Merker med kontor og økonomi som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

SitatDen korteste blyant er bedre enn den beste hukommelse!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell, se flere speidersitater her

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Sekretær, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [13] - (2020) [14], er et speidermerke i gruppen Kreativitet:

Hvorfor: Få øvelse i å skrive innkallelser og rapporter.
Fremgangsmåte:
 1. Skriv en reportasje fra en patruljetur eller lignende til gruppeavisen eller gruppens hjemmeside.
 2. Lag en innkalling til et troppsting eller gruppeting.
 3. Skriv og del ut et referat fra et troppsting eller gruppeting.
 4. Skriv en turrapport.
 5. Lag og del ut et infoskriv til foreldre eller speidere.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Butikksjef, spesialistmerke for stifinnere, 2010 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2010 - 2016, var et spesialistmerke [2] :

Merket var webbasert [3] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Hensikten med merket er å forstå hva det vil si å være en butikksjef og lære noe om hvordan en kan drive god butikk.
Stifinnerne må jobbe med alle delene for å få merket. Bruk minst to møter i tillegg til salgsdagen på merket.

Emner:

 • Planlegging: Det er viktig å planlegge salget og sette seg noen mål. Her er forslag til hva dere kan jobbe med i forkant av selve salget.
  • Medbestemmelse: Stifinnertroppen diskuterer i fellesskap hva overskuddet fra kalendersalget skal gå til. Skal dere Bry dere! – om nærmiljøet og investere i noe for å gjøre stedet et bedre eller hyggeligere sted å bo? Kanskje trengs noe gjort i kirken, på samfunnshuset eller menighetshuset? Eller på skolen?
  • Hver enkelt speider setter seg et mål om hvor mange kalendere de skal selge.
  • Hver speider bør prøve ut minst to ulike salgsmetoder (dør til dør, shoppingsenter, bedriftsbesøk, ved et arrangement, annet).
 • Butikksjef: Stifinnerne skal jobbe med minst en oppgave i tillegg til å lage en markedsføringsplan.
  • Markedsføringsplan - obligatorisk
   • Lag en plan over hvordan troppen skal markedsføre kalendersalget. Planen må inneholde hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvem som har ansvaret for å få det gjort. Forslag til ulike måter å markedsføre på: brev hjem til foreldre, brev i postkasser, annonse eller omtale i menighetsbladet /lokalavisa, bli intervjuet på lokalradio. Annet?
  • Valgfrie oppgaver:
   • Kundeliste: Lag en liste over hvor og til hvem du har solgt kalendere. Lista kan du bruke igjen til neste år.
   • Produktundersøkelse: Sjekk ut og sammenlign speiderkalenderen med andre familiekalendere. Sjekk i forhold til pris, kvalitet, utseende, brukervennlighet osv. Kunnskapen fra testen bruker du når du skal selge kalendere.
   • Lær fra en butikksjef: Arranger et møte med en butikksjef. Spør butikksjefen om hvilke arbeidsoppgaver jobben inneholder og spør om gode tips til kalendersalget. Ring på forhånd for å avtale møte og gå i speiderskjorte når dere møtes.
   • Lær av andre: Ta kontakt med en annen speidergruppe for å finne ut hvordan de organiserer kalendersalget og hva de gjør for å selge flest mulige.
 • Kreativitet: Gjennomfør minst to aktiviteter der stifinnerne får brukt sine kreative sider:
  • Lag et salgsslogan/slagord for Speiderkalenderen som dere kan bruke i markedsføringen.
  • Lag takkekort som dere kan dele ut til de som kjøper kalenderen. På kortet står det hva pengene skal gå til.
  • Ta bilder fra kalendersalget. Send til Speiderbladet.
  • Utforme en stand som dere kan bruke for å selge kalendere. Gi standen et speidersærpreg!
 • Evaluering: forslag til hvordan dere kan evaluere eller markere kalendersalget:
  • Hva lærte dere av salget? Del gode erfaringer og bli enige om det er noe som kan gjøres annerledes til neste år.
  • Utdeling av premiemerket til de som har solgt minst tre kalendere.
  • Feir gjerne med brus/kaker/pizza.
  • Utdeling av andre premier og evt. planlagt innkjøp fra overskuddet.


Gründer, spesialistmerke for vandrere, 2010 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt spesialistmerke som kom i 2010 [2] :

Hensikten med merket er å forstå hva en gründer er og bli inspirert til å bruke kreativitet og evner til å selge mange kalendere.

Merket kan gjennomføres alene eller sammen med patruljen.
Vandrerne må jobbe med alle delene av merket.
Merket er webbasert [4] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Emner:

Gründer:
 • Planlegging: Planlegging kan gjøre kalendersalget både enklere og morsommere. Å sette noen mål for salget øker motivasjonen.
 • Gründer: Lage en markedsføringsplan og velg to av følgende aktiviteter:
  • Kundeliste
  • Lær av en gründer
  • Bli en gründer
 • Kreativitet: Markedsføring handler om å få folks oppmerksomhet på ulike måter. Målet er å skape interesse om produktet og gi informasjon. Vær kreativ og lag ditt eget markedsføringsmateriell. Velg minst to aktiviteter.
 • Evaluering: Man lærer mye av å evaluere innsatsen i etterkant. Det er også hyggelig å markere at man har gjort en god jobb med kalendersalget.


Kasserermerket, speider under 14 år, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [3] og 1959 [4] , merket var for speidere under 14 år i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Ha ført patruljeregnskapet i 1/2 år. Spesifisert regnskap med bilag skal legges frem.
 2. På en effektiv måte innkassere og betale kontingent for en patrulje i 1/2 år.


Kasserermerket, speidere under 14 år, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [5], var for speidere under 14 år og i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Ha ført patruljeregnskapet i 1/2 år. Spesifisert regnskap med bilag skal legges frem.
 2. På en effektiv måte innkassere og betale kontingent for en patrulje i 1/2 år.


Kasserermerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [6] [15] - (1980) [7], merket var i gruppen Tjeneste:

Du skal:
 1. Ha ført patruljens regnskap i tre måneder. Spesifisert regnskap med bilag skal legges frem.
 2. Føre regnskap over dine egne lommepenger i minst 3 måneder.


Kasserermerket, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [8] [9] :

1988 i gruppen "Verden og vi", i 1995 i "Samfunnsengasjement", merkenummer 5209. Merket var beregnet på de yngste speiderne:
 1. Før patruljens regnskap i tre måneder. Spesifisert regnskap med bilag skal legges fram.
 2. Før regnskap over dine egne lommepenger i minst tre måneder.


Kontoristmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [10] og 1939 [11], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken skal ha en grei, tydelig håndskrift, og må kunne skrive ortografisk rett.
 • Hun skal kunne skrive et brev, efterat hun 5 min. i forveien har fått muntlig beskjed om hvad det skal inneholde.
 • Hun skal kunne skrive en bestilling på varer. Betaling for varene tenkes vedlagt.
 • Hun skal ha et års praksis i bokførsel og kunne maskinskrivning.
 • Hun skal kunne vise andre hvordan en patrulje-kassabok og en privat regnskapsbok skal føres.

1955 [3] og 1959 [4] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Ha en grei og tydelig håndskrift og kunne skrive ortografisk riktig.
 2. Kunne skrive et brev etter at hun 5 minutter i forvegen har fått vite hva det skal inneholde.
 3. Skrive bestilling på varer. Sende varer (v/faktura eller regning). Ta imot varer. Betale regning.
 4. Ha kjennskap til bokføring. Vise hvordan en tropps- og en privat kassabok føres.
 5. Kunne skrive på maskin.


Kontoristmerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [12] :

Skriftlig:
a. Skriv i eksaminatorens nærvær en ansøkning på en antatt ledig post, legg den i konvolutt, skriv adressen utenpå og gjør den rede til avsendelse. :b. Anta der skal holdes en speiderdemonstrasjon og du skal bekjentgjøre denne. Lag et utkast til
1) et avertissement i avis,
2) en stor, iøinefallende plakat til å slå op på annonsetavle og lignende.
Muntlig:
a. Forklar hvad der menes med almindelig bokførsel.
b. Forklar meningen av minst tre av følgende uttrykk:
Rente. Fallitt.
Konto. Solvent.
Diskonto. Insolvent.
Check. Balanse.
Praktisk:
a. Må ha ført et husholdningsregnskap (eller regnskap for en annen nærmere bestemt kasse) i minst en måneds tid. Regnskapet må fremlegges for eksaminatoren.
b.
Bokførsel: Må vise hvorledes man gjør innførsler i kassabok, journal og hovedbok.
Eller:
Stenografli og maskinskrivning: Stenografere minst 150 ord med en hastighet av ikke mindre en 30 ord i minuttet. Derpå omskrive samme med skrivemaskin uten dog å gjøre mer enn 10 feil, bokstaverings- og tegnsetningsfeil iberegnet.


Kontoristmerket, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [12] :

Speideren må:

a. Kunne almindelig bokførsel.
b. Ha en tydelig og god håndskrift.
c. Ha skrevet et godt referat av en mindre tale eller forelesning, holdt av eksaminatoren like forut.
d. Kunne bruke skrivemaskin og stenografere minst 30 ord i minuttet.


Kontoristmerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [5], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Ha en grei og tydelig håndskrift og kunne skrive ortografisk riktig.
 2. Kunne skrive et brev etter at hun 5 minutter i forvegen har fått vite hva det skal inneholde.
 3. Skrive bestilling på varer. Sende varer (v/faktura eller regning). Ta imot varer. Betale regning.
 4. Ha kjennskap til bokføring. Vise hvordan en tropps- og en privat kassabok føres.
 5. Kunne skrive på maskin.


Sekretærmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [10] og 1939 [11], merket var av 1.klasse i gruppen Sports-, lek-, og speiderferdighetsmerker  :

 • Speiderpiken må ha ført protokollen tilfredsstillende under tre tropps- eller kretsråd.
 • Må ha nedskrevet en grei og ordentlig beretning fra patrulje- eller troppsmøter, fra en fest og to utflukter.
 • Må kunne skrive en innbydelse til en fest og en speiderleir, fremlegge prøve herpå.
 • Kunne skrive pene og ordentlige opslag om møter og turer og fremlegge tre forskjellige opslag.

1955 [3] og 1959 [4] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Ha god og tydelig håndskrift. Ha ført troppens eller patruljens bøker i minst 2 måneder.
 2. Ha laget et greitt referat fra patrulje- eller troppsmøte, fra en fest og fra to turer.
 3. Skrive innbydelse til troppsfest eller foreldrefest med beskjed om tid, sted, underholdning osv. Skrive innbydelse til speiderleir. Takke for innbydelser. Lage ordentlige oppslag om møter og turer og legge fram utkast til tre forskjellige oppslag.


Sekretærmerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av en penn [16] [17] [18] :

 1. Speiderpiken må ha god og tydelig håndskrift, ha ført en av troppens eller patruljens bøker i minst 2 måneder.
 2. Må lage et greit referat fra en troppsfest eller troppsmøte.
 3. Ved prøven skrive to av følgende, oppgitt av sensor:
  • Invitere en nabotropp til å tilbringe en ettermiddag med hennes tropp, med beskjed om tid, sted, hva slags underholdning, antall innbudne etc.
  • Takke for en innbydelse.
  • Skriftlig forklare forfall ved et speidermøte.
  • Erkjenne mottakelsen av et pengebeløp pr. post, enten for patruljen eller personlig.


(1965) [5], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Ha god og tydelig håndskrift. Ha ført troppens eller patruljens bøker i minst 2 måneder.
 2. Ha laget et greitt referat fra patrulje- eller troppsmøte, fra en fest og fra to turer.
 3. Skrive innbydelse til troppsfest eller foreldrefest med beskjed om tid, sted, underholdning osv. Skrive innbydelse til speiderleir. Takke for innbydelser. Lage ordentlige oppslag om møter og turer og legge fram utkast til tre forskjellige oppslag.


Sekretærmerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [6] [15] - (1980) [7], merket var i gruppen Tjeneste:

Du skal:
 1. Føre patruljens sagabok (referatbok) i minst 3 måneder.
 2. Skrive en pen innbydelse til mor, far eller andre i forbindelse med en speiderfest el.likn.
 3. Takke skriftlig for en innbydelse.
 4. Lage 2 forskjellige plakater til oppslag om:
  • en fest, og
  • en speidertur.


Sekretær, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [8] - (1995) [9] :

1988 i gruppen "Verden og vi", i 1995 i "Samfunnsengasjement", merkenummer 5265. Merket var beregnet på de yngste speiderne:
 1. Før patruljens sagabok (referatbok) i minst tre måneder.
 2. Lag en innbydelse til patrulje- eller troppsfest.
 3. Lag to forskjellige plakater til oppslag om
  • a. en troppstur.
  • b. et familiearrangement.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Selger, oppdagere, 2010 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2010 - 2016, var et spesialistmerke [2] :

Merket var webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Hensikten med merket er å forstå hva det vil si å være selger og lære noe om hvordan de skal selge flere speiderkalendere.
For å få merket må oppdagerne jobbe med alle delene av merket. Bruk minst et oppdagermøte på merket i tillegg til salgsdagen.
Emner:
Selger:
 • Planlegging: Hensikten er å lage mål for salget og la oppdagerne være med å bestemme hvordan de skal selge kalendere.
 • Selger: Hensikten er å øve på å selge kalendere.
 • Kreativitet: Reklame kan hjelpe dere med å fange folks oppmerksomhet.
 • Evaluering: Det er viktig å oppsummere innsatsen og belønne seg selv etter kalendersalget.


Sparemerket, speidere i tropp, (1929) - (1947), Norsk Speiderpikeforbund

(1929), mangler bildet av merket [19] :

 • Speiderpiken må ha attest fra sine foreldre og skolen for å ha behandlet sitt tøi og sine skolesaker pent.
 • Må av sine spare- eller egne tjente penger betale sin tropps- og forbundskontingent og sitt speiderutstyr.
 • Må ha bankbok på minst kr. 10,- erhvervet gjennom eget arbeide. Spesifisert regnskap herfor må fremlegges.


(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av en bie [16] [17] [18] :

 1. Speiderpiken må i årets løp ha satt i bank minst 10.00, som hun har tjent etter spart inn av penger som hun har fått. Hun får ikke beholde merket lenger enn et år, hvis ikke hun fornyer det ved å fortsette med bankinnskudd, minst kr. 3.00 årlig.
 2. Hun skal vise attest heimefra at hun har stoppet sine strømper og holdt sitt tøy i stand selv, og ikke har brukt sikkerhetsnåler eller annet istedenfor knapper, hemper osv. Prinsippet er at pengene virkelig skal spares opp eller tjenes ved eget arbeid.


Sparemerket, speidere i tropp, (1933) - (1939), Norges KFUK-speidere

1933 [10] og 1939 [11],merket var av 2.klasse i gruppen Sports-, lek-, og speiderferdighetsmerker :

 • Speiderpiken må ha attest fra sine foreldre og skolen for at hun behandler sitt tøi og sine skolesaker pent.
 • Må av sine sparepenger betale sin speider- og foreningskontingent og sitt speiderutstyr.
 • Må ha en bankbok på minst 10 kroner erhvervet gjennom eget arbeid. Spesifisert regnskap herfor må fremlegges.

Beholdningen må økes med 2 kroner pr. år så lenge merket bæres.


Sparemerket, blåmeis, (1937) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1937), bilde av merket mangler [20] :

Blåmeisen må
 1. Ha spart til sin egen blåmeisdrakt, eller ha innsatt i banken et tilsvarende beløp av sine egne sparepenger. Hvis blåmeisen vil bære merket lenger enn ett år, må hun ytterligere spare og sette inn kr 5,- pr. år.
 2. Holde sin drakt pen og ordentlig.


Økonomi, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [12] :

Skriftlig:
a. Hvis du tjente 20 kroner uken og du med denne inntekt skulde underholde dig selv, hvordan vilde du anvende de 20 kronene? Skriv et brev derom til troppslederen.
Muntlig:
a. Nevn minst seks praktiske måter å spare på, og nevn de viktigste betingelser for å få penger og klær til å strekke lengst mulig til.
Praktisk:
a. Vis hvorledes du (i løpet av siste måned) ved en praktisk økonomisering har spart...........*)
b. Gi beviser på at du har lært dig selv tre gode vaner som fremmer sparsomhet; eller at du har avlagt tre vaner som tidligere har bragt dig unødige utgifter.
 • ) Troppslederen bestemmer beløpet overensstemmende med speiderpikenes økonomiske forhold.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Butikksjef stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2010 2016
Gründermerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2010 2016
Kasserermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Kasserermerket speidere under 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Kasserermerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Kasserermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Kontoristmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Kontoristmerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Birøktermerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Kontoristmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Sekretærmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Sekretærmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Sekretærmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Sekretærmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Selgermerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2010 2016
Sparemerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1929) (1947)
Sparemerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1939)
Sparemerket blåmeiser Norsk Speiderpikeforbund (1937) ?
Økonomimerket speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser