Merker med male og tegne som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Kunst og håndverk og Søm og håndarbeid

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

1922: Mittet & Co Kunstforlag utga denne serien på 10/11 speiderpostkort av Karl Dahl for Norsk Speidergutt-Forbund, her er speiderloven § 1 illustrert, fra nettstedet www.slettebo.no.
En av B-Ps mange illustrasjoner, denne i fra Valdres, se flere på artikkelsiden Bilder og illustrasjoner av og med Lord Baden-Powell.
Mange av forsidene på våre medlemsblader er flotte illustrasjoner, som en kan drømme seg vekk i, her ved Sigrun Sæbøs flotte strek i KFUK-speiderbladet nr. 9/10 1963, se flere på artikkelsiden Utgaver av KFUK-speiderbladet.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Farge, oppdagere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Det er gøy å leke med farger! Eksperimenter med primærfargene og lek med regnbuen.

2022 [2] - (2023) [2] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Eksperimenter med primærfargene og lag nye farger.
 2. Tegn, mal, bak eller samle naturmateriale i mange farger og lag en regnbue.
 3. Prøv å bryte lyset i et prisme eller lignende for å lage regnbuelys mot en vegg.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Hør andakten om Den første regnbuen.
 • Bland farger og lag minimum to varianter av en farge.
 • Lær dere rekkefølgen på fargene i regnbuen.
 • Lag maleri med alle regnbuens farger.
Merkekravene fra 2016 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Farge, oppdagere, 2016 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2016 [12]2022 [2] :

Det er gøy å leke med farger! Et kreativt merke der dere eksperimenterer med primærfargene og leker med regnbuen.
Obligatorisk krav:
 1. Lære om primærfargene og eksperimenter for å få nye farger
 2. Lag en regnbue (tegne, naturmateriell, male, bake…)
 3. Forsøke å bryte lyset i et prisme eller liknende for å lage "regnbue" mot en lys vegg
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lytte til fortellingen om hvorfor Bibelen sier det finnes en regnbue
 • Sette komplementære farger sammen
 • Bland farger og lage to varianter av en farge
 • Kunne si rekkefølgen av farger i regnbuen (roggbif)
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kunstmalermerket, speidere i tropp, (1933) - (1939), Norges KFUK-speidere

1933 [3] og 1939 [4]), merket var av 1.klasse i gruppen Håndgjernings- kunst- og husflidsmerker :

 • Speiderpiken må kjenne reglene for almindelig perspektivtegning.
 • Må vite hvordan man forstørrer en tegning og hvordan man bruker vannfarver og tegnekull.
 • Må kunne elementær farvelære.
 • Må kjenne de almindeligst anvendte olje- og vannfarver og kunne blande dem riktig.
 • Må vite hvordan man bruker de forskjellige slags midler til fortynning og tørring.
 • Må kjenne bruken av de forskjellige slags pensler (vite hvor man anvender hårpensler, flate pensler, og hvordan man rengjør dem).
 • Må ha malt i olje eller akvarell en enkel opstilling og en kopi.


Kunstmalermerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [5] - 1978 [5] , var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 1. Illustrere en tekst med en akvarell eller en fargetegning.
 2. Utføre en akvarell eller et oljemaleri til utsmykking av et tropps- eller patruljelokale.
 3. Gjøre rede for deviktigste fargeblandinger.
 4. Gjøre rede for dekkfarger, akvarellfarger og pastellfarger.


Male- og tegne-merket, speidere i tropp, (1947) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1947) Mangler bilde av merket som hadde bilde av en palett. [13] :

 1. Speiderpiken må kunne tegne eller male et oppgitt motiv samt en av følgende ting:
  • Lage et enkelt mønster som kan egne seg til broderi.
  • En blyant- eller kulltegning beskrivende en scene fra speiderlivet.
  • Maling på tøy - brokademaling, deka o.l. samt på pergament.


Malermerket, speidere i tropp, (1933) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [5] - 1978 [5] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

1a Ha kjennskap til anvendelse av de forskjellige typer lakk, maling og beis.
b. Kunne gjøre rede for minst 2 ulike typer maling (en på oljebasis og en på vannbasis) og deres hovedbestanddler.
c. Har kjennskap til de ulike typer koster, pensler og malerruller.
2a. Har kjennskap til primær- og sekundærfargene og deres komplementærfarger og hvordan farger tilsettes hvitt for å få den ønskede farge.
b. Forklare hva det menes med å brekke en farge og hvordan det gjøres.
3. Utføre et arbeid som består i:
a. Pusse, grunne, sparkle og male.
b. Pusse og lakkere.
c. Gjøre ren malerkoster og annen redskap etter bruk.


Malemerket, speidere i tropp, (1955) - (1959), Norges KFUK-speidere

1955 [7] og 1959 [8] , merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste regler for perspektivtegning.
 2. Vite hvordan en forstørrer (forminsker) en tegning.
 3. Kjenne elementær fargelære.
 4. Kunne behandle olje- og akvarellfarger.
 5. Kunne bruke de alminnelige midler til fortynning og tørring og kunne behandle pensler riktig (vite hvordan de renses og oppbevares).
 6. Male en kopi og en original i akvarell.
 7. male en kopi og en original i olje.


Malemerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [10], merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste regler for perspektivtegning.
 2. Vite hvordan en forstørrer (forminsker) en tegning.
 3. Kjenne elementær fargelære.
 4. Kunne behandle olje- og akvarellfarger.
 5. Kunne bruke de alminnelige midler til fortynning og tørring og kunne behandle pensler riktig (vite hvordan de renses og oppbevares).
 6. Male en kopi og en original i akvarell.
 7. male en kopi og en original i olje.


Malermerket, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [9] [14] - (1980) [15], merket var i gruppen Tjeneste:

Du skal:
 1. Sparkle, pusse og male en gammel gjenstand, f.eks. en krakk, en stol el.lkn.
 2. Vite hvordan en rengjør malerkoster og oppbevarer dem.


Tegnemerket, speidere i tropp, (1933) - ?, Norges KFUK-speidere

1933 [3] og 1939 [4]), merket var av 1.klasse i gruppen Håndgjernings- kunst- og husflidsmerker :

 • Speiderpiken må kjenne reglene for almindelig perspektivtegning.
 • Må kunne elementær farvelære, må kunne farvelegge en almindelig blyantstegning og kunne forstørre en opgitt tegning.
 • Må vite om de almindeligste midler til å overføre en tegning på papir eller tøi, og må ha overført en tegning på hvitt tøi, ulltøi eller silke.
 • Må kunne tegne et enkelt mønster efter opgave som fri komposisasjon eller efter opgitt motiv.


1955 [7] og 1959 [8] , merket var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste regler for perspektivtegning.
 2. Forstørre og forminske en tegning.
 3. Tegne et mønster og overføre dette på stoff.
 4. Ha tegnet skisser av mennesker, dyr, blomster og landskap (minst 3-4 av hver), og ha tegnet en fullt utarbeidet blyant- eller kulltegning.
 5. Illustrere noe fra speiderlivet med en pennetegning.


Tegnemerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [10], var i gruppen Håndgjerningsmerker :

 1. Kjenne de alminneligste regler for perspektivtegning.
 2. Forstørre og forminske en tegning.
 3. Tegne et mønster og overføre dette på stoff.
 4. Ha tegnet skisser av mennesker, dyr, blomster og landskap (minst 3-4 av hver), og ha tegnet en fullt utarbeidet blyant- eller kulltegning.
 5. Illustrere noe fra speiderlivet med en pennetegning.


Tegnemerket, blåmeis, (1937) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

Bilde av merket mangler.

1937 [16] :

 • Blåmeisen må ha laget en tegning med blyant eller farveblyant, av et dyr, et tre e.l., som viser at hun kan tegne, eller ha modellert små figurer i leire.


Tegnemerket, speidere i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [11] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Utføre i format 20 x 30 cm:
  • ei orginalskisse i blyant eller kolstift
  • en orginal tusjtegning
  • en orginal situasjonstegning fra speiderlivet.
 2. Lage forslag til et diplom for tropp eller patrulje.
 3. Gjøre rede for tegnematerialet (blyant og papir).


Tegnermerket, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [5] - 1978 [5], var ett hobbymerke som kunne tas etter fullført Tredjegraden:

1. Utføre i format minst 20x30 cm:
a. En originalskisse i blyant eller kullstift,
b. en origianl tusjtegning og
c. en original situasjonstegning fra speiderlivet.
2. Gi forslag til et diplom for tropp eller patrulje.
3. Gjøre rede for tegnemateriellet (blyanter og papir).


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Farge oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 (2023)
Kunstmalermerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1939)
Kunstmalermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Male- og tegne-merket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1947)
Malermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1933) 1978
Malemerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Malemerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Malermerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Tegnemerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Tegnemerket blåmeiser Norsk Speiderpikeforbund (1937)
Tegnemerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Tegnemerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Tegnermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser