Merker med internasjonalt arbeid som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også FN-merket, Fredsmerket og Etikk og verdier, Norden og Vennskap

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


De norske speiderforbundene har siden starten deltatt på jamboreene, her den norske kontigenten til Den andre verdensjamboreen i Danmark i 1924
Fredrik fra 1. Laksevåg fikk en uforglemmelig opplevelse som medlem av Jostedalsbreen under 22nd World Scout Jamboree i Sverige i 2011.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
KFUK-speidere fra blant annet Laksevåg var i 1931 på en nordisk førerleir i Finland.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
Troppen i 8. Skien før avreise til England, 1968.
Laksevåg avdeling ble kjent med speidere fra andre land i Gilwell Park i 1950.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
Our Chalet i Sveits kan du bli kjent med speidere fra mange land, Linda og Kari fra Laksevåg 1 KFUK i 1989.
Foto: Laksevåg KFUK-KFUM-speidere
Østerriske speidere på home hospitality hos 4. Fredrikstad, august 2011.
Speidere fra 1. Laksevåg besøkte i 1979 vennskapstroppen 6. Clydebank for 3.gang. Fellesbilde foran 6. Clydebank sitt speiderhus.
Foto: Kai Arntzen / Speidermuseet på Laksevåg
Elise fra Laksevåg KM var en av de to norske som fikk være med på Sunrise sermoni på Brownsea Island under jamboreen i Storbritania i 2007.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
Norske speidere på leir i utlandet. Ukjent sted og årstall. Fra Ole Færøvik sitt album.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
Verdensjamboreen på Lillehammer i 1975 hadde mottoet "Five fingers - one hand" for de over 17000 deltagerne. Fotoet er fra www.slettebo.no
Malawiske speiderledere på besøk på Perneshytta hos 4. Fredrikstad, august 2010.
Scouts of the World - Brothers Together, akvarell av B-P, fra boken Aids to Scoutmastership, 1919.
WAGGGS ble til på den femte internasjonale konferansen i Ungarn i 1928, World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) erstattet International Council, et rådgivende organ opprettet i 1919. Illustrasjonen er fra På speiding, 1955

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Flerkulturell, småspeidere, (1995) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [6] - (2020) [7], merket er i programområdet Samfunnsengasjement:

Hvorfor: For å bli kjent med andre kulturer og prøve å forstå dem.
Fremgangsmåte:
 1. Delta på et møte hvor en person med annen kulturell bakgrunn enn norsk forteller om sitt hjemland.
 2. Lag en gjenstand som er spesiell for denne kulturen.
 3. Finn ut hva som er likt og hva som er forskjellig mellom denne kulturen og den norske kulturen.
For tidligere krav til merket se "Flerkulturmerket" lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Flerkulturell, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [6] - (2020) [7], merket er et speidermerke i programområdene Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: Bli kjent med minoritetsbefolkningen der du bor.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hvilke 5 nasjonaliteter det kommer flest mennesker fra på ditt hjemsted.
 2. Prøv å finne ut om det finnes noen flyktning- eller innvandrerorganisasjon på ditt hjemsted, og hva slags aktiviteter de driver med og for hvem.
 3. Inviter medlemmer fra en slik organisasjon med på et speidermøte eller en speidertur.


Internasjonalt, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2008) [7] - (2020) [7], merket er i Programområde Livskvalitet, Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: Bli kljent med og delta i speiderarbeidet internasjonalt.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Sett dere inn i hvilke internasjonale engasjementer NSF har.
 2. Ta kontakt med et roverlag i et annet land utenfor Norden for å utveksle erfaringer om aktiviteter, seremonier, leker mm, og om mulig få et vennskapslag.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Roverlaget skal sette seg inn i arbeidet til verdensforbundene WAGGGS og WOSM, og finne ut hvilken betydning dette har for laget.
 2. Delta på et speiderarrangement i et land utenfor Norden.
 3. Forbered og gjennomfør et lagsmøte med et fremmed land som tema. Hensikten er å lære landets kultur, levesett og lignende. Ta gjerne kontakt med dette landet for å få førstehåndsinformasjon om landet.
 4. Vær med på å planlegge og gjennomføre JOTA. Snakk med rovere fra andre land om rovering i dette landet.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Internasjonal helse, rovere, 2015 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [10][3] :

God hygiene er en god og enkel måte å unngå spredning av sykdommer. Bli kjent med KFUK-KFUM Global sitt arbeid og arranger Globalaksjon i din gruppe. Ha hygieneansvar på tur.

Obligatorisk krav:

 1. Global: Sette seg inn i KM speiderens og KM Globals arbeid i utviklingsland. Sette seg inn i Globalaksjonens satsningsområder. Holde et foredrag for gruppe og eller krets om Globalaksjonen og KM sitt arbeid i utlandet. Organisere Globalaksjonens innsamling lokalt i egen speidergruppe.
 2. Hygiene: Ha ansvar for hygienerutiner på speidertur/leir for gruppe- og eller krets. Fokusområdene vil være:
- matvarehåndtering
- håndhygiene
- personlig hygiene.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Sammen med roverlaget delta på et integreringstiltak for flyktninger på hjemstedet. Ta med flyktninger fra eget hjemsted på et speiderarrangement?
 • Arrangere førstehjelpsundervisning i nærmiljøet for flyktninger.
 • Sette seg inn i WAGGGS sitt HIV/AIDS arbeid og veilede stifinner/vandrerpatruljer i gruppa til å ta HIV/AIDS merket.
 • Sette seg inn i verdens største epedemier og pandemier. Info på www.who.org? Eks, ebola, fugleinfluensa etc. Holde foredrag for ledere på gruppe/kretsplan om temaet med fokus på hvilke smitteforebyggende tiltak speidere kan gjøre på større leire som krets/landsleir og verdens jamboree.


Ukraina, for alle, 2022 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Aktivitetsmerke for alle aldersgrupper. [3]:

Les mer om speidingen i Ukraina Flagg Ukraina.png

2022 [3] – (2023) [3] :

En av våre viktigste verdier er samfunnsengasjement, og som speidere ønsker vi å engasjere oss i samfunnet vi lever i og arbeide for fred. Ved å kjøpe dette merket er du med å vise din støtte til den ukrainske befolkningen. Ved å kjøpe dette merket er dere med på å vise din støtte til den ukrainske befolkningen. Pengene går uavkortet til WOSM sin innsamlingsaksjon til speidere i Ukraina.

Vis din støtte til den ukrainske befolkningen. Ønsker dere å bruke merket som en måte å skape aktivitet i patruljen, speidergruppa og deres lokalmiljø, kan dere i tillegg gjennomføre ett eller flere av de valgfrie kravene.

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Vis deres støtte til den ukrainske befolkningen.
 2. Hvis dere ønsker å bruke merket til å skape aktivitet i patruljen, speidergruppa eller lokalmiljøet, kan dere i tillegg gjennomføre ett eller flere av de valgfrie kravene.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Arranger kakesalg, flaskeinnsamling eller et sponsorløp og doner pengene til WOSM sin innsamlingsaksjon til speidere i Ukraina [4].
 • Vær med i lokale aktiviteter som hjelper flyktninger som kommer fra Ukraina til deres lokalmiljø. Kanskje kan dere invitere noen til å bli med på speidermøter eller en tur?
 • Gjennomfør et møte hvor dere lærer mer om Ukraina. Se møteforslaget under.
 • Snakk sammen om det som skjer i Ukraina nå. Hold en liten markering på et møte etter en tur, for eksempel tenne lus, lese en tekst, synge en sang eller lignende, mens dere sender tankene deres til de som lever med usikkerhet og konflikt.


Verden og vi, småspeidere, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

2018 [7] - (2020) [7]:

Hvorfor: Bli kjent med land andre steder i verden, og hvordan folk har det der. Lære om hvordan vi kan redusere de urettferdige forskjellene mellom rike og fattige land.
Fremgangsmåte:
 1. Se på et verdenskart og pek ut 1-2 land fra hver verdensdel.
 2. Velg et land, for eksempel et av landene Norges speiderforbund har samarbeidet med. Bli bedre kjent med dette landet, for eksempel gjennom sanger, leker, eventyr, språk eller flagget.
 3. Finn ut forskjellen mellom hverdagen hos folk i et fattig og et rikt land.
 4. Delta i Speideraksjonen eller en annen innsamlingsaksjon sammen med resten av flokken. Lær om hva dere samler inn penger til og hvorfor.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Verden og vi, patruljemerke i tropp, 2018 - (2020), Norges speiderforbund

2018 [7] - (2020) [7], merket var et patruljemerke i programområdene Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: For å forstå hva som bidrar til mer rettferdig fordeling av ressurser mellom verdens land, og reflekter over hvordan vi har det i Norge, sammenlignende med andre land.
Fremgangsmåte:
 1. Sett dere inn i hva som menes med rettferdig handel (Fairtrade), og finn noen eksempler på rettferdige produkter. Hvordan kan vi som forbrukere bidra til at rettferdige produkter blir mer utbredt? Finn ut hvor og under hvilke forhold klærne du eier er produsert, og hvor mye lønn arbeiderne får.
 2. Undersøk om speidergruppa har en bevisst praksis rundt miljø og rettferdig handel, og ta initiativ til forbedringstiltak.
 3. Finn ut mer om maktforholdet mellom rike og fattige land, og hvordan det kommer til uttrykk gjennom handel mellom land, internasjonale avtaler, bistands- og utviklingsarbeid og u-landsgjeld.
 4. Sammenlign speiderarbeidet i Norge og 1-2 ikke-vestlige land.
 5. Inviter en person fra et annet land for å fortelle om landet sitt, for eksempel historie, kultur, økonomien, familieforholdene og naturen. Hvordan opplever dere kulturelle forskjeller og likheter mellom Norge og landet?
Merket het "Nord-Sør" til 2018. Se krav til merket lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Verden og vi, rovere, 2018 - (2020), Norges speiderforbund

2018 [7] - (2020) [7], merket er i programområdene Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: Forstå grunnene til forskjellene mellom nord og sør og bidra til å redusere dem.
Obligatorisk:
 1. Diskuter i roverlaget hva dere mener er den største trusselen mot fred, hvorfor det er slik, og hvordan speidere kan arbeide for fred.
 2. Følg et importprodukt (kaffe, kakao, appelsiner, bananer e.l.) fra det starter som råvare til den kjøpes av forbrukeren i Norge, og undersøk arbeidsforholdene, hvor mye hvert ledd tjener og hvorfor. Gjennomfør et lagsmøte med prøvesmaking og fakta om produktet, og diskuter hva som kan gjøres for å bedre situasjonen til dem som lager produktet.
 3. Ta kontakt med innvandrere/flyktninger/asylsøkere som bor i Norge og gå sammen om en kulturkveld med innslag fra begge land.
Velg to av disse oppgavene:
 • Opprett e-postkontakt med speidere fra utviklingsland, og utveksle informasjon om dere selv, hjemstedet, speideraktivitetene, skolegang, fremtidsplaner osv. Bruk denne informasjonen i en aktivitet om speiding i et annet land på et flokk- eller troppsmøte.
 • Sett deg inn og bidra i arbeidet til en annen organisasjon som arbeider med barn i utviklingsland. (F.eks. Strømmestiftelsen, Redd Barna, Kirkens :* Nødhjelp, SOS Barnebyer eller tilsvarende)
 • Bruk en kveld på en tur til å fortelle folkeeventyr fra forskjellige deler av verden. Finner dere likhetstrekk i historiene? Bruk leirbålspraten til å snakke om hvilken rolle folkeeventyrene har og hadde i forskjellige land.
 • Delta i en hjelpeaksjon som frivillig (TV-aksjonen, Røde fjær el.).
Merket het "Nord-Sør" til 2018. Se krav til merket lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Verdensborger, vandrere, 2015 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [10] :

Norge er et lite land, men likefullt en del av verden. Hva er typisk norsk? Lær om handel, FN, menneskeverd og mangfold.

Obligatorisk krav:

 1. Snakke om hva som er typisk norsk. Hvordan er Norge kjent ute i verden?
 2. Hva importerer og eksporterer Norge? Lag en plakat om en varens reise fra sitt hjemland til Norge.
 3. Hva er og gjør FN?
 4. Snakke om menneskeverde og mangfold. Er alle velkomne? Hvordan kan vi skape mer mangfold i f.eks. speiderne?

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Spill Handelspillet.
 • Arrangere en kulturkveld med mat og aktiviteter fra et annet land
 • Ta kontakt med en speidergruppe i et annet land og snakke med dem om hvordan speiding drives der.
 • Spill "Free Rice"-spillet [5], og bidra samtidig til at mennesker får mat! Free Rice er et gratis, nettbasert kunnskapsspill som donerer ris for hvert riktig svar du gir. [6]


SitatSpeiderbror! Her er min hånd, fast vi kjeden slutter. Sammen står, sammen vi går, sammen i brorskapsånd. Smidd er kjeden av sterke arme, gjennomglødet av hjerters varme. Speideren er, rundt på vår jord, hele verdens bror.Sitat
Ragnvald Iversen i speidersangen Speiderbror, her er min hånd, 1922, se flere speidersitater her


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Brobygger, patruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt spesialistmerke som kom i 2008 [2] :

2008 [2] - 2016 [3] :

Hensikten med dette merket er å bygge broer man kan gå på og broer mellom ulike mennesker.
Patruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Patruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.
Merket var webbasert [7] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Obligatoriske emner:

 • I andre land :
  • Globalaksjonen. Denne aktiviteten går ut på å samle inn penger til KFUK-KFUM Global. Hensikten er å støtte bistandsarbeidet vårt og lære mer om hvordan det er i andre land.
  • Verdensorganisasjonene. Lære om de fire verdensorganisasjonene våre. Hensikten med denne aktiviteten er å gi forståelse av den internasjonale sammenhengen vi står i og hvilke muligheter dette gir oss.
  • JOTA og JOTI. Aktiviteten går ut på å snakke med andre speidere over radio eller internett. Hensikten er å bli kjent med speidere i andre land.
 • Kommunikasjon :
  • Rebusløp. Løse rebuser. Hensikten med denne aktiviteten er å øve på å forstå ulike former for informasjon.
  • Kulturspillet alfa-beta. Påvirke i en sak man er opptatt av. Hensikten med denne aktiviteten er å få forståelse for hvordan det er å komme til et fremmed land med en fremmed kultur.
  • Fred og forståelse. Speiderlovens paragraf 10: En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.
 • Mat :
  • Gassisk mat. Hensikten med denne aktiviteten er å lage god mat sammen og å lære noe om hvordan speidere på Madagaskar lever.
 • Tau og knuter:
  • Brobygging. Denne aktiviteten går ut på å bygge broer på ulike måter. Hensikten med denne aktiviteten er å øve på praktiske ferdigheter og å lære at en oppgave kan løses på mange ulike måter.
  • Taustige. Lag en taustige.

Valgfrie emner :

 • Koder :
  • Jesus-sitater. Løse koder. Hensikten med denne aktiviteten er å øve på kodeløsning og å lære seg sitater fra Jesus.
 • Lek og konkurranse :
  • Leker fra andre land. Denne aktiviteten er ulike leker. Hensikten med denne aktiviteten er å ha det gøy og å lære om hvordan speidere på Sri Lanka har det.
 • Misjon
  • Misjonsgudstjeneste. Delta på en samling med tema misjon. Hensikten med aktiviteten er å lære om misjon.


Delta internasjonal, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Flerkultur, småspeidere, (1995) - (2020), Norges speiderforbund

(1995) var i gruppen "Samfunnsengasjement" [4] [25] :

 1. Være med på et møte om land med en annen kultur enn vår.
 2. Vær med på minst tre oppgaver på flokkmøter som handler om småspeideraksjonen og/eller å ta ansvar for hverandre.
 3. Vær med på Småspeideraksjonen.
I 1990 var navnet på merket "U-landsmerket" (samme bilde på merket). I dag heter tilsvarende merke "Flerkulturell", se dagens merkekrav lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Flerkulturell, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [5] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Bli kjent med en jevnaldrende fra et land utenfor Norden.
- Finn ut om to ikke-kristne høytider som innvandrere i Norge feirer.
- Smak på minst tre typer frukt eller grønnsaker som ikke dyrkes i Norge.
- Lær en sang fra et ikke-vestlig land.
- Finn ut hvor mange forretninger i nærheten som har navn som ikke er norske.
- Lær en lek som ikke er vanlig i Norge.


Fremmed, patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et patruljemerke med grønt motiv:

 1. Hvor mange flyktninger og innvandrere er det i Norge i dag?
 2. Invitere en invandrer eller flyktning til et møte og la han fortelle hvorfor han dro til Norge og hvordan det var å komme hit. (Dersom dette er vanskelig, kan dere invitere en som kjenner invandrernes eller flyktningenes bakgrunn)
 3. Samle stoff og lage ei utklippsbok om et land det kommer flyktninger fra til Norge.


Globusmeis, meiser, (1958) - (1965), Norges KFUK-speidere

1958 dyktighetsmerket kunne ikke oppnås før meisen hadde avlagt prøven til storevingen [26] og 1965 dyktighetsmerket kunne taes etter at meisen var ferdig med lillevingen [9] :

 • Meisen må fargelegge ti drakter i den internasjonale maleboka for meiser og må vite hvilket land de hører hjemme i.
 • Hun bør også vite hva meisene kalles i disse forskjellige landene.


Internasjonalt merke, meiser, (1988) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1988) [11] - 1994 :

Du skal:
 1. Du skal velge et land utenfor Norge og finne ut hvordan meisedrakten og meise/speidermerket ser ut.
 2. Lage en samling av ting fra dette landet (i nr. 1), f.eks. bilder eller postkort som kan vise byer, folk, nasjonaldrakt, frukt, planter osv., frimerker, mynter, matoppskrifter, souvenirer.
 3. Lære en sang, historie eller lek fra et land utenfor Norden.

1994 [12][27] - 2003 :

Du skal:
 1. Du skal velge et annet land enn Norge og finne ut hvordan drakten og merket til speidere på din alder ser ut der.
 2. Lage en samling av ting fra naturen, f.eks. bilder eller postkort som kan vise byer, folk, nasjonaldrakt, frukt, planter, frimerker, mynter, matoppskrifter, souvenirer osv.
 3. Lære en sang, historie eller lek fra et land utenfor Norden.


Internasjonalt merke, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [12] - 2003 , Internasjonalt merke var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Finne ut hvor mange flyktninger og innvandrere det er i Norge.
 2. Samle stoff og lage ei utklippsbok om ett land det kommer flyktninger fra til Norge.
 3. Lage et internasjonalt møte sammen med patruljen der dere f.eks. har mat, lysbilder, sanger og danser fra et annet land.


Internasjonalt kulturmerke, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [13] og 1959 [14], Internasjonalt kulturmerke var i gruppen Internasjonale merker og beregnet på speidere over 14 år:

 1. Kjenne en kulturpersonlighet (kunstner, statsmann, vitenskapsmann) som har gjort Norges navn kjent utenfor landets grenser, ha samlet opplysninger om vedkommendes liv og innsats.
 2. Kjenne en utenlandsk mann eller kvinne fra omtrent samme tid, og samme kulturområde, samle opplysninger om vedkommende og sammenlikne de to, finne likhetspunkter og forskjell.


Internasjonalt kulturmerke, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [15], var for speidere over 14 år og i gruppen Internasjonale merker:

 1. Kjenne en kulturpersonlighet (kunstner, statsmann, vitenskapsmann) som har gjort Norges navn kjent utenfor landets grenser, ha samlet opplysninger om vedkommendes liv og innsats.
 2. Kjenne en utenlandsk mann eller kvinne fra omtrent samme tid, og samme kulturområde, samle opplysninger om vedkommende og sammenlikne de to, finne likhetspunkter og forskjell.


Mellomfolkelig forståelse, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et spesialistmerke med gult motiv:

 1. Forklar litt om hvorfor en driver u-hjelp.
 2. Ta for deg et av Norges hovedsamarbeidsland, og forklar kort om ulike norske prosjekt som drives der.
 3. Finne ut hvor mye Norge gir i u-hjelp i forhold til andre land, og i forhold til hvor mye Norge bruker på skolevesen, helse- og sosialvesen og veibygging. Det du finner ut, legger du fram på et troppsmøte eller patruljemøte.
 4. Lære patruljen en leik eller et spill fra et annet land.
 5. Finne fem forhold som gjør det bedre å bo i et u-land enn i Norge.
 6. Lage et internasjonalt møte for troppen med f.eks. mat, lysbilder og sanger fra et annet land.


Mellomfolkelig forståelse, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Nord-Sør, patruljemerke i tropp, 1995 - 2018, Norges speiderforbund

Merket endret i 2018 navn til Verden og vi

1995 - ? [19]

Velg ett eller flere land i Afrika for gjennomføringen av merket, gjerne et av Norges speiderforbund sine samarbeidsland.
Presenter landet for resten av troppen. Dere bestemmer selv hvordan dere vil presentere det.
1. Presenter speiderarbeidet i landet. Forsøk å finne ut:
a. Hvor mange speidere det er i landet.
b. Hvorfor er det mange eller få speidere.
c. Hvilke aktiviteter speiderne i landet holder på med og hvorfor holder de på med disse aktivitetene.
2. Sammenlikn speiderarbeidet i Norge og det valgte landet. Finn likheter og ulikheter mellom speiding i Norge og det valgte landet.
3. Presenter kulturen i landet.
a. Forklar hva dere ville gjort og hvor dere ville tatt med en patrulje fra dette landet på besøk hos dere i sommerferien. Forklar også hvorfor.
b. Forklar hva dere tror de som kom på besøk ville fortelle om hjemme hos seg selv etterpå. Forklar også hvorfor.
c. Forklar hva dere helst ville oppleve dersom dere selv skulle reise til dette landet. Forklar også hvorfor dere vil det.
d. Gjennomfør minst to av disse:
- Ta for dere industrien i landet. Finn ut hva de produserer, hva de eksporterer og om vi i Norge kan kjøpe noe av det de eksporterer. Finn ut hva de importerer og om noe av dette kommer fra Norge.
- Lag en matrett fra landet på et patruljemøte.
- Finn ut om familieforholdene i landet. Hva gjør de sammen, hvem gjør hva og hvor mange er de? Hvilke fordeler har en familie slik den lever i dette landet fremfor en norsk familie?
- Finn ut om dyrelivet og naturen i landet. Finn også ut om eventuelle miljøproblemer og årsaken til disse.
- Ta for dere landets historie og finn ut om følgende: Har landet vært en koloni? Hvorfor ble landet delt slik det er i dag? Hvilke folkegrupper/stammer finnes i landet? Hvilke språk snakker de? Hva slags religion har de? Hvordan er de politiske forholdene i dag? Skyldes eventuelle problemer i landet de historiske forhold?
- Lær et håndverk eller en lek, sang, dans eller et folkeeventyr fra landet.
4. Presenter Nord-Sør-problemet.
a. Finn minst fem matvarer eller ting som vi bruker i Norge som har sin opprinnelse i Afrika. Ta for dere en av disse og finn ut hvordan den kom til Norge.
b. Sett dere inn i årsaken til at land i Afrika betaler mer penger til vestlige land enn de mottar fra disse landene i bistandshjelp.


(2007) [6] - 2018 [7], merket var et patruljemerke i programområdet Samfunnsengasjement:

Hvorfor: Reflektere over forholdet mellom nord og sør.
Fremgangsmåte:
1. Presenter utfordringer i forholdet Nord-Sør for resten av troppen med utgangspunkt i disse punktene:
 • Finn minst fem matvarer eller ting som vi bruker i Norge som har sin opprinnelse i et land i sør.
 • Ta for dere en av disse og finn ut hvordan den kom til Norge. Hva er forskjellen mellom tradisjonell handel og det vi kaller ”rettferdig handel”? Hvordan kan vi som speidere bidra til at rettferdige produkter blir mer utbredt?
 • Sett dere inn i årsaken til at land i Afrika betaler mer penger til vestligeland enn de mottar fra disse landene i bistandshjelp.
Gjennomfør enten oppgave 2 eller oppgave 3. Velg ett eller flere land i sør, for eksempel et av Norges speiderforbunds sine samarbeidsland i Afrika.
2. Presenter speiderarbeidet i landet for resten av troppen:
 • Finn ut hvor mange speidere det er i landet. Hvilke aktiviteter speiderne holder på med og hvorfor holder de på med disse aktivitetene?
 • Sammenlikn speiderarbeidet i Norge og det valgte landet. Finn likheterog ulikheter mellom speiding i Norge og det valgte landet. Snakk om hva ulikhetene skyldes.
3. Inviter en person fra et annet landet som bor i Norge på et patruljemøte for å fortelle om landet sitt. Finn ut om det bor mange mennesker fra landet i Norge. Hvis det gjør det, hva skyldes dette?
Finn ut følgende:
 • Har landet vært en koloni? Hvorfor ble landet delt slik det er i dag?Hvilke etniske grupper finnes i landet? Hvilke språk snakker de? Hva slags religion har de? Hvordan er de politiske forholdene i dag? Skyldeseventuelle problemer i landet de historiske forhold?
 • Ta for dere industrien i landet. Finn ut hva de produserer, hva de eksporterer og om vi i Norge kan kjøpe noe av det de eksporterer. Finn ut hva de importerer og om noe av dette kommer fra Norge.
 • Lag en matrett fra landet på et patruljemøte. Forsøk å kjøpe ingredienser som er merket med rettferdig handel (fair trade).
 • Finn ut om familieforholdene i landet. Hva gjør de sammen, hvem gjør hva og hvor mange er de Hvilke fordeler har en familie slik den lever i dette landet fremfor en norsk familie?
 • Finn ut om dyrelivet og naturen i landet. Finn også ut om eventuelle miljøproblemer og årsaken til disse.
 • Lær et håndverk eller en lek, sang, dans eller et folkeeventyr fra landet.
Merket endret i 2018 navn til Verden og vi, se krav til merket lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Nord-Sør, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [7] - 2018 [7], merket er i gruppen Samfunnsengasjement :

Merket endret navn til "Verden og vi" i 2018.
Hvorfor: Forstå grunnene til forskjellene mellom nord og sør og bidra til å redusere dem.
Obligatorisk:
 1. "Den største trusselen mot freden er konflikten mellom nord og sør". Bruk et lagsmøte eller deler av en tur til å diskutere hvorfor det er slik og hvordan vi kan gjøre noe med det.
 2. Følg et produkt (kaffe, kakao, appelsiner, bananer e.l.) fra det starter som råvare i den tredje verden til den kjøpes av forbrukeren i Norge. Hvor kommer produktet opprinnelig fra, hvilke ledd er den innom? Hvor mye tjener hvert ledd, hvorfor er det slik - bør noe forandres? La dette være utgangspunkt for et lagsmøte med smakebiter, fremlegging av fakta og diskusjon.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Opprett brevkontakt med speidere fra den tredje verden. Fortell om deg selv, hjemstedet, aktivitetene i laget, skolegang, fremtidsplaner osv. Bruk brevvekslingen som bakgrunnsmateriale for en aktivitet om speiding i den tredje verden på et flokk- eller troppsmøte.
 2. Ta kontakt med innvandrere/flyktninger/asylsøkere som bor i Norge og gå sammen om en kulturkveld med innslag fra begge land.
 3. Delta i fjernadopsjon av et barn i den tredje verden gjennom Strømmestiftelsen, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, SOS Barnebyer eller en annen organisasjon.
 4. Bruk en kveld på en tur til å fortelle folkeeventyr fra forskjellige deler av verden. Finner dere likhetstrekk i historiene? Bruk leirbålspraten til å snakke om hvilken rolle folkeeventyrene har og hadde i forskjellige land.
 5. Delta i en hjelpeaksjon som frivillig (TV aksjonen, NSF's Vær Beredt aksjon, Småspeideraksjonen el.).
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Norge - Ukraina, prosjektmerke for alle, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Prosjektmerke for alle aldersgrupper. [2]:

Les mer om speidingen i Ukraina Flagg Ukraina.png

2008 - 2016 [3] :

Speidervenn! Her får du muligheten til å bli med på et ukrainsk-norsk fellesprosjekt. Tre organisasjoner har gått sammen for samarbeid og samtale på tvers av alle skillelinjer.
Dette er en unik mulighet til å få nye venner fra et annet land, til å treffe dem på speiderleir, og til å ta del i den verdensomspennende speiderbevegelsen.
Merket er webbasert [8] der finnes alle aktivitetene og tips til gjennomføring. Det finnes også ett hefte som inneholder alt om merket.


Nødhjelp, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et patruljemerke med grønt motiv:

 1. Kjenne Kirkens Nødhjelp og hvor denne organisasjonen arbeider.
 2. Presentere et av Kirkens Nødhjelps prosjekter for resten av troppen.
 3. Organisere og gjennomføre en innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp.


U-hjelpsmerket, ulvunger, (1998) - ?, Norges KFUM-speidere

1998 [17] :

 1. Lage en bildemontasje om et utviklingsland.
 2. Vite hva UNICEF arbeider med.
 3. Være med på GÅMED- eller UNICEF-aksjonen.


U-land, småspeidere, (1987) - (1990), Norges speiderforbund

(1987) - (1990) [28] [20]

I 1987 var merket var i gruppen "Verden og vi", i 1990 i gruppen "Vi er sammen" :
 1. Delta på et møte om u-land og I-land.
 2. På andre flokkmøter delta på minst tre oppgaver som handler om Småspeideraksjonen og/eller å ta ansvar for hverandre.
 3. Delta i Småspeideraksjonen.

I 1995 var navnet på merket endret til "Flerkulturmerket" (samme bilde på merket). I dag heter tilsvarende merke "Flerkulturell", se dagens merkekrav lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


U-land, patruljemerke i tropp, (1988) - 1995, Norges speiderforbund

(1988) [18] - 1995 [19], merket var i gruppen "Verden og Vi", merkenummer 5212. Fra 1995 ble samme merke og merkenummer brukt på det nye Nord/Sør-merket :

l. Patruljen skal delta i to troppsmøter som tar for seg forholdet mellom u-land og i-land og forbundets u-landsprosjekt.
2. Patruljen skal gjennomføre minst to av følgende patruljeoppgaver:
- Patruljen lager og spiser en typisk rett fra et u-land.
- Patruljen forbereder en u-landskveld for seg selv, foreldre eller andre speidere. Lag flagg til bordpynt, øv inn dikt, sanger, e.l. fra et u-land. Det kan være nyttig å kombinere denne oppgaven med den forrige oppgaven, da har dere også noe å servere.
- Patruljens medlemmer kontrollerer søppelposen hjemme en dag. Hvert patruljemedlem lager en liste over innholdet i søppelposene. Tror dere dette ville blitt kastet dersom dere hadde bodd i et u-land?
- Patruljen lager en utklippsbok om et utviklingsland. Her samler dere alt det stoffet dere kan finne om landet og lager en perm eller et hefte som kan ligge på patrulje- eller troppsrommet. Stoff finner dere i aviser, ukeblader og tidsskrifter. Tips om stoff kan dere få hos troppslederen, på biblioteket eller på skolen.
- Lag en pynte- eller bruksgjenstand som er typisk for et u-land.
- Lær og lek en lek fra et u-land.
- Undersøk hvordan skolegangen er i det u-landet dere har valgt.
3. Patruljen skal gjennomføre minst to av følgende patruljeoppgaver:
- Hele patruljen leser et hefte som tar opp u-landsspørsmål. Etterpå diskuterer patruljen særlig spørsmålene om hva et utviklingsland er, hvordan de lever i utviklingsland, hvorfor noen land er blitt utviklingsland og hvordan jordas ressurser er fordelt. Lag til slutt et sammendrag av det dere har diskutert.
- Patruljen lager en veggavis der dere viser slike ting som: Folketall i i-land og u-land, geografisk beliggenhet for i-land og u-land (fellestrekk når det gjelder beliggenhet, religion, etc.) viktigste eksport- og importvarer, energiforbruk, helsetilstand, levealder.
- Patruljen skriver et u-lands historie i korte trekk. Illustrer den gjerne med tegninger eller avisutklipp og bilder.
- Patruljen lager et u-landsspill. Dette kan f.eks. lages med Monopol som modell. I stedet for gater/veier benytter dere steder i u-landet. Lag "Prøv lykken-kort" om forhold i u-landet. Når spillet er ferdig, spilles det av patruljen.
- Hvert patruljemedlem noterer nøyaktig hvor mange penger han/hun bruker på snacks, slikkerier, blader, kino, video, plater, kassetter, o.l. på en uke. Patruljene summerer listene og forsøker å finne ut hvor mye dette kunne gitt av mat og medisiner o.l. til forbundets u-landsprosjekt. Lag en plakat som viser dette, og heng den opp i troppslokalet under et troppsmøte.
- Lag en grafisk framstilling som viser de ulike forholdene i Norge og det u-landet dere har valgt. Presenter disse på en plansje eller en veggavis på et troppsmøte.
4. Patruljen deltar i Speiderjobben.


Utenlandsmerket, ulvunger i 5. klasse, (1998)- 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [17] til 2003 :

 1. Alle eller sammen med en voksen lage et spill der du kan lære noe om andre land (flagg, hovedstad, kjente bygninger, bilkjennestegn osv.)
 2. Bruke spillet i flokken.


Verden og vi, (2007) - (2020), småspeidere Norges speiderforbund

(2007) [6] - 2018 [7], merket var i gruppen Samfunnsengasjement:

Hvorfor: For å lære om forskjeller mellom rike og fattige land i verden og hvordan vi kan bidra til å redusere disse forskjellene.
Fremgangsmåte:
 1. Se på et verdenskart og pek på 3 land i hver av verdensdelene Afrika, Asia og Sør-Amerika.
 2. Velg et afrikansk land, for eksempel et av landene Norges speiderforbund samarbeider med, og finn ut hvor mange speidere det er i landet. Tegn kartet og flagget, og lær deg hva landet heter på det lokale språket.
 3. Lær en lek, sang dans eller et eventyr fra landet.
 4. Hvorfor er det stor forskjell på rike og fattige land? Finn ut noe annet vi kan gjøre i stedet eller i tillegg til å gi penger.
 5. Delta i Speideraksjonen eller en annen innsamlingsaksjon sammen med resten av flokken. Sett deg nøye inn i hva pengene skal gå til og hvorfor dere samler inn til akkurat dette formålet.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Verdensborger, førerpatruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

 • Nytt førerpatruljemerke som kom i 2008 [2]

Hensikten med dette merket er å bli kjent med KFUK-KFUM-arbeid og speiderarbeid i andre land, og å være med på å forandre verden.

Førerpatruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Førerpatruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Merket egner seg godt å ta i troppen samtidig med patruljemerkene 5000 og Forvalter.

Obligatoriske oppgaver:

 • I andre land:
  • Pengeinnsamling: Denne aktiviteten går ut på å bli sponset med penger til et godt formål for hver meter man går eller løper. Hensikten med denne aktiviteten er å gjøre noe som kan hjelpe andre.
  • Jamboree: Denne aktiviteten går ut på å delta på en leir med speidere fra andre land. Hensikten med denne aktiviteten er å få varige vennskap med speidere fra andre land.
 • Ledertrening:
  • Home hospitality: Denne aktiviteten går ut på å bo hjemme hos en speider i et annet land, eller å invitere en utenlandsk speider hjem til deg. Hensikten med denne aktiviteten er å få varige vennskap med speidere fra andre land.
  • Handelsspillet: Denne aktiviteten går ut på å være leder i handelsspillet. Hensikten er å lære bort noe om verdenshandelen og øve seg på å lede større grupper.
 • Fred og forståelse:
  • Byttemarked: Denne aktiviteten går ut på å arrangere et marked for vandrerne og deres venner og familier. Hensikten med denne aktiviteten er å bidra til lavere forbruk og å få litt inntekter til speidergruppen.
  • Femtileken: Denne aktiviteten er en konkurranse hvor man skal komme først til femti. Hensikten med denne aktiviteten er å repetere viktig kunnskap om forvaltning.

Valgfrie oppgaver:

 • Kreativitet:
  • Hånddukker: Denne aktiviteten går ut på å lage noe nyttig av noe en ellers ville kastet. Hensikten med denne aktiviteten er å lære nøysomhet.
 • Mat:
  • Sjusteinsovn: Denne aktiviteten går ut på å lage mat i sjusteinsovn. Hensikten er å lage god mat på en ny måte.
  • Kokkekamp: Denne aktiviteten går ut på å lage mat. Hensikten med denne aktiviteten er å bli flinkere til å lage mat, og å ha måltidsfellesskap i patruljen.
 • Utstyr:
  • Patruljeutstyret: Denne aktiviteten går ut på å ta vare på og oppgradere patruljens eget utstyr. Hensikten med denne aktiviteten er å lære seg til å ta vare på det en har i stedet for å kjøpe nytt.

Merket er webbasert [9] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Verdensbrorskapsmerket, patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

 1. Sammen med patruljen brevveksle (minst 5 brev) med en utenlandsk patrulje.
 2. Hvert patruljemedlem skal orientere resten av patruljen om et annet land og speiderarbeidet der.
 3. Allle i patruljen skal lære seg de viktigste speider-uttrykkene på to ikke-nordiske språk.
 4. Delta på en leir med speidere fra andre land.


Verdenskjennskapsmerket, speidere i tropp, (1933) - (1955), Norges KFUK-speidere

1933 [21] og i 1939 [22] , merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken må kjenne de geografiske forhold i minst ett land utenom sitt eget (de viktigste byer, elver, fjell, miner, industri osv.).
 • Må kjenne til hvad slags mennesker som bor der, og hvilket sprog de taler. Må kjenne til nogen av deres skikker, levevis og eiendommeligheter.
 • Hun må samle frimerker og kort med landskapsbilleder og folketyper fra det land hun har valgt, og om mulig korrespondere med minst en fra det landet.

1955 [13] og 1959 [14], Verdenskjennskapsmerket var i gruppen Internasjonale merker:

 1. Kjenne de geografiske forhold i minst ett land utenom sitt eget (viktige byer, elver, fjell og næringsveger).
 2. Kjenne til hva slags mennesker som bor der og hvilke språk de taler.
 3. Kjenne noen av deres skikker, levevis og eiendommerligheter.
 4. Samle frimerker og kort med landskapbilder og folketyper fra det land hun har valgt og om mulig korrespondere med en fra det landet.
 5. Kjenne landets flagg og myntsystem.
 6. Hvis det er speidere der: kjenne forbundenes drakter og distinksjoner.


Verdenskunnskap- / Verdenskjennskapsmerke, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), het da "Verdenskunnskapsmerke", mangler bilde av merket. Var et merke av høyere klasse i 1947. [29] [30] [31] :

 1. Speiderpiken må kjenne den geografiske beliggenhet for minst et land foruten sitt eget (dets viktigste elver, fjell, bergverk, industri etc.).
 2. Vite hva slags mennesker som bor der, hvilket språk de taler, kjenne noen av deres skikker og karakteristiske trekk i det hele.
 3. Hun må samle frimerker og kort (landskap og folketyper) fra det land hun har valgt, og om mulig korrespondere med minst et barn fra dette land.

(1965) [15], het da "Verdenskjennskapsmerke", og var i gruppen Internasjonale merker:

 1. Kjenne de geografiske forhold i minst ett land utenom sitt eget (viktige byer, elver, fjell og næringsveger).
 2. Kjenne til hva slags mennesker som bor der og hvilke språk de taler.
 3. Kjenne noen av deres skikker, levevis og eiendommerligheter.
 4. Samle frimerker og kort med landskapbilder og folketyper fra det land hun har valgt og om mulig korrespondere med en fra det landet.
 5. Kjenne landets flagg og myntsystem.
 6. Hvis det er speidere der: kjenne forbundenes drakter og distinksjoner.


Verdensspeidingsmerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [23] [32] - (1980) [24], merket var i gruppen Nasjonalt - Internasjonalt:

Du skal:
 • Lage et kortspill som inneholder følgende: Forskjellige lands speiderdrakter, tilsvarende lands flagg, kart (grenseriss) og hovedsteder. Bruke spillet til du er helt sikker npå hvilke kort som hører sammen.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Brobygger patruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Delta internasjonal speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Flerkultur / Flerkulturell småspeidere Norges speiderforbund (1995) (2020)
Flerkulturell ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Flerkulturell speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Fremmed speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Globusmeis meiser Norges KFUK-speidere (1958) (1965)
Internasjonal helse rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)
Internasjonalt merke meiser Norges KFUK-speidere (1988) 2003
Internasjonalt merke vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Internasjonalt merke rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Internasjonalt kulturmerke speidere over 14 år Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Internasjonalt kulturmerke speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Mellomfolkelig forståelse speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Mellomfolkelig forståelse speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Nord-Sør patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 2018
Nord-Sør rovere Norges speiderforbund (2008) 2018
Norge - Ukraina Prosjektmerke for alle Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Nødhjelp speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Ukraina For alle Norges KFUK-KFUM-speidere 2022 (2023)
U-hjelp ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) ?
U-land småspeidere Norges speiderforbund (1987) (1990)
U-land patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Utenlandsmerket ulvunger i 5. klasse Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Verden og vi småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2020)
Verden og vi patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 2018 (2020)
Verden og vi rovere Norges speiderforbund 2018 (2020)
Verdensborger førerpatruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Verdensborger vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)
Verdensbrorskapsmerket patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Verdenskjennskapsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Verdenskunnskap / Verdenskjennskap speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Verdensspeidingsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)

Utklipp og minner

Om fredsarbeid

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 Speiderprogram [1], Norges KFUK-KFUM-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderprogram» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderprogram» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderprogram» er definert flere steder med ulikt innhold
 4. 4,0 4,1 Småspeiderbitboka, 1995, Norges speiderforbund
 5. 5,0 5,1 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 [2] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 9. 9,0 9,1 KFUKlogo.jpg Meisemors bok, 1965, Norges KFUK-speidere
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 www.speidermerker.no [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 11. 11,0 11,1 Meiseboka, 1988, Norges KFUK-speidere
 12. 12,0 12,1 12,2 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 16. Flagg Ukraina.png Norge–Ukraina, 2001/2003, Norges KFUK-Speidere og Norges speiderforbund.
 17. 17,0 17,1 17,2 17,3 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 18. 18,0 18,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 19. 19,0 19,1 19,2 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 20. 20,0 20,1 Aktivitetsmerker for småspeidere, 1990, Norges speiderforbund
 21. 21,0 21,1 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 22. 22,0 22,1 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 23. 23,0 23,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 24. 24,0 24,1 Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 25. Flokkleders arbeidsbok 1, 1995, Norges speiderforbund
 26. Lover og vedtak, 1958, Norges KFUK-speidere.
 27. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 28. Småspeiderboka, 1987, Norges speiderforbund
 29. Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 30. Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 31. Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 32. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere