Merker med kirke og menighet som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Friluftsgudstjeneste, ? - (2019), Frelsesarmeens speidere

(2019) [4]

Krav til merket: (kanskje først og fremst for storspeidere og rovere)

· Delta i planleggingen av en friluftsgudstjeneste i speiderregi
· Delta på gudstjenesten, og ha et spesielt ansvar eller oppgave der.


Kirke, oppdagere, 2008 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Besøk kirka der dere bor, bli bedre kjent med kirkerommet og dramatiser en bibelfortelling.

2022 [7] - (2023) [7] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Besøk kirken der dere bor og få omvisning i kirkerommet av en som jobber eller er frivillig i kirken.
 2. Finn ut hvor våpenhuset, døpefonten, prekestolen, orgelet, alteret, alterringen og lyssgloben er.
 3. Dramatiser en bibelfortelling.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Finn ut hva som er vanlige dåpsgaver.
 • Tegn døpefonten eller prekestolen i kirka.
 • Vær med på en gudstjeneste.
 • Hør fortellingen om Jesus og barna.
 • Vær med på en gudstjeneste med dåp.
Merkekravene fra 2008 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

Bli bedre kjent med kirka, delta på en gudstjeneste og hjelp til med en oppgave i kirka.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Vær med på en gudstjeneste i kirka.
 2. Hjelp til med en oppgave under en gudstjeneste.
 3. Få en omvisning i kirka der dere bor.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Bak noe til kirkekaffe.
 • Tegn eller mal bilder som passer å henge opp i kirka.
 • Lær å synge et bordvers.
 • Lag noe dere kan pynte kirkerommet med.
 • Lær en kristen sang eller salme.
 • Dramatiser en bibelfortelling.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

Vandrere kan ta kirkemerket sammen med patruljen sin eller sammen med hele vandrertroppen. Vandrerne leder selv gudstjenesten eller er medliturger.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Forbered og gjennomfør en gudstjeneste sammen med de ansatte i kirken, eller arranger en Scouts Own og gjennomfør den med foreldre og/eller andre speidere. Oppgver dere kan ha under gudstjenesten eller Scouts Own kan være:
  • Være kirkevert
  • Gå i prosesjon
  • Pynte kirkerommet
  • Lese bønner eller tekster
  • Delta med drama, dans eller å konkretisere teksten gjennom forming
  • Samle inn offer
  • Delta ved dåp eller nattverd
  • Arrangere kirkekaffi
 2. Øv på å slå opp i Bibelen.
 3. Finn ut hva de ulike kriste symbolene betyr.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst tre av kravene under:
 • Bak nattverdsbrød.
 • Lag en lovsangdans eller et dramastykke basert på dagens tema i kirka.
 • Lag en rapp eller et slagord med utgangspunkt i dagens tema i kirka.
 • Skriv et dikt som passer til dagens bibeltekst.
 • Delta i en høytidsvandring i kirkerommet.
 • Bak kake, boller eller lignende til kirkekaffe.
 • Gjennomfør rebus i kirkerommet.
 • Les andakten om Kirkegården.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

Bli bedre kjent med de ansatte i kirka og hvilke frivillige oppgaver som finnes der.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Møt en ansatt i kirka og delta på et arrangement sammen med den ansatte, for eksempel babysang, et trosopplæringstiltak, eldretreff eller lignende.
 2. Finn ut hvilke arbeidsoppgaver den ansatte har, og tenk gjennom om dette kunn vært et yrke for noen av dere i fremtiden.
 3. Ta på dere en frivillig oppgave i kirka og behold oppgaven i minimum et halvt år.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Bak eller lag mat til et menighetsarrangement.
 • Stå for underholdningen på et menighetsarrangement, for eksempel ved å synge, spille eller lignende.
 • Bli kjent med en deltaker eller familie på et menighetsarrangement og finn ut hvorfor de deltar på arrangementet.
 • Finn ut hvilke utdanneøser de ansatte i den lokale kirken har.
 • Skriv en tekst eller et dikt om hva kirken betyr for deg.
 • Finn ut hvordan et bryllup blir arrangert, både i forkant og under vielsen.
 • Arranger og gjennomfør en Scouts Own.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

2022 [7] - (2023) [7] :

Merkekravene er veiledende. Dere kan bytte ut kravene med andre aktiviteter som passer dere bedre. Det er fint om de nye aktivitetene har samme eller lignende tema.
Forslag til aktiviteter:
 1. Besøk en kirke og bli kjent med bygget.
  • Finn for eksempel ut hva som er døpefonten, prekestolen og alteret, og hva de brukes til.
  • Om det er mulig kan dere besøke klokketårnet.
  • Tenn lys i lysgloben for noe eller noen dere vil be for.
  • Besøket i kirka kan være med på å vekke selvsikkerhet og nysgjerrighet rundt kristen tro.
 2. Lær og syng en salme som blir brukt i kirka, gjerne med bevegelser.
  • For eksempel: "Måne og sol"; "Takk, Min Gud, for hele meg"; "Han skapte skogen"; "Fader du har skapt meg" eller "Som barn i ditt hus".
  • Sang og lek kan være med på å utvikle barna både kognitivt og fysisk.
 3. Dramatiser en bibelfortelling.
  • Ressursbanken til Den norske kirke har samlet dramastykker og fremgangsmåte her.
  • Dramatisering kan øke forståelsen av fortellingen.
Merkekravene fra 2018 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke og menighet, småspeidere, (2007) - (2024), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [14] - (2024) [15], merket var i gruppen Livskvalitet:

Hvorfor: For å bli kjent med et trossamfunn.
Fremgangsmåte:
 1. Ta kontakt med en lokal prest og få en omvisning i kirken. Be ham/henne forklare litt om kirkebygget og innredningen, og om aktivitetene i menigheten.
 2. Finn ut hva symbol er, og finn noen i kirken.
 3. Delta i en gudstjeneste.
 4. Fortell om og lag tegninger til kirkens tre store høytider (påske, pinse og jul).
Utfordringer og erfaringer: Speidere med annen tro kan tilpasse kravene sitt trossamfunn.


Kirke og menighet, patruljemerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(1988) [12] [17] [14] - (2020) [15], var i 1988 i "Lov og løfte" og i 1995 i "Speideridealene" og var beregnet på de yngste speiderne. Merket er i dag i programområdene Livskvalitet og Vennskap :

Hvorfor: Bli kjent med arbeidet til en menighet.
Fremgangsmåte:
 1. Vær med på tre gudstjenester i kirken.
 2. Samle inn opplysninger om kirken på hjemstedet (historie, de ansatte, menighetsarbeid osv.). Systematiser opplysningene og presenter dem for patruljen eller gruppa.
 3. Skriv et innlegg til menighetsbladet og fortell om speiderarbeidet og patruljen deres.
 4. Finn ut hva som er av annet barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Ta kontakt med minst en av gruppene og inviter dem (eller representanter for dem) på et patruljemøte. Bli kjent med arbeidet deres, og fortell dem om speiderarbeidet.


Kirkeårsmerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Besøk en kirke og lær mer om dem.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut hvilke liturgiske farger som brukes i kirken, når de brukes og hva de symboliserer.
 2. Besøk en kirke og få en ansatt eller frivillig til å vise frem de liturgiske plaggene i kirka.
 3. Lær om tre kristne symboler som kan knyttes spesielt til høytider i kirkeåret.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Lag minimum to kristne symboler i naturmateriale, leire, tre eller plastilina.
 • Lær en sang eller salme som hører til en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lag en kreativ presentasjon av de tre store kristne høytidene jul, påske og pinse.
 • Delta på en gudstjeneste i en høytid eller merkedag i kirkeåret.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirkeårsmerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

Kirkeåret er delt inn i ulike høytider og farger. Finn ut hvilke farger og symboler som hører til de ulike høytidene.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva hovedtrekkene i kirkeåret er, og rekkefølgen på viktige kirkehøytider som advent, jul, faste, påske og pinse.
 2. Finn ut hvilke liturgiske farger som brukes i kirka, når de brukes og hva fargene symboliserer.
 3. Delta på feiringen av minimum en kristen høytid i kirka, og vit hvorfor vi feirer følgene dhøytidsdager:
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Velg en liturgisk farge og tegn forslag til lesepult eller prekestolklede i kirka. Bruk passede symboler.
 • Lær en sang eller salme som hører til en spesiel høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lag en kreativ presentasjon av en av de tre store kristne høytidene jul, påske og pinse.
 • Lag en kreativ presentasjon av kirkeåret, for eksempel en kirkeårskrans eller lignende.
 • Lær en sang som passer ved begravelse, vit hva som skjer i en begravelse og hvilken liturgiske farge som brukes da.
 • Lag en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirkeårsmerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [7] - (2023) [7] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Bli bedre kjent med dem og bruk det dere lærer til å lage noe kreativt.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva hovedtrekkene i kirkeåret er, og rekkefølgen på viktige kirkehøytider som advent, jul, faste, påske og pinse.
 2. Finn ut den bibelske bakgrunnen for merkedagene:
  • Julaften/Juledag
  • Maria budskapsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • Påskedag
  • Kristihimmelfartsdag
  • Pinsedag
  • Olsok
  • Allehelgensdag
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Lag en lysglobe som kan brukes i den lokale kirka eller på friluftsgudstjenester.
 • Lag en julekrybbe med minimum ti figurer.
 • Lag en kopi av skipet som henger i en av de lokale kirkene.
 • Velg en liturgisk farge og lag en stola til en prest eller tiakon, messehakel eller alterklede til fargen. Bruk valgfri teknikk, men vær bevistt på hvordan symbolene dere bruker henger sammen med kirkeårstiden eller -dagene som denne liturgiske fargen blir brukt.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Diakonimerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Vite hva en diakon er og arbeider med.
 2. Samarbeide med diakon eller andre fra menigheten om en tjenesteoppgave av minst to måneders varighet.


Diakonimerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Diakonimerket var et Speisialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Vite hva en prets, kateket og diakon er, og hva de jobber med.
 2. Gjøre en av disse to:
  • Sammen med diakonen (eller en av de andre ansatte) finne en tjenesteoppgave som du skal gjøre minst fire ganger.
  • Sammen med diakonen (eller en av de andre ansatte) planlegge og gjennomføre en ungdoms- eller familiegudstjeneste.


Diakonimerket, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [3] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Få høre hva "diakoni" betyr og hva en diakon jobber med.
- Hjelp diakonen I menigheten med en av hans/hennes oppgaver sammen med flokken.
- Hjelp til på en menighetsfest e.l.
- Besøk en som er på sykehus eller sykehjem.
- Vær med en som er pasientvenn, driver besøkstjeneste e.l.
- Hjelp en som trenger det med innkjøp, rengjøring e.l.


Kirkemerket, ulvunger, (1977) - 2003, Norges KFUM-speidere

1977 [5]  :

 1. Tegne eller lage en samling bilder fra kirken på hjemstedet.
 2. Ha vært til stede i kirken under en barnedåp, konfirmasjon eller bryllup.
 3. Kunne tegne og/eller fortelle om minst fem ting som er i kirken.


1998 [18] :

 1. Tegne eller lage en bildesamling fra kirka på stedet.
 2. Ha vært til stede i kirka under barnedåp, konfirmasjon eller bryllup.
 3. Kunne tegne og/eller fortelle om minst fem ting som er i kirka.
 4. Delta på en gudstjeneste.


Til 2003 [3] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Vær tilstede under en gudstjeneste.
- Vær tilstede under en barnedåp.
- Vær tilstede under en konfirmasjon.
- Vær tilstede under et bryllup.
- Vær tilstede under en begravelse.
- Hør om historien til din lokale kirke.
- Vær med på en omvisning, hvor du lærer om sentrale gjenstander i kirken.
- Hjelp til på en kirkekaffe.


Kirkemerket, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

1. Ha vært til stede ved tre gudstjenester av forskjellig type i perioden merket tas, f.eks. høymesse (eller tilsvarende), familiegudstjeneste, konfirmasjon, vigsel, begravelse/bisettelse.
2. Kjenne Den norske kirkes (eller: ditt eget kirkesamfunns) organisasjon/oppbygging.
3. Kjenne de viktigste kristne symboler, og kjenne tankegangen bak de klærne presten bruker i gudstjenesten
eller
Kjenne til kirkeårets hoveddeler, og kjenne bruken av de liturgiske fargene.
4. Gjøre deg kjent med de viktigste likheter og forskjeller mellom ditt eget og et annet kirkesamfunn ved:
enten:
å besøke et annet kirkesamfunn enn ditt eget på heimstedet, være til stede ved gudstjeneste/møte og gjøre deg kjent med arbeidet i kirkesamfunnet.
eller
å lese om og sammenlikne hva de to kirkesamfunnene står for.


Kirkemerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2][19] - 2003 :

Du skal:
 1. Delta på omvisning i kirka der du bor.
 2. Delta på en gudstjeneste med innslag eller en praktisk oppgave.
 3. Kunne tegne og/eller fortelle om 5 ting som er i kirken.


Kirkemerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003:

Du skal:
 1. Sammen med hele patruljen gå og snakke med presten eller en annen ansatt i kirken dere tilhører og få ham/henne til å fortelle om kirken og jobben sin.
 2. Finne et bilde av kirken din i menighetsblad, avis e.l. Eller tegne den selv.
 3. Delta i 2 gudstjenester. Merk deg temaet og finn navnet på søndagen. Du skal delta med innslag eller en praktisk oppgave på den ene gudstjenesten.


Kirkemerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Kirkemerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Være tilstede ved tre gudstjenester.
 2. Kjenne de viktigste kristne symboler, og lage et omslag til en Bibel eller annet hvor du bruker minst tre kristne symboler.
 3. Kjenne til kirkeårets hovedinndeling, og kjenne bruken av de liturgiske fargene.
 4. Gjøre deg kjent med de viktigste likheter og ulikheter mellom ditt eget og et annet kirkesamfunn.


Kirke, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Kirke, oppdagere, 2008 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2008 [6] - 2016 [7], var et spesialistmerke :

Merket var webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Nærmiljø:
 • Oppdagelsesferd: Oppdagerne skal gå på besøk i den lokale kirken og få omvisning. Dersom dere får lov, kan dere overnatte i kirken.
Kristen tro:
 • Kirkebesøk: Pynte og gjøre i stand kirken til gudstjeneste, dele ut salmebøker, gå i prosesjon, tenne lys, vise en dramatisering, danse en dans, synge en sang for resten av menigheten, lese opp en kort bønn som du har lært på forhånd, samle inn offer, hjelpe til med dåpen, bake kake til kirkekaffen, dekke bord og gjøre i stand til kirkekaffen, rydde i kirken etter gudstjenesten.


2014 - (2020): [8] [7] :

Kirkemerket for oppdagere tar utgangspunkt i den lokale kirke der dere bor, og kan gjerne legges opp som en kirkeromsvandring/undretur.
Obligatorisk krav:
 1. Besøke kirken der dere bor. Få omvisning i kirkerommet av en som jobber i kirken, eller en frivillig. Finn ut hvor følgende ting er:
  • Våpenhuset
  • Døpefont
  • Prekestol
  • Orgel
  • Alter
  • Alterrring
  • Lysglobe
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Finne ut hvor og når du eller noen du kjenner ble døpt.
 • Delta i en dåp.
 • Finne ut hva som er vanlige dåpsgaver.
 • Tegne døpefonten i kirken eller forme den i plastalin/leire.
 • Lage «glassmaleri» med silkepapir i en ramme.
 • Tegne fra en bibelfortelling.
 • Høre fortellingen om Jesus og barna.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirke, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [8] – ? [7] :

Obligatorisk krav:
 • Delta på en gudstjeneste i kirken der dere bor, og hjelpe til med oppgaver under gudstjenesten. Mulige oppgaver kan være: Være kirkevert, delta i prosesjon og dekke alteret, samle inn offer, hjelpe til med dåpen, lese bønner som dere har vært med å lage på forhånd, rydde etter gudstjenesten. Dere kan møte presten eller en annen ansatt på møtet før kirkegangen for å øve på oppgavene, eller øve før gudstjenesten begynner. Høsttakkefest passer godt å være med på. (Boka om kirken min s. 38-40)
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Plukke blomster, frukt, grønsaker, høstløv, skjell eller tang som en kan pynte kirken med.
 • Lære en sang eller salme der vi takker Gud for det skapte.
 • Bake til kirkekaffi.
 • Tegne eller male bilder som passer til dagens tekst. Disse henges opp i kirken.
 • Lage fugler til å henge i et tre som farges og pyntes.
 • Lære et bordvers.


(2020) [8]2022 [7] :

Kirkemerket for stifinnere er basert på gudstjenestedeltagelse, og det er lagt opp til ett forberedelsesmøte.
Obligatorisk krav:
 1. Delta på en gudstjeneste i kirken der dere bor, og hjelpe til med oppgaver under gudstjenesten.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge to av disse kravene:
 • Lage noe å pynte kirkerommet med
 • Lære en sang eller salme.
 • Bake til kirkekaffi.
 • Tegne eller male bilder som passer til dagens tekst. Disse henges opp i kirken.
 • Lære et bordvers.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kirke, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [8] - 2022 [7] :

Vandrere kan ta kirkemerket sammen med patruljen sin eller sammen med hele vandrertroppen. Vandrerne leder selv gudstjenesten eller er medliturger.
Obligatorisk krav:
 • Forberede og gjennomføre en gudstjeneste sammen med de ansatte i kirken eller lage en scouts own som dere gjennomfører for foreldre og/eller andre speidere.
 • Aktuelle oppgaver under gudstjenesten/Scouts Own kan være: Være kirkevert, gå i prosesjon, pynte kirkerommet ut i fra tema, lese bønner og tekster, delta med drama/dans eller konkretisere teksten gjennom forming, samle inn offer, delta ved dåp og nattverd, arrangere kirkekaffi.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Bake nattverdbrød.
 • Pynte kirken eller stedet der Scouts own er ut i fra dagens tema.
 • Lage en lovsangsdans eller et dramastykket basert på dagens tema.
 • Lage er rap eller et slagord utfra dagens tema.
 • Skrive et dikt som passer til teksten.
 • Delta i en høytidsvandring i kirkerommet (jul, påske, pinse).
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirke, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [8] - 2022 [7] :

Kirkemerket for rovere er diakonalt vinklet og også rettet mot yrkesvalg.
Obligatorisk krav:
 • Møte en ansatt i kirka der dere bor og delta på et arrangement sammen med den ansatte; baby/småbarnssang, trosopplæringstiltak, kirkeklubb for funskjonshemmede, eldretreff eller annet arrangement. Dere skal bli kjent med den ansatte, få vite hvilke arbeidsoppgaver hun/han har og også tenke over om dette kunne være et yrke for noen av dere i fremtiden. Arrangementet planlegges og gjennomføres i fellesskap.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Bake eller lage mat til et menighetsarrangementet.
 • Synge, spille eller underholde på annen måte på et menighetsarrangementet.
 • Bli kjent med en deltager/familie på et menighetsarrangementet og finn ut hvorfor de deltar.
 • Finn ut hvilke utdanninger de ansatte i den lokale kirken har.
 • Skriv en liten tekst eller et dikt om hva kirken betyr for deg.
 • Finn ut på hvordan et bryllup foregår.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirke, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

Familiespeidermerkene er ment som en hjelp til å planlegge møter. Tilpass kravene til din gruppe.

2018 [7] - 2022 [7] :

 • Ha vært på besøk i kirken.
 • Vite hva døpefont, prekestol og alter er.
 • Ha vært oppe i klokketårnet (om det er mulig i deres kirke).
 • Vært med på å tenne et lys i lysgloben. Lyset skal tennes for en/noen dere vil be for.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirkekjennskapsmerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [10] [20] - (1980) [11], merket var i gruppen Speiderveien:

Du skal:
 1. Tegne kirken du tilhører, sett utenfra.
 2. Delta i 3 gudstjenester.
 3. Gå samlet (sammen med patruljen) og snakke med presten (klokkeren eller kirketjeneren) i kirken din og få ham til å fortelle om den.
 4. Tegne en skisse av kirken innvendig med flest mulig detaljer.


Kirkeårsmerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [8] - 2022 [7] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Besøk en kirke og lær mer om dette.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.
 2. Besøke en lokal kirke, og få en ansatt eller frivillig til å vise dem de liturgiske plaggene i deres lokale kirke.
 3. Lære tre kristne symboler som særlig kan knyttes til enkelte dager i kirkeåret.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
 • Lage to eller flere kristne symboler i naturmateriale, leire, tre eller plastelin.
 • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lag en kreativ presentasjon av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirkeårsmerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [8] - 2022 [7] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Lær mer om dette og bruk det du har lært til å synge eller lage noe kreativt.
Obligatorisk krav:
 1. Vite hvorfor kirken markerer følgende høytidsdager:
  • Julaften/Juledag
  • Maria budskapsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • Påskedag
  • Kristihimmelfartsdag
  • Pinsedag
  • Olsok
  • Allehelgensdag
 2. Kjenne hovedtrekkene i kirkeåret og rekkefølgen på viktige kirkeårstider som advent, jul, faste, påske og pinse.
 3. Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.
 4. Kjenne seks kristne symboler
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
 • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
 • Lag en kreativ presentasjon av en av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.
 • Lag en kreativ presentasjon av kirkeåret som Kirkeårskrans eller liknende.
 • Lære en sang som passer ved begravelse, vite hva som skjer i en begravelse og fortelle hvilken liturgisk farge som da brukes.
 • Lag en tøyveske, et klesplagg, et bilde eller lignende med et kristent symbol på.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kirkeårsmerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [8] - 2022 [7] :

De forskjellige delene av kirkeåret er knyttet til ulike høytider, farger og kristne symboler. Lær mer om dette og bruk det du har lært til å lage noe kreativt.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne hovedtrekkene i kirkeårets gang, og den bibelske bakgrunnen for:
  • Julaften/Juledag
  • Maria budskapsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • Påskedag
  • Kristihimmelfartsdag
  • Pinsedag
  • Olsok
  • Allehelgensdag
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Velg en liturgisk farge, lag en stola (for prest eller diakon) messehakel, prekestol- eller alterklede til denne fargen. Teknikk er valgfritt, vær bevisst på hvordan de symbolene du velger henger sammen med Kirkeråstiden/Kirkeårsdagene som denne liturgiske fargen brukes.
 • Lag en lysglobe som kan brukes enten inne i deres lokale kirke eller på friluftsgudstjenester.
 • Lag en julekrybbe med minumum ti figurer.
 • I mange kirker henger det en kopi av en skute/et skip i kirkeskipet. Lag en kopi av skipet som henger i en av dine lokale kirker.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Menighetsmerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [1] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Ha en samtale med en av menighetens ansatte, og få kjennskap til hva som er hans/hennes oppgaver i menigheten.
 2. Besøke ei arbeidsgrein/forening i menigheten og bli orientert om hva dens oppgaver er. Presentere virksomheten gjennom en tegneserie eller billedkavalkade eller orientere om den i patruljen/troppen.
 3. Få omvisning i kirka på heimstedet og få kjennskap til kirkas historie.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Diakonimerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Diakonimerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Diakonimerket ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Friluftsgudstjeneste speidere i tropp og rovere Frelsesarmeens speidere ? (2019)
Kirkemerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1977) 2003
Kirkemerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Kirkemerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Kirkemerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Kirkemerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Kirkemerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Kirkemerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 (2023)
Kirkemerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Kirkemerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Kirkemerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Kirkemerket familiespeidere Norges KFUK-KFUM-speidere 2018 (2023)
Kirkekjennskapsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Kirke og menighet småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2024)
Kirke og menighet patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Kirkeåret stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Kirkeåret vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Kirkeåret rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Menighetsmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 4. 4,0 4,1 Frelsesarmeens speidere [1]
 5. 5,0 5,1 Arbeidsbok for ulvunger, Norges KFUM-speidere, 1977, Norges KFUM-speidere
 6. 6,0 6,1 Oppdagerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 7,15 7,16 7,17 7,18 7,19 7,20 7,21 7,22 7,23 7,24 7,25 7,26 7,27 7,28 7,29 7,30 7,31 7,32 7,33 7,34 7,35 7,36 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 www.speidermerker.no [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 9. 9,0 9,1 9,2 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 10. 10,0 10,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 11. 11,0 11,1 Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 12. 12,0 12,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 13. Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [4], Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 16. Medlemsboka, 1979, Norges KFUM-speidere
 17. Småspeiderbitboka, 1995, Norges speiderforbund
 18. Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 19. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 20. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere