Merker med padling som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Fra en padletur i Nordmarka, Oslo i 1914. Carl Søyland og Odd Dahl i sistnevntes seildukskonstruerte båt. Fotoet er i fra Femti år for norske gutter, 1961
Illustrasjon av Knut Schneider i Min speiderlogg - stifinner, Norges speiderforbund, 2004
Østfold har mange padleperler, Kornsjøene fra Norge til Sverige er en fin helgetur. Kanoturer kan by på litt logistikk og utfordringer hvor troppen må samarbeide og forberede det meste. Her er 4. Fredrikstad på tur med 16 kanoer, 1991
Blindheim KFUK-KFUM fra Ålesund driver sofaspeiding også i kano, fra Speidermuseet.no, les mer: [4].
Fra Malawi-ledernes besøk til Perneshytta og 4. Fredrikstad, hvor Patricia og Emanuell får testet padling i idylliske Neskilen, 2010
Evje i Setesdalen er et flott sted for rafting. Rafting er blitt en populær aktivitet for mange speidergrupper. Her er 4. Fredrikstad i sving, i regi av Troll Aktiv, 2011
Østfold har mange padleperler, turen opp til Elgåfossen i Enningdalen er noe av det flotteste! Her er 4. Fredrikstad i sving, med forelder Jan Petter Sørensen som styrmann, 2009
Tittelsiden fra Rovering to success utkom første gang på denne dato i 1922. Boken inneholder fortellinger fra Lord Baden-Powells liv og velmente råd på veien.
SitatPaddle your own canoe; don't rely upon other people to row your boat. You are starting out on an adventurous voyage from the stream of childhood, along the river of adolescence, out across the ocean of manhood to the port you want to reach. You will meet with difficulties and dangers, shoals and storms on the way. But without adventure life would be deadly dull. With careful piloting, above-board sailing, and cheery persistence, there is no reason why your voyage should not be a complete success, no matter how small the stream in which you make your start.Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success

Merker med padling som tema

Se også artikkelen om kanoer.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Kano, patruljemerke i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [7] - (2020) [8], merket er et patruljemerke i programområdet Friluftsliv:

Hvorfor: Utvikle kunnskap om kanotur.
Fremgangsmåte:
1. Vis at du kan svømme minimum 100 m med klær og redningsvest.
2. Vis at du vet hvilke sikkerhetsregler du bør forholde deg til ved padling og bruk av kano.
3. Vis at du kan utføre kameratredning av forlist kano på åpent vann (tømming og snuing av kano, ombordstigning av padlere).
4. Vis at du kan utføre livredning fra vann. (Frigjøringsgrep, ilandføring av påkledd person over lengre strekning og munn mot munn metoden).
5. Demonstrer hvordan en kano settes på vannet, hvordan man går om bord og hvordan kanoen tas på land.
6. Vis den riktige måten å oppbevare kano, åre og redningsvester på land, og vis enkelt vedlikehold av kano og utstyr.
7. Vis at du kan framdriftstak, støttetak og to styretak som virker hver sin vei.
8. Vis at du og padlepartneren din kan padle en strekning på 200 meter rett fram uten å bytte padleside.
9. Gjennomfør i tillegg to kanoturer på til sammen 20 km.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Kano, stifinnnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [10] - (2023) [10] :

Husk risikoen med ferdsel på vann når dere tar dette merket. Se heftet Trygg og sikker speiding for veiledning til å gjennomføre merket på en trygg måte.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Lær hvordan dere holder en padleåre og hvordan dere padler.
 2. Finn ut hva som er foran og bak på en kano og øv på å gå ut i kano og legge til land i kano.
 3. Lær om sikkerhetsregler i kano og lek ved vann.
 4. Dra på kanotur med gruppa.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Delta på et kappløp med kanoer.
 • Øv på å svinge i kano.
 • Lek kanosisten.
 • Øv på å plukke opp gjenstander i vannet fra kanoen uten å velte.
 • Øv på å bytte plass med en annen i kanoen på en sikker måte.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Kano, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [10] - (2023) [10] :

Husk risikoen med ferdsel på vann når dere tar dette merket. Se heftet Trygg og sikker speiding for veiledning til å gjennomføre merket på en trygg måte.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Padle i kano. I løpet av padlingen skal dere sette kanoen på vannet, gå ombord i kanoen, bytte plass i kanoen og føre kanoen i land på en trygg måte.
 2. Øv på å padle sånn at den bakerste padleren styrer, dere padler i takt, og dere kan padle en rett strekning på 200 meter uten å bytte padleside.
 3. Lær å bruke padleåren på riktig måte sånn at dere kan svinge, holde stabil kurs og andøve.
 4. Svøm 25 meter med klær på.
 5. Gjennomfør en kanotur på minimum 20 kilometer, med sikret bagasje og nødvendig sikkerhetsutstyr i kanoen.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Padle alene i kanoen en strekning på minimum 200 meter.
 • Gjennomfør kanoturer på til sammen 50 kilometer der minst halvparten av patruljen er med på hver tur.
 • Presenter sikkerhetsreglene for kanobruk på et tropps- eller patruljemøte. Se heftet Trygg og sikker speiding eller Speiderhåndboka (2020) s. 283.
 • Øv på å hjelpe kantret mannskap opp i kanoen igjen i vannet på minimum 2 meters dyp.
 • Vær med i en padlekonkurranse i gruppa, troppen eller patruljen, der dere konkurrerer hastighet og manøvrering av kanoen.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Rafting, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2008) [8] - (2020) [8], merket er i gruppen Friluftsliv :

Hvorfor: Tilegne seg erfaring med rafting og ferdigheter og sikkerhetskunnskap knyttet til denne friluftsaktiviteten.
Fremgangsmåte:
Merket gjennomføres i forbindelse med at godkjent firma/instruktør står ansvarlig for aktiviteten.
Følgende krav må oppfylles:
1. Gjennomgå opplæring i sikkerhet forbundet med rafting (gjennomføres av godkjent intruktør).
2. Lære å lese og forstå elven, herunder
- Forstå krusninger
- Forstå strømforhold
3. Delta i en seilas på over 30 min. varighet.
4. Kunne bruke våtdrakt, hjelm og vest.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Kano, eldre speidere i tropp, (1968) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1968 [1] - 1978 [2] :

1. Ha tatt svømme- og livredningsmerket.
2. Delta i bygging av kano eller kajakk.
3. Kantre kanoen på minst 2 meters dyp, vende den på rett kjøl igjen, lense den og klatre opp i den og fortsette turen.
4. Foreta kanoturer på minst 50 km tilsammen, og levere rapport over turene med skisse over tilbakelagt strekning.


Kano, speidere i tropp, 1973 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [2] - 1978 [2] , var ett tjenestemerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Ha tatt svømmemerket.
 2. Utføre syv forskjellige frigjøringsgrep i vannet (svømmende), og vise ilandføring av en bevisstløs, påkledd person over en strekning på 35 meter.Kunne ilandføre en urolig person.
 3. Ha kjennskap til hvordan man bygger en kano eller kajakk.
 4. Kantre kanoen på minst 2 meters dyp, vende den på rett kjøl igjen, lense den og klatre opp i den og fortsette turen.
 5. Demonstrere hvordan man setter kanoen på vannet, bytte plass og ta kanoen på land. Demonstrere den riktige måten å oppbevare kanoen på land.
 6. Vise de forskjellige tak man bruker i baug- og akterstillingene.
 7. Padle alene over en 200-meters strekning.
 8. Alene i kanoen, hjelpe en annen som har kantret til å få kanoen på rett kjøl.
 9. Foreta kanoturer på minst 50 km til sammen.
 10. Kjenne sikkerhetsreglene for bruk av kano.


Kano, patruljemerke i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

(1984) - (1988) [11] [4] , merket var et patruljemerke i gruppen "Friluftsliv", merkenummer 5301 :

1a. Alle patruljemedlemmene skal kunne svømme og må bruke redningsvest.
1b. Patruljen skal vite at den mestrer et "kanoforlis". (Frigjøringsgrep i vann, ilandføring av påkledd person over lengre strekning, munn mot munn, snuing av kano i vann med mer).
1c. Gjøre rede for faren ved alkohol og rusmiddelbruk ved bruk av kano.
2a. Ha kjennskap til hvordan man bygger en kano/kajakk. Alle i patruljen skal kunne padle alene en strekning på 200 m og vise foskjellige padletak som brukes i baug- og akterstillinger.
2b. Demonstrer hvordan en kano settes på vannet, hvordan man bytter plass og hvordan kanoen tas på land. Vis den riktige måten å oppbevare kano på land, og vis nødvendig vedlikehold av kano og utstyr.
3. patruljens medlemmer skal kjenne sikkerhetsreglene for bruk av kano.
4. Patruljen skal gjennomføre tre kanoturer på til sammen 30 km. Turene skal godkjennes av leder på forhånd.


(1995) [5] , merket var i gruppen "Friluftsliv", merkenummer 5301 :

1. Vis at patruljen mestrer et "kanoforlis" (Frigjøringsgrep i vann, ilandføring av påkledd person over lengre strekning, munn mot munn, snuing av kano i vann med mer). Alle Patruljemedlemmer skal kunne svømme og alle må bruke redningsvest i kano.
2. a) Ha kjennskap til hvordan man bygger en kano/kajakk. Alle i patruljen skal padle alene en strekning på 200 m og vise foskjellige padletak som brukes i baug og akterstillinger.
2. b) Demonstrer hvordan en kano settes på vannet, hvordan man bytter plass og hvordan kanoen tas på land. Vis den riktige måten å oppbevare kano på land, og vis nødvendig vedlikehold av kano og utstyr.
3. Lær dere sikkerhetsreglene for bruk av kano.
4. Gjennomføre tre kanoturer på til sammen 30 km. Turene skal godkjennes av leder på forhånd.
For dagens krav til merket se øverst på siden under "dagens merker".


Kano, patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [3] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

 1. Hele patruljen skal kunne svømme.
 2. Patruljen skal vise:
  • hvordan en setter kanoen på vannet, bytter plass i den og tar den på land.
  • riktig måte å oppbevare kanoen på land.
  • de forskjellige tak en bruker i baug og akterstillingene.
 3. På minst to meter dyp skal patruljen gjennomføre en øvelse der mannskapet i en kano hjelper mannskapet i en annen kantret kano, til å komme på rett kjøl igjen.
 4. Patruljen skal gjennomføre kanoturer på i alt 50 km. Minst halvparten av patruljen skal være med på hver tur.
 5. Presentere sikkerhetsreglene for kanobruk på et troppsmøte e.l.


Kano, ulvunger i 5. klasse, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [6] til 2003 :
 1. Kjenne regler for bruk av kano.
 2. Kunne svømme.
 3. Kunne styre en kano.
 4. Delta på en kanotur.


Kano, stifinnnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [9] - 2022 [10] :

For å kunne ta dette merket er det viktig å huske risiko med ferdsel på vann. Vi henviser til KFUK-KFUM-Speidernes beredskapshefte Trygg og sikker speiding , som kan leses her
Obligatorisk krav:
 1. Alltid benytte flytevest i kano.
 2. Vite hva som er foran og bak på en kano, og gå i land/gå i kano.
 3. Vite hvordan man holder en padleåre og hvordan man bruker denne.
 4. Kunne vise regler for bruk av kano og oppførsel i kano.
 5. Vært på en kanotur.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Deltatt på kano løp.
 • Kunne snu en kano og padle i ring.
 • Plukke opp gjenstander i vannet fra kanoen.
 • Kunne å bytte plass i kano.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Kano, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [9] - 2022 [10] :

For å kunne ta dette merket er det viktig å huske risiko med ferdsel på vann. Vi henviser til KFUK-KFUM-Speidernes beredskapshefte Trygg og sikker speiding , som kan leses her
Obligatorisk krav:
 1. Demonstrere hvordan en kano settes på vannet, hvordan man går om bord, bytter plass og hvordan kanoen tas på land.
 2. Vis at du og padlepartneren din kan padle en strekning på 200 meter rett fram uten å bytte padleside. At det padles i takt og at retningen blir holdt av bakerste person.
 3. Kunne bruke padleåren på riktig måte, Kunne gjennomføre svingning, stabil kurs og andøving
 4. Være svømmedyktig m/klær 25 m.
 5. Gjennomfør en distansetur på 20 km, der bagasjen blir sikret og nødvendig sikkerhetsutstyr er i kanoen.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • På minst to meter dyp skal patruljen gjennomføre en øvelse der mannskapet i en kano hjelper mannskapet i en annen kantret kano, til å komme på rett kjøl igjen.
 • Padle alene over en 200-meters strekning.
 • Patruljen skal gjennomføre kanoturer på i alt 50 km. Minst halvparten av patruljen skal være med på hver tur.
 • Presentere sikkerhetsreglene for kanobruk på et troppsmøte e.l. Se heftet: Trygg og sikker speiding , som kan leses her og Speiderhåndboka s.287.
 • Være med i en padle konkurranse i gruppe, tropp, eller patrulje. der det konkurreres i både hastighet og manøvrering av kanoen.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Maritim lykke, rovere, 2008 - 2016, Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt jakkemerke i 2008 - er i dag: [10]

Målet med dette jakkemerket er å bli kjent med saltvann og alt kysten har å by på. Passer for roverlag som har tilgang på båter og sjø.

Laget bestemmer selv hvilke aktiviteter dere velger, og hvordan dere velger å gjennomføre aktivitetene. Det er ikke nødvendig å gjøre alt!

Merket er webbasert [5] med tips til aktiviteter og gjennomføring, slik at kun hovedpunktene kommer frem her.

Obligatoriske emner :

 • Friluftsliv
  • Seilas: Gjennomføre en seilas på over 36 timer uten å ankre opp.
  • Kanohaik: Ved bruk av kano eller havkajakk skal laget dra på en haik med en overnatting. Haiken skal være minst 20 nautiske mil, og laget skal runde minimum en øy. Gjennomføre en kano- eller kajakkveltøvelse.
  • Dobbel rotur: Dra på tur med robåt med bruk av minst to årepar. På turen skal roverlaget overnatte på to forskjellige plasser.
  • Regatta: Arrangere en regatta for roverlaget.
  • Flåtemanøver: Gjennomføre en nattmanøver der man benytter kano eller flåte.
  • Strandtur: Dra på strandtur mellom 15. september og 15. mai. Arrangere en sandslottbyggekonkurranse.
 • Kristen tro
  • Sanger fra vest: Gjennomføre en andakt med tekster eller sanger som har oppstått ved en kyst.
 • Mat fra havet
  • Havfiske: Dra på havfiske med roverlaget og fiske minst to kg fisk pr. deltager. Av fisken skal dere tilberede en middag over åpen ild
  • Skalldyraften: Lage mat med skalldyr, helst som dere har fanget selv.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Enhet Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Kanomerket eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1968) 1978
Kanomerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1973 1978
Kanomerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1984) (2020)
Kanomerket patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Kanomerket ulvunger i 5. klasse Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Kanomerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Kanomerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Maritim lykke rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 2016
Rafting rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser