Norsk Speiderråd

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norsk Speiderråd
Stiftet: 3. februar 1967
Lagt ned 17. september 1972

Glmt fra historien

I Lederen nr. 1-2 1975 fortelles det om samarbeidsorganisasjonene innen speidingen:

1975 Lederen 1 og 2 001.jpg

Historikk.

Samarbeid mellom speiderpiker og speidergutter her i landet er like gammelt som speiderarbeidet - eller skal vi si som speiderpikearbeidet. De første piketroppene kom i gang etter mønster av guttenes arbeid, og mange steder godt hjulpet av guttene. Og hele tiden siden har det på det lokale plan vært samarbeidet - om enn noe tilfeldig og uten faste retningslinjer.

På forbundsplan har situasjonen vært en annen. De to pikeforbundene har samarbeidet gjennom Fellesrådet for Speiderpiker i Norge som ble opprettet allerede i 1927 - men mellom gutte- og pikeforbundene har det bare vært sporadiske samarbeidstiltak - som f.eks. feiringen av 100-års jubileet for Baden Powells fødsel i 1957 eller ved en og annen speiderjobb.

Den første begynnelse til et mer organisert samarbeid kom med landssjefsmøtene fra midten av 1950-årene og hvor de tre sjefene drøftet saker av felles interesse. I 1960-årene vokste behovet for et nærmere samarbeid, og den 3. februar 1967 møttes styrene i de tre forbund til et felles møte. Etter innstilling fra en samarbeidskomité ble der vedtektene for Norsk Speiderråd vedtatt. Norsk Speiderråd fikk to medlemmer fra hvert av de to pikeforbundene og tre fra Norsk Speidergutt-Forbund. Formannsstilllngen ble vedtatt å skulle gå på omgang, og etter loddtrekning fikk NSF formannsstillingen første året. Norsk Speiderråd møttes 3-4 ganger årlig, og på sakslistene finner vi saker som: Speiderjobben - felles sangbok - felles komitéer - langtidsplaner- felles årsmelding etc. En «gjengangersak» er felles sekretær og en annen er en felles PR-komitéen. Etter hvert som samarbeidet vokste, vokste også behovet for fastere retningslinjer både lokalt og sentralt, og etter lange og grundige forhåndsdrøftinger forelå sommeren 1972 forslag til en samarbeidsavtale. Forslaget ble behandlet og vedtatt i de tre forbund og ble deretter underskrevet av de tre forbunds landssjefer på møte i Norsk Speiderråd 17. september 1972. Dette var også siste møte i Norsk Speiderråd - nå var det Norske speideres fellesråd (NSFR) som overtok. [1]

Verv

Ledere

Sekretærer

Aksjoner o.l.

Utklipp og minner

Om speiderhistroie

Om innsamlingsaksjoner

Eksterne lenker

Referanser

  1. Lederen nr. 1-2 1975.
Vet du mer om "Norsk Speiderråd"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!