Merker med religion som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

De religiøse høytidsdagene er ofte flaggdager i Norge. De ulike norske flaggdagene blir også markert i Speiderhistorisk leksikon.
Småspeidere fra 1. Laksevåg og oppdagere fra Laksevåg KFUK-KFUM-speidere besøker Per Prest i Laksevåg kirke i 2008.
Foto: Jostein Træen
Fredslyset er et tilbud til alle speidere i Norge i november og desember hvert år, i regi av St. Georgsgildene. Les mer her. Mal:Byline
På Kristi Himmelfartsdag i 2010 bygget speiderne fra 1. Laksevåg og Laksevåg KM alter, kors og klokketårn samt deltok aktivt i friluftsgudstjenesten for Laksevåg prosti på Kvarven.
Foto: Jostein Træen
Hans Møller Gasmann skrev sine andaktstykker i Speideren gjennom alle sine år også i juleheftenummeret, her i det første krigsåret 1940 i Speiderens julehefte Mal:Byline

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Julemerket, oppdagere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [7] [8] :

Oppdagernes julemerke tar utgangspunkt i Juleevangeliet slik vi finner det hos evangelisten Lukas. Dette er den evangeliefortellingen som leses i kirken hver juleaften, og det er i denne fortellingen vi møter gjeterne og englekoret.

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne juleevangeliet slik vi finner den i Lukas 2, 1-20.
 2. Lære en kristen julesang.
 3. Lage en julekrybbe, enten alene eller sammen med andre speidere.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Gå julebukk og samle inn penger til Globalaksjonen.
 • I Lukasfortellingen møter vi hyrdene på Betlehemsmarkene. Besøk et sauefjøs og lær mer om hvordan norske sauer har det rundt jul.
 • Bak julekaker, gi dem en fin innpakning, og gi dem bort som gave.
 • Delta på en gudstjeneste i advent- eller juletiden.
 • Lag julepynt.
 • Bidra i en diakonal aksjon eller samling som kan gjøre førjulstiden eller juletiden lysere for et eller flere medmennesker (julebord for eldre, sang på lokalt sykehjem, lage en hilsen til en aksjon som deler ut julemat el.l.)


Julemerket, stifinnere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [7] [8] :

Stifinnernes julemerke tar utgangspunkt i juleevangeliet slik vi finner det hos evangelisten Matteus. Dette er den evangeliefortellingen der vi møter historien om de tre vismennene og flukten til Egypt.

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne juleevangeliet slik vi finner det Matteus 2, 1-14
 2. Lære en kristen adventsang.
 3. Lag en julegave og gi den til en som trenger en ekstra gave.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Gå julebukk og samle inn penger til Globalaksjonen.
 • Delta i et julespill.
 • Lære deg tre stjernebilder, og finn dem på vinterhimmelen. I Matteus blir Jesus hyllet av tre vismenn som hadde sett i stjernene at Jesus skulle bli født.
 • Maria og Josef måtte flykte med babyen Jesus til Egypt fordi kongen ville drepe babyen. Bak julekaker el.l. og selg dem til inntekt for en organisasjon. som arbeider for barn som har måttet flykte.
 • Ha en oppgave på en gudstjeneste i advent- eller juletiden.
 • Bidra i en diakonal aksjon eller samling som kan gjøre førjulstiden eller juletiden lysere for et eller flere medmennesker. (julebord for eldre, sang på lokalt sykehjem, lage en hilsen til en aksjon som deler ut julemat el.l.)


Julemerket, vandrere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [7] [8] :

Vandrernes julemerke tar utgangspunkt i juleevangeliet slik vi finner det hos evangelisten Johannes Dette er en spesiell fortelling der Jesu fødsel framstilles som et lys som tennes i mørket.

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne juleevangeliet slik vi finner det Johannes1, 1-14.
 2. Lære en kristen julesang.
 3. Lage en adventskrans og dyppe lys til kransen.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 3 av disse kravene:
 • Lage en julekrybbe, enten alene eller sammen med andre speidere. (OBS, dette er også et krav i oppdagernes julemerke, og vandrerne kan godt hjelpe oppdagerne når de lager sin julekrybbe) (Ideer til julekrybber må legges ut)
 • Lag en julegave, og gi den til en som trenger en ekstra gave.
 • Møt en prest, kateket, speiderleder eller en annen voksen og snakke sammen om hvorfor julen er en viktig kristen fest.
 • Lag en kortfilm (spillefilm, stop-motion-film, el) med temaet «jul».
 • Ha en oppgave på en gudstjeneste i advent- eller juletiden.
 • Bidra i en diakonal aksjon eller samling som kan gjøre førjulstiden eller juletiden lysere for et eller flere medmennesker. (julebord for eldre, sang på lokalt sykehjem, lage en hilsen til en aksjon som deler ut julemat el.l.)
 • Bak minst to ulike salg med julekaker sammen i patruljen eller troppen.
 • Lag julepynt sammen i patruljen.


Julemerket, rovere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [7] [8] :

Rovernes julemerke tar utgangspunkt i profetier om Jesu fødsel i det gamle testamentet, og rovernes mulighet til å stå til tjeneste for andre mennesker og speiderarbeidet.

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne disse tekstene fra det gamle testamentet Jesaja 7, 14, Jesaja 9, 6-7, Mika 5, 1-2. Les dem og sammenlign dem med omtalen av Jesu fødsel i Matteus og Lukas, og det kirken tror om Jesus.
 2. Lære en kristen julesang.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Arranger et juleverksted for yngre speidere eller andre barnegrupper.
 • Bidra i en diakonal aksjon eller samling som kan gjøre førjulstiden eller juletiden lysere for et eller flere medmennesker. (julebord for eldre, sang på lokalt sykehjem, lage en hilsen til en aksjon som deler ut julemat el.l.)
 • Vær med å arrangere en julesamling for yngre speider eller andre barnegrupper.
 • Lag en kortfilm (spillefilm, stop-motion-film, el) med temaet «jul».
 • Gå sammen i laget og bak julekaker til eget bruk og glede for andre.
 • Lag julepynt sammen i laget.
 • Gjennomføre en overnattingstur i roverlaget i advents eller juletiden.


Juleglede, småspeidere, 2018 - (2020), Norges speiderforbund

2018 [10] - (2020) [10] :

Hvorfor: For å bidra til å spre juleglede og lære om organisasjoner som jobber med dette.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hva du gleder deg til i forbindelse med jul, og lag familiens liste med ting dere ønsker å gjøre i desember.
 2. Delta i en samtale om hva fattigdom er, hvorfor noen er fattige, og tenk over hvordan fattigdom kan påvirke juletiden.
 3. Delta i forberedelser til juleutdeling, juleservering eller liknende hos en frivillig organisasjon, for eksempel Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, frivillighetssentral eller liknende.
 4. Snakk med en frivillig fra en organisasjon som arbeider med å spre juleglede, og lag en tegneserie som forteller om organisasjonens arbeid eller om juleglede generelt.
 5. Bruk minst en time i desember på å lage julestemning hjemme, for eksempel skriv julekort, lag julepynt, pynt til jul, inviter på gløgg e.l.


Juleglede, speidere i tropp, 2018 - (2020), Norges speiderforbund

2018 [10] - (2020) [10], et speidermerke i programområdene Livskvalitet, Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: For å bidra til å spre juleglede og lære om organisasjoner som jobber med dette.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hva du gleder deg til i forbindelse med jul, og lag familiens liste med ting dere ønsker å gjøre i desember.
 2. Finn ut hvorfor mange mennesker ikke gleder seg til jul, for eksempel på grunn av ensomhet eller fattigdom, og fortell om dette på et speiderarrangement i gruppen eller på en gudstjeneste.
 3. Bli kjent med en frivillig organisasjon som arbeider for at flere skal få en god jul, for eksempel Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, frivillighetssentral eller liknende, lag en reportasje om dette arbeidet eller juleglede generelt, og del den med andre.
 4. Vær med på forberedelser til eller gjennomføring av juleutdeling eller annen sosial virksomhet i forbindelse med jul hos en frivillig organisasjon.
 5. Bruk minst fire timer i desember på å lage julestemning for noen du kjenner, for eksempel send julekort, lag julekalender, pynt hjemme, inviter på gløgg e.l.


Juleglede, rovere, 2018 - (2020), Norges speiderforbund

2018 [10] - (2020) [10], merket er i programområdene Livskvalitet, Samfunnsengasjement og Vennskap :

Hvorfor: For å få erfaring i sosialt arbeid og få en forståelse for at vi kan hjelpe på mange forskjellige måter.
Fremgangsmåte:
 1. Gjennomfør en prat i roverlaget eller troppen om hva jul betyr for dere.
 2. Sett deg inn i en av årsakene til at mennesker ikke gleder seg til jul, for eksempel ensomhet, fattigdom eller alkoholmisbruk, og finn ut hva du kan bidra med for å motvirke dette problemet.
 3. Bli kjent med en frivillig organisasjon som arbeider for at flere skal få en god jul, for eksempel Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, frivillighetssentral eller liknende, og skriv et facebook-innlegg eller en blogg om denne, hvor du oppfordrer folk til å bidra.
 4. Vær med på forberedelser til eller gjennomføring av juleutdeling eller annen sosial virksomhet i forbindelse med jul hos en frivillig organisasjon.
 5. Bruk minst fire timer i desember på å lage julestemning for noen du ikke kjenner, for eksempel pynt til jul på eldresenteret, gå julebukk, delta i en juleforestilling, stå julegrytevakt e.l.


Kristen tro og liv, speidere i tropp, (2007) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [11] - (2020) [10], merket er et speidermerke i programområde Livskvalitet :

Hvorfor: Bli kjent med kristendommen.
Fremgangsmåte:
 1. Bli kjent med ditt (eller et kristent) trossamfunn. (Historie, utbredelse).
 2. Lær trosbekjennelsen og Fader vår og finn ut hva ditt trossamfunn legger i dåp og nattverd.
 3. Gjør deg kjent med innholdet i de 10 bud, og med ”Den gyldne regel”. Diskuter med andre hvordan vi skal leve sammen. Bruk aktuelle problemstillinger fra nærmiljø og samfunnsdebatt.


Påske, familiespeidere, 2020 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Påskemerket ble presentert rett før påsken 2020. Dette var under Koronakrisen når skoler var stengt og det var forbudt å overnatte på egen hytte hvis den ikke var i hjemstedskommunen.

2020 [8] - (2020) [9] :

Ta aktivitetsmerket Påske for å bli bedre kjent med påskehøytiden og delta på morsomme aktiviteter sammen med familien i årets Påskefres.

 • Les Påskefortellingen for barn sammen med familien.
 • Delta på Påskefres sammen med familien.
 • Lag påskepynt.
 • Male påskeegg.


Påske, oppdagere, 2020 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Påskemerket ble presentert rett før påsken 2020. Dette var under Koronakrisen når skoler var stengt og det var forbudt å overnatte på egen hytte hvis den ikke var i hjemstedskommunen.

2020 [8] - (2020) [9] :

Ta aktivitetsmerket Påske for å bli bedre kjent med påskehøytiden og delta på morsomme aktiviteter sammen med familien i årets Påskefres

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne påskefortellingene.
 2. Se NRKsuper-filmen Derfor feirer vi påske.
 3. Delta på Påskefres sammen med familien.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:
 • Lage påskepynt.
 • Male påskeegg.
 • Delta på påskegudstjeneste - digital påskegudstjeneste teller.


Påske, stifinnere, 2020 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Påskemerket ble presentert rett før påsken 2020. Dette var under Koronakrisen når skoler var stengt og det var forbudt å overnatte på egen hytte hvis den ikke var i hjemstedskommunen.

2020 [8] - (2020) [9] :

Ta aktivitetsmerket Påske for å bli bedre kjent med påskehøytiden og delta på morsomme aktiviteter i årets Påskefres

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne påskefortellingene.
 2. Se NRKsuper-filmen Derfor feirer vi påske.
 3. Delta på Påskefres.

Valgfrie krav:

I tillegg kan man velge ett av disse kravene:


Påske, vandrere, 2020 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Påskemerket ble presentert rett før påsken 2020. Dette var under Koronakrisen når skoler var stengt og det var forbudt å overnatte på egen hytte hvis den ikke var i hjemstedskommunen.

2020 [8] - (2020) [9] :

Ta aktivitetsmerket Påske for å bli bedre kjent med påskehøytiden, delta på morsomme aktiviteter i årets Påskefres og se om du klarer å løse Påskeoppdraget!

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne påskefortellingene.
 2. Se NRKsuper-filmen Derfor feirer vi påske.
 3. Delta på Påskefres].
 4. Delta på Påskeoppdraget].

Valgfrie krav:

I tillegg kan man velge ett av disse kravene:


Påske, rovere, 2020 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Påskemerket ble presentert rett før påsken 2020. Dette var under Koronakrisen når skoler var stengt og det var forbudt å overnatte på egen hytte hvis den ikke var i hjemstedskommunen.

2020 [8] - (2020) [9] :

Ta aktivitetsmerket Påske for å bli bedre kjent med påskehøytiden, delta på morsomme aktiviteter i årets Påskefres, se om du klarer å løse Påskeoppdraget og gjennomfør en digital påskequiz!

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne påskefortellingene.
 2. Delta på Påskefres.
 3. Delta på Påskeoppdraget
 4. Gjennomføre en digital påskequiz med roverlaget - tips til digitale verktøy finner dere her.

Valgfrie krav:

I tillegg kan man velge ett av disse kravene:
 • Delta på påskegudstjeneste - digital påskegudstjeneste teller.
 • Gjennomføre Påskeeggsudoku.
 • Lag en påskekrim med roverlaget, ved å skrive en adjektivhistorie.
 • Lag en påskeeggjakt ved hjelp av kart og kompass. Se hvordan dere kan lage kart her.
 • Lag en påskeoppgave som du kan dele med de yngre speiderne i gruppa.


Religion, småspeidere, 2013 - (2020), Norges speiderforbund

Nytt merke i 2013, merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

2013 [10] - (2020) [10], merket er i programområdet Livskvalitet:

Hvorfor: Kjennskap til noen trekk ved de fire verdensreligionene som er minst utbredt i Norge, jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen.
Fremgangsmåte:
 1. Besøk (eller bygg en modell hvis besøk ikke er praktisk mulig) en synagoge.
 2. Hør eller les en religiøs tekst fra islam.
 3. Lag en rett fra en buddhistisk land i tråd med buddhistisk tro.
 4. Delta på en rundløype med verdensreligionene som ramme.


Religion, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2020) [10] - (2020) [10], merket er et speidermerke i programområdene Livskvalitet og Kreativitet:

Hvorfor: Kjennskap til noen trekk ved de fire verdensreligionene som er minst utbredt i Norge, jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen.
Fremgangsmåte:
 1. Bli kjent med jødedommens, islams, buddhismens og hinduismens symboler og lag en av de i naturmateriale.
 2. Besøk (eller bygg en modell hvis besøk ikke er praktisk mulig) en moske.
 3. Hør eller les en religiøs tekst fra hinduismen.
 4. Lag en rett fra Israel i tråd med jødisk tro.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Religion, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2014) [10] - er i dag (2018) [10] , merket er i programområdet Livskvalitet :

Hvorfor: Kjennskap til noen trekk ved de fire verdensreligionene som er minst utbredt i Norge, jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen.
Fremgangsmåte:
 1. Inviter med en eller flere personer med jødisk, muslimsk, buddhistisk eller hinduistisk tro på et speiderarrangement.
 2. Lag en veggkalender som gir oversikt over alle verdensreligionenes høytidsdager.
 3. Planlegg og led et møte om religion i en annen enhet.
 4. Besøk (eller bygg en modell hvis besøk ikke er praktisk mulig) et buddhistisk tempel.
For tidligere merkekrav se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Scouts Own, patruljemerke i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

(2007) [11] - (2020) [10], merket er et patruljemerke i programområdene Livskvalitet og Vennskap :

Hvorfor: Lær hva Scouts Own er og få øvelse i å lage og gjennomføre en Scouts Own.
Fremgangsmåte:
 1. Legg opp en natursti med tema fra Bibelen eller ord til ettertanke for resten av troppen.
 2. Ta ansvaret for Scouts Own på tre speiderturer eller en ukes troppsleir.
 3. Lag forslag til en Scouts Own på tur, en leirbålsavslutning og en åpning eller avslutning på et møte. Forslaget kan inneholde tema, aktivitet, sang, dikt, bønn og lystenning eller en annen seremoni. Send inn minst ett av forslagene til Speiderbasen.
 4. Gjennomfør en bibelpantomime eller lignende for resten av troppen eller gruppa.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Undring, stifinnere, 2015 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [7] [8] :

Det finnes mer mellom himmel og jord... Delta på en gudstjeneste, lær om helgener og lag en vindmølle. Dra på overnattingstur med himmeltema.

Obligatorisk krav:

 1. Delta aktivt på en gudstjeneste eller Scouts own.
 2. Gjennomført overnattingstur med tema «himmel».
 3. Kjenne til de ulike vindstyrkene og retninger, og lagd vindmølle.
 4. Kjenne til historien til st.Sunniva eller andre helgener.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lage drage – hvorfor flyver dragen?
 • Lage strøm ved hjelp av vindmølle – hvorfor blir det strøm?
 • Kite (snø/vann/rulleski/brett/skøyter).
 • Lage modell av universet – planetene.
 • Lage varmluftballong.
 • Samtale om noe dere i stifinnertroppen undrer på.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Helg og høytid, stifinnere, (1971) - (1980), Norges KFUK-speidere

(1971) [1] [12] - (1980) [2], merket var i gruppen Speiderveien:

Du skal:
 1. Fortelle om og lage tegninger til:
  • Kirkens tre store høytider.
  • Norges høytidsdager: 8. mai, 17. mai og 7. juni.
 2. Vite hvilket klokkeslett flagget heises og fires disse dagene.
 3. Vite hva vi mener med helgedagsfred.


Helg og Høytid, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) [5] - (1995) [6] ,

1988 i gruppen "Lov og løfte", i 1995 i "Speideridealene", merkenummer 5152. Merket var beregnet på de yngste speiderne:
 1. Fortell om og lag tegninger til:
  • kirkens tre store høytider (påske, pinse og jul).
  • tre nasjonale høytidsdager (17.mai o.l.)
 2. Finn ut når flagget heises og fires disse dagene.
 3. Vær med i et arrangement på en høytidsdag.
 4. Lag en ting som er spesielt for en av høytidene (flagg i miniatyr, julepynt, påskepynt osv.)


Helg og høytid, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [3][13] - 2003 :

Du skal:
 1. Vite hvorfor vi feirer jul, påske og pinse.
 2. Lage pynt til en av disse høytidene.
 3. Lære første vers av en sang som hører til hver av de 3 store høytidene.


Religion, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) [5] - (1995) [6], merket var i 1988 i gruppen "Lov og løfte" og i 1995 i "Speideridealene", merkenummer 5157 :

 1. Kontakt en person som har en annen religion enn deg. Finn ut hva som er forskjeller og likheter. Presenter denne religionen på et speidermøte.
 2. Tegn inn på et kart de landene hvor denne religionen er utbredt.
 3. Finn ut noe om forskjellige typer religioner og deres utbredelse i verden.


(2007) [11] - (2014) [10], merket er et speidermerke i programområdet Livskvalitet:

Hvorfor: Kjennskap til noen trekk ved de fire verdensreligionene som er minst utbredt i Norge, jødedommen, islam, hinduismen og buddhismen.
Fremgangsmåte:
 1. Finn ut hva ordet religion betyr, og snakk med noen om hva det er.
 2. Finn ut noen om de forskjellige religionenes utbredelse i verden, og lag en illustrasjon som viser dette.
 3. Lær deg litt om tre forskjellige religioner og om hvor disse religionene er mest utbredt.
 4. Finn ut hvilke religioner som er representert i ditt nærmiljø (enkeltpersoner, kirkebygg, organisasjoner).
 5. Få i stand et møte mellom to personer som har ulik religiøs tro (du kan godt være en av dem!). Finn ut hva som er likheter og forskjeller i tro og livsførsel. Presenter det dere kommer frem til på et speidermøte.
 6. Religion er årsaken til enkelte konflikter. Diskuter med patruljen din hvorfor det er slik.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Religion, rovere, (2008) - (2017), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2008) [10], merket er i gruppen Livskvalitet :

Fremgangsmåte:

Obligatorisk:
 1. Ta for dere NSFs formålsparagraf og speiderloven. Hvordan knytter disse speidingen til den kristne tro? Hva sier WAGGGS og WOSMs grunnleggende prinsipper om speidingen. Delta i en debatt i roverlaget om dette.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Planlegg og gjennomfør en Scouts own i gruppen eller kretsen.
 2. Velg ut en salme du synes er fin, lær den til resten av laget.
 3. Presenter en fremmed religion. Finnes det likhetstrekk mellom denne og kristendommen? Hvor mange speidere i verden tilhører denne religionen?
 4. Dramatiser bibelhistorien bak høytidene jul/påske/pinse.
 5. Besøk en kirke. Få en prest eller annen ansatt til å fortelle om arkitektur og utsmykning med særlig vekt på hensikt og symbolikk.
 6. Besøk eller delta på et kristent musikkarrangement. Lag et intervju eller en reportasje om arrangementet til en speideravis.
To selvvalgte oppgaver:
1. .....
2. .....
For merkekravene til dagens merke se lenger opp på siden under "dagens merker".


Scouts Own, patrulje i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

1995 [6], var i gruppen "Speideridealene", merkenummer 5107 :

 1. Legg opp en utendørs bibelsti for resten av troppen.
 2. Ta ansvaret for Scouts Own på tre speiderturer eller en ukes troppsleir.
 3. Samle alle andaktene dere har brukt i løpet av et år i et andaktshefte.
 4. Gjennomfør en bibelpantomime eller lignende for resten av troppen eller gruppen.
Frem til 1995 var navnet på merket Speiderandakt.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Speiderandakt, patrulje i tropp, (1988) - 1995, Norges speiderforbund

(1988) [5], var i gruppen "Lov og løfte", merkenummer 5107 :

 1. Legg opp en utendørs bibelsti for resten av troppen.
 2. Ta ansvaret for Speidergudstjenesten på tre speiderturer eller en ukes troppsleir.
 3. Samle alle andaktene dere har brukt i løpet av et år i et andaktshefte.
 4. Gjennomfør en bibelpantomime e.l.
Fra 1995 ble navnet på merket Scouts Own.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Helg og høytid stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) (1980)
Helg og høytid speider i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Helg og høytid meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Jul oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Jul stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Jul vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Jul rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Juleglede småspeider Norges speiderforbund 2018 (2020)
Juleglede speidere i tropp Norges speiderforbund 2018 (2020)
Juleglede rovere Norges speiderforbund 2018 (2020)
Kristen tro og liv speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) (2020)
Påskemerket familiespeidere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2020)
Påskemerket oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2020)
Påskemerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2020)
Påskemerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2020)
Påskemerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2020 (2020)
Religion speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Religion rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Religion småspeidere Norges speiderforbund 2013 (2020)
Scouts own patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 (2020)
Speiderandakt patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (1988) 1995
Undring stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser