Merker med sjø som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.


Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Båtpuss, patruljemerke i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

1995 [6] - (2018) [2], merket er et patruljemerke i programområdet Kreativitet :

Hvorfor: Lære å pusse båt.
Fremgangsmåte:
 1. Ta på dere ansvaret for vårpussen på en båt.
 2. Sett opp en liste over nødvendig verktøy og materialer. Skaff det til veie.
 3. Sett opp en plan for arbeidet og gjennomfør den.
 4. Sjøsett båten dere har pusset opp.
Merket var fra 1995 i gruppen "Praktisk viten",


Dyr i vann, oppdagere, 2014 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [3] [20] :

Det finnes masse dyr som lever i eller nære vann. Gå på tur til et vann og fang et dyr. Kanskje vil dere lage en vannkikkert eller en fiskestang dere kan bruke på turen?

Obligatorisk krav:

 1. Være med på tur i nærmiljøet og finne et dyr som lever i vann (ferskvann: frosk, rumpetroll, kreps, vannløper, el) (Sjø: krabbe, strandreke, blåskjell el.)
 2. Finne ut hva slags dyr det er.
 3. Hvorfor lever dette dyret i vann? Hva skjer hvis det ikke er i vann en stund?

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Rumpetroll: Finn ut hvordan disse seg fra egg til frosk/ padde?
 • Lag en fiskestang eller en hov som du kan bruke når du fanger dyret. (Husk å ha dyret i vann hele tiden og slipp det ut etterpå.)
 • Lag en rett av blåskjell, strandsnegler, kreps eller lignende (Husk å undersøke om disse er spiselige i deres område, f.eks ringe blåskjelltelefonen)
 • Lag en plakat med tegninger eller bilder av dyrene dere fant i vannet. Skriv på navn på dyrene dere fant.
 • Lag en vannkikkert, og bruk den når dere ser etter dyr i vannet
 • Hvordan utvikler en manet seg? Hvordan kan den være ”barnepike” for småfisk?


Dyr i vann, stifinnere, 2015 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2014 [3] [20] :

Det finnes masse dyr som lever i eller nære vann. Gå på tur og lag akvarium av dyr dere finner. Kanskje vil dere lage en vannkikkert eller en fiskestang dere kan bruke på turen?

Obligatorisk krav:

 1. Være med på tur i nærområdet og funnet dyr som lever i eller nære vann .
 2. Kjenne til minst fem dyr som lever i vann, forklare hvordan disse lever.
 3. Lage et akvarium i bøtte eller lignende når du er på tur, og studert dyrene (husk å slipp de ut etter turen).

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lage en vannkikkert, og brukt denne for å forske på dyr vannet.
 • Lage en plakat eller tegning over hva dere finner på turen.
 • Lage fiskestang eller hov, og prøve å fange dyr med denne.
 • Fiske etter krabber.
 • Følge et rompetroll fra rompetrollstadiet til frosk.


Havnefogd, patruljemerke i tropp, 1995 - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

1995 [6] - (2020) [2], merket er et patruljemerke, fra 1995 i gruppen Samfunnsengasjement, i dag i programområdet Kreativitet :

Hvorfor: : Lære å ha tilsyn med en båt når den er i havn.
Fremgangsmåte:
 1. Ha tilsyn med en båt på vannet en hel sommersesong.
 2. Ta ansvar for skikkelig fortøyning med landfeste og/eller bøye. Ta også ansvar for jevnlig ettersyn og vedlikehold.
 3. Ta ansvar for å utbedre skader og for å skaffe til veie eller reparere utstyr som mistes eller blir ødelagt i løpet av perioden.


Hav og høyde, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [2] - (2020) [2], merket er i programområdene Friluftsliv og Samfunnsengasjement :

Hvorfor: Lære om og oppleve naturens forandring fra hav til fjell.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Gjennomfør en tur over minst en helg med to overnattinger som går fra havet og opp på høyfjellet. Før logg over hvordan naturen forandrer seg for hver 100 høydemeter dere går opp. Legg merke til hva dere kan bruke til f.eks. brensel, mat, byggematerialer på de forskjellige stedene.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Ta for dere lokalhistorien i et område som er preget av fjell som møter hav. Hvordan levde mennesker i dette området før, og hvordan brukte de naturen for å overleve?
 2. Dra på fisketur i havet og i et fjellvann. Finn utstyr som egner som på de to stedene.
 3. Dra på båttur på havet og i fjellet.
 4. Lag turutstyr dere mener kan være spesielt nyttig både på fjellet og på havet.
 5. Legg merke til dyre- og plantelivet. Sett opp et næringsnett der planter og dyr både fra havet og fjellet inngår.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Romerket, vandrere, 2016 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2016 [20] :

For å kunne ta dette merket er det viktig å huske risiko med ferdsel på vann. Vi henviser til KFUK-KFUM-Speidernes beredskapshefte "Trygg og sikker speiding".

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne de 10 sjøvettreglene.
 2. Kunne ro alene og sammen med en annen.
 3. Kunne skåte og snu.
 4. Kunne legge ordentlig til en brygge og vise at du kan fortøye båten med riktige knuter.
 5. Kunne svømme og trent på å falle ut fra båten og komme opp i båten igjen.


Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Vise god behandling av båt, tauverk og utstyr.
 • Gjøre en enkel farevurdering med tanke på vind, strøm, annen trafikk og sikt.
 • Ro en egenbygd presenningsbåt.


Sjø og vann, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

(2008) [2] - (2020) [2], merket er i programområdene Friluftsliv og Vennskap :

Hvorfor: Lære sikker ferdsel på vann og få gode ferdigheter innen bruk av kano, kajakk og båt.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Lær sjøvettreglene og vis sikker bruk av båt. Nyttige stikkord er: flytemidler, fart, lasting, opptreden i båt.
 2. Lær og praktiser sikkerhet i kano. Kjenn og praktiser god padleteknikk i kano (fremdriftstak, J-tak, viftetak, hengtak og brekktak). Lær kameratredning ved kanovelt.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Dra på båt- eller kanotur over minst en helg med to overnattinger. Prøv å fange fisk og andre råvarer i og langs vannet, tilbered og spis dette.
 2. Dra på seiltur med en eldre båt, sett dere inn i hva slags båttype dette er, hvordan den er bygget og hvorfor. Hva slags bruk er den spesielt beregnet for?
 3. Lær å padle kajakk. Lær de viktigste padletakene og eskimorulle.
 4. Delta på en kanokurs eller seilkurs.
 5. Ta for dere et vann eller avgrenset område av en fjord eller sjø. Registrer hva som finnes av dyre- og planteliv der. Finn ut om området kan være påvirket av forurensning, i så fall hvor stor og hvordan.
 6. Planlegg, gjennomfør og evaluer en overnattingstur på sjøen for en av enhetene eller lederne i gruppen.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Skipsbyggermerket, speidermerke i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

(1995) [6] - (2020) [2], merket er et speidermerke i programområdet Kreativitet:

Hvorfor: Lære om hvordan båter er bygd.
Fremgangsmåte:
 1. Skisser og forklar linjetegning og spanteriss.
 2. Forklar på en arrangementstegning et fartøys hoveddimensjoner (lengde overalt, lengde mellom perpendikulærer, bredde på spant og dybde i riss).
 3. Bygg en mindre båt (jolle e.l.) i plast eller tre.
 4. Forklar forskjellige uttrykk for tonnasje.
 5. Tegn og forklar et lastemerke.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Skipskontrollørmerket, speidermerke i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

1995 [6] - (2020) [2], merket er i programområdene Friluftsliv og kreativitet:

 1. Vis at du kjenner reglene for kontroll av båter i speiderarbeidet.
 2. Kontroller skrog, rigg og nødutstyr på en sjøspeiderbåt i ett år. Påpek mangler, nødvendige utskiftninger og reparasjoner.
merket var i 1995 i gruppen "Praktisk viten" med merkenummer 5293.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "tidligere merker".


Vått, stifinnere, 2015 - (2020), Norges KFUK-KFUM-speidere

Nytt aktivitetsmerke som kom i 2015 [3] [20] :

Lære hvordan man oppholder seg trygt i og ved vann ved å kjenne til regler, kunne livredning og vite hvordan man skal kle seg. Bli kjent med vannets egenskaper gjennom lek.

Obligatorisk krav:

 1. Kjenne til sikkerhetsregler ved vannet.
 2. Kunne enkel livredning i vann som feks. Livline, kameratredning, bøyle.
 3. Kunne kle seg og pakke sekk for en dag/tur ved vannet/sjøen til ulike vær.
 4. Lek med vann (som for eksempel vannballong krig, sølepytt hopping, kaste svamp eller stafett med vann).

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Ta svømmeknappen (200m).
 • Kunne flyte og føle seg trygg.
 • Vite hvordan man lager energi av vann – vannmølle.
 • Kunne lage enkle båtmodeller/flåte/barkebåt for å arrangere båtrace.
 • Knutestafett (båtmannsknop og fiskeknute).
 • Hvorfor blir seigmenn større i kaldt og lunket vann og borte i varmt vann.
 • Vann – et merkelig stoff.
 • Svevende vann til snø.
 • Svevende såpebobler.
 • Vite hvordan livet på jorda hadde vært uten vann.


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Kystvaktmerket, stifinnere og vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003 :

Du skal:
 1. I enkle trekk forklare flo og fjære.
 2. Fortelle om Golfstrømmen og hva den har å si for Norge.
 3. Føre logg over flo og fjære i minst 3 dager. Vær, vind og månens faser nedtegnes i loggen.


Livet i fjæra, speidere under 14 år, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [8], var for speidere under 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Vite hva fjæra er. Gi forklaring på flo og fjære.
 2. Vite forskjell på tang og tare. Kjenne tre tangarter og to tarearter.
 3. Vite hvilke alger vi finner høyest i fjæra, og hvilke på dypere vann.
 4. Kjenne sjøpinsvin, sjøstjerne og manet. (Utvikling av maneten).
 5. Vite forskjell på musling og snegle. Kjenne og samle tre typer musling og tre typer snegler.
 6. Kjenne rur, voksested - liv ved høyvann og lavvann.
 7. Kjenne tre sjøfugl og deres liv.


Oseanmerket, speidere i tropp, 1955 - 1978 , Norsk Speidergutt-Forbund

Nytt merke fra 1. september 1955

1955 [9] - 1978 [10] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. I enkle trekk forklare høy- og lavvann.
 2. Gjøre rede for Golfstrømmen og dens betydning for Norge.
 3. Føre logg over høy- og lavvann i et tidsrom av minst tre dager med avlesning minst hver annen time i 12 sammenhengende timer i døgnet. Vær, vind og månenes faser nedtegnes i loggen.


Oseanmerket, speidere i tropp, (1986) eller tidligere - ? , Norges KFUM-speidere

1986 [11] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. I enkle trekk forklare flo og fjære.
 2. Gjøre rede for Golfstrømmen og hva den har å si for Norge.
 3. Føre logg over flo og fjære, i et tidsrom av minst tre dager med avlesning minst hver andre time i 12 sammenhengende timer i døgnet. Vær, vind og månens faser nedtegnes i loggen.


Riggermerket, speidere i tropp, 1955 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Nytt merke fra 1. september 1955

1955 [9] - 1965 :

 1. Spleise en øyespleis på wire og kle samme.
 2. Vise bruk av en strekkfisk, spleise inn en kaus på tauverk.
 3. Slå en vanteknop (to sjauere mot hinanen).
 4. Tegne og forklare en jolle, 2-, 3- og 4-skåren talje og skreddertalje.
 5. Tegne og sette navn på master og rær på en fullrigger.

1966 [21] - 1978 [10] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Spleise en øyespleis på wire, og kle samme.
 2. Vise bruk av en strekkfisk, spleise inn en kaus på tauverk.
 3. Slå en vanteknop (to sjauere mot hverandre).
 4. Tegne og forklare en jolle, 2-, 3- og 4-skåren talje og skreddertalje. Ta fra hverandre en blokk og vite navnet på de ulike deler.
 5. Delta i og vise godt håndlag under opprigging av en seilbåt.
 6. Tegne og sette navn på master og rær på en fullrigger, og på de ulike deler av riggen på en moderne lastebåt.


Riggermerket, speidere i tropp, (1988) - (1995), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [1] [6], merkenummer 5462 :

 1. Lag øyespleis på wire og kle den. Sett på wireklemme riktig.
 2. Vise bruk av en strekkfisk og spleis inn en kaus på treslått tau.
 3. Vis at du kan tre en talje med treslått tau riktig.
 4. Ta fra hverandre en blokk, kontroller den og smør den opp.
 5. Vær med og vis godt håndlag under opprigging av en seilbåt.
 6. Vis at du kan legge en luseplatting.


Romerket, speidere i tropp, (1937) - (1965), Norsk Speiderpikeforbund

(1937) - (1947), mangler bilde av merket som hadde bilde av et anker. [22] [23] [24] :

 1. Speiderpiken må kunne ro med et par årer, samt kunne ro sammen med en annen (med en åre hver og med hvert sitt par årer). Kunne skåte og snu.
 2. Speiderpiken må ha svømmemerket.
 3. Legge ordentlig til kai med langsiden og belegge båten i begge ender (knuter).


(1965) [8], var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Ro med et par årer. Kunne ro sammen med en annen (med en åre hver og med hvert sitt årepar). Kunne skåte og snu.
 2. Legge ordentlig til kai med langsiden og belegge båten i begge ender med riktige knuter. Holde båten ren.
 3. Kunne svømme.

Romerket, speidere i tropp, (1955) eller tidligere - ? , Norges KFUK-speidere

1955 [12] og 1959 [13], merket var i gruppen Idretts-, leke og speiderferdighetsmerker:

 1. Ro med et par årer. Kunne ro sammen med en annen (med en åre hver og med hvert sitt årepar). Kunne skåte og snu.
 2. Legge ordentlig til kai med langsiden og belegge båten i begge ender med riktige knuter. Holde båten ren.
 3. Kunne svømme.


Romerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [14] [25] - (1980) [26], merket var i gruppen Friluftsliv:

Du skal:
 1. Kunne svømme.
 2. Kunne ro alene og sammen med en annen. Kunne skåte og snu.
 3. Kunne legge ordentlig til en brygge og vise at du kan fortøye båten med riktige knuter.
 4. Kjenne de 10 sjøvett-reglene.

(1992) [27] [7] - 2003:

Du skal:
 1. Kunne svømme.
 2. Kunne ro alene og sammen med en annen. Kunne skåte og snu.
 3. Kunne legge ordentlig til en brygge og vise at du kan fortøye båten med riktige knuter.
 4. Kjenne de 10 sjøvett-reglene.


Romerket, vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [7] - 2003 :
Du skal:

 1. Kunne svømme.
 2. Kunne ro alene og sammen med en annen. Kunne skåte og snu.
 3. Kunne legge ordentlig til en brygge og vise at du kan fortøye båten med riktige knuter.
 4. Kjenne de 10 sjøvett-reglene.


Shippingmerket, speidere over 14 år, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [8], var for speidere over 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Vite forskjell på trampfart og linjefart. Ha kjennskap til noen typer spesialskip og hvor de seiler.
 2. Ha kjennskap til hvordan hvalfangst drives, hvor den foregår og hvordan fangsten nyttes.
 3. De fem største sjøfartsnasjoner og deres flagg. Hvorfor skal skipene føre flagg.
 4. Kjenne fem av våre største rederier og deres merker. Velge et rederi, fortrinnsvis på hjemstedet, og kjenne til dets virksomhet.
 5. Skipsfartens nytte for landet.
 6. Hvilke oppgaver har Statens Velferdskontor for sjøfolk?


Sjømerket, småspeidere, (1983) - (1995), Norges speiderforbund

(1983) - (1990) [28] [29] [16], i 1990 var merket i gruppen "Vi er ute" :

Velg minst seks av disse oppgavene:
 1. Lær forsiktighetsregler ved bading.
 2. Vis at du kan svømme 25 meter bryst, 15 meter rygg, flyte på ryggen eller trå vannet, hoppe fra båt eller brygge.
 3. Lær de ti sjøvett-reglene.
 4. Vis at du kan ro og skåte og fortøye en båt.
 5. Kjenne fiskereglene på hjemstedet ditt.
 6. Lag et enkelt fiskeredskap.
 7. Vis at du kjenner minst syv fiskesorter.
 8. Før en notatbok i tre måneder over dine fisketurer.

(1995) merket var i gruppen "Friluftsliv" [17] [30] :

 1. Lær å svømme 25 meter.
 2. Kjenn til hvordan du ror og skåter.
 3. Kjenn de ti sjøvettreglene.
 4. Lær de viktigste sjøveisreglene.
 5. Vit hvordan du fortøyer en båt.
 6. Lær forsiktighetsreglene som gjelder ved bading.

Skipsmerket, ulvunger, (1956) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1955 [31] og 1969 [18] , merket kunne taes etter å ha gjennomført Ulveprøven :

 1. Lage en bildesamling av minst 25 forskjellige fartøyer.
 2. Tegne 10 forskjellige skorsteinsmerker og fargelegge dem. Vite hvilke rederier som har de ulike merkene.
 3. Vise på et av bildene i samlingen hvor følgende ting finnes: Bakken, poopen, brua, ankerspillet, laste- og lossebommer, livbåt. Vite og vise på samme måte hvor nasjonalflagget og rederiflagget føres.

1973 [10] - 1978 [10] , etter å ha avlagt Myklabbprøven kunne ulvungen ta dette merket:

 1. Lage en seilbåt av høvelig emne (bark, løsved, papir, hyssing o.l.). Få den til å seile nesten rett kurs og til å svinge.
 2. Forklare hva som menes med styrbord og babord.
 3. Vite hvilke farger lanternene på et fartøy har, og hvor de er plassert.
 4. Vise på et bilde av en båt hvor følgende ting finnes: Bakken, Poopen, brua, ankerspillet, laste- og lossebommene, livbåt. Vite og vise på samme måten hvor nasjonalflagget og rederiflagget føres.


Skipsmerket, ulvunger, (1998) eller tidligere - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [19] til 2003 :

 1. Lage en seilbåt av passende emne (bark, løsved, papir, hyssing o.l.). Få den til å seile nesten rett kurs og til å svinge.
 2. Forklare hva som menes med styrbord og babord.
 3. Vite hvilke farger lanternene på et fartøy har og hvor de er plassert.
 4. Vise på et bilde av en båt hvor følgende ting finnes: Bakken, poopen, brua, ankerspilet, laste- og lossebommene, livbåt. Vite og vise på samme måte hvor nasjonalflagget og rederiflagget føres.


Skipsbyggermerket, speidere i tropp, 1955 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Nytt merke fra 1. september 1955

1955 [9] - 1965 :

 1. Forklare de forskjellige deler på en ro- eller seilbåt.
 2. Tette en lekkasje, provisorisk og på en slipp.
 3. Utføre og være ansvarlig for et vinteropplegg.
 4. Foreta enkle reparasjoner på en ro- eller seilbåt.

1973 [10] - 1978 [10] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Skissere og forklare en linjetegning og et spanteriss.
 2. Forklare på en arrangementsregning et fartøys hoveddimensjoner (lengde overalt), lengde mellom perpendikulærer, bredde på spant og dybde i riss.
 3. Skissere og beskrive minst fem forskjellige typer moderne handelsskip.
 4. Bygge en mindre båt (jolle eller lignende).


Skipsbyggermerket, speidere i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

(1984) [32] - (1988) [1] :

 1. Skisser og forklar linjetegning og spanteriss.
 2. Forklar på en arrangementstegning et fartøys hoveddimensjoner (lengde overalt, lengde mellom perpendikulærer, bredde på spant og dybde i riss).
 3. Bygg en mindre båt (jolle e.l.) i plast eller tre.
For dagens merkekrav se lenger oppe på siden under "dagens merker".


Skipskontrollørmerket, speidere i tropp, 1955 - 1978 , Norsk Speidergutt-Forbund

Nytt merke fra 1. september 1955

1955 [9] - 1965 :

 1. Vise i vannet hvorledes man går inn i en livbøye, og hvorledes man bruker en redningsvest.
 2. Tegne og forklare et lastemerke.
 3. Utføre kontrollen, påpeke mangler og nødvendige reparasjoner av en speiderbåt i et tidsrom av et halvt år.

Fra 1966 [21] til 1978 [10] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Gjøre rede for de forskjellige uttrykk for tonnasje.
 2. Tegne og forklare et lastemerke.
 3. Utføre kontrollen av en sjøspeiderbåt av skrog, rigg og nødutstyr i ett år, og påpeke mangler, nødvendige utskiftninger og reparasjoner.


Skipskontrollørmerket, speidere i tropp, (1984) - (2020), Norges speiderforbund

1984 [32] [1] [33] - 1995 ref name="Aktivitetsmerker for speidere-1995">Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund</ref>, Merket var i 1984 i gruppen "Samfunnet hjemme og ute", fra 1988 i "Verden og vi" med merkenummer 5293 :

 1. Gjøre rede for de forskjellige uttrykk for tonnasje.
 2. Tegne og forklare et lastemerke.
 3. Utføre kontrollen av en sjøspeiderbåt av skrog, rigg og nødutstyr i ett år, og påpeke mangler, nødvendige utskiftninger og reparasjoner.
For dagens krav til merket se øverst på siden under "dagens merker".


Skårunge, ulvunger, (1955) eller tidligere - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1955 [31] og 1969 [18] , merket kunne taes etter å ha gjennomført Ulveprøven :

 1. Lage en seilbåt av høvelig emne (bark, løsved, papir, hyssing o.l.). Få den til å seile nesten rett kurs og til å svinge.
 2. Forklare hva som menes med styrbord og babord.
 3. Vite hvilke farger lanternene på et fartøy har, og hvor de er plassert.
 4. Tegne to ulike lastebåter og en tankbåt.

(1973) [10] - 1978 [10] , etter å ha avlagt Ulvungeprøven kunne ulvungen ta dette merket:

 • Tilfredstille kravene til Sjøvettdiplomet.
 1. Kunne svømme 25 meter.
 2. Kunne ro og skåte.
 3. Kunne de 10 sjøvettreglene.
 4. Kjenne de viktigste sjøveisreglene.
 5. Kunne fortøye en båt.


Skårunge, speidere under 14 år, (1965) - ? , Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [8], var for speidere under 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Kunne svømme.
 2. Kunne kaste redningstau og line fra båt.
 3. Kjenne reglene for føring og bruk av flagg til sjøs.
 4. Kunne lese av et draft (kart) og kunne 15 alminnelige betegnelser på det. Kjenne skipskompassets inndeling i grader og streker.
 5. Kjenne utdrag av styringsplakaten.
 6. Kunne behandle et kokeapparat.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Båtpuss patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 er i dag (2018)
Dyr i vann oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2014 (2020)
Dyr i vann stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)
Havnefogdmerket patruljemerke i tropp Norges speiderforbund 1995 (2020)
Hav og høyde-merket rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Kystvaktmerket stifinnere og vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Livet i fjæra speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Maritim lykke rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2008 er i dag 2014
Oseanmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1955 1978
Oseanmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Rigger speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1955 1978
Rigger speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (1995)
Romerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1937) (1965)
Romerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1955) (1959)
Romerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Romerket vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 2003
Romerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2016 (2020)
Shippingmerket speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Sjømerket småspeidere Norges speiderforbund (1983) (1995)
Sjø og vannmerket rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Skipsmerket ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1956) 1978
Skipsmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Skipsbyggermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1955 1978
Skipsbyggermerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1984) (2020)
Skipskontrollør speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1955 1978
Skipskontrollør speidere i tropp Norges speiderforbund (1984) (2020)
Skårunge ulvunger Norsk Speidergutt-Forbund (1955) 1978
Skårunge speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Vått stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2020)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Aktivitetsmerker for speidere-1988» er definert flere steder med ulikt innhold
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 [1] Speiderbasen, Norges speiderforbund
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Speiderprogram [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 5. 5,0 5,1 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Merkeboka-1994» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Merkeboka-1994» er definert flere steder med ulikt innhold Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Merkeboka-1994» er definert flere steder med ulikt innhold
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 Speiderveien, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
 10. 10,00 10,01 10,02 10,03 10,04 10,05 10,06 10,07 10,08 10,09 10,10 10,11 10,12 10,13 10,14 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 11. 11,0 11,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 12. 12,0 12,1 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 13. 13,0 13,1 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 14. 14,0 14,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 15. Småspeidertreet, 1983, Norges speiderforbund
 16. 16,0 16,1 Aktivitetsmerker for småspeidere, 1990, Norges speiderforbund
 17. 17,0 17,1 Småspeiderbitboka, 1995, Norges speiderforbund
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 Prøvebok for ulvunger, 1969, Norsk Speidergutt-Forbund
 19. 19,0 19,1 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn speiderprogram
 21. 21,0 21,1 Speiderveien, 1967, Norsk Speidergutt-Forbund
 22. Speiderpikeboken, 1937, Norsk Speiderpikeforbund
 23. Speiderpikeboken, 1945, Norsk Speiderpikeforbund
 24. Speiderpikeboken, 1947, Norsk Speiderpikeforbund
 25. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 26. Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 27. Aktivitetsmerker for stifinnere og vandrere, 1992, Norges KFUK-speidere
 28. Småspeidertreet, 1983, Norges speiderforbund
 29. Småspeiderboka, 1987, Norges speiderforbund
 30. Flokkleders arbeidsbok 1, 1995, Norges speiderforbund
 31. 31,0 31,1 Speiderguttboka, 1956, Norsk Speidergutt-Forbund
 32. 32,0 32,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1984, Norges speiderforbund
 33. Aktivitetsmerker for speidere, 1990, Norges speiderforbund