Nordisk speidersjefkonferanse 1919

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Les mer om speidingen i Oslo kommune og fylke Oslo fylkesvåpen.png
Les mer om speidingen i Nittedal kommune Nittedal kommunevåpen.png
Les mer om speidingen i Norden Nordisk-aktivitetsmerke1.gif

Nordisk speidersjefkonferanse 1919

Konferansen var den andre i rekken og ble avholdt 28. - 29. mai 1919.

Deltakere

Forberedelse

Nordisk speiderchefskonference var det tanken iaar at holde i Kristiania i slutningen av mai. Der foreligger en række saker til behandling. Det blir første gang Kristiania-speiderne faar besøk av Sveriges og Danmarks chefer, og de vil sikkert gjøre alt hvad de kan for at gjøre besøket festlig. - Der tænkes avholdt. en større manøvre for de utenlandske gjæster. [1]

Program

Saker

  • Utveksling av besøk av patruljer

Omtaler

Dere vil nok forstaa jeg har hat hænderne fulde med at forberede og avholde speiderchefskonferencen i Kristiania nu i mai. Det blev et interessant møte, fordi vi foruten at holde møte og drøfte mange vigtige spørsmaal ogsaa fik anledning til at se speiderarbeidet i skogen. Det var en straalende dag vi hadde oppe paa Kristiania kreds's hytte i Nitedal. De utenlandske gjester mente rigtignok at betegnelsen hytte var aldeles forfeilet, det var jo et palads. Av særlig interesse for vore speidere er den plan som blev lagt. for utveksling av besøk. av patruljer. Betingelsen for at f. eks. en norsk trop skal faa sende en patrulje til Sverige eller Danmark skal være, at den. er villig til at ta imot besøk av en patrulje fra det land. - Patruljen skal gaa helt ind som patrulje i den trop den kommer paa besøk til og indordnes helt under tropsførerens kommando. Naar en norsk trop vil motta besøk i en leir, maa. der indsendes nøiagtig opgave over leirens varighet, hvor den skal holdes, hvad den skal koste, program etc. - Som norsk repræsentant til at ordne utveksling av besøk fungerer overretssakfører Fr. Rieber Mohn, Bergen. Naar nu allerede iaar disse besøk kan ta sin begyndelse, vil jeg minde dere om at hvor dere færdes, det være i leir herhjemme eller i fremmed land, husk dere er speidere! Dere repræsenterer Norsk Speidergutforbund og i fremmed land repræsenterer dere vårt fædreland.
God sommer. Med speiderhilsen
Dons signatur.jpg

Utklipp og minner

Veivalg og diskusjon

For hver enkelt konferanse har det til tider vært diskusjoner i forkant og etterkant, om endringer og forslag. Mange vedtak og gjennomføringen av disse har gitt viktige veivalg for utviklingen i hvert enkelt forbund. Her skal forsøke å gjengi en del av dette. Har du flere opplysninger? Bidra selv, eller send oss en e-post [1]

Eksterne lenker

Om internasjonalt samarbeid

Referanser