Merker med kirke og menighet som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Friluftsgudstjeneste, ? - (2019), Frelsesarmeens speidere

(2019) [4]

Krav til merket: (kanskje først og fremst for storspeidere og rovere)

· Delta i planleggingen av en friluftsgudstjeneste i speiderregi
· Delta på gudstjenesten, og ha et spesielt ansvar eller oppgave der.


Kirke, oppdagere, 2008 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 - (2020): [8] [9] :

Kirkemerket for oppdagere tar utgangspunkt i den lokale kirke der dere bor, og kan gjerne legges opp som en kirkeromsvandring/undretur.

Obligatorisk krav:

 1. Besøke kirken der dere bor. Få omvisning i kirkerommet av en som jobber i kirken, eller en frivillig. Finn ut hvor følgende ting er:
  • Våpenhuset
  • Døpefont
  • Prekestol
  • Orgel
  • Alter
  • Alterrring
  • Lysglobe

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Finne ut hvor og når du eller noen du kjenner ble døpt.
 • Delta i en dåp.
 • Finne ut hva som er vanlige dåpsgaver.
 • Tegne døpefonten i kirken eller forme den i plastalin/leire.
 • Lage «glassmaleri» med silkepapir i en ramme.
 • Tegne fra en bibelfortelling.
 • Høre fortellingen om Jesus og barna.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke, stifinnere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

(2020) – (2020) [8] [9] :

Kirkemerket for stifinnere er basert på gudstjenestedeltagelse, og det er lagt opp til ett forberedelsesmøte.

Obligatorisk krav:

 1. Delta på en gudstjeneste i kirken der dere bor, og hjelpe til med oppgaver under gudstjenesten.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:
 • Lage noe å pynte kirkerommet med
 • Lære en sang eller salme.
 • Bake til kirkekaffi.
 • Tegne eller male bilder som passer til dagens tekst. Disse henges opp i kirken.
 • Lære et bordvers.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke, vandrere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [8] [9] :

Vandrere kan ta kirkemerket sammen med patruljen sin eller sammen med hele vandrertroppen. Vandrerne leder selv gudstjenesten eller er medliturger.

Obligatorisk krav:

 • Forberede og gjennomføre en gudstjeneste sammen med de ansatte i kirken eller lage en scouts own som dere gjennomfører for foreldre og/eller andre speidere.
 • Aktuelle oppgaver under gudstjenesten/Scouts Own kan være: Være kirkevert, gå i prosesjon, pynte kirkerommet ut i fra tema, lese bønner og tekster, delta med drama/dans eller konkretisere teksten gjennom forming, samle inn offer, delta ved dåp og nattverd, arrangere kirkekaffi.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Bake nattverdbrød.
 • Pynte kirken eller stedet der Scouts own er ut i fra dagens tema.
 • Lage en lovsangsdans eller et dramastykket basert på dagens tema.
 • Lage er rap eller et slagord utfra dagens tema.
 • Skrive et dikt som passer til teksten.
 • Delta i en høytidsvandring i kirkerommet (jul, påske, pinse).


Kirke, rovere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [8] [9] :

Kirkemerket for rovere er diakonalt vinklet og også rettet mot yrkesvalg.

Obligatorisk krav:

 • Møte en ansatt i kirka der dere bor og delta på et arrangement sammen med den ansatte; baby/småbarnssang, trosopplæringstiltak, kirkeklubb for funskjonshemmede, eldretreff eller annet arrangement. Dere skal bli kjent med den ansatte, få vite hvilke arbeidsoppgaver hun/han har og også tenke over om dette kunne være et yrke for noen av dere i fremtiden. Arrangementet planlegges og gjennomføres i fellesskap.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Bake eller lage mat til et menighetsarrangementet.
 • Synge, spille eller underholde på annen måte på et menighetsarrangementet.
 • Bli kjent med en deltager/familie på et menighetsarrangementet og finn ut hvorfor de deltar.
 • Finn ut hvilke utdanninger de ansatte i den lokale kirken har.
 • Skriv en liten tekst eller et dikt om hva kirken betyr for deg.
 • Finn ut på hvordan et bryllup foregår.


Kirke, familiespeidere, 2018 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

2018 [9] - (2020) [7] :

Familiespeidermerkene er ment som en hjelp til å planlegge møter. Tilpass kravene til din gruppe.

 • Ha vært på besøk i kirken.
 • Vite hva døpefont, prekestol og alter er.
 • Ha vært oppe i klokketårnet (om det er mulig i deres kirke).
 • Vært med på å tenne et lys i lysgloben. Lyset skal tennes for en/noen dere vil be for.


Kirke og menighet, småspeidere, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [15] - (2020) [16], merket var i gruppen Livskvalitet:

Hvorfor: For å bli kjent med et trossamfunn.
Fremgangsmåte:
 1. Ta kontakt med en lokal prest og få en omvisning i kirken. Be ham/henne forklare litt om kirkebygget og innredningen, og om aktivitetene i menigheten.
 2. Finn ut hva symbol er, og finn noen i kirken.
 3. Delta i en gudstjeneste.
 4. Fortell om og lag tegninger til kirkens tre store høytider (påske, pinse og jul).
Utfordringer og erfaringer: Speidere med annen tro kan tilpasse kravene sitt trossamfunn.


Kirke og menighet, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(1988) [13] [18] [15] - (2020) [16], var i 1988 i "Lov og løfte" og i 1995 i "Speideridealene" og var beregnet på de yngste speiderne. Merket er i dag i programområdene Livskvalitet og Vennskap :

Hvorfor: Bli kjent med arbeidet til en menighet.
Fremgangsmåte:
 1. Vær med på tre gudstjenester i kirken.
 2. Samle inn opplysninger om kirken på hjemstedet (historie, de ansatte, menighetsarbeid osv.). Systematiser opplysningene og presenter dem for patruljen eller gruppa.
 3. Skriv et innlegg til menighetsbladet og fortell om speiderarbeidet og patruljen deres.
 4. Finn ut hva som er av annet barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Ta kontakt med minst en av gruppene og inviter dem (eller representanter for dem) på et patruljemøte. Bli kjent med arbeidet deres, og fortell dem om speiderarbeidet.


Kirkeårsmerket, stifinnere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [8] [9] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Besøk en kirke og lær mer om dette.

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.
 2. Besøke en lokal kirke, og få en ansatt eller frivillig til å vise dem de liturgiske plaggene i deres lokale kirke.
 3. Lære tre kristne symboler som særlig kan knyttes til enkelte dager i kirkeåret.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
 • Lage to eller flere kristne symboler i naturmateriale, leire, tre eller plastalin.
 • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lag en kreativ presentasjon av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.


Kirkeårsmerket, vandrere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [8] [9] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Lær mer om dette og bruk det du har lært til å synge eller lage noe kreativt.

Obligatorisk krav:

 1. Vite hvorfor kirken markerer følgende høytidsdager:
  • Julaften/Juledag
  • Maria budskapsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • Påskedag
  • Kristihimmelfartsdag
  • Pinsedag
  • Olsok
  • Allehelgensdag
 2. Kjenne hovedtrekkene i kirkeåret og rekkefølgen på viktige kirkeårstider som advent, jul, faste, påske og pinse.
 3. Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.
 4. Kjenne seks kristne symboler

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
 • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lag en kreativ presentasjon av en av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.
 • Lag en kreativ presentasjon av kirkeåret som Kirkeårskrans eller liknende.
 • Lære en sang som passer ved begravelse, vite hva som skjer i en begravelse og fortelle hvilken liturgisk farge som da brukes.
 • Lag en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på.


Kirkeårsmerket, rovere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [8] [9] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Lær mer om dette og bruk det du har lært til å lage noe kreativt.

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne hovedtrekkene i kirkeårets gang, og den bibelske bakgrunnen for:
  • Julaften/Juledag
  • Maria budskapsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • Påskedag
  • Kristihimmelfartsdag
  • Pinsedag
  • Olsok
  • Allehelgensdag

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Velg en liturgisk farge, lag en stola (for prest eller diakon) messehakel, prekestol- eller alterklede til denne fargen. Teknikk er valgfritt, vær bevisst på hvordan de symbolene du velger henger sammen med Kirkeråstiden/Kirkeårsdagene som denne liturgiske fargen brukes.
 • Lag en lysglobe som kan brukes enten inne i deres lokale kirke eller på friluftsgudstjenester.
 • Lag en julekrybbe med minumum ti figurer.
 • I mange kirker henger det en kopi av en skute/et skip i kirkeskipet. Lag en kopi av skipet som henger i en av dine lokale kirker.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Diakonimerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Vite hva en diakon er og arbeider med.
 2. Samarbeide med diakon eller andre fra menigheten om en tjenesteoppgave av minst to måneders varighet.


Diakonimerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Diakonimerket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Vite hva en prets, kateket og diakon er, og hva de jobber med.
 2. Gjøre en av disse to:
  • Sammen med diakonen (eller en av de andre ansatte) finne en tjenesteoppgave som du skal gjøre minst fire ganger.
  • Sammen med diakonen (eller en av de andre ansatte) planlegge og gjennomføre en ungdoms- eller familiegudstjeneste.


Diakonimerket, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [3] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Få høre hva "diakoni" betyr og hva en diakon jobber med.
- Hjelp diakonen I menigheten med en av hans/hennes oppgaver sammen med flokken.
- Hjelp til på en menighetsfest e.l.
- Besøk en som er på sykehus eller sykehjem.
- Vær med en som er pasientvenn, driver besøkstjeneste e.l.
- Hjelp en som trenger det med innkjøp, rengjøring e.l.


Kirkemerket, ulvunger, (1977) - 2003, Norges KFUM-speidere

1977 [5]  :

 1. Tegne eller lage en samling bilder fra kirken på hjemstedet.
 2. Ha vært til stede i kirken under en barnedåp, konfirmasjon eller bryllup.
 3. Kunne tegne og/eller fortelle om minst fem ting som er i kirken.


1998 [19] :

 1. Tegne eller lage en bildesamling fra kirka på stedet.
 2. Ha vært til stede i kirka under barnedåp, konfirmasjon eller bryllup.
 3. Kunne tegne og/eller fortelle om minst fem ting som er i kirka.
 4. Delta på en gudstjeneste.


Til 2003 [3] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Vær tilstede under en gudstjeneste.
- Vær tilstede under en barnedåp.
- Vær tilstede under en konfirmasjon.
- Vær tilstede under et bryllup.
- Vær tilstede under en begravelse.
- Hør om historien til din lokale kirke.
- Vær med på en omvisning, hvor du lærer om sentrale gjenstander i kirken.
- Hjelp til på en kirkekaffe.


Kirkemerket, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

1. Ha vært til stede ved tre gudstjenester av forskjellig type i perioden merket tas, f.eks. høymesse (eller tilsvarende), familiegudstjeneste, konfirmasjon, vigsel, begravelse/bisettelse.
2. Kjenne Den norske kirkes (eller: ditt eget kirkesamfunns) organisasjon/oppbygging.
3. Kjenne de viktigste kristne symboler, og kjenne tankegangen bak de klærne presten bruker i gudstjenesten
eller
Kjenne til kirkeårets hoveddeler, og kjenne bruken av de liturgiske fargene.
4. Gjøre deg kjent med de viktigste likheter og forskjeller mellom ditt eget og et annet kirkesamfunn ved:
enten:
å besøke et annet kirkesamfunn enn ditt eget på heimstedet, være til stede ved gudstjeneste/møte og gjøre deg kjent med arbeidet i kirkesamfunnet.
eller
å lese om og sammenlikne hva de to kirkesamfunnene står for.


Kirkemerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2][20] - 2003 :

Du skal:
 1. Delta på omvisning i kirka der du bor.
 2. Delta på en gudstjeneste med innslag eller en praktisk oppgave.
 3. Kunne tegne og/eller fortelle om 5 ting som er i kirken.


Kirkemerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003:

Du skal:
 1. Sammen med hele patruljen gå og snakke med presten eller en annen ansatt i kirken dere tilhører og få ham/henne til å fortelle om kirken og jobben sin.
 2. Finne et bilde av kirken din i menighetsblad, avis e.l. Eller tegne den selv.
 3. Delta i 2 gudstjenester. Merk deg temaet og finn navnet på søndagen. Du skal delta med innslag eller en praktisk oppgave på den ene gudstjenesten.


Kirkemerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Kirkemerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Være tilstede ved tre gudstjenester.
 2. Kjenne de viktigste kristne symboler, og lage et omslag til en Bibel eller annet hvor du bruker minst tre kristne symboler.
 3. Kjenne til kirkeårets hovedinndeling, og kjenne bruken av de liturgiske fargene.
 4. Gjøre deg kjent med de viktigste likheter og ulikheter mellom ditt eget og et annet kirkesamfunn.


Kirke, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Kirke, oppdagere, 2008 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

2008 - 2016, var et spesialistmerke [6] [7] :

Merket var webbasert [6] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Nærmiljø:
 • Oppdagelsesferd: Oppdagerne skal gå på besøk i den lokale kirken og få omvisning. Dersom dere får lov, kan dere overnatte i kirken.
Kristen tro:
 • Kirkebesøk: Pynte og gjøre i stand kirken til gudstjeneste, dele ut salmebøker, gå i prosesjon, tenne lys, vise en dramatisering, danse en dans, synge en sang for resten av menigheten, lese opp en kort bønn som du har lært på forhånd, samle inn offer, hjelpe til med dåpen, bake kake til kirkekaffen, dekke bord og gjøre i stand til kirkekaffen, rydde i kirken etter gudstjenesten.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirke, stifinnere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 – ? [8] [9] :

Obligatorisk krav:

 • Delta på en gudstjeneste i kirken der dere bor, og hjelpe til med oppgaver under gudstjenesten. Mulige oppgaver kan være: Være kirkevert, delta i prosesjon og dekke alteret, samle inn offer, hjelpe til med dåpen, lese bønner som dere har vært med å lage på forhånd, rydde etter gudstjenesten. Dere kan møte presten eller en annen ansatt på møtet før kirkegangen for å øve på oppgavene, eller øve før gudstjenesten begynner. Høsttakkefest passer godt å være med på. (Boka om kirken min s. 38-40)

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Plukke blomster, frukt, grønsaker, høstløv, skjell eller tang som en kan pynte kirken med.
 • Lære en sang eller salme der vi takker Gud for det skapte.
 • Bake til kirkekaffi.
 • Tegne eller male bilder som passer til dagens tekst. Disse henges opp i kirken.
 • Lage fugler til å henge i et tre som farges og pyntes.
 • Lære et bordvers.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirkekjennskapsmerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [11] [21] - (1980) [12], merket var i gruppen Speiderveien:

Du skal:
 1. Tegne kirken du tilhører, sett utenfra.
 2. Delta i 3 gudstjenester.
 3. Gå samlet (sammen med patruljen) og snakke med presten (klokkeren eller kirketjeneren) i kirken din og få ham til å fortelle om den.
 4. Tegne en skisse av kirken innvendig med flest mulig detaljer.


Menighetsmerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Ha en samtale med en av menighetens ansatte, og få kjennskap til hva som er hans/hennes oppgaver i menigheten.
 2. Besøke ei arbeidsgrein/forening i menigheten og bli orientert om hva dens oppgaver er. Presentere virksomheten gjennom en tegneserie eller billedkavalkade eller orientere om den i patruljen/troppen.
 3. Få omvisning i kirka på heimstedet og få kjennskap til kirkas historie.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Diakonimerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Diakonimerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Diakonimerket ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Friluftsgudstjeneste speidere i tropp og rovere Frelsesarmeens speidere ? (2019)
Kirkemerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1977) 2003
Kirkemerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Kirkemerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Kirkemerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Kirkemerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Kirkemerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Kirkemerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 (2020)
Kirkemerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Kirkemerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Kirkemerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Kirkemerket familiespeidere Norges KFUK-KFUM-speidere 2018 (2020)
Kirkekjennskapsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Kirke og menighet småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2020)
Kirke og menighet patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Kirkeåret stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Kirkeåret vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Kirkeåret rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Menighetsmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser