Epworth-ligaens Speiderkorps

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Epworth-ligaens Speiderkorps
Metodistkirkens speiderkorps gutter
Ms.jpg
Stiftet: 16. august 1924
Lagt ned: 30. april 1978
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Følg sporene til dette korpset! Se også samtidige Metodistkirkens speiderkorps jenter og dagens Metodistkirkens speiderkorps.

Historie

Om Metodistkirken

Metodistkirken logo.png
Om Metodistkirken, fra metodistkirken.no:
John Wesley hadde aldri tenkt å danne et nytt kirkesamfunn. I mange år kjempet den unge engelskmannen mot tvilen om han var en kristen. Han var ikke sikker på om Gud hadde tatt imot ham som sitt barn. Men prestesønnen John overvant tvilen - og han banet vei for en verdensomspennende kristen vekkelse. I begynnelsen av 1850-årene kom bevegelsen til Norge via Amerika der sjømannen Ole Peter Petersen fra Fredrikstad opplevde møte med metodistene. I dag er det ca 50 metodistkirker i Norge. Metodistene tror på Jesus som Guds Sønn og menneskenes frelser. Det er like mange metodister som lutheranere i verden. Metodistene er tilsluttet Kirkenes Verdensråd. Metodistkirken i Norge er en del av en global kirke, the United Methodist Church. Det finnes også en rekke andre metodistiske kirkesamfunn. De aller fleste av dem er medlemmer av World Methodist Council. Metodistene teller mer enn 75 millioner over hele verden og opplever en sterk vekst i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
I Norge har Metodistkirken menigheter i alle landets fylker med unntak av Sogn og Fjordane. Metodistkirken driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk høyskole, sykehus, aldershjem, barnehager, ytre misjon, barne- og ungdomsarbeid. Metodistene er opptatt av å utvikle gode økumeniske relasjoner med andre kirkesamfunn. Metodistkirken i Norge har formelle avtaler om gjensidig anerkjennelse med Den norske kirke og Det Norske Baptistsamfunn. [1]

Metodisktkirkens speiderarbeid

Metodistkirkens speidergutter var et korps i Norsk Speidergutt-Forbund, stiftet i 1924. Dette het Epworth-ligaens Speiderkorps frem til 1945, da hele ungdomsarbeide i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for guttene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps gutter.

Metodistkirkens speiderjenter var et korps i Norges KFUK-speidere, stiftet i 1926. Dette het Epworth-ligaens Pikespeiderkorps, frem til 1945, da hele ungdomsarbeide i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for jentene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps jenter.

Et felles korps ble stiftet 30. april 1978, etter at korpstinget til guttene enstemmig, mens jentenes korpsting hadde 6 av 54 stemmer i mot en sammenslåing. Det betydde at man brøt samarbeidet med Norges KFUK-speidere, noe som der og da var en helt ny situasjon for mange. Det nye Metodistkirkens speiderkorps hadde i 1978 2800 medlemmer, med Kari Oden Hansen som den første korpssjef. I 1978 ble disse to korpsene et korps for jenter og gutter i Metodistkirkens speiderkorps i Norges speiderforbund.


Epworth-ligaen og "Væbnere"

Epworth League

Epworth-ligaen var en ungdomsbevegelse innen Metodistkirken, stiftet i Cleveland, USA i mai 1889 av fem organisasjoner eller ligaer som alle arbeidet for å holde ungdommen i Metodistkirken. Den nye foreningen fikk navnet Epworth-ligaen etter fødestedet til Metodistkirkens grunnlegger John Wesley, altså en etter en by i England. Den første Epworth-liga i Norge ble stiftet i Kristiania samme år som hovedorganisasjonen i USA. Senere har Epworth-ligaen fått navnet ungdomsforening.

I Epworth-ligaen var det en mann fra Fredrikstad som ivret for speiderarbeidet, Johan Hansen fra Lisleby og speidergruppa han startet i 1910, 1. Glemminge speidertropp, se egen ramme. Han flyttet til Kristiania og foreslo for pastoren i Immanuelkirken i Oslo og starte opp "Væbner-grupper" som da skulle ha speiding som hovedbeskjeftigelse. Dette fikk Johan Hansen lov til og det ble et nyttig tilbud for guttene. De hadde som mål at guttene skulle utvikle seg både fysisk og åndelig. Dette var forløperen til 33. Oslo MS. Flere menigheter fulgte dette opp og i 1921 var det hele 17 Væbner-grupper med over 500 medlemmer.

Innen Metodistkirken var det ulike meninger om organiseringen av speider- og ungdomsarbeidet. I 1924 foreslo Johan Hansen og Monrad Teigland, Bergen at det skulle opprettes et speiderkorps tilsluttet Junior-ligaen og Epworth-ligaen. Imidlertid hadde ikke disse to forkjemperne for speidingen talerett på konferansen og fikk pastorene Nils Bolt og Einar Karlsen til å tale deres sak. Forslaget ble vedtatt og fra 16. august 1924 ble væbnerforeningene tilsluttet Norsk Speidergutt-Forbund som egne speidergrupper under et eget speiderkorps for metodistspeideren, dette ble hetende Epworth-ligaens Speiderkorps og pastor Nils Bolt ble deres første korpssjef med Monrad Teigland som visekorpssjef.

Krig og forbud

I jubileumsberetningen Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999 kan vi lese:

Med krigen kom også forbudet mot alt speiderarbeid. Den 11. september 1941 måtte speiderarbeidet innstille og utstyr og uniformer skulle innleveres. Guttenes korpssjef, Johan Hansen, fikk stuet bort alt korpsets utstyr på latinskolen i Fredrikstad. Det eneste tyskerne fikk tak i var, var det såkalte korpsteltet. Johan Hansen skrev til tyskerne og forlangte teltet tilbake eller en erstatning. Dagen etter kom en ordonans på motorsykkel med teltet. Korpset penger ble også reddet. Pikekorpset var ikke like heldig. Tyskerne tok hele korpskassa på 121 kroner og hele arkivet ble borte. Det eneste som ble reddet, var styreprotokollene. Da forbudet kom, ble speiderarbeidet i Metodistkirken omdannet til juniorlag, men en del fortsatt å møtes som speidere i hemmelighet. På denne måten ble kontakten med guttene og jentene beholdt. Det oppsving juniorarbeidet på denne måten fikk, førte til at det etter krigen ble fremmet forslag om at juniorarbeidet skulle være kirkens eneste barnearbeid. Igjen ble det nedsatt en komite som foreslo at juniorarbeidet skulle være kirkens barnearbeid, men at det skulle legges mer praktisk an. Dette ble vedtatt på Årskonferansen i Oslo i 1944. Dermed sto Metodistkirken uten speiderarbeid da freden kom i mai 1945. [2]

Etterkrigstid

I jubileumsberetningen Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999 kan vi lese:

Ny start - nye oppgaver

MS - korpset 75 år.jpg

Tross Årskonferansens vedtak i 1944, ønsket kirkens speidere å starte opp igjen da freden kom. Kirkens ledelse måtte innse at mange jenter og gutter ville forsvinne fra menighetens barnearbeid, hvis de holdt fast på vedtaket, Gleden var derfor stor da Ungdomsforbundets formann, pastor Arthur Ekeberg, gjennom radio og telegram bekjentgjorde at «Metodistkirken gjenopptar sitt speiderarbeid». I et brev til menighetsforstanderne som ble sendt telegrafisk, het det: «Under de nåværende forhold henstilles t1l våre troppsførere å gjenoppta speiderarbeidet i samråd med de lokale menighetsråd. Årskonferansens nærmere bestemmelser foreligger MUs landsstyre henstilte til Årskonferansen i Trondheim i 1945 om å godkjenne dette, noe Årskonferansen gjorde. Speiderarbeidet var i gang igjen. Før året var omme hadde pikespeiderkorpset 45 tropper med 1911 medlemmer. I guttekorpset ble det til Årskonferansen i 1946 rapportert om 1594 medlemmer i 39 tropper. Det var fire ganger så mange jenter og dobbelt så mange gutter som før krigen. Samtidig endret Epworthligaen navn til Metodistkirkens Ungdomsforbund (MU) og speiderkorpsene fikk navnet Metodistkirkens Speiderkorps (MS). Nils Bolt ble igjen korpssjef for guttene, og Ingrid Haldorsen, Bergen, ble ny korpssjef for jentene. [3]

I 1945, da hele ungdomsarbeidet i Metodistkirken byttet fra Epworth-ligaen til å bli hetende Metodistkirken, så også speiderkorpset for guttene, som da fikk navnet Metodistkirkens speiderkorps gutter.

Speiderguttboka, 1968 beskriver korpsene i Norsk Speidergutt-Forbund slik:

Speiderguttboka 1968.jpg

I tidens løp har mange andre organisasjoner fått øynene opp for speiderarbeidets betydning og tatt det opp som en arbeidsgren ved siden av sin annen virksomhet. I noen tilfelle har de en spesiell organisasjonsforrm («korps») innenfor Forbundet for å kunne vareta sine særinteresser. Men troppene står på vanlig måte tilsluttet avdelinger og kretser. Det første korpset ble godkjent i 1922 - Metodistkirkens speiderkorps. I 1947 ble Norges KFUM-speidere og Frelsesarmeens speiderkorps opptatt. Senere har Baptistenes Speiderkorps kommet til i 1962 og Norges Blå Kors Speidere i 1963. Ved siden av de vanlige distinksjonene bærer disse speiderne korpsmerket sitt på speiderskjorta. [4]

Korpssjefer for guttene

Korpssjefer i Epworth-ligaens Speiderkorps fra perioden som eget korps i Norsk Speidergutt-Forbund, fra 16. august 1924 til 1978

Korpschefer /Korpssjefer fra 1924 til 1978 Årstall / periode Referanser
Nils Bolt 1924 - 1934 [5]
Johan Hansen 1934 - 1946 [6]
Nils Bolt 1946 - 1951 [7]
Fridmann Rossborg 1951 - 1960 [8]
Kristoffer Ruud 1960 - 1962 [9]
Erling Gulliksen 1962 - 1971 [10] [11] [12] [13] [14]
Knut Magne Ellingsen 1971 - 1978 [15] [16]

Visekorpssjefer for guttene

Visekorpssjefer i Epworth-ligaens Speiderkorps fra perioden som eget korps i Norsk Speidergutt-Forbund, fra 16. august 1924 til 1978

Vicekorpschefer /Visekorpssjefer fra 1924 til 1978 Årstall / periode Referanser
Monrad Teigland 1924 - 1929 [17]
Kristoffer Ruud 1937 - 1960 [18]
Rolf Johnsen 1960 - 1962 [19]
Alfred Vinje 1962 - 1965 [20]
Floyd A. Trulsen 1965 - 1972 [21]
Svein Roald Hansen 1972 - 1976 [22]
Kjell Larsen 1976 - 1978 [23]

Guttenes korpsleirer

Årstall Korpsleirer (Felles 1973 - 1977) '1924 - 1978 Antall deltakere Referanser
1926 Nesbyen 120 [24]
1929 Filtvedt 300 [25]
1931 Kristiansand 260 [26]
1934 Hamar 400 [27]
1937 Voss 200 [28]
1939 Oven 220 [29]
1946 Jeløy 1.000 [30]
1949 Borre 400 [31]
1953 Nomevatn 399 [32]
1958 Eriksseter 300 [33]
1962 Torsnes 400 [34]
1966 Valevåg 350 [35]
1970 Ådal 360 [36]
1973 Kilevatn (Felles) 1.200 [37]
1977 Justøya (Felles) 1.140 [38]

Grupper

Se også siden Årsmeldinger i Metodistkirkens speiderkorps gutter

Her finner du grupper i Epworth-ligaens Speiderkorps / Metodistkirkens speiderkorps gutter

Bilder og utklipp

Om Metodistkirkens speiderarbeid

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Lenker og litteratur

Referanser

 1. Fra metodistkirkens hjemmeside: [1]
 2. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 3. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 4. Speiderguttboka, 1968, Norsk Speidergutt-Forbund.
 5. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 6. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 7. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 8. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 9. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 10. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 11. Lederen, nr. 3 1965, Norsk Speidergutt-Forbund.
 12. Lederen, nr. 3 1966, Norsk Speidergutt-Forbund.
 13. Lederen, nr. 4 1967, Norsk Speidergutt-Forbund.
 14. Lederen nr. 4 1971
 15. Lederen nr. 4 1971
 16. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 17. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 18. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 19. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 20. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 21. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 22. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 23. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 24. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 25. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 26. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 27. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 28. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 29. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 30. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 31. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 32. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 33. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 34. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 35. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 36. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 37. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 38. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999
 39. Jubileumsberetning Metodistkirkens speiderkorps 75 år, 1999