Merker med fiske som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

En av B-Ps mange illustrasjoner, denne i fra Valdres, hvor han fisket og levde sitt friluftsliv
Fisking bør ikke være så vanskelig, her er Østsiden med fisking av Carrus i Gamlebyen, Fredrikstad, FB, 1998


Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Fiskemerket, småspeidere, (1995) - (2024), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund. (1995) merket var i gruppen "praktisk viten" [16][17][10] - (2024) [11], merket er i gruppen "Kreativitet":

Hvorfor: For å lære å fiske og å bruke selvlagede og spesiallagede fiskeredskaper.
Fremgangsmåte:
 1. Kjenn fiskereglene.
 2. Fortell om noen sportsfiskeredskaper.
 3. Lag et fiskeredskap.
 4. Lær deg en fiskeknute.
 5. Bruk det selvlagede fiskeredskapet.


Fiskemerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [10] - (2020) [11], merket er et speidermerke i programområdene Kreativitet og Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap og erfaring om å dykke på forsvarlig vis.
Fremgangsmåte:
 1. Vis at du kjenner fiskereglene.
 2. Fortell om ulike fiskeredskaper.
 3. Vis at du kan agne og klare en line på minst 50 meter eller klargjøre og bøte et garn.
 4. Beskriv eller pek ut minst seks av de vanligste fiskeslag på hjemstedet ditt.
 5. Avmerk på et riss av Norges kyst de største fiskefeltene. Fortell når fisket vanligvis pågår.
 6. Gi en oversikt over fangstmetodene i dag. Fortell hva som gjøres for å regulere og beskytte fisket.
 7. Førstehjelp - vis at du vet hvordan du fjerner en fiskekrok.
 8. Dra på fisketur.
 9. Tilbered et måltid av fisk du har fisket selv.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fisk, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Dra på fisketur. Prøv ulike måter å fiske på. Kanskje vil dere også sløye fisken og lage mat av den.

2022 [13] - (2023) [13] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Vær med på fisketur.
 2. Prøv å fiske fra land, båt eller kano.
 3. Lær å kjenne igjen fire fisker og hva de heter.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Vær med å sette og ta opp garn.
 • Vær med på å sløye fisken dere får. Prøv å finn ut hva fisken har spist.
 • Lag en fiskerett på bål.
 • Lag og prøv ut et fiskeredskap.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fisk, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [13] - (2023) [13] :

Dra på fisketur og prøv forskjellige fiskeredskaper. Kanskje vil dere også sløye fisken og tilberede den?
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Vær med på fisketur.
 2. Prøv å fiske fra land, båt eller kano med minimum to ulike fiskeredskaper eller metoder.
 3. Lær å kjenne igjen syv ulike fisker vi har i Norge, og hva de heter.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Prøv isfiske.
 • Lær å knyte en fiskeknop.
 • Lag en fiskerett på bål.
 • Lag et fiskeredskap og test det ut.
 • Lag et fiskeredskap og prøv å fiske med det.
 • Besøk en fiskebutikk og se hvilke fiskeslag de selger.
 • Sløy en fisk og finn ut hva de forskjellige innvollene heter og hva de gjør.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fiskemerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [13] - (2023) [13] :

Fisk din egen fisk, sløy den og tilbered den ute. Kjenn igjen forskjellige fiskeslag, og lær deg regler for fiske i hele landet og for der du bor.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Fiske på haik eller tur.
 2. Sløye egenfanget fisk.
 3. Kunne kjenne igjen minst ti ulike fiskeslag vi finner i Norge.
 4. Kjenne nasjonale og lokale regler for fiske.
 5. Tilbered fisk på grill, grue eller kokegrop, og spis den.
 6. Lær fiskeknop.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fiskeekspert, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [13] - (2023) [13] :

Lær mer om fisk, lag dit eget fiskeutstyr og prøv å fange fisk med dette.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. eller ha tatt aktivitetsmerke Fisk for vandrere.
 2. Lag et fiskeredskap og bruk det til å fiske med.
 3. Finn ut hva forskjellen på anadrom og katadrom fisk er.
 4. Fisk minst åtte forskjellige fiskeslag.
 5. Finn ut hvor fisken står i elv.
 6. Lær å kjenne igjen 16 ulike fiskeslag vi finner i Norge.
 7. Finn ut hvordan dere kan fjerne en krok som har satt seg fast i huden.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Tilbered egenfisket fisk på grue, grill eller kokegrop, og spis den.
 • Få fisk med fluestang.
 • Sett ut og ta inn garn.
 • Delta på laksefiske i elv.
 • Fisk med egenbundet flue.
 • Delta på en tur med en fiskebåt for å sette og trekke line.
 • Lær grunnleggende fiskeanatomi på innsiden og utsiden av fisken, og lær det bort til andre speidere.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fiskemerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [13] - (2023) [13] :

Dra på fisketur, tilbered din egen fisk og finn ut hvilke regler og bestemmelser som gjelder for fisking i Norge og der du skal fiske.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Dra på fisketur sammen med roverlaget eller andre speidere.
 2. Finn ut hvilke regler som gjelder for fisking og fiskekort i Norge, og hvilke lokale bestemmelser som gjelder for fiske i området dere skal fiske i.
 3. Lag to fiskeretter på bål, grue eller grill.
 4. Sløy en fisk og finn ut hvilket kjønn fisken har.
 5. Finn ut hvilke fiskeslag dere kan regne med å få i det området dere fisker i.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst tre av kravene under:
 • Fisk laks med fluestang.
 • Delta på fisking med fiskebåt.
 • Bind en flue og få fisk med den.
 • Røyk eller salt fisk for lagring.
 • Lag hjemmelagde fiskekaker fra bunnen av.
 • Snakk sammen om catch and release eller andre etiske utfordringer med tanke på fiske.
 • Få minimum fem ulike fiskeslag med fiskestang.
 • Arranger en fiskekonkurranse for andre speidere.
 • Sammenlign næringsinnholdet i tre ulike fiskearter.
 • Instruer yngre speidere i deler av fiskemerket deres.
 • Lær dere å kjenne igjen minimum 15 ulike fiskeslag vi kan fiske i Norge.
 • Fisk med minimum fem av følgende fiskemetoder: Dorging, harpe, pilking, vanlig kast med stang, dupp og mark, fluestang, garn, oter eller andre primitive eller selvlagde redskaper.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Fangstmerket, speidere i tropp, (1956) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1956 [18] - 1978 [1] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Beskrive eller helst peke ut de alminnelige fiskeslag på sitt hjemsted.
 2. På et riss av Norges kyst merke av de største fiskefelter og samtidig anføre i hvilket tidsrom fiskeriene vanligvis pågår.
 3. Følge meldingene fra et storfiske (sild, sei, torsk, hval) i en sesong. Utarbeide en skjematisk oversikt på grunnlag av meldingene.
 4. Gi en oversikt over fangstmetodene i dag, og forklare hva som gjøres for å regulere og beskytte fisket.


Fiskermerket, speidere i tropp, 1933 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1956 [18] :

1. Agne og klare en line på minst 50 meter
eller
klargjøre og bøte garn.
2. Sette og trekke enten line eller garn.
3. Sammenlagt ha fisket 50 kg fisk i en sesong.
4. Tilberede et fiskemåltid.


1971 [19] - 1978 [1] ,var ett tjenestemerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

1. Egne og klare en line på minst 50 meter
eller
klargjøre og bøte garn.
2. Sette og trekke enten line eller garn.
3. Sammenlagt ha fisket 50 kg fisk i en sesong.
4. Tilberede et fiskemåltid.
5. Gjøre rede for de viktigste fiskesorter og deres anvendelse.


Fiskermerket, ulvunger, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [1] - 1978 [1] , etter å ha avlagt Ulvungeprøven kunne ulvungen ta dette merket:

 1. Ta svømmemerket.
 2. Kjenne fiskereglene på hjemstedet (tid på året).
 3. Lage et enkelt fiskeredskap.
 4. Kjenne minst syv fiskesorter.
 5. Føre en notatbok i tre måneder over sine fisketurer.


Fiskermerket, speidere i tropp, (1979) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [15] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Beskrive biologi og bruk av 6 av de alminneligste fiskeslag på heimstedet. Kjenne deres fredningsbestemmelser og vite hvilke redskapstyper som er egnet til å fiske dem.
 2. Lage et handsnøre med minst 5 opphengere, (f.eks. dorg, harpe, hekle eller oterline).
 3. Utføre en av disse:
  • Sette og klare garn.
  • Kunne egne, sette og klare line med minst 50 kroker.
  • Sette og passe ruse.
 4. Ha fisket minst 25 kg fisk i en sesong.


Fiskemerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [5] - (1995) [6], merket var i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5453 :

 1. Vis at du kjenner fiskereglene.
 2. Gjør rede for sportsfiskeredskaper.
 3. Egn og klare en line på minst 50 meter eller klargjøre og bøt et garn.
 4. Beskriv eller pek ut minst seks av de alminneligste fiskeslag på hjemstedet ditt.
 5. Avmerk på et riss av Norges kyst de største fiskefelter og anfør samtidig i hvilket tidsrom fiskeriene vanligvis pågår.
 6. Gi en oversikt over fangstmetodene i dag og hva som gjøres for å regulere og beskytte fisket.
 7. Tilbered et fiskemåltid.
 8. Dra på fisketur.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fiskemerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7][20] - 2003:

Du skal:
 1. Kunne svømme.
 2. Kjenne fiskereglene på hjemstedet (tid på året, størrelse på fisken etc.)
 3. Kunne agne et snøre, ta av kroken og sløye den.
 4. Kjenne minst 6 fiskesorter.


Fiskemerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003:

Du skal:
 1. Kunne minst tre knuter som brukes i forbindelse med fisking.
 2. Lage et fangst/iskeredskap (snøre med oppheng, krabberake, kasteboks e.l.) og kunne bruke dette, samt et annet fiskeredskap.
 3. Fiske/fange fisk og/eller dyr (blåskjell, kreps, krabbe o.l.) som lever i sjø eller vann og selv tilberede et måltid av fangsten.


Fiskermerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [8] :

 1. Kunne svømme.
 2. Kjenne fiskereglene på hjemstedet (tid på året, størrelse på fisken etc.).
 3. Lage et enkelt fiskeredskap.
 4. Kunne agne et snøre, ta fisken av kroken og sløye den.
 5. Kjenne minst 6 fiskesorter.


Til 2003 [9] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Gjør i stand og pakk fiskeutstyr til en fisketur.
- Test ut tre forskjellige fiskeplasser.
- Ta en fisk av kroken og sløye den.
- Fisk med blåskjell, meitemark, snegler eller annet fra naturen som agn.
- Vær med på garnfiske.
- Rengjør fiskeutstyret du har brukt.


Fisk, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [12]2022 [13] :

Fisk er godt og sunt, og det er spennende å fiske sin egen mat! Dra på fisketur og prøv å fiske. Kanskje vil du også sløye fisken og tilberede den?
Obligatorisk krav:
 1. Vær med på fisketur og prøv å fiske fra land, båt eller kano.
 2. Lær deg navn og utseende på fire fisker.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lag og prøv ditt eget fiskeredskap.
 • Vær med å sløye fisken og prøv å finne ut hva de har spist.
 • Lag en fiskerett på bål.
 • Vær med å lage fiskesuppe eller annen mat av fisk.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fisk, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [12] - 2022 [13] :

Fisk er godt og sunt, og det er spennende å fiske sin egen mat! Dra på fisketur og prøv forskjellige fiskeredskaper. Kanskje vil du også sløye fisken og tilberede den?
Obligatorisk krav:
 1. Ha vært med på fisketur og fisket fra land, båt eller kano.
 2. Kjenne igjen 7 ulike fiskeslag man kan fiske i Norge.
 3. Ha fisket med to ulike fiskeredskaper (eks: stang, harpe, oter) eller to ulike fiskemetoder (garn, dupp, spinner, søkke, flue, agnfiske).
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Prøve isfiske.
 • Kunne en fiskeknute.
 • Lage eget fiskeredskap.
 • Besøk en fiskebutikk og se hvilke fiskeslag de selger.
 • Lag en fiskerett på bål.
 • Være med å lage fiskesuppe eller annen mat av fisk.
 • Sløy en fisk, og lær deg de ulike innvollene heter og deres funksjon.
 • Finn ditt eget agn og bruk det.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fiskemerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [12] - 2022 [13] :

Fisk er godt og sunt, og det er spennende å fiske sin egen mat! Fisk din egen fisk, sløy den og tilbered den ute. Kjenn igjen forskjellige fiskeslag og lær deg regler for fiske i hele landet og for der du bor.
Obligatorisk krav:
 1. Fisket selvstendig på haik og ha sløyd sin egen fangst.
 2. Kjenne igjen minst 10 ulike fiskeslag man kan fiske i Norge.
 3. Kunne nasjonale og lokal regler for fiske.
 4. Tilberedt fisk på grill, grue eller kokegrop.
 5. Kunne en fiskeknute.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Ha fisket ved hjelp av to ulike fiskemetoder med stang.
 • Vite hvilke fiskeslag som lever ved ulike dybder i saltvann.
 • Deltatt i en fiskekonkurranse som vandrer.
 • Binde en flue.
 • Kunne fiske med fluestang.
 • Kunne se forskjell på hann og hunnlaks.
 • Borre ditt eget hull og prøv isfiske.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fiskeekspert, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [12] - 2022 [13] :

Fisk er godt og sunt og det er spennende å fange sin egen mat. Lær mer om fisk, lag dit eget fiskeutstyr og prøv å fange fisk med dette.
Obligatorisk krav:
 1. Ha oppfylt kravene for merket «Fisk» for vandrer.
 2. Fiske med selvlagd fiskeredskap på haik.
 3. Vite forskjell på anadrom og katadrom fisk.
 4. Fisket minst 8 forskjellige fiskeslag.
 5. Vite hvor fisken står i elv og vite hvilke fiskeslag som står på ulike dybder i saltvann.
 6. Kjenne 16 ulike fiskeslag man kan fiske i Norge.
 7. Vite hvordan man fjerner en krok som har satt seg fast i huden.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Tilberedt egenfisket fisk på grue, grill eller kokegrop.
 • Fått fisk på fluestang.
 • Satt ut og tatt inn garn.
 • Deltatt på laksefiske i elv.
 • Fisket med egenbundet flue.
 • Delta på en tur med en fiskebåt for å sette og trekke line eller sette og trekke garn.
 • Kunne grunnleggende fiskeanatomi (på innsiden og utsiden) og lære bort dette til andre speidere.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Fiskemerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [12] - 2022 [13] :

Dra på fisketur med andre speidere. Fisk din egen fisk og tilbered fisk ute. Vit hvilke fisk dere kan få der dere er på tur og lær regler for fiske her og for hele landet.
Obligatorisk krav:
For å få dette merket skal speiderne:
 1. Dra på fisketur sammen med laget eller andre speider.
 2. Kunne reglene for fiske/fiskekort og lokale bestemmelser for fiske i det området dere skal fiske.
 3. Kjenn til hvilke fiskeslag dere kan regne med å få i det området dere skal på fisketur.
 4. Lag to fiskeretter på bål, grue eller grill.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Fått laks på fluestang.
 • Deltatt på fiske med fiskebåt.
 • Fått fisk på egenbundet flue.
 • Ha røkt eller saltet fisk for lagring.
 • Lagd fiskekaker fra grunnen av.
 • Deltatt i en samtale med andre speidere om catch and release eller andre etiske utfordringer med tanke på fiske.
 • Fisket 5 ulike fiskeslag.
 • Arrangert en fiskekonkurranse for andre speidere.
 • Tilberedt egenfisket fisk på grue, grill eller kokegrop.
 • Sammenligne tre ulike fisker mtp næringsinnhold.
 • Instruere andre speidere i deler av fiskemerket for stifinner, vandrer, vandrerekspert eller rover.
 • Kjenne igjen 15 ulike fiskeslag man kan fiske i Norge.
 • Fisket ved hjelp av minst fem av følgende fiskemetoder: dorging, harpe, pilking, vanlig kast med stang, dupp og mark, harpe, fluestang, garn, oter samt andre primitive/selvlagde redskaper.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fiskerimerket, speidere under 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [14], var for speidere under 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Kjenne fem viktige fiskesorter.
 2. Vite hvor disse fiskeslagene blir fanget og til hvilken årstid.
 3. Vite hvilke redskaper som blir brukt til de forskjellige fiskesortene.
 4. Kjenne tre av våre viktigste bedrifter som driver eksport av fiskeprodukter, vite hvor fabrikkene ligger og ha samlet 15 forskjellige etiketter fra disse fabrikkene.
 5. Kjenne tre lokalstasjoner som sender ut værvarsler for fiskerne, og vite når på dagen disse varslene sendes ut.
 6. Kjenne et av våre forskningsskip og dets viktigste oppgaver.
 7. Vite navnet på tre av våre redningsskøyter, og kjenne til redningsselskapets arbeid.


Sportsfiskermerket, speidere i tropp, (1956) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1956 [18][19] - 1978 [1] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Gjøre rede for fiskereglene.
 2. Fortelle om hvordan fiskebestanden vernes og økes.
 3. Gjøre rede for sportsfiskeredskaper.
 4. Vise praktisk ferdighet i kast med fluestang eller kastesluk.


Sportsfiskermerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [15] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Gjøre rede for de vanligste regler for sportsfiske.
 2. Fortelle om hvordan fiskebestanden kan vernes og økes.
 3. Gjøre rede for hva slags sportsfisker-redskap som egner seg i stille vann, elver og i havet.
 4. Fiske med sluk- eller fluestang.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Enhet Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Fangstmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1956) 1978
Fiskemerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) er i dag (2016)
Fiskemerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Fiskemerket småspeidere Norges speiderforbund (1995) (2024)
Fiskemerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Fiskemerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Fiskemerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Fiskeekspert vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Fiskemerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Fiskermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1933) 1978
Fiskermerket ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Fiskermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1979) (1986)
Fiskermerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Fiskermerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Fiskerimerket speidere under 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Sportsfiskermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1956) 1978
Sportsfiskermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 2. Speiderguttboka, 1933, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 4. Medlemsboka, 1979, Norges KFUM-speidere
 5. 5,0 5,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 6. 6,0 6,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 8. 8,0 8,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 9. 9,0 9,1 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [1], Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 13,16 13,17 13,18 13,19 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 14. 14,0 14,1 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 15. 15,0 15,1 15,2 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 16. Småspeiderbitboka, 1995, Norges speiderforbund
 17. Flokkleders arbeidsbok 1, 1995, Norges speiderforbund
 18. 18,0 18,1 18,2 Speiderguttboka, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
 19. 19,0 19,1 Speiderguttboka, 1971, Norsk Speidergutt-Forbund
 20. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997