Metodistkirkens speiderkorps

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Metodistkirkens speiderkorps
MS korpsmerke stoff.jpg
Stiftet: 30. april 1978 (1924)
Forbund: Norges speiderforbund
Følg sporene til dette korpset! Se også de tidligere Metodistkirkens speiderkorps gutter og Metodistkirkens speiderkorps jenter .

Historie

Om Metodistkirken

Metodistkirken logo fra 1968.png
Om Metodistkirken, fra metodistkirken.no:
John Wesley hadde aldri tenkt å danne et nytt kirkesamfunn. I mange år kjempet den unge engelskmannen mot tvilen om han var en kristen. Han var ikke sikker på om Gud hadde tatt imot ham som sitt barn. Men prestesønnen John overvant tvilen - og han banet vei for en verdensomspennende kristen vekkelse. I begynnelsen av 1850-årene kom bevegelsen til Norge via Amerika der sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad opplevde møte med metodistene. I dag er det ca 50 metodistkirker i Norge. Metodistene tror på Jesus som Guds Sønn og menneskenes frelser. Det er like mange metodister som lutheranere i verden. Metodistene er tilsluttet Kirkenes Verdensråd. Metodistkirken i Norge er en del av en global kirke, the United Methodist Church. Det finnes også en rekke andre metodistiske kirkesamfunn. De aller fleste av dem er medlemmer av World Methodist Council. Metodistene teller mer enn 75 millioner over hele verden og opplever en sterk vekst i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
I Norge har Metodistkirken menigheter i alle landets fylker med unntak av Sogn og Fjordane. Metodistkirken driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk høyskole, sykehus, aldershjem, barnehager, ytre misjon, barne- og ungdomsarbeid. Metodistene er opptatt av å utvikle gode økumeniske relasjoner med andre kirkesamfunn. Metodistkirken i Norge har formelle avtaler om gjensidig anerkjennelse med Den norske kirke og Det Norske Baptistsamfunn. [1]

Metodisktkirkens speiderarbeid

Metodistkirkens speidergutter var et korps i Norsk Speidergutt-Forbund, stiftet i 1924. Dette het Epworth-ligaens Speiderkorps frem til 1945, da hele ungdomsarbeide i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for guttene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps gutter.

Metodistkirkens speiderjenter var et korps i Norges KFUK-speidere, stiftet i 1926. Dette het Epworth-ligaens Pikespeiderkorps, frem til 1945, da hele ungdomsarbeide i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for jentene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps jenter.

Et felles korps ble stiftet 30. april 1978, etter at korpstinget til guttene enstemmig, mens jentenes korpsting hadde 6 av 54 stemmer i mot en sammenslåing. Det betydde at man brøt samarbeidet med Norges KFUK-speidere, noe som der og da var en helt ny situasjon for mange. Det nye Metodistkirkens speiderkorps hadde i 1978 2800 medlemmer, med Kari Oden Hansen som den første korpssjef. I 1978 ble disse to korpsene et korps for jenter og gutter i Metodistkirkens speiderkorps i Norges speiderforbund.

1978: Ved årsskiftet 1978/1979 hadde Metodistkirkens speiderkorps totalt 2796 medlemmer. [2]

Korpset i dag

Korpsstyret 2011 - 2013, fra venstre visekorpsleder Bjørn Arne Olsen, korpsleder Berit Roll Elgsaas, sekretær Ingrid Stene, kasserer Martin Dahle Johansen, styremedlem Cecilie Thompson Stokke, varastyremedlemmer Mathias Smittil og Markus Jønnvoll Eriksen.

Metodistkirkens speiderkorps er en del av Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU), og utgjør en viktig del av barne- og ungdomsarbeidet til Metodistkirken i Norge. Metodistkirkens speiderkorps er tilsluttet Norges speiderforbund, og driver speiderarbeid i mange grupper over hele landet.

Av Metodistkirkens speiderkorps lover, kan vi blant annet les:

1. Navn Organisasjonens navn er Metodistkirkens speiderkorps (MS). På korpsets brevark, trykksaker etc. føyes til: Tilsluttet Norges speiderforbund. Etter gruppens navn skal tilføyes: MS.
2. Arbeidsområde Korpsets oppgave er på grunnlag av Norges speiderforbunds grunnregler og Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbunds formålsparagraf å lede, samordne og fremme speiderarbeidet innen Metodistkirken.
3. Tilslutning 1)Korpset er en arbeidsgren innen Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) og er representert i MBUs landsstyre i henhold til MBUs lover. Korpsets representant(er) oppnevnes av korpsstyret og skal fortrinnsvis være fra dette. 2) Korpset står tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) gjennom en overenskomst mellom NSF og MBU.
4. Lover og bestemmelser For korpset gjelder NSFs og korpsets egne lover og bestemmelser.

Korpssjefer og visekorpssjefer

Metodistkirkens speiderkorps jenter

Korpssjefer

Korpssjefer Årstall / periode Referanser
Ella Magnussen 1926 - 1936 [3]
Ingeborg Bjørnstad Eriksen 1936 - 1945 [3]
Ingrid Haldorsen 1946 - 1947 [3]
Synniva Karlsen 1947 - 1955 [3]
Ingeborg Andersen Selvèn 1955 - 1959 [3]
Mary Kristiansen 1959 - 1969 [3]
Kari Oden Hansen 1969 - 1975 [3]
Brit Tønnesen 1975 - 1978 [3]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Metodistkirkens speiderkorps gutter

Korpssjefer

Korpssjefer Årstall / periode Referanser
Nils Bolt 1924 - 1936 [3]
Johan Hansen 1934 - 1946 [3]
Nils Bolt 1946 - 1951 [3]
Fridmann Rossborg 1951 - 1960 [3]
Kristoffer Ruud 1960 - 1962 [3]
Erling Gulliksen 1962 - 1971 [3]
Knut Magne Ellingsen 1971 - 1978 [3]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [2]

Metodistkirkens speiderkorps (Fra 1978)

Korpssjefer

Korpssjefer etter 1978 Årstall / periode Referanser
Kari Oden Hansen 1978 - 1982 [3]
Kjell Werner Rødder 1982 - 1985 [3]
Iacob Iuell Nordby 1985 - 1989 [3]
Kari Evensen 1989 - 1993 [4] [3]
Hanne Risvold 1993 - 1997 [3]
Karin Thompson 1997 - 2005
Elisabeth Aure 2005 - 2007
Knut Olav Seland 2007 - 2011
Berit Roll Elgsaas 2011 - ??
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [3]

Visekorpssjefer

Visekorpssjefer etter 1978 Årstall / periode Referanser
Per Krafft 1978 - 1981 [3]
Reidun Larsen 1981 - 1987 [3]
Lena Bredde 1987 - 1989 [3]
Ivan Chetwyn 1989 - 1997 [3]
Per Olav Gretland 1997 - ?? [3]
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [4]

Korpsleirer og større arrangementer

Foruten korpsleirer, er Metodistkirkens speiderkorps også deltakere og arrangører av mange internasjonale leirer.

År Korpsleirer og større arrangementer Kommune / sted [5] Deltakelse Referanse
1982 Korpsleir Brunlanes (Metodistkirkens speiderkorps) Larvik kommunevåpen.png Larvik, daværende Brunlanes kommunevåpen.png Brunlanes
1986 Korpsleir Kvernmoen (Metodistkirkens speiderkorps) Aremark kommunevåpen.png Aremark, Kvernmoen
1990 Korpsleir Tromøya (Metodistkirkens speiderkorps) Arendal kommunevåpen.png Arendal, daværende Tromøy kommunevåpen.png Tromøy
1994 Korpsleir Bolkesjø (Metodistkirkens speiderkorps) Notodden kommunevåpen.png Notodden
1998 Korpsleir, Furuneset (Metodistkirkens speiderkorps) Strand kommunevåpen.png Strand, Furuneset speidertun
2002 Korpsleir, Soltun (Metodistkirkens speiderkorps) Tjeldsund kommunevåpen.png Tjeldsund, daværende Skånland kommunevåpen.png Skånland
2006 Korpsleir, Solhaug (Metodistkirkens speiderkorps) Fredrikstad kommunevåpen.png Fredrikstad
2010 Korpsleir, Trondheim (Metodistkirkens speiderkorps) Melhus kommunevåpen.png Melhus
2014 Korpsleir Træveld (Metodistkirkens speiderkorps) Flagg Danmark.png Danmark
2016 Felles korpsleir, Evje (Alle korpsene i Norges speiderforbund) Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes ≈ 1000 deltakere [6]
2020 Felles korpsleir, Evje (avlyst) (Alle korpsene i Norges speiderforbund) Evje og Hornnes kommunevåpen.png Evje og Hornnes
Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [5] [7]

Grupper i Metodistkirkens speiderkorps

For en oversikt over speidergrupper tilknyttet Metodistkirkens speiderkorps se her

Se også siden Årsmeldinger i Metodistkirkens speiderkorps

I følge nettsiden www.ms-speider.no var følgende grupper aktive i august 2013:

Arendal MS, Bergen MS, 6. Drammen MS, Finnsnes MS, 2. Flekkefjord MS, Fredrikstad MS, Grünerløkka MS, Halden MS, Hammerfest MS, Harstadbotn MS, Horten MS, Hundvåg MS, Kjølberg MS, 8. Kristiansand Sjø MS, Larvik MS, Lillestrøm MS, Mysen MS, Oslo Central MS, Sandnes MS, Sarpsborg MS, 5. Skien MS, Solløkka MS, Stavanger MS, Tistedal MS, 11. Trondheim MS, Øståsen MS, Galterud MS, 9. Haugesund MS og Skånland MS.

Utklipp og minner

Om Metodistkirkens speiderarbeid

Om Norges speiderforbund

NSF logo kløverlilje.PNG Norges speiderforbund

Eksterne lenker

Referanser

<references>

  1. Fra metodistkirkens hjemmeside: [7]
  2. Lederbladet nr. 3, 1979, Norges speiderforbund
  3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 3,24 3,25 Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999» er definert flere steder med ulikt innhold
  4. Valgt på korpsting i Halden 15. - 16. april 1989, for perioden 1.8.1989 - 31.7.91 Kløver-liljen nr. 1 - 1991
  5. Her er det tatt utgangspunkt i dagens oppdeling av fylker og kommuner og lagt til evnt. tidl. benevnelser for disse. Hvis det ikke er opprettet en egen artikkelside for disse, vil denne bli søkbar og kategorisert etter dagens oppdeling.
  6. Omtrentlige tall fra leirsekretariatet, Felles korpsleir Evje, 2016, juli 2016.
  7. Merk! Dette er kun en utarbeidet oversikt over de opplysninger og artikler
    som er lagt ut i Speiderhistorisk leksikon, her er det behov for lokal kunnskap!