Norges KFUK-KFUM-speidernes historie

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norges KFUK-KFUM-speidere
KM-speiderne logo2.jpg
Stiftet: 11. oktober 2003
Viktige sider KFUK-KFUM forside

Landssjefer

Norges KFUK-KFUM-speidere

Norges KFUK-KFUM-speidere ble stiftet 11. oktober 2003. Da slo Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere seg sammen til ett forbund. Norges KFUK-speidere var et rent jentespeiderforbund stiftet i 1920. Norges KFUM-speidere ble stiftet i 1945 og bestod stort sett av gutter. Før sammenslåingen hadde de to forbundene hatt et tett fellesskap over flere år, og felles landsleirer.

Glimt fra historien, tiår for tiår

2003 - 2009

Merke som ble delt ut til de som deltok under fusjonsfestivalen 10. - 12. oktober 2003 i Stavanger. [1]

2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009:

2010 - 2019

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

Hva er KFUK-KFUM-speiding i dag?

I KFUK-KFUM-speiderne ønsker vi å gi våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Vi ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi formidler.

Kristen tro

KFUK-KFUM-speiderne formidler det kristne budskapet i rammen av friluftsliv og fellesskap. Mange speidergrupper drives i samarbeid med menighetene, og speiderarbeidet bidrar til et aktivt og variert tilbud til barn og unge.

Friluftsliv

Naturen er en arena for lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med og sette pris på naturen. Friluftsliv er viktig for å lære om vårt felles forvalteransvar for skaperverket og for å utvikle evne til å mestre utfordringer. Utfordringene vokser med alderen, fra det enkle friluftslivet i nærområdet til breturer og bestigning av høye topper.

Stort fellesskap

Speiderne knytter vennskap i små patruljer, og er en del av et større fellesskap lokalt og nasjonalt. Internasjonalt er vi tilknyttet fire av verdens største barne- og ungdomsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM. Som speidere opplever vi at speiderlov, speiderløfte, speiderdrakt og tradisjoner gir identitet og tilhørighet.

Personlig utvikling

Vi bruker patruljesystemet, veiledning og learning by doing som metoder i speiderarbeidet. Gradvis større utfordringer og tilpasset ansvar gir utvikling for hele mennesket ut i fra den enkeltes forutsetninger.

Samfunnsengasjement

KFUK-KFUM-speiderne ønsker å frivillig gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, og å delta aktivt for å påvirke samfunnet vi lever i. Samfunnsengasjement er viktig for å bevisstgjøre ansvaret vi har for andre mennesker, og for å synliggjøre verdigrunnlaget vårt.

Om Norges KFUK-KFUM-speidere

Les mer om Norges KFUK-KFUM-speidere KM-speidernelogouten tekst.jpg

Referanser