Merker med speideridealer som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk


Lady Baden-Powell hilser på speidere under besøket i Bergen høsten 1945.
Fra 1. Laksevåg NSF og Laksevåg KM sin speiderutstilling på Laksevåg lokalmuseum i 2011/2012.
Bever fra 1. Laksevåg sin plakat om speidingens start laget i 1984.
Småspeidere i 1. Laksevåg intervjuer tidligere ulveleder Gerd Johannessen i 2007.
Illustrasjon fra Speiderguttboka, 1956 av Erik von Krogh

Merkekrav til dagens merker

God tørn, småspeidere, (2007) - er i dag, Norges speiderforbund

(2007) [5] - er i dag [6], merket var i gruppen Samfunnsengasjement:

Hvorfor: For å gjøre noe godt for andre.
Fremgangsmåte:
1. Vær til hjelp og glede for et menneske som trenger deg i 1 måned.
For eksempel:
* besøke et aldershjem
* være en hemmelig venn
* være med på vedaksjon
* rydde, male, bære ved, vaske og lignende hos noen som trenger det
2. Fortell flokken om dine opplevelser.
3. Lag middag.

For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Tidligere merker".


God tørn, speidere i tropp, (2007) - er i dag, Norges speiderforbund

(2007) [5] - er i dag [6], merket er et speidermerke i gruppen Samfunnsengasjement:

Hvorfor: Gjør en god gjerning for andre.
Fremgangsmåte:
 1. Gjør en tjeneste for en annen person (minst 2 måneder for stifinnere og 3 måneder for vandrere). F.eks:
  • være pasientvenn/besøksvenn gjennom Røde Kors
  • være flyktningguide
  • holde en natursti ren
  • være med på vedaksjon
  • rydde, male, bære ved, vaske og lignende hos noen som trenger det.
 2. Vær aktiv med i en aksjon for å hjelpe medmennesker i ditt nærmiljø.
 3. Vær aktiv med i en aksjon for å hjelpe medmennesker i et annet land.
 4. Ta ansvar for opprydning og vask etter en tur/leir og et troppsmøte.


Scouts Own, patruljemerke i tropp, (2007) - er i dag, Norges speiderforbund

(2007) [5] - er i dag [6], merket er et patruljemerke i gruppen Livskvalitet:

Hvorfor: Lær hva Scouts Own er og få øvelse i å lage og gjennomføre en Scouts Own.
Fremgangsmåte:
 1. Legg opp en natursti med tema fra Bibelen eller ord til ettertanke for resten av troppen.
 2. Ta ansvaret for Scouts Own på tre speiderturer eller en ukes troppsleir.
 3. Lag forslag til en Scouts Own på tur, en leirbålsavslutning og en åpning eller avslutning på et møte. Forslaget kan inneholde tema, aktivitet, sang, dikt, bønn og lystenning eller en annen seremoni. Send inn minst ett av forslagene til Speiderbasen.
 4. Gjennomfør en bibelpantomime eller lignende for resten av troppen eller gruppa.


Speiderhistorie, speidere i tropp, (2007) - er i dag, Norges speiderforbund

(2007) [5] - er i dag [6], merket er et speidermerke i gruppen Livskvalitet:

Hvorfor: Bli kjent med speiding og speidingens historie.
Fremgangsmåte:
 1. Lær om speiderbevegelsens historie internasjonalt, i Norge og lokalt. Finn ut litt om WAGGGS og WOSM.
 2. Finn ut hvilke verdensspeidersentre som finnes og fortell om disse til patruljen.
 3. Samle noen fakta, bilder og tegninger som forteller om Lord og Lady Baden-Powells liv og noen sitater av Baden-Powell. Finn ut hva speiderideen er, og hva alle speidere har felles.
 4. Lær deg sangen “Lord Baden-Powell i England satt”.
 5. Kontakt en speiderleder og be ham eller henne fortelle om speiderarbeidet for noen år siden. Hva er annerledes i dag? Hvorfor tror du det er skjedd forandringer?


Til tjeneste, rovere, (2008) eller tidligere - er i dag, Norges speiderforbund

(2008) - i dag [6], merket er i gruppen Livskvalitet :

Fremgangsmåte:

Obligatorisk:
1. Sammen med roverlaget gjennomføre et samfunnsnyttig prosjekt med varighet i 3-6 måneder.
2. Ta kontakt med en institusjon, sykehus, eldresenter, barnehage, asylmottak. Arranger en tur eller annet sosialt samvær for en gruppe på over 10 personer.
Velg to av disse oppgavene:
1. Lag en jobbsentral, gjerne om sommeren. Utfør småjobber for eldre, uføre eller andre som trenger en håndsrekning.
2. Forbered et foredrag om for eksempel rusmidler, promillekjøring, aids, forurensing. Hold foredraget for en gruppe på minimum 10 personer (for eksempel for en ungdomsskoleklasse).
3. Tjenestegjør ved kommunens frivillighetssentral/hjelpesentral i ca 20 timer.
4. Gi blod minst fire ganger.
5. Vær med å arrangere en juletilstelning, 17. mai feiring, sankthans fest el. for personer som ellers ville vært alene på en slik dag.
6. Bistå en person med innkjøp, småjobber etc. over en periode på minst to måneder.
7. Ta med funksjonshemmede på tur.
To selvvalgte oppgaver:
1. .....
2. .....


Merkekrav til tidligere merker

B.P.-kjennskapsmerket, stifinnere, (1971) eller tidligere - 2003 , Norges KFUK-speidere

1971 [1] og 1978 [7] , merket var i gruppen Speiderveien:

Du skal:
 1. Samle minst 15 bilder og tegninger fra lord og lady Baden-Powells liv.
 2. Skrive ned minst 5 sitater av Baden-Powell.
 3. Fortelle litt om hvorfor Baden-Powell startet speiderbevegelsen.
 4. Vite hvem lady Baden-Powell er.
 5. Lære sangen: "Lord Baden-Powell i England satt" utenat.


1992 til 2003 :

Du skal:
 1. Vite hvem Lord og Lady Baden-Powell var.
 2. Fortelle litt om hvorfor Lord Baden-Powell startet speiderbevegelsen og litt om den første tiden.
 3. Finne noen sitater av Baden-Powell.
 4. Samle noen bilder og tegninger fra Lord og Lady Baden-Powells liv, eller tegne dem selv.
 5. Kunne sangen: "Lord Baden-Powell i England satt".


B.P.-kjennskapsmerket, vandrere, (1994) eller tidligere - 2003 , Norges KFUK-speidere

1994 [2] - 2003 :
Du skal:

 1. Vite hvem Lord og Lady Baden-Powell var.
 2. Fortelle litt om hvorfor Lord Baden-Powell startet speiderbevegelsen og litt om den første tiden.
 3. Finne noen sitater av Baden-Powell.
 4. Samle noen bilder og tegninger fra Lord og Lady Baden-Powells liv, eller tegne dem selv.
 5. Kunne sangen: "Lord Baden-Powell i England satt".


God tørn, småspeidere, Norges speiderforbund, ? - ?

1990 [3]:

 1. Gjennom 3 måneder ta på deg ansvaret for å være til hjelp og glede for et menneske, ungt eller gammelt, som bor på hjemstedet ditt, og som trenger deg.
 2. Fortell flokken om dine opplevelser.


God tørn, rovere, Norges speiderforbund, (1995) eller tidligere - ?

1995 [4]:

 • Obligatorisk:
 1. Sammen med roverlaget gjennomføre et samfunnsnyttig prosjekt med varighet i 3 til 6 måneder.
 2. Ta kontakt med en institusjon, sykehus, eldresenter, barnehage, asylmottak. Arranger en tur eller annet sosialt samvær for en gruppe på over 10 personer.
 • Velg to av disse oppgavene:
 1. Lag en jobbsentral, gjerne om sommeren. utfør småjobber for eldre, uføre eller andre som trenger en håndsrekning.
 2. Forbered et foredrag om for eksempel rusmidler, promillekjøring, aids, forurensing. Hold foredraget for en gruppe på minimum 10 personer. (For eksempel i en ungdomsskoleklasse.)
 3. Tjenestegjør ved kommunens frivillighetssentral/hjelpesentral i ca 20 timer.
 4. Gi blod minst fire ganger.
 5. Vær med å arrangere en juletilstelning, 17.maifeiring, sankthansfest e.l. for peroner som ellers ville vært alene på en slik dag.
 6. Bistå en person med innkjøp, småkjøp, småjobber etc over en periode på minst to måneder.
 7. Ta med funksjonshemmede på tur.
 • To selvvalgte oppgaver:
 1. __________
 2. __________
 • Tips:

Eldresentre, menigheter, frivillighetssentraler, asylmottak o.l. har et stadig behov for frivillig hjelp. Kommunene kan være behjelpelige med å sette dere i kontakt med disse.

Samfunnsnyttige prosjekter kan være å delta på vedutkjøring til eldre, hente og bringetjeneste til kirken, matutdeling e.l.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
B.-P.-kjennskap stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
B.-P.-kjennskap vandrere Norges KFUK-speidere (1992) 2003
God tørn småspeidere Norges speiderforbund (1990) er i dag (2014)
God tørn rovere Norges speiderforbund (1995)
God tørn speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) er i dag (2014)
Scouts own patruljemerke i tropp Norges speiderforbund (2007) er i dag (2014)
Speiderhistorie speidere i tropp Norges speiderforbund (2007) er i dag (2014)
Til tjeneste rovere Norges speiderforbund (2008) er i dag (2014)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser