Merker med elektro og elektronikk som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Kai-Robin lærer å lodde under kyndig veiledning av radioamatør under forberedelsene til JOTA/JOTI i 2012 i 1. Laksevåg.
Foto: Jostein Træen
Om elektrisk leirbål, faksimalie fra Lederen nr. 1, 1927.
Headingen til Speideren i 1923, hvor Merker med elektro og elektronikk som tema er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Elektriker, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(1988) [11][12][13] - (2020) [14], er et speidermerke i programområdet Kreativitet :

Hvorfor: Lære om elektrisitet og hvordan håndtere elektrisitet på en forsvarlig måte.
Fremgangsmåte:
 1. Fortell om elektrisitet og de vanlige måleenhetene (volt, ampere, ohm og watt). Forklar hvorfor spenningsførende ledninger må isoleres.
 2. Finn ut hva elektrisk strøm koster der du bor.
 3. Finn hovedbryteren i huset der du bor og lær å slå den av.
 4. Tegn og forklar en strømkrets med sikringselement, stikkontakt, bryter og lampeholder.
 5. Gjør to av disse punktene:
  • Forklar hvordan en akkumulator er bygget opp og hvordan den virker
  • Forklar hva kortslutning og overledning er. Forklar hvordan en sikring virker og hva slags stell den skal ha.
  • Skift sikringer og lyspærer og vit hvor sterke de skal være.
  • Vis forsiktighetsreglene ved bruk av elektriske apparater.
  • Lær å lodde.
  • Lag en elektromagnet og kople den til en strømkilde.
Merket var i 1988 i gruppen "Verden og vi" og 1995 i "Praktisk viten", merkenummer 5254.


Elektriker, rovere, 2009 - (2020), Norges speiderforbund

2009 [14] - (2020) [14], merket er i programområdene Friluftsliv og Kreativitet :

Hvorfor: For å lære om elektrisitet og hvordan håndtere elektrisitet på en forsvarlig måte.
Fremgangsmåte:
1. Hva har du lov til som ikke-fagmann? Nevn tre ting du har lov til å utføre og tre ting du ikke har lov til å utføre av elektrisk arbeid i eget hus.
2. Brannfarer/sikkerhet:
- Hva er den vanligste årsaken til brann i elektriske anlegg?
- Forklar hvorfor man skal være forsiktig ved bruk av skjøteledning.
- Forklar de vanligste grunnene til at sikringen utløses.
De to første punktene må være gjennomført før man fortsetter med resten.
3. Fortell om elektrisitet og de vanlige måleenhetene (volt, ampere, ohm og watt). Forklar hvorfor spenningsførende ledninger samt jordleder må isoleres.
4. Forklar forskjellen på AC og DC (likestrøm og vekselstrøm).
5. Utfør målinger av spenning, strøm, og motstand. Beregn effekt.
6. Tegn og forklar en strømkrets med sikring, stikkontakt, bryter og lampeholder.
7. Kople opp og test en strømkrets med sikring, bryter og lampeholder på et øvingsbrett eller lignende.
8. Finn ut hva slags innvirkninger forskjellige typer belastninger har på strømnettet. (F.eks. panelovner, datamaskiner, motorer osv.)
9. Gjør minst to av disse punktene:
- Forklar viktigheter ved arbeid på elektriske anlegg.
- Lær å lodde.
- Forklar forskjellene mellom de ulike typene av fordelingssystemer.
- Lag en elektromagnet og kople den til en strømkilde.
- Forklar hvordan en akkumulator er bygget opp og hvordan den virker.
Sikkerhet: De praktiske oppgavene bør gjennomføres sammen med en elektriker eller annen erfaren fagperson.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Elektrikermerket, speidere i tropp, (1915) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1915 [1] til 1918 :

Speideren maa ha kjendskap til elektrisk strøm, batterier, elektriske klokker og telefon samt ha laget en almindelig elektromagnet.


1918 [17] og 1921 [18] :
Speideren maa ha kjendskap til:

 • Den elektriske strøm og dens enheter (volt, amp., watt, hk.), frembringelse av elektrisk strøm, metallers ledeevne, isolation av ledninger, likestrøm og vekselstrøm, transformatorer, bue- og glødelamper, ringeklokke, trykknap, relæ, tableau.
 • Maa tegne op og forklare et ringeledningsapparat og et lysanlæg, serie- og parallelkobling.
 • Maa kunne forklare bryter, vender, stikontakt, sikringsstykke.
 • Kunne forklare hvordan kortslutning kan opstaa.
 • Tegne op og forklare et like- og et vekselstrømanlæg i en 2-etages gaard fra indførsel til lampepunkt.
 • Fremvise en vakker av ham selv laget elektromagnet.
 • Maa kunne forklare elektrisk vandkraftanlæg - deres anlæg og drift.


1971 [19] :

 1. Gjøre rede for elektrisiteten og de vanlige måleenheter (volt, ampère, ohm, watt) og hvorfor spenningsførende ledninger må isoleres.
 2. Forklare induksjonsprinsippet, elektromagnetisme og hvorledes et relè virker.
 3. Tegne opp og forklare et ringeledningsanlegg.
 4. Gjøre rede for en akkumulators oppbygging, virkemåte og stell.
 5. Tegne og forklare en strømkrets med sikringselement, stikkontakt, vender, bryter og lampeholder.
 6. Forklare kortslutning og overledning.
 7. Lage en elektromagnet og kople den til en strømkilde.
 8. Reparere en kabel på et strykejern, en ovn eller en bordlampe. Skifte et støpsel. Skifte sikringer.


1973 [2] - 1978 [2] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Gjøre rede for elektrisiteten og de vanlige måleenheter (volt, ampère, ohm, watt) og hvorfor spenningsførende ledninger må isoleres.
 2. Forklare induksjonsprinsippet, elektromagnetisme og hvorledes et relè virker.
 3. Tegne opp og forklare et ringeledningsanlegg.
 4. Gjøre rede for en akkumulators oppbygging, virkemåte og stell.
 5. Forklare kortslutning og overledning og en sikrings virkemåte samt kunne skifte sikringer.
 6. Tegne og forklare en strømkrets med sikringselement, stikkontakt, bryter og lampeholder.
 7. Lage en elektromagnet og kople den til en strømkilde.
 8. Vise hvorledes en utfører en skikkelig lodding.


Elektrikermerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [3] og 1939 [4] , merket var av 1.klasse i gruppen Håndgjernings- kunst- og husflidsmerker :

 • Speiderpiken må ha kjennskap til : den elektriske strøm og dens enheter (volt, amp., watt, Hk.), isolasjon av ledninger.
 • Må kunne reparere en strykejerns-, ovns-, plate- eller bordlampekabel, hvorpå der har vært brudd, samt kunne utskifte et støpsel, lameller og sikringer.


1955 [6] og 1959 [7] , merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Ha kjennskap til den elektriske strøm og dens måleenheter, volt, ampere, watt, kilowatt og kilowatt-time og kunne oppgi hvilket forhold de står i til hverandre.
 2. Ha kjennskap til likestrøm og vekselstrøm.
 3. Ha kjennskap til svakstrøm, sterkstrøm, lavspenning, høyspenning og kjenne disse strømarters vanligste anvendelsesområder.
 4. Ha kjennskap til de vanligste sikkerhetsforanstaltninger for forebygging av ulykker ved elektrisk anlegg.
 5. Reparere et ringeapparat og kunne skifte støpsel og sikringer.


Elektrikermerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [5] :

Speideren må:

a. Ha kjennskap til de forskjellige isolasjonsmidler og hvorledes man bruker dem for å beskytte sig mot elektrisk strøm.
b. Kjenne reglene for og demonstrere hvorledes man søker redde og gjenoplive en person som ved elektrisk strøm er blitt bevisstløs.
c. Kunne forklare hvorledes batterier, ringeapparater og telefoner er konstruert og fungerer.
d. Kunne foreta mindre elektriske monteringer og reparasjoner.


Elektrikermerket, speidere i tropp, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [8], merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Ha kjennskap til den elektriske strøm og dens måleenheter, volt, ampere, watt, kilowatt og kilowatt-time og kunne oppgi hvilket forhold de står i til hverandre.
 2. Ha kjennskap til likestrøm og vekselstrøm.
 3. Ha kjennskap til svakstrøm, sterkstrøm, lavspenning, høyspenning og kjenne disse strømarters vanligste anvendelsesområder.
 4. Ha kjennskap til de vanligste sikkerhetsforanstaltninger for forebygging av ulykker ved elektrisk anlegg.
 5. Reparere et ringeapparat og kunne skifte støpsel og sikringer.


Elektrikermerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [9] [20] - (1980) [10], merket var i gruppen Tjeneste:

Du skal:
 1. Vite hva elektrisk strøm koster der hvor du bor.
 2. Vite hvor hovedbryteren er i huset hvor du bor, og kunne slå den av.
 3. Vise at du kan skifte sikringer og lyspærer og vite hvor sterke de bør være.
 4. Illustrere forsiktighetsregler ved bruk av elektriske apparater.


Elektrikermerket, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Elektronikkmerket, speidere i tropp, (1986) - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [15] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1a. Vise hvordan en leser et elektronisk koplingsskjema, og forklare hva de enkleste symbolene betyr.
1b. Tegne en enkel krets. Den skal minst inneholde enkle transistorer (ikke integrerte kretser), motstander og kondensatorer. Bruk korrekte symboler.
1c. Forklare hensikten med hver av komponentene i kretsen, og hvordan kretsen fungerer.
2a. Vise hvordan en lodding utføres rett.
2b. Konstruere kretsen som du tegnet under punkt 1b.
2c. Forklare hvordan du unngår at varmen fra loddebolten ødelegger komponentene under lodding.
3a. Forklare hva et trykt kretsløp er.
3b. Forklare hvordan trykte kretsløp framstilles.
3c. Tegne forslag til et trykt kretsløp til kretsen som du tegnet under punkt 1b. Forklar hvilke spesielle hensyn en tar når et slikt kretsløp skal lages.
4. Utføre en av følgende oppgaver (kan kombineres med punkt 1b):
4a. Styrings-kontroll: Forklare hvordan du kan bruke en elektronisk krets som styrings-kontroll. Bygge en krets for å vise dette.
4b. Logiske kretser: Forklare hva logiske kretser er, og sett opp sannhetstabeller for forskjellige kretser. Forklare hva logiske kretser kan brukes til. Nevne minst tre eksempler.
4c. Forsterker: Forklare kort hvordan transistoren virker som forsterkende element, og bygge en enkel forsterker med minst to transistorer. Forklare betydningen av følgende uttrykk: (1) negativ tilbakekobling, (2) akustisk tilbakekobling, (3) oscillasjoner. Gjøre rede for hvordan forsterkeren kan brukes som toveis samtaleanlegg.
4d. Operasjonsforsterker: Forklare kort hvordan en operasjonsforsterker virker og hvilke spesielle egenskaper den har. Bygge en enkel forsterker-kopling for f.eks. mikrofon eller grammofon med minst en operasjonsforsterker. Forklare hva et aktivt filter er og hvordan operasjonforsterkeren kan brukes i et slikt filter.
4e. Morsetrener: Bygge en elektronisk morsetrener etter selvvalgt skjema.
5. Gjøre rede for forsiktighetsregler ved bruk av elektrisk strøm.


Elektronikk, speidere i tropp, (1988) - ?, Norges speiderforbund

(1988) - ? [11], merket var et "speidermerke" idag i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5452 :

Utfør minst fem av følgende syv oppgaver:
1. Bygg et elektronisk byggesett med minst to transistorer eller en integrert krets.
2a. Forklar hvordan et koplingsskjema leses og vis de ulike komponentsymboler.
b. Vis at konstruksjonen i punkt 1 virker.
c. Forklar virkemåten så langt du kan.
3a. Gjør rede for de ulike komponenter som benyttes innen elektronikken.
b. Kjenn Ohms lov og benytt den til en enkel beregning for strøm, spenning og motstand.
4a. Vis hvordan en korrekt lodding utføres, også hvordan en komponent loddes ut.
b. Vis hvordan du kan unngå at komponenter blir ødelagt av varme.
5a. Forklar hva et trykt kretskort er og hvordan det framstilles.
b. Vis lodding på et trykt kretskort og forklar hva for mye varme ved lodding kan forårsake.
6. Vis bruken av et voltmeter og et ampereremeter og vit hvordan disse virker.
7a. Gjør rede for en blyakkumulators oppbygging, virkemåte og stell.
b. Gjør rede for et tørrbatteris oppbygging og virkemåte.


Elektronikkmerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [16] - 2003 , Elekronikkmerket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
1a. Vise hvordan en leser et elektronisk koplingsskjema, og forklare hva de enkleste symbolene betyr.
1b. Tegne en enkel krets som inneholder enkle transistorer, motstander og kondensatorer. Bruk korrekte symboler og konstruer kretsen etterpå.
1c. Forklare hensikten med hver av komponentene i kretsen, og hvordan kretsen fungerer.
2a. Vise hvordan en lodding utføres rett.
2b. Konstruere kretsen som du tegnet under punkt 1b.
2c. Forklare hvordan du unngår at varmen fra loddebolten ødelegger komponentene under lodding.
3a. Forklare hva et printkort er og hvordan disse fremstilles.
3b. Tegne forslag til et printkort til kretsen som du tegnet under punkt 1b. Forklar hvilke spesielle hensyn en tar når slike kort lages.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Elektrikermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1978
Elektrikermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Elektrikermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Elektrikermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Elektrikermerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Elektrikermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Elektrikermerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Elektrikermerket rovere Norges speiderforbund 2009 (2020)
Elektronikkmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Elektronikkmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) ?
Elektronikkmerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser