Merker med insekter som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med jordbruk som tema og Merker med sopp og nyttevekster som tema

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

En honningbie i arbeid, foto fra wikipedia.org. Hvis du lurer mer på birøkting og honning som hobby, kontakt Norges Birøkterlag, hjemmeside: [4]
Norges speiderforbunds Speiderbasen har et forslag til temamøte/tematur om honning. [5].
Sørringvinge (Lasiommata megera)
foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
En blodrød høstlibelle (Sympetrum sanguineum), en hann.
foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
I dag er humlebestanden på vei ned. Du og din patrulje kan f.eks. lage et humlebol, for å hjelpe til.
foto: Gunnar Stromness-Andresen.
Dagpåfugløye (Nymphalis io)
foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
Gulfotskogrovflue (Neoitamus socius), ett par som er opptatt av forøkelse.
foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.
En bladtege, mest sannsynlig Lygus pratensis, men der er det viktig å se mønster og farger på ryggskjold for sikker bestemmelse, men Lygus pratensis er type 50 til 1 i forhold andre Lygus-arter, meget vanlig med andre ord.
foto: Kai Edvard Rønning, 4. Fredrikstad.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Insekt, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Insekter finnes overalt, har dere lagt merke til hva de lever av? Kanskje vil dere lage et insektshotell, frøkuler eller se på insekter i forstørrelsesglass?

2022 [17] - (2023) [17] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn minimum tre ulike insekter på tur. Finn ut hva de heter.
 2. Finn ut hva insekter lever av.
 3. Hør en historie om et insekt.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Insekt, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [17] - (2023) [17] :

Det finnes insekter overalt. Gå en tur og finn insekter, finn ut hva de heter og hva de spiser. Kanskje vil dere også lage et insektshotell.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn minimum fem forskjellige insekter på tur og finn ut hva de heter.
 2. Ta bilde av eller tegn insektene og lag en plakat med dem.
 3. Finn ut hva insektene spiser.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under:
 • Lær om livet i en maurtue.
 • Vær med på å samle inn honning fra en bikube.
 • Legg en blåklokke på en maurtue og se hva som skjer.
 • Lag en insektsfelle og se hvor mange insekter den har fanget etter 30 minutter.
 • Finn et edderkoppnett. Studer nettet og hvordan edderkoppen oppfører seg.
 • Lag frøkuler til humlene.
 • Finn insekter i kongler.
 • Lag et insektshotell.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Matauk, småspeidere, 2013 - (2020), Norges speiderforbund

2013 - (2020) [18]:

 • Hvorfor:
  • Hvordan lage mat av råvarer man finner i naturen og hvordan tilberede dette på en mest mulig hensiktsmessig måte.
 • Fremgangsmåte:
  • Lage pickles av sopp (sylte sopp).
  • Lag en rett med honning i eller besøk en birøkter og smak på fersk honning.
  • Male korn til mel.
  • Lage barkebrød.


Sommerfugl, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Lær om sommerfugler og om hvordan de blir til. Kanskje vil dere lage et sommerfuglbilde eller prøve å fange en sommerfugl?

2022 [17] - (2023) [17] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Lær navnet på tre ulike sommerfugler som dere kan finne i lokalmiljøet deres.
 2. Gå en tur og noter hvilke sommerfugler dere ser. Klarer dere å finne navnene på dem?
 3. Lær om sommerfuglenes liv.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Mal et bilde av en sommerfugl.
 • Lær og syng en sang om sommerfugler.
 • Finn ut hva sommerfuglene lever av.
 • Besøk en sommerfuglpark.
 • Fang en sommerfugl og studer sommerfuglens mønster og farge.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Sommerfugl, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16] - 2022 [17]

Obligatorisk krav:
 1. Lære seg utseende på 4 forskjellige sommerfugler.
 2. Kjenne til utviklingen fra egg til sommerfugl, og lære seg hva den lever av.
 3. Gå på tur og se minst 1 sommerfugl.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Være kreativ og lage en sommerfugl. F.eks tykt papir og silkepapir, plastelina og lignende.
 • Finne ut forskjellen på nattsvermere og sommerfugler.
 • Finne ut om det finnes truede sommerfuglarter i ditt nærmiljø.
 • Lære om sommerfuglens betydning som kristent symbol.
 • Fange en sommerfugl og studer sommerfuglens mønster og farge.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Innledning til gruppen Landbruksmerker i 1933 [4] og 1939 [5] Norges KFUK-speidere

Disse merker er for dem som bor på landet, eller bor slik at de kan holde høns, bier, ha sin egen haveflekk, eller eget småbruk. Her er det ikke bare teoretisk arbeid og innsikt. Derfor, sett dig ordentlig inn i tingene, du som har anledning, la så din fører få se ditt velstelte hønsehus eller din haveflekk. Før ordentlig kontroll med dine dyr og lær dem å kjenne. Noter alt av interesse om de enkelte. Vær om dig efter gode råd fra erfarne folk og skriv dem ned. Hold et godt tidsskrift for den gren av arbeidet du er mest intressert i!

Vær aldri tilfreds før du har oppnådd det beste resultat! En speider med småbrukermerket burde sette sig som mål å få premie ved en offentlig utstilling.


Biavlmerket, speidere i tropp, 1926 - (1960), Norsk Speidergutt-Forbund

Merket ble antatt etter forslag fra Th. Sangnes i 1926.

1926 [19][2] - (1928) [20] :

 1. Ha kjennskap til bisamfundet, hvad det består av, individenes forskjellige funksjoner, biens utviklingstrin, voksbygningens forskjellige celler o.s.v.
 2. Tilfredsstillende kunne sette inn kunstvoksplater i rammene. Videre ha kjennskap til de almindeligste biavlsredskaper og disses anvendelse.
 3. Kunne forklare om de forskjellige fôringsmåter, høstfôring, spekulasjonsfôring og nødfôring samt fôrets sammensetning i hvert tilfelle. Videre om de forskjellige innvintringsarbeider og deres betydning, forholdsregler om vinteren o.s.v.
 4. Kjenne de viktigste biplanter.


1946 [21], OH, § 231, dyktighetsmerke av lavere klasse:

1. Ha kjennskap til bisamfunnet, hva det består av, individenes forskjellige funksjoner, biens utvikllgstrinn, voksbygningens forskjellige celler osv.
2. Forklare de to forskjellige kubetyper,
3. Tilfredsstillende kunne sette inn kunstvoksplater i rammene. Videre ha kjennskap til de alminnelige biavlsredskaper og disses anvendelse.
4. Forklare om de forskjellige föringsmåter, høstföring, spekulasjonsföring og nødföring samt förets sammensetning i hvert tilfelle. Videre om de forskjellige innvintringsarbeider og deres betydning, forholdsregler om vinteren osv.
5. Kjenne de viktigste biplanter.
6. Ha forenet to bifolk og kunne forklare framgangsmåten.
7. Ha deltatt i bigårdsarbeidet minst 1 år. Ha tatt og kubet en sverm.


Biavlsmerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

Er i 1939 [3] :

Speideren må kunne:

a. Forklare bienes særegne liv, samt være i stand til å skjelne mellem en dronning, arbeider og drone.
b. Forklare en kubes innredning.
c. Forklare når og hvorledes man fanger en bisverm og anbringer den i kube.
d. Vise hvorledes honningen fjernes.
e. Forklare hvilke forberedelser der må gjøres for bienes overvintring.


Biavlsmerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

Er i 1939 [3] :

Skriftlig:
a. Skriv en stil om bienes liv.
Muntlig:
a. Når og hvorfor svermer biene?
b. Hvorledes fanger man en bisverm og anbringer den i kube?
c. Hvordan kan du skjelne mellem en dronning, arbeider og drone?
Praktisk:
a. Demonstrer en kubes innredning og anbring på sin rette plass de forskjellige deler.
b. Vis hvorledes man fjerner honningen og innskifter ny ramme.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1933) - (1959) , Norges KFUK-speidere

(1933) [4] - (1939) [5] , merket var av 1.klasse i gruppen Landbruksmerker :

 • Speiderpiken må ha kjennskap til bienes liv og ha kjennskap til deres stell, derunder «spekulasjons- og nødsforing», kjenne et par almindelige kubetyper, kunne sette tråd og vokstavle i en ramme.
 • Må ha vært med å stelle en bigård fra vår til høst, og egenhendig ha kubet en sverm, høstet en kube og stelt en kube i stand til overvintring.
 • Ha kjennskap til bipest og voksmøll.


(1955) [6] - (1959) [7], merket var ett landbruksmerke :

 1. Ha kjennskap til bienes liv og deres stell, derunder "spekulasjons- og nødforing".
 2. Kjenne den kubetype som er mest brukt i distriktet. Kunne sette tråd og vokstavler i en ramme.
 3. Ha vært med å stelle en bikube fra vår til høst og egenhendig ha kubet en sverm, høstet en kube og stelt den i stand til overvintring.
 4. Kjenne bipest og voksmøll og vite hva en skal gjøre hvis det forekommer.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [8], var i gruppen Landbruksmerker :

 1. Ha kjennskap til bienes liv og deres stell, derunder "spekulasjons- og nødforing".
 2. Kjenne den kubetype som er mest brukt i distriktet. Kunne sette tråd og vokstavler i en ramme.
 3. Ha vært med å stelle en bikube fra vår til høst og egenhendig ha kubet en sverm, høstet en kube og stelt den i stand til overvintring.
 4. Kjenne bipest og voksmøll og vite hva en skal gjøre hvis det forekommer.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1966) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1966 [9] - 1978 [10] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

1. Gjøre rede for:
a) bisamfunnet, bienes utvikling, forskjellige slags celler,
b) ulike kubetyper,
c) ulike foringsmåter og fòrets sammensetning,
d) bienes innvintring.
2. Kube en sverm og forene to bifolk.
3. Slynge honning.
4. Gjøre rede for de viktigste vekster for biskjøtsel.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1984) - (1995), Norges speiderforbund

(1984) - (1988) [22] [14]

I 1984 et speidermerke i gruppen "Samfunnet ute og hjemme", fra 1988 ett speidermerke i gruppen "Verden og vi", merkenummer 5253 :
 1. Gjøre rede for:
  • bisamfunnet, bienes utvikling, forskjellige slags celler
  • ulike kubetyper
  • ulike foringsmåter og fòrets sammensetning
  • bienes innvintring.
 2. I samarbeid med en birøkter kube en sverm og forene to bifolk.
 3. Slynge honning.
 4. Gjøre rede for de viktigste vekster for biskjøtsel.


(1995) [14]

Et speidermerke i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5253 :
 1. Gjøre rede for:
  • Bisamfunnets størrelse og sammensetning gjennom et år.
  • Utseende og oppgavene til arbeidsbier, droner og dronning.
  • Betydningen av bienes pollinering i kulturvekster og ville vekster med eksempler fra der du bor.
  • De ulike materielldelene til en bikube og sett navn på dem.
 2. Åpne en bikube i samarbeid med en birøkter. Ta ut rammer, finn dronninga, og vurder bistyrke og yngelmengde.
 3. Vær med å arbeide i slyngerommet, det vil si skrelling, slynging og siling av honning.
 4. Spikre sammen rammelister, sett inn tråd og byggevoks nok til en kubekasse.
 5. Gjør rede for:
  • Opprinnelsen til bienes seks produkter.
  • Hvordan høsting og utvanning av honning og bivoks foregår.
  • Egne erfaringer med bruk av honning på minst to ulike områder.
  • Egne erfaringer med bruk av bivoks på minst tre ulike områder.


Birøktermerket, speidere i tropp, (1986) - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [11] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

1. Gjøre rede for:
- bisamfunnet og bienes livsløp.
- vanlig bimatriell.
- stell av bier gjennom et år.
2. Kunne kube en sverm, forene to bifolk og lage en avlegger.
3. Slynge honning.


Birøktermerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [15] - 2003 :

Du skal:
 1. Gjøre rede for bisamfunnet og bienes livsløp, vanlig bimatriell, stell av bier gjennom et år og de viktigste trekkplanter på hjemstedet.
 2. Kunne kube en sverm, forene to bifolk og lage en avlegger.
 3. Slynge honning.


Birøktermerket, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 mellom Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til de fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav brukt frem til 2003.


Insekt, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16]2022 [17] :

Insekter finnes overalt, og de kan være spennende å følge med på. Lær litt om dem og gå på tur for å finne insekter. Kanskje vil du lage en insektsfelle og se om du kan fange noen?
Obligatorisk krav:
 1. Gå på tur, finn 3 forskjellige insekter og finn ut hva disse heter.
 2. Finn ut hva de lever av.
 3. Hør en historie om et insekt.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Se på insektet med forstørrelsesglass.
 • Merk av et område på ½ x ½ meter og tell hvor mange insekter dere ser her ila 15 min.
 • Lær om hvordan insekter lever sammen i store samfunn (maurtur, bikube eller lignende).
 • Lage insektsfelle og se hvor mange insekt de har fanget på 30 minutter.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Insekt, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16] - 2022 [17] :

Insekter finnes overalt, og de kan være spennende å følge med på. Gå på tur for å finne insekter og lag plakat om dem. Kanskje vil du finne ut hva det smaker av en pinne som har ligget i en maurtue?
Obligatorisk krav:
 1. Finne 5 forskjellige insekter på tur og finne ut hva de heter.
 2. Ta bilde av eller tegne insektene og lage en plakat med disse.
 3. Vite hva disse insektene spiser.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lære om livet i en maurtue.
 • Være med på honningsamling fra en bikube.
 • Legge en pinne på en maurtue og smake på den etterpå. Hva smaker det? NB! Ikke ødelegg maurtua.
 • Legg en blåklokke på en maurtue og se hva som skjer.
 • Lage insektsfelle og se hvor mange insekt de har fanget på 30 minutter.
 • Finn et edderkoppnett og studer nettet og hvordan edderkoppen oppfører seg.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Sommerfugl, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16]2022 [17] :

Lær om sommerfugler og om hvordan de blir til. Kanskje vil du lage et sommerfuglbilde eller prøve å fange en sommerfugl?
Obligatorisk krav:
 1. Lære deg 3 forskjellige sommerfugler i ditt lokalmiljø.
 2. Lære hvordan sommerfuglene blir til.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lag et sommerfuglbilde av maling.
 • Tegn en sommerfugl, klipp den ut og fest den på en tynn pinne.
 • Lær en sang om sommerfugl. (Den prektig kledde sommerfugl)
 • Finn ut hva sommerfuglene lever av.
 • Fang en sommerfugl og studer sommerfuglens mønster og farge.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Sommerfugl, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16] - 2022 [17]

Obligatorisk krav:
 1. Lære seg utseende på 4 forskjellige sommerfugler.
 2. Kjenne til utviklingen fra egg til sommerfugl, og lære seg hva den lever av.
 3. Gå på tur og se minst 1 sommerfugl.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Være kreativ og lage en sommerfugl. F.eks tykt papir og silkepapir, plastelina og lignende.
 • Finne ut forskjellen på nattsvermere og sommerfugler.
 • Finne ut om det finnes truede sommerfuglarter i ditt nærmiljø.
 • Lære om sommerfuglens betydning som kristent symbol.
 • Fange en sommerfugl og studer sommerfuglens mønster og farge.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Biavlmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1926 (1960)
Birøktermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Biavlsmerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Birøktermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Birøktermerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Birøktermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1966) 1978
Birøktermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Birøktermerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Birøktermerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Birøktermerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Insekt oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Insekt stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Mataukmerket småspeidere Norges speiderforbund 2013 er i dag 2014
Sommerfugl oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Sommerfugl stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser