Merker med insekter som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med jordbruk som tema og Merker med sopp og nyttevekster som tema

En honningbie i arbeid, foto fra wikipedia.org. Hvis du lurer mer på birøkting og honning som hobby, kontakt Norges Birøkterlag, hjemmeside: [4]
Norges speiderforbunds Speiderbasen har et Honning-merke for småspeidere, hvor merket ennå ikke er tegnet, men merkekravene er der; [5].
Sørringvinge (Lasiommata megera), foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
En blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum), en hann, foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
I dag er humlebestanden på vei ned. Du og din patrulje kan f.eks. lage et humlebol, for å hjelpe til, foto: Gunnar Stromness-Andresen.
Dagpåfugløye (Nymphalis io), foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
Gulfotskogrovflue (Neoitamus socius), ett par som er opptatt av forøkelse, foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
En bladtege, mest sannsynlig Lygus pratensis, men der er det viktig å se mønster og farger på ryggskjold for sikker bestemmelse, men Lygus pratensis er type 50 til 1 i forhold andre Lygus-arter, meget vanlig med andre ord, foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.

Merkekrav til dagens merker

Insekt, oppdagere, 2015 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [11] [12] :

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Gå på tur, finn 3 forskjellige insekter og finn ut hva disse heter.
 2. Finn ut hva de lever av.
 3. Hør en historie om et insekt.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Se på insektet med forstørrelsesglass.
 • Merk av et område på ½ x ½ meter og tell hvor mange insekter dere ser her ila 15 min.
 • Lær om hvordan insekter lever sammen i store samfunn (maurtur, bikube eller lignende).
 • Lage insektsfelle og se hvor mange insekt de har fanget på 30 minutter.


Insekt, stifinnere, 2015 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [11] [12]

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Finne 5 forskjellige insekter på tur og finne ut hva de heter.
 2. Ta bilde av eller tegne insektene og lage en plakat med disse.
 3. Vite hva disse insektene spiser.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lære om livet i en maurtue.
 • Være med på honningsamling fra en bikube.
 • Legge en pinne på en maurtue og smake på den etterpå. Hva smaker det? NB! Ikke ødelegg maurtua.
 • Legg en blåklokke på en maurtue og se hva som skjer.
 • Lage insektsfelle og se hvor mange insekt de har fanget på 30 minutter.
 • Finn et edderkoppnett og studer nettet og hvordan edderkoppen oppfører seg.


Matauk, småspeidere, 2013 - er i dag , Norges speiderforbund

2013 - er i dag [13]:

 • Hvorfor:
  • Hvordan lage mat av råvarer man finner i naturen og hvordan tilberede dette på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Fremgangsmåte:
  • Lage pickles av sopp (sylte sopp).
  • Lag en rett med honning i eller besøk en birøkter og smak på fersk honning.
  • Male korn til mel.
  • Lage barkebrød.


Sommerfugl, oppdagere, 2015 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [11] [12]

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Lære deg 3 forskjellige sommerfugler i ditt lokalmiljø.
 2. Lære hvordan sommerfuglene blir til.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lag et sommerfuglbilde av maling.
 • Tegn en sommerfugl, klipp den ut og fest den på en tynn pinne.
 • Lær en sang om sommerfugl. (Den prektig kledde sommerfugl)
 • Finn ut hva sommerfuglene lever av.
 • Fang en sommerfugl og studer sommerfuglens mønster og farge.


Sommerfugl, stifinnere, 2015 - er i dag, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [11] [12]

Obligatorisk krav:

For å få dette merket skal speiderne:
 1. Lære seg utseende på 4 forskjellige sommerfugler.
 2. Kjenne til utviklingen fra egg til sommerfugl, og lære seg hva den lever av.
 3. Gå på tur og se minst 1 sommerfugl.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Være kreativ og lage en sommerfugl. F.eks tykt papir og silkepapir, plastelina og lignende.
 • Finne ut forskjellen på nattsvermere og sommerfugler.
 • Finne ut om det finnes truede sommerfuglarter i ditt nærmiljø.
 • Lære om sommerfuglens betydning som kristent symbol.
 • Fang en sommerfugl og studer sommerfuglens mønster og farge.


Merkekrav til tidligere merker

Innledning til gruppen Landbruksmerker i 1933 [2] og 1939 [3] Norges KFUK-speidere

Disse merker er for dem som bor på landet, eller bor slik at de kan holde høns, bier, ha sin egen haveflekk, eller eget småbruk. Her er det ikke bare teoretisk arbeid og innsikt. Derfor, sett dig ordentlig inn i tingene, du som har anledning, la så din fører få se ditt velstelte hønsehus eller din haveflekk. Før ordentlig kontroll med dine dyr og lær dem å kjenne. Noter alt av interesse om de enkelte. Vær om dig efter gode råd fra erfarne folk og skriv dem ned. Hold et godt tidsskrift for den gren av arbeidet du er mest intressert i!

Vær aldri tilfreds før du har oppnådd det beste resultat! En speider med småbrukermerket burde sette sig som mål å få premie ved en offentlig utstilling.


Biavlmerket, speidere i tropp, 1926 - (?) , Norsk Speidergutt-Forbund

Merket ble antatt etter forslag fra Th. Sangnes i 1926.

1926 [14] og 1928 [15] :

 1. Ha kjennskap til bisamfundet, hvad det består av, individenes forskjellige funksjoner, biens utviklingstrin, voksbygningens forskjellige celler o.s.v.
 2. Tilfredsstillende kunne sette inn kunstvoksplater i rammene. Videre ha kjennskap til de almindeligste biavlsredskaper og disses anvendelse.
 3. Kunne forklare om de forskjellige fôringsmåter, høstfôring, spekulasjonsfôring og nødfôring samt fôrets sammensetning i hvert tilfelle. Videre om de forskjellige innvintringsarbeider og deres betydning, forholdsregler om vinteren o.s.v.
 4. Kjenne de viktigste biplanter.


1946 [16], OH, § 231, dyktighetsmerke av lavere klasse:

1. Ha kjennskap til bisamfunnet, hva det består av, individenes forskjellige funksjoner, biens utvikllgstrinn, voksbygningens forskjellige celler osv.
2. Forklare de to forskjellige kubetyper,
3. Tilfredsstillende kunne sette inn kunstvoksplater i rammene. Videre ha kjennskap til de alminnelige biavlsredskaper og disses anvendelse.
4. Forklare om de forskjellige föringsmåter, høstföring, spekulasjonsföring og nødföring samt förets sammensetning i hvert tilfelle. Videre om de forskjellige innvintringsarbeider og deres betydning, forholdsregler om vinteren osv.
5. Kjenne de viktigste biplanter.
6. Ha forenet to bifolk og kunne forklare framgangsmåten.
7. Ha deltatt i bigårdsarbeidet minst 1 år. Ha tatt og kubet en sverm.

Birøktermerket, speidere i tropp, (1933) eller tidligere - ? , Norges KFUK-speidere

1933 [2] og 1939 [3] , merket var av 1.klasse i gruppen Landbruksmerker :

 • Speiderpiken må ha kjennskap til bienes liv og ha kjennskap til deres stell, derunder «spekulasjons- og nødsforing», kjenne et par almindelige kubetyper, kunne sette tråd og vokstavle i en ramme.
 • Må ha vært med å stelle en bigård fra vår til høst, og egenhendig ha kubet en sverm, høstet en kube og stelt en kube i stand til overvintring.
 • Ha kjennskap til bipest og voksmøll.


1955 [4] og 1959 [5], merket var ett landbruksmerke :

 1. Ha kjennskap til bienes liv og deres stell, derunder "spekulasjons- og nødforing".
 2. Kjenne den kubetype som er mest brukt i distriktet. Kunne sette tråd og vokstavler i en ramme.
 3. Ha vært med å stelle en bikube fra vår til høst og egenhendig ha kubet en sverm, høstet en kube og stelt den i stand til overvintring.
 4. Kjenne bipest og voksmøll og vite hva en skal gjøre hvis det forekommer.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [6], var i gruppen Landbruksmerker :

 1. Ha kjennskap til bienes liv og deres stell, derunder "spekulasjons- og nødforing".
 2. Kjenne den kubetype som er mest brukt i distriktet. Kunne sette tråd og vokstavler i en ramme.
 3. Ha vært med å stelle en bikube fra vår til høst og egenhendig ha kubet en sverm, høstet en kube og stelt den i stand til overvintring.
 4. Kjenne bipest og voksmøll og vite hva en skal gjøre hvis det forekommer.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1966) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1966 [17] - 1978 [18] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

1. Gjøre rede for:
a) bisamfunnet, bienes utvikling, forskjellige slags celler,
b) ulike kubetyper,
c) ulike foringsmåter og fòrets sammensetning,
d) bienes innvintring.
2. Kube en sverm og forene to bifolk.
3. Slynge honning.
4. Gjøre rede for de viktigste vekster for biskjøtsel.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1984) eller tidligere - (1995), Norges speiderforbund

(1984) - (1988) [19] [9]

I 1984 et speidermerke i gruppen "Samfunnet ute og hjemme", fra 1988 ett speidermerke i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5253 :
 1. Gjøre rede for:
  • bisamfunnet, bienes utvikling, forskjellige slags celler
  • ulike kubetyper
  • ulike foringsmåter og fòrets sammensetning
  • bienes innvintring.
 2. I samarbeid med en birøkter kube en sverm og forene to bifolk.
 3. Slynge honning.
 4. Gjøre rede for de viktigste vekster for biskjøtsel.

(1995) [9]

Et speidermerke i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5253 :
 1. Gjøre rede for:
  • Bisamfunnets størrelse og sammensetning gjennom et år.
  • Utseende og oppgavene til arbeidsbier, droner og dronning.
  • Betydningen av bienes pollinering i kulturvekster og ville vekster med eksempler fra der du bor.
  • De ulike materielldelene til en bikube og sett navn på dem.
 2. Åpne en bikube i samarbeid med en birøkter. Ta ut rammer, finn dronninga, og vurder bistyrke og yngelmengde.
 3. Vær med å arbeide i slyngerommet, det vil si skrelling, slynging og siling av honning.
 4. Spikre sammen rammelister, sett inn tråd og byggevoks nok til en kubekasse.
 5. Gjør rede for:
  • Opprinnelsen til bienes seks produkter.
  • Hvordan høsting og utvanning av honning og bivoks foregår.
  • Egne erfaringer med bruk av honning på minst to ulike områder.
  • Egne erfaringer med bruk av bivoks på minst tre ulike områder.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [7] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1. Gjøre rede for:
- bisamfunnet og bienes livsløp.
- vanlig bimatriell.
- stell av bier gjennom et år.
2. Kunne kube en sverm, forene to bifolk og lage en avlegger.
3. Slynge honning.


Birøktermerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [10] - 2003 :

Du skal:
 1. Gjøre rede for bisamfunnet og bienes livsløp, vanlig bimatriell, stell av bier gjennom et år og de viktigste trekkplanter på hjemstedet.
 2. Kunne kube en sverm, forene to bifolk og lage en avlegger.
 3. Slynge honning.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Biavlmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1926 (1928)
Birøktermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Birøktermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Birøktermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1966) 1978
Birøktermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Birøktermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Birøktermerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Insekt oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 er i dag (2017)
Insekt stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 er i dag (2017)
Mataukmerket småspeidere Norges speiderforbund 2013 er i dag 2014
Sommerfugl oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 er i dag (2017)
Sommerfugl stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 er i dag (2017)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. Speideren nr. 1 1927
 2. 2,0 2,1 2,2 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 3. 3,0 3,1 3,2 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Blåboka-1939» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Blåboka-1939» er definert flere steder med ulikt innhold
 4. 4,0 4,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere.
 5. 5,0 5,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere.
 6. 6,0 6,1 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 7. 7,0 7,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 8. Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 9. 9,0 9,1 9,2 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 10. 10,0 10,1 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 www.speidermerker.no [1], Norges KFUK-KFUM-speidere
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 Speiderprogram [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 13. Speiderbasen [3], Norges speiderforbund
 14. Lederen nr. 2 1926, Forbundsstyremøte 30. - 31. mars 1926, sak 16
 15. Speiderguttboka, 1928, Norsk Speidergutt-Forbund.
 16. Organisasjonhåndbok for Norsk Speidergutt-Forbund, 1946, Norsk Speidergutt-Forbund.
 17. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Speiderveien-1967
 18. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn Speiderveien-1973
 19. Aktivitetsmerker for speidere, 1984, Norges speiderforbund