Merker med naturkjennskap som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med natur- og miljøvern som tema

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Knut Pedersen fra 1. Laksevåg laget denne wood-craft tavlen med 25 tresorter da han tok Naturforskermerket i 1961.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg
Ulvelederhåndboken til Norges KFUM-speidere fra 1983 inneholder tips om friluftsliv og oppfordrer lederne til å ta ulvungene med ut og bruke nærområdet.
Dagens Naturmerke for småspeidere inneholder krav om utemøter hele året.
Foto: Speidermuseet på Laksevåg


Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Naturmerket, småspeidere, (2007) - (2024), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [11] - (2024) [12], merket var i gruppen Friluftsliv:

Hvorfor: For å bli bedre kjent med naturen.
Fremgangsmåte:
 1. Vær med på 8 utemøter i flokken, hvorav minst 2 skal være om vinteren.
 2. Finn ut hvorfor vi ikke skal kaste fra oss ting i naturen.
 3. Finn et dyresamfunn, for eksempel rumpetroll, en maurtue, andefamilie eller lignende. Tegn og fortell om dette.
 4. Finn tre forskjellige ting i naturen som er dyremerket (avspiste kongler, bark eller lignende).
 5. Samle fire forskjellige vekster fra naturen og finn ut hva de heter.
 6. Lag noe av materiale fra naturen, for eksempel et bilde, en skulptur eller lignende.


Naturmerket, bevere, 2017 - (2024), Norges speiderforbund

2017 [12] - (2024) [12] :

Hvorfor: For å bli bedre kjent med, og bli glad i, naturen.
Fremgangsmåte:
 1. Vær med på minst 4 leker/aktiviteter i naturen sammen med de andre beverne.
 2. Følg med på noen av forandringene i naturen som følger av de skiftende årstidene.
 3. Studer plante- og dyrelivet i området rundt speiderhuset/-hytta eller rundt den faste møteplassen deres.
 4. Vis at dere kjenner til hvordan man skal oppføre seg i naturen, og hvorfor.


Naturmerket, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

2022 [10] - (2023) [10] :

Merkekravene er veiledende. Dere kan bytte ut kravene med andre aktiviteter som passer dere bedre. Det er fint om de nye aktivitetene har samme eller lignende tema.
Forslag til aktiviteter:
 1. Bli kjent med noen av de ville dyrene som lever i Norge.
  • Gå for eksempel en tur og lete etter dyrespor, eller gjennomfør denne aktiviteten om ville dyr.
  • Aktiviteten kan være med på å vekke friluftsinteresse og -nysgjerrighet.
 2. Plukk og press fine blomster og blader. Bruk dem til å lage noe fint.
  • Lim blomstene og bladene på ark og lag kunst eller kort.
  • I denne aktiviteten får barna utforsket kreativiteten sin.
 3. Lek i snøen.
  • Dere kan for eksempel ake, lage snølykt, snømann eller engler i snøen.
  • Barna kan lære å glede seg over naturen i alle årstider.
 4. Bli kjent med fugler og insekter.
  • For eksempel ved å lage og sette ut mat til fuglene om vinteren og å lete etter insekter i kongler.
  • Aktiviteten kan være med på å vekke friluftsinteresse og nysgjerrighet rundt naturen.
 5. Gå en tur om høsten og plukk bær eller frukt. Lag noe spiselig av det dere plukker.
  • Lag for eksempel eplekake, syltetøy eller blåbærmuffins.
  • Å høste fra naturen viser barna flere områder vi kan bruke naturen på.
Merkekravene fra 2018 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Naturkjennskap, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund. (2008) [12] - (2020) [12], merket er i programområdene Kreativitet og Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Bli kjent med dyre- og plantelivet i nærområdet.
Obligatorisk:
 1. På en egen tur ta for dere et mindre, avgrenset naturområde (for eksempel et halvt mål). Registrer flest mulig dyre- og plantearter og spor i dette området. Finn navn på alle artene dere registrerer.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Lag et herbarium med flest mulig plantearter fra nærområdet ditt og finn navn på dem.
 2. Lag en stensamling med flest mulig typer sten fra nærområdet. Finn navn på stenartene.
 3. Registrer fugle- og dyrearter i nærområdet og finn navn. Fortell småspeiderne om disse dyrene, enten på et flokkmøte eller på en tur i området.
 4. Finn frem til et spesielt uberørt naturområde og finn frem til hvilke dyre- og plantesorter som særpreger dette.
 5. Marker et område på en kvadratmeter i naturen i nærområdet, og følg dette området gjennom flere årstider. Hvilke insekter og planter finnes? Hva skjer med disse over tid?
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Tremerket, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Lær hvordan forskjellige trær ser ut. Klarer dere å finne trærne på tur i skogen? Lag noe fint av blader, kvister eller bark.

2022 [10] - (2023) [10] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Lær å kjenne igjen fire løvtrær.
 2. Lær å kjenne igjen to bartrær.
 3. Gå en tur og finn de trærne dere har lært å kjenne igjen.
 4. Se på et blad og en barnål gjennom et forstørrelsesglass.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
 • Tell årringene på en stubbe, og lær om sammenhengen mellom ringene og alderen til treet.
 • Lag et bilde av blader og barnåler.
 • Lag en dekorasjon av kvister og blader.
 • Lag en barkbåt og delta i en barkbåtkonkurranse.
 • Finn trær som er fine å klatre i, og prøv å klatre i dem.
 • Finn ved i skogen og tenn opp et bål.
 • Spikk pølsepinner og grill pølser eller pinnebrød.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Tremerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [10] - (2023) [10] :

Lær å kjenne igjen forskjellige trær. Finn trærne på tur i skogen og test fotosyntesen.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Lær å kjenne igjen seks løvtrær og tre bartrær, og hva de heter.
 2. Gå en tur og finn de ni trærne dere har lært å kjenne igjen.
 3. Gjennomfør forsøket Test fotosyntesen, finn ut hvorfor fotosyntesen er viktig for oss som lever på jorda.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Finn ut hvorfor løvtrærne mister bladene sine om høsten.
 • Finn ut hva slags blomster, kongler og frukter som vokser på de ni trærne dere har lært navnet på.
 • Spikk en barkebåt og vær med i en barkebåtkonkurranse.
 • Finn ut ulike metoder for å se hvor gammelt et tre er.
 • Lag en sopelime.
Merkekravene fra 2014 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Tremerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [10] - (2023) [10] :

Tre kan brukes til mye forskjellig, men hvilke tre egner seg til hva? Utforsk de ulike tresortene og lag kule ting av dem.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn minimum åtte forskjellige treslag og lær navnene på dem. Samle eller ta bilder av blader, nåler og bark fra trea og lag et herbarium av det.
 2. Lær hvordan minimum tre løvtre ser ut uten blader, sånn at dere kan kjenne dem igjen om vinteren. Det kan være lurt å se på for eksempel bark og voksemåte.
 3. Finn ut hva vi kan bruke ulike tresorter til, og hva de ulike delene egner seg til. Se på blader, bark, røtter og ved.
 4. Finn ut hva brennverdi er, og hvilken brennverdi de ulike tresortene har. Hvilke sorter egner seg best til opptenning, og hvilke sorter gir mest varme?
 5. Lag et valgfritt redskap eller utstyr av tre, for eksempel en visp, benk, kopp, seljefløyte, bestikk, knagg eller stokk.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Vit hvordan ulike tre formerer seg (frø, nøtter, kongler...).
 • Lag en vandrestav og spikk et godt håndtak på den.
 • Lag en rett hvor dere bruker nøtter, blader eller nåler dere har samlet selv.
 • Spikk en smørekniv at et mykt og et hardt treslag. Se om du kjenner forskjell på treslagene mens du spikker og etterpå når du bruker kniven.
Merkekravene fra 2014 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Tremerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [10] - (2023) [10] :

Tre kan brukes til mange ulike ting. Bli bedre kjent med ulike tresorter, lag en nyttegjenstand og lag mat med ingredienser fra trær.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Finn minimum ti forskjellige løvtrær og lær å kjenne dem igjen på blader, blomster, frø, nøtter, kongler og frukt.
 2. Lær å kjenne igjen seks løvtrær uten blader. Det er lurt å se på form, voksemåte og bark.
 3. Lag en samling eller tavle som viser tverrsnitt, ung og gammel bark fra minimum seks ulike tresorter.
 4. Lag en nyttegjenstand av treverk, for eksempel kopp, bestikk, knivskaft, minimum seks knapper til et plagg eller lignende.
 5. Samle råstoff og lag to spiselige ting med ingredienser fra trær, for eksempel nøttekake, bærkrydder, granskuddolje, bjørkesaft, bjørkesirup, lindete eller lignende.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Lag knagger av einer og heng dem opp på speiderhytta eller et annet egnet sted.
 • Lag skistaver kun av kvister og greiner fra trær, og bruk dem på tur.
 • Lag truger av kvister og greiner. Unngå i størst mulig grad å bruke annet materiale enn naturmateriale. Test dem ut på tur.
Merkekravene fra 2014 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Årstider, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Lær mer om årstidene. Lag bilder med årstidenes farger. Kanskje vil dere lage kunst av ting i naturen eller prøve å kle dere til "feil" årstid?

2022 [10] - (2023) [10] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Lær rekkefølgen på de fire årstidene og hvilke måneder som hører til de ulike årstidene.
 2. Finn ut hva som skjer med jorda og sola som gjør at vi har ulike årstider.
 3. Del et ark i fire ruter og tegn med farger som er typiske for de ulike årstidene, en årstid i hver rute, eller på annen måte bli kjent med de typiske fargene for de ulike årstidene.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Samle og tørk blader fra hver årstid. Lag en plakat med bladene.
 • Lag et bilde eller kunst med ting dere finner i naturen i den årstiden dere er i.
 • Finn ut hvordan det er lurt å kle seg i de ulike årstidene. Kle dere for en annen årstid enn dere er i, gå ut og kjenn hvordan det er.
 • Finn ut hvilke fugler som reiser fra og kommer tilbake til Norge i de ulike årstidene og hvorfor de gjør det.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Årstider, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [10] - (2023) [10] :

Lær om årstidene og hvordan solen påvirker dem. Bruk årstidenes farger og lag et årshjul, og lag kunst av ting dere finner i naturen.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn ut hva som skjer med sola og jorda som gjør at vi har forskjellige årstider.
 2. Lag et årshul eller en plakat med de ulike årstidene og kjennetegn og farger for de ulike månedene.
 3. Vær med på en førstehjelpsøvelse som tar for seg typiske skader for de ulike årsidene, for eksempel frostskader, solbrenthet, huggormbitt, flåttbitt og lignende.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Lær om hva ulike dyr gjør om vinteren, for eksempel reiser til andre land, går i dvale, skifter til vinterpels og lignende.
 • Lag et bilde med ting fra naturen i den årstiden dere befinner dere i.
 • Del et ark i fire ruter og mal eller tegn med farger som er typisk for de ulike årstidene, en rute for hver årstid.
 • Finn ut hvordan det er lurt å kle seg til tur i de ulike årstidene. Prøv det gjerne ut både for riktig og "feil" årstid.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Innledning til gruppen Naturkjennskapsmerker i 1933 [5] og 1939 [6] Norges KFUK-speidere

Kunsten ved å ta naturmerker er først denne: å kunne se med våkne, intresserte øine på alt som foregår ute. Lev med i livet der, spør dig selv og andre hvorfor det som skjer er som det er.

Forsøk virkelig å bli kjentmann på det område som intresserer dig. Er det blomster, dyr, fugler eller stjerner: gi dig ikke før du vet så meget om dem at du synes de er dine gode venner, som du virkelig kjenner ut og inn.

Arbeid selv ved å gå på oppdagelse; skriv ned, les om, tegn med farveblyantene det du ser. Lag dine egne samlinger på din egen måte, slik som du synes det er greit og pent.

Og når du kan så meget som det kreves for merket, meld dig da til troppsføreren og ta det!


Fuglekonge, meiser, (1958) - (1965), Norges KFUK-speidere

1958 dyktighetsmerket kunne ikke oppnås før meisen hadde avlagt prøven til storevingen [18] og 1965 dyktighetsmerket kunne taes etter at meisen var ferdig med lillevingen [1] :

 • Meisen må kjenne 3 trær og vite hvordan de ser ut både sommer og vinter og på samme måte kjenne 3 ville planter, vite når og hvor de kommer om våren, når de blomstrer og hvordan de ser ut om høsten. Hun må kunne utpeke trærne og blomstene ute.
 • Hun må kjenne 3 fugler og deres liv gjennom ett år, vite hvor de har redene sine, hva de lever av osv. Kunne kjenne dem på låten og kunne utpeke dem ute.


Høstmerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] [19] - 2003:

Du skal:
 1. Vite hva en trekkfugl er og når, hvor og hvordan de flyr.
 2. Vite om sola er borte om høsten og vinteren der du bor, og evt. hvor lenge den er borte.
 3. Lage et høstbilde med materialer fra naturen.


Høstmerket, ulvunger i 5. klasse, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [3] til 2003 :

 1. Vise og kjenne navnet på 4 norske kornsorter. Får du ikke tak i kornsortene, kann du vise bilder av dem.
 2. Vite hva en trekkfugl er og når, hvor og hvordan de flyr.
 3. Nevne 2 steder i Nord-Norge og 2 steder i Sør-Norge der sola er borte sen høst/vinter.
 4. Lage et høstbilde med materialer fra naturen.


Naturmerket, familiespeidere, 2018 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Familiespeiderne fikk aktivitetsmerker høsten 2018 og dette var et av de seks første.

Familiespeidermerkene er ment som en hjelp til å planlegge møter. Tilpass kravene til din gruppe.

2018 [20] - 2022 [10] :

 • Kunne navn på to dyr og funnet spor fra dem (fotavtrykk, lort, gnagemerker).
 • Kunne navn på to blomster og ha plukket en fin blomsterbukett.
 • Kunne navn på to trær og har laget et kort med blader fra trærne eller.
 • Lage en flaskebane.
 • Lage en lykt enten av snøballer, ved å grave ut i løssnøen, eller ved hjelp av blokker med snø.
 • Lage engler i snøen.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Naturforsker, speidere i tropp, (1971) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1971: [13] - 1978 [14], var ett hobbymerke som kunne tas etter å ha fullført Tredjegraden:

 • Lage en woodcraftsamling (bladsamling, dyrespor, fjærsamling, tresorter e.l.)
eller
 • lage en samling fra livet i fjæra
eller
 • føre en dagbok i et sammenhengende tidsrom av minst tre måneder over naturiakttakelser (dyreliv eller planteliv). Samlingen eller boka skal være varig merket med speiderens og troppens navn.


Naturforsker, spesialistmerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [15] merket var et spesialistmerke med gult motiv som kunne taes når 2. graden var ferdig og tilsvarende hovedpunkt på 1. graden var tatt:

 1. Instruere patruljen i et merke innenfor emnet natur.
 2. Lage minst to ulike samlinger fra naturen (trær, spor, fjær, skjell, stein e.l.). Samlingene skal være godt merket.
 3. Foreta observasjoner i fire ulike uker, fordelt på tre måneder av dyre- og planteliv på et avgrenset område. Lage en plansje eller på andre måter vise hva som er observert.
 4. Skaffe deg god kjennskap til et pattedyr, en fugl, en fisk og en plante.


Naturforsker, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [2] - 2003 , Naturforskermerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Instruere patruljen i et merke innenfor emnet natur.
 2. Lage minst 2 ulike samlinger fra naturen f.eks. av trær, spor, fjær, skjell, stein. Samlingene skal være godt merket.
 3. Foreta observasjoner i 4 ulike uker fordelt på 3 måneder av dyre- og planteliv på et avgrenset område. Lage en plansje eller på annen måte vise frem hva som er observert.
 4. Skaffe deg god kjennskap til et pattedyr, en fugl, en fisk og en plante.


Naturkjenner, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter

(1939) [16] :

Speideren må:

a. Ha samlet og presset blad fra 20 forskjellige trær og busker, samt kunne beskrive utseendet og bestemme hvad slags tre eller busk hvert enkelt blad tilhører.
b. Kunne gi navnene på 20 forskjellige planter som utpekes.
c. Kunne fremlegge et herbarium på minst 50 forskjellige planter, plukket, presset, bestemt og innsatt av speideren selv, (De i punkt a) og b) nevnte kan heri innbefattes.
d. Kunne beskrive de forskjellige utviklingsstadier i en sommerfugls liv.
e. Kunne beskrive 6 forskjellige fuglers utseende, levesett og skjelne mellem deres sang, eller gjengi hvad zoologien lærer om 6 forskjellige ville dyr som forekommer i Norge.


Naturkjenner, speidere i tropp, (1939) - ?, Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker

(1939) [16] :

Skriftlig:
a. Beskriv de forskjellige utviklingsstadier i 1) en sommerfugls liv, og 2) en frosks liv.
Muntlig:
a. Gi en beskrivelse av seks forskjellige fugler som finnes i Norge og omtal særegenhetene ved deres levesett, utseende og sang.
b. Hvilke er våre viktigste skogstrær, og hvilken betydning har de for vårt lands økonomi?
c. Hvad er skogsakens opgave?
Praktisk:
a. Må kunne fremlegge et herbarium på tilsammen minst 50 forskjellige planter, plukket, presset, bestemt og innsatt av speideren selv. Herbariet bør gjøres så allsidig som mulig, således at det foruten ville blomster også har prøver på forskjellige mosearter, gressarter og blader av trær.


Naturmerket, speidere i tropp, (1933) - (1939), Norges KFUK-speidere

1933 [5] og 1939 [6], merket var et samlingsmerke i gruppen Naturkjennskapsmerker :

 • Speiderpiken må kjenne 5 viltvoksende plantearter (utvikling og levevis gjennom ett år). Eventuell praktisk anvendelse av plantene. Plantene skal presses på de forskjellige stadier og forsynes med beskrivelse av voksested og plantefamiliens viktigste kjennetegn.
 • Kjenne 2 treslag på samme måte.
 • Må ved personlig iakttagelser lære å kjenne en fugleart som finnes i vill tilstand på hjemmestedet, så man kan gjøre rede for dens levevis gjennom et år.
 • Kjenne en almindelig sommerfuglearts utvikling på samme måten.
 • Gjøre rede for det karakteristiske ved værforholdene på hjemstedet. Ute i terreng kunne bedømme vindretning, og efter luft, temperatur og skyforhold kunne forutsi hvordan været blir.


Naturmerket, meiser, (1988) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1988) [7] [2] [19] - 2003:

Du skal:
 1. Studere et dyresamfunn (f.eks. rumpetroll, andefamilie eller maurtue.
 2. Tegne eller fortelle om det du har sett til de andre i flokken.
 3. Fortelle hvordan en skal oppføre seg ute i naturen.


Naturmerket, oppdagere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

2008 - 2016, var et spesialistmerke [9] [10] :

Merket var webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.
Kreativitet
 • Farger fra naturen: Denne aktiviteten går ut på å lage bilder med fargestoff fra naturen. Hensikten er å lære om plantefarging og å være kreativ.
 • Naturbilde: Oppdagerne skal lage et bilde med materialer fra naturen. Sommerblomster og høstblader som legges i press er dekorative. Tangbilde er også en mulighet. Prøv å finne ut hva dere har funnet og hva det heter. Bilder kan lages med kartong og kontaktpapir, med en finérplate og limpistol, eller dere kan legge naturmaterialene på en hvit bakgrunn og fotografere.
Mat
 • Syltetøy: Oppdagerne skal finne noe spiselig i naturen og tilberede et måltid. Har dere brød og sukker med på tur, er det enkelt å plukke bær og lage syltetøy. La oppdagerne smake på litt ukjente frukter og grønnsaker.
Natur
 • Mikroskop: Oppdagerne skal studere insekter, blomster eller noe annet dere finner i naturen. Bruk gjerne forstørrelsesglass. Bruk insektfangere eller legg små plastkopper i groper i bakken slik at insektene faller ned i dem. Lag en samling av ulike skjell, blomster, strå, steiner eller annet dere finner.


Tremerket, oppdagere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [17]2022 [10] :

Lær om noen trær og gå på tur for å finne disse. Se nærmere på dem i forstørrelsesglass. Lag noe av blader, kvister eller bark.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne 4 løvtrær med navn. Gå en tur å se på disse trærne.
 2. Kjenne 2 nåletrær/bartrær. Gå en tur å se på disse trærne.
 3. Studer et blad i forstørrelsesglass.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Tell år-ringene på en stubbe og få forklart sammenhengen mellom år-ringer og treets alder.
 • Lag et bilde av blader (og barnåler).
 • Lag en dekorasjon av kvister og blader.
 • Lag en barkebåt og delta i en barkebåt-konkurranse.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Tremerket, stifinnere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [17] - 2022 [10] :

Lær om noen trær og gå på tur for å finne disse. Lag en bladsamling av trærne dere finner. Lær om fotosyntese
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne 6 løvtrær og 3 bartrær. Gå en tur å se på disse trærne.
 2. Lag en samling av bladene på disse trærne og skriv navn på.
 3. Vite hva fotosyntese er og hvorfor det er viktig for oss og alt som lever på jorda.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Finn ut hvordan blomster det er på disse trærne.
 • Forklar hvorfor løvtrær mister bladene om høsten.
 • Se på et lite grantre og finn ut om det er sammenheng mellom antall grenkranser og hvor mange år treet er.
 • Lag en sopelime, sammen med flokken, som dere kan bruke i speiderlokalet eller speiderhytta.
 • Spikk en barkebåt og delta i en barkebåtkonkurranse.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Tremerket, vandrere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [17] - 2023 [10] :

Hva kan man bruke trær til? Hvilke trær egner seg som ved? Lær om trær, gå på tur og lag en blad- og nålesamling.
Obligatorisk krav:
 1. Finn 8 forskjellige treslag. Samle eller ta bilder av blader/ nåler og bark fra disse.
 2. Kunne kjenne igjen tre løvtrær uten blader basert på form, voksemåte og bark.
 3. Kjenn navn på disse trærne
 4. Hva kan man bruke disse tresortene til? Hva egner de seg til? Blader, bark, røtter eller ved.
 5. Hvordan er brennverdien på de ulike tresortene? Hvilke tresorter egner seg best til opptenning? Hvilke tresorter gir mest varme (har høy brennverdi)?
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Vite hva slags frø, nøtter eller kongler har disse trærne.
 • Lag en vandrestav som du spikker et godt håndtak på.
 • Lag en rett hvor du bruker nøtter, blader eller nåler du har samlet selv.
 • Spikk en smørekniv av et mykt og et hardt treslag. Kjenner du forskjell når du spikker og etterpå i bruk av smørekniven?
For speidere som bor steder det ikke vokser så mye varmekjære trær, kan dere lære om forskjellige vier-typer, dvergbjørk, einer osv. som er mer hardføre.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Tremerket, rovere, 2014 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2014 [17] - 2023 [10] :

Lær om trær, gå på tur og lag en samling av løvtrær. Lag en bruksgjenstand eller lag mat av trær.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne 10 forskjellige løvtrær på blader, blomster og frø (nøtter, frø, kongler, frukt).
 2. Kjenne igjen 6 løvtrær uten blader, bare basert på form, voksemåte og bark.
 3. Lage en samling/ tavle med 6 løvtrær som viser bark (ung og gammel) og tverrsnitt av treet.
 4. Lage noe du kan bruke av treverk (kopp, bestikk: skje, kniv og gaffel, knivskaft, minst 6 knapper til et plagg e.l.) eller samle råstoff og lage 2 spiselige ting fra trær ( f.eks: nøttekake, einer, bærkrydder, granskuddolje, bjørkesaft, bjørkesirup, lindete).
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 3 av disse kravene:
 • Lage knagger av einer som du bruker på speiderhytta eller annet egnet sted.
 • Lage truger av kvister og greiner med minst mulig bruk av ikke naturmaterialer.
 • Lage skistaver som med kun bruk av kvister og greiner fra trær og bruke dem på en tur.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Årstider, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [17]2022 [10] :

Lær om årstidene og hvordan solen påvirker disse. Bruk årstidenes farger og lag bilder. Lær om fugler, eller lag kunst av ting du finner i naturen.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne de fire årstidene, og kjenne til hvilke måneder som hører under de ulike årstidene.
 2. Kjenne til hvilke farger som er typisk for de ulike årstidene. Del et ark i fire ruter og mal eller tegn med farger som er typisk for de ulike årstidene.
 3. Kjenne til hva som skjer med sola fra sommer til vinter.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Årstider, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [17] - 2022 [10] :

Lær om årstidene og hvordan solen påvirker disse. Bruk årstidenes farger og lag et årshjul. Lær om fugler, eller lag kunst av ting du finner i naturen.
Obligatorisk krav:
 1. Kunne de fire årstidene, og vite hvilke måneder som hører under de ulike årstidene.
 2. Kjenne til hvilken påvirkning sola har for de ulike årstidene.
 3. Lage et årshjul eller plakat, med årstider, måneder, kjennetegn og farger.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Kjenne til to fugler som forlater og kommer tilbake til Norge i de ulike årstidene og hvorfor de gjør det (evt de dyr som går i dvale).
 • Lage et bilde med ting fra naturen, i den årstiden du befinner deg.
 • Kjenne til hvilke farger som er typisk for de ulike årstidene. Dele et ark i fire ruter og mal eller tegn med farger som er typisk for de ulike årstidene.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Fuglekonge meiser Norges KFUK-speidere (1958) (1965)
Høstmerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Høstmerket ulvunger i 5.klasse Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Naturforsker speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1971) 1978
Naturforsker spesialistmerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Naturforsker vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Naturkjenner speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere gutter (1939) ?
Naturkjenner speidere i tropp Frelsesarmeens Livredningsspeidere piker (1939) ?
Naturkjennskap rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Naturmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1939)
Naturmerket meiser Norges KFUK-speidere (1988) 2003
Naturmerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Naturmerket småspeidere Norges speiderforbund (2007) (2024)
Naturmerket bevere Norges speiderforbund 2017 (2024)
Naturmerket familiespeidere Norges KFUK-KFUM-speidere 2018 (2023)
Tremerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Tremerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Tremerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Tremerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2023)
Årstider oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Årstider stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 KFUKlogo.jpg Meisemors bok, 1965, Norges KFUK-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 3. 3,0 3,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 4. Bilde fra Speidermuseet sin utstilling på Landsleir Futura 2018 (KFUK-KFUM)
 5. 5,0 5,1 5,2 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 6. 6,0 6,1 6,2 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 7. 7,0 7,1 Meiseboka, 1988, Norges KFUK-speidere
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 9. 9,0 9,1 Oppdagerprogram, 2008, Norges KFUK-KFUM-speidere
 10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 10,15 10,16 10,17 10,18 10,19 10,20 10,21 10,22 10,23 10,24 10,25 10,26 10,27 10,28 10,29 10,30 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [1], Norges KFUK-KFUM-speidere
 11. 11,0 11,1 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [2], Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 13. 13,0 13,1 Speiderguttboka, 1971, Norsk Speidergutt-Forbund
 14. 14,0 14,1 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 15. 15,0 15,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 Speiderlederen utgitt 1939 av Frelsesarmeens Livrednings Speiderorganisasjon
 17. 17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 www.speidermerker.no [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 18. Lover og vedtak, 1958, Norges KFUK-speidere.
 19. 19,0 19,1 Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 20. Speiderprogram [4], Norges KFUK-KFUM-speidere