Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

For flere oversikter, se artikkelsiden Årsmeldinger i Norsk Speidergutt-Forbund

Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1922 Troppsoversikt

Oversikten under baserer seg på troppenes årsrapport for 1922 med endringer første halvår 1923.

Oversikten stod i Speideren nr. 7 - 1923.

En digitalisert liste basert på troppsoversikten finner du nedenfor bildene av papirutgaven.

Papirversjon av årsmeldingen

Digital utgave av årsmeldingen

SPEIDEREN
Norsk Speidergut-Forbund
Stiftelsesdag 25. mars 1911
Hovedstyre: Speiderchef Pastor H. Møller Gasmann. Vicespeiderchef Professor Dr. Ragnvald Iversen. Forbundssekretær Erik Rasmussen.
Forbundsstyre: Hovedstyrets medlemmer samt Kapt. Fr. Brandt, Kirkenes, Lektor W. Retz, Stavanger, Ingeniør M. Selleg, Rjukan, Lærer J. J. Skierve, Trondhiem.
Fortegnelse over tropper og troppsførere tilhørende Norsk Speidergut-Forbund 31. juli 1923. Fortegnelsen er bygget på årsrapportene for 1922, forandringer i førerskapet og nye tropper i 1923 er her opført.
Krets Tropp Stiftet Troppsfører Stilling Født Adresse Speidere Patr. Speideren
abbo.
Agder krets Kretschef Johs. Leewy
Agder krets 1. Arendal 1910 Johs. Leewy Lærer 9-5-73 Arendal 11 1 17
Agder krets 2. Arendal 1910 23 3
Agder krets 1. Grimstad 24-10-20 Gunnar Larsen Elektrikker 9-1-02 Grimstad Årsrapport ikke innsendt.
Agder krets 1. Risør P. t. uten fører. Årsrapport ikke innsendt.
Agder krets 1. Tvedestrand 7-10-20 P. t. uten fører. Troppsasst. leder. 35 6 37
Akershus krets Kretschef E. M. Jensen
Akershus krets 1. Kristiania 23-5-10 Bjorn Stephansen Smith Cand. jur 21-2-99 Elisenbergvei 23 15 2 30
Akershus krets 2. Kristiania 19-1-11 H. Møller Gassmann Lektor, Pastor 28-1-72 Harbitzgate 19 b 73 8 90
Akershus krets 3. Kristiania 5-5-11 Olaf M. Osvaag Lærer 17-12-99 Box 491 Stabæk 36 4 43
Akershus krets 4. Kristiania 26-1-20 Georg B. Scheie Sekretær, Pastor 1-9-88 Møllergaten I 14 2 25
Akershus krets 5. Kristiania 15-2-11 Erling Johannessen Korrespondent 16-6-99 Schaftesgate 11 38 5 40
Akershus krets 6. Kristiania 9-10-11 Erling Normann Bokholder 22-2-99 Ullevålsvei 19 28 3 30
Akershus krets 7. Kristiania Rolf Lykken Sekretær 10-11-97 Jakob Aalsgate 47 34 5 40
Akershus krets 8. Kristiania Eyvind Knutsen Agent 3-3-86 Munkedamsvei 67 20 3 25
Akershus krets 9. Kristiania 28-3-13 E. M. Jensen Malermester 9-5-85 Theresegate 41 50 5 42
Akershus krets 10. Kristiania 5-5-20 Sverre Th. Røhne Bokholder 24-2-95 Schweigaardsgade 71 24 3 20
Akershus krets 11. Kristiania 25-2-20 F. Ekholdt Bankbokholder 9-2-89 Grønlandsleret 20 15 2
Akershus krets 12. Kristiania 5-5-20 P. t. uten fører. 26 4 20
Akershus krets 13. Kristiania 23-4-18 Ludvig O. Brostad Tollopsynsmand 28-3-95 Mandalsgate 3 26 4 10
Akershus krets 14. Kristiania 18-2-19 Ragnv. Knudsen Kadet 5-2-03 Mariegate 7 b 52 8 20
Akershus krets 15. Kristiania 9-12-20 Aksel F. Melby Bankbokholder 23-2-98 Ekebergveien 5 23 4 25
Akershus krets 16. Kristiania 10-2-19 Waltyr Nagell Kontorist 16-11-00 Vibesgate 27 Årsrapport ikke innsendt.
Akershus krets 17. Kristiania 5-2-19 Karsten Berg Bankass. 13-3-99 Brinkensgate 5 41 5 45
Akershus krets 18. Kristiania 3-5-20 Erling P. Andersen Ingeniør ass. 24-1-01 Valkyriegt. 15. Årsrapport ikke innsendt.
Akershus krets 19. Kristiania 15-8-20 Halfd. Nielsen Sogneprest 19-6-68 Holstsgate I 15 2 25
Akershus krets 20. Kristiania 22-4-21 Ørnulf Henriksen Kontorist 23-7-01 Bjerregaardsgate 8 41 4 35
Akershus krets 21. Kristiania 13-4-20 P. t. K. A. Ingulstad Ingeniør asss. 18- -95 Thv. Meyersgate 80 15 2 20
Akershus krets 22. Kristiania 13-9- 20 Leif Aanerud Bokholder 5-5-99 Fougstadgate 22 46 5 20
Akershus krets 23. Kristiania 25-9-21 Erling Willoch Teknikker 6-7-01 Sofiesgate 60 16 2 23
Akershus krets 24. Kristiania 1-10-20 Gunnar Englund Stud. teol. 9-6-03 Box 6, Stabæk 20 3 6
Akershus krets 25. Kristiania 11-4-21 Johan Olsen Kontorist 3-3-99 Oplandsgate 2 30 4 40
Akershus krets 26. Kristiania 25-2-20 Jens Beilegaard Lagereksp. 27-4-84 Pilestrædet 51 b 23 3 25
Akershus krets 27. Kristiania 25-2-20 P. Berge Fabrikeier 27-7-75 Bakkegaten 2 a 20 3
Akershus krets 28. Kristiania 24-10-22 Arthur Edvardsen Bysælger 8-3-00 Liabroveien 48 25 4 30
Akershus krets 29. Kristiania 6-2-23 Fridtjof Groth Bokholder 31-3-98 Moltke Moes vei 5 40 4
Akershus krets 1. Bærum 20-5-15 Arne H. Lae Fuldmektig 31-12-99 Stabekk 100 10 70
Akershus krets 1. Bestum 9-4-19 Georg Hansen Montør 6-5-99 Bestum 58 5 20
Akershus krets 1. Slemdal 5-5-20 Reidar Johannessen Bankkorresp. 15-6-00 22 4 40
Akershus krets 1. Kjelsaas 1-6-20 P. t. uten fører. Ass. leder. 21 4 25
Akershus krets 1. Bryn 26-1-22 Harald Varden Handelslærer 3-11-98 Landpostrute 12, Ø. Aker 57 5 10
Akershus krets 2. Bryn 26-1-22 Eilert Warden Handelsfuldmek. 26-12-99 Svingensgate 2, Kristiania 47 5
Akershus krets 3. Bryn 26-1-22 Haakon Findal Disponent 1-9-97 Pløensgate 4, Kristiania 22 2
Akershus krets 1. Grorud 14-6-16 Thorbjorn Stokke Lærer 22-1-92 Grorud 17 1 10
Akershus krets 1. Lillestrøm 8-4-22 Emil Harboe Korrespond. 27-8-02 Lillestrøm 22 3 35
Akershus krets 1. Nordstrand 5-5-15 Haakon Helliesen Kontorist 26-5-01 Fjeldstien, Bækkelaget 29 7 55
Akershus krets 1. Kullebunden 2-4-22 Sivert Herje Fanejunker 14-10-63 Kolbotn 34 6 40
Akershus krets 1. Ljan 18-3-22 Isaac Knutzen Snekker 26-6-01 Ljan 26 4
Bergens krets. Kretschef Bjarne Sæverud
Bergens krets 1. Bergen 17-4-11 F. W. Rieber-Mohn O.R.Sagf. 13-12-92 Finnegårdsgaten 6 50 5 50
Bergens krets 2. Bergen 25-5-12 Bjarne Nielsen Tekniker 18-3-02 Munkebæksmug 40 5 40
Bergens krets 3. Bergen 11-9-14 Bjarne Sæverud Salgschef 24-4-92 Bankgaten 6 33 4 40
Bergens krets 4. Bergen 26-3-12 Trygve Kayser Agent 6-9-92 Prof. Hanstensgt 22 22 3 20
Bergens krets 5. Bergen 15-3-12 Gerhard Lilletvedt Arkitekt 19-7-95 Bankgaten 6 41 5 45
Bergens krets 6. Bergen 25-5-12 John Dahl Tollass. 16-1-98 Skutevigsvei 31 48 5 25
Bergens krets 7. Bergen 1-9-21 Thorleif Roll Handelsbeti. 16-2-01 H. Haugesgate 24 31 4 20
Bergens krets 8. Bergen 17-3-12 Peder Frantzen Musiker 11-5-95 Kavlies hus, Hop st. 48 5 50
Bergens krets 9. Bergen 29-9-18 Bernt Raaheim Kontorist 10-1-00 Tordenskjoldsgate 7 a 33 4 35
Bergens krets 10. Bergen 29-1-20 Eilef Vinje Kontorist 21-3-98 Nygaardsgate 37 37 4 40
Bergens krets 11. Bergen 14-4-20 Thv. Leonh. Eriksen Kontorist 1-8-03 Stølegaten 4 a 35 4 30
Bergens krets 12. Bergen 4-6-20 Sigurd Skaar Kontorist 16-10-95 Øvre Blegevei 15 a 57 6 40
Bergens krets 13. Bergen 25-5-12 Erling Jensen Kontorist 1-2-00 Tartargaten 1 40 5 40
Bergens krets 14. Bergen 25-5-12 Erling Johannessen Kontorist 19-7-00 Birkebeinergate 5 41 4 40
Bergens krets 15. Bergen 9-3-21 Odd Krüger Elektriker 23-1-01 Nye Sandvigsvei 50 a 40 4 45
Bergens krets 16. Bergen 30-9-22 Leif Chr. Pedersen Journalist 30-1-99 Slotsgaten 4 26 2 30
Bergens krets 17. Bergen 8-9-21 Aksel Hoem Assistent 21-5-00 Kirkegaten 15 20 2 25
Bergens krets 18. Bergen 24-1-22 P. t. Edvin Øksnes Kontorist 18-9-04 31 4 40
Bergens krets 19. Bergen 2-5-22 Haakon Andersen Fuldmektig 31-1-88 Klingesmuget 1 21 2
Bergens krets 20. Bergen 12-2-22 Olav Wik Skomaker 29-7-03 V. Jernbanegt. 9 19 2
Bergens krets 21. Bergen 20-8-22 Monrad Teigland Posteksp. 6-1-96 Nye Sandvigsvei 75 a 69 6
Bergens krets 1. Voss 5-12-19 Ivar Vethe Posteksp. 17-10-88 Voss 48 5 45
Bergens krets 1. Lervik 1915 Sigmund Baardsen Lervik 22 3 30
Bergens krets 2. Lervik 29-1-23 A. Flood-Mortensen Lærer 23-2-96 Seminariet 14 2
Bergens krets 1. Nesttun 19-12-20 Paust Tyse Korrespond. 22-4-89 Nesttun 23 5 40
Bergens krets 1. Stend 24-4-21 Birger Kalland Reisende 16-3-02 Stend 20 4 25
Bergens krets 1. Fjøsanger 19-9-21 Jakob Hellevik Kontorist 15-7-99 Nesttun 32 5 50
Bergens krets 1. Florø 24-3-20 P. t. uten fører. Årsrapport ikke innsendt.
Bergens krets 1. Osøren 16-4-22 S. L. Svarthumle Mekaniker 16-6-97 Oss 15 2 15
Bergens krets 1. Aarstad 1-10-19 Th. G. Martens Diakon 18-4-89 Minde 45 5 50
Bergens krets 1. Laxevaag 18-5-11 W. J. Wilhelmsen Provisor 5-9-95 Laxevaag 50 7 50
Bergens krets 1. Minde 28-8-22 P. t. uten fører. 42 4 40
Buskeruds krets. Kretschef Pastor E. Paulsen
Buskeruds krets 1. Drammen 12-1-21 P. t. uten fører. 32 6 10
Buskeruds krets 2. Drammen 10-9-12 Ole Dommerud Journalist 16-12-01 Cappelensgate 16 45 6 15
Buskeruds krets 3. Drammen 24-5-14 Johan Steen Larsen Bankass. 4-11-00 Lilleogaten 9 26 7 43
Buskeruds krets 4. Drammen 28-10-13 Oscar D. Holst Kontorist 15-8-02 Kirkebakken 11 24 4 24
Buskeruds krets 1. Gjeithus 21-6-20 Eysten Paulsen Pastor 9-1-79 Vikersund 19 6 18
Buskeruds krets 1. Hokksund -4-16 P. t. uten fører. 12 2 10
Buskeruds krets 1. Hønefos 27-4-15 Fritjof Endresen Lektor 5-5-94 Storgaten 15 26 4 37
Buskeruds krets 1. Kongsberg 23-3- 15 Ottar Strand Trafikkelev 23-4-03 Kirkegaten 54 8 20
Buskeruds krets 1. Mjøndalen 17-2-22 P. H. Nielsen Blomquist Elektriker 5-7-99 Mjøndalen 42 7 50
Buskeruds krets 1. Sandsvær 28-4-20 Peder Kjørstad Gårdbruker 29-3-03 Sandvær 15 2
Buskeruds krets 1. Solbergelven 23-4-20 Nils J. Brataas Handelsbestyrer 15-5-98 Solbergelven 18 3 10
Buskeruds krets 1. Vikesund 8-3-21 Erik Aagaard Kontorchef 20-11-87 Gjeithus 25 6 23
Buskeruds krets 1. Aamot 3-1-23 Johs. Madsen Fabrikarbeider 28-11-98 Aamot 36 5
Grenlands krets. Kretschef A. Kjellsen
Grenlands krets 1. Skien 12-12-16 Thoralf Fjeld Snekker 8-11-99 Arntzgate 5 52 6 12
Grenlands krets 2. Skien 10-9-18 Bjarne Andersen Kontorist 28-1-02 H. Haugesgate 19 56 6 15
Grenlands krets 3. Skien 14-4-14 Gustav Andersen Montør 28-7-02 Nygaten 6 41 5 45
Grenlands krets 4. Skien 7-4-19 Jonas Fjeld Mekaniker 30-3-02 Arntzgate 5 41 6 12
Grenlands krets 1. Porsgrund 18-3-12 A. Morch-Foyn Tekniker 10-3-02 Porsgrund 32 4 15
Grenlands krets 3. Porsgrund 9-3-20 Ingebrigt Øvrum Lærer 7-11-88 Porsgrund 44 5 16
Grenlands krets 1. Borgestad 28-10-19 Andr. Mælandsmo Kontorist 13-4-95 Borgestad 29 2 10
Grenlands krets 1. Langesund 30-1-22 Hans Jac. Larsen Typograf 14-9-00 Langesund 28 4 7
Grenlands krets 1. Kragerø 14-3-18 Jonas E. Line Lærer 3-12-93 Kragerø 47 5
Grenlands krets 1. Skotfoss 5-4-22 A. Kjellsen Kiøpmand 18-9-72 Skotfoss 48 4 15
Grenlands krets 1. Ulefoss 29-7-19 P. t. uten fører. Ass. leder 32 3 10
Møre Krets. Kretschef Joh. Eikrem.
Møre krets 1. Kristiansund 12-4-12 Joh. Eikrem Politibetj. 74 Kristiansund 45 6 13
Møre krets 2. Kristiansund 25-5-13 Ragnvald Sannes Tandtekniker 27-8-02 Kristiansund 20 2 15
Møre krets 3. Kristiansund 3-3-19 P. t. uten fører. Asst. leder 39 2 15
Møre krets 5. Kristiansund
(Nordlandets)
14/10-22 Olav Myklebust Lærer 19-5-95 Nordlandet 57 7
Møre krets 1. Aalesund 8-3-11 Aksel Østensen Handelsbetj. 14-1-03 Raahusgt. 4. Årsrapport ikke innsendt
Møre krets 2. Aalesund 8-3-11 Emil Solevaag Arbeider 3-2-03 Buholmsgt. 8. Årsrapport ikke innsendt
Møre krets 3. Aalesund 8-3-11 Paul Eidem Kjøpmann 26-3-02 Volsdalen. Årsrapport ikke innsendt
Møre krets 4. Aalesund -19 Peder Kaaresen Slaktermester 9-9-02 Komagensgate. Årsrapport ikke innsendt
Møre krets 1. Molde 15-3-17 O. S. Naas Lærer 13-12-83 Molde 51 6 15
Møre krets 2. Molde 9-6-21 A. L. Kringstad Kæmner 23-8-79 Molde 49 6 15
Møre krets 1. Aandalsnes 27-1-21 Harald Jacobsen Disponent 11-7-96 Aandalsnes 12 2 10
Møre krets 1. Ørskog 20-4-21 O. Strømme Magnussen Gårdbruker 8-1-00 Sjøholdt 18 3 8
Møre krets 1. Volda 10-6-12 Elias Rønnestad Kjøpmann 19-6-79 Volda 51 6 50
Møre krets 1. Ørsta 13-12-21 Vermund Hollekim Skulestyrer 3-8-98 Ørstavik 45 5 15
Møre krets 1. Moldøen 1-2-20 Marius Hunskaar Blikkenslager Moldøen 34 4
Møre krets 1. Valdalen 5-2-21 Ivar V. Heggen Gårdbruker 18-2-97 Valdalen 12 2 11
Sørlandets krets. Kretschef Randulf Upsahl, Kristiansand
Sørlandets krets 1. Kristiansand 18-4-14 Bjørn Albert Kontorist 17-9-02 Fæstningsgaten 11 18 2 4
Sørlandets krets 2. Kristiansand 14-3-15 Oscar Augensen Kommandør 28-10-65 Marvigen 37 4 10
Sørlandets krets 3. Kristiansand 10-10-20 Randulf Upsahl Lærhandler 11-8-87 Kr.sand 49 5 20
Sørlandets krets 4. Kristiansand 20-1-21 Leif Pedersen Elektriker 1-8-00 Kirkegaten 16 16 2
Sørlandets krets 1. Lillesand 2-6-19 Trygve Tobiassen Kontorist 2-9-00 Lillesand 23 3
Sørlandets krets 1. Vennesla 25-5-21 Sigurd Gustavsen Kranfører 3-7-92 Neset 26 3 10
Sørlandets krets 1. Evje 24-4-20 Thorvald Haavarstad Lærer 21-11-98 Evje Årsrapport ikke innsendt
Sørlandets krets 1. Lyngdal 10-7-21 Sigurd Stuestøl Gårdbruker 7-3-97 Lyngdal Årsrapport ikke innsendt
Sørlandets krets 1. Mandal 4-23 Erik Pettersen Lærer 7-2-99 Mandal Årsrapport ikke innsendt
Trøndelags krets. Kretschef J. J. Skjerve
Trøndelags krets 1. Trondhjem 1-1-14 Johan Fossum Eksp. 23-12-99 Hospitalsløkken 16 16 3 24
Trøndelags krets 2. Trondhjem 28-9-15 Oskar Huseby Kontorist 21-9-02 Sandgaten 9 24 4 32
Trøndelags krets 3. Trondhjem 16-4-18 J. J. Skjerve Lærer 28-4-84 Byaasveien 74 22 5 32
Trøndelags krets 4.Trondhjem 3-3-20 Finn R. A. Carlsen Panteformann 26-6-98 Østre Ilen 4 15 2 22
Trøndelags krets 5. Trondhjem 28-1-22 Birger Grønn Ingeniør 17-4-98 Munkegaten 25 12 2
Trøndelags krets 1. Hasselvik 26-2-22 Peter Rønning Stykjunker 27-6-76 Hasselvik 14 4 7
Trøndelags krets 1. Orkedal 25-2-21 P. K. Krislok Sersjant 1-1-84 Fandrem 16 3
Trøndelags krets 1. Orkanger 28-1-23 Fridthjof Næss Banemester 18-11-84 Thamshavn 5 1
Trøndelags krets 1. Stenkjær 17-5-22 Johannes Rustad Skogass. 29-4-93 Stenkjær 87 14 90
Trøndelags krets 1. Levanger 7- 6-21 Kristofer Øve Lærer 2-6-93 Levanger 36 6 41
Trøndelags krets 1. Strinda 22-6-22 Hans P. Tønne Førstelærer 6-11-87 Strinda 10 3 13
Trøndelags krets 1. Sjørdalen Mai 20 Rolf Øyan Lensmannsbetj. 2-10-00 Stjørdalen Årsrapport ikke innsendt
Trøndelags krets 1. Follafos 3-9-23 Adolf Lilleeng Sersjant 1-11-90 Follafos 13 2 15
Trøndelags krets 1. Løkken 1-9-22 Birger Jacobsen Skolebestyrer 28-5-79 Løkken Verk 58 6
Vesterlen krets. Kretschef W. Retz, Stavanger.
Vesterlen krets 1. Stavanger 22-3- 11 W. Retz Lektor 25-8- 72 Kong Carlsgate 51 6 55
Vesterlen krets 4. Stavanger 17-5-18 Johs. Kloster Lærer 4-12-80 Berglandsgate 52 32 6
Vesterlen krets 5. Stavanger 30-9-21 Racin Kolnes Misjonsskoleelev 24-10-98 Misjonsskolen 47 7 10
Vesterlen krets 1. Haugesund 23-4-21 Victor Carlsen Gullsmed 29-8- 98 Sørhaugsgaten 212 42 5 45
Vesterlen krets 4. Haugesund 1-12-18 Kiell-Bekke-Jørgensen Stud. pharm. 5-10- 02 Haugesund 29 6
Vesterlen krets 5. Haugesund 21-11-18 Rasmus Andersen Kjøpmann 16-5-99 Djupeskarveien 18 20 2 15
Vesterlen krets 1. Kopervik 15-4-21 Osvald Kallevig Handelsbetjent 8-8- 04 Kopervik 28 3 24
Vesterlen krets 1. Skudesnes 5-12-16 Hans Hillestad Kiøpmann 15-5- 90 Skudesnes 20 2
Vesterlen krets 1. Jørpeland 27-8-19 Ths. Steensvaag Materialforvalter 15-1-82 Jørpeland 10 2 7
Vesterlen krets 1. Jæren 19-3-21 Johs. Bårtvedt Lærar 28-12-98 Bryne 14 4
Vesterlen krets 1. Egersund 13-4-21 Gunnar Fladmark Cand. phar. 18-8-02 Egersund 56 5
Vesterlen krets 1. Flekkefjord 10-4-11 Brynjulf Thorsen Disponent 8-10- 00 Flekkefjord 42 6 50
Vesterlen krets 1. Sandnæs 10-11-14 Bernt Øvregaard Lektor 12-2-92 Sandnæs 35 4
Vestfold krets. Kretschef Johs. Smidt, Sandefjord.
Vestfold krets 1. Sandefjord 11-1- 12 Johs. Smidt Prest 19-11-87 Sandefjord 55 6 10
Vestfold krets 2. Sandefjord 5-10- 18 Hans Corneliussen Kontorist 16-5-99 Pukkestad 42 54 4 6
Vestfold krets 3. Sandefjord 1-5-20 Kr. Laug Redaktør 15-3-82 Sandefjord 44 5 7
Vestfold krets 1. Slagen 10-2-22 Konrad Andersen Snekker 4-6-96 Lasken 30 3 13
Vestfold krets 1. Sem 1921 S. Frigstad Lærer 2-6-92 Sem 17 2 10
Vestfold krets 1. Tanum 4-5-21 Gunnar Bondevik Stud. thel. 19-2-02 Tanum 11 2 4
Vestfold krets 1. Fredriksvern 4-12-17 Oden N. Fagerjord Lærer 3-5-95 Fredriksvern 16 3 20
Vestfold krets 1. Larvik 25-3-18 Asbj. R. Bakken Stud. theol. 13-9-03 Nanset pr. Larvik 38 5 10
Vestfold krets 1. Tønsberg 8-5-18 Ole Andersen Revisionschef 28-10-86 Huitfeldtsgt. 5 39 5 11
Vestfold krets 2. Tønsberg 7-10-21 Arnt Olsen Kontorchef 11-10-81 Harald Haarfagersgt. 6 34 5 5
Vestfold krets 1. Horten 10-9-19 Gustav R. Dahl Politibetj. 27-10-80 Fjeldgaten I 34 5 28
Vestfold krets 2. Horten 9-6-20 Stefan Sture Klokker 27-1-94 Horten 20 2 10
Vestfold krets 1. Holmestrand 5-4-20 Alf Enger Larsen Tegner 28-11-01 Holmestrand 29 5 30
Vestoplands krets. Kretschef O. Johnsrud, Raufos.
Vestoplands krets 1. Raufos 1-6-19 Einar Bakke Lærer 29-4-95 Raufos 28 4 50
Vestoplands krets 2. Raufos 1-6-19 Oscar Olsen, Oret Kontorist 20-10-93 Raufos 29 4
Vestoplands krets 1. Kapp 5-3-20 H. Gimle Bakermester Kapp 25 3 30
Vestoplands krets 1. Gjøvik 13-3-16 P. t. uten fører. 45 5
Vestoplands krets 2. Gjøvik 13-3-16 Mikal Haug Postfunkt. 18-4-01 Gjøvik 35 5 10
Vestoplands krets 3. Gjøvik 13-3-16 P. t. uten fører 37 4
Vestoplands krets 1. Brandbu 18-2-22 Øvind Bilden Gårdbruker 22-12-01 Brandbu 8 3 3
Vestoplands krets 1. Lena 1-12-19 Jarle Sveum Handelsfuldmek. Lena 29 5 10
Vestoplands krets 1. Bøverbru 1-9-22 P. t. uten fører. Ass. leder 20 3
Vestoplands krets 1. Skreia 29-9-19 P. t. uten fører. Årsrapport ikke innlevert
Østfold krets. Kretschef Aage M. Torp, Fredrikstad
Østfold krets 1. Fredrikstad 15-9-12 Einar Ørmen Slagter 7-9-99 Trara pr. Fr.stad 25 5 35
Østfold krets 2. Fredrikstad 18 Gustav A. Larsen Kontorist 31-8-01 Oslacisgt. 8 18 2
Østfold krets 3. Fredrikstad 17-9- 17 Harald Hansen Hov Fuldmgt. 7-5-96 Bjørndalsgt. 6 27 5 15
Østfold krets 4. Fredrikstad 18-8-19 Henr. Hansen Kontorist 15-9-00 Trara pr. Fr.stad 16 2 10
Østfold krets 5. Fredrikstad 21-11-21 Lars Th. Kolle Lektor 31-8-92 Haakonsgate 8 50 5
Østfold krets 1. Fredrikshald 19-8-17 P. t. uten fører. Ass. leder 17 3 6
Østfold krets 2. Fredrikshald 24-10-17 Oscar Harlem Maskinsætter 21-12-99 Os Allé 25 4 10
Østfold krets 3. Fredrikshald 20-8-20 Joh.s Christiansen Kontorist 23-3-01 Jacob Steensgate 22 3 2
Østfold krets 4. Fredrikshald 16-6-21 Kristian Fredriksen Kontorist 23-3-03 Os Allé 12 19 4 10
Østfold krets 2. Moss 13-11-18 Ole W. B. Hansen Kontorist 10-7-03 Vogtsgt. 20 c 17 2
Østfold krets 1. Kraakerøy 5-11-20 H. Johansen Montør 11-11-99 Kraakerøy 26 3 10
Østfold krets 2. Kraakerøy 10-5-21 Walther Nygren Eksp. 1-9-99 Kraakerøy 15 2 10
Østfold krets 1. Sarpsborg 15-6-13 Jens J. Helsaa Montør 2-12-98 Brandstationen. Årsrapport ikke innsendt. 20
Østfold krets 1. Mysen 8-10-17 Kolbj. Randem Sersjant 31-8-95 Mysen 44 4 15
Østfold krets 1. Askim 8-4-17 Trygve Moseby Rør!ægger 7-6-03 Askim 38 4 10
Østfold krets 1. Rakkestad 17-6-19 L. O. Larsen Lærer 26-6-97 Rakkestad 13 2 20
Østfold krets 1. Prestebakke 13-8-22 Knut Andersen Gårdbruker 9-8-99 Prestebakke 12 1 10
Østfold krets 1. Jeløy 15-6-21 E. Marcus Eriksen Bankasst 14-12-02 Vestre Kaigate 10 22 2 10
Østfold krets 2. Jeløy 1-11-22 Bernhard Stokkan Klokker 16-3-89 Fjeldveien 10, Moss 34 4
Østoplands krets. Kretschef Ole Eger, Hamar
Østoplands krets 1. Hamar 27-1-19 Ole Eger Pastor 4-1-82 Hamar 41 6 20
Østoplands krets 2. Hamar 11-3-19 Arvid Østby Kontorbetjent 7-10-97 Solvang 32 4 20
Østoplands krets 3. Hamar 17-11-21 Arne Østby Kontorist 9-7-03 Solvang 31 4
Østoplands krets 1. Lillehammer 4-11-18 P. t. R. Jørgensen 5-10-04 Farbergsgaten 102 65 8 50
Østoplands krets 1. Eidsvoll 16-3-20 Otto Norheim Lærer 16-6-97 Eidsvoll 31 3 30
Østoplands krets 1. Løiten 7-10-22 Johan Krogstad Pr.løitn. 3-12-94 Løiten 6 1 20
Østoplands krets 1. Moelven 1-6-22 K. Arstad Bankchef 21-7-87 Moelven 47 4 15
Østoplands krets 1. Nes 15-5-21 Chr. Taskerud Lærer 7-11-87 Nes, Hedm. 26 4 42
Østoplands krets 1. Tretten 13-8-22 Haakon Stai Herredsskogmest. 9-12-93 Tretten 10 2 10
Østoplands krets 1. Ringsaker 29-4-23 Jorulf Jensen Kontorist 21-12-93 Ringsaker 20 2
Rjukan avdeling. Avdelingschef M. Selleg
Rjukan avdeling 1. Rjukan 25-8-16 W. Garmann Tekniker 12-7-00 33 4 57
Rjukan avdeling 2. Rjukan 25-8-20 Gerhard Fosse Lærer 2-12-96 19 2
Rjukan avdeling 3. Rjukan 25-8-20 P. t. uten fører. Årsrapport ikke innsendt.
Rjukan avdeling 4. Rjukan 25-8-20 H. Wetter 13-3-03 12 2
Tromsø avdeling. Avdelingschef Gert Munthe
Tromsø avdeling 1. Tromsø 16-5-19 Gert Munthe Kaptein 9-7- 95 25 4 40
Tromsø avdeling 2. Tromsø 1-1-23 Nils E. J. Rakfjord Driftsass. 30-6-84 Tromsø 26 4
Tromsø avdeling 3. Tromsø 1-3-23 Magnus Gaare Bokholder 23-4-96 Peder Hansensgate 17 32 4
Enkeltstående tropper.
Enkeltstående tropp 1. Aarnes 1920 P. t. uten fører. Årsrapport ikke innsendt.
Enkeltstående tropp 1. Bangsund Johs. Fuglaar Lærer 21-6-94 Bangsund 19 3 5
Enkeltstående tropp 1. Bodø 19-3-22 Gunnar Høgsæth Bokholder 28-12-96 Torvgaten 10 a 89 10 25
Enkeltstående tropp 2. Bodø 22-10-22 Jarle Ross Telegrafist 20-10-03 Dronningensgate 32 21 3 6
Enkeltstående tropp 1. Brønnøy 1921 P. t. uten fører. Årsrapport ikke innsendt
Enkeltstående tropp 1. Drøbak 31-3-20 Jens Solberg Handelsbetj. 2-6-00 Drøbak 26 4 15
Enkeltstående tropp 1. Harstad 1-7-18 Bendik Gunnesdal Lærer 14-2-93 Harstad 40 5 7
Enkeltstående tropp 1. Heggedal 3-4-21 Karl Eldegaard Lærer 16-5-81 Heggedal 15 2 15
Enkeltstående tropp 1. Kongsvinger 28-3-20 Olaf H. Sandelien Lærer 7-8-90 Kongsvinger 43 7 40
Enkeltstående tropp 1. Namsos 10-3-18 T. Schanche Kontorist 22-4-03 Namsos 21 4 14
Enkeltstående tropp 2. Namsos 28-2-20 Erling Fjær Lærer 6-10-79 Namsos 20 2
Enkeltstående tropp 1. Narvik 20-2-19 P. Schaug Pettersen Kontormand 9-5-95 Narvik 24 3
Enkeltstående tropp 2. Narvik 23-4-21 Harald Rødseth Adjunkt 5-7-99 Narvik 34 4 17
Enkeltstående tropp 1. Notodden 13-6-16 Johs Flaaterud Lærer 14-8-98 Notodden 35 5 46
Enkeltstående tropp 2. Notodden 5-10-22 Johan Heis Schøyen Ingeniør 4-4-86 Villavei 4 40 5 5
Enkeltstående tropp 1. Kirkenes 12-4-19 Fr. Brandt Kaptein 24-1-93 Kirkenes Årsrapport ikke innsendt
Enkeltstående tropp 1. Rasta 9-6-22 Oscar Bjørnstad Lærer 26-6-75 Rasta 9 1
Enkeltstående tropp 1. Røros 12-4-23 R. B. Grønning Tapetserer 29-3-81 Røros 28 2
Enkeltstående tropp 1. Sandnessjøen 3-8-21 Joh. B. Olufsen Politibetj. 3-3-93 Sandnessjøen 22 2 10
Enkeltstående tropp 1. Svolvær 4-5-19 E.P. Aarem Bokholder 18-3-95 Svolvær Årsrapport ikke innsendt
Enkeltstående tropp 1. Soon 1-1-23 Haakon Berg Kjøpmann 7-7-75 Møllergaarden 10 1
Enkeltstående tropp 1. Tynset 11-1-20 Gabriel Kielland Sogneprest 18-3-72 Tynset 47 7
Enkeltstående tropp 1. Vardø 30-10-22 Petter Sjøstedt jr. Kontorist 14-11-99 Vardø 19 2
Enkeltstående tropp 1. Hammerfest 25-3-12 O. B. Øye Lærer 11-11-89 Hammerfest 51 8
Enkeltstående tropp 1. Ballangen 8-4-23 Edv. J. Punsvik Kontorist 12-1-94 Ballangen 17 2
Enkeltstående tropp 1. Sjøveien 3-4-21 B. M. Pallesen-Mustikaz Distriktslæge 24-12-93 Sjøveien 11 2
Enkeltstående tropp 1. Vadsø 26-8-21 O. F. Helling Pr.løitnant 10-6-95 Vadsø 24 4

Se også artikkelsiden Medlemstall i Norsk Speidergutt-Forbund

Om skrevne og visuelle kilder

Om Norsk Speidergutt-Forbund

Lilje.JPG Norsk Speidergutt-Forbund

Referanser