Speiderhistorisk leksikon:Diskusjonsforum

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk

Skal forhistorie med?

Spørsmål til respons/debatt: Jeg har lenge samlet materiale om MSK-speiderne, og særlig fra tiden før man ble offisielt anerkjent som speidere og tatt opp i de norske speiderforbund som igjen er knyttet til internasjonal speiderbevegelse. Jeg synes det er naturlig å ta med opplysninger om speiderliknende arbeid, arbeid på vei mot speiding, arbeid på vei bort fra speiding, og også rom for å omtale uenighet og konflikt. Dog selvsagt med en viss varsomhet og respekt. I tillegg må det vel kunne begrunnes en relevans.

Eksempler:

  • MSK-speidingens opphav med s.k. fakkelforeninger rundt omkring i landet.
  • Guttekorps er ikke med i offisiell speiding, og nettopp det faktum kaster lys over både speidingens historie og særpreg, og forteller noe om ulike uttrykk for beslektede ideer.....
  • "Røde speidere" bør vel få en artikkel her?
  • ...

Håper noen vil kommentere dette, kanskje så jeg kan klargjøre eller tenke på nytt..... --Jve 23. apr 2011 kl. 18:50 (CEST)

Hei! All speiderhistorie er relevant! Lest med interesse om røde speidere og dens historie. Putter en det i riktig bås, se Fredrikstad avd. og dens prehistorie, så er nok det meste spennende lesning og kan føre til større forståelse for historien bak ting. Skriv i vei! Husk at det finnes ulike maler for personer, gruppe og kretser. Lær deg også kategoriene... --Gunnar01 23. apr 2011 kl. 22:15 (CEST)
Hei! Enig med Gunnar som har skrevet over. Forhistorie hører hjemme - så lenge det er relevans. Det er bedre med litt mer enn litt for lite informasjon. F.eks jobber jeg med å samle inn informasjon om Norske Gutters Speiderkorps. Dette er viktig informasjon om oppstarten i 1911-1912, særlig fordi mange av troppene fra NSGK gikk inn i NSF i løpet av 1911 og 1912. --Carsten Henrik Pihl 25. apr 2011 kl. 21:34 (CEST)
Flott, folkens. Høres ut som om vi er enige. --Jve 29. apr 2011 kl. 21:03 (CEST)

Gruppenamn

Heisann! Kvifor er det innarbeidd praksis å ikkje bruke dei «offisielle» namna på speidargruppene? Altså «X speidergruppe» (ev. også «av Norges speiderforbund») for NSF-grupper og «Y KFUK-KFUM-speidere» for KM-grupper? Med mykje erfaring frå Wikipedia stussar eg også over den utbreidde dobbeltkategoriseringa. Eg trur kategoritreet her hadde hatt godt av ein litt kritisk gjennomgang ... --Eirikub 1. des 2011 kl. 00:44 (CET)

Forstår den, men siden dette er et speiderhistorisk leksikon, har vi lagt oss på den "forkortede linjen", slik at 4. Fredrikstad Speidergruppe av Norges speiderforbund, blir 4. Fredrikstad her. Etterhvert så vil du sikkert se nytten av det! Carsten Pihl er redaktør og kommer sikkert gjerne med synspunkter. Vi er en liten gjeng her som hjelper hverandre og forsøker å legge et grunnlag, også for mange andre. Å dele opp speidergruppa de, Førde i de ulike tidsepoker og dertil forbundstilhørighet, vil sikkert være lurt ift. stoffmengde, se også min håpløse lange fortelling om min gruppe, 4. Fredrikstad.--Gunnar01 1. des 2011 kl. 00:56 (CET)
Ok, er einig i at det er kortare og sikkert greiare, men burde ikkje alle grupper ha forbundsnamn i artikkelnamnet? Det blir jo litt «forskjellsbehandling» at berre KM-gruppene har det, slik som det er no. Hadde det ikkje vore ryddigast å innføre (NSGF), (NSPF), (NSF), (KFUM), (KFUK) og (KFUM) over heile linja? Eg er, som de sikkert skjønar, tilhengjar av konsekvens og ryddigheit (som seg hør og bør i eit leksikon) ... --Eirikub 1. des 2011 kl. 01:17 (CET)

Joda, konsekvent hadde det blitt. Her er forkortelsens kunst som har vært gjeldende til nå! Fint med meninger... Red. Carsten har siste ord!--Gunnar01 1. des 2011 kl. 01:21 (CET)


Tror ikke dette er en favorisering, vi har hittil brukt (forbundstilknytning) etter gruppenavnet der det er like troppsnavn. I Fredrikstad f.eks. har gruppene dukket opp og forsvunnet raskere enn noen har klart å notere alt, da har jeg valgt å benevne konsekvent MS-gruppene med endelsen MS, uansett tid, for å forhindre forveklsing. På jentesiden har jeg f.eks. Fredrikstad 1, som er en gruppe i NSPF, NSF, KFUK, (MS) KFUK og så enda en nystartet KFUK igjen etter 1978, altså 5 ulike som har samme navn. Å ha forbundbetegnelsen etter navnet, kan være greit hvor en vandrer i historien, tror det er mye av hvilket ståsted en har. I min gruppe, 4. Fredrikstad, vandret den i gutteforbundet i 75 år før den kom med i NSF. Siden ingen i K/M-grupper i Fredrikstad er intressert i historie i dag, forsøker jeg å samle mest mulig, gjennom samtaler og leting i speiderlokaler. Siden mange personer fra Fredrikstad har engasjert seg i alle forbund, forsøker jeg også å samle en del tråder rundt de, selvsagt på bekostning av min egen gruppe... Carsten har alltid klare meninger, så kontakt gjerne han! På besøk her, tenker jeg han som vert og forsøker å holde meg innenfor de rammene som han setter! Tror likevel for min egen gruppes del, at vi alle må bidra, slik at hver speidergruppe får en rikere historie! Dette er ikke forsvar for det eksisterende, men tror det er litt gjennomtenkt og utprøvd allerede.

--Gunnar01 3. jan 2012 kl. 03:39 (CET)