Merker med natur- og miljøvern som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med naturkjennskap som tema

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Ulvene i 5. Fredrikstad på vei til Ulvehiet ved Neskilen i Pernes, 22. september 2014, gjennom Øra Naturreservat, plakaten til Fylkesmannens miljøvernavdeling studeres underveis, foto Kristian Oliver Sørensen.
1970-årenes naturvettkampanje, fra Lederen 1975.
1922: Mittet & Co Kunstforlag utga denne serien på 10/11 speiderpostkort av Karl Dahl for Norsk Speidergutt-Forbund, her er speiderloven § 5 illustrert, fra nettstedet www.slettebo.no.
1970: Speider-oppgaver i det europeiske naturvernåret 1970, hefte på åtte sider, utgitt av Norsk Speiderråd Oppgavene var konkrete innenfor tre områder, luft, vann og skog. Tøymerket for det europeiske naturvernåret 1970 fikk kjøpes ved innleverte oppgaver.
Ved å ta Fornybar energimerket for vandrere i Norges KFUK-KFUM-speidere vil speiderne jobbe med bærekraftmålet: 7. Ren Energi til Alle.
Stop poverty - klima for rovere krever at det jobbes med FN's bærekraftmål nr 1. Utrydde Fattigdom.
FN sitt Bærekraft Mål 13 "Stoppe klimaendringene" jobbes med når roverne tar merkene Stop poverty - klima og Klima og mljø

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Byttedag, rovere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Gjenbruk og bytting kan bidra til et lavere forbruk og mindre avfall. Ta aktivitetsmerket Byttedag for å prøve ut bytteøkonomien.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Arranger byttefest i roverlaget.
 2. Gjenbruk noe dere ellers ville kastet til noe nyttig.
 3. Bli med på eller arranger dugnad i speidergruppa eller menigheten der dere vedlikeholder eller reparerer bygg eller utstyr.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Lån utstyr fra BUA eller en annen lokal utlånesentral og prøv ut en ny aktivitet.
 • Besøk en bruktbutikk og let etter skjulte skatter.
 • Hjelp en annen enhet i gruppa med å arrangere byttefest.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Fornybar energi, vandrere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Hva er egentlig fornybar energi? Gjennom å ta dette aktivitetsmerket kan dere lage deres egne energikilder, og får testet dere som paneldeltakere i en paneldebatt!
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Lag en form for fornybar energikilde, for eksempel en vindmølle, et vannhjul eller en solovn.
 2. Gjennomfør et strømløst møte eller en strømløs tur.
 3. Lag en oversikt over de ulike sidene i vindkraftdebatten i Norge og gjennomfør en paneldebatt hvor dere diskuterer de ulike synspunktene.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2020 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Gjenbruk, stifinnere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Gjenbruk er morsomt og bra for miljøet. Gi nytt liv til noe gammelt!
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gjenbruk noe dere allerede har til nytt innhold til leirkassen.
 2. Gi gamle t-skjorter nytt liv, enten som noe nytt eller ved å gi dem ny farge, for eksempel med batikk.
 3. Lag noe med gjenbruk, og gi i julegave eller bursdagsgave til noen.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2020 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Gjenbruk, vandrere, 2020 - (2022), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Gi nytt liv til noe gammelt! Gjenbruk er morsomt og bra for miljøet.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Lag noe ved hjelp av gjenbruk til patruljens møte- eller leirbok. Forslag til hva dere kan lage er:
 2. Gå gjennom personlig turutstyr og patruljens turutstyr, og se om noe trenger reparasjon og vedlikehold. Reparer eller gjennomfør vedlikehold på det utstyret som trenger det.
 3. Lag en bursdags- eller julegave av noe dere har hjemme.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".'


Gjenvinning, bevere, 2022 - (2024), Norges speiderforbund

2022 [5] - (2024) [5] :
Hvorfor: For å lære om gjenvinning.
Fremgangsmåte:
 1. Plukk søppel rundt speiderhuset under et møte og sorter avfallet du har plukket.
 2. Lær hva avfallspyramiden er.
 3. Vær med å sorter søppel på bevertur.
 4. Lag skilt som viser hvilket søppel som skal hvor.
Sikkerhet:
 • Bruk hansker og husk refleks dersom det er mørkt.
 • Vær forsiktig med skarpe gjenstander.
 • Spør en voksen hvis du finner ting du er usikker på.


Gjenvinning, småspeidere, 2022 - (2024), Norges speiderforbund

2022 [5] - (2024) [5] :
Hvorfor: For å lære om gjenvinning.
Fremgangsmåte:
 1. Bruk et møte til å rydde rundt i nærmiljøet og sorter avfallet du har plukket.
 2. Gjør deg kjent med kommunens kildesorteringsordninger.
 3. Undersøk om din egen familie benytter seg av alle ordningene som tilbys. Hvis ikke: hjelp til hjemme, slik at dere benytter dere av alle ordningene som tilbys.
 4. Finn en kreativ måte å lære andre hvorfor det er viktig med gjenbruk, kildesortering og gjenvinning. For eksempel med sang, plakat eller skuespill/rollespill.
Sikkerhet:
 • Bruk hansker og husk refleks dersom det er mørkt.
 • Vær forsiktig med skarpe gjenstander.
 • Spør en voksen hvis du finner ting du er usikker på.


Gjenvinning, patrulje i tropp, 2022 - (2022), Norges speiderforbund

2022 [5] - (2022) [5] : , patruljemerke som er i programområdet Samfunnsengasjement:
Hvorfor: For å lære om gjenvinning.
Fremgangsmåte:
 1. Rydd i nærområdet i 2 timer sammen med patruljen og sorter avfallet dere har plukket i tråd med kommunens sorteringskrav.
 2. Gjør dere kjent med hvor de ulike avfallstypene kan leveres i din kommune, og hvorfor de leveres på de ulike plassene.
 3. Få en omvisning på et gjenvinningsstasjon eller gjenvinningsanlegg og finn ut hva som skjer med innlevert avfall.
 4. Finn en kreativ måte å lære andre hvorfor det er viktig med gjenbruk, kildesortering og gjenvinning. Og hvordan dette sparer jordens ressurser.
 5. Pant flaskene og boksene dere har hjemme, og finn ut hvordan pantemaskinen funker.
Sikkerhet:
 • Bruk hansker og husk refleks dersom det er mørkt.
 • Vær forsiktig med skarpe gjenstander.
 • Spør en voksen hvis du finner ting du er usikker på.


Gjenvinning, rovere, 2022 - (2022), Norges speiderforbund

2022 [5] - (2022) [5] : , merket er i Programområde Samfunnsengasjement :
Hvorfor: For å lære om gjenvinning.
Fremgangsmåte:
 1. Arranger ryddeaksjon i forbindelse med tur eller leir, og lever avfallet til kommunens gjenvinningsstasjon.
 2. Finn ut hvilke materialer som er viktigst å gjenvinne.
 3. Besøk gjenvinningsanlegget i din kommune, og finn noe du kan reparere og bruke.
 4. Finn ut hvordan miljøfarlig avfall skal håndteres og sorteres.
 5. Finn livsløpet til en gjenstand du bruker. Fra råvarer til gjenvinning.
Tips. Husk at tekstiler også er materialer som kan gjenvinnes.
Sikkerhet:
 • Bruk hansker og husk refleks dersom det er mørkt.
 • Vær forsiktig med skarpe gjenstander.
 • Spør en voksen hvis du finner ting du er usikker på.


Grønn speider, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Finn ut av hvordan menneskelig aktivitet påvirker rent vann, luft og artsrikdom der du bor. Finn ut hvordan vi kan begrense forurensning ved miljøvennlige vaner.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva hovedkildene til luft- og vannforurensning er, og resultatet av disse.
 2. Vis hvordan dyre- og plantearter i nærområdet deres er en del av samme økosystem.
 3. Ta prøver av forskjellige blader i nærmiljøet deres ved hjelp av klar/gjennomsiktig tape, for å kartlegge luftbåren forurensning.
 4. Plukk søppel på tur, og kildesorter det dere finner.
 5. Kjenn til farene ved ekstremvær, og finn ut hvordan vi kan beskytte hus og eiendeler mot storm eller flom.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene for minst tre av kategoriene under.
 • Rent vann og ren luft
  • Dra på en haik og følg en elv eller en bekk til vannkilden. Se etter kilder til forurensning underveis, og presenter disse i en haikerapport eller lignende.
  • Ta prøver av regnvann, vann fra elv/bekk, myrvann og forurenset vann. Sammenlign farge og surhetsgrad (Ph), og forklar forskjellene.
 • Artsrikdom
  • Lag en presentasjon eller lignede av vanlige dyre- og plantearter i nærmiljøet ditt, og beskrive hvordan disse trues av mennesker.
  • Gi fire eksempler, minst to fra nærmiljøet, på hvordan de naturlige omgivelsene er blitt skadet og/eller ødelagt. Beskriv hvordan slike ødeleggelser kan hindres.
 • Forurensning og miljøgifter
  • Vit hvordan forgiftning sprer seg i en næringskjede.
  • Vit hva som kategoriseres som spesialavfall, og undersøk hvordan spesialavfall håndteres i din kommune.
 • Miljøvennlige vaner
  • Lag en miljøstasjon til bruk på leir.
  • Etabler en kompostbinge og hold den vedlike i et semester.
  • Finn eksempler på hvordan våre hverdagsvaner bidrar til lokale og globale miljøproblemer.
  • Gjennomfør en søppelsorteringskonkurranse i patruljen. Hvem kan sortere en pose søppel raskest?
 • Naturkatastrofer
  • Kontakt lokalt sivilforsvar eller nødetatene og lær hvordan de forbereder seg på naturkatastrofer.
  • Lag et kriserespons-sett for gruppa. Tenk over hva et slikt sett bør inneholde av nødvendigheter og trøst.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Klimaapell, rovere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Bruk stemmen deres i kampen for klimaet og miljøet! Gjennom å ta dette aktivitetsmerket kan dere rette fokus mot en viktig sak.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn en sak knyttet til klima, miljøvern og menneskeskapte klimaendringer som engasjerer dere spesielt mye.
 2. Skriv et leserinnlegg om saken dere har valgt.
 3. Finn noe dere mener speidergruppa, speiderkretsen eller KFUK-KFUM-speiderne bør gjøre for å bedre klima og miljø. Ta det opp i speidergruppa eller send inn forslag til forslagskassen.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Gjennomfør en geriljaprosjektering hvor dere presenterer en klima- eller miljøutfordring.
 • Send leserinnleggene dere har skrevet til det lokale mediehuset.
 • Arranger et møte der dere fikser klær og utstyr.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Klima og miljø, oppdagere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Bli kjent med deres nærområde, og lær mer om hva dere kan gjøre for å verne om naturen.

2020 [1] - (2023) [1] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gjennomfør aktiviteten Klimaavtrykk.
 2. Gjennomfør aktiviteten Naturbingo.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.


Klima og miljø, stifinnere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Finn ut hva dere kan gjøre for klima og miljø, kanskje vil dere gå en tur med retur eller arrangere en ryddedugnad?
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gjennomfør aktiviteten Klimaavtrykk.
 2. Gjennomfør aktiviteten Naturbingo.
 3. Finn minimum to klimatiltak dere kan gjennomføre hjemme.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2020 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Klima og miljø, vandrere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Finn ut hva dere kan gjøre for å verne om klima og miljø, og utfordre dere selv ved å gjennomføre klimabingo.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Gjennomfør klimabingo i 30 dager.
 2. Lag en plakat eller veggavis med deres beste miljøtips og tips til tiltak som kan gjennomføres hjemme, på tur og på leir.
 3. Finn et tiltak dere ønsker at speidergruppa, kretsen eller forbundet bør gjøre for klimaet og miljøet. Ta det opp i speidergruppa eller send inn forslaget i forslagskassa på kmspeider.no.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
Merkekravene fra 2020 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Klima og miljø, rovere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Gjør en innsats for klima og miljøet. Lær mer om hvordan dere kan planlegge en miljøvennlig tur, og ta klimabingoutfordringen!
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

Når dere tar dette merket vil dere jobbe med bærekraftmålet: 13. Stoppe Klimaendringene

Dette bør dere gjøre:
 1. Gjennomfør klimabingo.
 2. Planlegg en dagstur eller overnattingstur med roverlaget med fokus på å ha minst mulig klimaavtrykk.
 3. Ha kjøpestopp et halvt år, eller gjennomfør et annet klimatiltak over et halvt år.
 4. Arranger og gjennomfør en ryddedugnad.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2020 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Natur- og miljøvern, småspeidere, (2007) - (2024), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [9] - (2024) [5], merket er i programområdet Kreativitet:

Hvorfor: For å prøve å forstå hvordan mennesker påvirker naturen og hva hver av oss kan gjøre for å hjelpe den.
Fremgangsmåte:
Småspeideren får merket når fire av oppgavene er gjennomført:
 1. Finn ut hva resirkulering er. Hjelp til hjemme med å f.eks. skylle melkekartonger til innsamling, bære glass- og metallemballasje til returpunkt, eller hjelp til med resirkulering på andre måter. (Skal gjøres i løpet av en måned, må ha bekreftelse fra foreldre/foresatte).
 2. Delta i en natursti med poster som handler om miljøvern.
 3. Delta i en Rusken-aksjon.
 4. Finn ut hvilke norske ville dyr og fugler som står i fare for å bli utryddet. Finn ut hvorfor disse dyrene er i fare for å bli utryddet. Hva kan vi gjøre for å bevare dem?
 5. Finn ut hvilke norske ville planter som holder på å bli utryddet. Hva kan vi gjøre for å bevare dem?
 6. Finn fem eksempler på hvordan menneskene ødelegger naturen. Finn ut hvordan vi kan stoppe ødeleggelsene.
 7. Bli med i Miljøagentene.


Natur- og miljøvern, patruljemerke i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [9] - (2020) [5], merket er et patruljemerke i programområdet Samfunnsengasjement:

Hvorfor: Lær om natur- og miljøvern.
Fremgangsmåte:
 1. Transport (to av tre oppgaver må gjennomføres):
  • Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for hvordan transport påvirker miljøet, både i lokal, nasjonal og global målestokk;
  • Gå/sykle til alle speidermøter og – turer i 3 måneder. Hvis avstanden er over 3 km, kan kollektiv transport benyttes;
  • Reis på minst en tur der dere benytter sykkel som fremkomstmiddel.
 2. Ressurser (to av tre oppgaver må gjennomføres):
  • Lag et oppslag til å henge på veggen, der du/dere gjør rede for begrepene «fornybare ressurser» og «ikke-fornybare ressurser» med eksempler. Finn ut hvor lenge de ikke-fornybare ressursene vil vare med den bruk vi har i dag. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette?
  • Få en omvisning på et (inter)kommunalt gjenvinningsanlegg, og finn ut hva som skjer med innlevert avfall;
  • Gjør dere kjent med kommunens kildesorteringsordninger. Undersøk om din egen familie benytter seg av alle ordningene som tilbys. Hvis ikke: hjelp til hjemme, slik at dere benytter dere av alle ordningene som tilbys.
 3. Prosjekter (en av de to oppgavene må gjennomføres):
  • Delta på et natur- eller miljøvernprosjekt i regi av en annen organisasjon på hjemstedet ditt/deres. Inviter organisasjonen på et troppsmøte før arrangementet, for å få bakgrunnsinfo om prosjektet;
  • Sett i gang troppens eget natur- eller miljøvernprosjekt.
 4. Økologi:
  • Illustrer en enkel næringskjede. Hva kan skje dersom et av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner? Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor. Er det noe troppen kan gjøre med dette?


Natur- og miljøvern, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [5] - (2020) [5], merket er i programområdet Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Studere skadelige virkninger menneskelig virksomhet har på naturen og miljøet og arbeide for å forebygge disse.
Obligatorisk:
 1. Delta i en lokal eller nasjonal naturvernoppgave eller ta initiativ til å gjennomføre en slik; for eksempel opprydding, fjerning av ulovlig søppelplass, strandopprydning, istandsetting av kulturminneprosjekter osv. Kontakt miljøavdelingen i kommunen eller en frivillig organisasjon for å få informasjon om hva roverlaget kan gjøre. Velg et av forslagene.
 2. Ta initiativ til forebyggende miljøarbeid hjemme ved for eksempel å: Ta i bruk godkjent varmkompostbinge, få familien til å redusere bilbruken, be om økologiske produkter i butikken eller lignende.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Finn ut om enkelte dyrearter og/eller planter i nærmiljøet står i fare for å bli utryddet. Hva kan ha ført til denne utviklingen? Hva kan gjøres for å berge disse artene? La dette være utgangspunktet for en temabit på et lagsmøte. Fremlegg fakta.
 2. Sett dere inn i hvilke virkninger CO2 har for vårt globale miljø. Forbered et temamøte hvor for eksempel Norges rolle i denne saken diskuteres. Sammenlign Norge med et land i Øst-Europa. Stikkord: kullfyring, energikrevende produksjon, industriforurensing, transport, hogging av skog.
 3. Besøk en gård som driver biodynamisk og en som driver tradisjonelt jordbruk. Sammenlign driftsmåtene i forhold til økologi, økonomi og maskiner. Fremlegg resultatene som en veggavis som henges opp på speiderlokalet.
 4. Hva er resirkulering? Hvis mulig: ta med roverlaget på befaring til bedrifter som driver med resirkulering.
 5. Diskuter hvilken virkning økonomi har på miljøet. Et godt utgangspunkt kan være sammenhengen mellom samfunnsøkonomi og privatøkonomi.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Stop poverty, klima, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [1] - (2023) [1] :

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. Bli kjent med Stop Poverty-kampanjen og om sammenhengen mellom klima og fattigdom.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Når dere tar dette merket vil dere jobbe med bærekraftmålene 1. Utrydde Fattigdom og 13. Stoppe Klimaendringene.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn ut hva målet for KFUK-KFUM-Globals "Stop Poverty"-kampanje er og hvem som står bak kampanjen.
 2. Finn ut hva sammenhengen mellom fattigdom og klimaendringer er. Finn konkrete eksempler og diskuter dem i roverlaget.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Arranger et byttemarked.
 • Lag og gjennomfør en Scouts Own, lysspor eller lignende, for yngre speidere der temaet er Jesus og de fattige.
 • Sett fokus på et klimaproblem i kommunen deres. Arranger en aksjon, kampanje eller innsats i lokalmiljøet.
 • Dra på besøk til en bedrift i nærmiljøet som har sertifiseringen Miljøfyrtårn, og hør om deres miljøarbeid.
 • Se en dokumentar som handler om klimaendringer. Diskuter den i roverlaget.
 • Finn ut hvordan kjøttproduksjon påvirker global oppvarming. Lag en kokebok med minimum ti kjøttfrie retter og prøv ut minst en av dem på et møte eller en tur i laget.
Merkekravene fra 2014 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Søppelmerket, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Plukk søppel på tur og øv på kildesortering. Kanskje vil dere delta på en ryddeaksjon eller lage noe nyttig av noe vi ellers ville kastet?

2022 [1] - (2023) [1] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gå en tur med retur.
 2. Øv på hvordan dere skal forlate leirplassen.
 3. Øv på kildesortering.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under.:
 • Lag en plakat med et slagord for søppelsortering og heng den opp i speiderlokalet.
 • Lag noe nyttig av noe dere ellers ville kastet.
 • Gjennomfør postløpet: Kildesortering.
 • Vær med på en ryddeaksjon i nærområdet.
 • Finn ut noen tiltak dere kan gjøre hjemme for å produsere mindre søppel.
 • Besøk et returpunkt for søppel.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Søppelmerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [1] - (2023) [1] :

Plukk søppel på tur og øv på kildesortering. Kanskje vil dere delta på en ryddeaksjon eller lage noe nyttig av noe vi ellers ville kastet?
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gå en tur med retur.
 2. Finn ut hvordan kommunen deres arbeider med avfallshåndtering.
 3. Øv på kildesortering.
 4. Lag et kunstverk av søppel.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Sjekk om dere kildesorterer riktig hjemme.
 • Vær med på en ryddedugnad.
 • Lag noe nyttig av noe som ellers ville blitt kastet.
 • Besøk en miljøstasjon og få en omvisning der.
 • Lag en plakat med informasjon om hvordan dere skal kildesortere riktig.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Verdensmiljømerket, småspeidere, 2010 - (2020), Norges speiderforbund

Nytt Prosjektmerke innført i 2010, oversatt av Eirik Ulltang Birkeland basert på WOSM sine krav til dette internasjonale merket.

Hvorfor:For å bli mer bevisst miljøet og hva vi som speidere kan gjøre for å minske miljøproblemene verden står overfor i dag.
A. Utforske og tenke gjennom – Fullfør aktivitetene under hvert av de fem målene
1. Menneskene og resten av naturen har tilgang til rent vann og ren luft :
 • Utforsk de lokale kildene til rent vann og ren luft.
 • Forstå hvordan naturen renser vann og luft av seg selv.
2. Det finnes nok naturområder til at alle de hjemmehørende artene kan leve :
 • Utforsk et lokalt naturområde.
 • Oppdag noen av dyre- og planteartene som hører hjemme der og finn ut hvilke levevilkår de har.
 • Vis kunnskaper om levevilkår som står i motsetning til hverandre.
3. Sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet har blitt mindre :
 • Kjenn til farlige stoff som finnes i lokalmiljøet.
 • Forklar hvordan sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet kan bli mindre.
4. De mest miljøvennlige metodene brukes :
 • Vær bevisst på hvordan våre handlinger påvirker miljøet og alternative metoder som gir mindre miljøpåvirkning.
5. Menneskene er forberedt på å ta imot miljø- og naturkatastrofer :
 • Kjenn til forskjellige typer miljø- og naturkatastrofer.
 • Vis hvordan man kan være beredt til å ta imot miljø- og naturkatastrofer i lokalmiljøet.
B. Handle – Gjennomfør et miljøprosjekt som har sammenheng med det man har lært tidligere og foregår i lokalmiljøet :
 • Vær med i et lokalt miljøprosjekt.
 • Forstå fordelene lokalmiljøet får gjennom dette prosjektet.
 • Vær bevisst på at det lokale prosjektet kan ha en global betydning.


Verdensmiljømerket, speidere i tropp, 2010 - (2020), Norges speiderforbund

Nytt Prosjektmerke innført i 2010, oversatt av Eirik Ulltang Birkeland basert på WOSM sine krav til dette internasjonale merket.

Hvorfor:For å bli mer bevisst miljøet og hva vi som speidere kan gjøre for å minske miljøproblemene verden står overfor i dag.
A. Utforske og tenke gjennom – Fullfør aktivitetene under hvert av de fem målene
1. Menneskene og resten av naturen har tilgang til rent vann og ren luft :
 • Utforsk de lokale kildene til rent vann og ren luft.
 • Finn potensielle problemer for rent vann og ren luft, både i lokal- og globalmiljøet, og foreslå løsninger på dem.
2. Det finnes nok naturområder til at alle de hjemmehørende artene kan leve :
 • Utforsk et lokalt naturområde.
 • Forstå hvordan et økosystem er bygd opp for at plante- og dyreartene i det skal få oppfylt sine levevilkår.
 • Vær bevisst på hvordan miljøvern kan ha betydning for å opprettholde et biologisk mangfold.
3. Sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet har blitt mindre :
 • Kjenn til farlige stoff som finnes i lokalmiljøet og hvor de kommer fra.
 • Vis at personlige handlinger kan forminske sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet.
4. De mest miljøvennlige metodene brukes :
 • Forstå hvordan menneskene er knyttet til miljøet og hvordan vi kan gjøre bevisste handlinger som gir mindre miljøpåvirkning enn ellers.
 • Finn områder hvor lokalmiljøet kan bruke mer miljøvennlige metoder.
 • Vis at lokale løsninger kan ha betydning for globale miljøproblemer.
5. Menneskene er forberedt på å ta imot miljø- og naturkatastrofer :
 • Kjenn til forskjellige typer miljø- og naturkatastrofer og forklar hvorfor de inntreffer.
 • Vis hvordan man kan hjelpe andre mennesker til å være beredt til å ta imot miljø- og naturkatastrofer i lokalmiljøet.
B. Handle – Gjennomfør et miljøprosjekt som har sammenheng med det man har lært tidligere og foregår i lokalmiljøet ::
 • Finn lokale miljøproblemer og potensielle løsninger på dem.
 • Planlegg og gjennomfør et miljøprosjekt.
 • Forstå hvordan det lokale prosjektet kan ha en global betydning.


Verdensmiljømerket, rovere, 2010 - (2020), Norges speiderforbund

Nytt Prosjektmerke innført i 2010, oversatt av Eirik Ulltang Birkeland basert på WOSM sine krav til dette internasjonale merket.

Hvorfor:For å bli mer bevisst miljøet og hva vi som speidere kan gjøre for å minske miljøproblemene verden står overfor i dag.
A. Utforske og tenke gjennom – Fullfør aktivitetene under hvert av de fem målene
1. Menneskene og resten av naturen har tilgang til rent vann og ren luft :
 • Utforsk de lokale kildene til rent vann og ren luft.
 • Vis at det er en sammenheng mellom menneskenes handlinger og tilgjengeligheten til rent vann og ren luft, både i lokal- og globalmiljøet.
2. Det finnes nok naturområder til at alle de hjemmehørende artene kan leve :
 • Utforsk et lokalt naturområde.
 • Forstå hvordan et økosystem er bygd opp for at plante- og dyreartene i det skal få oppfylt sine levevilkår.
 • Vis at det er en sammenheng mellom menneskenes handlinger og tilgjengeligheten til de naturområdene de hjemmehørende artene trenger.
 • Vær bevisst på hvordan miljøvern kan ha betydning for å opprettholde et biologisk mangfold.
3. Sjansen for at farlige stoff skader menneskene og miljøet har blitt mindre :
 • Forklar hvordan farlige stoff i lokalmiljøet skader menneskene og miljøet, og hva som kan gjøres av enkeltmennesker, grupper og samfunnet for å forminske sjansen for at dette skjer.
 • Forstå hvordan farlige stoff på verdensbasis skader menneskene og miljøet, og hvordan handlinger i lokalmiljøet kan ha betydning for globalmiljøet.
4. De mest miljøvennlige metodene brukes :
 • Forklar hvordan handlingene våre og ansvaret vi tar, både som enkeltmenneske, i en gruppe og i et samfunn, kan ha en positiv effekt på miljøet.
 • Forstå hvordan vi kan påvirke miljøet i positiv retning ved å endre våre handlinger.
 • Vis at lokale løsninger kan ha betydning for globale miljøproblemer.
5. Menneskene er forberedt på å ta imot miljø- og naturkatastrofer :
 • Kjenn til forskjellige typer miljø- og naturkatastrofer og forklar hvorfor de inntreffer.
 • Vis hvordan man kan hjelpe andre mennesker til å være beredt til å ta imot miljø- og naturkatastrofer i lokalmiljøet.
 • Forklar hvordan endringer i miljøet kan resultere i miljø- og naturkatastrofer.
B. Handle – Gjennomfør et miljøprosjekt som har sammenheng med det man har lært tidligere og foregår i lokalmiljøet :
 • Finn lokale miljøproblemer og potensielle løsninger på dem.
 • Planlegg og gjennomfør et miljøprosjekt.
 • Forstå hvordan det lokale prosjektet kan ha en global betydning.
 • Evaluer resultatet av prosjektet, både for speiderne, lokalsamfunnet og miljøet.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Byttedag, rovere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2022 [1] :

Gjenbruk og bytte kan bidra til et lavere forbruk og mindre avfall. Ta aktivitetsmerket Byttedag for å teste ut bytteøkonomien.
Obligatorisk krav:
 1. Arranger en byttefest i roverlaget.
 2. Bli med på dugnad ved å hjelpe en annen enhet eller gruppe til å utføre en oppgave.
Valgfrie krav:
I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav:
 • Bli kjent med lokale utlånssentraler som BUA, undersøk muligheten for å låne utstyr til å arrangere et temamøte eller en tematur.
 • Besøk en lokal bruktbutikk for å se etter skjulte skatter.
 • Hjelp en annen enhet i gruppa med å arrangere en byttefest.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Energi, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [2] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Lag en vindmølle.
- Lag en vannmølle.
- Kok opp en kopp vann i en solovn.
- Kok grøt i en høykasse.
- Lag et turkjøleskap.
- Stek lapper eller pannekaker på en blikkboksovn.
- Lag en drage.


Fornybar energi, vandrere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2022 [1] :

Hva er egentlig fornybar energi? Gjennom å ta dette aktivitetsmerket kan dere lage deres egne energikilder, og får testet dere som paneldeltakere i en paneldebatt!
Obligatorisk krav:
 1. Lag én fornybar energikilde; vindmølle, vannhjul eller solovn.
 2. Gjennomfør et strømløst møte eller en strømløs tur.
 3. I Norge finnes det en debatt knyttet til vindkraft. Lag en oversikt over de ulike sidene i debatten og gjennomfør en paneldebatt hvor dere diskuterer de ulike synspunktene.
Valgfrie krav:
I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav:
 • Lag en smores ved bruk av solovn.
 • Arranger et vindbilrace.
 • Kunne forskjellen på fornybar og ikke-fornybar energi.
 • Undersøk om det er skoler eller bedrifter i deres nærområde som jobber aktivt med fornybar energi. Kanskje dere kan gjennomføre et bedriftsbesøk på et av deres møter?
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Forvalter, patruljemerke for vandrere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt patruljemerke for vandrere som kom i 2008 [4] :

Hensikten med dette merket er å bli en bevisst og kritisk forbruker, og lære konkrete ting å gjøre for å ta vare på naturen. Patruljen har tatt merket når dere har gjennomført minst én aktivitet for alle obligatoriske emnene og minst én aktivitet innenfor ett av de valgfrie emnene. Patruljen kan lage sine egne aktiviteter til emnene.

Obligatoriske oppgaver:

 • Nøysomhet:
  • Butikksjekk. Aktiviteten går ut på å handle i en matbutikk. Hensikten med denne aktiviteten er å bli bevisst på hva man kjøper.
  • Liljene på marken. Denne aktiviteten går ut på å lese en bibeltekst og diskutere den. Hensikten med denne aktiviteten er å bli mindre opptatt av materielle ting.
  • Byttemarked. Aktiviteten går ut på å arrangere et marked for vandrerne og deres venner og familier. Hensikten med denne aktiviteten er å bidra til lavere forbruk og å få litt inntekter til speidergruppen.
 • Mat:
  • Kokkekamp. Aktiviteten går ut på å lage mat. Hensikten med denne aktiviteten er å bli flinkere til å lage mat, og å ha måltidsfellesskap i patruljen.
  • Mat og miljø. Hensikten er å gjøre speiderne bevisste på hvordan vi kan gjøre mat mer miljøvennlig.
  • Linsegryte. Denne linsegryta smaker godt sammen med nylaget tomatsaus av friske tomater! Her er oppskrift på begge deler.
 • Friluftsliv:
  • Miljøtur. Aktiviteten går ut på å reise på tur. Hensikten med denne aktiviteten er å lære å ta med seg alt avfall og kildesortere det.
  • Natursti om skaperverket. Målet er å la speiderne få oppleve glede og undring over Guds skaperverk.
  • Tur i nærmiljøet. Ta turen til turstier i nærheten, vær oppmerksom på forsøpling, ta med en pose til å samle det dere måtte finne av søppel. Husk å kaste posen i nærmeste søppeldunk, eller ta det med til speiderlokalet der dere sorterer det.
 • Kreativitet.
  • Basse. Aktiviteten går ut på å lage en basse. Hensikten med aktiviteten er å lage noe brukbart av noe en ellers ville kaste.
  • Hånddukker. Aktiviteten går ut på å lage noe nyttig av noe en ellers ville kastet. Hensikten med denne aktiviteten er å lære nøysomhet.

Valgfrie emner :

 • Lek og konkurranse:
  • Femtileken. Aktiviteten er en konkurranse hvor man skal komme først til femti. Hensikten med denne aktiviteten er å repetere viktig kunnskap om forvaltning.
  • Gjeldsfotball. Dette er en lek brukt for å illustrere de urettferdige spillereglene som gjelder for gjeldskrisa i verden. Leken er god for å illustrere u-lands posisjon i forhold til gjeld.
 • Fred og forståelse.
  • Urettferdig. Aktiviteten går ut på å diskutere hvor mye en banan bør koste. Hensikten med denne aktiviteten er å gi forståelse for hvorfor det kan være bra å betale litt ekstra for mat som er rettferdig.
  • Fattige og rike land. Aktiviteten går ut på å illustrere forskjellene mellom fattige og rike land. Hensikten er å tenke over hva som gjør at noen land er fattigere enn andre
  • Globalaksjonen. Aktiviteten går ut på å samle inn penger til KFUK-KFUM Global. Hensikten er å støtte bistandsarbeidet vårt og lære mer om hvordan det er i andre land.
 • Utstyr:
  • Patruljeutstyret. Aktiviteten går ut på å ta vare på og oppgradere patruljens eget utstyr. Hensikten med denne aktiviteten er å lære seg til å ta vare på det en har i stedet for å kjøpe nytt.
  • Teltkommode. Vanskeligheter med å finne ting i teltet? Ikke etter at du har gravd dypt i stoffskuffene og laget denne enkle, men effektive og miljøvennlige teltkommoden!

Merket er webbasert [4] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Gjenbruk, stifinnere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2022 [1]

Gi nytt liv til noe gammelt! Gjenbruk er morsomt og bra for miljøet.
Obligatorisk krav:
 1. Lag innhold til leirkassen ved å gjenbruke noe gammelt. Blant annet kan du lage kjøkkenkluter eller oppbevaringsposer.
 2. Oppsirkuler en gammel t-skjorte til å bli et nytt produkt, for eksempel hårbånd, grytekluter eller handlenett.
Valgfrie krav:
I tillegg kan man velge ett av disse kravene:
 • Lag kompostflaske.
 • Lag en pyntegjenstander av "søppel". Du kan blant annet lage korkbilde, dorullfigur, syltetøyglasslykt eller blikkoppbevaringsboks.
 • Arranger en reparasjonsbod for å ta vare på eget og gruppens utstyr.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Gjenbruk, vandrere, 2020 - (2022), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2022 [1]

Gi nytt liv til noe gammelt! Gjenbruk er morsomt og bra for miljøet.
Obligatorisk krav:
 1. Lag innhold til patruljens møte- eller leirboks ved å gjenbruke annet materiale. For eksempel:
  • Kjøkkenkluter
  • Oppbevaringsposer - førstehjelppose, størmkjøkkenpose, opptenningspose.
  • Patruljeartikler - patruljeflagg, patruljemaskot eller et annet særpreg.
  • Grytevott eller bålvott.
 2. Gå gjennom både ditt eget og patruljens utstyr, se om noe trenger reparasjon og vedlikehold.
  • Tips til vedlikehold av utstyr.
  • Lær å sy.
  • Reparasjonsbod
Valgfrie krav:
I tillegg kan dere gjennomføre et av følgende krav:
 • Arrangere byttefest.
 • Besøk en lokal bruktbutikk og let etter skjulte skatter.
 • Farging av klær.
 • Design og sy et nytt, unikt antrekk av gamle klær.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Grønn speider - Sølv, prosjektmerke for vandrere, 2010 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt prosjektmerke for vandrere som kom i 2010 [1] :

"En speider kjenner naturen og verner om den". Vis at dette stemmer ved å avgi miljøløftet og bli Grønn speider.

Kravene og skjemaet som skal fylles ut finnes på www.grønnspeider.no [5]

Du lover etter beste evne å bidra til å minske ditt CO2-utslipp på minst to av de tre områdene: avfall, transport eller strøm. Vil du avgi et løfte som innebærer alle tre områdene er det flott.
Ved å trykke på de ulike knappene kan du lese om hva løftene går ut på og hvor mye CO2 du vil spare. Trykk på foten VELG for å gjøre dette området til en del av ditt miljøløfte.
Fyll til slutt inn hvem du er i feltene og trykk på knappen: Avgi løftet. Du har nå avgitt miljøløftet og blitt Grønn speider!

Merket er webbasert [6] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Grønn speider - Gull, prosjektmerke for vandrere, 2013 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt prosjektmerke for vandrere som kom i 2013 [1] :

Har du grønn speider-merke i sølv? Nå kan du også få et merke med gullkant! 2700 speidere (mai 2012) har nå avlagt miljøløftet på grønnspeider.no. For å få gullmerket krever det at speiderne jobber med å være grønne og miljøvennlige.

Grønn speider - gull består av fire deler:
 • Begynn med deg selv
 • Sett fokus på gruppa
 • Lær deg noe
 • Vis det
For å få merket må speiderne jobbe med alle fire delene. Under noen punkt kan man velge mellom ulike aktiviteter mens andre punkt har obligatoriske oppgaver.
Dette merket er en videreføring av alt det flotte miljøarbeidet som ble gjort, og det grunnlaget som ble lagt på Grønn Action - Lista 2010.

Merkekrav:

 • Begynn med deg selv:
  1. Ta Miljøløftet på www.grønnspeider.no og følg opp løftene om avfall, transport og strøm. Ved å skrive inn e-postadressen din på siden kan du se innholdet i miljøløftet du har avgitt.
  2. Opplev gleden av enkelt friluftsliv. Dra på miljøvennlig overnattingshaik.
 • Sett fokus på gruppa:
  1. Kom opp med et konkret forslag til hva gruppa kan gjøre for å være mer miljøvennlig.
  2. Legg frem forslaget på et gruppeting/gruppesamling/ledermøte eller lignende
 • Lær deg noe, Ta et av de ulike merkene eller gjennomfør et miljøprosjekt :
  • Merker:
   • Forvalter eller Skaperen.
   • Klimamerket til WAGGGS [7] : Food security and climate change Badge [8]
   • Miljømerket til WOSM [9] : The Youth Environment Programme [10]
   • Her er WOSMs verdensmiljøprogram oversatt til norsk: Faktaark [11]. Merkekrav for vandrere [12]
  • Miljøprosjekt:
   • Finn lokale miljøproblemer og potensielle løsninger på dem.
   • Planlegg og gjennomfør et miljøprosjekt.
   • Forstå hvordan det lokale prosjektet kan ha en global betydning.
   • Evaluer resultatet av prosjektet, både for speiderne, lokalsamfunnet og miljøet.
   • Sette i gang et kildesorteringsprosjekt i nærmiljøet på et sted det ikke finnes fra før.
 • Vis det:
  1. Sy på Grønn speider-merket i sølv på speiderskjorta. Sy på merket i gull, så fort du har tatt merket. Oppfordre andre til å ta merkene.
  2. Velg minst to av punktene:
   1. Gå med en t-skjorte eller et jakkemerke med grønt budskap.
   2. Skriv et leserinnlegg om miljøvern i lokalavisa.
   3. Lag en filmsnutt om deres arbeid med Grønn speider – merket i gull. Filmen legges på Youtube og www.kmspeider.no.
   4. Heng opp en plakat med et grønt budskap på rommet ditt.
   5. Bidra i en gudstjeneste som har miljøsaken/ klimautfordringen som fokus, gjerne på skaperverkets dag. Du kan lese tekster eller bønner, delta med sang, fortelle litt om miljøfokuset i speiderarbeidet, pynte til gudstjenesten eller lignende.

Merket er webbasert [13] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.


Grønn speider, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [6] - 2022 [1] :

Det er mange ting som spiller inn på et godt miljø og mye kan vi bidra med selv. Finn ut av hvordan menneskelig aktivitet påvirker rent vann, luft og artsrikdom der du bor. Finn ut hvordan vi kan begrense forurensning ved miljøvennlige vaner.
Obligatorisk krav:
For å få dette merket skal speiderne gjør minst ett punkt fra hver kategori.
 • Rent vann og ren luft:
 • Dra på en haik der dere følger en elv/bekk til vannkilden. Underveis skal dere se etter kilder til forurensning og presentere disse i en haikerapport e.l.
 • Ta prøver av regnvann, vann fra elv/bekk, myrvann og forurenset vann. Sammenlign farge og surhetsgrad (Ph), og forklar forskjellene.
 • Gjøre rede for hovedkildene til luft- og vannforurensning, og resultatet av disse.
 • Artsrikdom:
 • Lag en presentasjon e.l. av vanlige dyre- og plantearter i nærmiljøet ditt, og av hvordan disse trues av mennesker.
 • Vis hvordan dyre- og plantearter i ditt nærmiljø er en del av samme økosystem.
 • Gi fire eksempler (to skal være fra nærmiljøet) på hvordan de naturlige omgivelsene er blitt skadet og/eller ødelagt. Beskriv hvordan slike ødeleggelser kan hindres.
 • Forurensning og miljøgifter:
 • Vite hvordan forgiftning sprer seg i en næringskjede.
 • Ved hjelp av klar/gjennomsiktig tape ta prøver av forskjellige blader i nærmiljøet for å kartlegge luftbåren forurensning.
 • Vite hva som kategoriseres som spesialavfall, og undersøke hvordan spesialavfall håndteres i din kommune.
 • Miljøvennlige vaner:
 • Være med å kildesortere avfall på en patrulje- eller troppstur, og levere det på egnet sted.
 • Lage en miljøstasjon til bruk på leir.
 • Etablere en kompostbinge og hold denne vedlike i et semester.
 • Finne eksempler på hvordan våre hverdagsvaner bidrar til lokale og globale miljøproblemer.
 • Gjennomfør en søppelsorteringskonkurranse innad i patruljen eller mot en annen patrulje. Hvem kan sortere en pose søppel raskest?
 • Naturkatastrofer:
 • Kjenne til farene ved ekstremvær, og vite hvordan man kan beskytte hus og eiendeler mot storm eller flom.
 • Ta kontakt med lokalt sivilforsvar eller nødetatene og lær hvordan de forbereder seg på naturkatastrofer.
 • Lag et kriserespons-sett for gruppa. Tenk over hva et slikt sett bør inneholde av nødvendigheter og trøst.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Klimaapell, rovere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2022 [1]

Bruk deres stemme i kampen for klimaet og miljøet! Gjennom å ta dette aktivitetsmerket kan dere sammen rette fokus mot en viktig sak.

Obligatorisk krav:

 1. Bruk informasjon fra Miljøagentene, Naturvernforbundet, FN eller andre organisasjoner for å lære mer om klima, miljøvern og menneskeskapte klimaendringer. Finn én sak som engasjerer deg spesielt mye.
 2. Skriv et leserinnlegg om saken du har valgt.
 3. Sammen med roverlaget skal dere finne noe dere mener at speidergruppen, speiderkretsen eller KFUK-KFUM-speiderne bør gjøre for et bedre klima og miljø. Ta opp dette i speidergruppen eller send inn forslag til forslagskassen på kmspeider.no

Valgfrie krav:

I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav:
 • Gjennomfør en geriljaprosjektering hvor dere presenterer en klima- eller miljøutfordring.
 • Send leserinnleggene dere har skrevet til det lokale mediehuset.
 • Gjennomfør standpunktlek for å øve på å ta et standpunkt.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Klima og miljø, stifinnere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2022 [1] :

Bli kjent med deres nærområde, og lær mer om hva dere kan gjøre for å verne om naturen.
Obligatorisk krav:
 1. Gjennomfør aktiviteten Klimaavtrykk.
 2. Gjennomfør aktiviteten Naturbingo.
 3. Gjennomfør et tiltak for å ta vare på miljøet sammen med familien i minst én uke.
Valgfrie krav:
I tillegg kan dere gjennomføre ett av følgende krav:
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Klima og miljø, vandrere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2022 [1] :

Få oversikt over tiltak for å verne om klima og miljø! Gjennom å ta dette aktivitetsmerket kan dere lære mer om hvilke tiltak som kan gjøre og utfordre dere selv gjennom å gjennomføre klimabingo.
Obligatorisk krav:
 1. Gjennomfør klimabingo i 30 dager.
 2. Lag en plakat med deres beste miljøtips. Plakaten kan inneholde tips som kan gjennomføres hjemme, på tur eller på leir.
 3. Sammen med patruljen skal dere finne noe dere ønsker speidergruppa, kretsen eller KFUK-KFUM-speiderne bør gjøre for klimaet og miljøet. Ta opp dette i speidergruppa eller send inn forslag til forslagskassen på kmspeider.no.
Valgfrie krav:
I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav:
 • Gjennomfør Klimaquiz.
 • Gjennomfør en Tur med retur og register turen på TINE sin hjemmeside.
 • Delta på flaskeinnsamling sammen med patruljen.
 • Gjennomfør en ryddedugnad utenfor lokalet hvor dere har speidermøter.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Klima og miljø, rovere, 2020 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2020 [1] - 2023 [1]

Bidra med innsats for klima og miljøet. Lær mer om hvordan dere kan planlegge en miljøvennlig tur, og ta klimabingoutfordringen!
Obligatorisk krav:
 1. Gjennomfør Klimabingo.
 2. Bruk informasjon fra kmspeider.no/miljo, NRKs miljøkalkulator og DNTs miljøvettregler, og planlegg en dagstur eller overnattingstur med roverlaget med fokus på å ha minst mulig klimaavtrykk.
Valgfrie krav:
I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav:
 • Bruk et av klima- og miljøforedragene i aktivitetsbanken for å lære mer om klima- og miljøutfordringer:
- Klimapraten
- Global urettferdighet som følge av klimaforandringene.
- Klima og miljøforandringene som følge av global oppvarming.
 • Gjennomfør klimaquiz.
 • Gjennomfør en Tur med retur, og register turen på Tine sin nettside.
 • Arranger flaskeinnsamling for speidergruppen deres.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Miljødetektiv, ulvunger, ? - 2003, Norges KFUM-speidere

Til 2003 [2] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Besøk en bedrift i nærheten og få informasjon om hva de gjør for å være miljøvennlige.
- Finn ut hvor nærmeste sted for retur av glass, metall og spesialavfall er.
- Hjelp til med å få til kildesortering av søppel hjemme.
- Sammenlign vannet i en bekk eller et vann i nærheten av en bedrift eller et område med mye landbruk med vann fra andre steder. Prøv å finne forskjeller.


Miljøvern, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7][19] - 2003 :

Du skal:
 1. Gjennomføre en ryddeaksjon i nærmiljøet.
 2. Reparer noe du elleres ville ha kastet f.eks. en leke, et klesplagg.
 3. Kildesortering. Finn ut hva som kan brukes om igjen av det vi kaster, og hvor returavfall kan leveres der hvor du bor.


Miljøvern, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003 :

Du skal:
 1. Sørge for at det blir slutt på bruk av engangsservise på speidern og hjemme.
 2. Lære om kompostering og sørge for å sortere ut avfall som kan komposteres hjemme. Lag en komposthaug eller en kompostbinge.
 3. Lære hva grønne planter betyr for miljøet, og stelle en grønn plante hjemme.


Naturvern, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [8] - 1978 [8] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

1a. Kjenne formålet med natur- og miljøvern.
b. Kjenne til hovedorganisasjonene som arbeider med natur- og miljøvern i Norge.
2a. Gjøre rede for hvordan planter, dyr og mennesker, er avhengig av hverandre. Gjør rede for begrepet økologi.
b. Forklar hvordan selv små påvirkninger (f.eks. forgiftninger) av de enkleste organismer kan få stor følge for dyr og mennesker.
3a. Gi fire eksempler (to skal være fra hjemstedet) på hvordan våre naturlige omgivelser er blitt skadet og ødelagt. Beskriv de metoder (fremgangsmåter) man har for å hindre slike ødeleggelser eller forstyrrelser i det naturlige miljø.
b. Gjøre rede for hovedkildene til luft- og vannforurensning, og resultatene av disse.
4. Beskriv et egnet naturområde. En periode på minst to dager skal være tilbrakt i området. Rapporten skal inneholde følgende punkter, men med full anledning til supplering:
a. Nåtidens og fortidens bruk av området.
b. Områdets rekreative og friluftsmessig verdi.
c. Naturvern i området.
d. Konflikter mellom forskjellige brukere.


Natur og miljøvern, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [17] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt (mangler bilde av merket) :

1. Forklare hvordan planter, dyr og mennesker er avhengige av hverandre. Gjøre rede for begrepet økologi.
2. Kjenne til hvordan forgiftning sprer seg i en næringskjede.
3a. Gi fire eksempler (to skal være fra heimstedet) på hvordan de naturlige omgivelsene er blitt skadet og ødelagt. Beskriv hvordan slikeødeleggelser kan hindres.
3b. Gjøre rede for hovedkildene til luft- og vannforurensning, og resultatet av disse.
4. Beskrive et egnet naturområde hvor du har oppholdt deg et døgn. Rapporten skal inneholde følgende punkter:
a. Bruk av området før og nå.
b. Områdets rekreative og friluftsmessige verdi.
c. Naturvern i området.
d. Konflikter mellom forskjellige brukere.


Naturvern, ulvunger, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1976, etter å ha avlagt Ulveprøven kunne ulvungen ta dette merket:

 • Flokken/kullet/gutten får det brune merket når tre av de seks oppgavene under hver årstid er gjennomført.

Høst:

 1. Lage og sette opp et forbrett for fugler.
 2. Fortelle om et husdyr/kjeledyr og hvordan du steller det.
 3. Beskriv og sammenlign vokseplassene for gran, furu og bjerk.
 4. Plant flokkens tre eller busk og lag en rapport om det gjennom året.
 5. Saml inn frø fra 3-5 forskjellige planter og legg dem til tørk.
 6. Finn en sommerfugl-larve og sørg for mat til den forpupper seg. Tegn eller beskriv larvens utseende.

Vinter:

 1. Iaktta fuglene som kommer til et forbrett. Beskriv hvordan de ser ut og hvordan de oppfører seg.
 2. Finn ut hvilke norske, ville dyr og fugler som står i fare for å bli utryddet.
 3. Finn sportegn i snøen. Tegn sporene og finn ut hvilke dyr som har laget dem.
 4. Smelt snø på et syltetøyglass og sammenlign smeltevannet med vann fra springen.
 5. Finn eksempler på hvordan menneskene ødelegger naturen.
 6. Lag en fuglekasse og heng den opp uten å slå spiker i trær eller å surre ståltråd rundt dem.

Vår:

 1. Lag en kalender der dere merker av de første vårtegnene.
 2. Finn ett eller flere eksempler på dyremerket materiale. Hva er det dere har funnet.
 3. Gjennomfør en natursti som f.eks. et roverlag har lagt opp.
 4. noen av våre ville planter holder på å bli utryddet. Kvilke? Hva kan vi gjøre for å bevare dem?
 5. Sett et frø og driv fram en plante.
 6. Tegn og beskriv den sommerfuglen larven ble til. Slipp den fri.


Naturvern, småspeidere, (1983) - (1995), Norges speiderforbund

(1983) - (1995) [20] [21] [12] [13] [22] :

 • Flokken/kullet/patruljen/småspeiderne/gutten/jenten får merket når tre av de seks oppgavene under hver årstid er utført.

Høst:

 1. Lage og sette opp et forbrett for fugler.
 2. Fortelle om et husdyr/kjeledyr og hvordan du steller det.
 3. Beskriv og sammenlign vokseplassene for gran, furu og bjerk.
 4. Plant flokkens tre eller busk og lag en rapport om det gjennom året.
 5. Saml inn frø fra 3-5 forskjellige planter og legg dem til tørk.
 6. Finn en sommerfugl-larve og sørg for mat til den forpupper seg. Tegn eller beskriv larvens utseende.

Vinter:

 1. Iaktta fuglene som kommer til et forbrett. Beskriv hvordan de ser ut og hvordan de oppfører seg.
 2. Finn ut hvilke norske, ville dyr og fugler som står i fare for å bli utryddet.
 3. Finn sportegn i snøen. Tegn sporene og finn ut hvilke dyr som har laget dem.
 4. Smelt snø på et syltetøyglass og sammenlign smeltevannet med vann fra springen.
 5. Finn eksempler på hvordan menneskene ødelegger naturen.
 6. Lag en fuglekasse og heng den opp uten å slå spiker i trær eller å surre ståltråd rundt dem.

Vår:

 1. Lag en kalender der dere merker av de første vårtegnene.
 2. Finn ett eller flere eksempler på dyremerket materiale. Hva er det dere har funnet.
 3. Gjennomfør en natursti som f.eks. et roverlag har lagt opp.
 4. noen av våre ville planter holder på å bli utryddet. Kvilke? Hva kan vi gjøre for å bevare dem?
 5. Sett et frø og driv fram en plante.
 6. Tegn og beskriv den sommerfuglen larven ble til. Slipp den fri.


Naturvern, speidere i tropp, (1984) - (1995), Norges speiderforbund

(1984) - (1995) [23][14][15], merket var et speidermerke i gruppen Friluftsliv :

1a. Lær deg Friluftsloven.
1b. Lag en veggavis som illustrerer Friluftslovens innhold. Heng den i speiderlokalet.
2. Fortell med ord og bilder hva "naturvett" er. Bruk dette i speiderarbeidet.
3. Lag en samling:
- om livet i fjæra eller
- om livet i skogen eller
- om livet på fjellet.
4a. Før en dagbok i et sammenhengende tidsrom (minst 2 mndr.) med naturiakttakelser (dyre- og planteliv). Registrer forandringer (vær, inngrep, årstider). Legg spesielt vekt på skader gjort av mennesker.
4b. Kjenne hensikten med natur- og miljøvern, og kjenne til hovedorganisasjonene som arbeider med slike spørsmål i Norge.
4c. Gi eksempler på hvordan våre naturlige omgivelser er blitt skadet og ødelagt (to eksempler fra hjemstedet). Prøv å finne ut noe om hva man kan gjøre for å hindre slike ødeleggelser eller forstyrrelser i det naturlige miljø.
4d. Gjør rede for hovedårsakene til luft- og vannforurensing, og resultatet av disse.
5. Gå på tur, beskriv et egnet naturområde du besøkte på turen. Legg vekt på :
- nåtidens og fortidens bruk av området
- områdets rekreative og friluftsmessige verdi
- naturvern i området
- konflikt mellom forskjellige brukere.


Naturvern, småspeidere, (1990) - ?, Norges speiderforbund

1990 [12] merket var i gruppen Vi er ute :

Flokken/patruljen/gutten/jenta får merket når tre av de seks oppgavene under hver årstid er gjennomført.

Høst :

 1. Lage og sette opp et matbrett for fugler.
 2. Fortelle om et husdyr/kjæledyr og hvordan du steller det.
 3. Beskrive og sammenlikne vokseplassen for gran, furu og bjerk.
 4. Samle frø fra 3-5 forskjellige planter og legg dem til tørk.
 5. Finne en sommerfugllarve og sørg for at den får mat til den forpupper seg. Tegne eller beskrive larvens utseende.

Vinter :

 1. Iakkta fuglene som kommer til et matbrett. Beskriv hvordan de ser ut og hvordan de oppfører seg.
 2. Finne ut hvilke norske, ville dyr og fugler som står i fare for å bli utryddet.
 3. Finne sportegn i snøen. Tegne sporene og finne ut hvilke dyr som har laget dem.
 4. Smelt snø på et syltetøyglass og sammenlign smeltevannet med vann fra springen.
 5. Finne eksempler på hvordan menneskene ødelegger naturen.
 6. Lage en fuglekasse og henge den opp uten å slå spiker i trær eller surre ståltråd rundt dem.

Vår :

 1. Lage en kalender der dere merker av de første vårtegnene.
 2. Finne ett eller flere eksempler på dyremerket materiale. Hva er det dere har funnet?
 3. Gå en natursti som f.eks. et roverlag har laget.
 4. Noen av våre ville planter holder på å bli utryddet. Hvilke? Hva kan vi gjøre for å bevare dem?
 5. Sette et frø og drive fram en plante.
 6. Tegne og beskrive den sommerfuglen larven ble til. Slipp den fri.


Naturvern, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 da Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere ble til Norges KFUK-KFUM-speidere og frem til det nye forbundet fikk nytt program i 2008. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekrav i de tidligere forbundene brukt frem til 2003.


Naturvett, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [16] [24] - (1980) [25], merket var i gruppen Hjem-Samfunn:

Du skal:
 1. Gå en oppgitt tur og rydde unna skrot som folk har kastet fra seg i terrenget.
 2. Fortelle hvilke skader disse tingene kan påføre mennesker, dyr og planter.
 3. Fortelle med ord og bilder hva naturvett er.

(1994) [7] - 2003 :

Du skal:
 1. Gå en oppgitt tur og rydde unna skrot som folk har kastet fra seg i terrenget eller langs stranda.
 2. Holde dette området ryddig i 1 måned alene eller sammen med patruljen.
 3. Lære hvilke stoffer som er mest skadelig for naturen, og hvor en finner disse.


Naturvett, vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003 :

Du skal:
 1. Gå en oppgitt tur og rydde unna skrot som folk har kastet fra seg i terrenget eller langs stranda.
 2. Holde dette området ryddig i 1 måned alene eller sammen med patruljen.
 3. Lære hvilke stoffer som er mest skadelig for naturen, og hvor en finner disse.


Stop poverty, klima, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [6] - 2023 [1]

1,2 millioner mennesker lever i ekstrem fattigdom. KFUK-KFUM Global ønsker å gjøre noe med dette gjennom Stop Poverty kampanjen. Lær mer om denne kampanjen og om sammenhengen mellom klima og fattigdom. Hva kan dere gjøre for å senke utslippene?
Obligatorisk krav:
 1. Lære om KFUK-KFUM Globals “Stop poverty”- kampanje. Hvem står bak kampanjen? Finn ut hva som er kampanjens mål når det gjelder klima og miljørettferdighet? Synes dere kampanjens mål om klima og miljørettferdighet er viktig? Hvordan kan dere bidra til at kampanjen når sine mål om klima- og miljørettferdighet? Hva finner dere om kampanjen på nettet? På sosiale medier kan man søke på hashtaggene #0poor og #stoppoverty.
 2. Lær mer om sammenhengen mellom fattigdom og klimaendringer. Bruk nettet og andre kilder til å finne ut hvordan klimaendringer f.eks ved mer ekstremvær og økt havnivå vil skape spesielt store utfordringer for fattige land. Finn konkrete eksempler og diskuter dem i roverlaget.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 1. Lær om hvordan kjøttproduksjon påvirker global oppvarming. Lag en kokebok med minst ti kjøttfrieretter og prøv minst en av dem på et møte eller tur i laget.
 2. Arranger et byttemarked.
 3. Lag og gjennomfør en Scouts Own eller et lysspor el.l for yngre speidere der temaet er Jesus og de fattige.
 4. Sett fokus på et klimaproblem i din lokale kommune, og arranger en med en aksjon, kampanje eller innsats i ditt lokalmiljø.
 5. Alle norske bedrifter har mulighet til å bli miljøfyrtårn-sertifisert hvis de bevisst bidrar til å bedre sin egen miljøinnsats. Dra på et besøk til en bedrift i deres nærmiljø som er sertifisert som miljøfyrtårn og lær om deres miljøarbeid.
 6. Se en dokumentar sammen som handler om klimaendringer, og diskuter denne i roverlaget.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Søppelmerket, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [6]2022 [1] :

Obligatorisk krav:
 1. Vite at man tar med søppel hjem fra tur og tatt det med seg.
 2. Være med på en tur hvor de sorterer det søplet de finner.
 3. Kjenne til søppelsorteringen hjemme og ha hovedansvar for dette i en uke.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Laget en plakat med et slagord for søppelsortering.
 • Laget noe nyttig av noe man ellers ville kastet.
 • Være med på ”Rusken-aksjon” eller lignende rydde-aksjon ute i nærområdet.
 • Besøkt et Returpunkt for søppel sammen med andre speidere/ flokken.
 • Sammen med flokken holde det fritt for søppel rundt speidermøtestedet.
 • Tatt Grønn speider i sølv. (så lenge merket finnes). Dette punktet ble tatt bort fra merket når "Grønn speider"-merket gikk ut i 2016.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Søppelmerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [6] - 2022 [1]

Lær om sortering av søppel og om hva kommunen gjør med søppelet. Lag er sorteringsplakat og dra på sorteringstur.
Obligatorisk krav:
 1. Sorteringstur (i forbindelse med overnattingtur,sorter all avfall som et med, samt det dere finner i naturen). Ta bilder og dokumentere.
 2. Innhente innformasjon om hvordan sin kommune arbeider med avfallsortering.
 3. Lage sorteringsplakat til bruk hjemme eller på speiderlokalet el.l.
 4. Sjekk sortering hjemme og hjelp til å sortere riktig.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Besøke miljøstasjon og få omvisning og informasjon.
 • Søppelplukketur i skogen/stranda/gata, sortere søppelet og levere på avfallstasjon.
 • Lage bilde av diverse avfall du finner, lag et budskap om miljøbevissthet.
 • Besøke menighetskontoret og kirken for å se hvordan de sorterer.
 • Lage veggavis fra arbeidet som er gjort med sorteringen.
 • Lag noe nyttig av noe som ellers ville blitt kastet.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Verdens naturvernmerke (Det grønne merket), patruljemerke i tropp, (1984) - (1995), Norges speiderforbund

(1984) - (1995) [23][14][15], merket var et patruljemerke i gruppen "Friluftsliv" i 1984-1988 og i "Samfunnsengasjement" i 1995, merkenummer 5308 :

Dette merket er beregnet på speidere i alderen 11-15 år.
Merket bør gjennomføres som en patruljeoppgave, men hvis dere vil, kan dere dele troppen i grupper uavhengig av patruljene.
Oppgavene er nokså omfattende. Derfor bør patruljene få den nødvendige veiledning slik at de kan legge en plan for hvordan merkekravene kan gjennomføres.
Kunnskaper:
 • Minst to av de tre oppgavene 1, 2 eller 3 nedenfor skal presenteres i form av plansjer, veggavis, hefter, utstilling, lysbildeserier e.l., som dere lager selv.
1.
a. Hva er årsaken til forurensing av luft, vann og jord på ditt heimsted?
b. Hva er vanligvis hovedkildene til forurensning av luft, vann og jord.
c. Lag en kort liste over «hva samfunnet skal gjøre» og «hva samfunnet ikke skal gjøre» for at naturen skal kunne bevares.
2.
a. Illustrere en enkel næringskjede.
b. Hva kan skje dersom ett av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner?
c. Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor.
3.
a. Hva forstår vi med «fornybare ressurser» (kretsløpsressurser) og med «ikke fornybare ressurser»?
b. Lag en liste med 2-5 eksempler på kretsløpsressurser og med 5-10 eksempler på ikke fornybare ressurser. Sett på listen hvor lenge disse vil vare med bruk vi har i dag.
c. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette?
Oppgaver:
 • Under dette punktet skal dere utføre minst en av oppgavene.
1. Ta for dere en elv/bekk med forurensning. Hvorfor er den forurenset? Ta vannprøver. Hvilke ulemper har forurensningen ført med seg? Hvordan kan dette unngås?
2. Ta for dere en fabrikk eller lignende på hjemstedet. Finn ut hvilke former for forurensning den fører med seg og hvilke følger dette har hatt for miljøet. Er det satt i verk tiltak for å hindre for å hindre forurensning? Hva ville skjedd dersom dette ikke var gjort? Er tiltakene gode nok?
3. Lag en tilsvarende undersøkelse av hvilke forurensninger og miljøskader som følger med andre tiltak på heimstedet ditt, for eksempel gårdsdrift, siloanlegg, gruvedrift, militære områder osv.
Praktisering:
 • Utføre minst to av disse oppgavene:
1. Sett ut fugleholker, for eksempel kasser eller fôringsbrett som dere har laget selv. Studer en boplass for en fugl, eller ta observasjoner på fôringsbrettet regelmessig over minst to måneder, og før disse inn i et arbeidshefte sammen med tegninger, fotografier eller andre illustrasjoner.
2. Lag deres egen kjøkkenhage eller ta del i skog- eller lèplanting, og skriv en rapport om dette.
3. Ta del i en oppryddingsaksjon.
4. Ta del i en innsamling av papir og/eller flasker, filler og metaller.
5. Delta i en naturvettaksjon.


Verdens naturvernmerke (Det grønne merket), patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [17] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

Kunnskaper:
 • Minst to av de tre oppgavene 1, 2 eller 3 nedenfor skal presenteres i form av plansjer, veggavis, hefter, utstilling, lysbildeserier e.l., som dere lager selv.
1.
a. Hva er årsaken til forurensing av luft, vann og jord på ditt heimsted?
b. Hva er vanligvis hovedkildene til forurensning av luft, vann og jord.
c. Lag en kort liste over «hva samfunnet skal gjøre» og «hva samfunnet ikke skal gjøre» for at naturen skal kunne bevares.
2.
a. Illustrere en enkel næringskjede.
b. Hva kan skje dersom ett av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner?
c. Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor.
3.
a. Hva forstår vi med «fornybare ressurser» (kretsløpsressurser) og med «ikke fornybare ressurser»?
b. Lag en liste med 2-5 eksempler på kretsløpsressurser og med 5-10 eksempler på ikke fornybare ressurser. Sett på listen hvor lenge disse vil vare med bruk vi har i dag.
c. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette?
Oppgaver:
 • Under dette punktet skal dere utføre minst en av oppgavene.
1. Ta for dere en elv/bekk med forurensning. Hvorfor er den forurenset? Ta vannprøver. Hvilke ulemper har forurensningen ført med seg? Hvordan kan dette unngås?
2. Ta for dere en fabrikk eller lignende på hjemstedet. Finn ut hvilke former for forurensning den fører med seg og hvilke følger dette har hatt for miljøet. Er det satt i verk tiltak for å hindre for å hindre forurensning? Hva ville skjedd dersom dette ikke var gjort? Er tiltakene gode nok?
3. Lag en tilsvarende undersøkelse av hvilke forurensninger og miljøskader som følger med andre tiltak på heimstedet ditt, for eksempel gårdsdrift, siloanlegg, gruvedrift, militære områder osv.
Praktisering:
 • Utføre minst to av disse oppgavene:
1. Sett ut fugleholker, for eksempel kasser eller fôringsbrett som dere har laget selv. Studer en boplass for en fugl, eller ta observasjoner på fôringsbrettet regelmessig over minst to måneder, og før disse inn i et arbeidshefte sammen med tegninger, fotografier eller andre illustrasjoner.
2. Lag deres egen kjøkkenhage eller ta del i skog- eller lèplanting, og skriv en rapport om dette.
3. Ta del i en oppryddingsaksjon.
4. Ta del i en innsamling av papir og/eller flasker, filler og metaller.
5. Delta i en naturvettaksjon.


Verdens naturvernmerke, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003 , Verdens naturvernmerke var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal gjennomføre minst to av underpunktene på 1, en av oppgavene under 2 og to oppgaver under 3.
1. Oppgaven presenteres i form av plansjer, veggavis, hefter, utstilling, lysbildeserier e.l. som dere lager selv.
a. Hva er årsaken til forurensing av luft, vann og jord på ditt hjemsted? Hva er vanligvis hovedkildene til forurensning av luft, vann og jord? Lag en kort liste over «hva samfunnet skal gjøre» og «hva samfunnet ikke skal gjøre» for at naturen skal kunne bevares.
b. Illustrere en enkel næringskjede. Hva kan skje dersom ett av leddene i kjeden blir skadet eller forsvinner? Lag en oversikt over dyr eller planter i ditt distrikt som står i fare for å bli utryddet. Forklar hvorfor.
c. Hva menes med «fornybare ressurser» og med «ikke fornybare ressurser»? Lag en liste med 5 eksempler på fornybare ressurser og 5 ikke fornybare ressurser. Sett på listen hvor lenge disse vil vare med bruk vi har i dag. Gi eksempler på hvordan ressurser kan gjenvinnes. Kan troppen gjøre noe med dette?
2. Utfør minst en av disse oppgavene:
a. Ta for dere en elv/bekk med forurensning. Hvorfor er den forurenset? Ta vannprøver. Hvilke ulemper har forurensningen ført med seg? Hvordan kan dette unngås?
b. Ta for dere en fabrikk e.l. på hjemstedet. Finn ut hvilke former for forurensning den fører med seg og hvilke følger dette har hatt for miljøet. Er det satt i verk tiltak for å hindre forurensning? Hva ville skjedd dersom dette ikke var gjort? Er tiltakene gode nok?
c. Lag en tilsvarende undersøkelse av hvilke forurensninger og miljøskader som følger med andre tiltak på hjemstedet ditt, for eksempel gårdsdrift, siloanlegg, boligbygging, hyttefelt, gruvedrift, militære områder osv.
3. Utføre minst to av disse oppgavene:
a. Sett ut fugleholker, f.eks. kasser eller fôringsbrett som dere har laget selv. Studer en boplass for en fugl, eller ta observasjoner på fôringsbrettet over minst to måneder, og før disse inn i et arbeidshefte sammen med tegninger, fotografier eller andre illustrasjoner.
b. Lag deres egen kjøkkenhage eller ta del i skog- eller beplanting, og skriv en rapport om dette.
c. Ta del i en oppryddingsaksjon.
d. Ta del i en innsamling av papir og/eller flasker, filler og metaller.
e. Delta i en naturvettaksjon.


Verdens naturvernmerke, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [18] til 2003 : Flokken/kullet/gutten får det brune merket når tre av de seks oppgavene under hver årstid er gjennomført.

Høst :

 1. Lage og sette opp et fôrbrett for fugler.
 2. Fortelle om et husdyr/kjæledyr og hvordan du steller det.
 3. Beskrive og sammenlikne vokseplassen for gran, furu og bjørk.
 4. Plante og lage en rapport om flokkens tre eller busk gjennomåret.
 5. Samle inn og legge til tørk frø fra 3-5 forskjellige planter.
 6. Finne en sommerfugl-larve, og gi den mat til den forpupper seg. Tegne eller beskrive larvens utseende.

Vinter :

 1. Iakkta fuglene som kommer til et fôrbrett. Finne ut hvilke norske ville dyr og fugler som står i fare for å bli utryddet.
 2. Finne ut hvilke norske ville dyr og fugler somstår i fare for å bli utryddet.
 3. Finne sportegn i snøen. Tegne sporene, og finne ut hvilke dyr som har laget dem.
 4. Smelte snø på et syltetøyglass, og sammenlikne smeltevannet med vann fra springen.
 5. Finne eksempler på hvordan mennesker ødelegger naturen.
 6. Lage en fuglekasse, og henge den opp uten å slå spiker i trær eller surre ståltråd rundt dem.

Vår :

 1. lage en kalender der de første vårtegnene merke sav.
 2. Finne ett eller flere eksempler på dyremerket materiale. Hva er det dere har funnet?
 3. Gjennomføre en natursti som f.eks. et roverlag har lagt opp.
 4. Noen av våre ville planter holder på å bli utryddet. Hvilke?
 5. Sette et frø, og drive fram en plante av det.
 6. Tegne og beskrive den sommerfuglen larven ble til.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Byttedag rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Energi ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Fornybar energi vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Forvalter patruljemerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Gjenbruk stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Gjenbruk vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Gjenvinning bevere Norges speiderforbund 2022 (2024)
Gjenvinning småspeidere Norges speiderforbund 2022 (2024)
Gjenvinning patrulje i tropp Norges speiderforbund 2022 (2022)
Gjenvinning rovere Norges speiderforbund 2022 (2022)
Grønn speider - sølv prosjektmerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2010 2016
Grønn speider - gull prosjektmerke for vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2013 2016
Grønn speider vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Klimaapell rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Klima og miljø oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Klima og miljø stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Klima og miljø vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Klima og miljø rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2023)
Miljødetektiv ulvunger Norges KFUM-speidere ? 2003
Miljøvernmerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Miljøvernmerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Natur og miljøvernmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Natur og miljøvernmerket spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Natur og miljøvernmerket småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2024)
Natur og miljøvernmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Natur og miljøvernmerket rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Naturvernmerket ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Naturvernmerket småspeidere Norges speiderforbund (1983) (1995)
Naturvernmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Naturvernmerket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Naturvettmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Naturvettmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Stop poverty, klima rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Søppelmerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Søppelmerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Verdensmiljømerket småspeidere Norges speiderforbund 2010 (2020)
Verdensmiljømerket speidere i tropp Norges speiderforbund 2010 (2020)
Verdensmiljømerket rovere Norges speiderforbund 2010 (2020)
Verdens naturvernmerke patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Verdens naturvernmerke patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Verdens naturvernmerke vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Verdens naturvernmerke ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [1], Norges KFUK-KFUM-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 4. 4,0 4,1 Vandrerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 5. 5,00 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05 5,06 5,07 5,08 5,09 5,10 5,11 5,12 5,13 5,14 5,15 5,16 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,25 5,26 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [2], Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 www.speidermerker.no [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 10. Arbeidsbok for ulvunger, 1976, Norsk Speidergutt-Forbund
 11. Småspeidertreet, 1983, Norges speiderforbund
 12. 12,0 12,1 12,2 Aktivitetsmerker for småspeidere, 1990, Norges speiderforbund
 13. 13,0 13,1 Småspeiderbitboka, 1995, Norges speiderforbund
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 16. 16,0 16,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 17. 17,0 17,1 17,2 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 18. 18,0 18,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 19. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 20. Småspeidertreet, 1983, Norges speiderforbund
 21. Småspeiderboka, 1987, Norges speiderforbund
 22. Flokkleders arbeidsbok 1, 1995, Norges speiderforbund
 23. 23,0 23,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1984, Norges speiderforbund
 24. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 25. Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker