Norske Gutters Speiderkorps historie

Fra Speiderhistorisk leksikon
Hopp til:navigasjon, søk
Norske Gutters Speiderkorps historie
Speiderkorps.jpg
Stiftet: 1910
Lagt ned: 1912 / 1913

Norske Gutters Speiderkorps var det første organiserte forbundet i Norge.

Norske Gutters Speiderkorps historie er foreløpig en ubeskrevet del av norsk speiderhistorie, på disse artikkelsidene arbeides det med å dokumentere historien. Kanskje du har et dokument, bilde og en god historie om NGSK? Bidra du også! [1]

Glimt fra historien, år for år

Se også artiklene om Tidlige speiderpiker og Tidlige speidergutter som tar for seg spor fra 1909/1910 frem til 1920.
1911: Sommerleir til Sandumsæter på Norefjell, 1. Kristiania (NGSK), 1911, Jens Sundberg Høynes i midten og foran til venstre Finn Seeberg. Foto fra Femti år for norske gutter, 1961. [1]
1912:Fra Aftenposten, 1912 ser vi denne notisen, som forteller om tre forbund i Norge.
1913:Fra bladet Norske Gutter, lørdag 5. juli 1913

1907:

I boka "Store forretningsmenn: Tolv små romaner fra nutiden" av Christian Gierløff, (Gyldendals Norsk Forlag, 1927) finner vi en historie av litt uklar bevisbyrde. I kapittelet "Emigranten" står det en historie om Johannes C. Bull og hans deltakelse ved innføringen av speiderbevegelsen til Norge. Vi vet ikke i hvor sterk grad denne historien er bygget på faktiske hendelser, men den er tydelig skrevet med klar referanse til det som skjedde i perioden 1907-1910.

Men forfatteren av denne boka, Christian Gierløff, har selv en interessant rolle i speiderbevegelsens første tid i Norge. Det skal ha vært ham som i 1909 fikk tak i et eksemplar av "Scouting for Boys". Som redaksjonssekretær i Dagbladet ba han Mathieu Berckenhof om å skrive en omtale. Og det skal være første gang speider-begrepet brukes i Norge, i Dagbladet 14. august 1909.

"Emigranten"
[...] På besøk i London fra Glasgow kom han tilfeldigvis en dag i 1907 til å se Baden Powells første scout-patruljer. Straks tenkte han, og straks skrev han hjem til Norge: dette er akkurat noget for oss norske gutter! Dette var i scout'enes aller første dager, bevegelsen var ikke videre kjent utenfor Baden Powells krets i London. Han henvendte sig til Baden Powell, fikk hvad denne hadde skrevet om tingen og alt materiale, sendte det hjem.
Nogen tid senre opnevnte "Centralforeningen til utbredelse av idrett" på hans optak en komite - rittmester Grøttum og skolebestyrer Grimeland - for å se om bevegelsen kunde omplantes på norsk grunn. Hurtig blev komiteen klar over at det kunde den. 12. februar 1910 fremla den sitt detaljerte forslag til dannelse av "Norske Gutters Speiderkorps", tilsluttet centralforeningen, og oberstløitnant Seeberg, rittmester Grøttum og skolebestyrer Grimeland førte saken videre ved en rekke foredrag.
Norge var det første land utenfor England, hvor der blev slått til lyd for bevegelsen. Johannes C. Bull blev den norske speiderbevegelsens grunnlegger fordi han, den store norske forretningsmannen derute i den store verden, aldri kunde glemme sine egne guttedager i Norge og "de ville, eventyrlystne norske guttene våre"."

1908:

1909:

Jens Sundberg Høynes startet - i følge Nordlands avis 30. januar 1959 - en tropp i Kristiania 15. november 1909, se 1. Kristiania (NGSK).

Den nye bevegelsen ble mye omtalt i pressen. Den første speidertroppen her i landet ble nokså sikkert startet av løytnant Olaf Herman Huseby på Asker Middelskole i september 1909, se Asker Middelskoles Speiderkorps (NGSK). Dette skjedde muligens på grunnlag av flere artikler som journalist Mathieu Berckenhof skrev i Dagbladet samme året. I "Det bles eit frø frå framandt land" (Speidermuseet 1996) står det at Husebys tropp sannsynligvis kom i gang etter oppfordring fra Bertel Andreas Grimeland i Centralforeningen.

I romjulen 1909 trykker Bergens Aftenblad to artikler av B. Wiese. I disse artiklene beskriver han, godt orientert, om Baden Powells speiderideer. Han presenterer også - som oversettelse? - speiderløfte, speiderlov og krav til 2. og 1. graden. [2] og [3]

B. Wiese kan være infanterikaptein Brynjulf Wiese - [[2]]?

1910:

I Indherredsposten 18. februar 1910 orienteres det om at "Centralforeningen til udbrædelse av idræt" har nedsatt en komite bestående av Grøttum og Grimeland. Disse skulle utarbeide utkast til lover for Norske Gutters Speiderkorps.

12. februar 1910Speidergutkomiteen fremla detaljerte forslag til dannelse av "Norske Gutters Speiderkorps", tilsluttet Centralforeningen, og oberstløitnant Seeberg, rittmester Grøtum og skolebestyrer Grimeland førte saken videre ved en rekke foredrag.

Mange tropper ble startet rundt om, og disse ble knyttet til idrettslag. Rittmester Jacob Pedersen Grøtum stiftet på grunnlag av disse "idrettstroppene" forbundet i 1910 og var dens første speidersjef. Norske Gutters Speiderkorps ble dannet som en underavdeling av Centralforeningen, det som senere ble Norges Idrettsforbund.

 • Se også beretningen om Finn Seeberg i Kristiania og hans patrulje.

Norske Gutters Speiderkorps utga Haandbok for Norske Speidergutter i 1910. Den ble utgitt på eget forlag av Speidergutkomiteen. Den var et forsøk på å tilpasse Scouting for boys til norske forhold, og skulle danne grunnlag for en enhetlig speiderbevegelse.

Nasjonalt hadde man en speiderchef og en organisasjonssekretær, lokalt hadde man et distriktsråd, og en distriktsinspektør som fører oppsyn med den enkelte tropp, som ledes av en speiderinstruktør/troppsfører. Centralforeningen nedsatte en komite, Speidergutkomiteen, for å ta seg av speiderarbeidets utvikling.

Ved utgivelsen av Haandbok for Norske Speidergutter i 1910 var følgende medlemmer av Speidergutkomiteen:

Regjeringen støttet også speiderarbeidet i denne tidlige perioden. I Stortingsproposisjon nr 100 for 1910/11 finner vi at det er gitt støtte til "Speidergut-øvelser" i Hønefoss og i Namsos.[4]

1911:

Speideren nr. 5. 1911 refererte fra Baden-Powell på besøk i Oslo 31. august 1911

Header Speideren 1911 1919.jpg

Om ettermiddagen umiddelbart før Baden-Powells foredrag, ble der avholdt parade på Tullinløkken. Troppene ble oppstilt i hestesko, og i det Baden-Powell trådte inn i hesteskoen blåste 2. Kristiania tropps hornblåsere det internasjonale kjenningssignalet, og det ble gjort honnør. Etter at Rittmester Grøttum hadde talt til guttene om Baden-Powell (på norsk), talte Baden-Powell på engelsk med grosserer Dons som tolk. Så gikk generalen langs rekkene og så på guttene og hans skarpe øye så alt. Han fant det praktisk at anbringe liljen i filt på armene, og synes guttene så svært lik de engelske. Han pratet med enkelte av guttene og de forskjellige troppsførere ble presentert for ham. Etter inspeksjonen kom ettermiddagens høytidelige øyeblikk, da Baden-Powell foldet ut og overrakte nye flagg til 1. Kristiania, 2. Kristiania og 5. Kristiania. (i Norsk Speidergutt-Forbund, red.anm). Samtidig overrakte han 1. Kristiania (NGSK) og Turnforeningens tropp (i Norske Gutters Speiderkorps, (red.anm) deres flagg. Deretter formanet han troppene å gjøre flagget ære. [5] [6]

 • Høsten 1911 søker Grøttum og Norske Gutters Speiderkorps om å få leie Uranienborg skoles gymnastikksal "til teoretisk instruksjon". "Mod formandens stemme besluttedes andragendet ikke anbefalt."[7]

Våren 1911: 2000 medlemmer [8]

(Et annet utsagn, som ikke er verifisert: I 1911 var det over 30 tropper tilknyttet Norske Gutters Speiderkorps, med over 3000 medlemmer.)

1912:

Rittmester Grøttum forteller i et intervju i Trondhjems Adresseavis 30. juni 1912:

Trondhjems Adresseavis.JPG

Tilslut meddelte Ritmesteren at Norske Gutters Speiderkorps nu har avdelinger i,
foruten i Kristiania og Trondhjem, Stavanger, Bergen, Aalesund, Molde, Bodø, Harstad,
Narvik, Tromsø, Hedemarken, Hamar, Drammen, Notodden, Skien, Telemark, Sandefjord, Flekkefjord osv.
[9]

I 1912 deltok en stor gruppe norske speidere på en Olympisk scoutläger i Stockholm, organisert av Jacob Pedersen Grøtum. Disse speiderne tilhørte begge forbundene, både Norske Gutters Speiderkorps og Norsk Speidergutt-Forbund, les mer om den olympisk scoutlägeren. [10].

1913:

1914:

Finn Seeberg jr. melder seg inn i Norsk Speidergutt-Forbunds 11. Kristiania som troppsfører. [11]

Se også artikkelsiden Norske Gutters Speiderkorps .

Utklipp og minner

Om NGSK

Speiderkorps.jpg Norske Gutters Speiderkorps

Eksterne lenker

Steinkjerleksikonet: [3]

Referanser

 1. Femti år for norske gutter, 1961
 2. 2,0 2,1 Bergens Aftenblad, 28. desember 1909.
 3. 3,0 3,1 Bergens Aftenblad, 30. desember 1909.
 4. Stortingsforhandlingene 1911 vol 60 nr 2b
 5. Speideren nr. 5. 1911
 6. Speiderens referat fra Baden-Powell på besøk i Oslo 31. august 1911
 7. Uranienborg skole 100 år. 1886-1986"
 8. NSFs jubileumsbok Femti år for norske gutter, side 34. 1961
 9. Trondhjems Adresseavis 30. juni 1912
 10. Masteroppgave i Historie, side 70, Sondre Ljoså, Universitetet i Oslo, Våren 2007
 11. "Minner og tradisjoner. 1. Oslo speidertropp gjennom 40 år" s 70
Vet du mer om "Norske Gutters Speiderkorps historie"? Du kan være med å legge inn mer historisk stoff, følg Basismanualen.
Husk å være innlogget for å gjøre endringer. Lykke til!