Merker med rusgift som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

SitatPleasure is too often only a distraction. You may take pleasure in looking at a football match or a play, or in reading a good story, or in criticising your neighbours, or in over-eating, or getting drunk. But the effect is only temporary; it lasts but for a time. Indeed, in some cases the reaction is anything but pleasurable - there is the headache next morning!Sitat
Sign b-p.pngLord Baden-Powell i boken Rovering to success, se flere speidersitater her

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Rusgift, speidere i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [8] - (2020) [9], er et speidermerke i programområdet Livskvalitet:

Hvorfor: Lære om skadevirkninger av rusmidler.
Fremgangsmåte:
 1. Lag en oversikt over de vanlige rusmidlene.
 2. Fortell hvordan kroppen og sansene reagerer på rusmidler. Gjør rede på hvilke fysiske og psykiske skadevirkninger alkoholbruk kan gi på kort og lang sikt (bruk gjerne tegninger).
 3. Fortell hvilke skader alkohol- og narkotikabruk påfører samfunnet og hva dette koster samfunnet årlig.
 4. Fortell om forskjellige tiltak mot rusmiddelbruk (behandling, opplysningsarbeid osv.).
 5. Delta i en leirbålsprat om temaet.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Rusgift, patruljemerke i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2007) [8] - (2020) [9], merket er et patruljemerke i programområdene Livskvalitet og Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Lær om skadevirkninger av rusmidler.
Fremgangsmåte:
 1. Lag en presentasjon som viser de skadevirkninger alkohol og narkotika påfører samfunnet og den enkelte.
 2. Lei en film om alkohol eller narkotika. Diskuter filmen i patruljen.
 3. Inviter (eller besøk) en representant fra en avholdsorganisasjon, en organisasjon for rusmisbrukere (Anonyme Alkoholikere e.l.), en behandlingsinstitusjon, lege, politi, eller sosialarbeider for å få vite litt om hvilke problemer alkoholmisbruk medfører for den som er misbruker.
 4. Gå sammen to og to i patruljen og ta for dere et arbeid som blir drevet for å skape rusfri livsstil og presenter dette for resten av patruljen.
 5. Delta i en leirbålsprat om temaet.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

ANT-merket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [1] - 2003 , ANT-merket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Se en film om narkotikamisbruk, og delta i en samtale om hva narkotikamisbruk fører til og hvordan det kan forebygges.
 2. Finne flest mulig av skadevirkningene ved alkoholbruk i Norge. Hvilke av disse er det som spesielt rammer ungdom?
 3. Prøve å finne gode forslag til hva som kan gjøres for å rette opp disse skadevirkningene.
 4. Lage en plansje som viser skadevirkningene ved bruk av tobakk. Prøv å få plansjen hengt opp på skolen, i en butikk, i menighetshus eller et annet sted der det kommer mye folk.


ANT-merket, speidere i tropp, 2003 - 2007, Norges KFUK-KFUM-speidere

Har ikke merkekravene til dette merket. Var i bruk fra forbundsfusjonen i 2003 mellom Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere til Norges KFUK-KFUM-speidere. Er nok stort sett en fortsettelse av merkekravene til "ANT"-merket i Norges KFUK-speidere.


Edruskapsmerket, speidere i tropp, (1959) - ?, Norges KFUK-speidere

1959 [3] , merket var i gruppen Kunnskapsmerker :

 1. Ha kjennskap til alkoholens kjemiske egenskaper og vite hva denatureret sprit og metanol er.
 2. Ha kjennskap til:
  • hvordan alkoholen virker på oppsugingen, forbrenningen, kroppstemperaturen og nervesystemet.
  • hvilke karakteregenskaper stadig alkoholbruk fører med seg.
  • hva dødelighetstabellene viser om alkohol og helse.


Edruskapsmerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [4], var i gruppen Kunnskapsmerker:

 1. Ha kjennskap til alkoholens kjemiske egenskaper og vite hva denatureret sprit og metanol er.
 2. Ha kjennskap til:
  • hvordan alkoholen virker på oppsugingen, forbrenningen, kroppstemperaturen og nervesystemet.
  • hvilke karakteregenskaper stadig alkoholbruk fører med seg.
  • hva dødelighetstabellene viser om alkohol og helse.
  • hvordan alkoholen virker på hukommelsen, på presisjonsarbeid og liknende.
  • hvorfor alkohol ikke hører sammen med idrett og speiding.
  • hvorfor selv små mengder alkohol er farlige for en bilfører.
 3. Gjøre rede for alkoholforbruket i Norge i våre dager, hvor det er størst og hva det koster.
 4. Gi et oversyn over:
  • arbeidet for edruelighet - de viktigste avholdsorganisasjonener og deres mest kjente ledere.
  • hva som er gjort (og gjøres) på ditt hjemsted for større edruskap.


Rusgift, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

(1973) [5] - 1978 [5] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

Gjøre rede for:
1a. De viktigste narkotiske stoffer.
b. Stoffenes virkninger.
c. Hvilke følger bruken av disse stoffene kan ha for den enkelte og for samfunnet.
2a. Alkoholens virkninger på kropp, sanser og nerver.
b. Skadevirkningene.
c. Hva alkoholmisbruk kan føre til.
3a. De samfunnsmessige tiltak mot alkohol og narkotikamisbruket.
b. Avholdsorganisasjonene og deres arbeid.
c. Hva alkoholforbruket og narkotikamisbruket koster samfunnet.
4. Skadevirkningene ved misbruk av tobakk (nikotin).


Rusgift, patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [6] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

 1. Se en film om narkotikamisbruk og delta i en samtale om hva narkotikamisbruk fører til og hvordan det kan forebygges.
 2. Finne flest mulig av skadevirkningene ved alkoholbruk i Norge. Hvilke av disse er det som spesielt rammer ungdom?
 3. Prøve å finne gode forslag til hva som kan gjøres for å rette opp disse skadevirkningene.
 4. Lage en plansje som viser skadevirkningene ved bruk av tobakk. Prøv å få plansjon opphengt på skolen, i en butikk, i menighetshus eller et annet sted der det kommer mye folk.


Rusgift, speidere i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

1995 - ? [7], merket var i gruppen "Praktisk viten", merkenummer 5472 :

 1. Lag en oversikt over de vanlige rusmidlene.
 2. Fortell hvordan kroppen og sansene reagerer på rusmidler. Gjør rede på hvilke fysiske og psykiske skadevirkninger alkoholbruk kan gi på kort og lang sikt (bruk gjerne tegninger).
 3. Fortell hvilke skader alkohol- og narkotikabruk påfører samfunnet og hva dette koster samfunnet årlig.
 4. Fortell om forskjellige tiltak mot rusmiddelbruk (behandling, opplysningsarbeid osv.).
 5. Delta i en leirbålsprat om temaet.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Rusgift, patruljemerke i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

1995 - ? [7], merket var i gruppen "Samfunnsengasjement", merkenummer 5407 :

 1. Lag en veggavis som viser de skadevirkninger alkohol og narkotika påfører samfunnet og den enkelte.
 2. Lei en film, vido eller lysbildeserie om alkohol eller narkotika. Filmen/serien diskuteres i patruljen.
 3. Inviter (eller besøk) en representant fra en avholdsorganisasjon, en organisasjon for rusmisbrukere (Anonyme Alkoholikere e.l.), en behandlingsinstitusjon, lege, politi, eller sosialarbeider for å få vite litt om hvilke problemer alkoholmisbruk medfører for den som er misbruker.
 4. Gå sammen to og to i patruljen og ta for dere et arbeid som blir drevet for å skape rusfri livsstil og presenter dette for resten av patruljen.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
ANT-merket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
ANT-merket speidere i tropp Norges KFUK-KFUM-speidere 2003 2007
Edruskap speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1949) 1978
Edruskap speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1959) ?
Edruskap speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Rusgift speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978
Rusgift patrulje i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Rusgift speidere i tropp Norges speiderforbund 1995 (2020)
Rusgift patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser