Misjonsmerket

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

En krone til misjonen presenteres i Bjeffet 3/1974.
Førerbladet nr 4 i 1948 til KFUK inneholder hilsener fra fire speidermisjonærer, blant annet Solveig Skavang.
Forsiden på KFUK-speiderbladet nr 3 i 1952 hadde bilde av Misjonstroppen på Madagaskar.
Gutter og misjon var ett hefte på 32 sider som ble utgitt i 1950 av Norsk Speidergutt-Forbund som ett instruksjonshefte i det nye misjonsmerket. [3]
Den mangeårige speidermisjonæren Marie Frydenlund hilser i KFUK sitt Førerbladet nr 9 i 1949.

Innhold

Merkekrav til dagens merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Misjonsmerket, småspeidere, (1983) - (2024), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [14] - (2024) [15], merket er i programområdet Livskvalitet:

Hvorfor: For å lære om misjonsarbeid.
Fremgangsmåte:
 1. Bli kjent med en person som arbeider i en misjonsorganisasjon eller gå inn på organisasjonens nettsider og finn ut litt om arbeidet som drives.
 2. Lag en samling bilder som forteller om misjonsorganisasjonens arbeid i et annet land. Finn ut om det er speiderarbeid i landet.
 3. Lær en lek eller sang fra dette landet.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Misjonsmerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

Dagens merke er tegnet av Ksenia Sazonova, programkonsulent i Norges speiderforbund.

(2007) [14] - (2020) [15], er et speidermerke i programområdene Livskvalitet og Vennskap:

Hvorfor: Lær om misjonsarbeid.
Fremgangsmåte:
 1. Slå opp Bibelen og les misjonsbefalingen.
 2. Gå inn på nettsiden til en misjonsorganisasjon og finn navn og adresse til noen misjonærer. Send dem en e-post hvor du forteller litt om speiderpatruljen din, og be om informasjon om en misjonærs arbeidsdag og livet på misjonsfeltet. Spør også om informasjon om speiderarbeidet i landet hvis det er speiding der.
 3. Fortell om misjonsfeltet og tegn et kart over det.
 4. Fortell om en misjonsorganisasjon og hvor den driver sitt arbeid.
For tidligere krav til merket se lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Misjonsmerket, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [17] - (2023) [17] :

Misjon betyr å spre budskapet om en religion. Kristen misjon er forankret i misjonsbefalingen og har som mål at alle skal få høre om Jesus.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere.
 1. Les gjennom misjonsbefalingen (Matteus 28, 16 – 20).
 2. Lag en matrett fra et land som nordmenn har vært eller er misjonærer i.
 3. Hør om et misjonsprosjekt.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under:
 • Besøk eller få besøk av en misjonær, en ansatt eller frivillig i en misjonsorganisasjon. Hør om misjonsarbeidet til organisasjonen.
 • Lag en kreativ fremstilling av misjonsbefalingen, for eksempel dramatisering, legofigur, tegning, film eller lignende.
 • Vær med på en misjonsbasar eller et annet arrangement som samler inn penger til et misjonsarbeid.
 • Vær med på en misjonsgudstjeneste.
 • Finn ut hvilke måter det går an å drive misjon på.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Misjonsmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2022 [17] - (2023) [17] :

Misjon betyr å spre budskapet om en religion. Kristen misjon er forankret i misjonsbefalingen og har som mål at alle skal få høre om Jesus.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Les gjennom misjonsbefalingen (Matteus 28, 16-20).
 2. Velg en norsk misjonsorganisasjon og gjør dere kjent med organisasjonens historie og særpreg, hvilke land organisasjonen arbeider i, og minimum ett misjonsprosjekt denne organisasjonen er engasjert i.
 3. Presenter det dere finner ut om den valgte organisasjonen for noen andre i en presentasjon, en YouTube-video, et blogginnlegg, en veggavis eller lignende.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Vær med på å arrangere et temamøte om misjon for andre speidere.
 • Ha en oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon.
 • Kontakt en misjonær eller en tidligere misjonær og bli kjent med hens arbeidsoppgaver, hvorfor hen valgte å bli misjonær, og om landet hen gjorde sin misjonstjeneste i.
 • Bidra på en misjonsbasar eller et annet arrangement som har til hensikt å skaffe inntekter til et misjonsarbeid.
 • Lag en kreativ framstilling av bisjonsbefalingen, for eksempl et skuespill, en film eller en tegneserie.
 • Les om Paulus sine tre misjonsreiser og tegn dem opp på et kart. I hvilke av de landene han besøkte hører befolkningen fortsatt til en kristen kirke?
  • Paulus' første misjonsreise.
  • Paulus' andre misjonsreise.
  • Paulus' tredje misjonsreise.
 • Vær med på å lage en matrett fra et land der nordmenn har vært eller er misjonærer.
Merkekravene fra 2015 til 2022 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Misjonsmerket, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2023 [17] - (2023) [17] :

Misjon betyr å spre budskapet om en religion. Kristen misjon er forankret i misjonsbefalingen og har som mål at alle skal få høre om Jesus.
Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.
Dette bør dere gjøre:
 1. Les misjonsbefalingen, og snakk sammen i roverlaget eller i menigheten om betydningen av misjon i dag. Hva er en god måte å drive misjon på i vår tid?
 2. Les artikkel 18 i FNs menneskerettighetserklæring om trosfrihet. Finn og presenter eksempler på mennesker som blir forfulgt fordi de har skiftet religion eller tro, eller fordi de har gitt uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.
Dette kan dere gjøre:
I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under:
 • Vær med på å arrangere et temamøte om misjon for yngre speidere.
 • Gjør deg kjent med og bidra i et konkret misjonsprosjekt.
 • Møt en misjonær eller en tidligere misjonær, og lær om arbeidet hen gjorde som misjonær.
 • Ta på deg et aktivt verv som varer i minimum et halvt år for en misjonsorganisasjon.
 • Ha en frivillig oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon.
 • Presenter to ulike misjonsorganisasjoner som har tydelig ulike særpreg særlig knyttet til målgruppe, arbeidsformer, fokus eller historie.
 • I den første kristne kirken var det en stor diskusjon om de måtte følge Moseloven for å bli frelst, noe som blant annet betydde at menn måtte omskjæres. Les tekstene under for å finne ut hva som skjedde for å avklare diskusjonen i kirka:
Merkekravene fra 2015 til 2023 finnes lenger nede på siden under "Merkekrav til tidligere merker".


Merkekrav til tidligere merker

Årstall i parantes er tidligst og seneste årstall vi har funnet merket har blitt brukt.

Misjonsmerket, speidere i tropp, 1947 - 1978, Norsk Speidergutt-Forbund

Merket ble vedtatt på forbundets rådsmøte i mars 1947.

1947 :

 1. Speideren må kunne si fram Misjonsbefalingen, vite hvor den står, og kunne slå den opp i Bibelen.
 2. Ha kjennskap til 5 norske organisasjoner som driver misjon, og hvor disse driver arbeidet sitt.
 3. Ha kjennskap til minst to kjente norske misjonærer, deres liv og virke.
 4. Kjenne litt til natur, folkeliv og religion på et misjonsfelt.
 5. Ha samlet frimerker fra et misjonsfelt.
 6. Vite hvor mange innfødte kristne det er på minst to felter.
 7. Ha litt kjennskap til hvorledes arbeidet blir drevet.
 8. Kjenne litt til hvor det blir drevet speiderarbeid på misjonsfeltene.
 9. Hvordan kan du gjøre en innsats for misjonen?


1973 [2] - 1978 [2] , var ett vanlig dyktighetsmerke som kunne tas etter å ha fullført Annengraden:

 1. Fremsi misjonsbefalingen og vite hvor den står.
 2. Gjøre rede for 5 norske organisasjoner som driver misjon, og hvor de driver sitt arbeid.
  • Anm.: KFUM-speidere skal herunder gjøre rede for ungdomsmisjonen.
 3. Fortelle om minst to kjente norske misjonærer, deres liv og virke.
 4. Fortelle om et misjonsfelt og tegne et kart over det.


Misjonsmerket, meiser, (1958) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1958) Merket ble kalt Misjonsmeis, dyktighetsmerket kunne ikke oppnås før meisen hadde avlagt prøven til storevingen [24] og 1965 dyktighetsmerket kunne taes etter at meisen var ferdig med lillevingen [1] :

 • Meisen skriver avskrift Matt. 28, 18-20. Lager en tegning som illustrerer misjonsbefalingen.
 • Kjenner navnet på en misjonær (helst en speider) og vet litt om landet hun arbeider i og om barna der. Har samlet og klebet inn noen bilder fra dette landet.
 • Samle ti bibelske bilder.
 • Finne et bilde av kirken i bygda eller byen hvor meisen bor, klistrer opp på papir og skriver dåpsdagen sin under kirkebildet.

(1988) [10] - 1994 :

Du skal:
 1. Tegne til misjonsbefalingen (Matt. 28. 18-20).
 2. Kunne innholdet i misjonsbefalingen.
 3. Klippe ut og lime bilder fra et misjonsfelt på ark (i arbeidsboka di?).

1994 [13][25] - 2003:

Du skal:
 1. Dramatisere misjonsbefalingen (Matt. 28. 18-20).
 2. Kunne innholdet i misjonsbefalingen.
 3. Klippe ut og lime bilder fra et misjonsfelt på en plakat, og invitere en misjonær på møtet deres eller besøke en misjonsforening på deres møte.


Misjonsmerket, stifinnere, (1971) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1971) [4] [26] - (1980) [27], merket var i gruppen Speiderveien:

Du skal:
 1. Si frem misjonsbefalingen, vite hvor den står og kunne slå den opp i Bibelen.
 2. Kontakte en lokal misjonsforening og være med på et møte.
 3. Vite navnet på et norsk misjonsselskap. Tegne misjonsselskapets emblem, og ved hjelp av minst 10 illustrasjoner eller utklipp fortelle om misjonsselskapets arbeid.

(1994) [13] - 2003 :

Du skal:
 1. Lære deg misjonsbefalingen og hvor den står.
 2. Kunne navn og emblem for 3 norske misjonsorganisasjoner.
 3. Gjøre deg kjent med en misjonær (gjerne KFUK- eller KFUM-speidernes egen) og lage en sending til barn/ungdom på den aktuelle misjonsmarka. (Spør misjonæren om adresser og tips til ting som er lurt å sende.)
 4. Gjøre deg kjent med DELTA INTERNASJONALT KFUK-KFUM.


Misjonsmerket, ulvunger, (1977) - 2003, Norges KFUM-speidere

1977 [5] :

 1. Ha funnet frem til og lest misjonsbefalingen (Matt. 28, 18-20) i Bibelen og vite hvem som har gitt oss den.
 2. Ha lest om en misjonær og hans arbeid på misjonsmarken.
 3. Ha laget en samling av bilder om misjon.

1998 [23], punkt 2 er endret til:

2. Lese om en misjonær og det arbeidet han/hun har gjort på misjonsfeltet.

Til 2003 [6] :

 • Gjør fire av disse punktene:
- Hør misjonsbefalingen.
- Få besøk av en som har vært misjonær i et annet land.
- Få besøk av en som driver misjon i Norge.
- Skriv brev til en misjonær som arbeider i utlandet og be ham/henne fortelle som sitt arbeid.
- Samle inn penger eller gjenstander til en misjonær i utlandet.
- Vær med i et sporløp med tema misjon.


Misjonsmerket, småspeidere, (1983) - (2024), Norges speiderforbund

(1983) [7] :

 1. Kjenne til en misjonær, hvor denne arbeider og vite litt om landet. Er det speiderarbeid i dette landet?.
 2. Samle noen bilder fra hans/hennes arbeid og fra landet.
 3. Skriv og illustrere misjonsbefalingen. Matt. 28.kap., 18.-20. vers.
 4. Tegne eller lime inn bilde i boken din av kirken på hjemstedet og skrive navnet på prestene i menigheten din under.

(1987) - (1995) [28] [8] [29] [30] :

I 1987 - 1990 var merket var i gruppen "Vi er sammen", i 1995 i gruppen "Speideridealene" :
 1. Bli kjent med en misjonær, misjonsarbeidet og et land hvor det drives misjon. Er det speiderarbeid i dette landet?
 2. Lag en samling bilder fra misjonærens arbeid og fra landet.
 3. Skriv og tegn misjonsbefalingen. Denne finner du i Matteus evangelium 28.kap., 18.-20. vers.
 4. Tegn eller lim et bilde av kirken du tilhører på et ark. Skriv navnet på prestene i menigheten.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Misjonsmerket, patruljemerke i tropp, (1986) - ?, Norges KFUM-speidere

1986 [9] merket var et patruljemerkemerke med grønt motiv som kunne taes når 3. graden var ferdig og selvfølgelig sammen med patruljen:

 1. Arbeide med og gjøre rede for Matt. 28, vers 16-20.
 2. Lage opplegg for andaktsstund fra denne teksten i samarbeid med en leder.
 3. Samle inn stoff om en misjonsorganisasjon og presentere den i troppen. Gjøre kort rede for ungdomsmisjonen.
 4. Samle inn penger til en misjonsorganisasjon. Pengene øremerkes til et spesielt prosjekt.


Misjonsmerket, speidere i tropp, (1988) - (2020), Norges speiderforbund

(1988) - (1995) [11] [12], merket var i gruppen "Lov og løfte" i 1988 og "Speideridealene" i 1995, merkenummer 5155 :

 1. Slå opp Bibelen og les misjonsbefalingen.
 2. Skriv til en misjonsorganisasjon og få navn og adresse til noen misjonærer. Send dem et brev hvor du forteller litt om speiderpatruljen din, og be om informasjon om en misjonærs arbeidsdag og livet på misjonsfeltet. Spør også om informasjon om speiderarbeidet i landet hvis det finnes slikt der.
 3. Fortell om misjonsfeltet og tegn et kart over det.
 4. Gjør rede for en misjonsorganisasjon og hvor den driver sitt arbeid.

Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Misjonsmerket, vandrere, (1994) - 2003, Norges KFUK-speidere

(1994) [13] - 2003 :

Du skal:
 1. Lære deg misjonsbefalingen og hvor den står.
 2. Kunne navn og emblem for 3 norske misjonsorganisasjoner.
 3. Gjøre deg kjent med en misjonær (gjerne KFUK- eller KFUM-speidernes egen) og lage en sending til barn/ungdom på den aktuelle misjonsmarka. (Spør misjonæren om adresser og tips til ting som er lurt å sende.)
 4. Gjøre deg kjent med DELTA INTERNASJONALT KFUK-KFUM.


Misjonsmerket, stifinnere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16] - 2022 [17] :

Misjon betyr å spre budskapet om en religion. Kristen misjon er forankret i misjonsbefalingen og har som mål at alle skal få høre om Jesus.
Obligatorisk krav:
 1. Kjenne misjonsbefalingen (Matteus 28, 16 – 20)
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 3 av disse kravene:
 • Møte en misjonær, eller en som er ansatt eller frivillig i en misjonsorganisasjon og lære om organisasjonens arbeid.
 • Lag en kreativ framstilling av misjonsbefalingen.
 • Bidra til en misjonsbasar, eller et annet arrangement som har til hensikt å skaffe inntekter til et misjonarbeid.
 • Være med på en misjonsgudstjeneste.
 • Vær med å lage en matrett fra et land der nordmenn har vært eller er misjonærer.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Misjonsmerket, vandrere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16] - 2022 [17] :

Obligatorisk krav:
 1. Kunne misjonbefalingen (Matteus 28, 16 – 20).
 2. Velge en norsk misjonsorganisasjon.
 • Gjøre seg kjent med organisasjonens historie og særpreg.
 • Gjøre seg kjent med hvilke land den arbeider i nå.
 • Gjøre seg kjent med minst et misjonsprosjekt som denne organisasjonen er engasjert i.
 • Presentere organisasjonen og det de har funnet ut om organisasjonen for andre gjennom en presentasjon, en YouTube-video, et blogginnlegg eller en veggavis.
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Vær med å arrangere et temamøte for andre speidere om misjon.
 • Ha en oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon.
 • Kontakt en misjonær eller en tidligere misjonær og bli kjent med hennes/hans arbeidsoppgaver, hvorfor hun/han valgte å bli misjonær og om landet hun/han har gjort sin misjonstjeneste.
 • Bidra til en misjonsbasar, eller et annet arrangement som har til hensikt å skaffe inntekter til et misjonarbeid.
 • Lag en kreativ framstilling av misjonsbefalingen.
 • Les om Paulus sine tre misjonsreiser (Apostlenens gjerninger 13,1 – 21,16), tegn dem opp på et kart og se hvilke land han besøkte i løpet av sine misjonsreiser. Hvilke av disse landene har en befolkning der de fleste i landet tilhører en kristen kirke fortsatt?
 • Vær med å lage en matrett fra et land der nordmenn har vært eller er misjonærer.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Misjonsmerket, rovere, 2015 - (2023), Norges KFUK-KFUM-speidere

2015 [16] - 2023 [17] :

Misjon betyr å spre budskapet om en religion. Kristen misjon er forankret i misjonsbefalingen og har som mål at alle skal få høre om Jesus.
Obligatorisk krav:
 1. Lese misjonsbefalingen (Matteus 28, 16 – 20), og delta i en samtale i roverlaget eller i menigheten om betydning av misjon i dag? Hva tenker dere en den gode måten å drive misjon i vår tid?
 2. Lese artikkel 18 i FNs menneskerettighetserklæring om trosfrihet. Finne og presentere eksempler på mennesker som blir forfulgt fordi de har “skiftet religion eller tro”, eller fordi de har “enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.”
Valgfrie krav:
I tillegg må man velge 2 av disse kravene:
 • Vær med å arrangere et temamøte for andre speidere om misjon.
 • Ha en oppgave i tilknytning til en gudstjeneste eller et annet menighetsarrangement som har fokus på misjon.
 • Gjør deg kjent med og bidra til et konkret misjonsprosjekt.
 • Møt en misjonær eller en tidligere misjonær og lær om det arbeidet han/hun gjorde som misjonærer.
 • Jesus og disiplene var alle jøder. I den først kristne kirke var det en stor diskusjon om man måtte følge Moseloven for å bli frelst, noe som bl.a betydde at menn måtte omskjæres. Les Apostlenes gjerninger 9, 1- 19, Apostlenes gjerninger 10, 1 – 44; Apostlenes gjerninger 11, 1- 18, Apostlenes gjerninger 15, 1- 34 og Paulus brev til galaterne 2, 1- 21 for å finne ut hva som skjedde for å avklare denne diskusjonen i kirken.
 • Misjonsorganisasjonene har ulikt et særpreg knyttet til målgruppe, arbeidsformer, fokus eller historie. Presenter to ulike misjonsorganisasjoner som har tydelig ulikt særpreg.
 • Ta på deg et aktivt engasjement som varer i minst et halvt år for en misjonsorganisasjon.
Merkekravet som gjelder i dag finnes lenger oppe på siden under "Merkekrav til dagens merker".


Misjonskunnskapsmerket, speidere i tropp, (1933) - (1959), Norges KFUK-speidere

1933 [18] og 1939 [19], merket var av 1.klasse i gruppen Kunnskapsmerker :

 • Speiderpiken må sammen med sin fører ha gjennomgått Jesu misjonsbefaling i de 4 evangelier. Apostlenes gj. kap. 1, 2, 10, 13, 16, 27, 28.
 • Må kjenne de største norske misjonsmarker, og vite det viktigste om 4 av de misjonsselskaper som arbeider der. Må vite når misjonsvirksomheten blant hedninger begynte i Norge, og hvem som var de banebrytende på våre største misjonsmarker.
 • Hvilke betydning har kvinner hatt for vårt misjonsarbeid?
 • Må ha lært følgende sanger fra Syng ut: nr 2 og 51.


1955 [20] og 1959 [21], merket var i gruppen Internasjonale merker og for speidere under 14 år :

 1. Si fram misjonsbefalingen , vite hvor den står, slå den opp i Bibelen.
 2. Ha kjennskap til et norsk misjonsselskap og hvor det arbeider.
 3. Ha kjennskap til minst to norske misjonærer, deres liv og virke.
 4. Kjenne litt til natur, folkeliv og religion på et misjonsfelt.
 5. Ha samlet frimerker fra et misjonsfelt. (Skriv til en misjonær, så ordnes det).
 6. Vite hvor mange innfødte kristne det er på feltet.
 7. Ha kjennskap til hvordan arbeidet drives.
 8. Ha kjennskap til om det drives speiderarbeid på misjonsfeltet.
 9. Gjøre rede for hvordan du kan gjøre en innsats for misjonen.


1955 [20] og 1959 [21], merket var i gruppen Internasjonale merker og for speidere over 14 år :

 • Pkt 1 til 9 : Se Misjonskunnskapsmerket for speidere under 14 år.
10. Gi en oversikt over misjonstanken i Bibelen og de tiltakene som er gjort for misjonsarbeidet i Norge.
11. Kjenne Matt. 28, 18-20; Mark. 16, 15-16; Luk. 24, 45-48; Joh. 4, 35; Ap.gj. 1, 2, 10, 13, 16, 18, 27, 28.
12. Ha kjennskap til de største norske misjonsmarker og det viktigste om 4 av de misjonsselskapene som arbeider der.
13. Vite hva vi forstår med ungdomsmisjonen og kjenne navnene på dens utsendinger og vite hvor de arbeider.
14. Vite når norsk misjonsarbeid blant hedningene begynte, og når den norske Israelsmisjon begynte sitt arbeid.
15. Vite hvem som var banebrytende på våre største misjonsmarker.
16. Gjøre rede for hvilken betydning kvinnene har hatt for vårt misjonsarbeid.


Misjonskunnskapsmerket, speidere under 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [22], var for speidere under 14 år og i gruppen Internasjonale merker:

 1. Si fram misjonsbefalingen , vite hvor den står, slå den opp i Bibelen.
 2. Ha kjennskap til et norsk misjonsselskap og hvor det arbeider.
 3. Ha kjennskap til minst to norske misjonærer, deres liv og virke.
 4. Kjenne litt til natur, folkeliv og religion på et misjonsfelt.
 5. Ha samlet frimerker fra et misjonsfelt. (Skriv til en misjonær, så ordnes det).
 6. Vite hvor mange innfødte kristne det er på feltet.
 7. Ha kjennskap til hvordan arbeidet drives.
 8. Ha kjennskap til om det drives speiderarbeid på misjonsfeltet.
 9. Gjøre rede for hvordan du kan gjøre en innsats for misjonen.


Misjonskunnskapsmerket, speidere over 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [22], var for speidere over 14 år og i gruppen Internasjonale merker:

 • Pkt 1 til 9 : Se Misjonskunnskapsmerket for speidere under 14 år.
10. Gi en oversikt over misjonstanken i Bibelen og de tiltakene som er gjort for misjonsarbeidet i Norge.
11. Kjenne Matt. 28, 18-20; Mark. 16, 15-16; Luk. 24, 45-48; Joh. 4, 35; Ap.gj. 1, 2, 10, 13, 16, 18, 27, 28.
12. Ha kjennskap til de største norske misjonsmarker og det viktigste om 4 av de misjonsselskapene som arbeider der.
13. Vite hva vi forstår med ungdomsmisjonen og kjenne navnene på dens utsendinger og vite hvor de arbeider.
14. Vite når norsk misjonsarbeid blant hedningene begynte, og når den norske Israelsmisjon begynte sitt arbeid.
15. Vite hvem som var banebrytende på våre største misjonsmarker.
16. Gjøre rede for hvilken betydning kvinnene har hatt for vårt misjonsarbeid.


Misjonærmerket, ulvunger i 5. klasse, (1998) - 2003, Norges KFUM-speidere

1998 [23] til 2003 :

 1. Kontakte en misjonær som er ute på misjonsfeltet.
 2. Finne ut hva den aktuelle misjonæren driver med (daglig arbeid, spesielle prosjekter o.l.)
 3. Prøve å skaffe en gjenstand eller et bilde fra landet hvor misjonsfeltet er.
 4. Kunne vise på verdenskartet hvor dette landet ligger.


Sjømannsmisjonsmerket, speidere under 14 år, (1965) - ?, Norsk Speiderpikeforbund

(1965) [22], var for speidere under 14 år og i gruppen Sjøspeidermerker:

 1. Vite når Den norske Sjømannsmisjonen ble stiftet, hvor den har sitt hovedkvarter, og kjenne til Sjømannsmisjonens blad.
 2. Vite om en havn i hver verdensdel som har sjømannskirke, og vite hvor mange kirker Sjømannsmisjonen driver i alt.
 3. Kontakte en sjømannskirke i fremmed havn, vite prestens navn og få greie på hva denne kirken har gjort for sjøfolk i løpet av siste år.
 4. Kontakte en lokal sjømannsforening, og vite noe om det arbeid den gjør.
 5. Sende julepakke med brev til en sjømann.


De ulike merkers funksjonstid

Årstall i parantes er tidligste og seneste årstall vi kjenne til merket har eksistert.

Merkenavn Aldersgruppe Forbund Merket utkom: Merket gikk inn:
Misjonsmerket speidere i tropp Norsk Speidergutt-Forbund 1947 1978
Misjonsmerket meiser Norges KFUK-speidere (1958) 2003
Misjonsmerket stifinnere Norges KFUK-speidere (1971) 2003
Misjonsmerket ulvunger Norges KFUM-speidere (1977) 2003
Misjonsmerket småspeidere Norges speiderforbund (1983) (2024)
Misjonsmerket patruljemerke i tropp Norges KFUM-speidere (1986)
Misjonsmerket speidere i tropp Norges speiderforbund (1988) (2020)
Misjonsmerket vandrere Norges KFUK-speidere (1994) 2003
Misjonsmerket stifinnere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Misjonsmerket vandrere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Misjonsmerket rovere Norges KFUK-KFUM-speidere 2015 (2023)
Misjonskunnskapsmerket speidere i tropp Norges KFUK-speidere (1933) (1959)
Misjonskunnskapsmerket speidere under 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Misjonskunnskapsmerket speidere over 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)
Misjonærmerket ulvunger i 5. klasse Norges KFUM-speidere (1998) 2003
Sjømannsmisjonsmerket speidere under 14 år Norsk Speiderpikeforbund (1965)

Utklipp og minner

Oversikt for merker etter tema, aldersenheter og forbund

Om utsalg, drakt, leir- og turutstyr og særpreg


Speiderhånd.gif
Fra speiderbevegelsens første tid og frem til nå, i brytningen mellom forankring og fornyelse, har det vært enkelte særtrekk som har fulgt arbeidet og organisasjonene.
Med denne oversikten vil vi peke på noen av de viktigste.

Referanser

 1. 1,0 1,1 KFUKlogo.jpg Meisemors bok, 1965, Norges KFUK-speidere
 2. 2,0 2,1 2,2 Speiderveien, 1973, Norsk Speidergutt-Forbund
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Finnes hos Speidermuseet på Laksevåg
 4. 4,0 4,1 Stifinnere på speiding, 1971, Norges KFUK-speidere
 5. 5,0 5,1 Arbeidsbok for ulvunger, Norges KFUM-speidere, 1977, Norges KFUM-speidere
 6. 6,0 6,1 Norges KFUM-speidere.png Medlemsbok ulv, 2003, Norges KFUM-speidere
 7. 7,0 7,1 Småspeidertreet, 1983, Norges speiderforbund
 8. 8,0 8,1 Aktivitetsmerker for småspeidere, 1990, Norges speiderforbund
 9. 9,0 9,1 Merkeboka, 1986, Norges KFUM-speidere
 10. 10,0 10,1 Meiseboka, 1988, Norges KFUK-speidere
 11. 11,0 11,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1988, Norges speiderforbund
 12. 12,0 12,1 Aktivitetsmerker for speidere, 1995, Norges speiderforbund
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Merkeboka, 1994, Norges KFUK-speidere
 14. 14,0 14,1 14,2 14,3 Fordypningsmerker for flokk og tropp, 2007, Norges speiderforbund
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 NSF logo kløverlilje.PNG Speiderbasen [1], Norges speiderforbund Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «Speiderbasen» er definert flere steder med ulikt innhold
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 www.speidermerker.no [2], Norges KFUK-KFUM-speidere
 17. 17,00 17,01 17,02 17,03 17,04 17,05 17,06 17,07 17,08 17,09 17,10 17,11 KM-speidernelogouten tekst.jpg Speiderprogram [3], Norges KFUK-KFUM-speidere
 18. 18,0 18,1 Blåboken, 1933, Norges KFUK-speidere
 19. 19,0 19,1 Blåboka, 1939, Norges KFUK-speidere
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 På speiding, 1955, Norges KFUK-speidere
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 På speiding, 1959, Norges KFUK-speidere
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 Speiderpikeboken, 1965, Norsk Speiderpikeforbund
 23. 23,0 23,1 23,2 Medlemsboka, 1998, Norges KFUM-speidere
 24. Lover og vedtak, 1958, Norges KFUK-speidere.
 25. Min meiseloggbok, Norges KFUK-speidere, 1997
 26. Stifinnere på speiding, 1978, Norges KFUK-speidere
 27. Min speiderloggbok, 1980, Fellesrådet for speiderpiker
 28. Småspeiderboka, 1987, Norges speiderforbund
 29. Flokkleders arbeidsbok 1, 1995, Norges speiderforbund
 30. Småspeiderbitboka, 1995, Norges speiderforbund