og utgitt av Norsk Speidergutt-Forbund i 1948 som en idehåndbok i temaet lek.
Raksha`s lekbok, skrevet av Ragnhild Hellstrøm
Den kan leses i Issuu.com: [2].
På pinseleirene er nok leirbål en av de faste postene på programmet. Laksevåg 1 KFUK sitt leirbål under pinseleiren i Eksingedalen i 1965.
Foto: Laksevåg KFUK-KFUM-speidere sitt arkiv hos Speidermuseet på Laksevåg
Troppsleirbål, fra Landsleir Voss 1956 (Norsk Speidergutt-Forbund).
Foto: Minnepakke med bilder fra leiren utgitt av forbundet, finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
Mange mennesker har lært seg å ta og føre ordet i forsamlinger gjennom speidingens små og store aktiviteter. Drama, lek, sketsjer leirbålsunderholdning og vitser er ofte gjennomgangsmelodien i denne merkekategorien, som fortsatt er aktuell i dag!

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Dramamerket, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [6] - (2020) [7], merket er et patruljemerke i programområdene Kreativitet og Vennskap:

Hvorfor: Utvikle kreativie evner og trene på å presentere noe muntlig for andre.
Fremgangsmåte:
 1. Dramatiser to av disse punktene med miming, musikk, masker, opplesninger eller noe annet:
  • et punkt fra speiderloven,
  • legenden om St. Georg,
  • en god historie eller et sagn,
  • et folkeeventyr,
  • en sketsj
  • en episode fra dagliglivet.
 2. Fremfør en minirevy for resten av troppen eller delta i en større revyoppsetning. Tema og tekster må dere i samarbeid finne og velge ut.
 3. Arranger teatersport for resten troppen eller gruppen. Dere bestemmer rammene (f.eks begrensninger i forhold til tid og rom, til for eksempel at man må snakke på rim, synge, ikke bruke bokstaven S osv).
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Lek, rovere, 2012 - (2020), Norges speiderforbund

2015 [7] - (2020) [7], merket er i Programområde Kreativitet og Vennskap :

Hvorfor: Utforske sin lekne sider og lære å bruke leken bevisst.

Fremgangsmåte:
 1. Led en lek med minst 50 speidere.
 2. Lag din egen lekebok med minst 30 ulike leker du har prøvd ut.
 3. Bli kjent med speidere fra andre land gjennom lek.
 4. Lær bort en speiderferdighet og bruk lek som metode.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Lek, bevere, 2015 - (2024), Norges speiderforbund

2015 [7] - (2024) [7] :

Hvorfor: Utvikle seg og lære gjennom lek.
Fremgangsmåte:
 1. Delta aktivt i lek.
 2. Vis at du kan ta vare på de andre når dere leker og kunne følge lekens regler.
 3. Led en lek for dine medspeidere.
 4. Delta i en stafettlek.


Lek, småspeidere, 2015 - (2024), Norges speiderforbund

2015 [7] - (2024) [7] :

Hvorfor: Utvikle seg og lære gjennom lek.
Fremgangsmåte:
 1. Delta i en terrenglek.
 2. Delta aktivt i en lek du selv leder.
 3. Led en lek for en enhet.
 4. Delta i minst 5 ulike leker på en tur.


Lek, patrulje i tropp, 2015 - (2020), Norges speiderforbund

2015 [7] - (2020) [7] , merket er i programområdene Kreativitet og Vennskap :

Hvorfor: Utforske sin lekne sider og lære å bruke leken bevisst.
Fremgangsmåte:
 1. Led en lek som utfordrer balansen.
 2. Led en lek som utfordrer reaksjonsevnen.
 3. Bruk Speiderbasen til å finne leker og led en utvalgt lek derfra.
 4. Lær deg en ny lek som du ikke kjenner fra før og lær den bort til medspeidere.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Artistmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [1] til 2003 :

 1. Plukke ut en sketsj og finne kostyme til rollene. Instruere de andre og selv være med på å framføre sketsjen.
 2. Arrangere en mimelek.


Dramamerket, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [3] - (1995) [4]

1988 i gruppen "Samfunnsengasjement", i 1995 i "Verden og vi", merkenummer 5202. Merket var beregnet på de yngste speiderne:
1. Dramatiser med mime, musikk, masker, opplesninger eller annet to av følgende:
- et punkt fra speiderloven,
- en lek fra et annet land,
- en god historie eller et sagn,
- et folkeeventyr,
- en sketsj
- en episode fra dagliglivet.
2. Fremfør en minirevy ut fra selvvalgte temaer og tekster eller egne komposisjonerfor på et foreldremøte eller et troppsmøte.
3. Lag et opptrinn ved hjelp av pantomime på en troppstur eller -leir.
For dagens krav til merket se øverst på siden under "dagens merker".


Dramamerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 :

Du skal:
 1. Dramatisere et folkeeventyr, bibeltekst eller lignende.
 2. Kunne fortelle et sagn eller eventyr for andre uten å bruke bok/ark.
 3. Lage og framføre et opptrinn ved hjelp av mime (dere snakker ikke, bare gjør).
 4. Være med i en sketsj eller et skuespill på et arrangement i gruppa.


Lekemerket, speidere i tropp, (1933) - (1939), Norges KFUK-speidere

1933 [9] og 1939 [10], merket var av 2.klasse i gruppen Sports-, lek-, og speiderferdighetsmerker :

 • Speiderpiken må kunne minst 5 sangleker og kunne tekstene til dem.
 • Må kunne 5 ball-leker og minst 10 andre utendørs leker.
 • Må ha lært fra sig de leker hun fremlegger til prøven til 5 andre speiderpiker.


Lekemerket, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Kjenne de viktigste spillereglene for fotball, håndball og volleyball, og vise dette i praksis som dommer.
 2. Lede minst ti leiker, deriblant balleiker, både innendørs og utendørs.
 3. Planlegge og lede en terrengleik.


Lek, rovere, 2012 - (2020), Norges speiderforbund

2012 [7] - 2015 [7], merket er i gruppen Vennskap :

Hvorfor: Utforske sin lekne sider og lære å bruke leken bevisst.

Fremgangsmåte:
1. Lek minst fem leker du aldri har lekt før, som er av disse typene eller med disse formålene:
* Balanse, bevegelse, hukommelse, mot, sang, sanser og utholdenhet
* Drama, lagkonkurranser, lagleker, miming, prøve- og repetisjonsleker, rolige leker, rollespill, sangleker, sanseleker, terrengleker og ut-med-dampen-leker.
2. Lag en morsom lek for å lære noe nytt om et emne, og lek den med andre rovere eller en annen enhet. Legg leken din inn på Speiderbasen.
3. Finn noen leker som er typisk norske, og lek dem med andre speidere.
4. Lag en enkel lek til roverlaget, speidergruppa eller troppen som kan være en del av en “rutineaktivitet” som morgensamling, takk for maten, åpning av leirbål eller liknende. Tenk på at leken skal gjøre “rutinen” morsommere og gi gruppa samhold og særpreg.
For dagens krav til merket se øverst på siden under "dagens merker".


Lekledermerket, speidere i tropp, (1968) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1966 [19] - 1978 [11] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Kjenne spillereglene for fotball og håndball og vise dette i praksis som dommer.
 2. Lede minst ti leker, deriblant balleker - innendørs og utendørs leker.
 3. Kunne planlegge og lede en terrenglek.


Lekledermerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Lekledermerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Planlegge og lede sporlek eller natursti.
 2. Lede minst 5 leker utendørs og 5 leker innendørs.
 3. Kjenne sleregler for minst ett ballspill (volleyball, fotball, håndball, kurvball e.l.) og arrangere og dømme en kamp eller en turnering i dette spillet.


Sirkusmerket, ulvunger, 1998 - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [1] til 2003 :

 1. Lage en klovnedrakt og vise deg i den for flokken.
 2. Vise en enkel tryllekunst.
 3. Være "Sirkusdirektør" når flokken underholder på en fest e.l.


Skuespillermerket, patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

1. Sammen med patruljen øve inn og framføre:
- en lengre skets
- en pantomime
- ei dramatisering av fortelling, eventyr e.l.
Hver opptreden bør vare minst 5 minutter.


Teatermerket, ulvunger i 5. klasse, 1998 - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [1] til 2003 :

 1. Kjenne navnet på en skuespiller.
 2. Skaffe autografen til en skuespiller.
 3. Fortelle innholdet i et skuespill.
 4. Lage en maske til en av rollene i et skuespill.


Underholdningsmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [9] og 1939 [10], merket var av 2.klasse i gruppen Sports-, lek-, og speiderferdighetsmerker :

 • Speiderpiken må lese op et stykke innenad efter opgave og må deklamere et dikt.
 • Må fortelle et eventyr eller en annen historie.
 • Må kunne 5 almindelige selskapsleker og innøvd dem på et patruljemøte.
 • Må kunne 10 gåter som ikke er altfor alm. kjent.

1955 [12] og 1959 [13], merket var i gruppen Sports-, lek-, og speiderferdighetsmerker :

 1. Lese opp et stykke innenat etter oppgave og deklamere 3 dikt.
 2. Fortelle 2 eventyr eller andre historier.
 3. Kunne 5 alminnelige selskapsleker.
 4. Kunne 5 gåter eller intelligensprøver eller lede gjettekonkuranse.


Underholdningmerket, blåmeiser, (1937) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

1937 [20] (bilde av merket mangler): Blåmeisen skal kunne:

1. Spille en enkel melodi utenat på et eller annet instrument (fiolin, gitar, piano e.l.) eller synge eller deklamere så hun kan underholde på et troppsmøte.
2. En folkeviselek og ha lært den fra sig til sin flokk.


Underholdningsmerket, speidere i tropp, 1965 - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [14], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Lese opp et stykke innenat etter oppgave og deklamere 3 dikt.
 2. Fortelle 2 eventyr eller andre historier.
 3. Kunne 5 alminnelige selskapsleker.
 4. Kunne 5 gåter eller intelligensprøver eller lede gjettekonkuranse.


Underholdningsmerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [15] [21] - (1980) [16], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 1. Dramatisere et folkeeventyr.
 2. Gjengi et norsk sagn.
 3. Lage et opptrinn ved hjelp av pantomime eller dukketeater.


Underholdningsmerket, meiser, (1988) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1988) [17] - 1994 :

Du skal alene eller sammen med andre gjøre to av oppgavene nedenfor:
 1. Framføre et skuespill eller en sketsj (gjerne selvlaget).
 2. Framføre en historie/et eventyr med finger- eller hånddukker.
 3. Lage en sang eller et dikt og framføre det.
 4. Spille et musikkstykke på et instrument.

1994 [2][22] - 2003 :

Du skal alene eller sammen med andre gjøre to av oppgavene nedenfor:
 1. Framføre et skuespill eller en sketsj (gjerne selvlaget).
 2. Framføre en historie/et eventyr med finger- eller hånddukker.
 3. Lage en sang eller et dikt og framføre det.
 4. Lede en mimelek.


Underholdningsmerket, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [18] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Spill skalaen eller en melodi på flasker med vann eller at annet hjemmelaget instrument.
- Lag en maske.
- Delta i en sketsj der du er utkledd.
- Fremfør en sang sammen med kullet.
- Vis en tryllekunst for en forsamling.
- Vær med på å synge minst tre leirbålsanger.
- Vær med på å rope minst tre leirbålsrop.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Artistmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Dramamerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Dramamerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Lek rovere Norges speiderforbund 2012 (2020)
Lek bevere Norges speiderforbund 2015 (2024)
Lek småspeidere Norges speiderforbund 2015 (2024)
Lek patrulje i tropp Norges speiderforbund 2015 (2020)
Lekemerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1939)
Lekemerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Lekledermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1966) 1978
Lekledermerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Sirkusmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Skuespillermerket patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Teatermerket ulvunger i 5. klasse Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Underholdningsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Underholdningsmerket blåmeiser Norsk Speiderpikeforbund (1937)
Underholdningsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Underholdningsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Underholdningsmerket meiser Norges KFUK-speidere (1988) 2003
Underholdningsmerket ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 3. 3,0 3,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 4. 4,0 4,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 5. 5,0 5,1 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 6. 6,0 6,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 11. 11,0 11,1 11,2 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 12. 12,0 12,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 13. 13,0 13,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 14. 14,0 14,1 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 15. 15,0 15,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 16. 16,0 16,1 Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 17. 17,0 17,1 Meiseboka, 1988, Norges KFUK-speidere
 18. 18,0 18,1 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 19. Speiderveien, 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 20. Blåmeisboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 21. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 22. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997