Merker med hobby som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med samle som tema.

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Luftsport, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Besøk et sted der dere kan se på fly. Lær om fly, farer ved små flyplasser eller lag fly selv.

2022 [7] - (2023) [7] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut hvilke farer som er knyttet til ferdsel på flyplass og ved flystripe.
 2. Besøk en flyplass, en flyutstilling eller et flymuseum.
 3. Lag papirfly og arranger en papirflykonkurranse.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Luftsport, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

Besøk et sted der dere kan se på fly. Lær om fly, farer ved små flyplasser eller lag fly selv.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Lag og fly et modellfly, tre typer papirfly, en varmluftsballong, en flyvende lykt eller en drage.
 2. Besøk en flyplass, en flyutstilling eller et flymuseum.
 3. Finn ut hvilke farer som er knyttet til ferdsel på flyplass og ved flystripe.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Luftsport, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

Lær om fly, relevante regler, værforhold og det fonetiske alfabetet. Lag et glidefly.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hvilke lover og regler som gjelder for ferdsel på og ved flyplasser. Tegn et kart eller lag en modell av en flyplass og fortell om ulike områder på den.
 2. Finn ut hvordan ulike værforhold påvirker mulighetene for luftsport.
 3. Finn ut hva begrepene nose, fuselage, tail, main-plane, port and starboard betyr. Finn ut hva kontrollområdene på luftfartøy heter.
 4. Lag et glidefly som flyr minimum fem sekunder, lag og fly en varmluftsballong eller en drage.
 5. Lær det fonetiske alfabetet og hvordan en samtale mellom kontrolltårnet og et fly høres ut.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Flymerket, speidere i tropp, (1971) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1971 [8] - 1978 [1] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Gjøre rede for det elementære aerodynamiske grunnlag for glide- og seilflyging, herunder start, landing, styring og stabilitet.
 2. Selvstendig (uten ferdigkjøpte deler) lage et modellfly eller seilfly.
 3. Forklare de viktigste flytyper og deres anvendelse i sivil og militær tjeneste.
 4. Gjøre kort rede for flysikringstjenesten.


Flymerket, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [2] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Gjøre rede for det elementære aerodynamiske grunnlag for glide- og seilflyging, herunder start, landing, styring og stabilitet.
 2. Bygge et modellfly (seilfly eller et fly med motor).
 3. Forklare de viktigste flytyper og deres sivile og militære bruk.
 4. Gjøre rede for flysikringstjenesten.


Hobbymerket, småspeidere, (1981) - (1995), Norges speiderforbund

(1983) - (1987) [3] [9] [10], merket var i gruppen "Vi bruker hendene" :

1. Delta i et opptrinn med fingerdukker du har laget selv.
2. Lag og sette opp en samling. Velg mellom disse:
- En samling fra naturen.
- En samling av frimerker, oppsatt etter tema eller land.
- En postkortsamling.
Samlingen vises frem på nytt etter tre måneder, og det må da være tydelig fremgang.
3. Lever en liste over bøker du har lest i løpet av de siste seks måneder. Kjenne navnene på forfatterne. Gjengi i korte trekk innholdet av minst tre av bøkene (ulike typer bøker).
4. Der det er mulig - fortelle om biblioteksordningen på hjemstedet.

(1995) [5] [11] var i gruppen "Praktisk viten" :

1. Lage et opptrinn og frem føre det med selvlagede fingerdukker eller andre dukketeaterdukker.
2. Samle og sette opp i en pen orden med korte forklaringer:
 • en samling fra naturen,
eller
 • en samling av forskjellige frimerker, oppsatt etter tema eller land,
eller
 • en postkortsamling som viser et lands natur eller har til hensikt å vise noe fra eventyrene, fra blomstene eller fra enkelte byer, museer e.l. eller ordne en myntsamling.
Samlingen vises frem på nytt etter tre måneder, og det må være en tydelig fremgang.
3. Levere en liste over bøker du har lest i løpet av de siste seks måneder. Kjenne navnene på forfatterne. Gjengi i korte trekk innholdet av minst tre av bøkene (ulike typer bøker).
4. Der det er mulig - fortelle om biblioteksordningen på hjemstedet.


Jernbanemerket, speider i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [2] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Kunne tegne kartskisse over og kjenne jernbanenettet i Norge med alle hovedlinjer, endestasjoner og de viktigste knutepunktene.
 2. Kunne gi en kort og enkel oversikt over hovedtrekkene i norsk jernbanehistorie.
 3. Vite navn på og kjenne igjen:
  • 5 av dagens lokomotivtyper i bruk ved NSB.
  • 5 vogntyper i bruk ved NSB.
  • 2 motorvogntyper i bruk ved NSB.
 4. Sette deg inn i geografi, forhistorien og hovedmønsteret i tuteopplegget for en norsk jernbanestrekning.
 5. Kjenne symbolet for og navnet på 5 utenlandske jernbaneselskap.
 6. Kjenne de viktigste sikkerhetsreglene for jernbanetrafikk.


Luftsport, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [6]2022 [7] :

Besøk et sted der dere kan se på fly. Lær om fly, farer ved små flyplasser eller lag fly selv.
Obligatorisk krav:
 1. Vite om farer med ferdsel på flyplass / ved flystripe (småflyplass / mikroflyplass).
 2. Besøke flyplass, flyutstilling eller flymuseum.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lage og fly enten: modellfly, 3 typer papirfly, varmluftsballong, flyvende lykt eller drage.
 • Kjenne igjen 4 flyselskap på logo.
 • Kunne navn og vise hovuddelene på et fly.
 • Sette sammen en plastikkmodell av et fly.
 • Kjenne til ulike typer fly (seilfly, motorfly, modellfly, mikrofly, hangglider / paraglider, ballong).
 • Fly i et fly (mikro- / småfly) og fortelle om opplevelsen til resten av flokken.
 • Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten til luftsport.
 • Ta bilde av og vise frem minst 6 ulike luftfartøy og vise bildene og fortelle flokken/patruljen om luftfartøyet.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Luftsport, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [6] - 2022 [7] :

Dra på et luftsportarrangement. Lær om fly og lag fly selv.
Obligatorisk krav:
 1. Fortelle kort om og vise frem bilde av ulike typer fly (seilfly, motorfly, modellfly, mikrofly, hangglider / paraglider, ballong) til flokken / patruljen / troppen.
 2. Lage og fly enten: modellfly, varmluftsballong, flyvende lykt eller drage
 3. Reise på /delta på flystevne, flyoppvisning eller annet arrangement hvor det utøves en type organisert luftsport.
 4. Fortelle kort om og vise frem bilde av ulike typer fly (seilfly, motorfly, modellfly, mikrofly, hangglider / paraglider, ballong) til flokken / patruljen / troppen.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Fly modellfly eller modellflysimulator.
 • Kjenne igjen 4 flytyper/modeller og vite navn på de.
 • Kunne navn, kjenne til funksjonen til og vise hovuddelene på et fly.
 • Sette sammen en plastikkmodell av et fly.
 • Fly i et fly (mikro- / småfly) og fortelle om opplevelsen til resten av flokken/troppen/patruljen.
 • Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten til luftsport.
 • Ta bilde av og vise frem minst 6 ulike luftfartøy og vise bildene og fortelle flokken/patruljen om luftfartøyet.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Luftsport, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [6] - 2022 [7] :

Lær om fly, relevante regler, værforhold og det fonetiske alfabetet. Lag et glidefly.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne lover og regler for ferdsel på/ved en flyplass (både større og mindre). Tegne et kart eller lage en modell av en flyplass og fortelle om ulike områder på denne.
 2. Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten til luftsport.
 3. Forstå begrepene: nose, fuselage, tail, main-plane, port and starboard. Kjenne navn på kontrollområdene på et luftfartøy.
 4. Lage et glidefly som flyr minst 5 sekund eller lage og fly en varmluftsballong eller drage.
 5. Lære seg det fonetiske alfabetet og grunnleggende hvordan en samtale mellom kontrolltårnet og et fly høres ut.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Kunne lette, lande og fly modellfly eller modellflysimulator.
 • Samle 6 bilder av fly som interesserer deg, navngi de og fortell om bruken av de.
 • Finn ut mer om et flyselskap du interesserer deg for eller har reist med. Finn bilde av fly og logo.
 • Reis med flokken/troppen/patruljen til flymuseum, flyshow, modellflytreff eller en annen luftsportsaktivitet.
 • Sette sammen en plastikkmodell av et fly.
 • Fly i et fly (mikro- / småfly) og fortelle om opplevelsen til resten av flokken/troppen/patruljen.
 • I simulert samtale spille «flykaptein» som skal ta av med fly fra en flyplass og som ankommer flyplass.
 • Kjenne flyets historie.
 • Vite hvordan og hvorfor en flyvinge er bygd opp; og hvordan den fungerer.
 • Sammenlign CO2-utslippet på en flyreise med andre reisemåter.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Flymerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1971) 1978
Flymerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Hobbymerket småspeidere Norges speiderforbund (1981) (1995)
Jernbanemerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Luftsport oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Luftsport stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Luftsport vandere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser