Merker med god tørn som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også artikkelsiden om god tørn.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Fra 1960-årene frem til 1980-årene gikk de fleste forbund julebukk tjuende dag jul, fra Speidermuseet.no
Speidernes god tørn er en sentral del av verdigrunnlaget, her på forsiden av julenummeret i Speideren 1923
Julebukkaksjonens oppsamlede midler blir gitt til Unicef, på en festforestilling 13. mai i Sirkus Arnardo, fra Lederen 1974
Lord Baden-Powell hadde god tørn som et av sine viktigste budskap for medmenneskelighet og fred, her i gang med leiren på Brownsea Island i 1907, fra wikipedia.org.

Om god tørn

Do a Good Turn Daily - The Slogan of the Boy Scouts of America, (BSA)

Some Good Turns are big - saving a life, helping out after floods or other disasters, recycling community trash, working with your patrol on conservation projects.

But Good Turns are often small, thoughtful acts - helping a child cross a busy street, going to the store for an elderly neighbor, cutting back brush that is blocking a sign, doing something special for a brother or sister, welcoming a new student to your school.

A Good Turn is more than simple good manners. It is a special act of kindness. Boy Scout Handbook

SitatVeien til den høyeste lykke går gjennom sympati. Når den blir omsatt til handling, blir den til hjelpsomhet.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Diakoni, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [4] - (2023) [4] :

Diakoni er et begrep som brukes i kirken. Det handler kort sagt om kirkens omsorgsarbeid og arbeid for mennesker i nød.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Les historien om Den barmhjertige samaritan (Lukas 10, 25-37), og Det dobbelte kjærlighetsbud (Matteus 22, 37-40).
 2. Gjør dere kjent med menighetens diakonale arbeid eller arbeidet til en diakonal organisasjon, for eksempel Bymisjonen, Kirkens nødhjelp, Redd barna eller lignende.
 3. Delta på et diakonalt tiltak i regi av menigheten eller en diakonal organisasjon.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Vær med på å arrangere et temamøte om diakoni for andre speidere.
 • Ha en oppgave på en gudstjeneste med fokus på diakoni.
 • Kontakt en diakon og snakk med hen om hva en diakon gjør, og hvorfor hen har valgt å arbeide som diakon.
 • Les historien om Stefanus, kirkens første diakon (Apostlenes gjerninger 6). Lag en presentasjon og presenter Stefanus for andre.
 • Lag en kreativ fremstilling av historien om Den barmhjertige samaritan.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


God tørn, småspeidere, (1990) - (2024), Norges speiderforbund

(2007) [9] - (2024) [10], merket var i programområdene Samfunnsengasjement:

Hvorfor: For å gjøre noe godt for andre.
Fremgangsmåte:
1. Vær til hjelp og glede for et menneske som trenger deg i 1 måned.
For eksempel:
* besøke et aldershjem
* være en hemmelig venn
* være med på vedaksjon
* rydde, male, bære ved, vaske og lignende hos noen som trenger det
2. Fortell flokken om dine opplevelser.
3. Lag middag.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


God tørn, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [9] - (2020) [10], merket er et speidermerke i programområdene Samfunnsengasjement og Livskvalitet :

Hvorfor: Gjør en god gjerning for andre.
Fremgangsmåte:
 1. Gjør en tjeneste for en annen person (minst 2 måneder for stifinnere og 3 måneder for vandrere). F.eks:
  • være pasientvenn/besøksvenn gjennom Røde Kors
  • være flyktningguide
  • holde en natursti ren
  • være med på vedaksjon
  • rydde, male, bære ved, vaske og lignende hos noen som trenger det.
 2. Vær aktiv med i en aksjon for å hjelpe medmennesker i ditt nærmiljø.
 3. Vær aktiv med i en aksjon for å hjelpe medmennesker i et annet land.
 4. Ta ansvar for opprydning og vask etter en tur/leir og et troppsmøte.


Til tjeneste, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) - er i dag (2018) [10], merket er i programområdene Livskvalitet og Samfunnsengasjement :

Obligatorisk:
1. Sammen med roverlaget gjennomføre et samfunnsnyttig prosjekt med varighet i 3-6 måneder.
2. Ta kontakt med en institusjon, sykehus, eldresenter, barnehage, asylmottak. Arranger en tur eller annet sosialt samvær for en gruppe på over 10 personer.
Velg to av disse oppgavene:
1. Lag en jobbsentral, gjerne om sommeren. Utfør småjobber for eldre, uføre eller andre som trenger en håndsrekning.
2. Forbered et foredrag om for eksempel rusmidler, promillekjøring, aids, forurensing. Hold foredraget for en gruppe på minimum 10 personer (for eksempel for en ungdomsskoleklasse).
3. Tjenestegjør ved kommunens frivillighetssentral/hjelpesentral i ca 20 timer.
4. Gi blod minst fire ganger.
5. Vær med å arrangere en juletilstelning, 17. mai feiring, sankthans fest el. for personer som ellers ville vært alene på en slik dag.
6. Bistå en person med innkjøp, småjobber etc. over en periode på minst to måneder.
7. Ta med funksjonshemmede på tur.
To selvvalgte oppgaver:
1. .....
2. .....


SitatNår dagen begynner, en knute jeg gjør, hurra, på slips eller tørkle, den løses ei før, hurra, en liten god tørn jeg mot en har fått gjort, først da regnes dagen som ei kastet bort. Hurra , hurra, en god tørn å ta, er bra!Sitat
Hmg sign 01.gifHans Møller Gasmann, i Når dagen begynner en knute jeg gjør, Norges første speidersang, 1911 [14], se flere speidersitater her


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Diakonimerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [1][15] - 2003 :

Du skal:
 1. Finne ut om det er noen i nabolaget som spesielt trenger hjelp eller besøk.
 2. Sammen med en voksen gå på besøk til en som spesielt har behov for deg og fortsette å gå på besøk en gang i uken en måned og hjelpe til med det som trengs, f.eks. rydding, handling og oppvask.
 3. Den siste gangen skal du gjøre noe som overrasker og gleder den du besøker.


Diakonimerket, ulvunger i 5. klasse, (1998) - ?, Norges KFUM-speidere

1998 [2] :

 1. Finne ut om det er noen i nabolaget som spesielt trenger hjelp eller besøk.
 2. Sammen med en voksen gå på besøk til en som spesielt har behov for deg.
 3. Fortsette å gå på besøk en gang hver uke i en måned og hjelpe til med det som trengs, f.eks. rydding, handling og oppvask.
 4. Den siste gangen skal du gjøre noe som overrasker og gleder den du besøker.


Diakoni, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [3] - 2022 [4] :

Diakoni er et ord som brukes i kirken. Kort sagt handler det om kirkens omsorgsarbeid og arbeid for mennesker i nød. I diakonien jobber man for å hjelpe medmennesker som trenger det.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne historien om Den barmhjertige samaritan (Lukas 10, 25-37), og Det dobbelte kjærlighetsbud. (Matteus 22, 37-40)
 2. Gjøre seg kjent med menighetens diakonale arbeid eller arbeidet til en diakonal organisasjon. (Bymisjonen, Kirkens nødhjelp, Redd barna o.l.)
 3. Delta på et diakonalt tiltak i regi av menigheten eller en diakonal organisasjon.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Vær med å arrangere et temamøte for andre speidere om diakoni.
 • Ha en oppgave på en gudstjeneste som gudstjeneste med fokus på diakoni.
 • Kontakt en diakon og intervju hun/han om hva en diakon gjør, og hvorfor hun/han har valgt å arbeide som diakon.
 • Les historien om Stefanus, kirkens første diakon (Apostlenes gjerninger kap 6 og 7). Presenter Stefanus for andre gjennom et framlegg, en YouTube-video, et blogginnlegg, en veggavis el.l.
 • Lag en kreativ fremstilling av historien om Den barmhjertige samaritan.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


God-tørn-merket, småspeidere, (1987) - (2020), Norges speiderforbund

(1987) - (1990) [16] [6], merket var i gruppen "Vi er sammen" :

 1. Gjennom 3 måneder ta på deg ansvaret for å være til hjelp og glede for et menneske, ungt eller gammelt, som bor på hjemstedet ditt og som trenger deg. Fortell flokken om dine opplevelser.

(1995) [7] [17], merket var i gruppen "Speideridealene" :

 1. Ta på deg ansvaret for å være litt til hjelp og glede for et menneske som trenger deg i tre måneder.
 2. Fortell flokken om dine opplevelser.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Tjeneste, patruljemerke i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) [11] - (1995) [12] :

1988 i gruppen "Lov og løfte", i 1995 i "Samfunnsengasjement", merkenummer 5106. Merket var beregnet på de yngste speiderne:
1. Arrangere en aksjon for å hjelpe medmennesker i et annet land. Pengene sendes gjennom en hjelpeorganisasjon (f.eks. Redd Barna, Kirkens Nødhjelp. Røde Kors e.l.)
2. Delta aktivt i Speiderjobben.
3. Ta kontakt eller dra på besøk til:
- funksjonshemmede
- eldre
- innvandrere
- andre grupper mennesker
og drøft hvilke behov de har for hjelp.
Gjennomfør deretter en hjelpeaksjon over et avtalt tidsrom.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Diakoni meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Diakoni ulvunger i 5. klasse Norges KFUM-speidere (1998) ?
Diakoni vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
God tørn småspeidere Norges speiderforbund (1987) (2024)
God tørn rovere Norges speiderforbund (1995)
God tørn speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Til tjeneste rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Tjeneste patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser