Merker med historie som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også St. Georgsmerket.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Speiderne på Laksevåg hadde fra 2011 og i ca fem år speiderutstillingen i Laksevåg Lokalmuseum. Her var det utstilt ca 700 bilder og mange speiderdrakter og andre gjenstander som viser det lokale speiderarbeidet fra starten i 1911. På Laksevåg Lokalmuseum har Speidermuseet på Laksevåg lagerplass til sine arkiver og gjenstander fra speiderarbeidet i bydelen.
Foto: Jostein Træen
Guttegeneralen er en guttebok, skrevet av Sven Svenson som en romantiserende biografi over Lord Baden-Powells liv [5].
SitatDet er lagt et spor. – Det er nå deres oppgave å gå videre på vegen.Sitat
Øystein Sårheim, se flere speidersitater her
Småspeidere i 1. Laksevåg intervjuer tidligere flokkleder Gerd Johannessen i forbindelse med Speidermuseet sitt jubileumsmerke i 2007.
Foto: Jostein Træen
3. Laksevåg sjø sin jubileumsbok utgitt ved 50-årsmarkeringen i 1979 inneholder en fyldig beskrivelse av gruppens aktiviteter siden starten i 1929. [5]
Speidere i Laksevåg KFUK-KFUM-speidere har Gerd Hodneland på besøk i 2011. Hun forteller om sine speideropplevelser slik at speiderne kan ta 100-årsmerket.
Foto: Jostein Træen
I Speidermuseet sin nettbutikk kan du kjøpe DVD'er som viser speiderarbeidet i gamle dager [4].
Bever fra 1. Laksevåg laget denne plakaten i 1986 etter å ha lært om Lord Baden-Powell og starten på speiderarbeidet.
Foto: Jostein Træen
De fleste speiderhåndbøkene har hatt noen sider med speiderhistorie. Her fra Blåboken til Norges KFUK-speidere i 1933 [5].
Gunnar Opheim, mangeårig leder i 3. Laksevåg sjø er på besøk i 1. Laksevåg og forteller om sine speideropplevelser, 2007.
Foto: Jostein Træen
Lord Baden-Powell i England satt skrevet av Margrethe Parm er en sang som skal kunnes i mange merkekrav.
Vikingtid som forsidetema, foto fra Lederforum, Norges KFUK-KFUM-speidere nr. 4 2004, fra artikkelsiden Utgaver av Lederforum, Norges KFUK-KFUM-speidere [19]
Helleristninger som tema på speidermøte i 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad med arkeolog Christine på Gullskårfeltet, Østsiden, Fredrikstad, 8. mai 2019
foto av Gunnar Stromness-Andresen
Helleristninger som tema på speidermøte i 4. Fredrikstad og 5. Fredrikstad med arkeolog Christine på Gullskårfeltet, Østsiden, Fredrikstad, 8. mai 2019.
foto av Gunnar Stromness-Andresen

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Baden-Powell, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Lær om speiderhistorien, speiderbønnen og speiderloven. Lag en plakat om speiderhistorien eller delta på feiring av Tenkedagen, St. Georgsdagen eller en Scouts' own.

2022 [4] - (2023) [4] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut hvem som grunnla speiderbevegelsen.
 2. Lær og syng speiderbønnen sammen.
 3. Snakk om hva speiderbønnen betyr.
 4. Lag en kreativ fremstilling av en av paragrafene i speiderloven, for eksempel en dramatisering, tegning, dans, legofigur eller lignende.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under.:
 • Delta på en tenkedags- eller St. Georgsdagsfeiring.
 • Lær tre paragrafer i speiderloven utenat.
 • Lag en plakat der dere trekker ut de viktigste hendelsene i speiderhistorien.
 • Lær om speiderløftet og speidernes valgspråk.
 • Delta på en Scouts Own.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Baden-Powell, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [4] - (2023) [4] :

Lær om speiderhistorien, speiderbønnen og speiderloven. Lag en plakat om speiderhistorien eller delta på feiring av Tenkedagen, St. Georgsdagen eller en Scouts' own.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut hvem som grunnla speiderbevegelsen.
 2. Lær og syng speiderbønnen.
 3. Snakk sammen om hva speiderbønnen betyr.
 4. Dramatiser en av paragrafene i speiderloven.
 5. Lag en plakat med et eget symbol for hver paragraf. Velg symbolene selv.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Baden-Powell, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [4] - (2023) [4] :

Lær om speiderens historie i og utenfor Norge. Finn ut om din egen speidergruppe og lær om viktige speiderhistoriske personer.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Lag og gjennomfør en quiz om speiderbevegelsens historie internasjonalt og i Norge.
 2. Vit hvem Lord Baden-Powell, Olave og Agnes er, og lag en plakat, presentasjon, skuespill eller film om en av dem.
 3. Finn ut når speidergruppa deres ble grunnlagt og hva som har endret seg i gruppa deres siden da.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".

Speiderhistorie, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [17] - (2020) [18], merket er et speidermerke i programområdene Livskvalitet og Kreativitet:

Hvorfor: Bli kjent med speiding og speidingens historie.
Fremgangsmåte:
 1. Lær om speiderbevegelsens historie internasjonalt, i Norge og lokalt. Finn ut litt om WAGGGS og WOSM.
 2. Finn ut hvilke verdensspeidersentre som finnes og fortell om disse til patruljen.
 3. Samle noen fakta, bilder og tegninger som forteller om Lord og Lady Baden-Powells liv og noen sitater av Baden-Powell. Finn ut hva speiderideen er, og hva alle speidere har felles.
 4. Lær deg sangen “Lord Baden-Powell i England satt”.
 5. Kontakt en speiderleder og be ham eller henne fortelle om speiderarbeidet for noen år siden. Hva er annerledes i dag? Hvorfor tror du det er skjedd forandringer?
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Arkeologmerket, eldre speidere i tropp, 1960 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1971 [20] - 1978 [2] :

 1. Gjøre rede for hovedinnholdet i de lovregler som gjelder oldfunn og faste fortidsminner.
 2. Gjøre rede for de viktigste avsnitt som den historiske tid deles opp i, som eldre og yngre steinalder, bronsealder, jernalder (særlig vikingetiden), vite hvilke tidsrom de spenner over, og kunne fortelle de viktigste trekk ved hver periode.
 3. På stedet besiktige minst tre av følgende former for faste oldtidsminner: gravhaug, gravrøys, bautastein, helleristninger, steinkrets (tingsted) "hellig hvit sten", hustuft, bygdeborg. Lage en grunnplan og et snitt av hver av de tre former når det er mulig. Dessuten gi en liten beskrivelse.
 4. Hvis det innen en radius av tre mil fra hjemstedet, finnes ett eller flere museer med oldsaker, skal speideren tilfredstillende vise en patrulje omkring i oldsaksavdelingen,
eller
hvis ovenstående punkt ikke kan oppfylles, skal han gi en patrulje innføring i de oldtidsminner han har funnet (pkt. 3) helst på stedet.


Baden-Powell, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [3] - 2022 [4] :

Lær om speiderens historie, om speiderbønnen og om speiderloven. Lær om speiderløftet, lag en plakat om speiderhistorien eller delta på feiring av Tenkedagen, St. Georgsdagen eller en Scouts' own.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne til hvem som grunnla speiderbevegelsen.
 2. Kunne speiderbønnen og snakke sammen med andre speidere om speiderbønnens betydning.
 3. Delta i en dramatisering eller en annen aktivitet der en av paragrafene i speiderloven står i fokus.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Deltatt sammen med gruppa i aktiviteter for å feire Tenkedagen eller St Georgsdagen.
 • Kjenne til speiderloven og kunne 3 paragrafer utenat.
 • Kunne speiderløftet og speidernes valgspråk.
 • Lage en plakat der man trekker ut de viktigste begivenhetene i speidernes historie.
 • Har deltatt på en Scouts own.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Baden-Powell, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [3] - 2022 [4] :

Lær om speiderens historie, om speiderbønnen og om speiderloven. Lag en plakat om speiderhistorien eller delta på feiring av Tenkedagen, St. Georgsdagen eller en Scouts' own.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne til hvem som grunnla speiderbevegelsen.
 2. Kunne speiderbønnen og har snakket sammen med andre speidere om speiderbønnens betydning.
 3. Delta i en dramatisering eller en annen aktivitet der en av paragrafene i speiderloven står i fokus.
 4. Lage plakat av speiderloven med egne symboler til hver lov.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Deltatt sammen med gruppa i aktiviteter for å feire Tenkedagen eller St Georgsdagen.
 • Kjenne til speiderloven og kunne 5 paragrafer utenat.
 • Kunne speiderløftet og speidernes valgspråk.
 • Kunne sangen “Lord Baden Powell i England satt” (gjerne dramatiser).
 • Lage en plakat der man trekker ut de viktigste begivenhetene eller speiderloven.
 • Har deltatt og hatt ansvar på en Scouts own.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Baden-Powell, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [3] - 2022 [4] :

Lær om speiderens historie i og utenfor Norge. Finn ut om din egen speidergruppe og lær om viktige speiderhistoriske personer.
Obligatorisk krav:
 1. Lære om speiderbevegelsens historie internasjonalt og i Norge.
 2. Lær mer om Lord Baden-Powell, Olave og Agnes. Lag en plakat, presentasjon, skuespill eller film om noen av dem.
 3. Lære mer om speiderhistorien lokalt. Når ble gruppa de grunnlagt, hva er annerledes i dag, o.l.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Finne ut om verdensspeidersentrene.
 • Lære mer om WOSM og WAGGGS sin historie.
 • Besøk Speidermuseet i Oslo.
 • Se på bilder fra et gammelt leir og diskutere hva som er forskjellen til i dag.
 • Bli kjent med R. Kipling.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


B.P.-kjennskapsmerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [6] [21] - (1980) [22], merket var i gruppen Speiderveien:

Du skal:
 1. Samle minst 15 bilder og tegninger fra lord og lady Baden-Powells liv.
 2. Skrive ned minst 5 sitater av Baden-Powell.
 3. Fortelle litt om hvorfor Baden-Powell startet speiderbevegelsen.
 4. Vite hvem lady Baden-Powell er.
 5. Lære sangen: "Lord Baden-Powell i England satt" utenat.


(1994) [7] - 2003 :

Du skal:
 1. Vite hvem Lord og Lady Baden-Powell var.
 2. Fortelle litt om hvorfor Lord Baden-Powell startet speiderbevegelsen og litt om den første tiden.
 3. Finne noen sitater av Baden-Powell.
 4. Samle noen bilder og tegninger fra Lord og Lady Baden-Powells liv, eller tegne dem selv.
 5. Kunne sangen: "Lord Baden-Powell i England satt".


B.P.-kjennskapsmerket, vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003 :

Du skal:
 1. Vite hvem Lord og Lady Baden-Powell var.
 2. Fortelle litt om hvorfor Lord Baden-Powell startet speiderbevegelsen og litt om den første tiden.
 3. Finne noen sitater av Baden-Powell.
 4. Samle noen bilder og tegninger fra Lord og Lady Baden-Powells liv, eller tegne dem selv.
 5. Kunne sangen: "Lord Baden-Powell i England satt".


Baden-Powell kjennskap, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 mellom Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til de fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av tidligere merkekrav i Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere.


Folkeminnemerket, eldre speidere i tropp, 1960 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1971 [20] - 1978 [2] :

 1. Gjøre rede for utviklingen under tre av følgende grener av norsk kulturliv: arkitektur, treskurd, husinnredning, tekstiler, rosemaling, gullsmedkunst, folkediktning, folkemusikk, folkeviseleik, fangst og fiske.
 2. Vise at han er særlig godt inne i en av disse grenene ved å foreta en tur på minst to døgn, gjøre selvstendige studier og levere utførlig beretning med tegninger, fotografier, opptegnelser og/eller andre ting som kaster lys over emnet.
 3. På grunnlag av sine studier skal han ved to troppssamlinger (ute eller inne) eller på ekskursjoner gi de andre speiderne innføring i sitt spesialemne.


Historiemerket, patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen: Finne ut hvordan folk levde på deres heimsted for 100, 50 og 25 år siden.

 1. Hva har forandret seg, og hva er likt?
 2. Hvilke større hendelser skjedde i verden samtidig?
 3. Hvilke større hendelser skjedde i Norge samtidig?

Lage en plansje, en arbeidsbok e.l. som presenterer stoffet.


Historiemerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003:

Du skal:
 1. Finne ut hvordan folk levde på hjemstedet for 100, 50 og 25 år siden. Hva har forandret seg, og hva er likt?
 2. Hvilke større hendelser skjedde i Norge og verden samtidig? Lag en plansje, en bok e.l. som presenterer stoffet.


Historikermerket, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [9] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Skriv navnet ditt med runer.
- Finn dagen i dag på en primstav, og lær deg litt om den neste merkedagen.
- Lag et enkelt slektstre.
- Besøk et historisk sted i nærmiljøet, og lær om det som skjedde der.
- Lag et familiesegl.
- Besøk det eldste huset på stedet der du bor.
- Hør en gammel historie fra hjemstedet ditt.


Historikermerket, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Lokalhistorie, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) [10] - (1995) [11] :

1988 i gruppen "Verden og vi", i 1995 i "Samfunnsengasjement", merkenummer 5262 :
 1. Gjøre rede for utviklingen under tre av følgende grener av norsk kulturliv: arkitektur, treskurd, husinnredning, tekstiler, rosemaling, gullsmedkunst, folkediktning, folkemusikk, folkeviseleik, fangst og fiske.
 2. Vise at han er særlig godt inne i en av disse grenene ved å foreta en tur på minst to døgn, gjøre selvstendige studier og levere utførlig beretning med tegninger, fotografier, opptegnelser og/eller andre ting som kaster lys over emnet.
 3. På grunnlag av sine studier skal han ved to troppssamlinger (ute eller inne) eller på ekskursjoner gi de andre speiderne innføring i sitt spesialemne.


Retro, rovere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Jakkemerke for rovere. 2008 - 2016 [4]:

Målet med dette jakkemerket er å lære om speiding før og nå. Passer for roverlag med fire eller flere medlemmer.

Laget bestemmer selv hvilke aktiviteter dere velger, og hvordan dere velger å gjennomføre aktivitetene. Det er ikke nødvendig å gjøre alt!

Merket er webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Obligatoriske emner:

 • Speiderhistorie:
  • Brownsea Islandtur. Delta på ”Brownsea Island-tur” sammen med resten av laget. Brownsea Island er en rollespillstur hvor en overnatter på Baden-Powell sitt vis. Her går en kledd i knebukse, lager mat uten Toro eller annen ferdigmat, og forestiller seg historisk speidertur. Se på gamle fotografier for å få ideer til utkledning og aktiviteter. Poenget er at det hele er litt corny, samtidig som en lærer speiderhistorie. Dra tilbake til 1907!
  • 80-tallsmøte. Lage 80-tallsmøte med blå KFUM-skjorter, brune KFUK-skjorter, skjørt og båtluer. Gjennomføre aktiviteter etter gamle merkekrav fra valgfri arbeidsgren og synge gamle speidersanger.
  • Historiedrama. Dramatisere speiderhistorie, gjerne med kostymer. Kan også gjennomføres som mimekonkurranse med to lag. En på laget trekker et kort hvor det står beskrevet en hendelse, en person eller noe annet speiderhistorisk. Resten av laget skal gjette hva som står på kortet utifra det som mimes
  • Helter. Prøve å lære seg alle sangene i Speidersang skrevet av Hans Møller Gasmann, Margrethe Parm og Anne M. Brodal. Lese andakter fra en gammel andaktsbok eller tilsvarende.
 • Historie:
  • Tidsepoke. Lage et møte der man dyrker en bestemt tidsepoke. Forsøke å være mest mulig gjennomført i klesstil, musikkvalg og servering.


Sagamerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [12] og 1939 [13], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken må ha lest en av Snorres kongesagaer.
 • Hun må kjenne hovedtrekkene av Norges historie.
 • På et møte i patrulje eller tropp fortelle om to personer fra vårt lands historie som hun setter høit og angi grunnene hvorfor.

1955 [14] og 1959 [15] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Ha lest en av Snorres kongesagaer.
 2. Kjenne Norges historie i hovedtrekk.
 3. Vite litt om oldfunn som er gjort i Norge.
 4. Velge fra Norges-historien en person som særlig intresserer, og skaffe seg grundig kunnskaper om denne. Fortelle om vedkommende på et speidermøte.


Sagamerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [16], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Ha lest en av Snorres kongesagaer.
 2. Kjenne Norges historie i hovedtrekk.
 3. Vite litt om oldfunn som er gjort i Norge.
 4. Velge fra Norges-historien en person som særlig intresserer, og skaffe seg grundig kunnskaper om denne. Fortelle om vedkommende på et speidermøte.


Sagamerket, speidere i tropp, (1971) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1971 [20] - 1978 [2], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Ha lest en av Snorres kongesagaer.
 2. Kjenne Norges historie i korte trekk.
 3. Kjenne hovedtrekkene i kristendommens innføring i Norge, Sverige og Danmark.


Speiderhistorie, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [10] - 1995 [11], merket var i gruppen "Lov og løfte", merkenummer 5158 :

 1. Lær deg speiderbevegelsens historie, internasjonalt og i Norge. Vit litt om WAGGGS og WOSM.
 2. Samle noen bilder og tegninger som forteller om Lord og Lady Baden-Powells liv. Fortell om hovedtrekkene i deres liv. Lag et spill om dette.
 3. Lær deg sangen “Lord Baden-Powell i England satt”.
 4. Kontakt en speiderleder og be denne fortelle om speiderarbeidet for noen år siden.

1995 - ? [11], merket var i gruppen "Speideridealene", merkenummer 5158 :

 1. Lær om speiderbevegelsens historie internasjonalt, i Norge og lokalt. Finn ut litt om verdensspeiderorganisasjonene WAGGGS og WOSM. Finn også ut om sammenslåingen av de to norske speiderforbund i 1978 som førte til Norges speiderforbund.
 2. Samle noen bilder og tegninger som forteller om Lord og Lady Baden-Powells liv. Fortell om hovedtrekkene i deres liv.
 3. Lær deg sangen “Lord Baden-Powell i England satt”.
 4. Kontakt en speiderleder og be ham eller henne fortelle om speiderarbeidet for noen år siden. Hva er annerledes i dag? Hvorfor tror du det er skjedd forandringer?
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


SitatVår historiske bakgrunn må alltid være med. Glemmer vi historien blir vi fort rotløse og mister oversikten over det vi holder på med.Sitat
Aasum, Bjarne - signatur - gjennomsiktig - v2 - tykkere.gifBjarne Aasum se flere speidersitater her

De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Arkeolog eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1960 1978
Baden-Powell kjennskap speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Baden-Powell oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Baden-Powell stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Baden-Powell vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
B.-P.-kjennskap stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
B.-P.-kjennskap vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 2003
Folkeminne eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1960 1978
Historie patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Historie stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Historiker ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Historiker speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Lokalhistorie speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Retro rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Saga speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Saga speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Saga speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1971) 1978
Speiderhistorie speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser