Norsk Speidergutt-Forbund Årsmelding 1928 Troppsoversikt

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Oversikten under baserer seg på troppenes årsrapport for 1928 med endringer første halvår 1929. [1] [2]

Oversikten stod i Speideren nr 5 - 1929. (Digital versjon lenger ned på siden)

For flere oversikter se Årsmeldinger i Norsk Speidergutt-Forbund

Digital utgave av årsmeldingen

Speideren
Norsk Speidergutt-Forbund.
Stiftelsesdag 25. mars 1911
Hovedstyre: Speiderchef: lektor H. Møller Gasmann. Vicespeiderchef: professor Dr. Ragnvald Iversen, lektor J. Heidenstrøm.
Forbundsstyre: Hovedstyrets medlemmer samt lektor Wilhelm Retz, Stavanger, O.R.sakfører F. W. Rieber-Mohn, Bergen, bankbokholder Gunnar Høgsæt, Bodø, lærer J. J. Skjerve, Trondhjem, pastor Ole Eger, Hamar og dampskibsekspeditør T. Langård, Lillesand.
Fortegnelsen over tropper og ledere er bygget på årsrapportene for 1928, men nye tropper og forandringer i førerskapet i 1929 er medtatt.
For de tropper som ikke har innsendt årsrapport er antallet opsatt anslagsvis, og disse tropper er merket med *
Krets Tropp Stiftet Troppsførers navn stilling adresse Ledere 1. grad
speidere
2. grad
speidere
3. grad
speidere
Rovere Sum
Agder krets. Kretschef: lærer Leif Hofland, Frolands verk.
Agder krets 1. Arendal 1910 Johs. Leewy lærer Arendal 2 3 12 17
Agder krets 1. Grimstad 24-10-20 P. t. troppsassistenten 1 4 15 30
Agder krets * 1. Eydehavn 12-7-24 P. t. uten fører 10 10
bAgder krets 1. Froland 1927 Alf Halvorsen stasjonsmester Blakstad 2 2 12 16
Agder krets 1. Risør Finn Bader sogneprest Risør 2 8 34 44
Bergens krets. Kretschef: maler Peder Frantzen, Hop
Bergens krets Bergens Ynglingeforenings avdeling. P.t. uten avdelingschef.
Bergens krets 1. Bergen 17-4-11 F. W. Rieber-Mohn o.r.sakfører Torvet 3, Bergen 4 2 21 20 6 53
Bergens krets 2. Bergen 25-5-12 Jacob Andreassen kontorist Lyder Sagensgate 12 2 22 15 5 45
Bergens krets 3. Bergen 11-9-14 Otto Målstad statsl.betjent 1 Fosswinckelgaten 50 b 4 5 23 19 51
Bergens krets 4. Bergen 26-3-12 Frithjof Kayser kasserer Nye Sandvigsvei 60, Bergen 2 21 8 31
Bergens krets 5. Bergen 25-5-27 Erling Nestvold student Sverresborg, Bergen 2 1 2 26 31
Bergens krets 6. Bergen 15-9-21 Christian Erichsen hattemaker Konsul Børsgate 54 2 2 13 19 6 42
Bergens krets 7. Bergen 1-9-21 Julius Rogstad sperrebud Arnoldus Reimersgate 4 3 15 5 23
Bergens krets 8. Bergen 17-3-12 Peder Frantzen maler Hop st. 2 4 14 3 23
Bergens krets 9. Bergen 29-9-18 Bernt Råheim kontorist Tordenskjoidsgate 7, Bergen 2 4 30 36
Bergens krets 10. Bergen 29-1-20 Johan Mikkelsen kontorist Nordnesveien 10, Bergen 3 2 16 18 39
Bergens krets 11. Bergen 14-4-20 Herlof Helland ekspeditør øvre Sandviksvei 8, Bergen 3 11 14 5 33
Bergens krets 12. Bergen 4-5-20 Marius Flagtvedt kjemiker Bergens Gassverk, Bergen 1 1 16 19 37
Bergens krets 13. Bergen 25-5-12 Ragnvald Myhrstad kontorbud Olav Kyrresgate 45 2 2 12 15 31
Bergens krets 14. Bergen 25-5-12 Sverre Steen Pedersen kasserer N. Korskirkealmening 8 3 18 7 28
Bergens krets 16. Bergen 30-9-22 Arne Andersen handelsbetjent Ladegårdsgate 24 2 3 18 5 28
Bergens krets 19. Bergen 22-5-22 Alv Eidevik kontorist Rebslagerbakken 4, Bergen 1 5 30 7 43
Bergens krets 21. Bergen 5-3-23 Bernhard Laurhammer kontorhjelp Knøsesmuget 19 1 4 11 16
Bergens krets 24. Bergen 9-9-27 Thorolf Smith korrespondent Vetrlidsalmening 23 2 1 6 13 22
Bergens krets * 1. Eid 9-6-27 Knut A. Moen pr.løitnant Nordfjordeid 2 10 12
Bergens krets 1. Fjøsanger 19-9-21 P. t. uten fører 3 4 12 18 37
Bergens krets 1. Florø 25-3-20 Berg Rolness sogneprest Florø 1 8 15 24
Bergens krets 1. Førde 23-4-25 Kristian Hope snekker Førde 2 5 16 23
Bergens krets * 1. Gyldenpris 24-11-26 Thorvald Eriksen stud.teol. Stølegaten 4 a, Bergen 2 10 20 32
Bergens krets * 1. Hop 21-12-27 Ingolv Eik lærer Hop st. 2 10 20 32
Bergens krets 1. Laksevåg 18-5-11 P. t. troppsassistenten 3 3 24 10 40
Bergens krets 2. Laksevåg 1-6-23 P. t. troppsassistenten 2 19 16 37
Bergens krets 1. Lervik 15-2-13 Carsten Andresen ingeniør Lillebø gruber, Stord 2 14 21 37
Bergens krets 1. Minde 13-10-22 Ivar Nordenborg lagerbetjent Falsens vei 80, Minde 1 7 13 21
Bergens krets 2. Minde 31-3-26 Ludvig Hoff verksmester Villavei 13, Minde 2 11 9 22
Bergens krets 1. Nesttun 29-12-20 Malvin Frantzen lagermann Nestun pr. Bergen 2 1 18 11 8 40
Bergens krets 1. Nordheimsund 9-12-28 Einar Melvær lærer Nordheimsund 2 13 15
Bergens krets 1. Odda 23-4-26 Lars øye fabrikkarbeider Odda 1 6 17 24
Bergens krets 1. Os 15-1-29 Torbjørn Vik lærer Osøren 2 43 45
Bergens krets 1. Rubbestadneset 8-3-29 Mons Meling mekaniker Rubbestadneset 1 5 6
Bergens krets 1. Salhus 29-11-28 Olav Langeland Salhus pr. Bergen 2 27 29
Bergens krets * 1. Seminar 29-1-23 P. t. uten fører 10 10
Bergens krets 1. Skånevik 31-10-28 Kristen Nilsen sogneprest Skånevik 2 20 22
Bergens krets 1. Stend 24-4-21 J. Jellestad tekniker Stend 2 5 14
Bergens krets * 1. Stongfjorden 5-8-26 O. Bergset lærer Stongfjorden 2 7 15
Bergens krets 1. Strandvik 8-3-29 Leiv Tveit lærer Strandvik 1 12 13
Bergens krets 1. Valestrandfossen 1928 Audfinn Hammer student Valestrandsfossen 1 5 6
Bergens krets 1. Voss 1-2-20 Ivar Væthe postekspeditør Voss 2 3 29 16 50
Bergens krets 1. Ulvik 30-4-27 Einar Ystås gårdsarbeider Ulvik 2 1 9 15 27
Bergens krets 1. Årstad 2-3-19 P. t. troppsassistenten 1 10 10 21
Buskerud krets. Kretschef: tekniker Ahlert Horn, Hokksund
Buskerud krets Drammens avdeling. Avdelingschef: Oskar D. Holst, Kirkebakken 11, Drammen
Buskerud krets Kongsberg avdeling. Avdelingschef: P. t. uten avdelingschef.
Buskerud krets 1. Drammen 12-1-21 Joh. N. Fjeldstad kontorist Tomtegaten 57, Drammen 4 21 31 56
Buskerud krets 2. Drammen 10-9-12 Reidar H. Lund reisende Haugesgate 20, Drammen 4 42 6 10 62
Buskerud krets 3. Drammen 24-5-14 P. t. troppsassistenten 2 18 8 28
Buskerud krets 4. Drammen 28-10-13 Oskar D. Holst kontorist Kirkebakken II, Drammen 2 29 19 50
Buskerud krets 6. Drammen 11-6-23 Helge A. Jørstad vaktmester Latinskolen, Drammen 3 7 7 17
Buskerud krets 7. Drammen 11-10-24 Thorolf Kristensen kontorist Konnerudgaten 27 2 1 22 9 34
Buskerud krets * 1. Geithus 19-6-20 Gunnar W. Dahl arbeider Gravfoss, Geithus 2 5 13 20
Buskerud krets 1. Hokksund 16-4-16 Ahlert Horn tekniker Hokksund 3 9 19 5 36
Buskerud krets 1. Hønefoss 27-4-15 P. t. troppsassistenten 2 4 21 35 62
Buskerud krets 1. Kongsberg 21-3-15 Gudmund Wigant lærer Ekerveien 3 2 27 3 35
Buskerud krets 2. Kongsberg 29-4-23 John Lagesen ekspeditør Baneveien 2 10 10 22
Buskerud krets 3. Kongsberg 12-5-25 Georg Moen våbenarbeider Sandsværveien 2 9 15 26
Buskerud krets 1. Lier 28-1-23 K. Kristoffersen elektriker Lier 1 8 5 14
Buskerud krets 2. Lier 1-1-25 A. Øvrebø lærer Sylling st 3 8 20 31
Buskerud krets 1. Mjøndalen 17-2-22 Johan A. Vik skoleinspektør Mjøndalen 3 1 18 22
Buskerud krets 1. Røyken 9-3-28 Gustav A. Bækkevold småbruker Røyken 2 5 13 20
Buskerud krets 1. Sigdal 1-12-25 O. O. Bakken Prestfoss, Sigdal 2 5 7
Buskerud krets 1. Skoger 25-2-25 Birger Sørensen postledsager Havnegaten 25, Drammen 2 13 9 24
Buskerud krets 1. Svelvik 1-12-25 Ragnvald Eier maskinsetter Svelvik 1 8 10 19
Buskerud krets 1. Vestfossen 18-2-28 Anders Fosen elektriker Vestfossen 2 8 20 30
Buskerud krets 1. Vikesund 8-3-21 Ottar Opheim lærer Vikesund 2 11 17 30
Buskerud krets * 1. Åmot 3-1-23 Einar Hølbakken chauffør Åmot, Modum 2 1 9 12
Finnmark krets. Kretschef: lærer Petter Megrund, Vadsø
Finnmark krets * 1. Hammerfest 25-3-12 P. t. troppsassistenten 2 10 13 25
Finnmark krets 2. Hammerfest 14-3-28 Fillip Tapper vaktmann Hammerfest 2 10 8 20
Finnmark krets 1. Kirkenes 6-7-25 Sverre Dølvik lærer Kirkenes 2 19 17 38
Finnmark krets 2. Kirkenes 8-3-29 Toralv Tveiten kaptein Kirkenes 2 25 27
Finnmark krets * 1. Mehamn 6-12-25 Anathon Lillevik handelsbetjent Mehavn 2 8 5 15
Finnmark krets 1. Vadsø 18-3-25 Petter Megrund lærer Vadsø 2 8 22 32
Finnmark krets 1. Vardø 24-9-22 Karl D. Ingebriktsen lærer Vardø 3 13 14 30
Finnmark krets 2. Vardø 1-10-27 Eilert Engebretsen lærer Vardø 2 17 9 28
Glomdalen krets. Kretschef: bankkasserer Alf Ødegård, Kongsvinger.
Glomdalen krets 1. Kongsvinger 23-3-20 Leif Berg politikonstabel Kongsvinger 1 1 15 9 26
Glomdalen krets 2. Kongsvinger 16-11-24 Oscar Snare kontormann Kongsvinger 1 1 15 7 24
Glomdalen krets 1. Grue 13-6-26 O. Vangerud lærer Kirkenær 2 5 8 15
Glomdalen krets 1. Skarnes 1-7-24 Olav Rasten lærer Skarnes 2 6 6 14
Glomdalen krets * 1. Sørum 16-2-25 Albert Sørlie forsorgsforstander Norli, Sørum 2 5 8 15
Grenland krets. Kretschef: kjøbmann A. Kjellsen, Porsgrund.
Grenland krets Kragerø avdeling. Avdelingschef: G. Akhus.
Grenland krets Porsgrund avdeling. Avdelingschef: Ingebret Øvrum.
Grenland krets Skien avdeling. Avdelingschef: Einar Brynhildsen.
Grenland krets 1. Brevik 23-3-26 Olav Skjellaug kirkesanger Brevik 2 2 17 9 30
Grenland krets 1. Kragerø 16-11-18 Erik Krafft fiskehandler Kragerø 1 18 5 24
Grenland krets 2. Kragerø 13-6-25 Hans Lillethun pastor Kragerø 1 16 17
Grenland krets 3. Kragerø 1-7-28 Ragnar Eriksen bankfunksjonær Havnen 84, Kragerø 2 10 17 29
Grenland krets 1. Langesund 16-2-22 Johan Hansen politibetj. Langesund 2 23 7 32
Grenland krets 1. Porsgrund 16-11-12 Leif Boye kontorist Ligaten, Porsgrund 2 6 10 18
Grenland krets 2. Porsgrund 13-6-25 Birger Grønn ing. Porsgrund 1 5 11 17
Grenland krets 3. Porsgrund 1-7-20 Ingebret Øvrum lærer Porsgrund 2 1 31 21 55
Grenland krets 4. Porsgrund 16-2-26 Georg Larsen postbud Skolegaten, Porsgrund 2 5 22 29
Grenland krets 1. Skien 16-2-16 Andreas Flood Mortensen lærer Nygaten 4, Skien 2 26 15 43
Grenland krets 2. Skien 16-2-17 Bjarne Kortner lærer Tomtegaten 57, Skien 2 36 38
Grenland krets 3. Skien 16-2-14 Einar Brynhildsen ekspeditør N. Falkum, Skien 1 25 11 37
Grenland krets 4. Skien 16-2-19 Alf Brynhildsen elektriker Falkum, Skien 1 27 8 36
Grenland krets 5. Skien 1924 Arnt Haraldsen montør Øvregate 27, Skien 2 39 20 61
Grenland krets 6. Skien 16-2-28 Anker Jacobsen kontorist Asbjørnsensgt. 10, Skien 2 2 11 15
Grenland krets 1. Skotfoss 16-2-22 A. Kjellsen kjøbmann Skotfoss 3 35 10 14 62
Grenland krets 1. Stathelle 16-2-21 Olav Gøystdal lærer Stathelle 2 12 7 21
Grenland krets 1. Ulefoss 16-2-19 Thorolf Hernholm Ulefoss 2 24 27 53
Gudbrandsdalens krets. Kretschef: lærer Chr. Thorsrud, Lillehammer.
Gudbrandsdalens krets Lillehammer avdeling. Avdelingschef: dr. H. Chr. Wennevold, Lillehammer.
Gudbrandsdalens krets 1. Follebu 23-3-27 Nils Nordal lærer Follebu 1 6 7
Gudbrandsdalens krets * 1. Gausa 1927 Einar Glomnes lærer Segalstad Bru 2 20 22
Gudbrandsdalens krets 1. Lillehammer 4-11-18 Hans Chr. Wennevold læge Lillehammer 3 10 11 6 30
Gudbrandsdalens krets 2. Lillehammer 1-1-24 P. t. troppsassistenten 1 2 17 3 23
Gudbrandsdalens krets 3. Lillehammer 8-12-26 Harald Jacobsen butikkchef Lillehammer 2 8 17 27
Gudbrandsdalens krets * 4. Lillehammer 2-9-27 Anton Aspen handelsbetj. Lillehammer 2 1 8 11
Gudbrandsdalens krets 1. Otta 28-7-25 Henrik Tangen kontorist Otta 1 6 7
Gudbrandsdalens krets 1. Ringebu 1-12-23 J. M. Bue lærer Ringebu 2 3 8 7 20
Helgeland krets. Kretschef: Alf T. Nielsen, Brønnøysund.
Helgeland krets 1. Brønnøysund 2-8-21 Alf T. Nielsen dampskibsekspeditør Brønnøysund 2 12 14 28
Helgeland krets * 1. Mo 29-4-26 Sigurd Pedersen bankkasserer Mo i Ranen 1 6 7
Helgeland krets * 1. Mosjøen 24-6-18 Gunnar Petersen ing. Mosjøen 1 2 20 23
Helgeland krets 1. Sandnessjøen 1-7-21 Lars Ottestad telegrafist Sandnessjøen 1 33 17 51
Helgeland krets 1. Vega 6-3-28 W. Støren Castberg sognepr. Rørøy, Vega i Helgeland 1 14 15
Nord-Trøndelag krets. Kretschef: skogassistent Johs. Rustad, Steinkjer.
Nord-Trøndelag krets 1. Levanger 7-6-21 A. Nergård vaktmester Levanger 3 14 17 34
Nord-Trøndelag krets * 2. Levanger 22-4-26 Arthur Ekeberg pastor Levanger 2 13 15
Nord-Trøndelag krets * 1. Namsos 1-5-18 Mathias Tyldum kontorist Namsos 1 20 39 60
Nord-Trøndelag krets * 1. Røstad 17-5-21 Olav Vandvik lærer Levanger 1 20 21
Nord-Trøndelag krets 1. Snåsa 1925 Sigv. Strømme sogneprest Snåsa 1 3 4 8
Nord-Trøndelag krets 1. Steinkjer 17-3-28 Johs. Rustad skogass. Steinkjer 2 9 34 8 53
Oslo krets. Kretschef: lektor Heidenstrøm, Kirkeveien 41, Oslo
Oslo krets 1. Oslo avdeling. Avdelingschef: Rolf Lykken, Jac. Ållsgate 47, Oslo.
Oslo krets 2. Oslo avdeling. Avdelingschef: P. t. uten avdelingschef.
Oslo krets 3. Oslo avdeling. Avdelingschef: Per Tennfjord, Magnus Bergsgt. 3, Oslo.
Oslo krets 4. Oslo avdeling. Avdelingschef: Ragnvald Martens, Theresegate 8, Oslo.
Oslo krets 5. Oslo avdeling. Avdelingschef: Ivar Gjerdrum, Schweigårdsgate 95, Oslo.
Oslo krets 6. Oslo avdeling. Avdelingschef: Kristian Amundsen, Bjerregårdsgt. 22, Oslo.
Oslo krets 7. Oslo avdeling. Avdelingschef: Frithjof Groth, Skøyen.
Oslo krets 8. Oslo avdeling. Avdelingschef: Halfdan Nielsen, Holstsgt. 1, Oslo.
Oslo krets 9. Oslo avdeling. Avdelingschef: Kristoffer Ruud, Tromsøgaten 9, Oslo.
Oslo krets 10. Oslo avdeling. Avdelingschef: Arne Skaug, Fossveien 19, Oslo.
Oslo krets Bærums avdeling. Avdelingschef: Sv. Mo Skrede, Jar pr. Lilleaker.
Oslo krets Nordstrands avdeling. Avdelingschef: Haakon Helliesen, Bekkelaget.
Oslo krets 1. Oslo 23-5-10 Finn Krohn stud. med. Frydenlundsgate 17, Oslo 3 5 17 11 36
Oslo krets 2. Oslo 19-11-11 H. Møller Gasmann lektor Harbitzgate 19 b, Oslo 2 10 26 10 7 55
Oslo krets 3. Oslo 24-2-11 Knut Christophersen stud. jur. Tuengen Alle 20, V. Aker 1 10 29 17 57
Oslo krets 4. Oslo 26-1-20 Arne Stein Mellegård stud. med. Dalsbergstien 12, Oslo 3 4 17 4 28
Oslo krets 5. Oslo 25-5-11 P. t. troppsassistenten 2 2 17 18 39
Oslo krets 6. Oslo 9-1-11 Erling Normann bokholder Ullevålsveien 19, Oslo 3 3 24 7 37
Oslo krets 7. Oslo 9-10-11 Holger Fangel avdelingschef Solstua, Nygård, V. Aker 2 2 14 10 28
Oslo krets 8. Oslo 9-10-11 Kristian Harstad stud. med. Thv. Meyersgt. 27, Oslo 2 5 18 11 36
Oslo krets 9. Oslo 28-3-13 E. M. Jensen malermester Theresegate 41, Oslo 3 3 50 9 65
Oslo krets 10. Oslo 5-5-23 Svein T. Jensen bokholderassistent Skjelderupsgt. 12 2 2 22 13 39
Oslo krets 11. Oslo 27-11-26 P. t. troppsassistenten 2 39 3 44
Oslo krets 12. Oslo 5-5-23 Nils Seim sekretær Vaterlandskirken, Oslo 2 29 18 49
Oslo krets 13. Oslo 1-10-17 Ludvig Brosstad tollopsynsmann Mandalsgt. 3, Oslo 2 1 27 30
Oslo krets 14. Oslo 18-2-19 Ragnvald Knutsen pr.løitnant Mariegate 7 b, Oslo 4 21 49 17 91
Oslo krets 15. Oslo 9-12-20 A. F. Melby bankbokholder Ekebergveien 5, Oslo 3 3 20 5 3 34
Oslo krets 16. Oslo 9-10-25 Einar B. Nielsen selger Holbergsgate 23, Oslo 1 1 17 6 25
Oslo krets 17. Oslo 5-2-19 Karsten Berg bankbestyrer Solstua, Nygård, V. Aker 2 19 6 13 40
Oslo krets 18. Oslo 11-6-26 Ragnar Hartsang elektrotekniker Kjelsåsveien 38, Grefsen 2 1 26 7 36
Oslo krets 19. Oslo 15-9-19 Arne Hansen modellsnekker Vogtsgate 10, Oslo 1 1 14 7 23
Oslo krets 20. Oslo 22-3-21 Ørnulf Henriksen stud. teol. Bjerregårdsgate 13, Oslo 3 45 2 50
Oslo krets 22. Oslo 13-9-20 Kristen Gossner bokholder Bjerregårdsgate 26, Oslo 2 2 21 10 7 42
Oslo krets 23. Oslo 25-9-25 Erling Willoch kjemiker Sofiesgate 60, Oslo 1 22 7 30
Oslo krets 24. Oslo 1-10-20 Arne Brattegjerde ekspeditør Dæhlenenggaten 29, Oslo 2 2 17 18 39
Oslo krets 25. Oslo 11-4-21 Ivar Gjerdrum bokholder Schweigårdsgate 95, Oslo 3 2 18 27 50
Oslo krets 26. Oslo 20-2-20 Jens Beilegård lagerekspd. Nordstrandshøgda 1 16 9 26
Oslo krets 27. Oslo 25-2-20 Kristian Amundsen bankassistent Bjerregårdsgt. 22 2 7 12 7 28
Oslo krets 28. Oslo 28-9-25 Gunnar Breiby møbelsnekker Tøiengaten 36, Oslo 2 4 13 19
Oslo krets 29. Oslo 6--2-23 P. t. troppsassistenten 1 20 18 39
Oslo krets 30. Oslo 23-12-23 P. t. troppsassistenten 2 17 8 27
Oslo krets 31. Oslo 5-11-24 Gunnar H. Christensen agent Helgesensgt. 22, Oslo 1 5 16 22
Oslo krets 32. Oslo 23-2-26 P. t. troppsassistenten 1 7 6 14
Oslo krets 33. Oslo 23-3-26 Otto Olsen ekspeditør Sarpsborggaten 12, Oslo 1 19 11 31
Oslo krets 34. Oslo 1-5-26 Kristoffer Ruud ekspeditør Tromsøgaten 9, Oslo 4 13 10 27
Oslo krets 35. Oslo 1-11-26 Ragnvald Kristensen Eek kontorist Etterstadgt. 22 .. 2 1 25 13 41
Oslo krets 36. Oslo 1-4-27 Henry E. Johansen Chauffør Torshovgaten 5, Oslo 2 2 8 12
Oslo krets 37. Oslo 9-4-27 Walther Marienborg mekaniker Toftesgate 41, Oslo 3 1 6 18 28
Oslo krets 38. Oslo 22-6-27 Henry Lund kasserer Storgaten 38, Oslo 1 12 8 21
Oslo krets 39. Oslo 26-10-27 Ørnulf Sommerstad kirketjener Sofienberggt. 15, Oslo 2 13 22 37
Oslo krets 40. Oslo 2-2-28 Odd Sunde kasserer og bokh. Enebakveien 17, Oslo 1 8 19 28
Oslo krets 41. Oslo 30-8-28 P. t. troppsassistenten 1 3 19 5 28
Oslo krets 42. Oslo 9-10-28 Torstein Fyri stud. jur. Birkelundsgaten 5, Oslo 1 2 7 10
Oslo krets 1. Bekkelaget 5-5-15 Rolf Bosse Berntzen urmaker Bekkelagshøgda . 2 3 16 10 13 44
Oslo krets * 2. Bekkelaget 18-6-25 P. t. uten fører 2 1 12 15 30
Oslo krets 1. Bestum 9-4-19 Ole Harstad ekspeditør Fjeldheim, Lilleaker 2 5 53 60
Oslo krets 2. Bryn 10-9-26 Emil Walløe fabrikant Bryn . 2 15 22 39
Oslo krets 1. Bygdø 9-11-25 Jens Jacobsen trafikkassistent Fredriksdal, Bygdø 1 10 5 16
Oslo krets 1. Grefsen 23-4-24 Jørgen Fennefoss lærer Kapellveien 65, Grefsen 1 31 14 46
Oslo krets 1. Grorud 14-6-16 Thorbjørn Stokke lærer Grorud 3 10 33 46
Oslo krets 1. Høvik 26-10-22 J. C. Aird British Vice Consul British Consulate, Oslo 1 2 7 10 20
Oslo krets 2. Høvik 1-9-25 Olav Osvaag lærer Munchs Pensjonatsk.,
Blommenholm
2 10 9 21
Oslo krets 1. Jar 20-5-15 P. t. uten fører 1 14 5 20
Oslo krets 1. Kjelsås 1-6-20 Birger Pedersen chauffør Engveien 22, Grefsen 2 13 10 25
Oslo krets 1. Kolbotn 2-4-22 Hans Knutsen kontorist Kolbotn 2 2 16 10 6 36
Oslo krets 2. Kolbotn 6-11-26 Hjalmar Lie sekretær Kolbotn 2 16 8 26
Oslo krets 3. Kolbotn 21-6-27 Henry Lundin ekspeditør Kolbotn . 1 7 3 11
Oslo krets 1. Lilleaker 2-10-25 Jacob Vaage stud. real. Lilleaker . 1 22 23
Oslo krets 1. Lillestrøm 8-4-22 Gunnar Engebretsen kontorist Jernbanegt. 3, Lillestr 1 16 16 33
Oslo krets 2. Lillestrøm 5-6-24 Rolf Nilsen bokh. Nesgaten, Lillestrøm 1 2 13 12 28
Oslo krets 1. Ljan 18-3-22 P. t. troppsassistenten 1 3 25 4 33
Oslo krets 1. Nittedal 8-10-25 Carl W. Magnussen sakfører Nittedal 2 9 9 20
Oslo krets 1. Nordstrand 5-5-15 Haakon Helliesen kontorchef Bekkelaget 2 33 17 52
Oslo krets 2. Nordstrand 5-5-27 Odd Berg kontorist Nordstrand 3 1 20 10 4 38
Oslo krets 1. Oppegård 4-11-25 Hilding Andersen murer Lynnås, Oppegård 2 1 26 7 36
Oslo krets 1. Sandvika 26-9-23 Christoffer Røhne cand. oecon. Sandvika 2 16 23 10 51
Oslo krets * 1. Simensbråten 5-5-27 Jørgen Jørgensen Åsbakken, Simensbr., Ø. Aker 1 3 5 8 17
Oslo krets 2. Slemdal 1926 Gunnar H. Westgård lærer Majorstuveien 33, Oslo 2 3 22 10 37
Oslo krets 1. Stabekk 20-5-15 Arne H. Lae redaktør Stabekk 2 2 23 8 16 51
Oslo krets 2. Stabekk 20-5-15 P. t. troppsassistenten 1 5 25 13 44
Oslo krets * 1. Tåsen 13-8-27 Hilmar J. Blaker selger Nordberg gartneri, Tåsen 1 10 9 20
Oslo krets 1. Ullevål 5-5-26 Sverre Erichsen selger Kirkeveien 88, Oslo 1 19 35 7 62
Oslo krets 1. Oslo avdelings
Rovertropp
9-10-28 Eyvind Knutsen agent Munkedamsveien 67, Oslo 2 9 11
Oslo krets 1. Stabekk tropps
ulveflokk
17-3-28 Lilly Broen kontordame Stabekk 23
Romsdal & Nordmøre krets. Kretschef: lærer O. S. Nås, Molde.
Romsdal & Nordmøre krets Molde avdeling. Avdelingschef: O. S. Nås, Molde.
Romsdal & Nordmøre krets Kristiansund avdeling . Avdelingschef: Joh. Eikrem, Kristiansund N..
Romsdal & Nordmøre krets 1. Kristiansund 12-4-12 M. O. Kristensen student Hauggaten 15 b, Kr.sund N. 2 20 38 60
Romsdal & Nordmøre krets 2. Kristiansund 22-5-12 Joh. Eikrem politibetj. Marstrandsgt. II. Kr.sund. N. 2 3 27 6 38
Romsdal & Nordmøre krets * 3. Kristiansund 24-3-19 Bjarne Tronsborg lærer Bendixensgt. 20, Kr.sund N. 2 10 18 30
Romsdal & Nordmøre krets 5. Kristiansund 14-10-22 K. P. Frislid lærer Molde 2 12 12 26
Romsdal & Nordmøre krets 1. Molde 15-3-17 Olav Hatlen meieribestyrer Molde 2 2 27 12 43
Romsdal & Nordmøre krets 2. Molde 1-7-21 Ola Kosberg pølsemaker Molde 3 14 2 19
Romsdal & Nordmøre krets 1. Surna 25-1-25 John J. Sæther handelsbetjent Surna 1 10 6 17
Romsdal & Nordmøre krets 1. Åndalsnes 27-1-21 Helge Hatlemark sersjant Åndalsnes 1 14 8 23
Salten krets. Kretschef: bankbokholder Gunnar Høgsæt, Bodø.
Salten krets 1. Bodø 19-3-12 Gunnar Høgsæt bankbokholder Bodø 3 7 40 32 82
Salten krets * 1. Bø 22-7-26 Aslak Jacobsen handelsbestyrer Bø i Vesterålen 1 7 15 23
Salten krets 1. Fauske 29-9-27 Bjarne Tellmann lærer Fauske 2 11 13
Salten krets 1. Kabelvåg 1-10-26 Gunnar Hansen telegrafbud Kabelvåg 2 24 26
Salten krets 1. Leknes 11-1-27 Carl Dundas Leknes i Lofoten 1 10 11
Salten krets 1. Skjervøy 9-9-28 Ragnar Pedersen lensmannsbetj. Skjervøy 1 12 13
Salten krets 1. Stamsund 4-8-28 Olav Lund lærer Stamsund 2 9 11
Salten krets 1. Sulitjelma 23-5-25 Bjarne Bråten rørlegger Sulitjelma 2 25 2 29
Salten krets 1. Stokmarknes 29-12-28 Johan Hveding kontorist Stokmarknes 2 14 16
Salten krets 1. Svolvær 20-9-26 K. Jespersen kontorbetjent Svolvær 1 10 25 36
Sunnmør krets. Kretschef: sogneprest L. Frøyland, Ålesund.
Sunnmør krets Ålesund avdeling. Avdelingschef: sogneprest L. Frøyland, Ålesund
Sunnmør krets 1. Borgund 23-6-24 Jens Skuggen ing. Skuggen, Ålesund 2 6 12 20
Sunnmør krets * 1. Volda 1912 Olav Tømmerbakk lærer Volda 2 14 9 25
Sunnmør krets * 1. Åheim 29-1-27 Arnfinn Løvold gårdbruker Åheim 1 8 9
Sunnmør krets 1. Ålesund 8-3-11 Mandor Monsen snekker Røisegaten 13, Ålesund 2 1 15 18
Sunnmør krets 2. Ålesund 8-3-11 Ole Myrseth kontormann Kirkegaten 41, Ålesund 2 10 8 20
Sunnmør krets 3. Ålesund 8-3-11 Olav Næss mekaniker Buholmgaten 10, Ålesund 1 25 4 1 31
Sunnmør krets 4. Ålesund 23-4-26 Alert Kristensen kontorist Grendsegaten 16, Ålesund 2 1 15 4 22
Sunnmør krets 5. Ålesund 17-5-28 Karsten Larsen korrespondent Langeberggt. 3, Ålesund 2 1 21 14 38
Sunnmør krets 6. Ålesund 28-2-28 Enoch Korsvold Klokker Kongensgate 1, Ålesund 2 2 26 30
Sørlandets krets. Kretschef: sogneprest L. Frøyland, Ålesund.
Sørlandets krets Kr.sand avdeling . Avdelingschef: ing. Wilhelm Heistein, Kr.sand S.
Sørlandets krets Mandal avdeling. Avdelingschef: lærer A. Stoveland, Mandal.
Sørlandets krets * 1. Birkenes 6-4-26 Eivind Birkeland lærer Birkeland pr. Lillesand . 1 14 15
Sørlandets krets * 1. Eide 23-9-25 Trygve Tobiassen Lillesand 10 10
Sørlandets krets 1. Farsund 7-5-26 P. t. uten fører 3 5 8 16
Sørlandets krets * 1. Justøy 20-5-26 Torvald Langård Lillesand 1 10 11
Sørlandets krets 1. Kr.sand 18-4-14 Wilhelm Heistein ing. Kristiansand S. 4 7 10 21
Sørlandets krets 2. Kr.sand 14-3-15 P. t. troppsassistenten 1 3 15 8 27
Sørlandets krets 3. Kr.sand 10-10-20 Randulf Upsahl lærhandler Kr.sand S. 2 8 10 20
Sørlandets krets 4. Kr.sand 29-12-28 Andr. Thorvaldsen disponent Kongensgt. 71, Kr.sand S. 2 12 14
Sørlandets krets 1. Lillesand 23-4-13 Trygve Tobiassen kjøbmann Lillesand 2 21 32 4 59
Sørlandets krets 1. Mandal 9-1-22 Anton Stoveland lærer Mandal 1 9 12 22
Sørlandets krets * 2. Mandal 25-10-27 W. H. Sandberg ing. Mandal 2 8 10 20
Sørlandets krets 1. Vennesla 25-5-21 Tønnes Viksnes arbeider Vikeland 2 18 12 32
Sør-Trøndelag krets. Kretschef: lærer J. J. Skjerve, Byåsveien 74, Trondhjem.
Sør-Trøndelag krets Trondheim avdeling. Avdelingschef: veier Finn Carlsen, Østre Ilen 4, Trondhjem.
Sør-Trøndelag krets 1. Byåsen 15-1-26 Tormod Hafstad innkassator Henrik Mathisens vei 13, Tr.hj. 1 8 4 13
Sør-Trøndelag krets 1. Hegra 1924 Joh. Basilier kaptein Hegra 1 4 1 6
Sør-Trøndelag krets 1. Orkedal 1921 P. t. troppsassistenten 2 8 10
Sør-Trøndelag krets 1. Randheim 13-3-25 John Bakken sersjant Svorkmo 2 6 1 9
Sør-Trøndelag krets 1. Rognes 12-6-27 Henry Mørch formann Charlottenlund 2 5 9 16
Sør-Trøndelag krets 1. Trondhjem 20-4-28 Einar Aune lærer Rognes . 1 9 10
Sør-Trøndelag krets 2. Trondhjem 1-1-14 Per Endresen assistent Mellemveien 22, Tr.hj. 2 12 15 29
Sør-Trøndelag krets 3. Trondhjem 28-9-15 Alfred Trætvik elektrotekniker Klingenberggt. I, Tr.hj. 2 10 10 22
Sør-Trøndelag krets 4. Trondhjem 22-2-18 J. J. Skjerve lærer Byåsveien 74, Trondhjem 3 2 17 13 35
Sør-Trøndelag krets 5. Trondhjem 3-3-20 Finn Carlsen veier Østre Ilen 4, Trondhjem 3 23 26
Sør-Trøndelag krets 6. Trondhjem 28-1-22 Karl Andreas Hegle inspektør «Stua», Blusevollbakken, Tr.hj. 1 2 12 7 22
Sør-Trøndelag krets 7. Trondhjem 1-12-24 Arne Georg Sæther volontør Indherredsveien 72, Tr.hj. 1 7 22 30
Sør-Trøndelag krets 8. Trondhjem 17-1-25 Tormod Hafstad innkassator Hen. Mathisens vei 13, Tr.hj. 2 5 13 20
Sør-Trøndelag krets 9. Trondhjem 7-2-25 P. t. troppsassistenten 1 10 8 19
Sør-Trøndelag krets 9. Trondhjem 13-6-25 Trygve Beyer døvelærer Eidsvoldsgate 41, Trondhjem 1 20 21
Sør-Trøndelag krets 10. Trondhjem 15-2-28 Arne Dahl konditorlærl. Kalvskinnsgt. 6, Trondhjem 2 4 7 13
Telemark krets. Kretschef: lærer Johs. Flåterud, Notodden.
Telemark krets Notodden avdeling. Avdelingschef: ing. J. Heis Schøyen, Notodden.
Telemark krets Rjukan avdeling. Avdelingschef: ing. M. Sellæg, Rjukan.
Telemark krets 1. Bø 1925 Karl Brokke sersjant Bø i Telemark 2 3 7 12
Telemark krets 1. Gvarv 25-4-27 H. Hellkås lærer Gvarv 1 4 17 22
Telemark krets * 1. Heddal 28-5-27 Olav Åsen student Rygi, Heddal 2 3 10 15
Telemark krets 1. Lunde 28-1-28 Ola Sørgård lærer Lunde i Telemark 2 10 12
Telemark krets 1. Notodden 16-7-16 Johs. Flåterud lærer Notodden 1 1 24 7 33
Telemark krets 2. Notodden 5-10-22 J. Heiss Schøyen ing. Notodden 2 24 5 31
Telemark krets 3. Notodden 1-4-25 Kolbjørn Pettersen kjelepasser Seterjordet 13, Notodden 2 16 6 24
Telemark krets 1. Rjukan 25-8-16 William Garmann teknikker Villaveien 15, Rjukan 2 7 18 11 5 43
Telemark krets 2. Rjukan 25-8-20 Kåre Bolgen anleggsarbeider Rjukan 1 10 14 3 28
Telemark krets 3. Rjukan 18-3-26 M. Sellæg ing. Rjukan . 1 5 14 20
Telemark krets 4. Rjukan 25-8-20 Ingemann Stormoen fabr.arb. Åsmund Vinjesgt. 12, Rjukan 2 3 8 13
Troms krets. Kretschef: kontorchef P. Schaug-Pettersen, Narvik.
Troms krets Tromsø avdeling. Avdelingschef: lærer Svein Bergstrøm, Tromsø.
Troms krets 1. Harstad 4-4-18 Leif Bothner kontorist Harstad 2 3 26 15 46
Troms krets 1. Målselv 17-5-27 Gunvald Nordmo lærer Moen i Målselv 1 3 1 5
Troms krets 1. Narvik 23-2-19 P. Schaug-Pettersen kontorchef Narvik 2 14 19 35
Troms krets 2. Narvik 23-4-21 Øivind Kalland Narvik 2 14 9 25
Troms krets 3. Narvik 3-6-24 Paul Urrang former Gate 3, Narvik 1 10 15 26
Troms krets * 1. Sjøveien 3-4-21 Anton Hauglid sersjant Sjøveien 2 10 13 25
Troms krets * 1. Tromsø 16-5-19 Sverre A. Amundsen cementstøper Petersborggt. 12, Tromsø 2 9 9 20
Troms krets 2. Tromsø 5-3-26 Svein Bergstrøm øvelseslærer Tryggstad, Tromsø 1 11 17 29
Troms krets * 3. Tromsø 10-3-26 Victor P. S. Eidissen maskinlærl. Grønnegt. 45, Tromsø 2 6 8 16
Troms krets * 5. Tromsø 1-10-27 C. Egeberg Tråen prest Tromsø 2 9 9 20
Vesterlen krets. Kretschef: lektor Wilh. Retz, Kong Karlsgate 36, Stavanger.
Vesterlen krets Flekkefjord avdeling. Avdelingschef: Brynjulf J. Thorsen, Flekkefjord.
Vesterlen krets Haugesund avdeling. Avdelingschef: Sverre Andresen, Haugesund.
Vesterlen krets Stavanger avdeling. Avdelingschef: Arne Andersen, Lindøy pr. Stavanger.
Vesterlen krets 1. Bryne 31-3-21 Torstein Lye lærer Bryne 2 2 11 13 28
Vesterlen krets 1. Egersund 23-4-21 Erling Opdal lærer Egersund 2 9 11 22
Vesterlen krets 1. Espevær 27-10-23 J. H. Hermansen lærer Espevær 1 10 8 19
Vesterlen krets 1. Feda 5-11-26 Erik Olsen lærer Feda pr. Flekkefjord . 1 9 5 15
Vesterlen krets 1. Flekkefjord 10-4-11 Brynjulf J. Thorsen kontorist Flekkefjord 1 4 4 6 15
Vesterlen krets 2. Flekkefjord 20-7-23 Normann Unhammer handelsbetjent Flekkefjord 1 9 7 17
Vesterlen krets 3. Flekkefjord 20-7-23 Gudmund Seland boktrykker Flekkefjord 2 1 16 1 20
Vesterlen krets 1. Haugesund 23-4-11 Thorvald Stålesen kontorist Møllerveien 2, Haugesund 2 11 25 38
Vesterlen krets 2. Haugesund 2-1-18 Kristoffer A. Larsen modellsnekker Jens Risøensgt. 139 3 20 15 38
Vesterlen krets 3. Haugesund 18-9-17 Gunnar Jørgensen bankassist. Strandgt. 127, Haugesund 1 20 10 31
Vesterlen krets 4. Haugesund 9-9-26 Svend S. Lindø bankassist. Skjoldveien 22, Haugesund 2 14 9 25
Vesterlen krets 5. Haugesund 21-11-18 Thorvald Håvik kjøbm. Sørhauggt. 186, Haugesund 1 27 7 35
Vesterlen krets 6. Haugesund 6-10-27 Arthur H. Johnsen blikkensl. Oddernes & Thuen, Hauges. 1 3 11 15
Vesterlen krets 7. Haugesund 17-10-27 Thorvald Amundsen kontorist Erl. Skjalgsønsgt. 40 a . 2 5 10 17
Vesterlen krets 8. Haugesund 19-9-28 Victor Carlsen vaktmester Festiviteten, Haugesund 2 3 5
Vesterlen krets 1. Hinna 10-5-26 Karl Opsahl lærer Hinna ... 2 8 13 23
Vesterlen krets 1. Jørpeland 27-8-20 Trygve Holst kontorist Jørpeland 1 1 18 7 27
Vesterlen krets 1. Nedstrand 29-12-27 Lars Myhre lærer Nedstrand ...... 2 11 13
Vesterlen krets 1. Sandnes 10-11-14 Trygve Brekke kjeramiker Høgevoll, Sandnes 2 1 20 5 28
Vesterlen krets 3. Sandnes 29-5-27 Aadne Høiland stud. teol. Sandnes 2 12 9 23
Vesterlen krets 1. Sauda 4-11-27 Martin Thorngård Retz tekniker Sauda i Ryfylke 1 10 11
Vesterlen krets 1. Skudesneshavn 22-12-28 Endre S. Andersen kontorist Skudesneshavn . 1 19 20
Vesterlen krets 1. Stavanger 22-3-11 Sigurd Hardeland sersjant Håkon Jarlsgt. 5, Stavanger 2 1 18 12 32
Vesterlen krets 2. Stavanger 22-3-11 Kristen Haugstad adjunkt Michal Berntzensgt. 18, Stav. 2 2 18 20 42
Vesterlen krets 3. Stavanger 26-10-26 Jakob Vestvik kontormann Nytorvet 6, Stavanger 2 10 18 30
Vesterlen krets 4. Stavanger 17-5-18 Rasmus Kyvik kontorist Birkelandsgt. 18, Stavanger 1 14 12 27
Vesterlen krets 5. Stavanger 30-9-21 Arne Andersen lærer Lindøy pr. Stavanger 2 1 22 7 32
Vesterlen krets 6. Stavanger 4-2-25 Arne Johnsen lærer Holmeegenes, Stavanger 2 24 1 27
Vesterlen krets 8. Stavanger 21-5-27 Jacob Sjøthun student Hetland pr. Stavanger 1 10 10 21
Vesterlen krets 9. Stavanger 16-12-27 Jacob Kvalvik kjøbmann Nygaten 39, Stavanger 2 20 10 32
Vesterlen krets 10. Stavanger 2-12-27 Jonas Ask Børresen lærer Erichstrupsgt. 13, Stavanger 2 28 30
Vesterlen krets 11. Stavanger 7-6-28 Marthon Anda litograf Brøndgaten 42, Stavanger 1 12 13
Vesterlen krets 12. Stavanger 27-4-28 Jostein Jacobsen rørlegger Bakergaten 4, Stavanger 1 2 45 48
Vesterlen krets 1. Torvastad 28-12-26 Kristian Skjølingstad lærer Torvastad 1 9 4 14
Vesterlen krets 3. Torvastad 21-12-27 Birger Kjetland lærer Spanne pr. Haugesund 1 12 13
Vesterlen krets 1. Utsira 24-4-26 Nils Hansen Fjon lærer Utsira 1 8 1 10
Vestfold krets. Kretschef: typograf Albert Holst, Farmannsvei 26, Tønsberg.
Vestfold krets Hortens avdeling. Avdelingschef: kaptein O. J. Willoch, Horten.
Vestfold krets Tønsberg avdeling. Avdelingschef: Revisjonschef Ole Andersen, Tønsberg.
Vestfold krets Sandefjord avdeling. Avdelingschef: Handelslærer Halvdan Feen, Sandefjord.
Vestfold krets 1. Fredriksvern 1917 Erling Bakke lærer Fredriksvern 2 15 17
Vestfold krets 1. Holmestrand 5-4-22 P. t. troppsassistenten 1 15 16
Vestfold krets 1. Horten 10-9-19 Einar Jacobsen ekspeditør Gundersensgt. 10, Horten 2 2 20 2 9 35
Vestfold krets 2. Horten 1-8-24 Hans G. Halvorsen motormontør Fjellgaten 4, Horten 2 22 8 32
Vestfold krets 3. Horten 1-9-23 Henry Andersen tekniker Gundersensgate 13, Horten 2 21 2 25
Vestfold krets 1. Larvik 23-3-18 Sverre Sandvik tollkontorist Håkonsgate 10, Larvik 1 8 5 14
Vestfold krets * 2. Larvik 15-11-24 Knut Øvreberg lærer Larvik 2 9 18 29
Vestfold krets 3. Larvik 12-3-25 Olaf Arnesen overlærer Larvik 2 13 15 30
Vestfold krets 4. Larvik 16-9-26 Jens Eilertsen sersjant Larvik 2 15 17
Vestfold krets 1. Nøtterøy 6-6-25 Frithjov Berntzen lærer Nøtterøy 1 21 9 31
Vestfold krets 1. Sandefjord 10-12-12 Halvdan Feen handelslærer Sandefjord 2 28 23 53
Vestfold krets * 3. Sandefjord 1-5-20 P. t. uten fører 19 12 31
Vestfold krets 4. Sandefjord 28-4-28 Gunvald Moi Brydesgate 5, Sandefjord 2 12 14
Vestfold krets 1. Tønsberg 2-5-18 Sigurd Lie Hansen handelsbetj. Harald Hårfagresgate 6 Tb. 2 31 33
Vestfold krets 2. Tønsberg 7-10-21 Åge Skallevold motormaskinist Møllegaten 13, Tønsberg 2 5 24 11 42
Vestfold krets 3. Tønsberg 19-9-27 Albert Holst typograf Farmannsvei 26, Tønsberg 2 18 37 57
Vestfold krets * 4. Tønsberg 15-3-27 Johs. Larsen handelsreisende St. Olavsgate 33, Tønsberg 1 8 9
Vestopland krets. Kretschef: lærer Einar Bakke, Raufoss.
Vestopland krets Gjøvik avdeling. P. t. uten avdelingschef.
Vestopland krets Valdres avdeling. Avdelingschef: stasjonsbetjent Ole Hagen, Aurdal.
Vestopland krets 1. Aurdal 13-12-25 Ole Hagen stasjonsbetjent Aurdal 2 10 3 15
Vestopland krets 1. Bagn 16-3-27 Olav Røine sersjant Bagn, Valdres 2 8 10 20
Vestopland krets 1. Brandbu 7-4-29 Erik Raa sersjant Røykenvik 1 14 15
Vestopland krets 1. Bøverbru 4-7-26 Steffan Gjørvad lærer Bøverbru 1 5 16 22
Vestopland krets 1. Fagernes 23-4-25 Kolbjørn Sand typograf Fagernes 2 8 10 20
Vestopland krets 1. Gjøvik 13-1-16 Ludvig Skumsrud typograf Gjøvik 3 10 5 18
Vestopland krets * 2. Gjøvik 13-2-16 Aage Walberg urmaker Gjøvik . 2 3 10 6 21
Vestopland krets 3. Gjøvik 16-3-16 Hans Amundsen kontorist Hunnsveien 10, Gjøvik 2 2 9 9 22
Vestopland krets 1. Hunndalen 25-11-25 Leif Hoff kontorist Gjøvik 1 20 16 37
Vestopland krets 1. Kapp 5-3-20 Birger Fauchald kontorist Kapp 1 12 3 16
Vestopland krets 1. Leira 15-8-25 Sverre Nygård handelsbetjent Leira 2 5 1 8
Vestopland krets * 1. Midtre Hegge 7-3-28 M. J. Bruhjell lærer Skammestein 2 18 20
Vestopland krets 1. Raufoss 1-6-19 Einar Bakke lærer Raufoss 2 1 9 11 23
Vestopland krets 1. Skreia 29-11-19 Torleif Sangnes forsøksleder Skreia 2 1 21 19 43
Vestopland krets 1. Volbu 19-9-27 K. R. Rakvåg lærer Volbu.... 2 8 10 20
Vestopland krets 1. Åbjør 4-6-27 Nils Nes lærer Åbjør 2 2 8 12
Østerdalen krets. Kretschef: sekretær Søren Henni, Elverum.
Østerdalen krets 1. Elverum 2-10-26 Søren Henni sekretær Elverum . 2 3 15 30 50
Østerdalen krets 1. Koppang 4-5-25 Arne Bekkeng jernbanearbeider Koppang 1 9 2 12
Østerdalen krets 1. Osen 11-4-26 Petter Steinmo lærer N. Osen, Rena 2 4 6 12
Østerdalen krets 1. Rena 14-9-24 P. t. uten fører 2 10 13 25
Østerdalen krets 1. Røros 12-4-23 P. t. uten fører 11 2 13
Østerdalen krets * 1. Tolga 2-11-23 Ivar Næss lensmannsfullm. Tolga 1 11 13 25
Østerdalen krets 1. Trysil 22-10-25 Hans Finstad sogneprest Trysil 2 4 27 33
Østerdalen krets 1. Tynset 10-1-20 Ivar A. Streitlien lærer Tynset 1 25 9 35
Østerdalen krets 1. Øksna 2-6-25 O. H. Haugen lærer Øksna 2 8 2 12
Østfold krets. Kretschef: kontorfullmektig Ole B. Hansen, Moss.
Østfold krets Fredriksstad avdeling. Avdelingschef: diakon Bjarne Indgjerd, Kråkerøy.
Østfold krets Halden avdeling. Avdelingschef: fullmektig Fridtjof Knudsen, Halden.
Østfold krets Moss avdeling. Avdelingschef: revisor Johan Borge, Moss.
Østfold krets Sarpsborg og omegns avdeling. Avdelingschef: maskinsetter Asbjørn Torp, Kulåsgt. 50, Sarpsborg.
Østfold krets Østfold, indre linjes avdeling. Avdelingschef: P. t. uten avdelingschef.
Østfold krets 1. Askim 2-10-17 Arne G. Myhrvold læregutt Askim 1 9 12 22
Østfold krets * 1. Eidsberg 1924 Erling Uttisrud gårdbruker Mysen 1 7 8
Østfold krets 1. Fredriksstad 11-4-12 Gustav Larsen agent Fredriksstad 2 2 16 1 21
Østfold krets 2. Fredriksstad 14-9-24 Finn Norby agent Heimdalsgaten 5, Fredriksstad 2 4 18 24
Østfold krets 3. Fredriksstad 12-4-17 Arve Andersen Gresvik pr. Fr.stad 3 9 5 17
Østfold krets 4. Fredriksstad 2-11-19 Einar Simonsen stud. jur. Bakgaten 12, Fr.stad 2 6 13 11 32
Østfold krets 5. Fredriksstad 22-10-28 Ole Hansen kjøbmann Lisleby 2 6 2 10
Østfold krets 1. Greåker 10-1-24 Halvdan Titterud lærer Greåker 1 7 11 19
Østfold krets 1. Halden 2-6-17 Kåre Wang Pettersen kontorist Storkleven 14, Halden 2 17 23 42
Østfold krets 2. Halden 2-6-25 Omar Børresen ekspeditør Oskleven 3, Halden 4 8 26 38
Østfold krets 1. Kjølberg 2-6-25 Karl J. Hansen bakermester Selbak 2 9 6 17
Østfold krets 1. Krapfoss 2-6-23 Reidar Olsen ekspeditør Nesset 2, Moss 2 3 8 13
Østfold krets 1. Kråkerøy 2-6-26 Bjarne Indgjerd diakon Kråkerøy 2 3 19 24
Østfold krets 1. Moss 2-6-22 H. J. Vinje Ludvigsen kontorm. Strandgaten 13, Moss 2 16 3 21
Østfold krets 2. Moss 2-6-18 Johan Borge kontormann Moss 3 3 20 1 4 31
Østfold krets 3. Moss 2-6-27 Berntzen- øye lærer Moss 2 10 10 22
Østfold krets 4. Moss 2-6-27 Vidar Olsen sadelmaker Eskildslund, Moss 1 2 9 12
Østfold krets 1. Mysen 2-6-17 Arnold Owren ekspeditør Mysen 2 10 6 18
Østfold krets 2. Mysen 2-6-26 Johannes Sletten maler Mysen 2 3 9 14
Østfold krets 1. Sarpsborg 2-6-16 Henry Åmot selger Thorsbækgaten 110, Sarpsborg 2 2 23 4 31
Østfold krets 2. Sarpsborg 2-6-21 Asbjørn Torp maskinsetter Kulåsgaten 50, Sarpsborg 2 16 15 33
Østfold krets 4. Sarpsborg 2-6-23 Gordon W. Eliassen jernarb. Enggaten 14, Sarpsborg 1 1 17 1 20
Østfold krets 1. Tistedalen aug. 28 Thorbjørn W. Olsen pastor Elim, Tistedalen 2 15 17
Østopland krets. Kretschef: pastor Ole Eger, Hamar.
Østopland krets Eidsvoll avdeling. P. t. uten avdelingschef. gårdbruker [Karl A. Kapåsen]], Eidsvoll Verk.
Østopland krets Hamar avdeling. Avdelingschef: gullsmed K. Berger Christiansen, Hamar.
Østopland krets Stange avdeling. Avdelingschef: lærer K. Skeibrok Heskestad, Stange.
Østopland krets 1. Brumunddal 1-9-24 P. t. troppsassistenten 1 7 6 14
Østopland krets 1. Brøttum 4-11-27 Th. Hauge sogneprest Brøttum 2 6 15 23
Østopland krets 1. Eidsvoll 16-3-20 Otto Nordheim lærer Eidsvoll 2 1 18 6 27
Østopland krets 2. Eidsvoll 23-11-23 Joh. Haugen mekaniker Bøn st. 2 11 14 27
Østopland krets 3. Eidsvoll 1-2-27 Karl A. Kapåsen gårdbruker Eidsvoll Verk, Bøn st. 2 7 6 15
Østopland krets 4. Eidsvoll 5-6-27 Wilh. Solvang lærer Minnesund 2 13 15
Østopland krets 1. Furnes 15-12-26 Olav Hovde lærer Stafsberg skole pr. Hamar 1 1 2 5 9
Østopland krets 2. Furnes 23-2-27 Gabriel Kielland prest Furnes 2 16 8 26
Østopland krets 1. Hamar 27-1-19 Ole Eger prest Hamar 2 3 26 8 39
Østopland krets 2. Hamar 11-3-19 Arvid Østby kontorist Hamar 3 2 8 12 25
Østopland krets 3. Hamar 17-11-21 Arne Gulbrandsen lærer Rollsløkken, Hamar 2 24 4 31
Østopland krets 4. Hamar 20-3-25 Harald Jacobsen kontorist Ankerløkken, Hamar 3 12 10 25
Østopland krets 1. Hurdal 4-7-26 Olav Tveter lærer Hurdal 1 4 12 17
Østopland krets 1. Løiten 10-7-22 Johan Krogstie pr.løitnant Stange 1 1 16 18
Østopland krets 1. Moelven 2-6-22 Georg Kristiansen kjernemaker Moelven 1 3 12 4 13
Østopland krets 1. Nes 15-5-21 Chr. Taskerud lærer Nes, Hedemarken 2 17 15 34
Østopland krets 1. Ringsaker 29-4-23 Jorulf Jensen kontorist Ringsaker 1 11 4 16
Østopland krets 1. Romedal 24-6-26 Emil Herje lærer Ilseng st. 3 15 4 23
Østopland krets 1. Stange 1-2-25 K. Skeibrok Heskestad lærer Stange 2 15 4 31
Østopland krets 2. Stange 1-2-25 Peter Dahl elektriker Stange 1 2 5 2 8
Enkeltstående tropper (Norsk Speidergutt-Forbund)
Enkeltstående tropp 1. Asker 21-11-24 P. t. troppsassistenten 1 2 22 25
Enkeltstående tropp 1. Drøbak 31-3-20 Elmer K. Larsen gymnasiast Råkeløkken, Drøbak 1 3 13 9 26
Enkeltstående tropp 2. Drøbak 15-1-25 Olav Hansen minehåndverker Drøbak 2 13 5 20
Enkeltstående tropp 1. Filtvet 11-5-24 H. Thorn Wittussen gartner Filtvet 1 5 6
Enkeltstående tropp 1. Flateby 12-7-25 Torstein Svindal lærer Flateby 3 9 7 19
Enkeltstående tropp 1. Frogn 11-10-26 Hans Nygård lærer Frogn pr. Drøbak 1 8 4 13
Enkeltstående tropp 1. Gardermoen 20-9-26 Carl Kopperud stykjunker Gardermoen 1 12 13
Enkeltstående tropp 1. Heggedal 3-4-21 Karl Eldegard lærer Heggedal 2 4 12 18
Enkeltstående tropp 1. Jessheim 25-6-26 L. Ytre-Eide lærer Hauerseter 1 11 11 23
Enkeltstående tropp 1. Nesodden 4-11-27 Åsmund Andersen kontrollass. Nescdden 2 10 19 31
Enkeltstående tropp 1. Skaugum 8-9-26 Johs. Nore direktør Hvalstad 2 1 15 14 32
Enkeltstående tropp 1. Spro 4-3-28 A. G. Bakke lærer Spro 1 21 22
Enkeltstående tropp 1. Verpen 14-3-29 Einar Bråten Verpen i Hurum 2 8 10
Enkeltstående tropp 1. Ås 21-6-23 Knut Skinnermoen skogassistent Ås 1 2 22 25

Referanser