Merker med kjemi som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Et lite kjemisk eksperiment med en flamme i håndflaten får Fredrik fra 1. Laksevåg prøve under markedsdagen under landsleiren Utopia i 2009.
Foto: Jostein Træen
Kravene til Kjemikermerket, foto fra Speiderguttboken, 1944

Merkekrav til dagens merker

Merkekrav til tidligere merker

Kjemikermerket, speidere i tropp, (1939) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1939 [6] - 1952 [7] :

 • Ha kjennskap til:
1. 28 forskjellige grunnstoffer.
2. De viktigste uorganiske syrer, baser og salter.
3. Forbrenning og kullsyreassimilasjon.
4. De viktigste organiske syrer, alkoholer etc.
5. De viktigste næringsstoffer.
6. De alminneligste gifter og motgifter.
7a. Forskjellige brennbare og eksplosive væskers egenskaper og behandlingsmåte.
Desifeksjonsmidler anvendt i leire.
Den kjemiske prosess ved fotografering, fremkalling og fiksering.
Jernets utvinning.
Forskjellen mellom bløtt jern og stål.
7b. Ha laget en galvanisk celle.
8. Kunne foreta en undersøkelse av drikkevann, samt påvise Arsen i tøyer.
9. Ha fremstilt (minst et kilo) grønnsåpe og ved dens hjelp ha vasket en skjorte.
10. Ha impregnert et telt og ha fjernet flekker.


1960 [2] - 1978 [3] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Vise fram en samling av 12 ulike grunnstoffer og gjøre rede for dem.
 2. Gjøre rede for baser og syrer og framstille koksalt av natron og tynn saltsyre. Det tørrede salt skal vises fram.
 3. Forklare den kjemiske prosess ved fotografering, framkalling og fiksering. Ha laget klorsølv av sølvnitrat og koksalt, og vise fram dette.
 4. Gjøre rede for de viktigste næringsstoffer, og vite hva et voksent menneske trenger pr. dag av disse.
 5. Framstille klorsulfat av alun og blysukker. Filtratet som brukes til å gjøre tøy vanntett, vises fram sammen med den klorsulfat.
 6. Vite hva man skal bruke for å fjerne følgende flekker: Blod, blekk, kvae, maling, rust, stenkulltjære, tretjære. Vise flekkfjerning i praksis.


Kjemikermerket, speidere over 14 år, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [4] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Vise fram ei samling av 10 forskjellige grunnstoffer og gjøre rede for dem: hvor de finnes i naturen, viktige egenskaper ved hvert grunnstoff, tilstand ved 20°C, bruksområder for grunnstoffene.
 2. Gjøre rede for syrer og baser, og framstille koksalt (NaCl) av svak saltsyre og natriumhydroksyd. Vise fram det tørkete saltet.
 3. Lage sølvklorid av sølvnitrat og noe av det saltet som ble laget i punktet over. Forklare den kjemiske prossesen ved fotografering, framkalling og fiksering.
 4. Lage et galvanisk bad og forkopre en gjenstand av jern.
 5. Gjøre rede for de viktigste næringsstoffene, og vite hva et menneske trenger pr. dag av disse.


Kjemikermerket, vandrere over 14 år og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [5] - 2003 , Kjemimerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere over 14 år, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Vise fram ei samling av 10 forskjellige grunnstoffer og gjøre rede for dem. Hvor de finnes i naturen, viktige egenskaper ved hvert grunnstoff, tilstand ved 20 grader C, bruksområder for grunnstoff.
 2. Gjøre rede for syrer og baser, og framstille koksalt (NaCl) av svak saltsyre og natriumhydroksyd. Vise fram det tørkete saltet.
 3. Lage sølvklorid av sølvnitrat og noe av det saltet som ble laget i punktet over.


Laborantmerket, speidere i tropp, (1960) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1960) [2] - 1978 [3], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Bøye et glassrør, bore et hull i en kork og passe til en tett gjennomføring.
 2. Lage et galvanisk bad og orkopre en gjenstand av jern.
 3. Lage en oppløsning av boraks, og dampe denne inn slik at det blir utkrystallisert store borakskrystaller. Filtrere fra væsken og vise fram de tørre krystaller.
 4. Lage en støpeform av gips, og støpe en gjenstand. Herunder nyttes en legering av tinn og bly.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Kjemikermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1939) 1978
Kjemikermerket speider i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Kjemikermerket vandrere over 14 år og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Laborantmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1960) 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser