Norden

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Denne siden er ment å vise til speidersamarbeidet mellom Norden og Norge, og / eller er tatt med grunnet internasjonale arrangementer i disse landene.
Flagg Danmark [1]
Flagg Finland [1]
Flagg Norge [1]
Flagg Sverige [1]
Flagg Åland [1]

Norden

Norden er betegnelsen på de skandinaviske landene Norge, Sverige og Danmark samt de ikke-skandinaviske landene Finland og Island. De danske selvstyrte områdene Grønland og Færøyene samt det finske selvstyrte området Åland regnes også som tilhørende Norden. Norden består av omtrentlig 25 millioner mennesker fordelt på 3,5 millioner km² [1]

Nordens dag som arrangeres den 23. mars markerer inngåelsen av Helsingforsavtalen i 1962. [1]

Jamboreene var frem mot 60-tallet blitt forholdsvis store arrangementer, mye show og lite preg av å være speiderarrangementer. Derfor drøftet de nordiske landene på WOSMs 20. verdenskonferanse i 1965 muligheten for å arrangere en jamboree i Norden. Dette var første (og til nå eneste) gang at jamboreen var et samarbeid mellom flere ulike nasjoner. I 1971 besluttet WOSMs 23. verdenskonferanse i Tokyo at den 14. verdensjamboreen i 1975 skulle være på Lillehammer. [2]

  • I 1975 arrangerte de fem nordiske land den 14. verdensspeiderleiren på Lillehammer i Norge. Leiren fikk navnet Nordjamb, sammensatt av "Norden" for de fem arrangørlandene, og "Jamboree" som er speidernes betegnelse på en slik verdensspeiderleir som arrangeres hvert fjerde år. 17.000 speidere fra 91 land deltok på leiren. En felles nordisk komite tok seg av forberedelsene. Omtrent 1000 nordiske ledere bisto i forberedelsene, derav 300 fra Norge. Samtidig med leiren ble det også arrangert verdensspeiderkonferanse i Danmark. Konferansen samlet mer enn 600 speiderledere fra ca. 100 land.

Forbund i Norden

Leirsteder i Norden

Arrangementer i Norden

Arrangementer i Norden er plassert under hvert enkelt land.

Om norske forbindelser til Norden

I 2019 startet planleggingen av et nordisk Trekløver-Gilwell-kurs som skal arrangeres i Sverige. I staben inngår flere ledertrenere fra NSF. [3]

Norske hederstegn og utmerkelser til personer fra Norden

Hederstegn og utmerkelser i Norden til norske personer

Merker med Norden som tema

Utklipp og minner

Eksterne lenker

Referanser