Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

For flere oversikter, se artikkelsiden Årsmeldinger i Norsk Speidergutt-Forbund

Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1918 Troppsoversikt

Oversikten under baserer seg på troppenes årsrapport i 1918 og var ett vedlegg til Speideren nr 10 (desember) i 1918.

En digitalisert liste basert på troppsoversikten finner du nedenfor bildene av papirutgaven.

Papirversjon av årsmeldingen

Digital utgave av årsmeldingen

Bilag til "Speideren" nr 10. - 1918.
Norsk Speidergutforbund
Stiftet februar 1911
Speiderchef: Chr. Dons
Hovedstyre: Chr. Dons, H. Møller Gasmann, B. Brekke
Kreds Trop Tropchefens
stilling
Tropchefens
navn
Født Antal
patruljer
Antal
speidere
"Speideren"s
abonnenter
Stiftet
I. Aalesund kreds Kredschef Lærer Gustav Sveen
Aalesund kreds 1. Aalesund Stud. art. Olav Istad 7. september 1899 5 44 225 1912
Aalesund kreds 2. Aalesund Kontorist Odd Bentzen 5 49
Aalesund kreds 3. Aalesund Stud. art. Jens Sørve 1900 5 47
II. Agder kreds Kredschef Lærer Johannes Leewy 9. mai 1873
Agder kreds 1. Arendal Bankassistent Johan Oftedal 6. januar 1899 4 31 15 1910
Agder kreds 2. Arendal Farmaceut L. Junker Andersen 13. mars 1898 4 32 10 1910
Agder kreds 2. Kr.sand Stud. art. Finn Hansen 18. september 1900 3 17 1914
Agder kreds Risør Handelsbetjent K. Gjøstad 21. juli 1891 4 36 20 1917
III. Bergen kreds Kredschef Avdelingschef Erik Rasmussen 17. mai 1883
Bergen kreds 1. Bergen Overretssakfører Fr. W. Rieber-Mohn 13. desember 1892 5 29 15 1911
Bergen kreds 2. Bergen Avdelingschef Erik Rasmussen 17. mai 1883 9 100 80 1912
Bergen kreds 3. Bergen Kontorist Bjarne Johnsen 7. juli 1897 4 20
Bergen kreds 4. Bergen Bokholder Trygve Kayser 6. september 1892 5 40 50 1912
Bergen kreds 5. Bergen Arkitekt Gerh. J. Lilletvedt 19. juli 1895 5 30 50 1912
Bergen kreds 8. Bergen Maler Peder Frantzen 11. mai 1895 4 46 1912
Bergen kreds 9. Bergen Handelsbetjent Kristen Riisnæs 11. juli 1895 2 9 1918
Bergen krets Laxevaag Farmaceut Wilh. Wilhelmsen 5. september 1895 4 36 10 1911
Bergen krets 1. Voss Joh. Lidsheim 12. desember 1899 4 28 1914
Bergen krets 1. Volden Kjøbmand Elias Rønnestad 19. juni 1879 3 21 1 1912
Bergen krets 1. Lervik Skolebestyrer O. C. Olsen 5. apri 1892 4 30 30 1913
IV. Buskerud kreds Kredschef Kontorist Erling Thjømøe 14. januar 1897
Buskerud kreds 2. Drammen p. t. Malersvend Carsten Dahl 9 86 25 1912
Buskerud kreds 3. Drammen Kontorist Erling Thjømøe 14. januar 1897 19 205 50 1914
Buskerud kreds 1. Haugsund Student Leif Aasen 28. september 1899 4 38 35 1916
Buskerud kreds 1. Hønefoss Overlærer Ragnvald Iversen 18. januar 1882 5 45 32 1915
Buskerud kreds 1. Kongsberg Kontorist Halvard Hansen 20. oktober 1899 8 60 36 1915
Buskerud kreds 1. Vestfossen Kontorist Torleif Stenseth 20. juli 1900 3 25 1916
V. Grenlands kreds Kredschef Overlærer John Heidenstrøm 1878
Grenlands kreds 1. Skiens Y. F. Gaardbruker Hans Th. Gulset 1. februar 1889 6 62 9 1916
Grenlands kreds 2. Skiens Y. F. Stud. art. Erling Hauger 3. august 1899 7 62 27 1917
Grenlands kreds 3. Skiens Y. F. Forretningsmand Herman Finsen 7. januar 1900 4 40 14 1915
Grenlands kreds 1. Porsgrund Kontorist Hans Chr. Hansen 16. juni 1898 6 47 12 1912
Grenlands kreds 2. Porsgrund Stud. ing Sigurd Keim 21. mai 1898 5 23 1918
Grenlands kreds 1. Brevik Stud. art. Rolf Hæhre 10. januar 1898 4 34 9 1917
Grenlands kreds 1. Langesund Politibetjent Johan Hansen 8. februar 1889 3 35 1917
Grenlands kreds 1. Kragerø Pastor Jacob Kinge 31. mars 1893 8 80 1918
VI. Kr.ania kreds Kredschef Pastor og Iærer H. Møller Gasmann 28. januar 1872
Kr.ania kreds 1. Kristiania Kontorchef Chr. Dons 25. mars 1886 4 38 30 1910
Kr.ania kreds 2. Kristiania Pastor og lærer H. Møller Gasmann 28. januar 1872 12 122 200 1911
Kr.ania kreds 3. Kristiania Kontorist P. S. Røed 20. juli 1895 5 44 25 1911
Kr.ania kreds 5. Kristiania Ekspeditør William Seth 4. april 1897 9 115 60 1911
Kr.ania kreds 8. Kristiania Bankkasserer R. Martens 24. september 1883 12 150 100 1911
Kr.ania kreds 9. Kristiania Malermester E. M. Jensen 9. mai 1885 12 90 30 1913
Kr.ania kreds 10. Kristiania Musikstuderende Carl Søyland 19. mai 1894 6 50 15 1913
Kr.ania kreds 12. Kristiania Bankassistent H. Ingvoldstad 3. mars 1894 6 50 1915
Kr.ania kreds 13. Kristiania Stud. med. Trygve Gjessing 15. mars 1895 3 20 1 1918
Kr.ania kreds 1. Nordstrand Sekretær B. Brekke 3. mai 1891 4 44 50 1915
Kr.ania kreds 1. Bærum Kontorist Arne H. Lae 31. desember 1899 4 64 75 1915
Kr.ania kreds 2. Bærum Laborant Birger Welander 14. juli 1898 6 58 1917
Kr.ania kreds 1. Bestum Elektriker Georg Hansen 6. mai 1899 2 18 1918
VII. Trondhjems kreds Kredschef Løitnant J. J. Skjerve 1884
Trondhjems kreds 1. Trondhjem Assistent Arne Hessen 28. oktober 1900 6 62 21 1918
Trondhjems kreds 2. Trondhjem Kontorbetjent Arvid Sivertsen 22. mars 1902 8 79 12 1918
Trondhjems kreds 3. Trondhjem Ekspeditør Gustav Andersen 7. oktober 1900 6 60 1 1918
Trondhjems kreds 4. Trondhjem Ekspeditør Stang 5 64 1918
Trondhjems kreds 5. Trondhjem Urmaker Kaare Bellingmo 10. juni 1898 5 50 1918
Trondhjems kreds 6. Trondhjem Student Roar Q. Udset 13. juli 1899 6 43 1918
Trondhjems kreds 7. Trondhjem p. t. uten fører 4 35 1918
VIII. Vesterlen kreds Kredschef Overlærer Wilhelm Retz 25. august 1872
Vesterlen kreds 1. Stavanger Overlærer Wilhelm Retz 25. august 1872 9 87 75 1911
Vesterlen kreds 2. Stavanger Gymnastiklærer Lars Fauske 6. juli 1889 4 30 1915
Vesterlen kreds 3. Stavanger Bankassistent J. Køhn 18. september 1884 6 42 50 1916
Vesterlen kreds 4. Stavanger Lærer Johannes Kloster 4. desember 1880 9 65 40 1918
Vesterlen kreds 1. Sandnes Kjøbmand H. Krist. Westlye 8 74 74 1914
Vesterlen kreds 1. Skutenes Handelsbetjent Hans Hillesland 15. mai 1890 2 19 19 1916
Vesterlen kreds 1. Haugesund Guldsmed Victor Carlsen 29. august 1898 4 33 220 1914
Vesterlen kreds 2. Haugesund Lærer Peder Borgenvik 1. september 1883 6 64
Vesterlen kreds 3. Haugesund Jacob Blixhavn 4 33 1917
Vesterlen kreds 4. Haugesund Kjøbmand Kristian Bertelsen 13. desember 1888 5 35 1918
IX. Vestfold kreds Kredschef Kasserer Sigurd Hj. From
Vestfold kreds 1. Sandefjord Cand. teol. Johannes Smidt 19. november 1887 4 42 31 1912
Vestfold kreds 2. Sandefjord Kasserer Hans Corneliussen 16. mai 1899 5 45 1918
Vestfold kreds 1. Larvik Overlærer Wilhelm Greve 16. januar 1886 9 80 1918
Vestfold kreds 1. Tønsberg Kontorfuldmægtig Ole Andersen 28. oktober 1886 6 70 2 1918
Vestfold kreds 1. Holmestrand Lærer Oscar Lagerløv 25. juni 1878 5 34 1916
Vestfold kreds 1. Horten Tegner Einar Pedersen 20. juni 1893 4 22 1
Vestfold kreds 1. Fredriksvern Skolebestyrer A. Schye-Andersen 8. juli 1894 3 27 1 1918
Vestfold kreds 1. Bogen Pastor Sigurd Berg 8. september 1887 3 35 1918
X. Østfold kreds Kredschef p. t. ingen
Østfold kreds 1. Fredrikstad Kontorist Finn Hov 28. desember 1898 3 25 21 1912
Østfold kreds 2. Fredrikstad Kasserer Søren Sørensen 5. desember 1896 2 16 1918
Østfold kreds 3. Fredrikstad Kontorfuldmægtig Harald Hansen Hov 7. mai 1896 2 17 1918
Østfold kreds 1. Fredrikshald Postfunktionær Rolf Anker Lie 28. mars 1897 6 48 1 1917
Østfold kreds 2. Fredrikshald Elektr. montør Harald Andersen 1. oktober 1897 6 48 1917
Østfold kreds 1. Askim Ø. Maseng 8. april 1901 3 25
Østfold kreds 1. Sorgenfri Mekaniker Jens Haugli 23. juni 1899 2 12 16 1915
Østfold kreds 1. Mysen Sersjant Peder Schei 13. mars 1888 4 26 1 1917
Østfold kreds 1. Moss Bankekspeditør Einar Kirkerød 10. januar 1898 7 71 1913
Østfold kreds 1. Sarpsborg Montør Jens J. Hellsaa 2. desember 1898 4 40 1912
Enkeltstående tropper
Enkeltstående tropper 1. Gjøvik Lensmandsfuldm. Axel Faarlund 7. mai 1891 4 20 1 1916
Enkeltstående tropper 1. Hammerfest Katheket Arne Godal 22. mars 1890 7 50 9 1912
Enkeltstående tropper 1. Harstad Bankchef Andr. Vorren 15. september 1871 2 14 1918
Enkeltstående tropper 1. Hvalstad Lærer Sverre A. Westeng 5. juli 1891 4 30 1918
Enkeltstående tropper 1. Kongsvinger Grossist Johan Waldemar Krydsby 14. april 1887 7 68 8 1917
Enkeltstående tropper 1. Kristiansund Lærer Olav Myklebust 19. mai 1895 2 20 1918
Enkeltstående tropper 1. Notodden Skolebestyrer H. Wergeland 6 29 1 1916
Enkeltstående tropper 1. Rjukan Ingeniør M.Sellæg 9. juni 1885 8 46 50 1916
Enkeltstående tropper 1. Stenkjær Kontorist Per Klem 16. april 1895 5 35 40 1918

Se også artikkelsiden Medlemstall i Norsk Speidergutt-Forbund

Om skrevne og visuelle kilder

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser