Merker med stein og mineraler som tema

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

SitatVi skal alle være speidere på vår vei i livet, – våkne, søkende, villende – med barnets nysgjerrighet og sans for det små i alt det store, og med barnets glede i leken.Sitat
Carl L. Godske, fra boken Femti år for norske gutter, se flere speidersitater her
Geologisk oversiktskart over Oslo-feltet. Illustrasjon fra prof. Holtedahls bok, brukt i Speiderguttboka, 1968.
Granitt, kvarts og et lite hjerte av jord! Stein og mineraler er spennende. Foto: GSA, 4. Fredrikstad
Roverstafetten 1951s sydlige rute, omslagsblad fra Norge på langs av Carl L. Godske, bergensspeider med naturen som arbeid og hobby. For ham var geologi mer enn teori; det var også samspillet mellom atmosfæren og planter, dyr og mennesker. Han hadde ofte med speidere rundt på steder for å undersøke stein og mineraler
Headingen til Speideren i 1923, hvor Merker med stein og mineraler som tema er et av datidens merker, faksimalie fra Speideren nr. 1, 1923.

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Geologi, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

Hvorfor ser steiner så forskjellige ut? Lær litt om stein og gå på tur for å se på forskjellig typer stein. Samle stein eller les eventyr om stein.

2022 [14] - (2023) [14] :

Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagerne for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Gå en tur og finn ulike steiner. Hva er likhetene og forskjellene mellom steinene?
 2. Lær navn på to ulike steintyper og finn dem på tur.
 3. Finn ut hvorfor noen steiner er runde og glatte mens andre er kantete.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Geologi, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [14] - (2023) [14] :

Hvorfor ser stein så forskjellig ut? Lær om stein, finn ut noe om bergarter der dere bor og gå på tur og se på forskjellige typer stein.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Finn tre forskjellige steintyper og finn ut hva slags stein det er.
 2. Finn ut hva slags bergarter som finnes i nærmiljøet, hvordan de har blitt dannet og hvor gamle de er.
 3. Gå på tur og finn forskjellige steiner. Se på hvordan steinene i fjellskrenter, veiskjæringer og andre steder ser ut.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Geologi, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [14] - (2023) [14] :

Hvorfor ser stein så forskjellig ut? Lag en steinsamling og lær om ulike steinetyper og bergarter. Lær om geologiske fenomener og gå på tur for å se på disse.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Lag en steinsamling med minimum fem forskjellige typer stein og finn navnet på bergartene.
 2. Finn geologiske fenomener som morener, jettegryter, isbreer, isskuringer, elvesletter, forkastninger, grustak og lignende i nærområdet deres.
 3. Gå tur til minimum ett geologisk fenomen og finn ut hvordan fenomenet oppsto her.
 4. Finn ut hva et fossil er og hvordan de blir til.
 5. Finn ut hva forskjellen på grunnfjell, dybbergarter, vulkansk stein og sedimentære bergarter er. Finn et eksempel på hver type.
 6. Finn ut hvordan landskapet har blitt formet der du bor, og de vanligste bergartene som finner der.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst tre av kravene under:
 • Lag en geologisk tidslinje for hjemstedet deres eller for Norge.
 • Finn ut hvilken sammenheng geologi og Norges oljeeventyr har.
 • Dra på tur til minimum tre geologiske fenomener.
 • Finn en stein dere kan bruke til primitiv båltenning, for eksempel flint eller kvarts.
 • Dra på fossiljakt.
 • Finn rombeporfyr. Hvilke andre steder i verden finnes denne steinen og hva består den av?
 • Finn ut hvorfor det dannes grotter i fjell og besøk en sikker grotte.
 • Dra på en fjell- eller topptur og se hvilke bergarter som finnes der. Hvordan ser fjellet ut?
 • Finn ut hvilke mineraler granitt, gneis og gabbro består av.
 • Besøk en geopark eller et geologisk museum.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Geologi, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [14] - (2023) [14] :

Vi finner stein overalt! Dra på tur til geologiske fenomener og lær mer om dem.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Gå på tur i et område med flere geologiske fenomen. Finn ut omtrent når de ble dannet og hvilke bergarter det er i området.
 2. Lag en oversikt over ting vi omgir oss med som opprinnelig kommer fra stein eller mineralriket.
 3. Finn ut hvor dere kan finne spesielle geologiske ting i nærmiljøet, for eksempel jettegryter, grotter, steinbrudd, morener, områder med fossiler eller lignende, og besøk et av stedene.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under:
 • Bygg en steinbro sammen med roverlaget.
 • Bygg et steingjerde sammen med roverlaget.
 • Lag et smykke av stein.
 • Lag en benk av stein og tre.
 • Del opp en stor stein ved hjelp av steinbor og slegge eller klubbe.
 • Lag en nyttegjenstand av stein, for eksempel et gryteunderlag eller en lysestake.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Bergkjennskapsmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

(1933) [1] - (1939) [2], merket var av 1.klasse i gruppen Naturkjennskapsmerker:

 • Speiderpiken må vite det viktigste om de forskjellige geologiske perioder i jordens utviklingshistorie, og må kunne forklare dem for en annen speiderpike eller i patruljen.
 • Må ha kjennskap til 3 av våre almindeligste bergarter og kunne påvise dem i terrenget.
 • Må kunne gjøre rede for enkelte av de almindeligst forekommende geologiske fenomener i vårt land (f.eks. morener, jettegryter, rullestener og strandlinjer), og må på en tropps- patruljetur kunne påpeke og gjøre rede for en av dem for speiderpikene.
 • Må ha en stensamling på minst 15 stenarter; må selv ha ordnet samlingen og ha oplysende notater om den (angivelse av finnested, datum og andre ting av interesse).

(1955) [3] - (1959) [4], merket var i gruppen Naturkjennskapsmerker:

 1. Vite det viktigste om de forskjellige geologiske perioder i jordas utviklingshistorie.
 2. Ha kjennskap til tre av våre alminneligste bergarter og kunne påvise dem i terrenget.
 3. Gjøre rede for enkelte av de alminnelig forekommende geologiske fenomener i vårt land (f.eks. morener, jettegryter, rullestein og strandlinjer).
 4. Ha en steinsamling på minst 10 arter, må selv ha ordnet samlingen og ha opplysende notater om den (angivelse av finnested, dato og andre ting av interesse).


Bergkjennskapsmerket, speidere i tropp, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [5], var i gruppen Naturkjennskapsmerker :

 1. Vite det viktigste om de forskjellige geologiske perioder i jordas utviklingshistorie.
 2. Ha kjennskap til tre av våre alminneligste bergarter og kunne påvise dem i terrenget.
 3. Gjøre rede for enkelte av de alminnelig forekommende geologiske fenomener i vårt land (f.eks. morener, jettegryter, rullestein og strandlinjer).
 4. Ha en steinsamling på minst 10 arter, må selv ha ordnet samlingen og ha opplysende notater om den (angivelse av finnested, dato og andre ting av interesse).


Geologmerket, speidere i tropp, (1966) - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

1966 [6] - 1978 [7] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Ha samlet og ordnet minst 20 forskjellige steinsorter.
 2. Ha alminnelig geologiske kunnskaper, spesielt hva forholdene på hjemstedet angår.


Geologmerket, speidere i tropp, Norges KFUM-speidere

1986 [8] merket var et aktivitetsmerke med rødt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig:

 1. Orientere om heimstedets geologi , gjerne på et troppsmøte. Vise og forklare hvordan andre kan skaffe seg kjennskap til geologi.
 2. Vise fram ei samling av de vanligste steinsortene, fortrinnsvis fra heimstedet. Samlinga må være godt merket med finnested og steinenes navn, og bør omfatte minst 10 steinprøver tatt i fast fjell. Steinene kan være bergarter, mineraler eller fossiler.
 3. Vise fram et geologisk kart over Norge, og forklar hovedtrekkene i Norges geologi.


Geologimerket, speidere i tropp, (1984) - (1995), Norges speiderforbund

(1984) - (1995) [16][10][11], merket var i gruppen "Friluftsliv", merkenummer 5353 :

1. Ha kjennskap til hjemstedets geologi, og i korte trekk kunne gjøre rede for denne.
2a. Lage en samling av de vanligste bergartene på hjemstedet. Finn ut noe om deres sammensetning og opprinnelse.
2b. Ha samlet en del bergarter fra andre steder enn hjemstedet.
3. Ha samlet og ordnet minst 10 forskjellige steinsorter.
4. Velg en av disse:
- Kunne lese og forklare et geologisk kart.
- Gjøre rede for hovedtrekkene i Norges geologi.
- Sett opp en litteraturliste for nybegynnere som vil vite mer om geologi.


Geologmerket, vandrere og rangere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [12] - 2003 , Geologmerket var et Spesialistmerke som var en fordypning i et emne og beregnet på vandrere, rangere og andre eldre speidere :

Du skal:
 1. Sette deg inn i hvordan landskapet på hjemstedet er formet.
 2. Velg ett av disse punktene:
  • Lage en steinsamling på minst 10 arter med opplysninger om art, funnsted, dato o.l.
  • Slipe stein og lage smykke. Steinen må finnes på tur i hjemstedsområdet.
 3. Vite hvor du kan finne geologiske fenomen som f.eks. morener, jettegryter, isbre, isskuring, elveslette, forkastninger, rasgrop, grustak. Gå tur til minst ett slik fenomen og bli kjent med årsaken til at det er oppstått.


Geologi, oppdagere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [13]2022 [14] :

Hvorfor ser stein så forskjellig ut? Lær litt om stein og gå på tur for å se på forskjellig typer stein. Samle stein eller les eventyr om stein.
Obligatorisk krav:
 1. Gå på tur og finn forskjellige steiner og se på fjellknauser, skrenter, veiskjæringer og lignende.
 2. Kunne navn på to forskjellige steintyper og kjenne de igjen.
 3. Snakke sammen om hvorfor noen steiner er runde og glatte mens andre er kantete.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Lage en figur av steiner du har funnet, f.eks et lite steintroll.
 • Lage en samling av steiner.
 • Hør eventyret om Gutten som kappåt med trollet eller De syv gode hjelperne.
 • Finne en stein som er glatt og fin å holde i hånden.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Geologi, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [13] - 2022 [14]

Hvorfor ser stein så forskjellig ut? Lær om stein, finn ut om bergarter der du bor og gå på tur for å se på forskjellige typer stein.
Obligatorisk krav:
 1. Gå på tur og finn forskjellige steiner og se på hvordan steinen i fjellskrenter, veiskjæringer osv ser ut.
 2. Finne tre forskjellige steintyper og finn ut hva slags stein det er.
 3. Finne ut hva slags bergarter det er der du bor, hvordan de er blitt dannet og hvor gamle de er.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Lage en tidslinje for når de forskjellige steinene/ bergartene ble dannet der du bor eller generelt i Norge.
 • Lage en mosaikk med små steiner (lime steiner i et mønster på et stoff eller plakat).
 • Lage et troll eller en annen figur av steiner. Du kan også bruke andre naturmaterialer.
 • Vite hva en fossil er og vite hvordan de ble til.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Geologi, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [13] - 2022 [14]

Hvorfor ser stein så forskjellig ut? Lag en steinsamling og lær om ulike steinetyper og bergarter. Lær om geologiske fenomener og gå på tur for å se på disse.
Obligatorisk krav:
 1. Lage en steinsamling med minst fem forskjellige typer stein og vite navnet på bergartene.
 2. Vite hvor du kan finne geologiske fenomener som morener, jettegryter, isbre, isskuring, elveslette, forkastninger, grustak med mer.
 3. Gå på tur til minst et slikt sted og bli kjent med årsaken til at dette oppsto her.
 4. Vite hvordan landskapet er blitt formet der du bor og hvilke bergarter som finnes der (den/ de vanligste).
 5. Vite hva en fossil er og vite hvordan de ble til.
 6. Vite hva som er forskjellen på grunnfjell, dypbergarter, vulkansk stein og sedimentære bergarter. Finne et eksemplar av hver.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Lage en tidslinje hvor dere legger inn hva som skjedde geologisk på hjemstedet eller i Norge.
 • Kunne sammenhengen mellom geologi og Norges oljeeventyr.
 • Dra på tur og observer minst tre geologiske fenomener.
 • Finne stein dere kan bruke til primitiv båltenning (flint-stål, kvarts stål).
 • Dra på fossiljakt.
 • Finne rombeporfyr og finne ut hvor denne steinen finnes ellers i verden. Finne ut hva den består av.
 • Finne ut hvorfor det dannes grotter i fjell og besøk en grotte (sjekk at det er sikkert).
 • Dra på fjelltur, topptur og se hvilke bergarter dere finner. Hvordan ser fjellet ut? Hva slags vegetasjon er det på forskjellige berggrunn?
 • Finne ut hvilke mineraler granitt, gneis og gabbro består av?
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Geologi, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [13] - 2022 [14]:

Stein er overalt. Lær om geologiske fenomener og dra på tur til et slikt. Finn ut av hva vi omgir oss med som opprinnelig er laget av stein.
Obligatorisk krav:
 1. Dra på tur til et sted med flere geologiske fenomener og beskriv det dere finner. Finne ut når cirka dette ble dannet og hvilke bergarter dere finner. Ta bilder og lag en liten fremvisning av turen som legges ut på Facebook/ hjemmeside/ sosiale medier eller vises på et møte for rovere eller speidere.
 2. Lage en oversikt over ting vi omgir oss med som opprinnelig kommer fra stein/ mineralriket.
 3. Kartlegge spesielle geologiske ting i nærmiljøet (jettegryter, grotter, steinbrudd, morener, områder med fossiler eller lignende) og besøk et av stedene.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 1 av disse kravene:
 • Bygge en steinbro sammen med roverlaget.
 • Bygge et steingjerde. Reflektere over hvor mange forskjellig typer steiner dere bruker. Lage en plakat og fortelle til forbipasserende.
 • Lage en nyttegjenstand av stein (gryteunderlag, lysestake).
 • Lage et smykke av stein.
 • Dele en stor stein ved hjelp av steinbor og slegge/ klubbe.
 • Lage en benk av stein og tre som kan være til nytte.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Mineralogmerket, speidere i tropp, (1915) - 1960, Norsk Speidergutt-Forbund

I 1911 ble det foreslått å utdanne ungdom, inspirert av speidere innen malmutvikling og landsnyttig arbeid, se artikkelsiden Skjærpergutter.

1915 [15] :

 • Speideren maa ha almindelige geologiske kundskaper og ha samlet en stensamling paa mindst 50 forskjellige stensorter.


1921 [17] :

 1. Ha almindelig geologiske kundskaper.
 2. Ha samlet en stensamling paa mindst 50 forskjellige stensorter.

Mineralogmerket, eldre speidere i tropp, 1966 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Dyktighetsmerket er utarbeidet som passende arbeidsprogram for eldre speidere før de går over til roverlaget eller overtar en lederstilling. Fra alle større turer er startkort fra lege nødvendig.

1966 [6] - 1978 [7] :

 1. Ha kjennskap til hjemstedets geologi og i korte trekk kunne gjøre rede for denne.
 2. Lage og etikettere en samling av de vanligste bergarter på hjemstedet og kjenne deres sammensetning og opprinnelse. Prøvene må være merket med ñnnersted og dato, være tatt i fast fjell og ikke være for små. (ca. 8 >< 8 cm).
 3. Ha samlet en del bergartsprøver utenom hjemstedet.
 4. Legge fram en selvlaget og etikettert samling på minst 15 forskjellige mineraler og om mulig også en del fossiler, kjenne mineralenes navn og sammensetning og litt om fossilene.
 5. Kunne lese og forklare et geologisk kart.
 6. Gjøre rede for hovedtrekkene i Norges geologi.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Bergkjennskapsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Bergkjennskapsmerket speidere i tropp Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Geologmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1966) 1978
Geologimerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1984) (1995)
Geologmerket speidere i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Geologmerket vandrere og rangere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Geologi oppdagere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Geologi stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Geologi vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Geologi rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Mineralogmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund (1915) 1960
Mineralogmerket eldre speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1966 1978

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser