Monrad Teigland

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Monrad Teigland
Personalia
Født: 6. januar 1896 i Bergen [1]
Bortgang: 25. august 1978 i Bergen kommunevåpen.png Bergen [1]
Bosted: [2] Bergen kommunevåpen.png Bergen
Speiderbakgrunn
Forbund: Norsk Speidergutt-Forbund
Grupper: 22. Bergen MS

Om Monrad Teigland

  • Født i Bergen 6. januar 1896. Foreldre: Brannformann Nils H. Teigland og Elisabeth Reigstad [3]
  • Gift 1921 med Marit Reinholtsen [3]
  • Arbeidet i Posten/Postverket hele sitt yrkesaktive liv. Noen av hans roller og engasjement kan finnes i disse kildene: [4] [3]
  • Medlem av forstanderskapet til Bergen Katedralskole 1961-1964. [5]
  • En av stifterne og mangeårig formann i Bergen Vanførelag [3]
  • En karriere innenfor lokalpolitikken i Bergen som representang for Kristielig folkeparti. Se blant annet omtale av politisk engasjement i nekrologen referert nedenfor.
  • 30 års medlemskap i Metodistkirkens blandede kor.[3]
  • Etter å ha studert alle kildene ser vi at Teigland ofte er nevnt som deltager i arrangementskommite til ulike festligheter.

Speiderbakgrunn

Verv og ledergjerning

Hederstegn og utmerkelser

Forfatterskap

Utklipp og minner

1978: Nekrolog i Bergens Arbeiderblad i forbindelse med Monrad Teiglands bortgang 25. august 1978: [10]

En av Bergens kjente politikere i etterkrigsårene, avdelingsjef Monrad Teigland er død, 82 år gammel. Han representerte KR.F. i Bergen bystyre i flere perioder og var bytstyregruppens formann. I perioden 1952-55 var han varamann til formannskapet og var fast medlem til formannskapet 1960-63. Teigland var gjennom årene medlem av en rekke kommiteer og utvalg, bl.a. finansutvalget, administrasjonsutvalget, varamann til Hovedutvalget for driftsutvalgene, medlem av kontaktkomiteen for vennskapsbyene, av plankomiteen for det nye rådhuset og medlem av Bergen trygdekasses styre og var forøvrig formann i komiteen for forhandliger med Staten om fjerning av fengselsbygningn.

Monrad Teigland hadde sterke politiske og sosiale interesser, var bl.a. aktivt medlem av Metodistkirken både som forkynner og administrator, og likedan levende opptatt av avholdssaken.
Teigland var i størstedelen av sitt yrkesaktive liv knyttet til postverket, for en stor del av tiden som fullmektig og avdelingssjef.

Mer om

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Eksterne lenker

Referanser

Vet du mer om "Monrad Teigland"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!