Merker med etikk og verdier som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også FN-merket, Fredsmerket, Internasjonalt og Vennskap

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Norges KFUK-KFUM-speidere arbeider med sin Stop poverty-kampanje for å bekjempe fattigdommen. Les mer om kampanjen her: [5].
Speiderloven inneholder viktige verdier, her gjengitt i Bjørn Lautins strek i Speiderguttboka, 1976. Dette brukte han i sin Gilwell-oppgave. Les mer om dets historie nedenfor.
Speiderloven gjengitt i Th. Ravns vinterlige strek i Speiderguttboka, 1968.
Scouts of the World - Brothers Together, akvarell av B-P i boken Aids to Scoutmastership, 1919. Speidingen regnes som en fredsbevegelse, med 155 medlemsland, ca. 38 millioner medlemmer og fred og internasjonal forståelse som et viktig programpunkt.
Verdensjamboreen på Lillehammer i 1975 hadde mottoet "Five fingers - one hand" for de over 17000 deltagerne. Fotoet er fra www.slettebo.no
Vandrere og rovere som tar Stop poverty-merkene jobber med FN's bærekraftmål nr 1. Utrydde Fattigdom og nr 8. Anstendig Arbeid og økonomisk vekst.
Vandrere og rovere som tar Stop poverty-merkene jobber med FN's bærekraftmål nr 1. Utrydde Fattigdom og nr 8. Anstendig Arbeid og økonomisk vekst.
SitatThe whole intention of the Boy Scouts' Training is for peaceful citizenship.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Etikk og verdigrunnlag, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

2018 [3] - (2020) [3], merket er i programområdene Livskvalitet og Vennskap :

Hvorfor: Prøve å forstå hvilke verdier som er viktige i speideren og i samfunnet og hvorfor de er så viktig.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Diskuter i roverlaget NSFs formålsparagraf, speiderloven og speiderløftet sett i sammenheng med arbeidet i roverlaget ditt.
 2. Gjennomfør temamøter i roverlaget om to av disse emnene: rus, abort, seksuelt overførbare sykdommer, seksualitet, prevensjon, eller legning og kjønnsidentitet
Velg to av disse oppgavene:
 1. Lag en lysløype til en kveldsavslutning med temaene NSFs formålsparagraf, speiderloven og speiderløftet.
 2. Hvilke forhold påvirker menneskenes valg av verdier og normer? Er det forskjell på verdier og normer utenfor og innenfor speideren? Lag et rollespill som illustrerer dette og gjennomfør det for andre i gruppa.
 3. Planlegg og gjennomfør en bevisstgjørende aktivitet for en annen enhet om NSFs formålsparagraf, speiderloven og speiderløftet.
 4. Planlegg og gjennomfør en bevisstgjørende aktivitet på et førerpatruljemøte om begrepene etikk, normer og verdier.
Tips: For å gjennomføre temamøter er det ofte lurt å invitere en person utenfra. Dette kan være en lege, prest, gruppe eller kretsleder, et medlem fra Juvente (avholdsbevegelsens ungdom), LLH/FRI el. La disse fortelle sin historie, og innlede til samtale rundt emnet. Hva mener dere, hva sier speiderloven? Finn gjerne frem til filmer (dokumentar og fiction) dere kan se i forbindelse med temaet dere har valgt.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fattigdom, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Forskjellene mellom fattige og rike i verden er store! Lær litt om hvorfor og lek forskjellsleker.

2022 [2] - (2023) [2] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. De som lever i ekstrem fattigdom lever på under to dollar, 16 kroner om dagen. Finn ut hva dere kan kjøpe for 16 kroner.
 2. Gjennomfør en aktivitet som demonstrerer forskjellene mellom fattige og rike i verden, for eksempel urettferdig fest eller urettferdig fotballkamp.
 3. Finn ut noen ting dere kan gjøre for å hjelpe noen som er fattige.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Samle penge inn til en utstyrs/leirpulje så alle i speidergruppa kan komme med på tur
 • Samle inn penger eller klær og leker til matsentralen, Frelsesarmeen, Røde Kors, eller andre ideelle organisasjoner.
 • Lag mat fra et land hvor mange lever i fattigdom.
 • Lek en lek fra et land hvor mange lever i fattigdom.
 • Gjennomfør en globalaksjon.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Inkludering, bevere, 2023 - (2024), Norges speiderforbund

2023 [3] - (2024) [3] :

Hvorfor: For å lære om mangfold og inkludering og hvordan man kan gi rom for flere i speideren.
Fremgangsmåte:
 1. Vær med på å lage vennskapsregler i beverkolonien.
 2. Øv på å ta plass ved for eksempel å rekke opp hånda og si din mening i kolonien eller familien
 3. Øv på å gi plass til hverandre, ved å for eksempel la alle i kolonien eller familien si noe uten å bli avbrutt.
 4. Opplev inkludering og ekskludering gjennom lek og snakk om hvordan det føles etterpå.
 5. Delta i minst en lek hvor man benytter forskjellige sanser og snakk etterpå om hvorfor sansene er viktige for oss.


Inkludering, småspeidere, 2023 - (2024), Norges speiderforbund

2023 [3] - (2024) [3] :

Hvorfor: For å lære om mangfold og inkludering og hvordan man kan gi rom for flere i speideren.
Fremgangsmåte:
 1. Tenk gjennom om det er noe de andre i flokken eller kullet ditt bør vite om deg for at de skal forstå deg bedre. Del dette med én eller flere i flokken.
 2. Delta i en lek hvor man ryker ut etter hvert. Ta en pause midt i leken, og snakk om hvordan det føles å ikke lenger få være med. Snakk sammen og lag nye regler som er mer inkluderende. Lek leken ferdig med de nye reglene.
 3. Delta i en lek eller en oppgave der du får kjenne på kroppen hvordan det kan være å ha, ADHD dysleksi, kognitive vansker, lydsensitivitet osv., for eksempel ved å bli forstyrret av lys, lyd eller bråk, slik at det er vanskelig å konsentrere seg.
 4. Lag noe som på en kreativ måte uttrykker at alle er velkomne i speideren, for eksempel plakat, bilde, rop eller liknende.


Julegryta, småspeidere, speidere i tropp og rovere, ? - (2019), Frelsesarmeens speidere

(2019) [5]

Hvorfor: For å få erfaring i å arbeide med sosialt arbeid og få en forståelse for at vi kan hjelpe på mange forskjellige måter.

Småspeidere:

 • Snakk med en leder eller offiser i korpset om Julegrytas historie og lag en tegneserie som forteller om noe fra det.
 • Ha en samtale med en voksen om hva fattigdom er og hvorfor noen er fattige.
 • Delta i noen forberedelser til juleutdeling eller annet sosialt arbeid på korpset. Dette kan være å pakke ut gaver eller sette ting på plass for utdeling.
 • Stå minst en time julegrytevakt i løpet av desember.

Speidere i tropp:

 • Finn ut om julegrytas historie og fortell til patruljen din eller på et småspeidermøte.
 • Finn ut om hva relativ og absolutt fattigdom er og fortell om dette til de andre i gruppen eller på en gudstjeneste i korpset.
 • Vær med på forberedelser til eller gjennomføring av juleutdeling eller annen sosial virksomhet på korpset.
 • Stå minst to julegrytevakter i løpet av desember.
 • Bidra med å sette ut julegryter eller vær med å tell penger eller hjelp til med julegryta på annen måte.

Rovere:

 • Finn ut om julegrytas historie og lag et facebook innlegg om dette som legges ut på egen side eller en egnet side på facebook hvor man oppfordrer folk til å gi i gryta.
 • Finn ut om hva relativ og absolutt fattigdom er og fortell om dette til de andre i gruppen eller på en gudstjeneste i korpset.
 • Vær med på forberedelser til eller gjennomføring av juleutdeling eller annen sosial virksomhet på korpset.
 • Stå minst to julegrytevakter i løpet av desember.
 • Bidra med å sette ut julegryter eller vær med å tell penger eller hjelp til med julegryta på annen måte.


Menneskerettigheter, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2018) [3] - (2020) [3], merket er i programområdene Samfunnsengasjement og Vennskap:

Hvorfor: Lære om menneskerettigheter og engasjere seg i menneskerettssituasjonen i Norge og andre land.

Obligatorisk:
 1. Finn ut hvorfor/i hvilken sammenheng menneskerettighetene oppsto.
 2. Lag en kreativ presentasjon av FNs menneskerettighetskonvensjon og vis denne på et gruppearrangement.
 3. Diskuter norske brudd på menneskerettighetene i roverlaget, og sammenlign overholdelse av menneskerettighetene i Norge og i et land med et relativt ungt demokrati.
 4. Undersøk hva som er de vanligste bruddene på menneskerettigheter på verdensbasis, og diskuter med andre hvilke menneskerettigheter du mener er de viktigste.
Velg to av disse oppgavene:
 • Engasjer deg i gjennomføringen av en underskriftskampanje eller lignende aksjon rettet mot menneskerettighetssituasjonen i et land eller til støtte for en fange, i regi av Amnesty International eller en annen organisasjon.
 • Finn frem til personer fra ulike land som kjempet/kjemper for menneskerettigheter, og sett deg inn i hvilke farer de møter på grunn dette arbeidet. :* Presenter resultatene på et rovermøte.
 • Finn konkrete eksempler på og innled til en leirbålsprat om hvorfor mennesker aksepterer at brudd på menneskerettigheter skjer i deres eget land.
 • Send et skriv til en stortingsrepresentant om hva som kan gjøres for å bedre menneskerettighetene i Norge.
 • Følg med på en sak som behandles av menneskerettighetsdomstolen.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Menneskerettigheter, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [2] - (2023) [2] :

Alle mennesker i verden, uansett situasjon har de samme rettighetene. Lær om menneskerettighetene og om hvordan det jobbes for å opprettholde disse.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva menneskerettigheter er.
 2. Les FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.
 3. Finn ut hva Menneskerettighetsrådet er.
 4. Finn ut hva som skjer dersom noen bryter menneskerettighetene i verden.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Omtanke og rettferdighet, småspeidere, 2009 - (2024), Norges speiderforbund

Nytt merke i 2009 etter forslag fra Camilla Gaarn Røed.

2009 [3] - (2024) [3], merket er i gruppen Livskvalitet:

Hvorfor: For å hjelpe småspeidere til å forstå hvorfor det er viktig å vise omtanke og å være rettferdig.
Fremgangsmåte:
 1. Lag et rollespill av fortellingen om den barmhjertige samaritan.
 2. Lek en lek som oppleves urettferdig (gjør om en kjent lek).
 3. Snakk sammen i flokken om hvordan man som speider kan være god mot andre, og hvorfor ikke alle barn i verden har det like godt.


Omtanke og rettferdighet, patruljemerke i tropp, 2009 - (2018), Norges speiderforbund

Nytt merke i 2009 etter forslag fra Camilla Gaarn Røed.

2009 [3] - (2020) [3], er et patruljemerke i programområdene Kreativitet, Livskvalitet og Samfunnsengasjement:

Hvorfor: For å forstå hvor viktig det er at hver av oss bidrar til å gjøre livet bedre for noen andre.
Fremgangsmåte:
 1. Lag et rollespill med utgangspunkt i fortellingen om den barmhjertige samaritan om en speidersituasjon i dag. Bruk gjerne speiderloven og/eller speiderløftet.
  • Engasjer alle, og prøv å leve seg inn i dette og hvorfor de gjør det. Her er kreativitet viktig! Bruk gjerne rollespillet i forbindelse med en Scouts own eller lignende.
 2. Finn ut hva Fairtrade-produkter er. Dra til en eller flere matbutikker og finn ut hvilke varer som finnes i rettferdig variant.
  • Mange butikker (både matbutikker og andre) selger flere og flere varer som fokuserer på at varene har vært produsert rettferdig (Fairtrade). Dette kan være en fin måte å bli bedre kjent med bøndenes rettigheter rundt om i verden på. Det kommer flere og flere butikker som kun er spesialisert og selger Fairtrade-produkter.
 3. Kjøp inn minst fem Fairtrade-produkter til en patrulje-/tropps-/gruppetur eller leir.
  • Etter at patruljen(e) har funnet ut mer om rettferdige varer, kan de dra ut og handle inn minst fem produkter til en tur.
 4. Lag et måltid for resten av troppen/gruppen som illustrerer hvor skjev matvarefordelingen i verden er i dag.
  • Lag et urettferdig måltid for resten av gruppen: Dette kan bli en meget spennende aktivitet, og her er det bare å bruke fantasien. Et eksempel er å gi deler av gruppen god speidermat og resten av gruppen en spiseskje kokt ris. Hensikten med et slikt måltid er å illustrere hvor skjev verdens matvarefordeling er i dag. Forhåpentligvis bidrar dette til ettertanke og takknemlighet for det man har, og at man ikke skal ta alt for gitt.
 5. Patruljen deltar på en leirbålsprat. Snakk sammen om de 4 punktene som patruljen(e) har gjennomført.
  • Hva har de gjort, hvorfor har de gjort det og hvordan har de gjort det?
  • Hva kan man gjøre som speider og patrulje for at andre skal få det bedre?
  • Hvordan er det å bli ulikt behandlet?
Prøv å få speiderne til å tenke, og lytt til det de har å si. Prøv også å relatere punktene til deres hverdag.


Omtanke og rettferdighet, bevere, 2018 - (2024), Norges speiderforbund

2018 [3] - (2024) [3] :

Hvorfor: For å hjelpe bevere til å tenke over hvordan de bør oppføre seg mot andre.
Fremgangsmåte:
 1. Snakk om hva "den gylne regel" handler om og illustrer gjennom tegninger (tegn eksempler på den).
 2. Tenk over hvordan det føles når ikke alle får snacks eller godteri på et møte/en tur. Bli enig med andre bevere om en mer rettferdig fordeling.
 3. Lag et kort eller en liten gave til noen som trenger eller fortjener din omtanke.
Tips til gjennomføring:
Punkt 1: Spør først om noen vet hva "den gylne regel" betyr, og forklar eventuelt selv. La beverne komme med innspill og be dem om å få tegne hvordan de forsto regelen. Heng opp resultatene, og oppsummer - slik ønsker vi å oppføre oss mot hverandre i speideren også. Hvis dere har egne beverregler, er det lurt å repetere dem.
Punkt 2: På et møte kan lederen først dele ut en pakke kjeks til beverne på en måte som de opplever som urettferdig. Når de protesterer, foreslå at de selv fordeler på en mer rettferdig måte. Spør hva som er rettferdig for dem. Er det at alle får likt antall kjeks? Snakk gjerne også om hvorvidt det kan være mer rettferdig å samle og blande alt godteriet som beverne tar med seg på tur, slik at alle får smake. Hva om det hadde vært snakk om en annen og mer alvorlig situasjon? For eksempel når dere er på tur og en av beverne er veldig sliten og kald, er det riktig av lederen å gi henne/ham en kopp kakao fra sin egen termos, selv om de andre ikke får? Er det da rettferdighet eller omtanke?
Punkt 3: Snakk sammen i kolonien: Kjenner du noen som kunne trenge din omtanke? For eksempel noen som har blitt urettferdig behandlet eller fornærmet, noen de har kranglet med og vil si unnskyld til. Eller bare noen de synes fortjener en liten oppmuntring, som en sliten forelder eller en syk venn.
Når alle har funnet en person, skal de lage et hyggelig kort eller en enkel gave til vedkommende (for eksempel kongledyr, steintroll, kjøleskapsmagnet e.l.).


Respekt for skaperverket, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [3] - (2020) [3], merket er i programområde Livskvalitet og Friluftsliv.:

Hvorfor: Oppleve skaperverket og få en bevisst holdning til hvorfor og hvordan vi mennesker kan ta vare på det.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Forbered og gjennomfør en tur med særskilt vekt på å oppleve skaperverket gjennom spesielle naturopplevelser som soloppgang, solnedgang, nordlys, skogsfuglleik, storslåtte utsikter.
 2. Bruk naturopplevelsen som et utgangspunkt for en leirbålsprat rundt temaene natur og religion og hvordan vi har respekt for - tar vare på - skaperverket.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Fortell roverlaget om tidligere tiders respekt for naturen og opplevelse av det mytiske i naturen.
 2. Hvordan er andre religioners oppfatning av skaperverket i forhold til kristendommen.
 3. Hva sier Bibelen om natur og miljøvern, og dette å ta vare på naturen rundt oss? Bruk skriftstedene du finner til en morgen-, kveldssamling e.l.
 4. Hold en tema-aktivitet i flokken hvordan vi best kan ta vare på skaperverket. Ta særlig opp det som kan skje i det små; kvistbrekking, tilroting av maurtuer o.l.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Sammen, rovere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [2] - (2023) [2] :

Dra på tur der alle skal være våkne et døgn mens dere lever dere inn i forskjellige roller.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Dra på tur og tilbring 24 våkne timer sammen med roverlaget.
 2. I de 24 timene skal alle spille hver sin rolle og leve seg inn i en utdelt karakter. Forslag til roller:
  • En leder som tar alle beslutninger.
  • En kverulerende.
  • En lat person som ikke vil være med.
  • En positiv person.
 3. Diskuter de fem kjerneverdiene til forbundet mens dere er i rollene.
 4. Diskuter speiderloven og hvordan den skiller seg fra eller er like deres egne verdier mens dere er i rollene.
 5. Gå ut av rollene etter turen og diskuter opplevelsen. Hvordan skiller rollen seg fra dere selv og hvordan var det å ha et annet perspektiv? Hvordan var det å samarbeide i rollene?
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Arranger en sosial tilstelning for yngre speidere eller en annen gruppe i nærsamfunnet deres.
 • Planlegg og gjennomfør et tiltak mot ensomhet i nærsamfunnet.
 • Inviter til og arranger et åpent speidermøte.
 • Prøv å løse en samarbeidsnøtt dere finner i aktivitetsbanken.
Merkekravene fra 2016 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Stop poverty, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [2] - (2023) [2] :

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. KFUK-KFUM Global ønsker å gjøre noe med dette gjennom Stop Poverty kampanjen.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut hva "Stop poverty" betyr.
 2. Finn ut hva målet for KFUK-KFUM-Globals "Stop Povert"-kampanje er.
 3. Finn ut hvordan dere kan bidra til KFUK-KFUM Global sitt arbeid.
 4. Lag en film, veggplakat eller en annen kreativ fremstilling av verden uten fattigdom.
 5. Gjennomfør en lek eller aktivitet som demonstrerer forskjellene mellom fattige og rike i verden. Under er noen eksempler:
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Arranger et byttemarked.
 • Lag noe nytt av noe gammelt.
 • Lek en lek eller lag en matrett fra et land der mange lever i fattigdom.
 • Vær med på en Scouts Own, en lyssporløype eller lignende om temaet Jesus og de fattige.
 • De som lever i ekstrem fattigdom lever på under to dollar, 16 kroner om dagen. Finn ut hva dere kan kjøpe for 16 kroner.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Stop poverty, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [2] - (2023) [2] :

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. KFUK-KFUM Global ønsker å gjøre noe med dette gjennom Stop Poverty kampanjen.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Når speiderne tar dette merket vil de jobbe med bærekraftmålene 1. Utrydde Fattigdom og 8. Anstendig Arbeid og økonomisk vekst.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva målet for KFUK-KFUM-Globals "Stop Poverty"-kampanje er og hvem som står bak kampanjen.
 2. Finn ut hvordan dere kan bidra til KFUK-KFUM Global sitt arbeid.
 3. Gjennomfør en lek eller aktivitet som demonstrerer forskjellene mellom fattige og rike i verden. Under er noen eksempler:
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Lag en kreativ framstilling, for eksempel en tegneserie, film, plakat, illustrasjon eller lignende av "Stop Poverty"-kampanjen. Sre den gjerne i sosiale medier og bruk hashtaggene "0poor og #stoppoverty.
 • Les fortellingen om Jesus i synagogen (Lukas 4, 16-22). Hva forteller teksten oss om forholdet Jesus hadde til de fattige? Finn minst en annen bibeltekst som handler om fattigdom.
 • Lag en aksjon, kampanje eller en annen insats i lokalmiljøet med fokus på et globalt problem, for eksempel urettferdig handel, klimautfordringer, fattigdom, forbruk eller demokrati.
 • Besøk en organisasjon som arbeider med fattigdom, for eksempel KFUK-KFUM Global, Natur og Ungdom, Redd Barna, PRESS, Røde Kors, Amnesty, Changemaker, Spire.
 • Gjennomfør en globalaksjon.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Stop poverty, rettferdig handel, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [2] - (2023) [2] :

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. Bli kjent med Stop Poverty-kampanjen og hvordan handel påvirker fattigdom.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Når dere tar dette merket vil dere jobbe med bærekraftmålene 1. Utrydde Fattigdom og 8. Anstendig Arbeid og økonomisk vekst.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva målet for KFUK-KFUM-Globals "Stop Poverty"-kampanje er og hvem som står bak kampanjen.
 2. Finn ut hvordan dere kan bidra til at kampanjen når målene sine om økonomisk rettferdighet.
 3. Finn ut hvordan handel påvirker de som lever i fattigdom. Finn ut hvordan handel både kan holde mennesker i fattigdom og løfte mennesker ut av fattigdom, og konkrete eksempler. Diskuter dem i roverlaget.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Lag en kreativ framstilling, for eksempel en tegneserie, film, plakat, illustrasjon eller lignende av "Stop Poverty"-kampanjen. Spre den gjerne i sosiale medier og bruk hashtaggene "0poor og #stoppoverty.
 • Start opp eller delta i en kampanje, aksjon eller innsats som setter fokus på rettferdig handel i lokalmiljøet deres.
 • Sett fokus på matimport fra Afrika ved å lage en middag sammen med matvarer fra Afrika, eller arranger en kokkekamp der alle matvarene må være fra Afrika.
 • Se en doumenter om produksjonsarbeidere som arbeider på vilkår som regnes som utnytting.

Spill Handelsspillet.

Merkekravene fra 2014 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Vær deg selv, bevere, 2019 - (2024), Norges speiderforbund

2019 [3] - (2024) [3] :

Hvorfor: For å hjelpe speiderne å bli bedre kjent meg seg selv, utvikle respekt for seg selv og bli bevisst på egne og andres personlige grenser.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hvordan du bruker kroppen din til å mestre mange forskjellige oppgaver, og finn noen ting du ikke visste at du klarer.
 2. Snakk om forskjeller og likheter mellom beverne i beverkolonien, og si én hyggelig ting om hver av de andre beverne.
 3. Les en fortelling eller se en film som viser at det er det som er på innsiden, som teller mest.
 4. Sett ord på hva som er greit og ikke greit at noen gjør med en annen sin kropp, og lær hvordan du kan si ifra.
Utfordringer og erfaringer: Dette kan være et vanskelig tema å snakke om, både for lederen og speiderne. Legg opp til en inkluderende og trygg atmosfære. Møt alle meninger med respekt, og inviter alle til å komme med sin mening. Bruk leker, eksempler og praktiske oppgaver som hjelper speiderne å forstå hva dette handler om.


Vær deg selv, småspeidere, 2019 - (2024), Norges speiderforbund

2019 [3] - (2024) [3], merket er i Programområdene "Livskvalitet" og "Vennskap" :

Hvorfor: For å hjelpe speiderne å bli bedre kjent meg seg selv, utvikle respekt for seg selv og bli bevisst på egne og andres personlige grenser.
Fremgangsmåte:
 1. Lag en spå med personlige egenskaper og trekk som du liker ved deg selv, og som gjør deg til den du er, og spå hverandre med de selvlagde spåene.
 2. Lag en plakat/collage som forklarer hva du må gjøre for å ta vare på kroppen din.
 3. Snakk med andre småspeidere om hvorvidt det er viktig at det er forskjell på gutter og jenter, for eksempel forskjeller i klær, interesser, ønsker og evner.
 4. Tegn eller finn bilder av noen typiske eksempler på prinsesser og helter, og snakk om hvordan dette bildet henger sammen med virkeligheten.
 5. Test ut egne og andres personlige grenser gjennom lek/rollespill, og lær hvordan du kan si ifra når noen tråkker over dine grenser.
Utfordringer og erfaringer: Dette kan være et vanskelig tema å snakke om, både for lederen og speiderne. Legg opp til en inkluderende og trygg atmosfære. Møt alle meninger med respekt, og inviter alle til å komme med sin mening. Bruk leker, eksempler og praktiske oppgaver som hjelper speiderne å forstå hva dette handler om.


Vær deg selv, patrulje i tropp, 2019 - (2020), Norges speiderforbund

2019 [3] - (2020) [3], merket er i Programområdene "Livskvalitet" og "Vennskap" :

Hvorfor: For å hjelpe speiderne å bli bedre kjent meg seg selv, utvikle respekt for seg selv og bli bevisst på egne og andres personlige grenser.
Fremgangsmåte:
 1. Lag en CV med personlige evner og egenskaper som gir deg respekt for deg selv, og bruk CV-en til å overbevise patruljen om å gi deg ansvar for en konkret oppgave.
 2. Lag en collage/fotoalbum/video som sammenlikner kroppsbildet og skjønnhetsidealer verden rundt og forandringer i dem gjennom tidene.
 3. Lag en utstilling med alle patruljemedlemmenes rollemodeller. Snakk om hva som gjør dem til rollemodeller, og hvordan de påvirker patruljemedlemmenes oppførsel og selvfølelse, det vil si om de er positive rollemodeller.
 4. Diskuter om det finnes likhetspress/vennepress i speideren og på skolen.
 5. Lag en plakat som illustrerer alt dere forbinder med forelskelse og kjæresteforhold, og diskuter om det finnes en nedre/øvre aldersgrense for de forskjellige følelsene og handlingene. Når er disse handlingene greie, og når er de krenkende?
 6. Delta i et rollespill om flørting eller vennegjeng, hvor gutter spiller jenter og omvendt, og prøv å herme etter den typiske jente-/gutteoppførselen. Snakk etterpå om hvordan dere opplevde det.


Vær deg selv, rovere, 2019 - (2020), Norges speiderforbund

2019 [3] - (2020) [3], merket er i Programområdene "Livskvalitet" og "Vennskap" :

Hvorfor: For å hjelpe speiderne å bli bedre kjent meg seg selv, utvikle respekt for seg selv og bli bevisst på egne og andres personlige grenser.
Fremgangsmåte:
 1. Finn eksempler på hvordan retusjering av bilder i reklamebransjen og populærkulturen skaper bildet av den uoppnåelige, perfekte kroppen, og bidrar til kroppstabuer.
 2. Gjennomfør en aktivitet for resten av roverlaget som handler om hvordan et seksualisert bilde av kroppen i populærkulturen, reklamebransjen og i media påvirker kjønnsrollene og forholdet mellom kjønnene.
 3. Diskuter i roverlaget hva dere gjør eller ønsker å gjøre for å ta vare på kroppen, og finn et tilsvarende antall tiltak som dere gjør eller kan gjøre for å ta vare på den mentale helsen. Tilhører noen av tiltakene begge kategoriene?
 4. Diskuter problemstillinger knyttet til ungdommers psykiske helse med resten av roverlaget eller i ledergruppa.
 5. Sett deg inn i hva som er lov og ikke lov når det gjelder seksuell omgang med andre.
 6. Planlegg en aktivitet for troppsspeidere som gjør dem bevisste på når og hvordan de skal si ifra hvis de opplever en krenkelse, og hvor de kan få hjelp. Aktiviteten kan gjennomføres i samarbeid med troppsledelsen.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bry deg! i bronse, sølv og gull, spesialistmerke for vandrere og rovere, 2013 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt spesialistmerke som kom i 2013 [2] :

Ta Bry deg!-merket. Et merke som viser at du bryr deg om din omverden. Bry deg! - merket finnes i bronse, sølv og gull. Merket går ut på å velge et prosjekt som handler om samfunnsengasjement.

 • Bry deg!-prosjekt i bronse: kan utføres av speidere i alle aldre. Troppen utfører prosjektet i fellesskap.
 • Bry deg!-prosjekt i sølv: utføres av patruljen i fellesskap med troppsleder.
 • Bry deg!-prosjekt i gull: utføres av en enkelt speider med veiledning av en leder. Andre speidere kan bli involvert i aktiviteter, men prosjektet skal ledes av èn speider.
Velg et prosjekt og send inn en presentasjon av ditt/patruljens arbeid til landsleir@kmspeider.no innen 1. mai 2014. De beste prosjektene vil bli vist frem på leiren. De som tar Bry deg! i gull vil få presentere sitt prosjekt fra scenen hvor de også vil bli beæret med å få tildelt merket foran alle. Bry deg!-prosjektet har som mål å bidra til positive endringer i nærmiljøet.

Kriterier:

 • Tema for prosjektet må være noe som speiderne selv identifiserer og ønsker å gjøre noe med (ledere bidrar som veiledere).
 • Prosjektet må være i tråd med formålsparagrafen, og bidra til en positiv endring for speiderne og for andre.
 • Prosjektet bør være bærekraftig.
 • For å kunne ta Bry deg!-merket i sølv, må du først ha tatt Bry deg!-merket i bronse. For å kunne ta Bry deg!-merket i gull, må du først ha tatt Bry deg!-merket i bronse og sølv.
 • Minimum antall timer for å ta Bry deg!-merket i gull =30.

Gangen i prosjektet:

 • Kreativ oppstart: Speiderne identifiserer et saksområde de ønsker endre i deres nærmiljø. Det kan være hva som helst, og en bør gi rom for en brainstorming og kreativ tenking.
 • Forslag: innføre kildesortering på skolen, sikre trygg skolevei, sikre bruk/oppussing av et samfunnshus, menighetshus eller lignende, få en skaterank bygd i nærmiljøet, sette i gang sosiale tiltak/sosiale ordninger for eldre, asylsøkere, funksjonshemmede eller andre mennesker med behov for integrering, rydde søppel i et angitt område, ta ansvar for merking av en tursti, evt. oppfrisking av merkingen på en tursti, arrangere en turmarsj/åpen tur for lokalsamfunnet. Dette er bare noen få forslag, og man kan selvfølgelig velge et helt annet prosjekt. Det gjelder å finne noe dere kan gjøre for deres lokalsamfunn som dere brenner for. Prosjektet må godkjennes av leder.
 • Planleggingsfasen: Lag en plan for prosjektet. Innhent så mye som mulig informasjon i forhold til det dere ønsker å gjøre noe med. Hvem må dere snakke med? Hvem har ansvaret og makt til å avgjøre? Hva trengs av midler? Berører saken ulike bestemmelser? Hva er utfordringene? Hvordan engasjere nærmiljøet til å bidra?
 • Action: Speiderne bruker speidermøter og fritid for å utføre ulike oppgaver knyttet til prosjektet.
 • Fest: Speiderne feirer og tar i bruk media for å vise hva de har fått gjennomført.
 • Dokumentasjon: Det lages en presentasjon, film, bildemontasje el. Som sendes til landsleir@kmspeider.no innen 1. mai 2014.
Merket var webbasert [6] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Etikk og verdigrunnlag, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [3] - 2018 [3], merket er i gruppen Livskvalitet :

Hvorfor: Prøve å forstå hvilke verdier som er viktige i speideren og i samfunnet og hvorfor de er så viktig.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Diskuter i roverlaget NSF's formålsparagraf, speiderloven og speiderløftet sett i sammenheng med ditt roverlags program.
 2. Gjennomfør temamøter i roverlaget om to av disse emnene: røyking, alkohol, abort, aids, seksualitet, prevensjon og homofili.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Lag en lysløype til en kveldsavslutning med temaene NSF's formålsparagraf, speiderloven og speiderløftet.
 2. Hvilke forhold påvirker menneskenes valg av verdier og normer? Er det forskjell på verdier og normer utenfor og innenfor speideren? Ta dette opp som en diskusjon på gruppetinget.
 3. Hold et innlegg i en annen enhet om NSF's formålsparagraf, speiderloven og speiderløftet.
 4. Planlegg og gjennomfør en del av et førerpatruljemøte hvor dere skal forklare begrepene etikk, normer og verdier.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fattigdom, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [4]2022 [2] :

Forskjellene mellom fattige og rike i verden er store! Lær litt om hvorfor og lek forskjellsleker.
Obligatorisk krav:
 1. Oppdagerne skal vite om tre forhold (f.eks klimaendringer, lav pris på råvarer, mangel på demokrati eller krig) som gjør at 2,6 milliarder mennesker lever for under 2 dollar om dagen.
 2. Lek en lek som demonstrerer forskjellene mellom fattige og rike i verden.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Gå på butikken og finn ut hva man kan kjøpe for 2 dollar (16 kroner). 2 dollar er den fattigdomsgrensen som KFUK-KFUM-bevegelsen arbeider for at alle mennesker skal over.
 • Lag en “grønn” gave til jul, morsdag, farsdag eller en bursdag.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kvinnesaksmerket, speidere over 14 år, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [6] og 1959 [7] , merket var for speidere over 14 år i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Ha lest Camilla Colett: Amtmandens døtre, eller Jonas Lie: Familien på Gilje, og diskutert de spørsmål som intresserer, spesielt: Hvilke forandringer som er skjedd når en sammenlikner kvinnenes stilling i siste halvdel av det forrige århundre med stillingen i dag, deres stilling i arbeidslivet da og nå, hva taler for, og hva som taler mot gifte kvinners arbeid utenfor hjemmet.
 2. Vite når kvinnestemmeretten ble innført i Norge og litt om de følger den har hatt for norsk politikk. Vite hvilke forandringer de siste 100 år har medført for kvinneutdannelsen, når piker fikk rett til å ta middelskole-eksamen, når Norge sin første kvinnelige student.
 3. Velge en av forkjemperne for kvinnesaken i Norge eller et annet land, og holde et foredrag om vedkommende på et patruljemøte.


Kvinnesaksmerket, speidere under 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [8], var for speidere under 14 år og i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Ha lest Camilla Colett: Amtmandens døtre, eller Jonas Lie: Familien på Gilje, og diskutert de spørsmål som intresserer, spesielt: Hvilke forandringer som er skjedd når en sammenlikner kvinnenes stilling i siste halvdel av det forrige århundre med stillingen i dag, deres stilling i arbeidslivet da og nå, hva taler for, og hva som taler mot gifte kvinners arbeid utenfor hjemmet.
 2. Vite når kvinnestemmeretten ble innført i Norge og litt om de følger den har hatt for norsk politikk. Vite hvilke forandringer de siste 100 år har medført for kvinneutdannelsen, når piker fikk rett til å ta middelskole-eksamen, når Norge sin første kvinnelige student.
 3. Velge en av forkjemperne for kvinnesaken i Norge eller et annet land, og holde et foredrag om vedkommende på et patruljemøte.


Likestilling, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [9] - 2003 , Likestillingsmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Finne ut hva likestillingsombudet arbeider med.
 2. Lese likestillingsloven og orientere patruljen / troppen om noen av punktene i den.
 3. Klippe ut bilder og tekst fra reklame i aviser / ukeblad. Hvilket kvinne-/mannssyn kommer fram i reklamen?


Menneskerettighetsmerket, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [10] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Velge ut et land i Vest-Europa, og et i Øst-Europa og et i Afrika. Finn ut hvordan disse retter seg etter FN's menneskerettighetserklæring.
 2. Gjøre rede for arbeidet til en organisasjon som arbeider for menneskerettigheter, f.eks. Amnesty International. Det du finner ut legger du fram på et troppsmøte eller førerpatruljemøte.
 3. Ta kontakt med Amnesty Internasjonal (lokallag eller hovedkontoret i Norge) og få hjelp til å skrive et brev til styresmaktene i et land hvor menneskerettighetene brytes særlig grovt.


Menneskerettighetsmerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [9] - 2003 , Menneskerettighetsmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Lese FN's erklæring om menneskerettighetene.
 2. Velg et land i Europa, Afrika og Sør-Amerika. Finn ut hvordan disse retter seg etter FN's menneskerettighetserklæring.


Menneskerett, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Menneskerettigheter, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [3] - (2018) [3], merket er i gruppen Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Lære om menneskerettigheter og engasjere seg i menneskerettssituasjonen i Norge og andre land.

Obligatorisk:
 1. Lag en video, film eller lysbildeserie der roverlaget presenterer FN's menneskerettigheter. Vis denne på et gruppearrangement.
 2. Hvordan fungerer menneskerettighetene i Norge i forhold til i et av NSF's samarbeidsland i Afrika?
Velg to av disse oppgavene:
 1. I samarbeid med Amnesty International eller en annen organisasjon, sett dere inn i menneskerettsituasjonen i et land og delta i en brevskrivningsaksjon e.l. rettet mot landet, en samvittighetsfange eller deres pårørende.
 2. Hvilke farer møter personer som arbeider for menneskerettigheter. Finn frem til personer fra ulike land som kjempet/kjemper for menneskerettigheter. Hva er deres skjebne? Presenter resultatene på et rovermøte, som veggavis, innlegg i gruppeavis e.l.
 3. Hva får mennesker til å godta at brudd på menneskerettigheter skjer i deres eget land? Finn konkrete eksempler fra vårt århundre (eller forrige århundre) på at dette har skjedd. Innled til en leirbålsprat eller diskusjon på et rovermøte.
 4. Diskuter i roverlaget norske brudd på menneskerettighetene.
 5. Finn ut hvorfor/i hvilken sammenheng menneskerettighetene oppsto.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....
 3. Gjøre rede for arbeidet til en menneskerettighetsorganisasjon, f.eks. Amnesty.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Menneskerettigheter, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [4] - 2022 [4] :

Alle mennesker i verden, uansett situasjon har de samme rettighetene. Lær om menneskerettighetene og om hvordan det jobbes for å opprettholde disse.
Obligatorisk krav:
 1. Diskutere hva menneskerettigheter er.
 2. Lese FNs Verdenserklæringen om menneskerettigheter.
 3. Lære om Menneskerettighetsrådet.
 4. Finne ut hva som skjer når det blir brudd på menneskerettigheter i verden.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Velge en organisasjon som arbeider med menneskerettigheter å gjøre seg kjent med organisasjonens arbeide.
 • Lære mer om hvordan Norge arbeider med menneskerettigheter.
 • Leke en lek med tema menneskerettigheter.
 • Se en film med tema menneskerettigheter.
 • Planlegge og arrangere et tiltak for menneskerettigheter.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Samfunnsmerket, rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [9] - 2003 :

Du skal:
 1. Sette deg inn i forholdene på hjemstedet ditt, og finne ut hva folk lever av, hvilke utdanningsmuligheter som finnes og hvordan kommunen styres. Er det spesielle problemer i ditt nærmiljø.
 2. Følge med i nyhetene og finne ut hvilke hovedsaker Stortinget behandler i løpet av 1 måned. Angår noe av dette forholdene på ditt hjemsted. Finne ut hvilke representanter som sitter på Stortinget fra ditt fylke, og hva de mener om saker som angår ditt lokalmiljø.
 3. Finne ut hva som finnes av private og offentlige hjelpetiltak (velferdstiltak) på hjemstedet ditt.
 4. Lage en oversikt over hvilke rettigheter og plikter du får etter hvert som du blir eldre: Økonomi, strafferett, religion, ekteskap, utdannelse, etstatning osv.
 5. Gjøre en samfunnsgagnlig oppgave sammen med andre på din alder f.eks. besøke en institusjon, samle inn penger til gode formål, delta i en ryddeaksjon.
 6. Være tilstede på et kommunestyremøte/bystyremøte og finne ut partisammensetningen - hvor mange og hvem fra hvilke partier. Følg minst en sak fra begynnelse til slutt.


Samfunnsaktivist, spesialistmerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt spesialistmerke som kom i 2008 [11]:

Hensikten med merket er å lære at man kan påvirke og endre lokalsamfunnet ved å engasjere seg.

Emner:

Nærmiljø:
 • Fairtrade: Fairtrade betyr rettferdig handel, det vil si varer som garantert er laget på en slik måte at produsentene får skikkelig betaling for sine produkter, og lever og arbeider under tryggere sosiale forhold. Finn ut om din kommune eller din by er en fairtrade-by. Hvis ikke, kan du sende e-post til kommunen og spørre om hvorfor de ikke er det. Hvilke fairtrade-varer selges i butikken der du bor? Spør i butikken etter flere typer rettferdige varer, og lag en undersøkelse blant de som handler i butikken om de ville kjøpte rettferdige varer dersom det fantes i hyllene!
 • Rettferdig kirke: Undersøk om kaffen som serveres på kirkekaffe i kirken din er fairtrade-merket. Delta på en gudstjeneste med tema forbruk og rettferd, gjerne i forbindelse med Skaperverkets dag. Dersom menigheten ikke har en slik gudstjeneste, kan du ta initiativ til en slik, eller arrangere en Guides & Scouts Own for speidergruppen.
Natur:
 • Grønn menighet: Er din menighet en grønn menighet eller et miljøfyrtårn? Spør de som jobber i kirken hva du og de andre speiderne kan gjøre for at menigheten skal bli grønnere, og ta ansvar for at noe blir gjort!
 • Naturoppsynsmann: Finn et friområde/grønt område i nærmiljøet. Finn ut hvordan området var for 15 år siden, og hva som har endret seg siden da. Bruk internett, kommunekart, eller snakk med noen som har bodd i området lenge. Hvordan kan patruljen ta vare på et slikt område? Lag en oversikt over området dere har valgt, med kartskisse, en beskrivelse av naturen, av skog, blomster, dyr, bålplasser og stier. Følg opp stedet jevnlig – vær naturoppsynsmann. Rydd gjerne området om våren. Ta kontakt med kommunen og fortell at området er viktig for dere. Finn ut hvilke planer kommunen har for utvikling av området.
Engasjement:
 • Leserbrev: Er det noe du er misfornøyd med der du bor, på skolen eller andre steder? Lag en underskriftsaksjon, send leserbrev til lokalavisen eller ta kontakt med lokale politikere for å fortelle hva du er misfornøyd med. Er for eksempel resirkuleringsordningene gode nok i kommunen din? Finn et sted på internett der du kan si det du mener eller lage en kampanje.
 • Samfunnsprisen: Finn en person som du mener fortjener en pris for sitt engasjement. Det kan være en du kjenner, en person i Norge eller i et annet land. Hva slags pris kunne du tenke deg å gi til ham eller henne, og hvorfor? Hvis du får kontakt med denne personen, kan du lage et intervju om hvordan engasjementet startet.
Hjemme:
 • Klesbevisst: Gå gjennom klesskapet hjemme for å finne ut hvem som lager klærne du går med. På nettsiden til Clean Clothes kan du få informasjon om hvordan klærne blir produsert. Finn ut om det er klesmerker du bør slutte å kjøpe.
 • Forbruk: Gjør en innsats for å få ned forbruket til familien din. Er det noe du kan gjøre for at dere skal bruke mindre strøm hjemme? Kan du spare bilkjøring på å begynne å sykle til speidermøtene? Har dere noe hjemme som ikke blir brukt, som kunne bli levert til gjenbruk? Kan gamle briller bli levert inn for å bli til hjelp for noen i andre land? Hvordan sorterer dere avfallet hjemme? Kjøper dere økologisk mat?

Merket er webbasert [7] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Sammen, rovere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2016 [4] - 2023 [2] :

Dra på tur der alle skal være våkne et døgn mens dere lever dere inn i forskjellige roller.
Under dette aktivitetsmerke skal roverlaget tilbringe 24 timer våkne sammen. Dette kan gjøres på f.eks. en tur eller på speiderhytta. Under de 24 timene skal alle spille en rolle og leve seg inn i karakteren.
Rollene kan f.eks. være:
 • En leder som tar alle besluttninger
 • En kverulerende
 • En lat person som ikke vil være med
 • En overpositiv person
Obligatorisk krav:
 1. Planlegg og utfør turen
 2. Diskutere forbundets fem verdier
 3. Diskutere speiderloven og hvordan de skiller seg fra eller er like med dine verdier
 4. Gå ut av rollene etter turen og diskutere opplevelsen. Hvordan skiller rollen seg fra deg selv og hvordan var det å se livet fra et annet perspektiv?
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Stop poverty, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [4] - 2022 [2] :

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. KFUK-KFUM Global ønsker å gjøre noe med dette gjennom Stop Poverty kampanjen. Kjenn innholdet i denne kampanjen, lag en presentasjon og lek en lek som viser forskjellene i verden.
Obligatorisk krav:
 1. Stifinnerne skal vite hva “Stop poverty” betyr, og kjenne innholdet i KFUK-KFUM Global sin kampanje “Stop poverty”.
 2. Hvordan ville verden vært hvis ingen var fattige? Lag en film, veggplakat, installasjon eller et annet kreativt uttrykk om en verden uten fattigdom.
 3. Lek en lek som demonstrerer forskjellene mellom fattige og rike i verden.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Gå på butikken og finn ut hva man kan kjøpe for 2 dollar (16 kroner). 2 dollar er den fattigdomsgrensen som KFUK-KFUM-bevegelsen arbeider for at alle mennesker skal over.
 • Arranger et byttemarked.
 • Lage noe nytt av noe gammelt.
 • Delta på en Scouts Own eller et lysspor el.l der temaet er Jesus og de fattige.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Stop poverty, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [4] - (2023) [2] :

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. KFUK-KFUM Global ønsker å gjøre noe med dette gjennom Stop Poverty kampanjen. Kjenn til innholdet i denne kampanjen og lek en lek som viser forskjellene i verden. Kanskje vil dere besøke en organisasjon som jobber mot fattigdom.
Obligatorisk krav:
 1. Lære om KFUK-KFUM Globals “Stop poverty”- kampanje. Finn ut sammen hva som er kampanjens mål? Hvem står bak kampanjen? Synes du kampanjen er viktig? Hvordan kan dere bidra i kampanjen?
 2. Leke en lek som demonstrerer forskjellene mellom fattige og rike i verden.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Lag en kreativ fremstilling f.eks tegneserie, film, plakater, installasjon, webside eller liknende av “Stop poverty” kampanjen. Spre det gjerne på sosiale medier og bruk hashtaggene #0poor, #stoppoverty
 • Les sammen i patruljen Lukas 4, 16-22, og snakk sammen om hva denne teksten forteller oss forholdet Jesus hadde til de som var fattige. Finn minst en annen bibeltekst som handler om fattigdom.
 • Sett fokus på et globalt problem, som f.eks urettferdig handel, klimautfordringer, fattigdom, forbruk eller demokrati med en aksjon, kampanje eller innsats i ditt lokalmiljø.
 • Besøk en organisasjon som arbeider med fattigdom. Forslag til organisasjoner kan være: KFUK-KFUM Global, Natur og Ungdom, Redd Barna, PRESS, Røde Kors, Amnesty, Changemaker, Spire.
 • Lær om urettferdig fordeling gjennom å spille Handelspillet. (Dette finner du på Operasjon dagsverk sine nettsider, det finner det ved å google “Handelsspillet”)
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Stop poverty, rettferdig handel, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [4] - 2023 [2] :

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. KFUK-KFUM Global ønsker å gjøre noe med dette gjennom Stop Poverty kampanjen. Lær mer om denne kampanjen og om hvordan handel påvirker fattigdom.
Obligatorisk krav:
 1. Lære om KFUK-KFUM Globals “Stop poverty”- kampanje. Hvem står bak kampanjen? Finn ut hva som er kampanjens mål når det gjelder økonomisk rettferdighet? Synes du kampanjens mål om økonomisk rettferdighet er viktig? Hvordan kan dere bidra til at kampanjen når sine mål om økonomisk rettferdighet? Hva finner dere om kampanjen på nettet? På sosiale medier kan man søke på hashtaggene #0poor og #stoppoverty.
 2. Lær om hvordan handel påvirker de som lever i fattigdom. Bruk nettet eller andre kilder til å finne ut hvordan handel både kan holde mennesker i fattigdom og løfte mennesker ut av fattigdom. Finn konkrete eksempler på begge deler og diskuter dem i roverlaget.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Lag en kreativ fremstilling av “Stop poverty kampanjen”, som f.eks et banner, en kortfilm, et maleri, en tegneserie eller et par stoppoverty votter. Del gjerne deres kreative framstilling på sosiale medier og bruk hashtaggene #stoppoverty #0poor eller gå inn på www.stoppoverty.com og skriv under!
 • Start eller delta i en kampanje, aksjon eller innsats som setter fokus på rettferdig handel i ditt lokalmiljø!
 • Sett fokus på matimport fra Afrika i roverlaget ved å lage en middag sammen med matvarer fra Afrika eller arranger en kokkekamp der alle matvarene må være fra Afrika.
 • Sett fokus på produksjon av forbruksvarer.
 • Enten ved å undersøke med en butikk i deres lokalmiljø hvordan de vet at arbeiderne som produserer varene har anstendige arbeidsforhold og lønn.
 • Eller se en dokumentar sammen i roverlaget om produksjonsarbeidere som arbeider på vilkår som må regnes som utnytting. (f.eks dokumentaren “skitten sjokolade” på NRK)
 • Lær om urettferdig fordeling gjennom å spille Handelspillet. (Dette finner du på Operasjon dagsverk sine nettsider, det finner det ved å google “Handelsspillet”)
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Tillsammans, rovere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Jakkemerke for rovere, 2008 - 2016 [2]:

Målet med dette jakkemerket er å bli bevisst egne holdninger til andre, og hvordan disse kommer til uttrykk hos en selv. Passer for roverlag som har kjent hverandre en stund.

Laget bestemmer selv hvilke aktiviteter dere velger, og hvordan dere velger å gjennomføre aktivitetene. Det er ikke nødvendig å gjøre alt!

Merket er webbasert [8] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Obligatoriske emner:

 • Fellesskap:
  • Kollektivuke: Roverlaget skal gjennomføre en kollektivuke, helst med både gutter og jenter. Laget skal bo sammen i en uke samtidig med at man går på skole, på arbeid og deltar på de fritidsinteresser man ellers har. I løpet av en kollektivuke lærer dere å kjenne hverandre på en ny måte. Kollektivet kan opprettes i telt, på et speiderhus eller et annet sted dere har til disposisjon. Diskuter hvilke regler dere skal ha. Skal dere ha datamaskiner, video og fjernsyn med? Skal det være fast leggetid? Når skal dere spise, og hva skal dere spise? Hvem kjøper inn, hvem lager mat og hvem rydder etterpå? Hvordan fordeler dere de daglige oppgavene? Alle fører sine avtaler inn på et stort skjema, slik at alle kan se hvem som er hjemme når. Lag en liste over de oppgavene som skal løses hver dag og fordel ansvar. Dette kan dere gjøre på et kveldsmøte der dere også snakker om hvordan dagen er gått. Bestem noen fellesaktiviteter dere vil gjøre i løpet av uken, gjerne fra listen. Husk å ha et rolig sted der man kan gjøre lekser. Avslutt kollektivuken fredag kveld med en god middag, underholdning og en lang natts hygge.
  • Gutter og jenter: Alle i laget sier litt om hvordan de trives med å være jente eller gutt. Alle i laget kler seg ut som motsatt kjønn på et møte og spiller rollen som motsatt kjønn. Laget diskuterer hvordan dette føles og hva som er forskjell på gutter og jenter. Lage collage med bilder av menn og kvinner hentet fra blader og aviser. Hva sier collagene om kjønnsroller og forskjeller mellom måtene menn og kvinner blir fremstilt på? Ta opptak av musikkvideoer fra f.eks MTV. Legge merke til hvilke roller menn og kvinner har i videoene. Alle i laget tar med egne bilder fra leirer og turer dere har vært på. Se om det er forskjell på hva jenter og gutter gjør på bildene.
  • Verdier: Alle i laget skal skrive ned hvilke fem ting som er aller viktigst for dem. Se nå på speiderloven. Hvilke av punktene der mener laget er viktigst? Er det noen viktige punkter som mangler? Skriv dem ned. Hvilke verdier har KFUK-KFUM-speiderne? Skriv de fem viktigste verdiene på et ark. Legg dette bort og skriv i fellesskap deres egen roverlagslov med ti punkter. Ta nå frem igjen arket med de fem punktene som er viktigst for deg. Ha en diskusjon om hvordan dine egne verdier samsvarer med lagets og KFUK-KFUM-speidernes verdier, hva det innebærer å ha respekt for andres meninger og verdier.
  • Sosialisering: Hver og en i laget setter seg i midten av en sirkel etter tur mens de andre i laget sitter rundt. De som sitter rundt skal hver si en ting som personen i midten er flink til / hva de liker med denne personen. Den som sitter i midten får bare lov til å si "takk".
  • Kosedyr: Laget skal gjøre morsomme ting sammen, for å bli bedre kjent. Se filmen Tillsammans av Lukas Moodyson. På en tur eller leir lage spa med bad og gjørmebehandling, eller lage teltbadstu med isbad. Alle tar med gamle klær som syes om til noe nytt og praktisk. Et kart over en ås forstørres opp, og 2 liter is formes mest mulig likt åsen i riktig målestokk. Lage marengskake på kulegrill. Marengs: 7-8 eggehviter, 4 dl sukker, 1,5 vaniljestang, kun frøene, 1 ts eddik. Eggehvitene piskes halvt stive, tilsett så sukker til marengsen er helt stiv. Tilsett eddik og vaniljefrø. Ta en kakebunn og legg vaniljeis og bær oppå. Dekk helt med marengs, og sett kaken i frysen i 5 timer. Legg grillkull i en ring, slik at det ikke kommer direkte varme på kaken. Tenn grillen i god tid før stekingen. Grilles under lokk i 15-20 minutter, det er viktig å ikke ta av lokket under stekingen.
 • Samfunnsengasjement:
  • Samfunnsspill. Hvert lag får 1000 kr. Så skal de kjøpe på auksjon (den som byr høyest får det) utstyr og verdier til gruppen som de skal klare seg med videre spillet, og skal danne et godt samfunn for seg. Verdier: rikdom, likhet, rettferdighet, ærlighet, sunnhet, skjønnhet, religion, fred, makt, kreativitet, klokskap, lykke, familie, lydighet.
  • Spørrespill. Lage roverlagets egne spørsmålskort til et spørrespill, med personlige spørsmål. Det er selvsagt lov å ikke ville svare på et spørsmål, og ingen har lov til å kommentere de andres svar. Forslag til spørsmål: Hva er du mest opptatt av for tiden? Hva er det morsomste du vet? Hva er du mest redd for? Hva er din hemmelige drøm? Hva er du mest fornøyd med ved deg selv? Hvorfor er du rover? Hva er din drømmejobb? Hvilken politisk sak kunne du laget en underskriftskampanje for?
  • Rollespill. Lage et rollespill der man ikke skal si det en selv mener, men på en respektfull måte forsøke å sette seg inn i en annen persons situasjon. Eks: En rover skal fortelle hjemme at hun er lesbisk. Samtale over frokostbordet mellom en mann og kone med ulikt politisk syn. Samtale mellom mann og kone med ulik tro om man skal døpe det nyfødte barnet eller ikke.
  • Battle of sexes. Gjennomføre en konkurranse med lag på 4-10 personer av begge kjønn. Forslag til oppgaver: I en familie med to voksne og to barn, hvilket etternavn skal de fire personene ha? Hvor mange av jentene på laget har kjøpt kondomer, og hvor mange av guttene har skiftet bleier? Jentene på laget skal bære guttene en gitt distanse. En av guttene skal ta neglelakk på en av jentene. Nevne typiske maskuline og feminine ting.
  • Vote-with-your-feet. Den som leder aktiviteten skal si en påstand for hvert hjørne av rommet eller plassen. Alle går til det hjørnet som du er mest enig med. Så skal man diskutere kort to og to hvorfor man mener at dette er den riktigste påstanden. En eller to fra hvert hjørne forteller de andre hjørnene hva man snakket om. Hvis man ombestemmer seg underveis, kan man bytte hjørne.
  • Kvinne og mann. Laget skal lese om kvinner og menn i Bibelen, og forholdet mellom kvinner og menn, utifra vindu-speil-lys-metoden, og diskutere det man leser. Er det mennesker eller handlinger i teksten som vi kjenner igjen fra våre omgivelser? (vindu). Gjenkjenner vi noe av oss selv i teksten? (speil). Hva sier teksten om hvordan Gud er? (lys).


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Bry deg! i bronse vandrere og rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2013 2016
Bry deg! i sølv vandrere og rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2013 2016
Bry deg! i gull vandrere og rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2013 2016
Etikk og verdigrunnlag rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Fattigdomsmerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Inkludering bevere Norges speiderforbund 2023 (2024)
Inkludering småspeider Norges speiderforbund 2023 (2024)
Julegryta småspeidere, speidere i tropp og rovere Frelsesarmeens speidere ? (2019)
Kvinnesaksmerket speidere over 14 år Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Kvinnesaksmerket speidere under 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Lkestillingsmerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Menneskerettighetsmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Menneskerettigheter vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Menneskerett speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Menneskerettigheter rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Menneskerettigheter vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Omtanke og rettferdighet småspeidere Norges speiderforbund 2009 (2024)
Omtanke og rettferdighet patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 2009 (2020)
Omtanke og rettferdighet bevere Norges speiderforbund 2018 (2024)
Respekt for skaperverket rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Samfunnsmerket rovere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Samfunnsaktivist spesialistmerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Sammen rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 (2023)
Stop poverty stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Stop poverty vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Stop poverty, rettferdig handel rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Tillsammans rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Vær deg selv bevere Norges speiderforbund 2019 (2024)
Vær deg selv småspeidere Norges speiderforbund 2019 (2024)
Vær deg selv patrulje i tropp Norges speiderforbund 2019 (2020)
Vær deg selv rovere Norges speiderforbund 2019 (2020)

Utklipp og minner

Om fredsarbeid

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [1], Norges KFUK-KFUM-speidere
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 3,26 3,27 3,28 3,29 3,30 3,31 3,32 3,33 3,34 3,35 3,36 3,37 3,38 3,39 3,40 3,41 3,42 3,43 3,44 3,45 3,46 3,47 3,48 3,49 3,50 3,51 3,52 3,53 [2] Speiderbasen, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 www.speidermerker.no [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 5. 5,0 5,1 Frelsesarmeens speidere [4]
 6. 6,0 6,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 7. 7,0 7,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 8. 8,0 8,1 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 10. 10,0 10,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 11. 11,0 11,1 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere