Merker med skogbruk som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Se også Merker med øks og kniv som tema

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Annonse for skogbruket i Speiderboka (1976).
Odd Barra tegnet inn i Thor Wiborgs naturstrek. I hans arbeid med Førstegraden arbeidet han med en oppgave, blant annet en gedigen woodcraftsamling, artikkelen er gjengitt i Natur-iakttagelser i 1940 av Odd Barra, 11. Oslo

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Skogbruk, speidermerke i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(1988) [9][10][11] - (2020) [5], er i dag et speidermerke i programområdet Samfunnsengasjementv:

Hvorfor: Tilegne seg kunnskap om norsk skog og få bedre forståelse av den skogen vi bruker, samt kunne sørge for ved på speiderhytta.
Fremgangsmåte:
 1. Lag en woodcrafttavle med minst åtte tresorter.
 2. Lær om de viktigste tresortene som finnes i Norge, og finn ut hvor de vokser.
 3. Lær om folketro og tradisjonell bruk knyttet til to norske tresorter.
 4. Vær med på vedhogst, f.eks. til speiderhytta. Vis hvordan du lager et reis.
 5. Kontakt noen som eier skog og lær deg noe om skogplanting. Vær med på skogplanting hvis det er mulig.
Merket var i gruppen "Praktisk viten" med merkenummer 5467 i 1988 og 1995 [9][10]


Skog, rovere, (2008) - (2020), Norges speiderforbund

Merket er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent, Norges speiderforbund.

(2008) [5] - (2020) [5], merket er i programområde Friluftsliv og Samfunnsengasjement:

Hvorfor: Lære å kjenne skogen i ditt nærmiljø og hvordan man kan å klare seg med de midlene man finner i skogen.
Fremgangsmåte:
Obligatorisk:
 1. Kunne finne og bruke tre vanlige vedtyper som er gode til oppfyring og bruk utendørs. Vite hvordan disse utnyttes best. Dra på tur og bruk kun ved til varme og matlaging
 2. Dra på helgetur der dere i størst mulig grad prøver å leve av det dere finner i naturen.
Velg to av disse oppgavene:
 1. Dra på overnattingstur uten sovepose høst, vinter eller vår. Lær dere teknikker for behagelig overnatting uten sovepose.
 2. Finn frem til flest mulige alternative padleruter i nærmiljøet. Prøv å padle flest mulig av dem.
 3. Finn ut om lokalhistorien til et skogsområde. Hva slags folk har ferdes og bodd her og hvordan har de brukt naturen. Prøv også å finne frem til spesielle plasser som bærer preg av tidligere tiders aktivitet.
 4. Bevis eksistensen til minst 15 forskjellige dyrearter (pattedyr, fugler, fisker, insekter osv.) i et skogsområde dere ferdes. lag gjerne et herbarium, en samling dyremerket materiale, eller en lysbildeserie eller fotomontasje.
 5. Lag et fast overnattingssted.
To selvvalgte oppgaver:
 1. .....
 2. .....


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Skogbruk, speidere i tropp, 1926 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Merket ble antatt etter forslag fra Th. Sangnes i 1926.

1926 [12] og 1928 [13] :

 1. Ha botanikermerket.
 2. Gi en oversiktlig beskrivelse av de almindeligste skogs-trearter her til lands.
 3. Redegjøre for trevirkets foredlingsmåter, anvendelse o.s.v.
 4. Ha kjennskap til hugning, lunning og transportmidler.
 5. Ha deltatt i skogplantning og såning. Plantet minst 100 bartrær.
 6. Kjenne de forskjellige former for skogbrand og fremgangsmåten ved slukning.


1966 [14] - 1978 [7], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført andregrad:

 1. Gjøre rede for de viktigste tresorter.
 2. Legge fram en samling av produkter foredlet av trevirke.
 3. Plante minst fem hundre bartrær.


Skogmerket, meiser, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [1][15] - 2003:

Du skal:
 1. Lage et troll av materialer du finner i naturen.
 2. Finne en nedhogd tømmerstokk, og prøve å bestemme treets alder.
 3. Fortelle om dyrelivet i nærmeste skog.


Skogmerket, ulvunger, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [3] :

 1. Lage et troll av materialer du finner i skogen. Du skal vite hva slags materialer du bruker.
 2. Finne en nedhogd tømmerstokk, og prøve å bestemme treets alder.
 3. Fortelle om dyrelivet i nærmeste skog.


Til 2003 [4] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Lag et troll av materialer du finner i skogen.
- Finn et nedhugget tre, og forsøk å finne ut treets alder.
- Finn steder på en tur der det er fint å raste, og fortell hvorfor.
- Bestem himmelretningene utfra tegn i naturen.
- Finn tre tresorter, og finn ut hvorfor de vokser der de gjør.
- Lag en bondegård med kongledyr.
- Lag en seljefløyte.


Tømmerhogger, speidere i tropp, (1973) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1973 [7] - 1978 [7], var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter fullført Annengraden:

 1. Felle, kviste og barke et tre (tømmer).
 2. Delta i lunning.
 3. Hogge og legge opp et reis ved.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Skogmerket meiser Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Skogmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Skogmerket rovere Norges speiderforbund (2008) (2020)
Skogbrukmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1927 1960
Skogbrukermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1966) 1978
Skogbrukmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Tømmerhoggermerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1973) 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser